תוצאות חיפוש - דור 4 ל ר' אברהם לעווי מפוזנא - אבי האחים לעווי
סה"כ נמצאו 116 אנשים


1. אהרונסון גיטל (ויינגוט)
2. אטינגר רבקה הינדא-הינדל פרוסט (קורפו)
3. בהר"ן הרב צבי הירש
4. בהר"ן ר' נחום
5. בהר''ן פריידע גיטל לעוי
6. בהר''ן פריידע גיטל לעוי
7. בנזימן יוכבד חנה (לעוי)
8. בער
9. ברגמן 9 ילדים נפטרו
10. ברגמן הרב אברהם בנימין
11. ברגמן הרב נחום
12. ברגמן פריידה גיטיל (לעוי)
13. ברמן רבקה הי''ד (פראסט)
14. גולדמן איטה בתיה (בשה) וייספיש (לעוי-וייספיש)
15. גלטשטיין אברהם
16. גלטשטיין אסתר איטה
17. גלטשטיין אשר אליעזר
18. גלטשטיין יצחק
19. גלטשטיין מאיר לייבוש
20. גלטשטיין מלכה
21. גלטשטיין שרה
22. הנגבי ציונה צייטל (בהר''ן)
23. ויינגוט הרב אפרים שלמה זלמן
24. ויינגוט חיה טויבא
25. ויינגוט יששכר חיים
26. ויינגוט נחום לייב
27. ויינגוט רבקה לאה
28. וייס מוני מנחם (מוניה) (וייספיש)
29. וייספיש ביילה (בלהה) פייגה (לעוי-וייספיש)
30. וייספיש הרב אברהם אייזיק נחום
31. וייספיש הרב ראובן אליצור
32. וייספיש הרב רפאל הלל
33. וייספיש חסא אסתר צפורה (בהר''ן)
34. וייספיש יוכבד יוחע (בהר''ן)
35. וייספיש יוסף זאב
36. וייספיש יחיאל
37. וייספיש מינה לאה (בהר''ן)
38. וייספיש ר' בנימין מוני
39. וייספיש ר' משה יעקב בהר"ן
40. וייספיש ר' נחום הי"ד
41. וייספיש רבי שלמה זלמן בהר"ן
42. וינשטיין יונה יענטע טויבה ויספיש (לעוי-וייספיש)
43. כהנא-שפירא חיה מיכלא (לעוי)
44. לאבל רבקה טשארנא חי' ברכה הי''ד (לעוי)
45. לאפין אסתר צרנה (לעוי)
46. לוונטאהל מלכה רחל (ויינגוט)
47. לוין הרב מאיר זלמן
48. לוין חיה פרידעל (לעוי)
49. לוין יצחק דוד אשר לעמיל
50. לעווי הרב שאול
51. לעוי אברהם
52. לעוי אסתר
53. לעוי אסתר חנה לוין
54. לעוי אשר לעמיל
55. לעוי אשר לעמיל
56. לעוי אשר נחום
57. לעוי גיטל
58. לעוי גיטל צפורה
59. לעוי הענא (הניה) וייספיש (לעוי-וייספיש)
60. לעוי הרב חיים מיכל
61. לעוי הרב יצחק יחיאל
62. לעוי הרב יצחק נחום
63. לעוי הרב ישראל חיים בהר"ן
64. לעוי הרב ישראל חיים בהר"ן
65. לעוי הרב מנחם מנדל
66. לעוי חיים
67. לעוי חנה
68. לעוי ילדה
69. לעוי נחום
70. לעוי נעמי
71. לעוי פריידא גיטא (פראסט-לעוי)
72. לעוי ר' אברהם אליעזר
73. לעוי ר' אברהם אליעזר
74. לעוי רבקה דבורה
75. לעוי רפאל צבי הירש
76. לעוי שמואל יעקב (גלטשטיין)
77. לעוי-וייספיש דינה ויספיש
78. לעוי-וייספיש פראדיל ויספיש
79. לעוין הרב ישראל איסר
80. לעוין נחמה רחל (בהר''ן)
81. מאלעס חנה (פרנקנטל)
82. מינצברג אסתר גיטל (ברגמן)
83. מנישטר שרה מחלה מיכלה (לעוי)
84. מענדעלסאן אסתר מלכה פראסט (קורפו)
85. משיוב-משאיוף שרה רייזל מעריל (לעוי)
86. סוקולוב אסתר גליקא (ויינגוט)
87. פסטנברג חיה לאה
88. פסטנברג מרדכי ישראל
89. פראסט אברהם
90. פראסט ר' יצחק (איטשע) נחום
91. פראסט שמואל
92. פראסט-הריס ר' אשר לעמיל
93. פראסט-לעוי וולק
94. פראסט-לעוי יצחק
95. פראסט-לעוי לעמל
96. פראסט-לעוי מינדל
97. פראסט-לעוי נוחה
98. פרידמן חיה יוכבד (בהר''ן)
99. פרנקנטל הרב משה זלמן
100. פרנקנטל-לוין חוה (לעוי)
101. קורפו בן
102. קורפו בן
103. קורפו בן
104. קורפו בן
105. קורפו בן
106. קורפו בת
107. קורפו בת
108. קורפו יוכבד
109. קורפו ילד
110. קורפו ילד
111. קורפו-פראסט משה ישראל
112. קרינסקי פרידל גיטל וייספיש (בהר''ן)
113. ריבלין אסתר גיטל (לעוי)
114. ריבלין חנה מינא (מינקא) (לעוי)
115. שטרן שרל (ויינגוט)
116. שלזינגר מרים (ברגמן)
0 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
מספר המבקרים באתר עד כה
() עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון