חזרה לתוכן

יח. יד ושם לצאצאי המחבר אשר נהרגו על קידוש ה'
ממשפחת בתו לאה ערנסט ע"ה
בנה: משה שמואל ערנזט הי"ד.
בתה וחתנה: בלימילע ואברהם אלט הי"ד. וילדיהם: רחל ובעלה יֶנֶה רַאב עם בנם יעקב הי"ד. כלתם ארז'בט אלט עם בתה שושנה הי"ד. שמואל אלט הי"ד.
בתה: רבקה גולדברגר הי"ד. וילדיה: אליקים גולדברגר. אשר זעליג גולדברגר. רייזל רות גולדברגר הי"ד.
בנה: אליקים ערנסט הי"ד (נרצח אחרי המלחמה ע"י הקומוניסטים) ואשתו מזיווג ראשון מרת הלן הי"ד.

ממשפחת בנו ר' שמחה כהן ז"ל
אשתו: מרת ייטל כהן הי"ד.
נכדו (בן בתו פאני פראדיל ע"ה): שמחה זילברשטרום הי"ד. (בידי ערבים ימ"ש בארץ-ישראל)
חתנו: ר' נטע ניסן פלזנבורג הי"ד. ובנו: בנימין זאב פלזנבורג הי"ד.
בתו וחתנו: מרת מערלע מעטה והרב שמעון אהרן סופר אב"ד עיר-חדש הי"ד. ובניהם: שמחה יואל סופר. חוה שרה סופר. עקיבא בנימין סופר. אברהם שמואל סופר. אסתר סופר. ושלושה ילדים נוספים. הי"ד.
בנו וכלתו: ר' משה וצילה הי"ד. עם בתם טיא כהן הי"ד.
בתו וחתנו: מרת שרה לביאה בילה וזאב שטארק הי"ד עם ילדיהם: שמחה שטארק. ועוד ארבעה ילדים. הי"ד.
בתו וחתנו: מרת הינדל הילדה ור' מרדכי מיקלוש שטרן הי"ד. עם בנם שמחה שטרן הי"ד.

ממשפחת בנו ר' אליעזר ז"ל
בתו: אסתר כהן הי"ד.

ממשפחת בתו צירל ע"ה
בנה וכלתה: ר' קלומינוס קלמן כהן וקלרה טויבה הי"ד. עם ילדיהם: בנימין זאב כהן. גיטל לביאה כהן. הירש כהן הי"ד.
כלתה: רחל כהן הי"ד.
בתה וחתנה: בלימילע ואברהם כהן הי"ד. עם ילדיהם: חיים כהן. גיטל כהן. שרה כהן הי"ד.
בנה וכלתה: שרגא פייש אביגדור ופראיידל פרידה הי"ד.
בתה: לביאה נוחה הי"ד. (ע"י מרצחים מקומיים לפני המלחמה).
בתה: שרה שוגר הי"ד.

ממשפחת בתו רחל ע"ה
(כל צאצאיה נספו מלבד נכדה אחת)
בעלה: ר' יהודה יוסף ווטיץ הי"ד.
בתה וחתנה: מרת פעסל חיה ומשה בלידי הי"ד. עם ילדיהם: בלומה בלידי. יצחק בלידי. ישעיה בלידי. ישראל בלידי. שמחה בלידי. רחל בלידי. לאה בלידי. שרה לביאה בלידי הי"ד.
בתה: רבקה גוטע הי"ד. וילדיה: רחל עם בעלה ליב הופמן ובנם הי"ד. שמואל הורוויץ הי"ד.
בנה וכלתה: מרדכי צבי והילנה ווטיץ הי"ד. עם ילדיהם: (אולי גם: בטה ווטיץ. רוזה ווטיץ 85 .) מאיר חיים ווטיץ. לביאה ווטיץ. שרה ווטיץ.
בנה וכלתה: הרב משה אריה ליב ושרה ווטיץ הי"ד. עם ילדיהם: רחל ווטיץ. אסתר ווטיץ. חנה ווטיץ. בנימין זאב ווטיץ. שמואל ווטיץ. לביאה ווטיץ. ישראל שמחה ווטיץ. מרדכי ווטיץ. מרים ווטיץ הי"ד.

ממשפחת בנו ר' שמואל ז"ל
בתו וחתנו: שרה לביאה ור' יעקב יואלסון הי"ד. עם בתם שיינדל ג'נט יואלסון הי"ד.
בנו: אליהו כהן הי"ד (ע"י הבריטים בארץ-ישראל).85. שני שמות אלו רשומים ברשימת הלידות אבל לא נודע לנו אם שרדו עד ימי השואה או נפטרו כילדים.
לחזרה למעלה
הקודם      הבא

On line 44
Number of entries by now 7773343
Updated last ()
Email:
Last week news
Last month news
Website news:
Welcome to the new forum.