אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - דור 8 לר' שמואל כהן אבי הבזך
סה"כ נמצאו 2372 אנשים


1. ? אריאלה
2. ? בת
3. ? בת
4. ? עטרה
5. Ernst Parker Stephen
6. Ernst Rylan Louis
7. אבגי אבנר
8. אבגי אוראל
9. אבגי אושר
10. אבגי דוד
11. אבגי נוגה
12. אבידן ישי
13. אבידן שני
14. אגסי נעמה
15. אגסי שירה
16. אדלר מרים (כף)
17. אדלר רחל
18. אהרון אוריאל
19. אהרון בת
20. אהרון יונתן
21. אהרנפלד אברהם יהודה
22. אהרנפלד יעקב שלום
23. אהרנפלד ישראל שמואל
24. אונגאר בן
25. אופמאן אברהם צבי
26. אופמאן יחזקאל
27. אופמאן יעקב זאב
28. אופמאן לוי יצחק
29. אופמאן ליבא
30. אופמאן מלכה
31. אופמאן רחל לאה
32. אופמאן שמואל
33. אופן אהרן
34. אופן אלימלך
35. אופן בתיה
36. אופן חיה מושקא
37. אופן חנה
38. אופן מינה
39. אופן מרדכי
40. אופן שלום דוב בער
41. אופן שמואל
42. אופן שניאור זלמן
43. אור יואב
44. אור יעלה
45. אור תומר
46. אורלנצ'יק ביילא
47. אורלנצ'יק דוד
48. אורלנצ'יק חיים יהודא
49. אורלנצ'יק יוחנן
50. אורלנצ'יק יעקב עזריאל
51. אורלנצ'יק משה יוסף
52. אורלנצ'יק נפתלי
53. אורלנצ'יק רבקה
54. איזקוב יהודית יטל
55. איזקוב נתן
56. אייגנר אלחנן
57. אייגנר חמדת מינה
58. אייגנר מרדכי
59. אייגנר מתניה
60. אייגנר רננה
61. אייגנר רעות
62. אייזנבך ישראל אריה לייב
63. אייזנבך שמואל אלעזר
64. אייזנברגר נחמן חיים יהודא
65. אייזנשטיין איתן
66. אייזנשטיין בן
67. אייזנשטיין טליה
68. אייזנשטיין ליבי
69. איימר יקותיאל יהודה
70. איימר ליבה סימה
71. איימר שלמה
72. אינדורסקי חוה פריידא גיטל
73. אינדורסקי מלכה חיה דבורה
74. אינדורסקי מרים
75. איצקאוויטש 6 ילדים
76. אליאס פעשא
77. אליאס צבי מנחם
78. אליאס שלמה
79. אלתר אסתר
80. אלתר ברכה
81. אסטרייכער גיטל
82. אסטרייכער טויבא
83. אסטרייכער יצחק שמעון
84. אסטרייכער לאה מרים (קיסנר)
85. אסטרייכער מרים שיינדל
86. אפטר איילה
87. אפטר אלחנן
88. אפטר אליעזר
89. אפטר אפרת
90. אפטר בנימין
91. אפטר בתיה
92. אפטר יוסף דוד
93. אפטר יעל
94. אפטר משה צבי
95. אפטר משה צבי
96. אפטר משה צבי
97. אפטר נעה
98. אפטר נתן שלום
99. אפטר רננה
100. אפטר שרה
101. אפטר תהילה
102. אפלגראד אהרון
103. אפלגראד אליהו
104. אפלגראד חוה
105. אפלגראד מאיר
106. אפלגראד משה
107. אפלגראד עקיבא
108. אפלגראד רייזל שרה
109. אקרמן אלקא אסתר
110. אקרמן בן-ציון
111. אקרמן חיה ברכה
112. אקרמן ישראל זאב
113. אקרמן משה
114. אקרמן שלמה זלמן
115. אקרמן שמחה
116. אקשטיין אביגיל יפה
117. אקשטיין איתי אריה
118. אקשטיין אלון
119. אקשטיין ינאי
120. אקשטיין ליה
121. אקשטיין מיה
122. אקשטיין עמית
123. אקשטיין רבקה
124. ארנפרוינד יהודה
125. ארנפרוינד רבקה (ריקי)
126. ארקין אורי
127. ארקין אילה
128. ארקין בעז
129. ארקין גפן
130. ארקין דגן
131. ארקין הלל תנחום
132. ארקין טל
133. ארקין מעין שושנה
134. ארקין נגה
135. ארקין עברי
136. ארקין עובד
137. ארקין עומר
138. ארקין עלמא
139. ארקין רוני
140. ארקין שקד
141. באב"ד אבא
142. באב"ד מרדכי גרשון שמואל
143. באב"ד רחל רייזל
144. באב"ד שיינדל
145. באום א?י??ל דוד
146. באום טל
147. באום רועי שמואל
148. באום שיר
149. באומגרטן בת (אונגאר)
150. באש יהודה אברהם
151. באש לוי
152. באש שמחה
153. בבאי אריאל
154. בבאי שקד
155. בוים בנימין זאב
156. בוים יהודה מנחם
157. בוים יוכבד
158. בוים יעקב
159. בוים ישראל אברהם
160. בוים מלכה
161. בוים משה אברהם
162. בוים שמואל
163. בוים שמחה בונם
164. בוימל בן
165. בורד חנה מרים (שכטר)
166. בורנשטיין דוב
167. בורנשטיין חיה
168. בורנשטיין שירה
169. ביגעלאייזען רחל (גליק)
170. ביילוש דוד
171. ביכלר לאה
172. ביכלר שמואל
173. ביכעל בלימה
174. ביכעל חוה צילה
175. ביכעל משה צבי
176. ביכעל שרה פייגא
177. בינג נחמה בלומה (שוורץ)
178. ביסטאן 6 ילדים
179. ביסטאן אברהם
180. ביר דוד יהודה
181. ביר שרה צביה
182. בירנבוים חיה רחל
183. בירנבוים רויזי
184. בלוי דוב בעריש
185. בלוי חיה
186. בלוי ישראל
187. בלוי משה
188. בלוי פראדל
189. בלוי שניאור זלמן
190. בלוי שרה רלקה
191. בלויא מנחם מענדל
192. בלום אברהם
193. בלום בנימין
194. בלום הדסה
195. בלום לאה
196. בלום מרדכי
197. בלום רבקה
198. בלום רחל
199. בלום שרה בילא
200. בלומנטל אהרון שלמה
201. בלומנטל פנחס נתן
202. במברגר יצחק דב
203. במברגר שושנה תלצע
204. בנדיקט אריאל
205. בנדיקט מאיר ישראל
206. בנדיקט נתן
207. בנדיקט שירה
208. בנט רחל רייזל (שוורץ)
209. בעלה בן\בת
210. בעלה יעל (לוין)
211. בעלה נעה גילה (יגלניק)
212. בעלה תהילה (לוין)
213. בערמאן יוטל שרה ניסל (גומבו)
214. בק גיטל בלומא
215. בק חיה מושקא קלרה
216. בק מנחם מענדל
217. בק שטערנא שרה
218. בראון 2 ילדים
219. בראון 6 ילדים
220. בראון 6 ילדים
221. בראון 7 ילדים
222. בראך אברהם
223. בראך אליהו
224. בראך אסתר
225. בראך בלומה
226. בראך בצלאל
227. בראך בת
228. בראך חוה
229. בראך חוה
230. בראך חיים דוב
231. בראך חנה אסתר
232. בראך טובה
233. בראך יהודה
234. בראך יהודה
235. בראך יצחק יעקב
236. בראך יצחק צבי
237. בראך לאה
238. בראך מאיר אלכסנדר
239. בראך צבי
240. בראך ציפורה
241. בראך רבקה
242. בראך שלמה
243. ברג יהודה ליב
244. ברג יצחק דוב
245. ברג רחל אסתר
246. ברוד יחזקאל
247. ברוד מנחם מענדל
248. ברודי הילה
249. ברודי יאיר
250. ברודי נתנאל
251. ברוורמן בן
252. ברוורמן נתן
253. ברויאר אליעזר
254. ברויאר ברכה
255. ברויאר הדסה גנענדל
256. ברויאר טובה נחמה
257. ברוך חיה מושקא
258. בריינס אברהם יוחנן
259. בריינס חיה בת-שבע
260. בריינס מרדכי ליב
261. בריינס נחמה
262. בריינס רחל
263. בריינס שמעון
264. ברייש חוה פערל (ראטה)
265. בריסקמן נחמה גיטל
266. בריץ אהרון
267. בריץ בלימה
268. בריץ חיים מנחם
269. בריץ לאה
270. ברלין דוד מנחם
271. ברלין חנה
272. ברלין לאה רייזל
273. ברן אליעזר
274. ברן בן
275. ברן ישראל מאיר
276. ברן נתן
277. ברן רחל
278. ברן שולמית
279. ברן שושנה
280. ברן שמואל
281. ברנבוים חיים נפתלי הערץ
282. ברנד בן
283. ברנט יהודית
284. ברנט יעקב יהודה
285. ברנט רחל
286. ברנט שרה
287. ברנשטיין ברכה
288. ברנשטיין דינה
289. ברנשטיין חיים
290. ברנשטיין יעקב חנניה
291. ברנשטיין מלכה שרה
292. ברנשטיין משה יהודה ליב
293. ברנשטיין נחמה חיה
294. ברנשטיין עטיא
295. ברנשטיין שאול
296. ברס איטה רחל
297. ברס בן-ציון
298. ברס בתיה
299. ברס גדליהו
300. ברס גרשון
301. ברס זאב
302. ברס זאב שרגא
303. ברס חוה
304. ברס חיה
305. ברס חנה
306. ברס חנה
307. ברס חנה
308. ברס חנה
309. ברס יוסף
310. ברס יצחק
311. ברס ישראל מאיר
312. ברס לאה
313. ברס מלכה פנינה
314. ברס מרדכי
315. ברס מרים
316. ברס נועה
317. ברס עדי
318. ברס צפורה
319. ברס רחל
320. ברס רחל
321. ברס שאול
322. ברס שמעון
323. ברס שרה
324. ברס שרה רות ריסה
325. בת
326. בת
327. גבור בן
328. גבור הדס רבקה
329. גבור הודיה
330. גבור נעם יהודה
331. גבור תהלה
332. ג'בנפרד אדיר חיים
333. ג'בנפרד מיטל
334. ג'בנפרד נועם
335. גודלבסקי אלכסנדר זושא
336. גודלבסקי ברכה בלומה
337. גודלבסקי דוד
338. גודלבסקי חוה ב??יל?א
339. גודלבסקי חיה בונא
340. גודלבסקי לאה צביה
341. גוטמן רחל
342. גוטרמן ברכה
343. גוטרמן ישראל מאיר
344. גוטשטיין דניאל יאיר
345. גוטשטיין טליה
346. גולדברג אברהם הלל
347. גולדברג אברהם שרגא
348. גולדברג איילה
349. גולדברג אליעזר
350. גולדברג אלכסנדר זושא
351. גולדברג אפרת
352. גולדברג אפרת
353. גולדברג בת-שבע אסתר (שבי)
354. גולדברג הדס
355. גולדברג חיים מנחם
356. גולדברג יוסף
357. גולדברג יסכה
358. גולדברג יעל
359. גולדברג ישראל רפאל
360. גולדברג מנחם מענדל
361. גולדברג צבי הרש
362. גולדברג שירה
363. גולדברג שמואל
364. גולדברג שמואל מרדכי
365. גולדברג שניאור זלמן
366. גולדווסר אילה בת-שבע
367. גולדווסר ברוריה שרה
368. גולדווסר חיים הערץ
369. גולדמן איתמר
370. גולדמן אליה צבי
371. גולדמן דוד
372. גולדמן נעה
373. גולדמן נתנאל
374. גולדנטל אפרת
375. גולדנטל בנימין
376. גולדנטל יצחק
377. גולדנטל משה דוד
378. גולדנטל ציפורה
379. גולדנטל רות
380. גולדנטל שמואל
381. גולדנטל תמר
382. גולדשמידט יהודית יטל
383. גולדשמידט יששכר
384. גולדשמידט מרדכי
385. גולדשמידט שלמה
386. גולריז
387. גולריז
388. גולריז רפאל
389. גומבו דוד יהודא
390. גומבו זאב
391. גומבו לוי הרש
392. גומבו מרדכי שלמה
393. גומבו פעסיל
394. גומבו צארטיל
395. גומבו שרגא
396. גומבו שרה רייזל
397. גורביץ מנחם מענדל
398. גורביץ מרדכי
399. גורדון יונתן
400. גורדון יעל
401. גורדון לאה
402. גורדון שניאור צבי
403. גורדון תהילה
404. גורפינקל בן
405. גזית בן
406. גזית בת
407. גינזבורג אהרון מרדכי
408. גינזבורג דבורה לאה
409. גינזבורג דבורה לאה
410. גינזבורג מנוחה רחל
411. גינזבורג פייגא רבקה
412. גינצבורג בנימין
413. גינצבורג דוד
414. גינצבורג נחמיה אלחנן
415. גלזר אדל חנה
416. גלזר חוה
417. גלזר חיה מושקא
418. גלזר יהושע
419. גלזר מנוחה רחל
420. גלזר מנחם מענדל
421. גלזר נעה מזל
422. גלזר נעמה רבקה
423. גלזר סטערנא
424. גלזר פנינה חסיבה
425. גלזר שניאור זלמן
426. גליס אברהם
427. גליס יעל
428. גליס מרדכי
429. גליק בת
430. גליק זלאטא
431. גליק יוסף
432. גליק יחזקאל
433. גליק יעקב אליעזר
434. גליק משה אהרן
435. גליק שיינדל
436. גליקמן-פרוש דוד
437. גליקמן-פרוש יאיר
438. גליקמן-פרוש יוסף יהודה
439. גליקמן-פרוש צבי
440. גליקמן-פרוש שירה
441. גמליאל אבנר
442. גמליאל אמונה
443. גמליאל יהודה
444. גמליאל מיטב
445. גנדל איתמר
446. גנדל דניאל
447. גנדל הודיה חנה
448. גנדל חיה מושקא
449. גנדל חיה פייגל
450. גנדל חיה שירה
451. גנדל חנה
452. גנדל חנה
453. גנדל חנה הודיה
454. גנדל יהודה
455. גנדל יהונתן
456. גנדל יונתן
457. גנדל יוסף
458. גנדל לוי
459. גנדל ליבא
460. גנדל מאיר
461. גנדל מנחם מענדל
462. גנדל מרדכי
463. גנדל נחמיה
464. גנדל ציפורה
465. גנדל רות
466. גנדל רמי יוסף יצחק
467. גנדל שטערנא שרה
468. גנדל תהילה
469. גנוט משה
470. גנוט נתנאל חיים
471. גנוט רות
472. גנוט שרגא פייבל
473. גנס נטע
474. גנס נעם
475. גנס עמית ציון
476. גפני בת
477. גרויז אהרון מרדכי
478. גרויז גיטל
479. גרויז יצחק יעקב
480. גרויז מלכה
481. גרויז מרים
482. גרויז משה יוסף
483. גרויז נפתלי
484. גרויז רבקה (לברון)
485. גרויז שמואל
486. גרויז שמעון דוד
487. גרוס אהרון יהודה
488. גרוס אשר זעליג
489. גרוס ביילא
490. גרוס בלומא
491. גרוס חיה שרה
492. גרוס חיים יצחק
493. גרוס ישכר דב
494. גרוס ליבא
495. גרוס מרים
496. גרוס שמואל מרדכי
497. גרוס שרה
498. גרוסמן דינה פעשא
499. גרוסמן זלמן
500. גרוסמן יוטא (אופמאן)
501. גרוסמן ישראל
502. גרוסמן מושקא מריאשה
503. גרוסמן רבקה
504. גרוסקוף בת
505. גרוסקוף דוב יששכר
506. גריינימן חנה
507. גרין אברהם דב
508. גרין יחיאל
509. גרין מרים
510. גרינבוים איטא
511. גרינבוים אסתר
512. גרינבוים בלימא
513. גרינבוים ברוך צבי
514. גרינבוים גיטל
515. גרינבוים יוכבד
516. גרינבוים יחזקאל
517. גרינבוים יטל חיה
518. גרינבוים יצחק
519. גרינבוים לאה
520. גרינבוים נפתלי
521. גרינבוים סימה
522. גרינבוים פראדיל
523. גרינבוים צארטיל
524. גרינבוים קלונימוס קלמן
525. גרינבוים רבקה
526. גרינבוים רחל
527. גרינבוים רחל
528. גרינבוים שלמה דוד
529. גרינוואלד אברהם צבי
530. גרינוואלד אברהם צבי
531. גרינוואלד אברהם צבי
532. גרינוואלד אהרן מרדכי
533. גרינוואלד אסתר יהודית
534. גרינוואלד בלומא חוה
535. גרינוואלד בערל
536. גרינוואלד חיה
537. גרינוואלד חיים
538. גרינוואלד יוכבד
539. גרינוואלד יוכבד
540. גרינוואלד יוכבד
541. גרינוואלד יעקב שמואל
542. גרינוואלד יצחק שלמה
543. גרינוואלד ישעיה
544. גרינוואלד לאה פערל
545. גרינוואלד מירל
546. גרינוואלד מלכה
547. גרינוואלד מרים
548. גרינוואלד משה
549. גרינוואלד משה חיים
550. גרינוואלד פייגא
551. גרינוואלד צארטיל
552. גרינוואלד צארטל
553. גרינוואלד רות
554. גרינוואלד רחל
555. גרינוואלד רחל לאה
556. גרינוואלד שמואל
557. גרינוואלד שרה
558. גרינוואלד שרה
559. גרינוואלד שרה
560. גרינוואלד שרה
561. גרינפלד ברוך
562. גרינפלד יוטא
563. גרינפלד יוסף שמואל
564. גרינפלד מרדכי
565. גרינפלד שיינדל ברכה
566. גרינפעלד אריה
567. גרינפעלד בלומא
568. גרינפעלד בנימין זאב
569. גרינפעלד חיים
570. גרינפעלד רפאל יהודה
571. גרינפעלד שלמה זלמן
572. גרינצייג חנה שיינא
573. גרינצייג יוסף פנחס
574. גרינצייג לאה
575. גרינצייג רבקה
576. גרינצייג שרה
577. דבלינגר אלחנן
578. דבלינגר אלישבע
579. דבלינגר חנה
580. דבלינגר יהודית
581. דבלינגר יצחק מנחם
582. דבלינגר ישראל יעקב
583. דבלינגר לאה
584. דבלינגר משה
585. דבלינגר רחל
586. דוידוביץ' דוד (דו?די)
587. דוידוביץ' הדסה
588. דוידוביץ' חנה
589. דוידוביץ' יעקב
590. דוידוביץ' מיכל
591. דויטש דוד
592. דויטש זאב
593. דויטש מלכה
594. דויטש פריידא פערל
595. דויטש שמואל
596. דויטש שרה
597. דורפמן בן\בת
598. דושינסקי אברהם
599. דושינסקי אילה
600. דושינסקי איתי יעקב
601. דושינסקי בנימין זאב
602. דושינסקי בן-ציון
603. דושינסקי חיים מתתיהו
604. דושינסקי יהונתן
605. דושינסקי יעל
606. דושינסקי ישראל
607. דושינסקי מיכאל
608. דושינסקי נגה נלי
609. דושינסקי נעמי
610. דושינסקי עדי רחל
611. דושינסקי רבקה
612. דושינסקי רוני
613. דושינסקי ש??רית
614. דושינסקי שני
615. דותן איתי Kyan
616. דותן ארז Kyle
617. דייטש אסתר חיה
618. דיקשטיין חיה טויבא
619. דיקשטיין יקותיאל יהודה
620. דיקשטיין מרדכי
621. דיקשטיין מרים
622. דיקשטיין נחמן ניסן
623. דיקשטיין שמואל זאנוויל
624. דמסט נטע שרה
625. דמסט נעמי
626. דרו 5 ילדים
627. דרימן אהרן
628. דרימן ברכה
629. דרימן פייגא
630. האוסמן אברהם דב
631. האוסמן בן
632. האוסמן חיים דוד
633. האוסמן נתן
634. הבר איילה
635. הבר דניאל
636. הבר שמעון יהודה
637. הבר שני
638. הוכהייזר 3 ילדים
639. הוכהייזר ברוך בנדעט דוב
640. הוכהייזר ברוך בנדעט דוב
641. הוכהייזר חיה רבקה
642. הוכהייזר חיה רחל
643. הוכהייזר יהושע
644. הוכהייזר מנחם יהושע
645. הוכהייזר נפתלי צבי
646. הוכהייזר שלום אליעזר
647. הוכהייזר שלמה צבי
648. הולצברג חנה
649. הולצברג מוסיא
650. הולצברג משה צבי
651. הופשטטר צארטיל פרידמן
652. הורוביץ אהרן מרדכי
653. הורוביץ יהודית
654. הורוביץ יוסף יצחק
655. הורוביץ יוסף יצחק
656. הורוביץ יוסף מאיר
657. הורוביץ מנחם מענדל
658. הורוביץ מנחם מענדל
659. הורוביץ שמואל
660. הורליק אהובה ליבא
661. הורליק אלחנן
662. הורליק בנימין
663. הורליק זאב
664. הורליק נעמי
665. הורליק רות הניה
666. הירש אברהם דוב הלוי
667. הירש אברהם יצחק הלוי
668. הירש אהרן עוזר הלוי
669. הירש אסתר
670. הירש אסתר גיטל
671. הירש בילא
672. הירש בילא
673. הירש בלימה
674. הירש בלימה
675. הירש בלימה
676. הירש בלימה
677. הירש גולדא
678. הירש דינה ברנדיל
679. הירש זידא ישראל חיים הלוי
680. הירש חוה צילה
681. הירש חיה
682. הירש חנה מלכה
683. הירש חנה מרים
684. הירש חנניה יום-טוב ליפא שלום הלוי
685. הירש יהושע הלוי
686. הירש יהושע צבי הלוי
687. הירש יואל בן-ציון הלוי
688. הירש יואל הלוי
689. הירש יחזקאל שרגא הלוי
690. הירש יעקב הלוי
691. הירש יעקב עקיבא הלוי
692. הירש ישעיהו הלוי
693. הירש לאה
694. הירש לאה
695. הירש לאה צארטיל
696. הירש מרים לאה
697. הירש משה הלוי
698. הירש משה יהודה הלוי
699. הירש נתן דוד הלוי
700. הירש צארטיל
701. הירש שלום הלוי
702. הירש שרה פייגא
703. הכהן יעל אסתר (לינצר)
704. הכט אסתר הינדע
705. הכט שרה לביאה
706. הכטמן בן
707. הכטמן משה אשר הלוי
708. הכטמן נתן הלוי
709. הלד צבי
710. הלד רבקה
711. הלי אברהם שרגא צבי
712. הלי יוסף
713. הלי משה
714. הלי נתנאל
715. הלי תמר
716. הלל חסד טוביה
717. הלל נוהר אליענה
718. הלל עינה מרים
719. הלפרט אברהם
720. הלפרט בלימה
721. הלפרט דבורה יוטל
722. הלפרט הענטשי
723. הלפרט הענצ'י
724. הלפרט חיה מרים
725. הלפרט יחיאל מיכל
726. הלפרט יעקב שלמה
727. הלפרט יצחק יואל
728. הלפרט מנחם אהרן
729. הלפרט מנחם אהרן
730. הלפרט רייזל
731. הלפרט שרה פייגא
732. הלפרין חסא יוכבד
733. הלפרין יוסף
734. הלפרין ישראל רפאל
735. הלפרין מוסי
736. הלפרין מושקא
737. הלפרין מנחם מענדל
738. הלפרין שמואל
739. הנפלינג אביטל
740. הנפלינג איילת
741. הנפלינג יעל
742. הנפלינג תהילה
743. הערמאן דבורה פערל (גרויז)
744. הרטמן בת (פישר)
745. הרטשטיין אביגיל הרשטיין
746. הרטשטיין יהודית ייטל הרשטיין
747. הריס יאיר
748. הריס ישי
749. הריס מיכל
750. הרפסט אברהם צבי
751. הרפסט יחזקאל שלמה
752. הרפסט מרים לאה
753. הרצוג בנימין זאב
754. הרצוג גיטל
755. הרצוג חיה ליבא
756. הרצוג יהודה
757. הרצוג יוסף חיים
758. הרצוג יצחק
759. הרצוג מלכה
760. הרצוג מנחם
761. הרצוג פריידה פערל
762. הרצוג רבקה
763. הרצוג שמואל
764. הרצל אהרון מרדכי
765. הרצל חיה מושקא קלרה
766. הרצל חנה
767. הרצל ישראל יהודה ליב
768. הרצל מנחם מענדל
769. הרצל שניאור זלמן
770. הרצל שרה
771. הרשטיין בן
772. וגה אושרי אילון
773. וגה נאוה עמליה
774. וגמן איתן
775. וובר ביילא רבקה
776. וובר דינה
777. וובר יחזקאל שרגא
778. וובר יצחק צבי
779. וובר משה יעקב שמעון
780. וובר עלקא אסתר (לינדר)
781. ווידער
782. ווידער
783. ווידער
784. ווידער
785. ווידער
786. ווידער
787. ווידער
788. ווידער
789. ווידער שמחה בונם
790. וויטלר אביגיל
791. וויטלר אהובה
792. וויטלר איילה
793. וויטלר זאב
794. וויטלר מרים
795. וויטלר משה אהרן
796. וויטלר רפאל
797. וויטלר רפאל
798. וויטלר שירה
799. וולמן בן
800. וולמן מרים חיה
801. וולמן נתן
802. וולמן רבקה רות
803. וולמן רפאל יצחק
804. וולנר רבקה פרידא (שכטר)
805. וולף אילת
806. וולף אריאל
807. וולף נתנאל בנימין
808. וולף תמר
809. ווסרמן טשארנא הענא
810. ווסרמן יהושע
811. ווסרמן מאיר יעקב
812. ווסרמן צלאווא
813. ווסרמן שלמה מרדכי
814. וועבער זיסל דבורה
815. וועבער מרים לאה צירל
816. וורנר אוריאל
817. וורנר חנה
818. וורנר מיכל
819. וטנשטיין אהרן שלמה
820. וטנשטיין אלימלך יצחק
821. וטנשטיין יוסף בנימין זאב
822. וטנשטיין ישראל
823. וטנשטיין מרדכי בצלאל טוביה
824. וטנשטיין פערל
825. וטנשטיין שלום יחזקאל
826. וטנשטיין שמואל אליהו
827. ויזל אליהו
828. ויזל אריה חיים
829. וייל זואי
830. ויינברגר אברהם צבי
831. ויינברגר יחיאל מיכל
832. ויינברגר נחום ישעיהו
833. ויינגרטן בת (פישר)
834. ויינר חנה
835. ויינר יוסף
836. ויינר שאול
837. ויינשטוק חיים זאנוויל
838. ויינשטוק יהודית רחל
839. ויינשטוק יוסף מאיר
840. ויינשטוק יעקב שלמה
841. ויינשטוק ליבא שבע
842. ויינשטוק מינדל שרה
843. ויינשטוק מלכה
844. ויינשטוק מרים ליבא
845. ויינשטוק משה
846. ויינשטוק נח גרשון
847. ויינשטוק רות צביה
848. ויינשטוק שמואל הלוי
849. וייס בילא (קליין)
850. וייס בלומה
851. וייס הינדא איילה
852. וייס יהושע
853. וייס יוסף שלום
854. וייס יעקב
855. וייס יצחק
856. וייס יצחק
857. וייס לאה
858. וייס לאה
859. וייס נעמי
860. וייס צבי אלימלך
861. וייס צבי יהודה
862. וייס קלונימוס קלמן
863. וייס קלונימוס קלמן
864. וייס שיינדל אייזנברגר (איזנברגר)
865. וייס שמחה בונם
866. וייס שניאור צבי
867. וייסקוף אוריאל
868. וילנסקי איילה
869. וילנסקי אריאל
870. וילנסקי בנימין זאב
871. וילנסקי יעל
872. וילנסקי תמר
873. וילשטיין חיה מושקא
874. וילשטיין יוסף יצחק
875. וילשטיין מנחם מענדל
876. וילשטיין רחל
877. וילשטיין שמואל
878. וילשטיין שניאור זלמן
879. וינקלר איתר משה
880. וינקלר אלירז יוסף
881. וינקלר בן
882. וינקלר נווה
883. וינקלר עוז ישראל
884. ויסנשטרן אביטל (גולדברג)
885. ולדמן שי-לי
886. ולר אברהם צבי
887. ולר אליהו לוי
888. ולר דוד
889. ולר יוכבד
890. ולר יצחק
891. ולר ישראל יהודה
892. ולר פערל
893. ולר רבקה
894. ולר רייזל
895. וסרמן יוסף
896. וסרמן יעקב
897. וסרמן לאה
898. וסרמן מרים
899. וסרמן רחל
900. ורנר אלעזר
901. ורנר ידידיה
902. ורנר מיכאל
903. ורצברגר ברוך יצחק מאיר
904. ורצברגר חיה מלכה
905. ורצברגר יחזקאל שרגא
906. ורקר תהילה אסתר קרפל
907. ז"ל חגי כהן
908. זאבי בן
909. זבולוני אלמה
910. זבולוני ארבל
911. זבולוני גפן
912. זבולוני שליו
913. זבולוני תבור
914. זוננפלד אברהם
915. זוננפלד אלחנן
916. זוננפלד אלעזר מנחם
917. זוננפלד אפרת
918. זוננפלד בת-שבע
919. זוננפלד דבורה
920. זוננפלד חיים
921. זוננפלד יהודית
922. זוננפלד יעקב מאיר
923. זוננפלד יעקב מאיר
924. זוננפלד שניאור צבי
925. ז'ורנו מעיין
926. ז'ורנו שחר
927. ז'יטלני בלה
928. ז'יטלני דב יהודה
929. ז'יטלני שמעון
930. ז'יטלני שרה
931. זילבערשטיין חנה רחל (הלפרט)
932. זילבערשטיין חנניה יום-טוב
933. זילבערשטיין משולם צבי בן-ציון
934. זילבערשטיין רבקה (כף)
935. זילבערשטיין רחל
936. זילבערשטיין שלמה אליקים
937. זילברמן שלמה זלמן
938. זילברשטרום אהרן מרדכי
939. זילברשטרום אהרן מרדכי
940. זילברשטרום אהרן מרדכי
941. זילברשטרום אהרן שמחה
942. זילברשטרום אסתר פרומעט
943. זילברשטרום חיה מושקא
944. זילברשטרום חיה מושקא (מוסיא)
945. זילברשטרום חיה מושקא קלרה
946. זילברשטרום חיה קלרה
947. זילברשטרום חיים שלום
948. זילברשטרום חנה
949. זילברשטרום חנה
950. זילברשטרום חנה פעסיא
951. זילברשטרום יהודה לייב
952. זילברשטרום יוסף יצחק
953. זילברשטרום יוסף יצחק
954. זילברשטרום יצחק אלחנן
955. זילברשטרום ישראל צבי
956. זילברשטרום מושקא
957. זילברשטרום מנחם מענדל
958. זילברשטרום מנחם מענדל
959. זילברשטרום מנחם מענדל
960. זילברשטרום מנחם מענדל
961. זילברשטרום מרים
962. זילברשטרום נחמה ציפורה
963. זילברשטרום רבקה נחמה
964. זילברשטרום שטערנא שרה
965. זילברשטרום שטערנא שרה
966. זילברשטרום שיינא חוה מריאשה
967. זילברשטרום שלום דובער
968. זילברשטרום שמואל
969. זילברשטרום שרה
970. זילברשטרום שרה בלומא
971. זכריש אלעזר
972. זכריש מאירה מרים
973. זלוצ'בסקי ברוך נפתלי
974. זלוצ'בסקי מרדכי צבי יצחק
975. זליבנסקי בלה
976. זליבנסקי בן
977. זליבנסקי הדסה דוסיה
978. זליבנסקי חיים נפתלי הערץ
979. זליבנסקי חיים נפתלי הערץ
980. זליבנסקי יוסף
981. זליגר נווה שמואל
982. זליגר צור
983. זקלס הינדא
984. זקלס מנחם מענדל
985. חורב גוני
986. חורב נעה
987. חזן שהם
988. חזן שילת
989. חלדי חיה מושקא
990. חפץ גילה ברוריה
991. חפץ חיים נפתלי הערץ
992. חפץ רבקה רות
993. חרז חיה שרה
994. חרז חיים יהודה
995. חרז משה
996. חרז שלום נח
997. טאובר דניאל הכהן
998. טאובר ישראל יעקב הכהן
999. טאובר ישראל יצחק הכהן
1000. טאובר מרדכי יוסף הכהן
1001. טאובר מרים שרה
1002. טאובר נחמה
1003. טויב יוסף
1004. טויב נועה
1005. טייטלבוים אברהם (אבי)
1006. טייטלבוים אהרון
1007. טייטלבוים אריאל
1008. טייטלבוים בן\בת
1009. טייטלבוים בן\בת
1010. טייטלבוים בנימין
1011. טייטלבוים גד יהודה
1012. טייטלבוים יהונתן זאב
1013. טלר אריאל
1014. טלר הודיה
1015. טלר טליה
1016. טרופר חוה
1017. טרופר יוסף
1018. טרופר יחזקאל
1019. טרופר יעל
1020. טרופר רבקה
1021. טרעביטש אפרים
1022. טרעביטש ישעיה אליקים
1023. טרעביטש סיני
1024. טרעביטש שלמה
1025. טרעביטש שמואל
1026. טרעביטש שמואל
1027. טשינגל אפרת
1028. טשינגל שרה
1029. טשעסיר בנימין זאב הכהן
1030. טשעסיר בת-שבע רות
1031. יאמין בן
1032. יגלניק טוביה מרדכי יחזקאל
1033. יהודקין מרים אילה
1034. יונג מרדכי
1035. יונגרייז שמעון
1036. יוספבוביץ' חוה יוספוביץ'
1037. יוספבוביץ' שמואל
1038. יוספוביץ' יצחק
1039. יוספוביץ' שלמה
1040. יעקב אבישג
1041. יעקב אליה
1042. יעקב נעה
1043. יעקובוביץ' בן-ציון
1044. יעקובוביץ' ברכה מרים
1045. יעקובוביץ' הינדא אילת
1046. יעקובוביץ' חוה
1047. יעקובוביץ' חיה שרה
1048. יעקובוביץ' יעקב חיים אלתר
1049. יעקובוביץ' לאה
1050. יעקובוביץ' מנחם מענדל
1051. יעקובוביץ' רבקה
1052. יעקובוביץ' שמעון
1053. יעקובוביץ' שמשון אלימלך
1054. יעקובוביץ' שניאור צבי
1055. יעקובזון יונתן
1056. יעקובזון משה מנחם
1057. יפה אילה יהודית
1058. יפה יהודית יטל
1059. יפה ישראל מאיר
1060. יפה מנחם
1061. ירוסלבסקי אברהם אלעזר
1062. כ"ץ ברוך בנדעט
1063. כ"ץ בת
1064. כ"ץ חיה מושקא
1065. כ"ץ פעסיא גיטל
1066. כהן אביגיל
1067. כהן אביטל
1068. כהן אברהם ליפא
1069. כהן אהרון צבי
1070. כהן אטל
1071. כהן אילה
1072. כהן אלה מרים
1073. כהן אסתר
1074. כהן אפרת
1075. כהן אפרת לאה
1076. כהן בן
1077. כהן בן
1078. כהן בן
1079. כהן בן
1080. כהן בן
1081. כהן בן\בת
1082. כהן בנימין
1083. כהן בנימין זאב
1084. כהן בנימין יהודה
1085. כהן בצלאל
1086. כהן בריינדל
1087. כהן בת
1088. כהן גילה
1089. כהן גילה
1090. כהן דניאל
1091. כהן הילה
1092. כהן זאב
1093. כהן חיה
1094. כהן חנה
1095. כהן יהודה
1096. כהן יהודה (אודי)
1097. כהן יהודה אריה ליב
1098. כהן יהודה ידידיה
1099. כהן יהונתן
1100. כהן יהונתן
1101. כהן יעל
1102. כהן ישי
1103. כהן ישעיה
1104. כהן ישראל
1105. כהן יששכר
1106. כהן לוי יצחק
1107. כהן ליבי
1108. כהן מושקא
1109. כהן מיכאל
1110. כהן מיכאל מרדכי
1111. כהן מנחם מענדל
1112. כהן מנחם מענדל
1113. כהן מרדכי אברהם צבי
1114. כהן מרדכי דב
1115. כהן מרים
1116. כהן משה חיים
1117. כהן משולם זושא
1118. כהן נועה
1119. כהן נעמה
1120. כהן נריה משה
1121. כהן נתן
1122. כהן נתן
1123. כהן נתן
1124. כהן נתן
1125. כהן נתנאל
1126. כהן פסיה
1127. כהן ציפורה
1128. כהן ראובן
1129. כהן רבקה
1130. כהן רבקה
1131. כהן רות
1132. כהן רפאל יצחק
1133. כהן רפאל יצחק
1134. כהן שולמית
1135. כהן שטערנא שרה
1136. כהן שיינא
1137. כהן שלמה
1138. כהן שמואל
1139. כהן שמחה
1140. כהן שמחה פראדל
1141. כהן שמשון דוד
1142. כהן שניאור זלמן
1143. כהן שפרה
1144. כהן שרה (אורלנצ'יק)
1145. כהן תמר
1146. כהן-קובלסקי יעקב מאיר
1147. כהן-קובלסקי יצחק מאיר
1148. כהן-קובלסקי עדינה לאה
1149. כף חיה
1150. כף יוטא רחל
1151. כף ליבא
1152. לאנגסאם אביגיל
1153. לאנגסאם אברהם צבי
1154. לאנגסאם אילת
1155. לאנגסאם גיטל קיילה
1156. לאנגסאם מרים עטל
1157. לאנגסאם משה
1158. לאנגסאם מתתיהו
1159. לאנגסאם נפתלי מאיר
1160. לאנגסאם צירל
1161. לאנדא אהרון נטע
1162. לאנדא בלימה
1163. לאנדא יחזקאל שרגא
1164. לאנדא נחמן
1165. לאנדא צירל דבורה
1166. לביא אורי דוד
1167. לביא אוריאל
1168. לביא הדר
1169. לביא יהונתן שמואל
1170. לביא נעה אלקה
1171. לבנון אליהו
1172. לבנון בנימין
1173. לבנון זאב
1174. לבנון יחזקאל
1175. לבנון יעקב ישראל
1176. לבנון מנחם מאיר
1177. לבנון שמעון
1178. לבנוני חיה מושקא (מוסיא)
1179. לבנוני לוי יצחק
1180. לבנוני מנחם מענדל
1181. לבנוני מרדכי
1182. לבנוני שניאור זלמן
1183. לבקובסקי איטא
1184. לבקובסקי חנה
1185. לבקובסקי מנחם מענדל
1186. לברון אביגדור
1187. לברון אסתר לאה
1188. לברון ישעיה חיים
1189. לברון מאטיל פייגא
1190. לברון מנחם מנס זאב
1191. לברון שפרה מרים
1192. לובנשטיין בלומא
1193. לובנשטיין חיה בונא
1194. לובנשטיין חיים אלכסנדר
1195. לובנשטיין טוביה
1196. לובנשטיין יוסף
1197. לובנשטיין ישראל אליהו
1198. לובנשטיין מרים ברכה
1199. לובנשטיין צביה
1200. לובנשטיין רפאל
1201. לוי אברהם שמואל
1202. לוי איילה פראדל
1203. לוי דבורה
1204. לוי יעל
1205. לוי מנחם מענדל
1206. לוי מרים
1207. לוי עטל אסתר
1208. לוי רחל
1209. לוי שמואל
1210. לוי תמר קיילא
1211. לוי-מאוסן ארבל מרים
1212. לוי-מאוסן בן
1213. לוי-מאוסן דוד שמואל
1214. לוין אבישג
1215. לוין ידידיה
1216. לוין יונתן
1217. לוין מיכאל
1218. לוין מיכל ברכה
1219. לוין שהם
1220. לוין תמר
1221. לזר נפתלי
1222. לזר שלמה
1223. לזרוביץ' יקיר
1224. לזרוביץ' רעות
1225. ליברמן בת
1226. ליברמן חיה מושקא קלרה
1227. ליברמן מנחם מענדל
1228. ליברמן רבקה רות
1229. ליכטמן אלישבע ברכה
1230. ליכטנשטיין שרה אייזנברגר (איזנברגר)
1231. לינדר אביגדור
1232. לינדר בנימין צבי
1233. לינדר בנימין צבי
1234. לינדר ברוך מרדכי
1235. לינדר בריינדל
1236. לינדר דוד
1237. לינדר דוד
1238. לינדר דוד יוסף
1239. לינדר חנה זיסל
1240. לינדר יהודה אריה
1241. לינדר יהושע
1242. לינדר יצחק אהרן
1243. לינדר יצחק ישראל דוב
1244. לינדר ליבא
1245. לינדר משה אליהו
1246. לינדר פייגא הענטשא
1247. לינדר צבי יואב
1248. לינדר צביה
1249. לינדר רבקה
1250. לינדר שיינדל
1251. לינדר שיינדל
1252. לינדר שינדל
1253. לינדר שמואל
1254. לינדר שמואל
1255. לינדר שמואל
1256. לינצר יצחק אייזיק
1257. לינצר ישראל אפרים
1258. לינצר תמר
1259. ליפש מושקא
1260. ליפש מנחם מענדל
1261. ללוש לונה
1262. ללוש תאו
1263. למברגר חנה (ברנשטיין)
1264. לנדאו שרה (לאנגסאם)
1265. לעמל נתן מנחם
1266. לעמל רפאל יצחק
1267. לפקוביץ בלימא
1268. לפקוביץ לאה
1269. לפקוביץ פיגא
1270. לפקוביץ' אברהם
1271. לפקוביץ' אליהו
1272. לפקוביץ' חנה
1273. לקס נתן
1274. לרנר פראדה גיטל (לברון)
1275. מאיער בלימה
1276. מאיער דוד צבי
1277. מאיער חיים זאנוויל
1278. מאיער יואל
1279. מאיער יצחק זאב
1280. מאיער ליבא דבורה
1281. מאיער עקיבא
1282. מאירי אורי
1283. מאירי מיקה
1284. מאנדל חיה לאה (מאיער)
1285. מובשוביץ אלישבע
1286. מובשוביץ שמואל דוד
1287. מוזס בן
1288. מולדובן אביגיל
1289. מונדרי אברהם מרדכי
1290. מונדרי אהרן
1291. מונדרי דבורה גיטה
1292. מונדרי הינדא נחמה
1293. מונדרי יוכבד שפרה
1294. מונדרי ליבע מרים
1295. מונדרי פינחס
1296. מייזנער אברהם צבי
1297. מייזנער בלימא רייזל
1298. מייזנער הענא פייגא
1299. מייזנער הענדי
1300. מייזנער זאב יצחק
1301. מייזנער חנה ליבא
1302. מייזנער ייטל
1303. מייזנער רחל לאה
1304. מייקל אביגיל
1305. מייקל איילה בלומה
1306. מייקל אליהו
1307. מייקל בת-שבע
1308. מייקל דוד
1309. מייקל הדס יוטא
1310. מייקל חוה אסתר
1311. מייקל יהודה
1312. מייקל יהודה
1313. מייקל יוסף חיים
1314. מייקל מיכל
1315. מייקל מרים
1316. מייקל מרים
1317. מייקל נחמה
1318. מייקל נעמי
1319. מייקל רות
1320. מייקל רות
1321. מייקל רחל
1322. מייקל שלמה
1323. מייקל שמואל
1324. מייקל שמחה
1325. מייקל תמר
1326. מילצקי צבי
1327. מילר בת (לרנר)
1328. מילר נתן הכהן
1329. מלאך יחיאל מאיר
1330. מלאך ליבא פראדל
1331. מלאך משה
1332. מלכה הלל אסתר
1333. מלכה נבו גדעון
1334. מלק טליה
1335. מנדל אריאל
1336. מנדל ישי יאיר
1337. מנדל כפיר דוד
1338. מנדל מיה
1339. מנדל מיכאל יצחק
1340. מנדל נעמה הדסה
1341. מסר יוסף יהונתן
1342. מקלב אורי
1343. מקלב בן
1344. מקלב חוה יהודית תהילה
1345. מקלב צבי יהודה
1346. מרגלית הילה
1347. מרגלית מתנאל שלמה
1348. מרקביץ' בן
1349. מרקביץ' נפתלי הערץ
1350. מרקביץ' רות ברוריה
1351. מרקוביץ אהרן
1352. מרקוביץ אליסף שמואל
1353. מרקוביץ אמיתי
1354. מרקוביץ בת
1355. מרקוביץ בת
1356. מרקוביץ דרור
1357. מרקוביץ הדר מלכה
1358. מרקוביץ יונתן צבי
1359. מרקוביץ יוסף אוריה
1360. מרקוביץ ישי
1361. מרקוביץ כפיר
1362. מרקוביץ מעיין אמונה
1363. מרקוביץ ניצן חן
1364. מרקוביץ רחל מלכה
1365. מרקוביץ שירה נעמי
1366. מררי אייל
1367. מררי גלעד
1368. מררי שחר
1369. נויבירט לאה
1370. נויבירט משה
1371. נויוביץ אברהם ברוך
1372. נויוביץ בלימה
1373. נוימן אלישבע
1374. נוימן בנימין זאב
1375. נוימן יהודית גולדא
1376. נוימן יוסף
1377. נוימן ליבי
1378. נוימן מרדכי דוד
1379. נוימן שמואל דב
1380. נוסבאום לאה
1381. נוסענצווייג 3 ילדים
1382. נידרלנד אוריה
1383. נידרלנד טוהר
1384. נידרלנד רני יהודית
1385. סגל אברהם ישעיהו
1386. סגל אליהו
1387. סגל יוסף שלום
1388. סגל נתן
1389. סלומון אבישג
1390. סלומון דויד
1391. סלומון מיכאל
1392. סלומון רחל תהילה
1393. סלם נעם אלימלך
1394. סלר אברהם
1395. סלר בנימין
1396. סלר יוסף
1397. סלר יצחק
1398. סמייטיצקי שיינדל
1399. סמסון מרים
1400. סמסון שלמה
1401. סמסון שמעון
1402. סמסון תמר חיה
1403. עובדיה אבנר
1404. עובדיה שיראל
1405. עמנואל בן
1406. עמנואל הדס
1407. עמנואל הודיה שרה
1408. עמנואל צופיה
1409. עמנואל שמואל
1410. עמנואל תפארת רחל
1411. ענגל אסתר רייצי צירל
1412. ענגל פראדי
1413. ערנטריי שלום דובער
1414. פאגעל מרים בראנא (מאיער)
1415. פאזען אסתר
1416. פאזען בלימה
1417. פאזען בן
1418. פאזען בנימין זאב
1419. פאזען בערל
1420. פאזען בת
1421. פאזען דוד יושע
1422. פאזען דרייזל
1423. פאזען הינדי
1424. פאזען יהודה
1425. פאזען יואל
1426. פאזען יחזקאל מנחם
1427. פאזען ייטי
1428. פאזען לייב
1429. פאזען משולם איסר
1430. פאזען שיינדל
1431. פאזען שמעון ישראל
1432. פאזען שרה פייגא
1433. פוברסקי ברוריה
1434. פוברסקי גיטל פייגא
1435. פוברסקי חוה
1436. פוברסקי יעקב
1437. פוגל חיה
1438. פוגל חנה
1439. פוגל שלמה
1440. פוגל שרה שפרינצא
1441. פוטר גיטל (קיסנר)
1442. פולישוק אריאל
1443. פולישוק בן
1444. פולק יעל עדינה
1445. פולק מיכל
1446. פולק תמר
1447. פורת אביגיל
1448. פורת אביטל
1449. פורת בת-שבע
1450. פורת חגית
1451. פורת שלום הערש שמואל
1452. פייגלין יובל
1453. פיל חיה מושקא
1454. פיל חנה
1455. פיל טעמא בלימא
1456. פיל ציפורה פייגא
1457. פינסקי חיה מושקא
1458. פיעטרקובסקי אסתר גיטל
1459. פיעטרקובסקי דבורה בלימה
1460. פיעטרקובסקי חנוך הלוי
1461. פיעטרקובסקי מרדכי זאב הלוי
1462. פיעטרקובסקי פערל
1463. פיעטרקובסקי שמואל הלוי
1464. פיקסלר בארי יעקב
1465. פיקסלר הודיה יהודית
1466. פיקסלר ישראל מרדכי
1467. פיקסלר מרים
1468. פיש אברהם שמואל
1469. פיש הענצ'י
1470. פיש יקותיאל יהודה
1471. פיש נטע ניסן
1472. פיש סרח ברכה
1473. פיש רחל
1474. פישמן בת
1475. פישמן חוה רייזל
1476. פישמן מרים זיסל
1477. פישמן עוד 5 ילדים
1478. פישמן צארטיל (גומבו)
1479. פישער גולדה (הירש)
1480. פישער חיה (פליגמן)
1481. פישר 2 ילדים
1482. פישר 3 ילדים
1483. פישר חנה
1484. פישר יהודית
1485. פישר עוד 5 ילדים
1486. פישר רבקה
1487. פישר רחל
1488. פישר שמואל
1489. פישר שרה
1490. פלזנבורג אהרון
1491. פלזנבורג אסתר
1492. פלזנבורג דוב
1493. פלזנבורג ייטל
1494. פלזנבורג יעקב
1495. פלזנבורג יעקב משה יצחק
1496. פלזנבורג ישראל יהודה
1497. פליגמן גאלדי
1498. פליגמן יוכבד
1499. פליגמן מרים ברכה
1500. פליגמן פנחס הכהן
1501. פליגמן שלמה הכהן
1502. פלס שירה
1503. פלס תהילה
1504. פעדער לאה רבקה (ראטה)
1505. פערל חיה רייזל (הירש)
1506. פפרקורן אלימלך הלוי
1507. פפרקורן בנימין צבי הלוי
1508. פפרקורן יחזקאל הלוי
1509. פפרקורן מרים ברכה
1510. פפרקורן משה הלוי
1511. פפרקורן נפתלי הלוי
1512. פפרקורן פעסיל רחל
1513. פפרקורן צארטיל
1514. פפרקורן רבקה חיה שרה
1515. פפרקורן שמואל הלוי
1516. פפרקורן שרה מינדל ברכה
1517. פקטה הינדל
1518. פקטה מאיר ברוך מרדכי
1519. פקטה מרים צארטיל
1520. פקטה פערל רייזל
1521. פרוינד עדינה
1522. פרוינד שלמה זלמן
1523. פרוכטר יהודית
1524. פריד אליהו
1525. פריד אלישבע
1526. פריד אריאל
1527. פריד יונתן
1528. פריד יצחק
1529. פריד ירמיהו
1530. פריד ישעיהו
1531. פריד מעיין
1532. פריד נתנאל
1533. פריד עדי
1534. פריד פייגה
1535. פרידמן אברהם צבי (הרש)
1536. פרידמן אסתר רייזל (קיסנר)
1537. פרידמן אשר זעליג
1538. פרידמן בנימין זאב
1539. פרידמן בת
1540. פרידמן גיטל
1541. פרידמן הענצ'י
1542. פרידמן חיה דבורה
1543. פרידמן חנניה יום-טוב ליפא
1544. פרידמן יהודה
1545. פרידמן יוסף
1546. פרידמן יעקב (קובי)
1547. פרידמן יצחק יהושע
1548. פרידמן יצחק יעקב
1549. פרידמן ליבי
1550. פרידמן מאיר
1551. פרידמן מלכה
1552. פרידמן מנחם אהרון
1553. פרידמן נפתלי מאיר
1554. פרידמן סימא
1555. פרידמן פייגא
1556. פרידמן פראדה פערל
1557. פרידמן רויזא
1558. פרידמן רחל
1559. פרידמן שאול יחזקאל
1560. פרידמן שמואל
1561. פרידמן שמואל נטע ניסן
1562. פרידמן שמעון יהודה
1563. פריווער אברהם שרגא צבי
1564. פריווער דבורה
1565. פריווער חנה
1566. פריווער יהודה אלימלך
1567. פריווער יהושע
1568. פריווער יצחק
1569. פריווער ישראל בן-ציון
1570. פריווער מרדכי
1571. פריווער שרה לביאה
1572. פרייזלר חיה
1573. פרייזלר יוכבד
1574. פרייזלר יוסף בנימין
1575. פרייזלר לאה
1576. פרייזלר מאיר יעקב
1577. פרייזלר צארטיל
1578. פרמן הדסה
1579. פרמן חיים ישראל
1580. פרמן לאה
1581. פרמן מוסיא
1582. פרמן שלום
1583. פרקש גלעד
1584. פרקש כרמל
1585. פרקש נילי צביה
1586. פשדמייסקי-שדמי רחל שדמי
1587. צאהן חיה רחל
1588. צאהן יוסף
1589. צ'יזיק חיה בונא
1590. צ'יזיק ישראל
1591. צ'יזיק משה
1592. צ'יזיק שושנה בלומה
1593. צייג מרים ברכה (שטיינר)
1594. צימרמן אוריה
1595. צימרמן אחיה ישראל
1596. צימרמן איתמר אלישע
1597. צימרמן חמדה לאה
1598. צימרמן טליה
1599. קאהן אהרון יהודה
1600. קאהן שלמה זלמן
1601. קאופמן מרים
1602. קוביטשעק אברהם
1603. קוביטשעק אהרן שמואל
1604. קוביטשעק אליעזר יהודה
1605. קוביטשעק בלימה
1606. קוביטשעק גולדא פרומעט
1607. קוביטשעק יואל אשר
1608. קוביטשעק יעקה מאיר
1609. קוביטשעק לאה
1610. קוביטשעק משה
1611. קוט יונה משה אליהו
1612. קוט ישעיה
1613. קוט שלמה זלמן
1614. קוט שמחה בונם
1615. קוט שמשון
1616. קוסמן בן
1617. קוסמן טליה
1618. קוסמן נדב
1619. קופמן ליפא
1620. קופמן פייגה
1621. קופמן רבקה
1622. קופמן שמואל
1623. קופרשטיין אביגדור
1624. קופרשטיין אהרון
1625. קופרשטיין בנימין זאב
1626. קופרשטיין בנימין זאב
1627. קופרשטיין חיה
1628. קופרשטיין חיה ציפורה
1629. קופרשטיין טובי
1630. קופרשטיין יהודה אריה
1631. קופרשטיין יודא אריה
1632. קופרשטיין יוכבד
1633. קופרשטיין יחזקאל יחיאל
1634. קופרשטיין יעקב
1635. קופרשטיין יעקב בן-ציון
1636. קופרשטיין ישראל
1637. קופרשטיין מירל שיינדל
1638. קופרשטיין מרים ברכה
1639. קופרשטיין מרים ברכה
1640. קופרשטיין ניסן משה פנחס
1641. קופרשטיין נתן
1642. קופרשטיין פנחס
1643. קופרשטיין פעסי
1644. קופרשטיין צארטיל
1645. קופרשטיין שלמה דוד
1646. קופרשטיין שפרה רויזא
1647. קורנבליט אהרון מרדכי
1648. קורנבליט מנחם מענדל
1649. קיסנר
1650. קיסנר
1651. קיסנר
1652. קיסנר אסתר
1653. קיסנר אסתר
1654. קיסנר ביילא
1655. קיסנר בן
1656. קיסנר בן
1657. קיסנר בת
1658. קיסנר בת
1659. קיסנר בת
1660. קיסנר בת
1661. קיסנר בת
1662. קיסנר גיטל
1663. קיסנר דבורה
1664. קיסנר הינדי
1665. קיסנר חנה בת-שבע
1666. קיסנר טובי
1667. קיסנר יהושע
1668. קיסנר יוכבד
1669. קיסנר יחיאל אריה (לייבי)
1670. קיסנר יעקב
1671. קיסנר יעקב
1672. קיסנר יצחק
1673. קיסנר ליבא שבע
1674. קיסנר מאיר
1675. קיסנר מרים
1676. קיסנר משה גרשון
1677. קיסנר פייגע רחל
1678. קיסנר פערל
1679. קיסנר צארטיל
1680. קיסנר צארטיל
1681. קיסנר צארטיל
1682. קיסנר צארטיל
1683. קיסנר שמואל
1684. קיסנר שמחה בונם
1685. קיסנר שמחה בונם
1686. קיסנר שמחה בונם
1687. קיש אברהם צבי
1688. קיש ברוך
1689. קיש הינדי
1690. קיש חנה רבקה
1691. קיש יוסף
1692. קיש יחיאל יהודה
1693. קיש לייב
1694. קיש משה אהרן
1695. קיש פערל
1696. קיש צארטיל חיה
1697. קיש שלמה
1698. קיש שרה פערל
1699. קליגר גדליה משה
1700. קליגר יהושע זאב
1701. קליין אברהם
1702. קליין אברהם יוסף
1703. קליין אברהם שרגא צבי
1704. קליין אברהם שרגא צבי
1705. קליין אברהם שרגאי צבי
1706. קליין אוריאל
1707. קליין איידל
1708. קליין איילת
1709. קליין אליענה
1710. קליין אסתר
1711. קליין אפרת
1712. קליין אשחר
1713. קליין ביילא
1714. קליין בנימין זאב
1715. קליין בנימין צבי
1716. קליין בת
1717. קליין בת-שבע אסתר
1718. קליין גבריאל
1719. קליין גדליה
1720. קליין גולדה מרים (קיש)
1721. קליין גיטל
1722. קליין דבורה
1723. קליין דבורה
1724. קליין דבורה ברכה
1725. קליין הדסה שירה
1726. קליין חיה
1727. קליין חיה עלקא
1728. קליין חיה רחל
1729. קליין חיים יצחק
1730. קליין חנה
1731. קליין חנוך
1732. קליין חרות
1733. קליין טובי חיה ציפורה (קופרשטיין)
1734. קליין טל
1735. קליין טל
1736. קליין יאיר
1737. קליין יוסף יונה
1738. קליין יחזקאל
1739. קליין יעקב
1740. קליין יצחק
1741. קליין יצחק דוד בועז
1742. קליין ישראל
1743. קליין לילך
1744. קליין מינדל
1745. קליין מלכה
1746. קליין מלכה
1747. קליין מלכה (פרידמן)
1748. קליין מעיין
1749. קליין מרדכי
1750. קליין מרדכי
1751. קליין מרדכי
1752. קליין מרדכי יהושע (שוקי)
1753. קליין מרים נחמה
1754. קליין מרים פרומא
1755. קליין משה
1756. קליין משה
1757. קליין משה אברהם
1758. קליין משה דוד
1759. קליין משה דוד
1760. קליין נגה שמחה
1761. קליין נווה
1762. קליין נועה
1763. קליין נעמי חיה רייצא
1764. קליין נריה טוביה
1765. קליין עודי פלא
1766. קליין פייגא
1767. קליין פייגא ברכה
1768. קליין פנחס מנחם
