אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - דור 7 להבזך לבונה
סה"כ נמצאו 1663 אנשים


1. ? בת
2. ? בת
3. Ernst Parker Stephen
4. Ernst Rylan Louis
5. אבגי אבנר
6. אבגי אוראל
7. אבגי אושר
8. אבגי דוד
9. אבגי נוגה
10. אבידן ישי
11. אבידן שני
12. אגסי נעמה
13. אגסי שירה
14. אהרון אוריאל
15. אהרון בת
16. אהרון יונתן
17. אופמאן אברהם צבי
18. אופמאן יחזקאל
19. אופמאן יעקב זאב
20. אופמאן לוי יצחק
21. אופמאן ליבא
22. אופמאן מלכה
23. אופמאן רחל לאה
24. אופמאן שמואל
25. אור יואב
26. אור יעלה
27. אור תומר
28. אורלנצ'יק ביילא
29. אורלנצ'יק דוד
30. אורלנצ'יק חיים יהודא
31. אורלנצ'יק יוחנן
32. אורלנצ'יק יעקב עזריאל
33. אורלנצ'יק משה יוסף
34. אורלנצ'יק נפתלי
35. אורלנצ'יק רבקה
36. איזקוב בן
37. אייזנבך ישראל אריה לייב
38. אייזנברגר נחמן חיים יהודא
39. אייזנשטיין איתן
40. אייזנשטיין טליה
41. אייזנשטיין ליבי
42. אינדורסקי חוה פריידא גיטל
43. אינדורסקי מלכה חיה דבורה
44. אינדורסקי מרים
45. אליאס פעשא
46. אליאס צבי מנחם
47. אליאס שלמה
48. אלתר אסתר
49. אלתר ברכה
50. אסטרייכער לאה מרים (קיסנר)
51. אפטר איילה
52. אפטר אלחנן
53. אפטר אליעזר
54. אפטר אפרת
55. אפטר בנימין
56. אפטר בתיה
57. אפטר יוסף דוד
58. אפטר יעל
59. אפטר משה צבי
60. אפטר משה צבי
61. אפטר משה צבי
62. אפטר נעה
63. אפטר נתן שלום
64. אפטר שרה
65. אפטר תהילה
66. אפלגראד אהרון
67. אפלגראד אליהו
68. אפלגראד חוה
69. אפלגראד מאיר
70. אפלגראד משה
71. אפלגראד עקיבא
72. אפלגראד רייזל שרה
73. אקרמן אלקא אסתר
74. אקרמן בן-ציון
75. אקרמן חיה ברכה
76. אקרמן ישראל זאב
77. אקרמן משה
78. אקרמן שלמה זלמן
79. אקרמן שמחה
80. אקשטיין אביגיל יפה
81. אקשטיין איתי אריה
82. אקשטיין אלון
83. אקשטיין ינאי
84. אקשטיין מיה
85. אקשטיין רבקה
86. ארנפרוינד יהודה
87. ארנפרוינד רבקה (ריקי)
88. ארקין אורי
89. ארקין אילה
90. ארקין בעז
91. ארקין גפן
92. ארקין דגן
93. ארקין הלל תנחום
94. ארקין מעין שושנה
95. ארקין עובד
96. ארקין עומר
97. ארקין עלמא
98. ארקין רוני
99. ארקין שקד
100. באב"ד אבא
101. באב"ד מרדכי גרשון שמואל
102. באב"ד רחל רייזל
103. באב"ד שיינדל
104. באום א?י??ל דוד
105. באום טל
106. באום רועי שמואל
107. באום שיר
108. באש יהודה אברהם
109. באש לוי
110. באש שמחה
111. בבאי אריאל
112. בוים בנימין זאב
113. בוים יוכבד
114. בוים יעקב
115. בוים מלכה
116. בוים שמואל
117. בוים שמחה בונם
118. בוימל בן
119. בורנשטיין דוב
120. בורנשטיין חיה
121. בורנשטיין שירה
122. ביגעלאייזען רחל (גליק)
123. ביכלר לאה
124. ביכלר שמואל
125. ביכעל בלימה
126. ביכעל חוה צילה
127. ביכעל משה צבי
128. ביכעל שרה פייגא
129. בינג נחמה בלומה (שוורץ)
130. ביר דוד יהודה
131. ביר שרה צביה
132. בירנבוים חיה רחל
133. בירנבוים רויזי
134. בלוי דוב בעריש
135. בלוי חיה
136. בלוי ישראל
137. בלוי משה
138. בלוי פראדל
139. בלוי שניאור זלמן
140. בלוי שרה רלקה
141. בלויא מנחם מענדל
142. בלום אברהם
143. בלום בנימין
144. בלום הדסה
145. בלום לאה
146. בלום מרדכי
147. בלום רבקה
148. בלום רחל
149. בלום שרה בילא
150. במברגר יצחק דב
151. במברגר שושנה תלצע
152. בנדיקט אריאל
153. בנדיקט נתן
154. בנדיקט שירה
155. בנט רחל רייזל (שוורץ)
156. בעלה בן\בת
157. בערמאן יוטל שרה ניסל (גומבו)
158. בק גיטל בלומא
159. בק חיה מושקא קלרה
160. בק מנחם מענדל
161. בק שטערנא שרה
162. ברג יהודה ליב
163. ברג יצחק דוב
164. ברג רחל אסתר
165. ברוד יחזקאל
166. ברוד מנחם מענדל
167. ברוורמן נתן
168. ברוך חיה מושקא
169. בריינס אברהם יוחנן
170. בריינס חיה בת-שבע
171. בריינס מרדכי ליב
172. בריינס נחמה
173. בריינס רחל
174. בריינס שמעון
175. בריץ אהרון
176. בריץ בלימה
177. בריץ חיים מנחם
178. בריץ לאה
179. ברן אליעזר
180. ברן בן
181. ברן ישראל מאיר
182. ברן נתן
183. ברן רחל
184. ברן שולמית
185. ברן שושנה
186. ברן שמואל
187. ברנבוים חיים נפתלי הערץ
188. ברנשטיין ברכה
189. ברנשטיין דינה
190. ברנשטיין חיים
191. ברנשטיין יעקב חנניה
192. ברנשטיין מלכה שרה
193. ברנשטיין משה יהודה ליב
194. ברנשטיין נחמה חיה
195. ברנשטיין עטיא
196. ברנשטיין שאול
197. בת
198. בת
199. גבור בן
200. גבור הדס רבקה
201. גבור הודיה
202. גבור נעם יהודה
203. גבור תהלה
204. ג'בנפרד מיטל
205. ג'בנפרד נועם
206. גוטמן רחל
207. גוטשטיין דניאל יאיר
208. גוטשטיין טליה
209. גולדברג אביטל
210. גולדברג אברהם הלל
211. גולדברג אברהם שרגא
212. גולדברג איילה
213. גולדברג אפרת
214. גולדברג אפרת
215. גולדברג בת-שבע אסתר (שבי)
216. גולדברג הדס
217. גולדברג חיים מנחם
218. גולדברג יוסף
219. גולדברג יסכה
220. גולדברג יעל
221. גולדברג ישראל רפאל
222. גולדברג מנחם מענדל
223. גולדברג צבי הרש
224. גולדברג שירה
225. גולדברג שמואל
226. גולדברג שניאור זלמן
227. גולדמן דוד
228. גולדמן נעה
229. גולדמן נתנאל
230. גולדנטל בנימין
231. גולדנטל יצחק
232. גולדנטל משה דוד
233. גולדנטל ציפורה
234. גולדנטל רות
235. גולדנטל שמואל
236. גולדנטל תמר
237. גולדשמידט יששכר
238. גולדשמידט מרדכי
239. גולדשמידט שלמה
240. גולריז
241. גולריז
242. גולריז רפאל
243. גומבו דוד יהודא
244. גומבו זאב
245. גומבו לוי הרש
246. גומבו מרדכי שלמה
247. גומבו פעסיל
248. גומבו צארטיל
249. גומבו שרגא
250. גומבו שרה רייזל
251. גורביץ מנחם מענדל
252. גורביץ מרדכי
253. גורדון יונתן
254. גורדון יעל
255. גורדון לאה
256. גורדון שניאור צבי
257. גורדון תהילה
258. גורפינקל בן
259. גזית בן
260. גזית בת
261. גינזבורג אהרון מרדכי
262. גינזבורג דבורה לאה
263. גינזבורג דבורה לאה
264. גינזבורג מנוחה רחל
265. גינזבורג פייגא רבקה
266. גינצבורג בנימין
267. גינצבורג נחמיה אלחנן
268. גלזר אדל חנה
269. גלזר חיה מושקא
270. גלזר מנוחה רחל
271. גלזר מנחם מענדל
272. גלזר נעה מזל
273. גלזר נעמה רבקה
274. גלזר סטערנא
275. גלזר פנינה חסיבה
276. גלזר שניאור זלמן
277. גליק זלאטא
278. גליק יוסף
279. גליק יחזקאל
280. גליק יעקב אליעזר
281. גליק משה אהרן
282. גליק שיינדל
283. גליקמן-פ?רו?ש יאיר
284. גליקמן-פ?רו?ש יוסף יהודה
285. גליקמן-פ?רו?ש צבי
286. גליקמן-פ?רו?ש שירה
287. גמליאל אבנר
288. גמליאל אמונה
289. גמליאל יהודה
290. גמליאל מיטב
291. גנדל איתמר
292. גנדל בת
293. גנדל דניאל
294. גנדל הודיה חנה
295. גנדל חיה מושקא
296. גנדל חיה פייגל
297. גנדל חיה שירה
298. גנדל חנה
299. גנדל חנה הודיה
300. גנדל יהודה
301. גנדל יהונתן
302. גנדל יונתן
303. גנדל ליבא
304. גנדל מנחם מנדל
305. גנדל מרדכי
306. גנדל נחמיה
307. גנדל ציפורה
308. גנדל רות
309. גנדל שטרנא שרה
310. גנוט משה
311. גנוט רות
312. גנוט שרגא פייבל
313. גנס נטע
314. גנס נעם
315. גרויז גיטל
316. גרויז דבורה פערל
317. גרויז יצחק יעקב
318. גרויז מרים
319. גרויז משה יוסף
320. גרויז נפתלי
321. גרויז רבקה (לברון)
322. גרויז שמואל
323. גרויז שמעון דוד
324. גרוס בלומא
325. גרוס חיים יצחק
326. גרוס שמואל מרדכי
327. גרוס שרה
328. גרוסמן דינה פעשא
329. גרוסמן זלמן
330. גרוסמן יוטא (אופמאן)
331. גרוסמן ישראל
332. גרוסמן מושקא מריאשה
333. גרוסמן רבקה
334. גרין אברהם דב
335. גרין יחיאל
336. גרין מרים
337. גרינבוים איטא
338. גרינבוים אסתר
339. גרינבוים בלימא
340. גרינבוים ברוך צבי
341. גרינבוים גיטל
342. גרינבוים יוכבד
343. גרינבוים יחזקאל
344. גרינבוים יטל חיה
345. גרינבוים יצחק
346. גרינבוים לאה
347. גרינבוים נפתלי
348. גרינבוים סימה
349. גרינבוים פראדיל
350. גרינבוים צארטיל
351. גרינבוים קלונימוס קלמן
352. גרינבוים רבקה
353. גרינבוים רחל
354. גרינבוים רחל
355. גרינבוים שלמה דוד
356. גרינוואלד אברהם צבי
357. גרינוואלד אברהם צבי
358. גרינוואלד אברהם צבי
359. גרינוואלד אהרן מרדכי
360. גרינוואלד אסתר יהודית
361. גרינוואלד בלומא חוה
362. גרינוואלד בערל
363. גרינוואלד חיה
364. גרינוואלד חיים
365. גרינוואלד יוכבד
366. גרינוואלד יוכבד
367. גרינוואלד יוכבד
368. גרינוואלד יעקב שמואל
369. גרינוואלד יצחק שלמה
370. גרינוואלד ישעיה
371. גרינוואלד לאה פערל
372. גרינוואלד מירל
373. גרינוואלד מלכה
374. גרינוואלד מרים
375. גרינוואלד משה
376. גרינוואלד משה חיים
377. גרינוואלד צארטיל
378. גרינוואלד צארטל
379. גרינוואלד רות
380. גרינוואלד רחל
381. גרינוואלד רחל לאה
382. גרינוואלד שמואל
383. גרינוואלד שרה
384. גרינוואלד שרה
385. גרינוואלד שרה
386. גרינוואלד שרה
387. גרינפלד ברוך
388. גרינפלד יוטא
389. גרינפלד יוסף שמואל
390. גרינפלד מרדכי
391. גרינפלד שיינדל ברכה
392. גרינפעלד אריה
393. גרינפעלד בלומא
394. גרינפעלד בנימין זאב
395. גרינפעלד חיים
396. גרינפעלד רפאל יהודה
397. גרינפעלד שלמה זלמן
398. דויטש דוד
399. דויטש זאב
400. דויטש מלכה
401. דויטש פריידא פערל
402. דויטש שמואל
403. דויטש שרה
404. דושינסקי אברהם
405. דושינסקי אילה
406. דושינסקי איתי יעקב
407. דושינסקי בנימין זאב
408. דושינסקי בן-ציון
409. דושינסקי חיים מתתיהו
410. דושינסקי יהונתן
411. דושינסקי יעל
412. דושינסקי ישראל
413. דושינסקי מיכאל
414. דושינסקי נעמי
415. דושינסקי עדי רחל
416. דושינסקי רבקה
417. דושינסקי רוני
418. דושינסקי ש??רית
419. דושינסקי שני
420. דותן איתי Kyan
421. דותן ארז Kyle
422. דייטש אסתר חיה
423. דיקשטיין חיה טויבא
424. דיקשטיין מרים
425. דיקשטיין נחמן ניסן
426. דמסט נטע שרה
427. דמסט נעמי
428. האוסמן אברהם דב
429. האוסמן בן
430. האוסמן חיים דוד
431. האוסמן נתן
432. הבר איילה
433. הבר שמעון יהודה
434. הבר שני
435. הולצברג חנה
436. הולצברג מוסיא
437. הולצברג משה צבי
438. הופשטטר צארטיל פרידמן
439. הורוביץ אהרן מרדכי
440. הורוביץ יהודית
441. הורוביץ מנחם מענדל
442. הורליק אהובה ליבא
443. הורליק אלחנן
444. הורליק בנימין
445. הורליק זאב
446. הורליק נעמי
447. הורליק רות הניה
448. הירש אברהם דוב הלוי
449. הירש אברהם יצחק הלוי
450. הירש אהרן עוזר הלוי
451. הירש אסתר
452. הירש אסתר גיטל
453. הירש בילא
454. הירש בילא
455. הירש בלימה
456. הירש בלימה
457. הירש בלימה
458. הירש בלימה
459. הירש גולדא
460. הירש דינה ברנדיל
461. הירש זידא ישראל חיים הלוי
462. הירש חוה צילה
463. הירש חיה
464. הירש חנה מלכה
465. הירש חנה מרים
466. הירש חנניה יום-טוב ליפא שלום הלוי
467. הירש יהושע הלוי
468. הירש יהושע צבי הלוי
469. הירש יואל בן-ציון הלוי
470. הירש יואל הלוי
471. הירש יחזקאל שרגא הלוי
472. הירש יעקב הלוי
473. הירש יעקב עקיבא הלוי
474. הירש ישעיהו הלוי
475. הירש לאה
476. הירש לאה
477. הירש לאה צארטיל
478. הירש מרים לאה
479. הירש משה הלוי
480. הירש משה יהודה הלוי
481. הירש נתן דוד הלוי
482. הירש צארטיל
483. הירש שלום הלוי
484. הירש שרה פייגא
485. הכהן יעל אסתר (לינצר)
486. הכט אסתר הינדע
487. הכט שרה לביאה
488. הכטמן משה אשר
489. הכטמן נתן
490. הלי אברהם שרגא צבי
491. הלי יוסף
492. הלי משה
493. הלי נתנאל
494. הלי תמר
495. הלפרט אברהם
496. הלפרט בלימה
497. הלפרט דבורה יוטל
498. הלפרט הענטשי
499. הלפרט הענצ'י
500. הלפרט חיה מרים
501. הלפרט יחיאל מיכל
502. הלפרט יעקב שלמה
503. הלפרט יצחק יואל
504. הלפרט מנחם אהרן
505. הלפרט מנחם אהרן
506. הלפרט רייזל
507. הלפרט שרה פייגא
508. הלפרין חסא יוכבד
509. הלפרין ישראל רפאל
510. הלפרין מושקא
511. הלפרין מנחם מענדל
512. הנפלינג אביטל
513. הנפלינג איילת
514. הנפלינג יעל
515. הנפלינג תהילה
516. הרפסט אברהם צבי
517. הרפסט יחזקאל שלמה
518. הרפסט מרים לאה
519. הרצוג בנימין זאב
520. הרצוג גיטל
521. הרצוג חיה ליבא
522. הרצוג יהודה
523. הרצוג יוסף חיים
524. הרצוג יצחק
525. הרצוג מלכה
526. הרצוג מנחם
527. הרצוג פריידה פערל
528. הרצוג רבקה
529. הרצוג שמואל
530. הרצל אהרון מרדכי
531. הרצל חיה מושקא קלרה
532. הרצל חנה
533. הרצל ישראל יהודה ליב
534. הרצל מנחם מענדל
535. הרצל שניאור זלמן
536. הרצל שרה
537. הרשטיין אביגיל
538. הרשטיין יהודית ייטל
539. וגה נאוה עמליה
540. וובר ביילא רבקה
541. וובר דינה
542. וובר יחזקאל שרגא
543. וובר יצחק צבי
544. וובר משה יעקב שמעון
545. וובר עלקא אסתר (לינדר)
546. ווידער
547. ווידער
548. ווידער
549. ווידער
550. ווידער
551. ווידער
552. ווידער
553. ווידער
554. ווידער שמחה בונם
555. וולמן בן
556. וולמן מרים חיה
557. וולמן נתן
558. וולמן רבקה רות
559. וולמן רפאל יצחק
560. וולף אילת
561. וולף נתנאל בנימין
562. וולף תמר
563. ווסרמן טשארנא הענא
564. ווסרמן יהושע
565. ווסרמן מאיר יעקב
566. ווסרמן צלאווא
567. ווסרמן שלמה מרדכי
568. וועבער זיסל דבורה
569. וועבער מרים לאה צירל
570. וייל זואי
571. ויינברגר אברהם צבי
572. ויינברגר יחיאל מיכל
573. ויינברגר נחום ישעיהו
574. ויינר חנה
575. ויינר יוסף
576. ויינר שאול
577. ויינשטוק חיים זאנוויל
578. ויינשטוק יהודית רחל
579. ויינשטוק יוסף מאיר
580. ויינשטוק יעקב שלמה
581. ויינשטוק ליבא שבע
582. ויינשטוק מינדל שרה
583. ויינשטוק מלכה
584. ויינשטוק מרים ליבא
585. ויינשטוק משה
586. ויינשטוק נח גרשון
587. ויינשטוק רות צביה
588. ויינשטוק שמואל הלוי
589. וייס בלומה
590. וייס הינדא איילה
591. וייס יהושע
592. וייס יוסף שלום
593. וייס יעקב
594. וייס יצחק
595. וייס יצחק
596. וייס לאה
597. וייס לאה
598. וייס נעמי
599. וייס צבי אלימלך
600. וייס צבי יהודה
601. וייס קלונימוס קלמן
602. וייס קלונימוס קלמן
603. וייס שיינדל אייזנברגר (איזנברגר)
604. וייס שניאור צבי
605. וילנסקי איילה
606. וילנסקי אריאל
607. וילנסקי תמר
608. וילשטיין חיה מושקא
609. וילשטיין יוסף יצחק
610. וילשטיין מנחם מענדל
611. וילשטיין רחל
612. וילשטיין שמואל
613. וילשטיין שניאור זלמן
614. ולר אברהם צבי
615. ולר אליהו לוי
616. ולר דוד
617. ולר יוכבד
618. ולר יצחק
619. ולר ישראל יהודה
620. ולר פערל
621. ולר רבקה
622. ולר רייזל
623. ורצברגר ברוך יצחק מאיר
624. ורצברגר חיה מלכה
625. ורצברגר יחזקאל שרגא
626. ורקר תהילה אסתר קרפל
627. ז"ל חגי כהן
628. זבולוני אלמה
629. זבולוני ארבל
630. זבולוני גפן
631. זבולוני שליו
632. זבולוני תבור
633. זוננפלד אברהם
634. זוננפלד אלחנן
635. זוננפלד אלעזר מנחם
636. זוננפלד אפרת
637. זוננפלד בת-שבע
638. זוננפלד דבורה
639. זוננפלד חיים
640. זוננפלד יהודית
641. זוננפלד יעקב מאיר
642. זוננפלד יעקב מאיר
643. זוננפלד שניאור צבי
644. ז'יטלני בלה
645. ז'יטלני דב יהודה
646. ז'יטלני שמעון
647. ז'יטלני שרה
648. זילבערשטיין חנה רחל (הלפרט)
649. זילברשטרום אהרן מרדכי
650. זילברשטרום אהרן מרדכי
651. זילברשטרום אהרן מרדכי
652. זילברשטרום אהרן שמחה
653. זילברשטרום אסתר פרומעט
654. זילברשטרום חיה מושקא
655. זילברשטרום חיה מושקא (מוסיא)
656. זילברשטרום חיה מושקא קלרה
657. זילברשטרום חיה קלרה
658. זילברשטרום חיים שלום
659. זילברשטרום חנה
660. זילברשטרום חנה
661. זילברשטרום חנה פעסיא
662. זילברשטרום יהודה לייב
663. זילברשטרום יוסף יצחק
664. זילברשטרום יוסף יצחק
665. זילברשטרום יצחק אלחנן
666. זילברשטרום ישראל צבי
667. זילברשטרום מושקא
668. זילברשטרום מנחם מענדל
669. זילברשטרום מנחם מענדל
670. זילברשטרום מנחם מענדל
671. זילברשטרום מנחם מענדל
672. זילברשטרום רבקה נחמה
673. זילברשטרום שטערנא שרה
674. זילברשטרום שטערנא שרה
675. זילברשטרום שיינא חוה מריאשה
676. זילברשטרום שמואל
677. זילברשטרום שרה
678. זילברשטרום שרה בלומא
679. זלוצ'בסקי ברוך נפתלי
680. זלוצ'בסקי מרדכי צבי יצחק
681. זליבנסקי בן
682. זליבנסקי הדסה דוסיה
683. זליבנסקי חיים נפתלי הערץ
684. זליבנסקי חיים נפתלי הערץ
685. זליבנסקי יוסף
686. זקלס הינדא
687. זקלס מנחם מענדל
688. חורב גוני
689. חורב נעה
690. חזן שילת
691. חרז חיה שרה
692. חרז חיים יהודה
693. חרז משה
694. חרז שלום נח
695. טאובר דניאל הכהן
696. טאובר ישראל יעקב הכהן
697. טאובר ישראל יצחק הכהן
698. טאובר מרדכי יוסף הכהן
699. טאובר מרים שרה
700. טאובר נחמה
701. טויב יוסף
702. טויב נועה
703. טייטלבוים אברהם (אבי)
704. טייטלבוים אהרון
705. טייטלבוים אריאל
706. טייטלבוים בנימין
707. טייטלבוים גד יהודה
708. טייטלבוים יהונתן זאב
709. טלר אריאל
710. טלר הודיה
711. טלר טליה
712. טרעביטש אפרים
713. טרעביטש ישעיה אליקים
714. טרעביטש סיני
715. טרעביטש שלמה
716. טרעביטש שמואל
717. טרעביטש שמואל
718. טשינגל אפרת
719. טשינגל שרה
720. טשעסיר בנימין זאב הכהן
721. טשעסיר בת-שבע רות
722. יגלניק טוביה מרדכי יחזקאל
723. יגלניק נעה גילה
724. יוספבוביץ' חוה יוספוביץ'
725. יוספבוביץ' שמואל
726. יוספוביץ' יצחק
727. יוספוביץ' שלמה
728. יעקב נעה
729. יעקובוביץ' הינדא אילת
730. יעקובוביץ' חוה
731. יעקובוביץ' חיה שרה
732. יעקובוביץ' יעקב חיים אלתר
733. יעקובוביץ' לאה
734. יעקובוביץ' מנחם מענדל
735. יעקובוביץ' רבקה
736. יעקובוביץ' שמעון
737. יעקובוביץ' שמשון אלימלך
738. יעקובוביץ' שניאור צבי
739. יעקובזון יונתן
740. יפה יהודית יטל
741. ירוסלבסקי אברהם אלעזר
742. כ"ץ חיה מושקא
743. כ"ץ פעסיא גיטל
744. כהן אביגיל
745. כהן אביטל
746. כהן אברהם ליפא
747. כהן אהרון צבי
748. כהן אטל
749. כהן אפרת לאה
750. כהן בן
751. כהן בן\בת
752. כהן בנימין
753. כהן בנימין יהודה
754. כהן בצלאל
755. כהן בריינדל
756. כהן בת
757. כהן גילה
758. כהן גילה
759. כהן דניאל
760. כהן הילה
761. כהן זאב
762. כהן חיה
763. כהן חנה
764. כהן יהודה
765. כהן יהודה (אודי)
766. כהן יהונתן
767. כהן יהונתן
768. כהן יעל
769. כהן ישי
770. כהן ישעיה
771. כהן ישראל
772. כהן יששכר
773. כהן ליבי
774. כהן מיכאל
775. כהן מיכאל מרדכי
776. כהן מנחם מענדל
777. כהן מנחם ענדל
778. כהן מרדכי אברהם צבי
779. כהן משה חיים
780. כהן משולם זושא
781. כהן נועה
782. כהן נעמה
783. כהן נריה משה
784. כהן נתן
785. כהן נתן
786. כהן נתן
787. כהן ציפורה
788. כהן ראובן
789. כהן רבקה
790. כהן רבקה
791. כהן רות
792. כהן רפאל יצחק
793. כהן שטערנא שרה
794. כהן שיינא
795. כהן שמחה
796. כהן שמחה פראדל
797. כהן שמשון דוד
798. כהן שניאור זלמן
799. כהן שרה (אורלנצ'יק)
800. כהן תמר
801. כף חיה
802. כף יוטא רחל
803. כף ליבא
804. לאנגסאם אביגיל
805. לאנגסאם אברהם צבי
806. לאנגסאם אילת
807. לאנגסאם גיטל קיילה
808. לאנגסאם מרים עטל
809. לאנגסאם משה
810. לאנגסאם מתתיהו
811. לאנגסאם נפתלי מאיר
812. לאנגסאם צירל
813. לאנדא אהרון נטע
814. לאנדא בלימה
815. לאנדא יחזקאל שרגא
816. לאנדא נחמן
817. לאנדא צירל דבורה
818. לביא אורי דוד
819. לביא אוריאל
820. לביא הדר
821. לביא יהונתן שמואל
822. לביא נעה אלקה
823. לבנון אליהו
824. לבנון בנימין
825. לבנון זאב
826. לבנון יחזקאל
827. לבנון יעקב ישראל
828. לבנון מנחם מאיר
829. לבנון שמעון
830. לבנוני חיה מושקא (מוסיא)
831. לבנוני לוי יצחק
832. לבנוני מנחם מענדל
833. לבנוני מרדכי
834. לבנוני שניאור זלמן
835. לבקובסקי איטא
836. לבקובסקי חנה
837. לבקובסקי מנחם מענדל
838. לברון אביגדור
839. לברון ישעיה חיים
840. לברון מאטיל פייגא
841. לברון מנחם מנס זאב
842. לוי אברהם שמואל
843. לוי איילה פראדל
844. לוי דבורה
845. לוי יעל
846. לוי מנחם מענדל
847. לוי מרים
848. לוי עטל אסתר
849. לוי רחל
850. לוי שמואל
851. לוי תמר קיילא
852. לוי-מאוסן ארבל מרים
853. לוין בת
854. לוין ידידיה
855. לוין יונתן
856. לוין יעל
857. לוין מיכאל
858. לוין מיכל ברכה
859. לוין תהילה
860. לוין תמר
861. לזר נפתלי
862. לזר שלמה
863. ליברמן בת
864. ליברמן חיה מושקא קלרה
865. ליברמן מנחם מענדל
866. ליברמן רבקה רות
867. ליכטמן אלישבע ברכה
868. ליכטנשטיין שרה אייזנברגר (איזנברגר)
869. לינדר אביגדור
870. לינדר בנימין צבי
871. לינדר בנימין צבי
872. לינדר ברוך מרדכי
873. לינדר בריינדל
874. לינדר דוד
875. לינדר דוד
876. לינדר דוד יוסף
877. לינדר חנה זיסל
878. לינדר יהודה אריה
879. לינדר יהושע
880. לינדר יצחק אהרן
881. לינדר יצחק ישראל דוב
882. לינדר ליבא
883. לינדר משה אליהו
884. לינדר פייגא הענטשא
885. לינדר צבי יואב
886. לינדר צביה
887. לינדר רבקה
888. לינדר שיינדל
889. לינדר שיינדל
890. לינדר שינדל
891. לינדר שמואל
892. לינדר שמואל
893. לינדר שמואל
894. לינצר יצחק אייזיק
895. לינצר ישראל אפרים
896. לינצר תמר
897. ליפש מושקא
898. ליפש מנחם מענדל
899. ללוש לונה
900. ללוש תאו
901. למברגר חנה (ברנשטיין)
902. לנדאו שרה (לאנגסאם)
903. לעמל נתן מנחם
904. לעמל רפאל יצחק
905. לפקוביץ בלימא
906. לפקוביץ לאה
907. לפקוביץ פיגא
908. לקס נתן
909. לרנר פראדה גיטל (לברון)
910. מאיער בלימה
911. מאיער דוד צבי
912. מאיער חיים זאנוויל
913. מאיער יואל
914. מאיער יצחק זאב
915. מאיער ליבא דבורה
916. מאיער עקיבא
917. מאירי אורי
918. מאירי מיקה
919. מאנדל חיה לאה (מאיער)
920. מובשוביץ אלישבע
921. מובשוביץ שמואל דוד
922. מוזס בן
923. מולדובן אביגיל
924. מייזנער אברהם צבי
925. מייזנער בלימא רייזל
926. מייזנער הענא פייגא
927. מייזנער הענדי
928. מייזנער זאב יצחק
929. מייזנער חנה ליבא
930. מייזנער ייטל
931. מייזנער רחל לאה
932. מילצקי צבי
933. מילר נתן הכהן
934. מלכה הלל אסתר
935. מנדל אריאל
936. מנדל ישי יאיר
937. מנדל כפיר דוד
938. מנדל מיה
939. מנדל מיכאל יצחק
940. מנדל נעמה הדסה
941. מרקביץ' נפתלי הערץ
942. מרקוביץ אהרן
943. מרקוביץ אליסף שמואל
944. מרקוביץ אמיתי
945. מרקוביץ בן
946. מרקוביץ בת
947. מרקוביץ הדר מלכה
948. מרקוביץ יונתן צבי
949. מרקוביץ יוסף אוריה
950. מרקוביץ ישי
951. מררי איל
952. מררי גלעד
953. נויבירט לאה
954. נויבירט משה
955. נויוביץ אברהם ברוך
956. נויוביץ בלימה
957. נוימן אלישבע
958. נוימן בנימין זאב
959. נוימן יהודית גולדא
960. נוימן יוסף
961. נוימן ליבי
962. נוימן שמואל דב
963. נוסבאום לאה
964. סגל אברהם ישעיהו
965. סגל אליהו
966. סגל יוסף שלום
967. סגל נתן
968. סלומון רחל תהילה
969. סלר יוסף
970. עובדיה אבנר
971. עובדיה שיראל
972. עמנואל הודיה שרה
973. עמנואל צופיה
974. עמנואל תפארת רחל
975. ענגל אסתר רייצי צירל
976. ענגל פראדי
977. פאגעל מרים בראנא (מאיער)
978. פאזען אסתר
979. פאזען בלימה
980. פאזען בן
981. פאזען בנימין זאב
982. פאזען בערל
983. פאזען בת
984. פאזען דוד יושע
985. פאזען דרייזל
986. פאזען הינדי
987. פאזען יהודה
988. פאזען יואל
989. פאזען יחזקאל מנחם
990. פאזען ייטי
991. פאזען לייב
992. פאזען משולם איסר
993. פאזען שיינדל
994. פאזען שמעון ישראל
995. פאזען שרה פייגא
996. פוברסקי ברוריה
997. פוברסקי חוה
998. פוטר גיטל (קיסנר)
999. פולישוק אריאל
1000. פולק מיכל
1001. פולק תמר
1002. פורת אביגיל
1003. פורת אביטל
1004. פורת בת-שבע
1005. פורת חגית
1006. פינסקי חיה מושקא
1007. פיעטרקובסקי אסתר גיטל
1008. פיעטרקובסקי דבורה בלימה
1009. פיעטרקובסקי חנוך הלוי
1010. פיעטרקובסקי מרדכי זאב הלוי
1011. פיקסלר בארי יעקב
1012. פיקסלר הודיה יהודית
1013. פיקסלר ישראל מרדכי
1014. פיקסלר מרים
1015. פיש אברהם שמואל
1016. פיש הענצ'י
1017. פיש יקותיאל יהודה
1018. פיש נטע ניסן
1019. פיש סרח ברכה
1020. פיש רחל
1021. פישמן צארטיל (גומבו)
1022. פישער גולדה (הירש)
1023. פישר חנה
1024. פישר יהודית
1025. פישר רבקה
1026. פישר רחל
1027. פישר שמואל
1028. פישר שרה
1029. פלזנבורג אהרון
1030. פלזנבורג אסתר
1031. פלזנבורג דוב
1032. פלזנבורג יעקב
1033. פלזנבורג יעקב משה יצחק
1034. פלזנבורג ישראל יהודה
1035. פליגמן גאלדי
1036. פליגמן חיה
1037. פליגמן יוכבד
1038. פליגמן מרים ברכה
1039. פליגמן פנחס
1040. פליגמן שלמה
1041. פלס שירה
1042. פלס תהילה
1043. פערל חיה רייזל (הירש)
1044. פפרקורן אלימלך הלוי
1045. פפרקורן בנימין צבי הלוי
1046. פפרקורן יחזקאל הלוי
1047. פפרקורן מרים ברכה
1048. פפרקורן משה הלוי
1049. פפרקורן נפתלי הלוי
1050. פפרקורן פעסיל רחל
1051. פפרקורן צארטיל
1052. פפרקורן רבקה חיה שרה
1053. פפרקורן שמואל הלוי
1054. פפרקורן שרה מינדל ברכה
1055. פרוינד עדינה
1056. פרוינד שלמה זלמן
1057. פריד אליהו
1058. פריד יונתן
1059. פריד יצחק
1060. פריד ירמיהו
1061. פריד ישעיהו
1062. פריד נתנאל
1063. פריד פייגה
1064. פרידמן אברהם צבי (הרש)
1065. פרידמן בנימין זאב
1066. פרידמן בת
1067. פרידמן גיטל
1068. פרידמן הענצ'י
1069. פרידמן חיה דבורה
1070. פרידמן חנניה יום-טוב ליפא
1071. פרידמן יהודה
1072. פרידמן יוסף
1073. פרידמן יעקב (קובי)
1074. פרידמן יצחק יהושע
1075. פרידמן יצחק יעקב
1076. פרידמן ליבי
1077. פרידמן מלכה
1078. פרידמן מלכה
1079. פרידמן מנחם אהרון
1080. פרידמן נפתלי מאיר
1081. פרידמן פראדה פערל
1082. פרידמן רחל
1083. פרידמן שאול יחזקאל
1084. פרידמן שמואל
1085. פרידמן שמואל נטע ניסן
1086. פרידמן שמעון יהודה
1087. פריוור אברהם שרגא צבי
1088. פריוור דבורה
1089. פריוור יהודה אלימלך
1090. פריוור יהושע
1091. פריוור ישראל בן-ציון
1092. פריוור מרדכי
1093. פרייזלר חיה
1094. פרייזלר יוכבד
1095. פרייזלר יוסף בנימין
1096. פרייזלר לאה
1097. פרייזלר מאיר יעקב
1098. פרייזלר צארטיל
1099. פרמן הדסה
1100. פרמן חיים ישראל
1101. פרמן לאה
1102. פרמן מוסיא
1103. פרמן שלום
1104. פרקש גלעד
1105. פרקש נילי צביה
1106. צאהן חיה רחל
1107. צאהן יוסף
1108. צייג מרים ברכה (שטיינר)
1109. צימרמן אוריה
1110. צימרמן אחיה ישראל
1111. צימרמן איתמר אלישע
1112. צימרמן חמדה לאה
1113. צימרמן טליה
1114. קאהן אהרון יהודה
1115. קאהן שלמה זלמן
1116. קוביטשעק אברהם
1117. קוביטשעק אהרן שמואל
1118. קוביטשעק אליעזר יהודה
1119. קוביטשעק בלימה
1120. קוביטשעק גולדא פרומעט
1121. קוביטשעק יואל אשר
1122. קוביטשעק יעקה מאיר
1123. קוביטשעק לאה
1124. קוביטשעק משה
1125. קוט יונה משה אליהו
1126. קוט ישעיה
1127. קוט שלמה זלמן
1128. קוט שמחה בונם
1129. קוט שמשון
1130. קוסמן טליה
1131. קוסמן נדב
1132. קופמן ליפא
1133. קופמן פייגה
1134. קופמן רבקה
1135. קופמן שמואל
1136. קופרשטיין אביגדור
1137. קופרשטיין אהרון
1138. קופרשטיין בנימין זאב
1139. קופרשטיין בנימין זאב
1140. קופרשטיין חיה
1141. קופרשטיין חיה ציפורה
1142. קופרשטיין טובי
1143. קופרשטיין יהודה אריה
1144. קופרשטיין יודא אריה
1145. קופרשטיין יוכבד
1146. קופרשטיין יחזקאל יחיאל
1147. קופרשטיין יעקב
1148. קופרשטיין יעקב בן-ציון
1149. קופרשטיין ישראל
1150. קופרשטיין מירל שיינדל
1151. קופרשטיין מרים ברכה
1152. קופרשטיין מרים ברכה
1153. קופרשטיין ניסן משה פנחס
1154. קופרשטיין נתן
1155. קופרשטיין פנחס
1156. קופרשטיין פעסי
1157. קופרשטיין צארטיל
1158. קופרשטיין שלמה דוד
1159. קופרשטיין שפרה רויזא
1160. קורנבליט אהרון מרדכי
1161. קורנבליט מנחם מענדל
1162. קיסנר
1163. קיסנר
1164. קיסנר
1165. קיסנר אסתר
1166. קיסנר אסתר
1167. קיסנר אסתר רייזל
1168. קיסנר ביילא
1169. קיסנר בן
1170. קיסנר בן
1171. קיסנר בת
1172. קיסנר בת
1173. קיסנר בת
1174. קיסנר בת
1175. קיסנר בת
1176. קיסנר בת
1177. קיסנר בת
1178. קיסנר בת
1179. קיסנר בת
1180. קיסנר דבורה
1181. קיסנר הינדי
1182. קיסנר טובי
1183. קיסנר יהושע
1184. קיסנר יחיאל אריה (לייבי)
1185. קיסנר יעקב
1186. קיסנר יעקב
1187. קיסנר יצחק
1188. קיסנר ליבא שבע
1189. קיסנר מאיר
1190. קיסנר מרים
1191. קיסנר משה גרשון
1192. קיסנר פעסל
1193. קיסנר צארטיל
1194. קיסנר צארטיל
1195. קיסנר צארטיל
1196. קיסנר צארטיל
1197. קיסנר שמואל
1198. קיסנר שמחה בונם
1199. קיסנר שמחה בונם
1200. קיסנר שמחה בונם
1201. קיש אברהם צבי
1202. קיש ברוך
1203. קיש גולדה מרים
1204. קיש הינדי
1205. קיש חנה רבקה
1206. קיש יוסף
1207. קיש יחיאל יהודה
1208. קיש לייב
1209. קיש משה אהרן
1210. קיש פערל
1211. קיש צארטיל חיה
1212. קיש שלמה
1213. קיש שרה פערל
1214. קליגר יהושע זאב
1215. קליין אברהם יוסף
1216. קליין אברהם שרגא צבי
1217. קליין אברהם שרגא צבי
1218. קליין אברהם שרגאי צבי
1219. קליין אוריאל
1220. קליין איידל
1221. קליין איילת
1222. קליין אסתר
1223. קליין אפרת
1224. קליין ביילא
1225. קליין בנימין צבי
1226. קליין גבריאל
1227. קליין דבורה
1228. קליין דבורה
1229. קליין דבורה
1230. קליין הדסה שירה
1231. קליין חיה רחל
1232. קליין חנה
1233. קליין חנוך
1234. קליין טובי חיה ציפורה (קופרשטיין)
1235. קליין יאיר
1236. קליין יעקב
1237. קליין מרדכי
1238. קליין מרדכי
1239. קליין משה
1240. קליין משה
1241. קליין נועה
1242. קליין נעמי חיה רייצא
1243. קליין פייגא
1244. קליין פייגא ברכה
1245. קליין פערל
1246. קליין פערל (אופמאן)
1247. קליין פראדל לאה
1248. קליין רות
1249. קליין רחל
1250. קליין רחל
1251. קליין שיינדל
1252. קליין שמעון חיים
1253. קליין שרה אסתר
1254. קלמנטינובסקי ישי
1255. קלמנטינובסקי נעמה יהודית
1256. קנייבסקי בנימין נחום
1257. קנייבסקי לאה
1258. קנייבסקי מאטל רחל
1259. קנייבסקי מנחם מענדל
1260. קנייבסקי שמואל
1261. קנייבסקי שניאור זלמן
1262. קסלר בן
1263. קסלר חיים מנדל מרדכי
1264. קסלר חיים נפתלי הערץ
1265. קסלר טובה
1266. קסלר טובה בונא
1267. קסלר יעקב מיכאל
1268. קסלר נתן
1269. קסלר נתן
1270. קסלר רחל לאה
1271. קסלר שינא פנינה
1272. קעסטענבוים בלומא
1273. קעסטענבוים בלימא
1274. קעסטענבוים בלימה
1275. קעסטענבוים בת
1276. קעסטענבוים זאב יהודא
1277. קעסטענבוים חוה לאה
1278. קעסטענבוים חנה מלכה
1279. קעסטענבוים יואל הערש
1280. קעסטענבוים ישראל שלום
1281. קעסטענבוים מיכאל דוב
1282. קעסטענבוים מלכה לאה
1283. קעסטענבוים מרים בראנא
1284. קעסטענבוים מרים בראנא
1285. קעסטענבוים עקיבא
1286. קעסטענבוים רבקה יענטא
1287. קעסטענבוים רפאל
1288. קעסטענבוים רפאל
1289. קעסטענבוים רפאל אהרן
1290. קעסטענבוים שלמה עמרם
1291. קעסטענבוים שמחה
1292. קעסטענבוים שפרה טעמריל
1293. קעפעטש יעקב עקיבא
1294. קפלן חיה מושקא
1295. קפלן לוי יצחק
1296. קפלן מרדכי
1297. קרויזר בנימין זאב
1298. קרויזר בתיה
1299. קרויזר חיה רחל
1300. קרויזר חיים יהודה
1301. קרויזר מלכה
1302. קרויזר ציפורה פיגא ליבא
1303. קרויס ישראל יעקב
1304. קרויס לאה
1305. קרויס מרים
1306. קרויס משה
1307. קרפל מרדכי שמואל
1308. קרפל נתנאל
1309. ראטה אברהם צבי
1310. ראטה אברהם צבי
1311. ראטה אברהם צבי
1312. ראטה אברהם צבי
1313. ראטה אברהם צבי
1314. ראטה אברהם צבי
1315. ראטה אברהם צבי (הרש)
1316. ראטה אהרן
1317. ראטה אהרן
1318. ראטה אהרן מאיר
1319. ראטה אלתר שמואל
1320. ראטה אסתר רייצא
1321. ראטה ביילא
1322. ראטה ביילא
1323. ראטה ביילה
1324. ראטה בן
1325. ראטה ברכה
1326. ראטה ברכה קיילה
1327. ראטה גיטל רייזל
1328. ראטה דוד
1329. ראטה דוד חיים
1330. ראטה הדסה ייטל אסתר
1331. ראטה הינדא
1332. ראטה הניה חיה ציפורה
1333. ראטה הענטשיא
1334. ראטה חיה
1335. ראטה חיה
1336. ראטה חיה צארטיל
1337. ראטה חיים
1338. ראטה חיים לוי
1339. ראטה חיים שמעון
1340. ראטה חנה איידל
1341. ראטה חנה איידל
1342. ראטה חנה אסתר
1343. ראטה יוסף
1344. ראטה יחזקאל שמואל בנימין
1345. ראטה יחיאל
1346. ראטה ילד
1347. ראטה יעקב אליעזר
1348. ראטה ישעיה
1349. ראטה יששכר דב
1350. ראטה לאה
1351. ראטה לאה פערל
1352. ראטה לוי יהושע
1353. ראטה ליבי
1354. ראטה מאיר דב
1355. ראטה מאיר ישראל
1356. ראטה מלכה
1357. ראטה מלכה
1358. ראטה מנחם מאניס
1359. ראטה מנחם מענדל
1360. ראטה מנחם מענדל ליפא
1361. ראטה מנחם נחום
1362. ראטה מרדכי
1363. ראטה מרדכי אפרים
1364. ראטה משה
1365. ראטה משה אליהו
1366. ראטה משה יהושע העשיל
1367. ראטה נתנאל שרגא
1368. ראטה סימה
1369. ראטה עטי
1370. ראטה פייגה חיה רייזי
1371. ראטה פינקל רייזל
1372. ראטה פרומא
1373. ראטה צארטיל
1374. ראטה צארטיל
1375. ראטה צארטיל חיה ליבא
1376. ראטה צבי יהודה
1377. ראטה ראובן שלום
1378. ראטה רבקה בלימא
1379. ראטה רחל לאה
1380. ראטה רחל לאה
1381. ראטה רחל לאה פערל
1382. ראטה רייזל רבקה
1383. ראטה שיינדל פערל
1384. ראטה שלום
1385. ראטה שלמה מרדכי
1386. ראטה שלמה משה אפרים
1387. ראטה שמואל
1388. ראטה שמואל
1389. ראטה שמואל שמעון
1390. ראטה שמעון
1391. ראטה שמעון
1392. ראטה שמעון
1393. ראטה שרה
1394. ראטה שרה
1395. ראם רבקה
1396. ראם רות
1397. ראם שאול
1398. רוזנבלט יאיר ציון
1399. רוזנבלט ישי דניאל
1400. רוזנבלט נעמה רחל
1401. רוזנבלט תהילה יוכבד
1402. רוזנברג אברהם צבי
1403. רוזנברג יחזקאל מנחם
1404. רוזנברג מרים
1405. רוזנברג פייגא חיה
1406. רוזנפלד העניא מרים (ראטה)
1407. רוט אסתר
1408. רוט אפרת גיטל
1409. רוט בן-דיני
1410. רוט ברוך
1411. רוט גבריאל
1412. רוט טובה גיטל
1413. רוט נתן
1414. רוטשטיין יחיאל
1415. רומפלר בנימן צבי
1416. רומפלר ישראל גרשון
1417. רונן אביגיל עדינה
1418. רונן אורי
1419. רונן אליה מעין
1420. רונן תמר יהודית
1421. ריימאן חיים אליהו
1422. ריימאן יצחק שלמה
1423. ריימן אברהם שרגא צבי
1424. ריימן יעל
1425. ריימן ישראל יעקב
1426. ריינר אדל
1427. ריינר אפרים
1428. ריינר לאה
1429. ריינר שולמית
1430. ריינר שמעון חיים
1431. ריינר שרה
1432. רפופורט לאה
1433. רפופורט משה צבי
1434. רפופורט שושנה (שני)
1435. שאמועל אסתר
1436. שאמועל אסתר מלכה
1437. שאמועל בלומא יהודת
1438. שאמועל בן
1439. שאמועל בן
1440. שאמועל בן
1441. שאמועל ברכה ראצל
1442. שאמועל גיטל
1443. שאמועל דוד
1444. שאמועל הינדא
1445. שאמועל הנצ'י
1446. שאמועל חיה
1447. שאמועל חיה מלכה
1448. שאמועל חנה פייגא
1449. שאמועל יהושע
1450. שאמועל יודא לייב
1451. שאמועל יודא לייב
1452. שאמועל יוטא
1453. שאמועל יוטא רחל
1454. שאמועל יוטא רחל
1455. שאמועל יוכבד
1456. שאמועל יוכבד יוטל
1457. שאמועל יעקב דוד
1458. שאמועל יעקב קאפיל
1459. שאמועל יצחק
1460. שאמועל יצחק
1461. שאמועל יצחק
1462. שאמועל לאה זיסל
1463. שאמועל מאיר יעקב
1464. שאמועל מלכה
1465. שאמועל מרים ברכה
1466. שאמועל מרים ברכה
1467. שאמועל משה
1468. שאמועל פייגא
1469. שאמועל צירל
1470. שאמועל שיינדל רבקה מירל
1471. שאמועל שמואל שמעלקא
1472. שהינו מנחם מנדל
1473. שהינו שטרנא שרה
1474. שוורץ אברהם יהודה אריה
1475. שוורץ אהרון
1476. שוורץ אליהו
1477. שוורץ אשר
1478. שוורץ בן
1479. שוורץ בנימין אפרים
1480. שוורץ בת
1481. שוורץ גדליה אהרן
1482. שוורץ דוד יהודא
1483. שוורץ הדסה חיה ליבא
1484. שוורץ זיסל
1485. שוורץ חוה גיטל
1486. שוורץ חיה
1487. שוורץ חיים יהודה
1488. שוורץ חיים יהודה
1489. שוורץ חיים יהודה
1490. שוורץ חיים נחום
1491. שוורץ יוכבד
1492. שוורץ ייטל אסתר
1493. שוורץ יעקב דניאל
1494. שוורץ יצחק
1495. שוורץ ישראל אלימלך
1496. שוורץ לאה (ראטה)
1497. שוורץ מנשה חיים
1498. שוורץ נפתלי
1499. שוורץ נפתלי
1500. שוורץ נפתלי
1501. שוורץ צארטיל
1502. שוורץ צארטיל
1503. שוורץ רבקה
1504. שוורץ רבקה
1505. שוורץ רבקה
1506. שוורץ רבקה
1507. שוורץ שלמה זלמן
1508. שוורץ שרה חוה
1509. שוורץ שרה יוטא
1510. שוורץ תהילה
1511. שוסהיים אורי ברוך
1512. שורץ יעקב משה
1513. שחט אביגיל
1514. שחט בן
1515. שחט חיה מושקא
1516. שחט חנה ברכה
1517. שחט חנה שיינא
1518. שחט חנוך מאיר
1519. שחט ישראל
1520. שחט מנוחה רחל
1521. שחט מנחם מענדל
1522. שחט מנחם מענדל
1523. שחט צבי הירש
1524. שחט שטערנא שרה
1525. שטאלצבערג אברהם יעקב
1526. שטאלצבערג בלימה
1527. שטאלצבערג הינדל
1528. שטאלצבערג יואל ניסן
1529. שטאלצבערג רפאל יודא
1530. שטיין בלימה
1531. שטיין בלימה
1532. שטיין בלימה
1533. שטיין גיטל
1534. שטיין חיים
1535. שטיין חיים ישעיהו אשר
1536. שטיין יעקב
1537. שטיין מנחם זאב
1538. שטיין פראדל
1539. שטיין רייזל
1540. שטיין שלמה צבי
1541. שטיין שמואל דב
1542. שטיין שמואל דוב
1543. שטיינר אברהם
1544. שטיינר אסתר לאה
1545. שטיינר גיטל מלכה
1546. שטיינר טוביה יואל
1547. שטיינר יהודה לייב
1548. שטיינר יוסף יהושע
1549. שטיינר יצחק
1550. שטיינר משה חיים
1551. שטיינר צארטיל
1552. שטייפל טוהר
1553. שטייפל מנחם מענדל
1554. שטראוס אלישבע מרים
1555. שטראוס אסתר
1556. שטראוס בן
1557. שטראוס בנימין זאב
1558. שטראוס ידידיה
1559. שטראוס יונתן
1560. שטראוס יוסף
1561. שטראוס יקותיאל
1562. שטרן אליהו בצלאל
1563. שטרן אסתר
1564. שטרן בלומא
1565. שטרן דוד
1566. שטרן חיים יהודה
1567. שטרן יצחק מרדכי
1568. שטרן לאה
1569. שטרן מלכה דבורה
1570. שטרן מרים רחל לאה
1571. שטרן נעכא גיטל
1572. שטרן רייזל
1573. שטרסברג אסתר פייגא
1574. שטרסברג בת-שבע לאה
1575. שטרסברג מלכה בונא
1576. שיטרית ?
1577. שיין אליעזר חיים
1578. שיין חנה
1579. שיין מרדכי גרשון
1580. שיין שיינדל
1581. שיין שמואל
1582. שיינפלד אלישבע
1583. שיינפלד אפרים יוסף
1584. שיינפלד לאה
1585. שייקביץ מנחם
1586. שיף אסתר
1587. שיף חנה
1588. שיף יוסף
1589. שיף יחזקאל מנחם
1590. שיף משה אהרן
1591. שיף שרה
1592. שכטר גיטל יענטע
1593. שכטר זלמן ליב
1594. שכטר חנה מרים
1595. שכטר יעקב יוסף חיים
1596. שכטר משה אלכסנדר
1597. שכטר צבי
1598. שכטר רבקה פרידא
1599. שכטר רחל ציפורה
1600. שכטר שאול
1601. שליסל חוה
1602. שליסל חיה ליבא
1603. שליסל יוכבד
1604. שליסל צארטיל
1605. שפיגל אברהם יצחק
1606. שפירא אבא
1607. שפירא אביגדור
1608. שפירא אברהם
1609. שפירא אברהם
1610. שפירא אברהם צבי
1611. שפירא אהרון
1612. שפירא ביילא מינדל
1613. שפירא דוב
1614. שפירא דינה
1615. שפירא חיים יחזקאל
1616. שפירא חנה אסתר
1617. שפירא חנה ברכה
1618. שפירא יוסף
1619. שפירא יעקב
1620. שפירא פנחס אלמילך
1621. שפירא רחל
1622. שפר אהרן
1623. שפר אהרן
1624. שפר אלטע חנה
1625. שפר אשר
1626. שפר גולדה
1627. שפר חיה
1628. שפר חיה מאטל
1629. שפר חיים יהודה
1630. שפר חנה
1631. שפר חנה ברכה
1632. שפר יוסף
1633. שפר יעקב
1634. שפר יעקב אלחנן
1635. שפר ישראל נחמן
1636. שפר מרים
1637. שפר מרים צערטל
1638. שפר נחמה ליבא
1639. שפר פייגא צפורה
1640. שפר ציפורה
1641. שפר רחל חנה
1642. שפר רחל פראדיל
1643. שפר שאול
1644. שפר שרה
1645. שפר שרה
1646. שפר שרה
1647. שפרונג פראיידה פערל (ראטה)
1648. שפריי עדינה אסתר
1649. שפרינגר מאיר
1650. שפרינגר רבקה
1651. שקוביצקי אהרון
1652. שקוביצקי אליעזר מנחם
1653. שקוביצקי חיים יהודה
1654. שקוביצקי רות מיכל
1655. שרמן אליהו
1656. שרמן בנימין זאב
1657. שרמן ישראל מאיר
1658. שרמן שלמה ידידיה
1659. תורג'מן בן\בת
1660. תורג'מן הילה צילה
1661. תורג'מן מעיין
38 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(10/23/2019) כד חשון ה'תשפ"א עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון