חזרה לתוכן

יד. צאצאיו
"מי שיש לו בנים כתיב ביה 'שכיבה' (ולא 'מיתה', בבא-בתרא דף קטז), משום דמי שיש לו בנים - הבנים מזכירים אותו, משום הכי כתיב ביה 'שכיבה' דהרי הוא כמי ששוכב והבנים מעירים אותו. כמו השוכב וקשה עליו לקום, אמנם כשאוחז מקל בידו להשען, עומד עמו. כך הבן הוא המסייע להזכיר שמו האבד מן העולם" (העמק-דבר בראשית ל, א).
כמסופר לעיל מפי כתבו של נכד זקננו, הותיר הוא לנו ירושה גדולה: רשימות צאצאיו וקרובי משפחתו עליהם התפלל בימים הנוראים. בזכות רשימות אלו ידוע לנו רבות על כחמישים מנכדיו, אלו שנולדו עד לאותו הפרק. כן ידוע לנו על משפחות אֵחיו ואחיותיו, אחייניו ואחייניותיו וכל האמור גם ביחס למשפחת רעייתו הרבנית שרה לביאה ע"ה. כך עלה בידינו ליצור קשר עם כל ניניו ומשפחותיהם. ואמנם "עיקר תולדותיהן של צדיקים – מעשים-טובים", כברש"י ריש נח, ואכן גאה היה זקננו בצאצאיו שרובם הגדול שוקד על התורה, משמשים כלי-קודש במחוזותיהם, אנשי מעשה, צדקה וחסד.
שבעה ילדים נולדו לזקנינו הרב בנימין זאב כהן והרבנית שרה לביאה לבית בישיץ. כולם תלמידי-חכמים אשר חינכו ילדיהם כפי שראו בביתם. לאחר שלמדו שלושת בניו בישיבות הונגריה, היגרו לגרמניה, שם הצליחו בעסקי סחר היין ויכלו אף לתמוך בהוריהם אשר בבאדן. וזו רשימת צאצאיו:
א. לאה ערנסט. נישאה לאליקים ערנסט 76 . התגוררו בדִיוֹסֶעג, בוייצן (הונגריה), ובפרשבורג.
ב. שמחה כהן. נשא את מרת ייטל הי"ד בת ר' יעקב צבי ופאני פראדיל שטראוס 77 . התגוררו בנירנברג (גרמניה).
ג. אליעזר כהן. נשא את מרת גרטרוד בת יעקב (משה, מוריץ) ושיינדל יאנעט אוברנדרפר 78 . התגוררו בנירנברג.
ד. צירל כהן. נישאה לר' משה אליהו כהן 79 . התגוררו בוייצן.
ה. רחל ווטיץ. נישאה לר' יהודה (יוסף) הי"ד ווטיץ 80 . התגוררו בפרשבורג.
ו. שמואל כהן. נשא את מרת מרים (מערעלע, מעטה) בת ר' אליעזר ואביגיל בבט פינקע 81 . התגוררו בוירצבורג (גרמניה).
ז. אסתר פרידמן. נישאה להרב שלמה פרידמן 82 . התגוררו בטיניע הונגריה ובבאדן-ע"י-וינה (אוסטריה).
שלוש כלותיו של זקננו, נשות האחים שמחה, אליעזר ושמואל היו בנות-דודות. שלוש אמותיהן היו אחיות, כולן בני ר' וולף ובריינדל וייגרסיימר מטַאוּבֶּרְרֶטֶרְסְהַיְים שבגרמניה (Tauberrettersheim, Bavaria, Germany).76. ר' אליקים ב"ר יוסף ערנסט נולד באודווארד שבסלובקיה בשנת ה'תרי"ב. סבו מצד אביו היה הרב הגאון ר' יצחק אייזיק ערנסט אודווארד מפרשבורג שם מנוח"כ. סבו מצד אמו היה הרב שלמה שטרן אב"ד העלישטאבע (אלישטאל) כפר גדול עם קהילה יהודית קטנה הסמוך מאד לסרדהאל. נפטר ה'תרי"ח. ר' אליקים נהרג בתאונת-דרכים בוויצן בג' במרחשוון ה'תרנ"ט על פני חותנו הבז"ך-לבונה אשר הספידו, ושם מנוחתו כבוד. מרת לאה נולדה בסרדהאל ה'תרכ"א. לאחר אלמנותה התגוררה בבאדן ובפרשבורג. נפטרה י"ב בשבט ה'תרע"ז ומנוח"כ בבבית-העלמין פרשבורג.
77. ר' שמחה נולד בדיוסעג ה'תרכ"ג. למד בישיבת פרשבורג אצל בעל ה"שבט סופר". סחר ביין. נפ' ה'תרפ"ו. מנוח"כ בכפר הושברג ליד וירצבורג שבגרמניה סמוך לאחיו הצעיר ר' שמואל. רעייתו מרת ייטל הי"ד נולדה בקליינלנגהיים שבגרמניה ה'תרכ"ה. בי' במרחשון ה'תש"ג נלקחה בטרנספורט האחרון מבית בנה בפרשבורג ונעק"ה במחנה ההשמדה אושוויץ.
78. ר' אליעזר נולד בסרדהאל כ"ו באדר ה'תרכ"ה. סחר ביין. נפ' בשנת ה'תש"ג. מרת גוטרוד נולדה ה'תרל"ב בקרגלינגן (Creglingen), גרמניה. נפטרה בשיבה טובה בשנת ה'תשכ"ד באמשטרדם.
79. ר' משה אליהו נולד בשנת ה'תרכ"ג לר' צבי יהודא וגיטל חיה כהן. בבעלותו היה בית-דפוס ועסק מצבות בחצר ביתו בוייצן. נפ' ל' בשבט ה'תרצ"ט, שם מנוח"כ. צירל נולדה [בדיוסעג] כ"ו בתשרי ה'תרכ"ט. שרדה את מחנות השואה ונפ' בשיבה טובה בוייצן כ"ג בתמוז ה'תש"ט ושם מנוח"כ.
80. ר' יהודה (יוסף) הי"ד ווטיץ נולד בפרשבורג ט"ו בניסן ה'תרכ"ח לר' ישראל ווטיץ ולמרת בלומה בטי לבית קסטנר. היה חבר בחברא קדישא של קהילת פרשבורג. במוצאי יום-הכיפורים ה'תש"ה בהיותו בן 76 הוכה מכות רצח בידי הגרמנים הארורים כשסירב לעזוב את ביתו למחנות ההשמדה. רחל נולדה בדיוסעג ח' בטבת ה'תרל"א. נפ' בפרשבורג כ"א בכסלו ה'תרפ"א.
81. ר' שמואל כהן נולד בדיוסעג פורים ה'תרכ"ג. למד בישיבת פרשבורג אצל בעל ה"שבט סופר". סחר ביין. נפ' בוירצבורג כ"ב במרחשון ה'תרפ"א. מנוח"כ בכפר הושברג ליד וירצבורג. סמוך על-ידו נטמן אחיו הגדול ר' שמחה. רעייתו מרת מערעלע נולדה בטיילהיים שבגרמניה י"ט במרחשוון ה'תרל"ז. שרדה את השואה ועלתה לאה"ק בשנת ה'תש"ה והתגוררה בחיפה. שם נפ' בשיבה טובה ו' בתמוז ה'תשכ"ח ושם מנוח"כ.
82. הגאון ר' שלמה פרידמן (איש שלום) נולד לרבה של צעהלים הגאון ר' דוד איש שלום (פרידמן) ולאמו מרת הינדל י"ג בניסן ה'תרל"ה. סבו מצד אביו היה הרב הגאון ר' ישראל-קערט פרידמן אב"ד קערט נפ' א' באדר ה'תרס"ו. סבו מצד אמו היה הגאון הרב מנחם פרוסטיץ תלמיד החת"ם-סופר ואב"ד צעהלים. נפ' ט"ז באד"ר ה'תרנ"א. בתחילה התגוררו סמוך לחותן בבאדן. משנת ה'תר"ע כיהן הגאון ר' שלמה כרבה של טיניע עד פטירת חותנו הבז"ך לבונה בשנת ה'תרע"ג. מאז מילא מקומו על כס רבנות באדן עד ליל הבדולח מרחשוון ה'תרצ"ט. נס עם משפחתו לשוויץ ולבלגיה. לאחר המלחמה עלה לאה"ק לבני-ברק שם נפטר בשיבה טובה כ"ג במרחשון ה'תשכ"ז ושם מנוח"כ. מרת חי' אסתר נולדה בדיוסעג כ"ה בכסלו ה'תרל"ח. בטלטלות הדרך במנוסה מביתם נפ' בשוויץ ט"ז באלול ה'תש"ג. בט"ו באלול ה'תש"ט הועלו עצמותיה ונטמנה בבית-העלמין בשיח-באדר בירושלים.
לחזרה למעלה
הקודם      הבא

On line 44
Number of entries by now 7773433
Updated last ()
Email:
Last week news
Last month news
Website news:
Welcome to the new forum.