1769. קליין פערל
1770. קליין פערל (אופמאן)
1771. קליין פראדל לאה
1772. קליין צורית
1773. קליין רבקה
1774. קליין רון משה אברהם
1775. קליין רות
1776. קליין רחל
1777. קליין רחל
1778. קליין רחל
1779. קליין שחר
1780. קליין שיינדל
1781. קליין שלמה אפרים פישל
1782. קליין שמעון
1783. קליין שמעון חיים
1784. קליין שרה אסתר
1785. קליין שרה הנדל
1786. קלמנטינובסקי ישי
1787. קלמנטינובסקי נעמה יהודית
1788. קנייבסקי בנימין נחום
1789. קנייבסקי בת
1790. קנייבסקי דובער
1791. קנייבסקי יוסף
1792. קנייבסקי יוסף
1793. קנייבסקי יוסף פסח
1794. קנייבסקי לאה
1795. קנייבסקי לוי
1796. קנייבסקי מאטל רחל
1797. קנייבסקי מושקא
1798. קנייבסקי מנחם מענדל
1799. קנייבסקי מענדל
1800. קנייבסקי שיינה
1801. קנייבסקי שמואל
1802. קנייבסקי שניאור זלמן
1803. קנייבסקי שרה
1804. קסלר בן
1805. קסלר בנימין זאב
1806. קסלר חיים מנדל מרדכי
1807. קסלר חיים נפתלי הערץ
1808. קסלר טובה
1809. קסלר טובה בונא
1810. קסלר טובה בונא
1811. קסלר יהודית
1812. קסלר יהודית
1813. קסלר יעקב מיכאל
1814. קסלר מלכה
1815. קסלר משה
1816. קסלר נתן
1817. קסלר נתן
1818. קסלר רות
1819. קסלר רות
1820. קסלר רחל לאה
1821. קסלר שינא פנינה
1822. קסלר תמר
1823. קעסטענבוים בלומא
1824. קעסטענבוים בלימא
1825. קעסטענבוים בלימה
1826. קעסטענבוים בת
1827. קעסטענבוים זאב יהודא
1828. קעסטענבוים חוה לאה
1829. קעסטענבוים חנה מלכה
1830. קעסטענבוים יואל הערש
1831. קעסטענבוים ישראל שלום
1832. קעסטענבוים מיכאל דוב
1833. קעסטענבוים מלכה לאה
1834. קעסטענבוים מרים בראנא
1835. קעסטענבוים מרים בראנא
1836. קעסטענבוים עקיבא
1837. קעסטענבוים רבקה יענטא
1838. קעסטענבוים רפאל
1839. קעסטענבוים רפאל
1840. קעסטענבוים רפאל אהרן
1841. קעסטענבוים שלמה עמרם
1842. קעסטענבוים שמחה
1843. קעסטענבוים שפרה טעמריל
1844. קעפעטש יעקב עקיבא
1845. קפלן חיה מושקא
1846. קפלן לוי יצחק
1847. קפלן מרדכי
1848. קפלן מרים
1849. קרויזר בנימין זאב
1850. קרויזר בתיה
1851. קרויזר חיה רחל
1852. קרויזר חיים יהודה
1853. קרויזר מלכה
1854. קרויזר ציפורה פיגא ליבא
1855. קרויס ישראל יעקב
1856. קרויס לאה
1857. קרויס מרים
1858. קרויס משה
1859. קרפל מרדכי שמואל
1860. קרפל נתנאל
1861. ראב 7 ילדים
1862. ראב חוה
1863. ראב חיה רחל
1864. ראב לאה גולדה
1865. ראב משה
1866. ראב צפורה
1867. ראב שיינדל
1868. ראזענבערג צארטיל (שטיינר)
1869. ראטה .
1870. ראטה .
1871. ראטה .
1872. ראטה אברהם צבי
1873. ראטה אברהם צבי
1874. ראטה אברהם צבי
1875. ראטה אברהם צבי
1876. ראטה אברהם צבי
1877. ראטה אברהם צבי
1878. ראטה אברהם צבי
1879. ראטה אברהם צבי (הרש)
1880. ראטה אהרן
1881. ראטה אהרן
1882. ראטה אהרן
1883. ראטה אהרן מאיר
1884. ראטה אליעזר לוי
1885. ראטה אלתר שמואל
1886. ראטה אסתר מינדל
1887. ראטה אסתר רייצא
1888. ראטה ביילא
1889. ראטה ביילא
1890. ראטה ביילה
1891. ראטה בן
1892. ראטה ברכה
1893. ראטה ברכה קיילה
1894. ראטה גיטל רייזל
1895. ראטה דוד
1896. ראטה דוד חיים
1897. ראטה הדסה ייטל אסתר
1898. ראטה הינדא
1899. ראטה הניה חיה ציפורה
1900. ראטה הענטשיא
1901. ראטה זאב יצחק
1902. ראטה חיה
1903. ראטה חיה
1904. ראטה חיה צארטיל
1905. ראטה חיים
1906. ראטה חיים לוי
1907. ראטה חיים שמעון
1908. ראטה חנה
1909. ראטה חנה איידל
1910. ראטה חנה איידל
1911. ראטה חנה אסתר
1912. ראטה יוסף
1913. ראטה יוסף שמעון
1914. ראטה יחזקאל שמואל בנימין
1915. ראטה יחיאל
1916. ראטה ילד
1917. ראטה יעקב אליעזר
1918. ראטה ישעיה
1919. ראטה יששכר דב
1920. ראטה לאה
1921. ראטה לאה פערל
1922. ראטה לוי יהושע
1923. ראטה ליבי
1924. ראטה מאיר דב
1925. ראטה מאיר ישראל
1926. ראטה מלכה
1927. ראטה מלכה
1928. ראטה מלכה בלימא
1929. ראטה מנחם מאניס
1930. ראטה מנחם מענדל
1931. ראטה מנחם מענדל ליפא
1932. ראטה מנחם נחום
1933. ראטה מרדכי
1934. ראטה מרדכי אפרים
1935. ראטה מרדכי שמואל אליהו
1936. ראטה מרים שיינדל
1937. ראטה משה
1938. ראטה משה אליהו
1939. ראטה משה יהושע העשיל
1940. ראטה נתנאל שרגא
1941. ראטה סימה
1942. ראטה עטי
1943. ראטה פייגה חיה רייזי
1944. ראטה פינקל רייזל
1945. ראטה פעסיה
1946. ראטה פרומא
1947. ראטה צארטיל
1948. ראטה צארטיל
1949. ראטה צארטיל חיה ליבא
1950. ראטה צארטיל חנה לאה
1951. ראטה צבי יהודה
1952. ראטה ראובן שלום
1953. ראטה רבקה בלימא
1954. ראטה רחל לאה
1955. ראטה רחל לאה
1956. ראטה רחל לאה פערל
1957. ראטה רייזל רבקה
1958. ראטה שיינדל פערל
1959. ראטה שלום
1960. ראטה שלמה מרדכי
1961. ראטה שלמה משה אפרים
1962. ראטה שמואל
1963. ראטה שמואל
1964. ראטה שמואל שמעון
1965. ראטה שמעון
1966. ראטה שמעון
1967. ראטה שמעון
1968. ראטה שרה
1969. ראטה שרה
1970. ראטה שרה חיה בלימא
1971. ראם רבקה
1972. ראם רות
1973. ראם שאול
1974. רובין אברהם אבא
1975. רובין בלומה
1976. רובין בן
1977. רובין חנה
1978. רובין יוסף
1979. רובין יעקב ירוחם
1980. רובין לאה
1981. רובין צפורה
1982. רובין שמעון
1983. רובין שמשון
1984. רובינשטיין בן
1985. רובינשטיין בן
1986. רוזן 1
1987. רוזן 2
1988. רוזן 3
1989. רוזן 4
1990. רוזנבלט יאיר ציון
1991. רוזנבלט ישי דניאל
1992. רוזנבלט נעמה רחל
1993. רוזנבלט תהילה יוכבד
1994. רוזנברג אברהם צבי
1995. רוזנברג אהרן יצחק
1996. רוזנברג אריה
1997. רוזנברג יחזקאל מנחם
1998. רוזנברג מרים
1999. רוזנברג פייגא חיה
2000. רוזנטלר מיכל
2001. רוזנפלד העניא מרים (ראטה)
2002. רוט אסתר
2003. רוט אפרת גיטל
2004. רוט בן
2005. רוט ברוך
2006. רוט בת
2007. רוט גבריאל
2008. רוט דינה
2009. רוט טובה גיטל
2010. רוט יעקב
2011. רוט נתן
2012. רוט נתן
2013. רוט תמר
2014. רוטמן 4 ילדים
2015. רוטשטיין יחיאל
2016. רוטשילד חיה
2017. רומפלר בנימן צבי
2018. רומפלר יצחק שלמה
2019. רומפלר ישראל גרשון
2020. רונן אביגיל עדינה
2021. רונן אורי
2022. רונן אליה מעין
2023. רונן תמר יהודית
2024. רותן בנימין
2025. רייך דוד
2026. ריימאן חיים אליהו
2027. ריימאן יצחק שלמה
2028. ריימן אברהם שרגא צבי
2029. ריימן יעל
2030. ריימן ישראל יעקב
2031. ריינר אברהם דוד
2032. ריינר אדל
2033. ריינר אלחנן
2034. ריינר אפרים
2035. ריינר גילה
2036. ריינר דבורה
2037. ריינר חוה
2038. ריינר יהודית רבקה
2039. ריינר יעקב צבי
2040. ריינר לאה
2041. ריינר מרים
2042. ריינר פסח
2043. ריינר שולמית
2044. ריינר שמואל מרדכי
2045. ריינר שמעון חיים
2046. ריינר שמעון מיכאל
2047. ריינר שרה
2048. רפופורט לאה
2049. רפופורט משה צבי
2050. רפופורט שושנה (שני)
2051. רצאבי אחינעם
2052. רצאבי אלונה
2053. רצאבי חי רואי
2054. רצאבי יהלה
2055. רצאבי עלמא
2056. רצאבי תמרה
2057. רקאנטי אלה
2058. רקאנטי בעז
2059. רקאנטי נעה
2060. שאמועל אסתר
2061. שאמועל אסתר מלכה
2062. שאמועל בלומא יהודת
2063. שאמועל בן
2064. שאמועל בן
2065. שאמועל בן
2066. שאמועל ברכה ראצל
2067. שאמועל גיטל
2068. שאמועל דוד
2069. שאמועל הינדא
2070. שאמועל הנצ'י
2071. שאמועל חיה
2072. שאמועל חיה מלכה
2073. שאמועל חנה פייגא
2074. שאמועל יהושע
2075. שאמועל יודא לייב
2076. שאמועל יודא לייב
2077. שאמועל יוטא
2078. שאמועל יוטא רחל
2079. שאמועל יוטא רחל
2080. שאמועל יוכבד
2081. שאמועל יוכבד יוטל
2082. שאמועל יעקב דוד
2083. שאמועל יעקב קאפיל
2084. שאמועל יצחק
2085. שאמועל יצחק
2086. שאמועל יצחק
2087. שאמועל לאה זיסל
2088. שאמועל מאיר יעקב
2089. שאמועל מלכה
2090. שאמועל מרים ברכה
2091. שאמועל מרים ברכה
2092. שאמועל משה
2093. שאמועל פייגא
2094. שאמועל צירל
2095. שאמועל שיינדל רבקה מירל
2096. שאמועל שמואל שמעלקא
2097. שדמי אברהם
2098. שדמי יהודה
2099. שהינו חנה רחל
2100. שהינו מנחם מענדל
2101. שהינו שטרנא שרה
2102. שהינו שניאור זלמן
2103. שוורץ אברהם יהודה אריה
2104. שוורץ אהרון
2105. שוורץ אליהו
2106. שוורץ אשר
2107. שוורץ בן
2108. שוורץ בנימין אפרים
2109. שוורץ בת
2110. שוורץ גדליה אהרן
2111. שוורץ דוד יהודא
2112. שוורץ הדסה חיה ליבא
2113. שוורץ זיסל
2114. שוורץ חוה גיטל
2115. שוורץ חיה
2116. שוורץ חיים יהודה
2117. שוורץ חיים יהודה
2118. שוורץ חיים יהודה
2119. שוורץ חיים נחום
2120. שוורץ יוכבד
2121. שוורץ ייטל אסתר
2122. שוורץ יעקב דניאל
2123. שוורץ יצחק
2124. שוורץ ישראל אלימלך
2125. שוורץ לאה (ראטה)
2126. שוורץ מנשה חיים
2127. שוורץ נפתלי
2128. שוורץ נפתלי
2129. שוורץ נפתלי
2130. שוורץ צארטיל
2131. שוורץ צארטיל
2132. שוורץ רבקה
2133. שוורץ רבקה
2134. שוורץ רבקה
2135. שוורץ רבקה
2136. שוורץ שלמה זלמן
2137. שוורץ שרה חוה
2138. שוורץ שרה יוטא
2139. שוורץ תהילה
2140. שולמן דניאל
2141. שולמן לאה
2142. שוסהיים אורי ברוך
2143. שוסהיים אלישע
2144. שורץ יעקב משה
2145. שחט אביגיל
2146. שחט אהרן מרדכי
2147. שחט ברוך שלום
2148. שחט חיה מושקא
2149. שחט חנה ברכה
2150. שחט חנה שיינא
2151. שחט חנוך מאיר
2152. שחט ישראל
2153. שחט מנוחה רחל
2154. שחט מנחם מענדל
2155. שחט מנחם מענדל
2156. שחט מנחם מענדל
2157. שחט צבי הירש
2158. שחט שטערנא שרה
2159. שחט שניאור זלמן
2160. שטאלצבערג אברהם יעקב
2161. שטאלצבערג בלימה
2162. שטאלצבערג הינדל
2163. שטאלצבערג יואל ניסן
2164. שטאלצבערג רפאל יודא
2165. שטיימן אברהם יהודה
2166. שטיימן חיים צבי
2167. שטיימן שמואל אהרן
2168. שטיין בלימה
2169. שטיין בלימה
2170. שטיין בלימה
2171. שטיין גיטל
2172. שטיין חיים
2173. שטיין חיים ישעיהו אשר
2174. שטיין יעקב
2175. שטיין מנחם זאב
2176. שטיין פראדל
2177. שטיין רייזל
2178. שטיין שלמה צבי
2179. שטיין שמואל דב
2180. שטיין שמואל דוב
2181. שטיינר אברהם
2182. שטיינר אסתר לאה
2183. שטיינר גיטל מלכה
2184. שטיינר טוביה יואל
2185. שטיינר יהודה לייב
2186. שטיינר יוסף יהושע
2187. שטיינר יצחק
2188. שטיינר משה חיים
2189. שטייפל טוהר
2190. שטייפל מנחם מענדל
2191. שטייפל שיראל
2192. שטסמן ברוך
2193. שטסמן נתן
2194. שטראוס אלישבע מרים
2195. שטראוס אסתר
2196. שטראוס בן
2197. שטראוס בנימין זאב
2198. שטראוס ידידיה
2199. שטראוס יונתן
2200. שטראוס יוסף
2201. שטראוס יקותיאל
2202. שטרן אליהו בצלאל
2203. שטרן אסתר
2204. שטרן בלומא
2205. שטרן דוד
2206. שטרן חיים יהודה
2207. שטרן יצחק מרדכי
2208. שטרן לאה
2209. שטרן מליא צירל
2210. שטרן מלכה דבורה
2211. שטרן מרים רחל לאה
2212. שטרן נעכא גיטל
2213. שטרן רייזל
2214. שטרן שרגא פייבל
2215. שטרסברג אסתר פייגא
2216. שטרסברג בן
2217. שטרסברג בת-שבע לאה
2218. שטרסברג מלכה בונא
2219. שיטרית ?
2220. שיין אליעזר חיים
2221. שיין חנה
2222. שיין מרדכי גרשון
2223. שיין שיינדל
2224. שיין שמואל
2225. שיינפלד אוריאל
2226. שיינפלד אלישבע
2227. שיינפלד אפרים יוסף
2228. שיינפלד דוד
2229. שיינפלד לאה
2230. שייקביץ מנחם
2231. שינדלר אבישי רועי
2232. שינדלר בן
2233. שינקר הדסה
2234. שינקר יוסף שלום
2235. שינקר נתנאל
2236. שינקר שרה
2237. שיף אסתר
2238. שיף חנה
2239. שיף יוסף
2240. שיף יחזקאל מנחם
2241. שיף משה אהרן
2242. שיף שרה
2243. שכטר בן
2244. שכטר ברכה שיינדל מלכה
2245. שכטר גיטל יענטע
2246. שכטר זלמן ליב
2247. שכטר יעקב יוסף חיים
2248. שכטר משה אלכסנדר
2249. שכטר צבי
2250. שכטר רחל ציפורה
2251. שכטר שאול
2252. שליסל חוה
2253. שליסל חיה ליבא
2254. שליסל יוכבד
2255. שליסל צארטיל
2256. שמאלברג מינה ברכה
2257. שנק אליהו
2258. שנק מרדכי
2259. שנק משה
2260. שנק רבקה
2261. שנק שלמה בצלאל
2262. שפיגל אברהם יצחק
2263. שפיגל ישראל
2264. שפיגל נעמה זיסל
2265. שפיגל נתן
2266. שפיצר יגל
2267. שפיצר יובל
2268. שפיצר נוגה
2269. שפיצר עומר משה
2270. שפיצר ציון מרים
2271. שפיצר שי
2272. שפירא אבא
2273. שפירא אביגדור
2274. שפירא אברהם
2275. שפירא אברהם
2276. שפירא אברהם ישעיהו
2277. שפירא אברהם צבי
2278. שפירא אהרון
2279. שפירא אפרת שרה
2280. שפירא ביילא מינדל
2281. שפירא בנימין זאב
2282. שפירא דוב
2283. שפירא דינה
2284. שפירא חיים יחזקאל
2285. שפירא חנה אסתר
2286. שפירא חנה ברכה
2287. שפירא יוסף
2288. שפירא יעקב
2289. שפירא נעם
2290. שפירא פנחס אלמילך
2291. שפירא צבי חיים
2292. שפירא צבי שרגא
2293. שפירא רחל
2294. שפירא שלמה
2295. שפר אהרן
2296. שפר אהרן
2297. שפר אלטע חנה
2298. שפר אשר
2299. שפר גולדה
2300. שפר חיה
2301. שפר חיה מאטל
2302. שפר חיים יהודה
2303. שפר חנה
2304. שפר חנה ברכה
2305. שפר יוסף
2306. שפר יעקב
2307. שפר יעקב אלחנן
2308. שפר ישראל נחמן
2309. שפר מרים
2310. שפר מרים צערטל
2311. שפר נחמה ליבא
2312. שפר פייגא צפורה
2313. שפר ציפורה
2314. שפר רחל חנה
2315. שפר רחל פראדיל
2316. שפר שאול
2317. שפר שרה
2318. שפר שרה
2319. שפר שרה
2320. שפרונג אליהו
2321. שפרונג אלכסנדר זושא בצלאל
2322. שפרונג ישעיה
2323. שפרונג ישראל מאיר
2324. שפרונג מלכה
2325. שפרונג פראיידה פערל (ראטה)
2326. שפרונג רבקה
2327. שפרונג שולמית
2328. שפריי עדינה אסתר
2329. שפרינגר מאיר
2330. שפרינגר מרים
2331. שפרינגר רבקה
2332. שקוביצקי אהרון
2333. שקוביצקי אליעזר מנחם
2334. שקוביצקי חיים יהודה
2335. שקוביצקי רות מיכל
2336. שרייבהיינד בצלאל
2337. שרייבהיינד יוסף
2338. שרייבהיינד ליבי
2339. שרייבר ישראל
2340. שרייבר לאה
2341. שרמן אליהו
2342. שרמן בנימין זאב
2343. שרמן ישראל מאיר
2344. שרמן שלמה ידידיה
2345. תורג'מן בן\בת
2346. תורג'מן הילה צילה
2347. תורג'מן מעיין
42 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(2/27/2023) ? ??? ?'???"? עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון