חזרה לתוכן

יז. אחֵי הרבנית
לטוב יזכרו אחֵי הרבנית זקנתנו מרת שרה לביאה ע"ה
1. מרת לאה ע"ה ובעלה ר' משה אדלר ז"ל מק"ק גוטא ליד סרדהאל.
2. מרת רייצל ע"ה אשת ר' משה בישיץ ז"ל מק"ק נוייהייזל.
3. מרת אידל ע"ה אשת ר' אברהם וייס ז"ל מק"ק סרדהאל.
4. ר' דוד בישיץ ז"ל ורעייתו שרה ע"ה מק"ק סרדהאל.
5. ר' (יוסף) בישיץ ז"ל ורעייתו אסתר ע"ה.
6. ר' לוי בישיץ ז"ל ורעייתו הענדל ע"ה מק"ק סרדהאל.
7. מרת חייל'ה ע"ה ובעלה ר' שמשון נש ז"ל מק"ק פרשבורג.
8. מרת אסתר ע"ה ובעלה ר' יום-טוב ליפמן ז"ל.לחזרה למעלה
הקודם      הבא

On line 44
Number of entries by now 7773343
Updated last ()
Email:
Last week news
Last month news
Website news:
Welcome to the new forum.