חזרה לתוכן

מעשה בד"ש שמסר הבזך לבונה לאדמו"ר ר' ישכר דוב זצוק"ל מבעלזא


מתוך ספר 'קול יעקב' על התורה ודרשות מר' אליעזר יעקב רויזניטץ הי"ד ב"ר משה צבי, דיין בעיר זענטא (הונגריה, כיום בצפון סרביה), ברוקלין ה'תשכ"ו

לחזרה למעלה
הקודם      הבא

On line 44
Number of entries by now 7773201
Updated last ()
Email:
Last week news
Last month news
Website news:
Welcome to the new forum.