אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - דור 8 לר' משה בישיץ חותן הבזך לבונה
סה"כ נמצאו 2531 אנשים


1. ? בת
2. ? בת
3. Ernst Parker Stephen
4. Ernst Rylan Louis
5. אבגי אבנר
6. אבגי אוראל
7. אבגי אושר
8. אבגי דוד
9. אבגי נוגה
10. אבידן ישי
11. אבידן שני
12. אבלס אברהם אליעזר
13. אבלס גבריאל
14. אבלס גיטל
15. אבלס יוכבד
16. אבלס לאה
17. אבלס רחל פערל
18. אבלס רייזל
19. אגסי נעמה
20. אגסי שירה
21. אדלר אברהם נחמן צבי
22. אדלר אהרן
23. אדלר אהרן יצחק שלמה
24. אדלר אליעזר
25. אדלר בן
26. אדלר בן
27. אדלר בן
28. אדלר בן
29. אדלר בנציון
30. אדלר בן-ציון משולם צבי (הערשעל)
31. אדלר ברכה
32. אדלר בת
33. אדלר בת
34. אדלר בת
35. אדלר גאלדע
36. אדלר גבריאל יוסף
37. אדלר גיטל
38. אדלר דוד משה
39. אדלר הענא טויבא
40. אדלר חיים אברהם שלום
41. אדלר טויבא
42. אדלר טויבא
43. אדלר טויבא
44. אדלר יהודה אריה
45. אדלר יודא אריה
46. אדלר יודא אריה
47. אדלר יוסף ישראל אלימלך
48. אדלר יחיאל
49. אדלר יחיאל
50. אדלר יעקב
51. אדלר יעקב
52. אדלר יעקב
53. אדלר יעקב ישראל
54. אדלר ישעיה
55. אדלר ישעיהו
56. אדלר ישראל יוסף חיים
57. אדלר ישראל יעקב
58. אדלר לאה
59. אדלר לאה טויבא
60. אדלר מלכה
61. אדלר מלכה חנה
62. אדלר מנחם מנדל
63. אדלר מרדכי
64. אדלר מרים
65. אדלר משה יצחק
66. אדלר נחמה ייטל
67. אדלר נפתלי צבי
68. אדלר פייגא
69. אדלר רחל
70. אדלר שמעון
71. אדלר שמשון אליהו
72. אדלר שמשון אליהו
73. אדלר שרה
74. אהלי אביה
75. אהלי חרות
76. אהלי מאור
77. אהלי מעיין
78. אהרון אוריאל
79. אהרון בת
80. אהרון יונתן
81. אונגאר אברהם
82. אופמאן אברהם צבי
83. אופמאן יחזקאל
84. אופמאן יעקב זאב
85. אופמאן לוי יצחק
86. אופמאן ליבא
87. אופמאן מלכה
88. אופמאן רחל לאה
89. אופמאן שמואל
90. אור יואב
91. אור יעלה
92. אור תומר
93. אורלנצ'יק ביילא
94. אורלנצ'יק דוד
95. אורלנצ'יק חיה שפרה
96. אורלנצ'יק חיים יהודא
97. אורלנצ'יק יוחנן
98. אורלנצ'יק יעקב עזריאל
99. אורלנצ'יק משה יוסף
100. אורלנצ'יק נחמן
101. אורלנצ'יק נפתלי
102. אורלנצ'יק רבקה
103. איזקוב בן
104. אייזנבך חיים מרדכי
105. אייזנבך ישראל אריה לייב
106. אייזנבך משה אריה
107. אייזנבך פריידא מילכה
108. אייזנברגר נחמן חיים יהודא
109. אייזנשטיין איתן
110. אייזנשטיין טליה
111. אייזנשטיין ליבי
112. אינדורסקי חוה פריידא גיטל
113. אינדורסקי מלכה חיה דבורה
114. אינדורסקי מרים
115. איתן רחל
116. איתן תמר
117. אלזס אברהם יצחק
118. אלזס נפתלי
119. אליאס פעשא
120. אליאס צבי מנחם
121. אליאס שלמה
122. אליפנט אסתר פרידה (פוזן)
123. אלסטר שמעון יעקב
124. אלתר אסתר
125. אלתר ברכה
126. אסטרייכער אביגדור יחזקאל שרגא
127. אסטרייכער אברהם
128. אסטרייכער אברהם דוד
129. אסטרייכער אהרן
130. אסטרייכער אהרן
131. אסטרייכער אריה צבי
132. אסטרייכער גיטל
133. אסטרייכער גיטל
134. אסטרייכער חיים שלמה
135. אסטרייכער טויבא
136. אסטרייכער טויבא
137. אסטרייכער טויבא
138. אסטרייכער טויבא
139. אסטרייכער יהודית זיסל
140. אסטרייכער יעקב
141. אסטרייכער יעקב
142. אסטרייכער יצחק שמעון
143. אסטרייכער יששכר דוב
144. אסטרייכער לאה יוטא
145. אסטרייכער לאה מרים (קיסנר)
146. אסטרייכער מרים שיינדל
147. אסטרייכער שבע
148. אסטרייכער שלום בנציון
149. אסטרייכער שמעון
150. אפטר איילה
151. אפטר אלחנן
152. אפטר אליעזר
153. אפטר אפרת
154. אפטר בנימין
155. אפטר בתיה
156. אפטר יוסף דוד
157. אפטר יעל
158. אפטר משה צבי
159. אפטר משה צבי
160. אפטר משה צבי
161. אפטר נעה
162. אפטר נתן שלום
163. אפטר שרה
164. אפטר תהילה
165. אפלגראד אהרון
166. אפלגראד אליהו
167. אפלגראד חוה
168. אפלגראד מאיר
169. אפלגראד משה
170. אפלגראד עקיבא
171. אפלגראד רייזל שרה
172. אקרמן אלקא אסתר
173. אקרמן בן-ציון
174. אקרמן בצלאל
175. אקרמן חיה ברכה
176. אקרמן טובה
177. אקרמן ישראל זאב
178. אקרמן משה
179. אקרמן משה יהודה חיים
180. אקרמן שלמה זלמן
181. אקרמן שמחה
182. אקשטיין אביגיל יפה
183. אקשטיין איתי אריה
184. אקשטיין אלון
185. אקשטיין ינאי
186. אקשטיין מיה
187. אקשטיין רבקה
188. ארלנגר דוד יוסף
189. ארלנגר יעקב ירוחם
190. ארנד רוחמה יוכבד (אקרמן)
191. ארנלנגר אברהם
192. ארנלנגר ילד\ה
193. ארנפרוינד יהודה
194. ארנפרוינד רבקה (ריקי)
195. ארקין אורי
196. ארקין אילה
197. ארקין בעז
198. ארקין גפן
199. ארקין דגן
200. ארקין הלל תנחום
201. ארקין מעין שושנה
202. ארקין עובד
203. ארקין עומר
204. ארקין עלמא
205. ארקין רוני
206. ארקין שקד
207. אשין יחיאל
208. אשין יצחק צבי
209. באב"ד אבא
210. באב"ד מרדכי גרשון שמואל
211. באב"ד רחל רייזל
212. באב"ד שיינדל
213. באום א?י??ל דוד
214. באום טל
215. באום רועי שמואל
216. באום שיר
217. באנדא אברהם אליעזר
218. באנדא בונם יואל
219. באנדא גיטל
220. באנדא חיים
221. באנדא מלכה בלומא
222. באנדא פנחס מרדכי
223. באש יהודה אברהם
224. באש לוי
225. באש שמחה
226. בבאי אריאל
227. בוים בנימין זאב
228. בוים יוכבד
229. בוים יעקב
230. בוים מלכה
231. בוים שמואל
232. בוים שמחה בונם
233. בוימל בן
234. בורנשטיין דוב
235. בורנשטיין חיה
236. בורנשטיין שירה
237. ביגעלאייזען אברהם אהרן
238. ביגעלאייזען דניאל
239. ביגעלאייזען רחל (גליק)
240. ביכלר לאה
241. ביכלר שמואל
242. ביכעל בלימה
243. ביכעל חוה צילה
244. ביכעל משה צבי
245. ביכעל שרה פייגא
246. בינג נחמה בלומה (שוורץ)
247. בינעט אסתר
248. בינעט אשר
249. בינעט דוב
250. בינעט יואל צבי
251. בינעט לאה
252. בינעט מרדכי
253. ביר דוד יהודה
254. ביר שרה צביה
255. בירנבוים חיה רחל
256. בירנבוים רויזי
257. בלוי דוב בעריש
258. בלוי חיה
259. בלוי ישראל
260. בלוי משה
261. בלוי פראדל
262. בלוי שניאור זלמן
263. בלוי שרה רלקה
264. בלויא מנחם מענדל
265. בלום אברהם
266. בלום בנימין
267. בלום הדסה
268. בלום לאה
269. בלום מרדכי
270. בלום רבקה
271. בלום רחל
272. בלום שרה בילא
273. במברגר יצחק דב
274. במברגר שושנה תלצע
275. בנדיקט אברהם
276. בנדיקט אברהם שמואל בנימין
277. בנדיקט אריאל
278. בנדיקט אריה
279. בנדיקט זאב
280. בנדיקט חזקיהו שרגא
281. בנדיקט חיים
282. בנדיקט יצחק
283. בנדיקט מרגלית צפורה
284. בנדיקט מרדכי
285. בנדיקט מרדכי
286. בנדיקט נתן
287. בנדיקט נתן צבי
288. בנדיקט רייצא רעכיל
289. בנדיקט שיינדל
290. בנדיקט שירה
291. בנדיקט שרה
292. בנט רחל רייזל (שוורץ)
293. בן-עזרא בן
294. בן-עזרא דבורה
295. בן-עזרא חיים
296. בן-עזרא שאול
297. בן-עזרא שלמה אפרים
298. בן-עזרא שרה
299. בעלה בן\בת
300. בערגער צפורה (וויינגארטען)
301. בערמאן יוטל שרה ניסל (גומבו)
302. בק גיטל בלומא
303. בק חיה מושקא קלרה
304. בק מנחם מענדל
305. בק שטערנא שרה
306. ברג יהודה ליב
307. ברג יצחק דוב
308. ברג רחל אסתר
309. ברוד יחזקאל
310. ברוד מנחם מענדל
311. ברוורמן נתן
312. ברויאר חיה טובי
313. ברויאר יהודה
314. ברויאר יעקב
315. ברויאר ישראל יעקב
316. ברויאר מיכל
317. ברויאר מנחם
318. ברויאר נחמה
319. ברויאר פנחס
320. ברויאר שרה חיה
321. ברויאר תמר
322. ברויער אוריאל
323. ברויער הדס חיילא
324. ברויער יהושע
325. ברויער יעל
326. ברויער נועם אלימלך
327. ברויער רננה
328. ברוך חיה מושקא
329. בריינס אברהם יוחנן
330. בריינס חיה בת-שבע
331. בריינס מרדכי ליב
332. בריינס נחמה
333. בריינס רחל
334. בריינס שמעון
335. בריץ אהרון
336. בריץ בלימה
337. בריץ חיים מנחם
338. בריץ לאה
339. ברמן 10 ילדים
340. ברן אליעזר
341. ברן בן
342. ברן ישראל מאיר
343. ברן נתן
344. ברן רחל
345. ברן שולמית
346. ברן שושנה
347. ברן שמואל
348. ברנבוים חיים נפתלי הערץ
349. ברנשטיין ברכה
350. ברנשטיין דינה
351. ברנשטיין חיים
352. ברנשטיין יעקב חנניה
353. ברנשטיין מלכה שרה
354. ברנשטיין משה יהודה ליב
355. ברנשטיין נחמה חיה
356. ברנשטיין עטיא
357. ברנשטיין שאול
358. ברס שאול
359. בת
360. בת
361. גבור בן
362. גבור הדס רבקה
363. גבור הודיה
364. גבור נעם יהודה
365. גבור תהלה
366. ג'בנפרד מיטל
367. ג'בנפרד נועם
368. גודינגר אביגיל רחל (שווב)
369. גוטליב אליהו
370. גוטליב עטרת
371. גוטמן רחל
372. גוטסמן צפורה פייגא
373. גוטשטיין דניאל יאיר
374. גוטשטיין טליה
375. גולד גיא
376. גולד יואב
377. גולד עומר
378. גולד שירה
379. גולדברג אביטל
380. גולדברג אברהם הלל
381. גולדברג אברהם שרגא
382. גולדברג איילה
383. גולדברג אפרת
384. גולדברג אפרת
385. גולדברג בת-שבע אסתר (שבי)
386. גולדברג הדס
387. גולדברג חיים מנחם
388. גולדברג יונה
389. גולדברג יוסף
390. גולדברג יסכה
391. גולדברג יעל
392. גולדברג ישראל רפאל
393. גולדברג מנחם מענדל
394. גולדברג פערל
395. גולדברג צבי הרש
396. גולדברג שירה
397. גולדברג שמואל
398. גולדברג שניאור זלמן
399. גולדברגר בן
400. גולדברגר רחל
401. גולדמן דוד
402. גולדמן נעה
403. גולדמן נתנאל
404. גולדנטל בנימין
405. גולדנטל יצחק
406. גולדנטל משה דוד
407. גולדנטל ציפורה
408. גולדנטל רות
409. גולדנטל שמואל
410. גולדנטל תמר
411. גולדשמיד אביטל
412. גולדשמיד נתנאל נחום
413. גולדשמידט אפרים מנחם
414. גולדשמידט זהבה
415. גולדשמידט חיה שרה
416. גולדשמידט יעקב שמעון
417. גולדשמידט יצחק רפאל
418. גולדשמידט ישעיהו
419. גולדשמידט יששכר
420. גולדשמידט מרדכי
421. גולדשמידט מרדכי מנחם
422. גולדשמידט נעמה שרה
423. גולדשמידט צביה
424. גולדשמידט רבקה
425. גולדשמידט שלמה
426. גולדשמידט שלמה זלמן
427. גולריז
428. גולריז
429. גולריז רפאל
430. גומבו בילא
431. גומבו בן\בת
432. גומבו דוד יהודא
433. גומבו זאב
434. גומבו טויבא מלכה
435. גומבו לאה
436. גומבו לוי הרש
437. גומבו מרדכי שלמה
438. גומבו נתן
439. גומבו פעסיל
440. גומבו צארטיל
441. גומבו ראובן
442. גומבו שרגא
443. גומבו שרה רייזל
444. גורביץ מנחם מענדל
445. גורביץ מרדכי
446. גורדון יונתן
447. גורדון יעל
448. גורדון לאה
449. גורדון שניאור צבי
450. גורדון תהילה
451. גורמזנו מאיה
452. גורמזנו מיכל
453. גורמזנו נועם
454. גורפינקל בן
455. גזית בן
456. גזית בת
457. גינזבורג אהרון מרדכי
458. גינזבורג דבורה לאה
459. גינזבורג דבורה לאה
460. גינזבורג מנוחה רחל
461. גינזבורג פייגא רבקה
462. גינסברגר אברהם
463. גינסברגר יהושע
464. גינסברגר פייגי
465. גינסברגר שמואל
466. גינסברגר תמר
467. גינצבורג בנימין
468. גינצבורג נחמיה אלחנן
469. גלאי חסיה (גולדשמידט)
470. גלזר אדל חנה
471. גלזר חיה מושקא
472. גלזר מנוחה רחל
473. גלזר מנחם מענדל
474. גלזר נעה מזל
475. גלזר נעמה רבקה
476. גלזר סטערנא
477. גלזר פנינה חסיבה
478. גלזר שניאור זלמן
479. גליק זלאטא
480. גליק יוסף
481. גליק יחזקאל
482. גליק יעקב אליעזר
483. גליק משה אהרן
484. גליק שיינדל
485. גליקמן-פ?רו?ש יאיר
486. גליקמן-פ?רו?ש יוסף יהודה
487. גליקמן-פ?רו?ש צבי
488. גליקמן-פ?רו?ש שירה
489. גלר יהב
490. גלר נועה
491. גלר עלמה הידי
492. גמליאל אבנר
493. גמליאל אמונה
494. גמליאל יהודה
495. גמליאל מיטב
496. גנדל איתמר
497. גנדל בת
498. גנדל דניאל
499. גנדל הודיה חנה
500. גנדל חיה מושקא
501. גנדל חיה פייגל
502. גנדל חיה שירה
503. גנדל חנה
504. גנדל חנה הודיה
505. גנדל יהודה
506. גנדל יהונתן
507. גנדל יונתן
508. גנדל ליבא
509. גנדל מנחם מנדל
510. גנדל מרדכי
511. גנדל נחמיה
512. גנדל ציפורה
513. גנדל רות
514. גנדל שטרנא שרה
515. גנוט משה
516. גנוט רות
517. גנוט שרגא פייבל
518. גנס נטע
519. גנס נעם
520. גרויז גיטל
521. גרויז דבורה פערל
522. גרויז יוסף יצחק הירש
523. גרויז יצחק יעקב
524. גרויז מרים
525. גרויז משה יוסף
526. גרויז נפתלי
527. גרויז רבקה (לברון)
528. גרויז שמואל
529. גרויז שמעון דוד
530. גרונדוורג אלישע גבריאל
531. גרונדוורג פליציה
532. גרונדוורג שרה
533. גרוס בלומא
534. גרוס חיים יצחק
535. גרוס שמואל מרדכי
536. גרוס שרה
537. גרוסברגר אברהם
538. גרוסברגר בלימא יהודית
539. גרוסברגר דינה הינדל
540. גרוסברגר חיה רבקה
541. גרוסברגר חנה
542. גרוסברגר טובי
543. גרוסברגר יעקב
544. גרוסברגר מאיר
545. גרוסברגר מלכה
546. גרוסברגר מנחם מן
547. גרוסברגר מרים
548. גרוסברגר משה יצחק
549. גרוסברגר פנחס
550. גרוסברגר פנחס
551. גרוסברגר רחל
552. גרוסמן דינה פעשא
553. גרוסמן זלמן
554. גרוסמן יוטא (אופמאן)
555. גרוסמן ישראל
556. גרוסמן מושקא מריאשה
557. גרוסמן רבקה
558. גרוסנס אליהו
559. גרוסנס מלכה
560. גרוסנס נחמה
561. גרוסנס נפתלי
562. גרוסנס רבקה
563. גרוסנס רחל
564. גרין אברהם דב
565. גרין יחיאל
566. גרין מרים
567. גרינבוים איטא
568. גרינבוים אסתר
569. גרינבוים בלימא
570. גרינבוים ברוך צבי
571. גרינבוים גיטל
572. גרינבוים יוכבד
573. גרינבוים יחזקאל
574. גרינבוים יטל חיה
575. גרינבוים יצחק
576. גרינבוים לאה
577. גרינבוים נפתלי
578. גרינבוים סימה
579. גרינבוים פראדיל
580. גרינבוים צארטיל
581. גרינבוים קלונימוס קלמן
582. גרינבוים רבקה
583. גרינבוים רחל
584. גרינבוים רחל
585. גרינבוים שלמה דוד
586. גרינוואלד אברהם צבי
587. גרינוואלד אברהם צבי
588. גרינוואלד אברהם צבי
589. גרינוואלד אהרן מרדכי
590. גרינוואלד אסתר יהודית
591. גרינוואלד בלומא חוה
592. גרינוואלד בערל
593. גרינוואלד חיה
594. גרינוואלד חיים
595. גרינוואלד יוכבד
596. גרינוואלד יוכבד
597. גרינוואלד יוכבד
598. גרינוואלד יעקב שמואל
599. גרינוואלד יצחק שלמה
600. גרינוואלד ישעיה
601. גרינוואלד לאה פערל
602. גרינוואלד מירל
603. גרינוואלד מלכה
604. גרינוואלד מרים
605. גרינוואלד משה
606. גרינוואלד משה חיים
607. גרינוואלד צארטיל
608. גרינוואלד צארטל
609. גרינוואלד רות
610. גרינוואלד רחל
611. גרינוואלד רחל לאה
612. גרינוואלד שמואל
613. גרינוואלד שרה
614. גרינוואלד שרה
615. גרינוואלד שרה
616. גרינוואלד שרה
617. גרינפלד ברוך
618. גרינפלד יוטא
619. גרינפלד יוסף שמואל
620. גרינפלד מרדכי
621. גרינפלד שיינדל ברכה
622. גרינפעלד אריה
623. גרינפעלד בלומא
624. גרינפעלד בנימין זאב
625. גרינפעלד חיים
626. גרינפעלד רפאל יהודה
627. גרינפעלד שלמה זלמן
628. גרסטל אלה
629. דאנציגער בת (אונגאר)
630. דברת אפיק
631. דברת רגב
632. דברת שפי
633. דה-סמיט גבריאל שאול
634. דה-סמיט מיכאל צבי
635. דה-סמיט רפאל מנחם יעקב
636. דוידוביץ אברהם שלמה
637. דוידוביץ ביילא
638. דוידוביץ יואל
639. דוידוביץ לאה
640. דוידוביץ מלכה
641. דוידוביץ משה
642. דוידוביץ פייגא
643. דוידוביץ פסח
644. דוידוביץ צירל
645. דוידוביץ רחל
646. דויטש אביגיל חיה
647. דויטש אליהו מרדכי
648. דויטש אלעזר מנחם
649. דויטש אפרת
650. דויטש בנימין זאב
651. דויטש דוד
652. דויטש זאב
653. דויטש חיים
654. דויטש יהודית אידלא
655. דויטש יעל מלכה
656. דויטש מלכה
657. דויטש פריידא פערל
658. דויטש שמואל
659. דויטש שרה
660. דויטש תמר לאה
661. דולב גל
662. דולב מאי
663. דושינסקי אברהם
664. דושינסקי אילה
665. דושינסקי איתי יעקב
666. דושינסקי בנימין זאב
667. דושינסקי בן-ציון
668. דושינסקי חיים מתתיהו
669. דושינסקי יהונתן
670. דושינסקי יעל
671. דושינסקי ישראל
672. דושינסקי מיכאל
673. דושינסקי נעמי
674. דושינסקי עדי רחל
675. דושינסקי רבקה
676. דושינסקי רוני
677. דושינסקי ש??רית
678. דושינסקי שני
679. דותן איתי Kyan
680. דותן ארז Kyle
681. דייטש אסתר חיה
682. דינר יצחק יהודה
683. דינר מרדכי
684. דינר נפתלי
685. דיקשטיין חיה טויבא
686. דיקשטיין מרים
687. דיקשטיין נחמן ניסן
688. דירנפעלד יוסף אלכסנדר
689. דירנפעלד יעקב
690. דמסט נטע שרה
691. דמסט נעמי
692. האוסמן אברהם דב
693. האוסמן בן
694. האוסמן חיים דוד
695. האוסמן נתן
696. הבר איילה
697. הבר שמעון יהודה
698. הבר שני
699. הולצברג חנה
700. הולצברג מוסיא
701. הולצברג משה צבי
702. הופמן אסתר רייזל
703. הופמן חיה שרה
704. הופמן מינדל
705. הופמן פיגלא
706. הופמן פרומט
707. הופמן רחל
708. הופמן שמעון
709. הופשטטר צארטיל פרידמן
710. הורוביץ אהרן מרדכי
711. הורוביץ יהודית
712. הורוביץ מנחם מענדל
713. הורליק אהובה ליבא
714. הורליק אלחנן
715. הורליק בנימין
716. הורליק זאב
717. הורליק נעמי
718. הורליק רות הניה
719. הירש אברהם דוב הלוי
720. הירש אברהם יצחק הלוי
721. הירש אהרן עוזר הלוי
722. הירש אסתר
723. הירש אסתר גיטל
724. הירש בילא
725. הירש בילא
726. הירש בלימה
727. הירש בלימה
728. הירש בלימה
729. הירש בלימה
730. הירש גולדא
731. הירש דינה ברנדיל
732. הירש זידא ישראל חיים הלוי
733. הירש חוה צילה
734. הירש חיה
735. הירש חנה מלכה
736. הירש חנה מרים
737. הירש חנניה יום-טוב ליפא שלום הלוי
738. הירש טובה
739. הירש יהודית פרומט
740. הירש יהושע הלוי
741. הירש יהושע צבי הלוי
742. הירש יואל בן-ציון הלוי
743. הירש יואל הלוי
744. הירש יחזקאל שרגא הלוי
745. הירש יעקב הלוי
746. הירש יעקב עקיבא הלוי
747. הירש ישעיהו הלוי
748. הירש לאה
749. הירש לאה
750. הירש לאה צארטיל
751. הירש מרדכי זאב
752. הירש מרים
753. הירש מרים לאה
754. הירש משה הלוי
755. הירש משה יהודה הלוי
756. הירש נתן דוד הלוי
757. הירש צארטיל
758. הירש רבקה
759. הירש רחל
760. הירש שולמית
761. הירש שלום הלוי
762. הירש שרה פייגא
763. הכהן יעל אסתר (לינצר)
764. הכט אסתר הינדע
765. הכט שרה לביאה
766. הכטמן משה אשר הלוי
767. הכטמן נתן הלוי
768. הלברשטט איילת
769. הלברשטט אלס רוחמה
770. הלברשטט יונה נתן הכהן
771. הלברשטט ליבא
772. הלברשטט מנחם ברוך הכהן
773. הלברשטט שולמית
774. הלי אברהם שרגא צבי
775. הלי יוסף
776. הלי משה
777. הלי נתנאל
778. הלי תמר
779. הלפרט אברהם
780. הלפרט בלימה
781. הלפרט דבורה יוטל
782. הלפרט הענטשי
783. הלפרט הענצ'י
784. הלפרט חיה מרים
785. הלפרט יחיאל מיכל
786. הלפרט יעקב שלמה
787. הלפרט יצחק יואל
788. הלפרט מנחם אהרן
789. הלפרט מנחם אהרן
790. הלפרט רייזל
791. הלפרט שרה פייגא
792. הלפרין חסא יוכבד
793. הלפרין ישראל רפאל
794. הלפרין מושקא
795. הלפרין מנחם מענדל
796. הנפלינג אביטל
797. הנפלינג איילת
798. הנפלינג יעל
799. הנפלינג תהילה
800. הרטשטיין אביגיל הרשטיין
801. הרטשטיין יהודית ייטל הרשטיין
802. הרפסט אברהם צבי
803. הרפסט יחזקאל שלמה
804. הרפסט מרים לאה
805. הרצוג בנימין זאב
806. הרצוג גיטל
807. הרצוג חיה ליבא
808. הרצוג יהודה
809. הרצוג יוסף חיים
810. הרצוג יצחק
811. הרצוג מלכה
812. הרצוג מנחם
813. הרצוג פריידה פערל
814. הרצוג רבקה
815. הרצוג שמואל
816. הרצל אהרון מרדכי
817. הרצל חיה מושקא קלרה
818. הרצל חנה
819. הרצל ישראל יהודה ליב
820. הרצל מנחם מענדל
821. הרצל שניאור זלמן
822. הרצל שרה
823. הרשטיין בן
824. הרשקו אביה חוה
825. ובר בלימא לאה
826. ובר משה יהושע אלכסנדר
827. ובר רבקה
828. וגה נאוה עמליה
829. וובר ביילא רבקה
830. וובר דינה
831. וובר יחזקאל שרגא
832. וובר יצחק צבי
833. וובר משה יעקב שמעון
834. וובר עלקא אסתר (לינדר)
835. ווידער
836. ווידער
837. ווידער
838. ווידער
839. ווידער
840. ווידער
841. ווידער
842. ווידער
843. ווידער שמחה בונם
844. ווייס שרה יוטא ייטל (אסטרייכער)
845. וויס רחל
846. וולמן בן
847. וולמן מרים חיה
848. וולמן נתן
849. וולמן רבקה רות
850. וולמן רפאל יצחק
851. וולף אילת
852. וולף נתנאל בנימין
853. וולף תמר
854. ווסינג נפתלי
855. ווסרמן טשארנא הענא
856. ווסרמן יהושע
857. ווסרמן מאיר יעקב
858. ווסרמן צלאווא
859. ווסרמן שלמה מרדכי
860. וועבער אסתר מלכה
861. וועבער בלימא חנה (אדלר)
862. וועבער בצלאל אהרן
863. וועבער גיטל
864. וועבער זיסל דבורה
865. וועבער חנה
866. וועבער טויבא
867. וועבער יהושע יחזקאל
868. וועבער יוסף אפרים
869. וועבער יעקב
870. וועבער מנחם מנדל
871. וועבער מרים לאה צירל
872. וועבער עזריאל
873. ויטן ליבי
874. וייל זואי
875. ויינברגר אברהם צבי
876. ויינברגר יחזקיהו שרגא
877. ויינברגר יחיאל מיכל
878. ויינברגר מרדכי
879. ויינברגר נחום ישעיהו
880. ויינברגר רבקה
881. ויינר חנה
882. ויינר יוסף
883. ויינר שאול
884. ויינשטוק חיים זאנוויל
885. ויינשטוק יהודית רחל
886. ויינשטוק יוסף מאיר
887. ויינשטוק יעקב שלמה
888. ויינשטוק ליבא שבע
889. ויינשטוק מינדל שרה
890. ויינשטוק מלכה
891. ויינשטוק מרים ליבא
892. ויינשטוק משה
893. ויינשטוק נח גרשון
894. ויינשטוק רות צביה
895. ויינשטוק שמואל הלוי
896. וייס בלומה
897. וייס בן
898. וייס הינדא איילה
899. וייס יהודה
900. וייס יהושע
901. וייס יוסף שלום
902. וייס יעקב
903. וייס יצחק
904. וייס יצחק
905. וייס לאה
906. וייס לאה
907. וייס לאה
908. וייס מלכה רייזל
909. וייס מנחם
910. וייס מרדכי משולם
911. וייס משה יעקב
912. וייס נעמי
913. וייס עוד 5 ילדים
914. וייס צבי אלימלך
915. וייס צבי יהודה
916. וייס קלונימוס קלמן
917. וייס קלונימוס קלמן
918. וייס שאול
919. וייס שיינדל אייזנברגר (איזנברגר)
920. וייס שלום יוסף
921. וייס שמואל
922. וייס שניאור צבי
923. וייס שרה
924. וייסנשטרן אילה
925. וייסנשטרן יוסף מאיר
926. וייסנשטרן יפה
927. וייסנשטרן נעמי אביבה
928. וייסנשטרן שמעון יאיר
929. וילנסקי איילה
930. וילנסקי אריאל
931. וילנסקי תמר
932. וילשטיין חיה מושקא
933. וילשטיין יוסף יצחק
934. וילשטיין מנחם מענדל
935. וילשטיין רחל
936. וילשטיין שמואל
937. וילשטיין שניאור זלמן
938. וינברגר בן
939. וינקלר אגם
940. וינקלר אדם
941. וינקלר דן
942. וינקלר מיה
943. וינקלר רז יעקב
944. וינקלר שגיא
945. וינקלר תמיר
946. ויסבלום אריה
947. ויסבלום שלום נח
948. ויסבלום שרה
949. ויצמן אלה
950. ויצמן בן
951. ויצמן פיגה ציפורה
952. ויצמן פנחס קלמן
953. ויצמן שאול
954. ולר אברהם צבי
955. ולר אליהו לוי
956. ולר דוד
957. ולר יוכבד
958. ולר יצחק
959. ולר ישראל יהודה
960. ולר פערל
961. ולר רבקה
962. ולר רייזל
963. ורצברגר ברוך יצחק מאיר
964. ורצברגר חיה מלכה
965. ורצברגר יחזקאל שרגא
966. ורקר תהילה אסתר קרפל
967. ז"ל חגי כהן
968. זבולוני אלמה
969. זבולוני ארבל
970. זבולוני גפן
971. זבולוני שליו
972. זבולוני תבור
973. זוננפלד אברהם
974. זוננפלד אלחנן
975. זוננפלד אלעזר מנחם
976. זוננפלד אפרת
977. זוננפלד בת-שבע
978. זוננפלד דבורה
979. זוננפלד חיים
980. זוננפלד יהודית
981. זוננפלד יעקב מאיר
982. זוננפלד יעקב מאיר
983. זוננפלד שניאור צבי
984. זיגעלמאן בת
985. ז'יטלני בלה
986. ז'יטלני דב יהודה
987. ז'יטלני שמעון
988. ז'יטלני שרה
989. זילבערשטיין חנה רחל (הלפרט)
990. זילברשטרום אהרן מרדכי
991. זילברשטרום אהרן מרדכי
992. זילברשטרום אהרן מרדכי
993. זילברשטרום אהרן שמחה
994. זילברשטרום אסתר פרומעט
995. זילברשטרום חיה מושקא
996. זילברשטרום חיה מושקא (מוסיא)
997. זילברשטרום חיה מושקא קלרה
998. זילברשטרום חיה קלרה
999. זילברשטרום חיים שלום
1000. זילברשטרום חנה
1001. זילברשטרום חנה
1002. זילברשטרום חנה פעסיא
1003. זילברשטרום יהודה לייב
1004. זילברשטרום יוסף יצחק
1005. זילברשטרום יוסף יצחק
1006. זילברשטרום יצחק אלחנן
1007. זילברשטרום ישראל צבי
1008. זילברשטרום מושקא
1009. זילברשטרום מנחם מענדל
1010. זילברשטרום מנחם מענדל
1011. זילברשטרום מנחם מענדל
1012. זילברשטרום מנחם מענדל
1013. זילברשטרום רבקה נחמה
1014. זילברשטרום שטערנא שרה
1015. זילברשטרום שטערנא שרה
1016. זילברשטרום שיינא חוה מריאשה
1017. זילברשטרום שמואל
1018. זילברשטרום שרה
1019. זילברשטרום שרה בלומא
1020. זית חיה
1021. זית יצחק
1022. זית רות
1023. זלוצ'בסקי ברוך נפתלי
1024. זלוצ'בסקי מרדכי צבי יצחק
1025. זליבנסקי בן
1026. זליבנסקי הדסה דוסיה
1027. זליבנסקי חיים נפתלי הערץ
1028. זליבנסקי חיים נפתלי הערץ
1029. זליבנסקי יוסף
1030. זלצמן שרה (דה-סמיט)
1031. זקלס הינדא
1032. זקלס מנחם מענדל
1033. חורב גוני
1034. חורב נעה
1035. חזן שילת
1036. חרז חיה שרה
1037. חרז חיים יהודה
1038. חרז משה
1039. חרז שלום נח
1040. טאובר דניאל הכהן
1041. טאובר ישראל יעקב הכהן
1042. טאובר ישראל יצחק הכהן
1043. טאובר מרדכי יוסף הכהן
1044. טאובר מרים שרה
1045. טאובר נחמה
1046. טבק לאה
1047. טבק שמעון
1048. טויב יוסף
1049. טויב נועה
1050. טויסיג גיטל
1051. טויסיג דוד מתתיהו
1052. טויסיג יהודה
1053. טויסיג יחזקיהו
1054. טויסיג פיגא
1055. טוסיג ברכה הינדא
1056. טוסיג יוטא
1057. טוסיג יעקב
1058. טוסיג מרדכי יהודה שלמה
1059. טורש בן
1060. טייטלבוים אברהם (אבי)
1061. טייטלבוים אהרון
1062. טייטלבוים אריאל
1063. טייטלבוים בנימין
1064. טייטלבוים גד יהודה
1065. טייטלבוים יהונתן זאב
1066. טירנויער בת
1067. טירנויער חיה ביילא
1068. טירנויער מלכה
1069. טירנויער רבקה
1070. טלר אריאל
1071. טלר הודיה
1072. טלר טליה
1073. טרעביטש אפרים
1074. טרעביטש ישעיה אליקים
1075. טרעביטש סיני
1076. טרעביטש שלמה
1077. טרעביטש שמואל
1078. טרעביטש שמואל
1079. טשינגל אפרת
1080. טשינגל שרה
1081. טשעסיר בנימין זאב הכהן
1082. טשעסיר בת-שבע רות
1083. יגלניק טוביה מרדכי יחזקאל
1084. יגלניק נעה גילה
1085. יודאייקין בריינה
1086. יודאייקין משה
1087. יודאייקין שיינא
1088. יוספבוביץ' חוה יוספוביץ'
1089. יוספבוביץ' שמואל
1090. יוספוביץ' יצחק
1091. יוספוביץ' שלמה
1092. ינאי אליעזר
1093. ינאי חנה
1094. ינאי צבי מאיר
1095. ינאי רבקה
1096. ינאי שושנה
1097. יעקב אליה
1098. יעקב נעה
1099. יעקובוביץ' הינדא אילת
1100. יעקובוביץ' חוה
1101. יעקובוביץ' חיה שרה
1102. יעקובוביץ' יעקב חיים אלתר
1103. יעקובוביץ' לאה
1104. יעקובוביץ' מנחם מענדל
1105. יעקובוביץ' רבקה
1106. יעקובוביץ' שמעון
1107. יעקובוביץ' שמשון אלימלך
1108. יעקובוביץ' שניאור צבי
1109. יעקובזון יונתן
1110. יפה Ellie
1111. יפה Micha
1112. יפה Moe
1113. יפה יהודית יטל
1114. יקטר בלימה דוברא
1115. יקטר חנה
1116. יקטר יהושע אלכסנדר משה
1117. יקטר ישראל איסר
1118. ירוסלבסקי אברהם אלעזר
1119. כ"ץ חיה מושקא
1120. כ"ץ פעסיא גיטל
1121. כהן אביגיל
1122. כהן אביטל
1123. כהן אברהם ליפא
1124. כהן אהרון צבי
1125. כהן אטל
1126. כהן אליהו
1127. כהן אסתר רוזאלי
1128. כהן אפרת לאה
1129. כהן בן
1130. כהן בן\בת
1131. כהן בנימין
1132. כהן בנימין יהודה
1133. כהן בצלאל
1134. כהן בריינדל
1135. כהן בת
1136. כהן גילה
1137. כהן גילה
1138. כהן דניאל
1139. כהן הילה
1140. כהן זאב
1141. כהן חיה
1142. כהן חיה רייזל
1143. כהן חנה
1144. כהן יהודה
1145. כהן יהודה (אודי)
1146. כהן יהונתן
1147. כהן יהונתן
1148. כהן יעל
1149. כהן ישי
1150. כהן ישעיה
1151. כהן ישראל
1152. כהן יששכר
1153. כהן ליבי
1154. כהן מיכאל
1155. כהן מיכאל מרדכי
1156. כהן מנחם מענדל
1157. כהן מנחם מרדכי
1158. כהן מנחם מרדכי
1159. כהן מנחם מרדכי
1160. כהן מנחם ענדל
1161. כהן מרדכי אברהם צבי
1162. כהן משה חיים
1163. כהן משולם זושא
1164. כהן נועה
1165. כהן נעמה
1166. כהן נריה משה
1167. כהן נתן
1168. כהן נתן
1169. כהן נתן
1170. כהן צביה
1171. כהן ציפורה
1172. כהן ראובן
1173. כהן רבקה
1174. כהן רבקה
1175. כהן רבקה
1176. כהן רות
1177. כהן רחל
1178. כהן רייצל צביה
1179. כהן רפאל יצחק
1180. כהן רפאל יצחק
1181. כהן שטערנא שרה
1182. כהן שיינא
1183. כהן שמחה
1184. כהן שמחה פראדל
1185. כהן שמשון דוד
1186. כהן שניאור זלמן
1187. כהן שרה (אורלנצ'יק)
1188. כהן תמר
1189. כף חיה
1190. כף יוטא רחל
1191. כף ליבא
1192. לאנגסאם אביגיל
1193. לאנגסאם אברהם צבי
1194. לאנגסאם אילת
1195. לאנגסאם גיטל קיילה
1196. לאנגסאם מרים עטל
1197. לאנגסאם משה
1198. לאנגסאם מתתיהו
1199. לאנגסאם נפתלי מאיר
1200. לאנגסאם צירל
1201. לאנדא אהרון נטע
1202. לאנדא בלימה
1203. לאנדא יחזקאל שרגא
1204. לאנדא נחמן
1205. לאנדא צירל דבורה
1206. לביא אורי דוד
1207. לביא אוריאל
1208. לביא הדר
1209. לביא יהונתן שמואל
1210. לביא נעה אלקה
1211. לבנון אליהו
1212. לבנון בנימין
1213. לבנון זאב
1214. לבנון יחזקאל
1215. לבנון יעקב ישראל
1216. לבנון מנחם מאיר
1217. לבנון שמעון
1218. לבנוני חיה מושקא (מוסיא)
1219. לבנוני לוי יצחק
1220. לבנוני מנחם מענדל
1221. לבנוני מרדכי
1222. לבנוני שניאור זלמן
1223. לבקובסקי איטא
1224. לבקובסקי חנה
1225. לבקובסקי מנחם מענדל
1226. לברון אביגדור
1227. לברון ישעיה חיים
1228. לברון מאטיל פייגא
1229. לברון מנחם מנס זאב
1230. לברכט הענדל
1231. לברכט יהושע אלכסנדר
1232. לברכט רבקה לאה
1233. לברכט רחל
1234. לברכט שמואל זנוויל
1235. לובנשטיין אסתר נעמי
1236. לובנשטיין דוד
1237. לובנשטיין חוה
1238. לובנשטיין חוה (חוי)
1239. לובנשטיין מרדכי שאול (מוטי)
1240. לובנשטיין משה
1241. לובנשטיין רייזל יהודית
1242. לובנשטיין שמעון
1243. לוי אברהם שמואל
1244. לוי איילה פראדל
1245. לוי בן
1246. לוי דבורה
1247. לוי חנה רבקה
1248. לוי טויבא
1249. לוי יחזקאל
1250. לוי יעל
1251. לוי יעקב
1252. לוי יצחק
1253. לוי ישעיהו
1254. לוי מנחם מענדל
1255. לוי מרים
1256. לוי מרים מלכה
1257. לוי עטל אסתר
1258. לוי פייגא
1259. לוי רחל
1260. לוי שמואל
1261. לוי תמר קיילא
1262. לוי-מאוסן ארבל מרים
1263. לוין בת
1264. לוין ידידיה
1265. לוין יונתן
1266. לוין יעל
1267. לוין מיכאל
1268. לוין מיכל ברכה
1269. לוין תהילה
1270. לוין תמר
1271. לוסטיג אברהם אבא
1272. לוסטיג אהרן לפידות
1273. לוסטיג אורית
1274. לוסטיג אליהו מרדכי מנחם
1275. לוסטיג אלעזר מנחם
1276. לוסטיג אלעזר מנחם
1277. לוסטיג אסתר (אתי)
1278. לוסטיג בן
1279. לוסטיג גילה ברכה
1280. לוסטיג דוד
1281. לוסטיג חיים
1282. לוסטיג חנה
1283. לוסטיג יהודה (אודי)
1284. לוסטיג יוסף
1285. לוסטיג יעל
1286. לוסטיג יעל
1287. לוסטיג יעקב
1288. לוסטיג יצחק אייזיק זאב
1289. לוסטיג ישראל
1290. לוסטיג מיכל
1291. לוסטיג מלכה
1292. לוסטיג מרים
1293. לוסטיג נחמה אלטע בת-ציון
1294. לוסטיג נחמת בת-ציון
1295. לוסטיג פנינה
1296. לוסטיג צבי
1297. לוסטיג צבי
1298. לוסטיג רבקה
1299. לוסטיג רבקה לאה
1300. לוסטיג רחל
1301. לוסטיג שאול
1302. לוסטיג שירה
1303. לזר נפתלי
1304. לזר שלמה
1305. ליברמן בת
1306. ליברמן חיה מושקא קלרה
1307. ליברמן מנחם מענדל
1308. ליברמן רבקה רות
1309. ליוש אריה
1310. ליוש חנניה יום-טוב ליפמן
1311. ליוש מתתיהו שלום
1312. ליוש שרה
1313. ליכטמן אלישבע ברכה
1314. ליכטנשטיין שרה אייזנברגר (איזנברגר)
1315. לינדר אביגדור
1316. לינדר בנימין צבי
1317. לינדר בנימין צבי
1318. לינדר ברוך מרדכי
1319. לינדר בריינדל
1320. לינדר דוד
1321. לינדר דוד
1322. לינדר דוד יוסף
1323. לינדר חנה זיסל
1324. לינדר יהודה אריה
1325. לינדר יהושע
1326. לינדר יצחק אהרן
1327. לינדר יצחק ישראל דוב
1328. לינדר ליבא
1329. לינדר משה אליהו
1330. לינדר פייגא הענטשא
1331. לינדר צבי יואב
1332. לינדר צביה
1333. לינדר רבקה
1334. לינדר שיינדל
1335. לינדר שיינדל
1336. לינדר שינדל
1337. לינדר שמואל
1338. לינדר שמואל
1339. לינדר שמואל
1340. לינצר יצחק אייזיק
1341. לינצר ישראל אפרים
1342. לינצר תמר
1343. ליפש מושקא
1344. ליפש מנחם מענדל
1345. ללוש לונה
1346. ללוש תאו
1347. למברגר חנה (ברנשטיין)
1348. לנדאו שרה (לאנגסאם)
1349. לעמל נתן מנחם
1350. לעמל רפאל יצחק
1351. לערנער משה
1352. לפקוביץ בלימא
1353. לפקוביץ לאה
1354. לפקוביץ פיגא
1355. לקס בן
1356. לקס ליבא
1357. לקס נתן
1358. לרנר פראדה גיטל (לברון)
1359. מאיער בלימה
1360. מאיער דוד צבי
1361. מאיער חיים זאנוויל
1362. מאיער יואל
1363. מאיער יצחק זאב
1364. מאיער ליבא דבורה
1365. מאיער עקיבא
1366. מאירי אורי
1367. מאירי מיקה
1368. מאירפלד 4 ילדים
1369. מאירפלד אהרן
1370. מאירפלד אליהו
1371. מאירפלד אליעזר
1372. מאירפלד אלכסנדר
1373. מאירפלד גיטל
1374. מאירפלד דוד
1375. מאירפלד יוכבד
1376. מאירפלד יחיאל
1377. מאירפלד ילד\ה
1378. מאירפלד לאה
1379. מאירפלד מנחם
1380. מאירפלד מנחם
1381. מאירפלד מנחם
1382. מאירפלד מרדכי
1383. מאירפלד מרים
1384. מאירפלד נחמה
1385. מאירפלד נפתלי
1386. מאירפלד נפתלי
1387. מאירפלד עקיבא
1388. מאירפלד רבקה
1389. מאירפלד רחל
1390. מאירפלד שמואל
1391. מאירפלד שרה
1392. מאנדל חיה לאה (מאיער)
1393. מובשוביץ אלישבע
1394. מובשוביץ שמואל דוד
1395. מוזס בן
1396. מולדובן אביגיל
1397. מוסקוביץ בת
1398. מוסקוביץ חיה רוזה
1399. מוסקוביץ ירוחים
1400. מוסקוביץ לאה
1401. מוסקוביץ מרים
1402. מוסקוביץ נח צבי
1403. מוסקוביץ פייגי
1404. מוסקט יצחק שלמה
1405. מושקוביץ אסתר
1406. מושקוביץ יצחק מאיר
1407. מושקוביץ מנחם מנדל
1408. מושקוביץ מרדכי
1409. מושקוביץ נפתלי
1410. מושקוביץ רייזל
1411. מייזנער אברהם צבי
1412. מייזנער בלימא רייזל
1413. מייזנער הענא פייגא
1414. מייזנער הענדי
1415. מייזנער זאב יצחק
1416. מייזנער חנה ליבא
1417. מייזנער ייטל
1418. מייזנער רחל לאה
1419. מילצקי צבי
1420. מילר דינה
1421. מילר חיה רייזל
1422. מילר נתן
1423. מילר נתן הכהן
1424. מילר רחל
1425. מילר שאול
1426. מלכה הלל אסתר
1427. מנדל אריאל
1428. מנדל ישי יאיר
1429. מנדל כפיר דוד
1430. מנדל מיה
1431. מנדל מיכאל יצחק
1432. מנדל נעמה הדסה
1433. מנדלזון אריה לייב
1434. מנדלזון מנחם מנדל
1435. מנדלזון פייגא
1436. מנדלסון לאה
1437. מנדלסון תמר
1438. מרקביץ' נפתלי הערץ
1439. מרקוביץ אהרן
1440. מרקוביץ אליסף שמואל
1441. מרקוביץ אמיתי
1442. מרקוביץ בן
1443. מרקוביץ בת
1444. מרקוביץ הדר מלכה
1445. מרקוביץ יונתן צבי
1446. מרקוביץ יוסף אוריה
1447. מרקוביץ ישי
1448. מררי איל
1449. מררי גלעד
1450. משניות לאה תהילה
1451. נויבירט אלעזר מנחם מן
1452. נויבירט חיה
1453. נויבירט לאה
1454. נויבירט משה
1455. נויבירט נחמה
1456. נויבירט שמעון
1457. נויוביץ אברהם ברוך
1458. נויוביץ בלימה
1459. נוימן אלישבע
1460. נוימן בנימין זאב
1461. נוימן יהודית גולדא
1462. נוימן יוסף
1463. נוימן ליבי
1464. נוימן שמואל דב
1465. נויפלד אפרים שרגא פייבל
1466. נויפלד לאה
1467. נויפלד נפתלי
1468. נויפלד צבי
1469. נויפלד רפאל
1470. נוסבאום לאה
1471. ניומן אסתר
1472. ניימן אליהו
1473. ניימן חיה קיילא
1474. ניימן יוסף
1475. ניימן נפתלי
1476. ניימן נתן אליעזר
1477. סגל אברהם ישעיהו
1478. סגל אליהו
1479. סגל יוסף שלום
1480. סגל מעיין חיים
1481. סגל מתניה אורי
1482. סגל נתן
1483. סגל שמאי הלל
1484. סולומון 3 ילדים
1485. סיימון אלכסנדר
1486. סלומון רחל תהילה
1487. סלם נעם אלימלך
1488. סלר אברהם
1489. סלר בנימין
1490. סלר יוסף
1491. סלר יצחק
1492. סעדיה אלעד
1493. סעדיה נטע
1494. סעדיה תמר
1495. סקלר מתתיהו דוד אהרן
1496. סקלר שיינדיל לאה
1497. עובדיה אבנר
1498. עובדיה שיראל
1499. עמנואל הודיה שרה
1500. עמנואל צופיה
1501. עמנואל תפארת רחל
1502. ענגל אסתר רייצי צירל
1503. ענגל פראדי
1504. ענגלנדר פייגא
1505. עקשטיין 4
1506. עקשטיין אברהם
1507. עקשטיין אברהם
1508. עקשטיין אברהם ישעיהו
1509. עקשטיין אהרון שלמה
1510. עקשטיין אודל נחמה
1511. עקשטיין אורי אברהם
1512. עקשטיין אליעזר זוסמן
1513. עקשטיין אליעזר שלום
1514. עקשטיין אלכסנדר משה
1515. עקשטיין אריה ליב
1516. עקשטיין בונם יואל
1517. עקשטיין ברוך
1518. עקשטיין ברוך צבי
1519. עקשטיין בת
1520. עקשטיין בת
1521. עקשטיין בת (אונגאר)
1522. עקשטיין בתיה
1523. עקשטיין גיטל
1524. עקשטיין גיטל
1525. עקשטיין גיטל איקל
1526. עקשטיין דבורה פרידא
1527. עקשטיין דוד
1528. עקשטיין הדסה תרצה
1529. עקשטיין הדר יהודה
1530. עקשטיין זיסל פעסיל (אונגאר)
1531. עקשטיין חזקיהו אלכסנדר
1532. עקשטיין חיה רחל
1533. עקשטיין חיה רחל
1534. עקשטיין חיים
1535. עקשטיין חיים
1536. עקשטיין חיים אריה
1537. עקשטיין חיים ישראל ברוך
1538. עקשטיין חנה
1539. עקשטיין חנה
1540. עקשטיין חנה אדל
1541. עקשטיין טויבא
1542. עקשטיין יהודה
1543. עקשטיין יהודה הילל
1544. עקשטיין יהושע אלכסנדר משה
1545. עקשטיין יהושע אלכסנדר משה
1546. עקשטיין יהושע אריה
1547. עקשטיין יואל
1548. עקשטיין יואל
1549. עקשטיין יוכבד
1550. עקשטיין יוסף אלכסנדר משה
1551. עקשטיין יוסף נהוראי
1552. עקשטיין יענטא פערל
1553. עקשטיין ישעיה אברהם ישכר
1554. עקשטיין ישעיהו
1555. עקשטיין ישעיהו
1556. עקשטיין ישראל
1557. עקשטיין ישראל אריה
1558. עקשטיין לאה
1559. עקשטיין לאה
1560. עקשטיין לאה
1561. עקשטיין לוי יצחק
1562. עקשטיין מלכה בלומא
1563. עקשטיין מלכה בלומא
1564. עקשטיין מלכה פייגא
1565. עקשטיין מנחם מניס
1566. עקשטיין משה
1567. עקשטיין משה אריה
1568. עקשטיין משה אריה
1569. עקשטיין נעמי רות
1570. עקשטיין נפתלי
1571. עקשטיין פסח
1572. עקשטיין פסח
1573. עקשטיין פערל
1574. עקשטיין פרידא מילכה
1575. עקשטיין פריידא
1576. עקשטיין צירל
1577. עקשטיין רבקה
1578. עקשטיין רבקה
1579. עקשטיין רבקה
1580. עקשטיין רבקה בלומא
1581. עקשטיין רבקה זלאטע
1582. עקשטיין רבקה ראכיל
1583. עקשטיין רחל
1584. עקשטיין רחל
1585. עקשטיין שושי בלומא
1586. עקשטיין שיינדי
1587. עקשטיין שיינדילץ
1588. עקשטיין שלום
1589. עקשטיין שלמה צבי
1590. עקשטיין שלמה צבי
1591. עקשטיין שמואל
1592. עקשטיין שמעון
1593. עקשטיין שמעון אריה
1594. עקשטיין שמעון יצחק
1595. עקשטיין שרה פרידא
1596. פאגעל מרים בראנא (מאיער)
1597. פאזען אסתר
1598. פאזען בלימה
1599. פאזען בן
1600. פאזען בנימין זאב
1601. פאזען בערל
1602. פאזען בת
1603. פאזען דוד יושע
1604. פאזען דרייזל
1605. פאזען הינדי
1606. פאזען יהודה
1607. פאזען יואל
1608. פאזען יחזקאל מנחם
1609. פאזען ייטי
1610. פאזען לייב
1611. פאזען משולם איסר
1612. פאזען שיינדל
1613. פאזען שמעון ישראל
1614. פאזען שרה פייגא
1615. פוברסקי ברוריה
1616. פוברסקי חוה
1617. פוגל גולדא
1618. פוגל חיה
1619. פוגל חיים אליעזר
1620. פוגל יהודה
1621. פוגל יואל
1622. פוגל יוסף
1623. פוגל יעקב אברהם
1624. פוגל ישראל אריה
1625. פוגל מרים פייגא
1626. פוגל נתן בנימין
1627. פוגל עזריאל
1628. פוגל צבי אלימלך
1629. פוזן אלתר יוסף דב
1630. פוזן בת-שבע
1631. פוזן יעקב נפתלי
1632. פוזן ישראל מאיר
1633. פוזן רפאל
1634. פוזן שלמה זלמן
1635. פוזן שרה קיילא
1636. פוזן תהילה
1637. פוטר גיטל (קיסנר)
1638. פולישוק אריאל
1639. פולק יעל עדינה
1640. פולק מיכל
1641. פולק תמר
1642. פונפדר חיה ברכה
1643. פונפדר שמשון אליהו
1644. פורת אביגיל
1645. פורת אביטל
1646. פורת בת-שבע
1647. פורת חגית
1648. פיליפ חנה
1649. פיליפ יעקב סנדר משה
1650. פיליפ מינדי צירל
1651. פיליפ צדוק
1652. פיליפ שיינדיל
1653. פיליפ שרה לאה
1654. פינסקי חיה מושקא
1655. פיעטרקובסקי אסתר גיטל
1656. פיעטרקובסקי דבורה בלימה
1657. פיעטרקובסקי חנוך הלוי
1658. פיעטרקובסקי מרדכי זאב הלוי
1659. פיקסלר בארי יעקב
1660. פיקסלר הודיה יהודית
1661. פיקסלר ישראל מרדכי
1662. פיקסלר מרים
1663. פיש אברהם שמואל
1664. פיש הענצ'י
1665. פיש יקותיאל יהודה
1666. פיש נטע ניסן
1667. פיש סרח ברכה
1668. פיש רחל
1669. פישמן צארטיל (גומבו)
1670. פישער גולדה (הירש)
1671. פישר חנה
1672. פישר יהודית
1673. פישר רבקה
1674. פישר רחל
1675. פישר שמואל
1676. פישר שרה
1677. פלזנבורג אהרון
1678. פלזנבורג אסתר
1679. פלזנבורג דוב
1680. פלזנבורג יעקב
1681. פלזנבורג יעקב משה יצחק
1682. פלזנבורג ישראל יהודה
1683. פליגמן גאלדי
1684. פליגמן חיה
1685. פליגמן יוכבד
1686. פליגמן מרים ברכה
1687. פליגמן פנחס
1688. פליגמן שלמה
1689. פלס שירה
1690. פלס תהילה
1691. פערל חיה רייזל (הירש)
1692. פפרקורן אלימלך הלוי
1693. פפרקורן בנימין צבי הלוי
1694. פפרקורן יחזקאל הלוי
1695. פפרקורן מרים ברכה
1696. פפרקורן משה הלוי
1697. פפרקורן נפתלי הלוי
1698. פפרקורן פעסיל רחל
1699. פפרקורן צארטיל
1700. פפרקורן רבקה חיה שרה
1701. פפרקורן שמואל הלוי
1702. פפרקורן שרה מינדל ברכה
1703. פראנצויז דבורה
1704. פראנצויז יעקב הכהן
1705. פרוינד יעקב שלום
1706. פרוינד מלכה
1707. פרוינד עדינה
1708. פרוינד שלמה זלמן
1709. פרוינד שמעון
1710. פרוסט דריה
1711. פריד אליהו
1712. פריד יונתן
1713. פריד יצחק
1714. פריד ירמיהו
1715. פריד ישעיהו
1716. פריד נתנאל
1717. פריד פייגה
1718. פרידמן אברהם צבי (הרש)
1719. פרידמן בנימין זאב
1720. פרידמן בת
1721. פרידמן גיטל
1722. פרידמן הענצ'י
1723. פרידמן חיה דבורה
1724. פרידמן חנניה יום-טוב ליפא
1725. פרידמן יהודה
1726. פרידמן יוסף
1727. פרידמן יעקב (קובי)
1728. פרידמן יצחק יהושע
1729. פרידמן יצחק יעקב
1730. פרידמן ליבי
1731. פרידמן מלכה
1732. פרידמן מלכה
1733. פרידמן מנחם אהרון
1734. פרידמן נפתלי מאיר
1735. פרידמן פראדה פערל
1736. פרידמן רחל
1737. פרידמן שאול יחזקאל
1738. פרידמן שמואל
1739. פרידמן שמואל נטע ניסן
1740. פרידמן שמעון יהודה
1741. פריוור אברהם שרגא צבי
1742. פריוור דבורה
1743. פריוור יהודה אלימלך
1744. פריוור יהושע
1745. פריוור ישראל בן-ציון
1746. פריוור מרדכי
1747. פרייזלר חיה
1748. פרייזלר יוכבד
1749. פרייזלר יוסף בנימין
1750. פרייזלר לאה
1751. פרייזלר מאיר יעקב
1752. פרייזלר צארטיל
1753. פריינד נתן
1754. פרימק אלישבע
1755. פרימק חיים
1756. פרימק מרדכי
1757. פרימק רחל
1758. פרמן הדסה
1759. פרמן חיים ישראל
1760. פרמן לאה
1761. פרמן מוסיא
1762. פרמן שלום
1763. פרנקל בתיה
1764. פרנקל חנה
1765. פרנקל שיינדל
1766. פרקש גלעד
1767. פרקש נילי צביה
1768. צאהן חיה רחל
1769. צאהן יוסף
1770. צייג מרים ברכה (שטיינר)
1771. צימרמן אוריה
1772. צימרמן אחיה ישראל
1773. צימרמן איתמר אלישע
1774. צימרמן חמדה לאה
1775. צימרמן טובה
1776. צימרמן טליה
1777. צימרמן יוסף יהושע
1778. צימרמן מלכה
1779. צימרמן מנחם
1780. צימרמן נפתלי
1781. צסרקס בן
1782. צפיר דבורה
1783. צפיר דוד
1784. צפיר מנחם
1785. צפיר נפתלי
1786. קאהן אהרון יהודה
1787. קאהן אליהו
1788. קאהן בת-שבע אסתר
1789. קאהן קיילא (אקרמן)
1790. קאהן שלמה
1791. קאהן שלמה זלמן
1792. קאופמן דינה
1793. קאופמן מיכל
1794. קאופמן משה
1795. קאופמן שפרה
1796. קאופמן שרה
1797. קאף יואל
1798. קאף מיכאל חיים
1799. קוביטשעק אברהם
1800. קוביטשעק אהרן שמואל
1801. קוביטשעק אליעזר יהודה
1802. קוביטשעק בלימה
1803. קוביטשעק גולדא פרומעט
1804. קוביטשעק יואל אשר
1805. קוביטשעק יעקה מאיר
1806. קוביטשעק לאה
1807. קוביטשעק משה
1808. קוט בן
1809. קוט טויבא
1810. קוט יונה משה אליהו
1811. קוט ישעיה
1812. קוט שלמה זלמן
1813. קוט שמחה בונם
1814. קוט שמשון
1815. קוסמן טליה
1816. קוסמן נדב
1817. קופמן ליפא
1818. קופמן פייגה
1819. קופמן רבקה
1820. קופמן שמואל
1821. קופרשטיין אביגדור
1822. קופרשטיין אהרון
1823. קופרשטיין בנימין זאב
1824. קופרשטיין בנימין זאב
1825. קופרשטיין חיה
1826. קופרשטיין חיה ציפורה
1827. קופרשטיין טובי
1828. קופרשטיין יהודה אריה
1829. קופרשטיין יודא אריה
1830. קופרשטיין יוכבד
1831. קופרשטיין יחזקאל יחיאל
1832. קופרשטיין יעקב
1833. קופרשטיין יעקב בן-ציון
1834. קופרשטיין ישראל
1835. קופרשטיין מירל שיינדל
1836. קופרשטיין מרים ברכה
1837. קופרשטיין מרים ברכה
1838. קופרשטיין ניסן משה פנחס
1839. קופרשטיין נתן
1840. קופרשטיין פנחס
1841. קופרשטיין פעסי
1842. קופרשטיין צארטיל
1843. קופרשטיין שלמה דוד
1844. קופרשטיין שפרה רויזא
1845. קורנבליט אהרון מרדכי
1846. קורנבליט מנחם מענדל
1847. קורנברג יוסף חיים אלימלך
1848. קיסנר
1849. קיסנר
1850. קיסנר
1851. קיסנר אסתר
1852. קיסנר אסתר
1853. קיסנר אסתר רייזל
1854. קיסנר ביילא
1855. קיסנר בן
1856. קיסנר בן
1857. קיסנר בת
1858. קיסנר בת
1859. קיסנר בת
1860. קיסנר בת
1861. קיסנר בת
1862. קיסנר בת
1863. קיסנר בת
1864. קיסנר בת
1865. קיסנר בת
1866. קיסנר דבורה
1867. קיסנר הינדי
1868. קיסנר טובי
1869. קיסנר יהושע
1870. קיסנר יחיאל אריה (לייבי)
1871. קיסנר יעקב
1872. קיסנר יעקב
1873. קיסנר יצחק
1874. קיסנר ליבא שבע
1875. קיסנר מאיר
1876. קיסנר מרים
1877. קיסנר משה גרשון
1878. קיסנר פעסל
1879. קיסנר צארטיל
1880. קיסנר צארטיל
1881. קיסנר צארטיל
1882. קיסנר צארטיל
1883. קיסנר שמואל
1884. קיסנר שמחה בונם
1885. קיסנר שמחה בונם
1886. קיסנר שמחה בונם
1887. קיש אברהם צבי
1888. קיש ברוך
1889. קיש הינדי
1890. קיש חנה רבקה
1891. קיש יוסף
1892. קיש יחיאל יהודה
1893. קיש לייב
1894. קיש משה אהרן
1895. קיש פערל
1896. קיש צארטיל חיה
1897. קיש שלמה
1898. קיש שרה פערל
1899. קליגר יהושע זאב
1900. קליין אברהם יוסף
1901. קליין אברהם שרגא צבי
1902. קליין אברהם שרגא צבי
1903. קליין אברהם שרגאי צבי
1904. קליין אהרן יוסף
1905. קליין אוריאל
1906. קליין איידל
1907. קליין איילת
1908. קליין אסתר
1909. קליין אפרת
1910. קליין בונם יואל
1911. קליין ביילא
1912. קליין בנימין צבי
1913. קליין בת
1914. קליין גבריאל
1915. קליין גולדה מרים (קיש)
1916. קליין דבורה
1917. קליין דבורה
1918. קליין דבורה
1919. קליין הדסה שירה
1920. קליין חוה לאה
1921. קליין חיה רחל
1922. קליין חנה
1923. קליין חנוך
1924. קליין טובי חיה ציפורה (קופרשטיין)
1925. קליין טויבא
1926. קליין יאיר
1927. קליין יהודה
1928. קליין יחיאל
1929. קליין יעקב
1930. קליין מרדכי
1931. קליין מרדכי
1932. קליין משה
1933. קליין משה
1934. קליין נועה
1935. קליין נעמי חיה רייצא
1936. קליין פייגא
1937. קליין פייגא ברכה
1938. קליין פערל
1939. קליין פערל (אופמאן)
1940. קליין פראדל לאה
1941. קליין רות
1942. קליין רחל
1943. קליין רחל
1944. קליין רחל
1945. קליין רחל העניא
1946. קליין שיינדל
1947. קליין שמעון חיים
1948. קליין שרה אסתר
1949. קלמנטינובסקי ישי
1950. קלמנטינובסקי נעמה יהודית
1951. קלר אסתר
1952. קלר בצלאל
1953. קלר טובי
1954. קלר יונה
1955. קלר יעקב
1956. קלר מאטיל
1957. קלר מאיר לייבר
1958. קלר רבקה
1959. קלר שפרה
1960. קלר שרה
1961. קנאפלער טויבא
1962. קנאפלער יוסף
1963. קנאפלער יעקב
1964. קנאפלער צבי
1965. קנייבסקי בנימין נחום
1966. קנייבסקי לאה
1967. קנייבסקי מאטל רחל
1968. קנייבסקי מנחם מענדל
1969. קנייבסקי שמואל
1970. קנייבסקי שניאור זלמן
1971. קסלר בן
1972. קסלר חיים מנדל מרדכי
1973. קסלר חיים נפתלי הערץ
1974. קסלר טובה
1975. קסלר טובה בונא
1976. קסלר יעקב מיכאל
1977. קסלר נתן
1978. קסלר נתן
1979. קסלר רחל לאה
1980. קסלר שינא פנינה
1981. קעסטענבוים בלומא
1982. קעסטענבוים בלימא
1983. קעסטענבוים בלימה
1984. קעסטענבוים בת
1985. קעסטענבוים זאב יהודא
1986. קעסטענבוים חוה לאה
1987. קעסטענבוים חנה מלכה
1988. קעסטענבוים יואל הערש
1989. קעסטענבוים ישראל שלום
1990. קעסטענבוים מיכאל דוב
1991. קעסטענבוים מלכה לאה
1992. קעסטענבוים מרים בראנא
1993. קעסטענבוים מרים בראנא
1994. קעסטענבוים עקיבא
1995. קעסטענבוים רבקה יענטא
1996. קעסטענבוים רפאל
1997. קעסטענבוים רפאל
1998. קעסטענבוים רפאל אהרן
1999. קעסטענבוים שלמה עמרם
2000. קעסטענבוים שמחה
2001. קעסטענבוים שפרה טעמריל
2002. קעפעטש יעקב עקיבא
2003. קפלן חיה מושקא
2004. קפלן לוי יצחק
2005. קפלן מרדכי
2006. קצבורג אביעד הכהן
2007. קצבורג אריאל צבי הכהן
2008. קצבורג הדס נחמה
2009. קצבורג הלל
2010. קצבורג הלל הכהן
2011. קצבורג טל איילה
2012. קצבורג יונתן שמואל הכהן
2013. קצבורג יפעת דינה
2014. קצבורג מתן אור הכהן
2015. קצבורג נעה שרה
2016. קצבורג נעם
2017. קצבורג עמיחי הכהן
2018. קצבורג רוני
2019. קרוהן אידל
2020. קרוהן יהודה
2021. קרוהן יחיאל
2022. קרויזר בנימין זאב
2023. קרויזר בתיה
2024. קרויזר חיה רחל
2025. קרויזר חיים יהודה
2026. קרויזר מלכה
2027. קרויזר ציפורה פיגא ליבא
2028. קרויס ישראל יעקב
2029. קרויס לאה
2030. קרויס מרים
2031. קרויס משה
2032. קרלבך אסתר
2033. קרלבך חוה אדל
2034. קרלבך חיה רחל
2035. קרלבך חיה שפרה
2036. קרלבך נחמן
2037. קרלבך נחמן זאב
2038. קרלבך נחמן מרדכי
2039. קרלבך נתן משה
2040. קרלבך עטרה ברכה
2041. קרלבך שושנה פייגא
2042. קרלבך שמואל מנחם אייזק
2043. קרלבך שרה קיילא
2044. קרליבך ברכה
2045. קרליבך יהודית
2046. קרליבך יהונתן צבי
2047. קרליבך מרים
2048. קרליבך משה יעקב
2049. קרליבך נתן יצחק מרדכי
2050. קרליבך שמואל
2051. קרן רוני
2052. קרפל מרדכי שמואל
2053. קרפל נתנאל
2054. ראטה אברהם צבי
2055. ראטה אברהם צבי
2056. ראטה אברהם צבי
2057. ראטה אברהם צבי
2058. ראטה אברהם צבי
2059. ראטה אברהם צבי
2060. ראטה אברהם צבי (הרש)
2061. ראטה אהרן
2062. ראטה אהרן
2063. ראטה אהרן מאיר
2064. ראטה אלתר שמואל
2065. ראטה אסתר רייצא
2066. ראטה ביילא
2067. ראטה ביילא
2068. ראטה ביילה
2069. ראטה בן
2070. ראטה ברכה
2071. ראטה ברכה קיילה
2072. ראטה גיטל רייזל
2073. ראטה דוד
2074. ראטה דוד חיים
2075. ראטה הדסה ייטל אסתר
2076. ראטה הינדא
2077. ראטה הניה חיה ציפורה
2078. ראטה הענטשיא
2079. ראטה חיה
2080. ראטה חיה
2081. ראטה חיה צארטיל
2082. ראטה חיים
2083. ראטה חיים לוי
2084. ראטה חיים שמעון
2085. ראטה חנה איידל
2086. ראטה חנה איידל
2087. ראטה חנה אסתר
2088. ראטה יוסף
2089. ראטה יחזקאל שמואל בנימין
2090. ראטה יחיאל
2091. ראטה ילד
2092. ראטה יעקב אליעזר
2093. ראטה ישעיה
2094. ראטה יששכר דב
2095. ראטה לאה
2096. ראטה לאה פערל
2097. ראטה לוי יהושע
2098. ראטה ליבי
2099. ראטה מאיר דב
2100. ראטה מאיר ישראל
2101. ראטה מלכה
2102. ראטה מלכה
2103. ראטה מנחם מאניס
2104. ראטה מנחם מענדל
2105. ראטה מנחם מענדל ליפא
2106. ראטה מנחם נחום
2107. ראטה מרדכי
2108. ראטה מרדכי אפרים
2109. ראטה משה
2110. ראטה משה אליהו
2111. ראטה משה יהושע העשיל
2112. ראטה נתנאל שרגא
2113. ראטה סימה
2114. ראטה עטי
2115. ראטה פייגה חיה רייזי
2116. ראטה פינקל רייזל
2117. ראטה פרומא
2118. ראטה צארטיל
2119. ראטה צארטיל
2120. ראטה צארטיל חיה ליבא
2121. ראטה צבי יהודה
2122. ראטה ראובן שלום
2123. ראטה רבקה בלימא
2124. ראטה רחל לאה
2125. ראטה רחל לאה
2126. ראטה רחל לאה פערל
2127. ראטה רייזל רבקה
2128. ראטה שיינדל פערל
2129. ראטה שלום
2130. ראטה שלמה מרדכי
2131. ראטה שלמה משה אפרים
2132. ראטה שמואל
2133. ראטה שמואל
2134. ראטה שמואל שמעון
2135. ראטה שמעון
2136. ראטה שמעון
2137. ראטה שמעון
2138. ראטה שרה
2139. ראטה שרה
2140. ראם רבקה
2141. ראם רות
2142. ראם שאול
2143. רגב ארז מנשה
2144. רגב עלמה
2145. רגב שירה שלומית
2146. רגב תמר
2147. רוזנבלום שרה (בינעט)
2148. רוזנבלט יאיר ציון
2149. רוזנבלט ישי דניאל
2150. רוזנבלט נעמה רחל
2151. רוזנבלט תהילה יוכבד
2152. רוזנברג אברהם צבי
2153. רוזנברג אסתר
2154. רוזנברג ברוך
2155. רוזנברג חיים מנחם מנדל
2156. רוזנברג יוסף
2157. רוזנברג יוסף
2158. רוזנברג יחזקאל מנחם
2159. רוזנברג יחיאל
2160. רוזנברג מרדכי אריה
2161. רוזנברג מרים
2162. רוזנברג משה
2163. רוזנברג פייגא חיה
2164. רוזנברג פסח
2165. רוזנברג פרידא רחל
2166. רוזנברג שלמה
2167. רוזנברג שרה
2168. רוזנפלד גלבוע
2169. רוזנפלד העניא מרים (ראטה)
2170. רוזנפלד מתת חיים
2171. רוזנפלד נילי
2172. רוזנפלד רענן
2173. רוזנר דבורה (שווב)
2174. רוט אסתר
2175. רוט אפרת גיטל
2176. רוט בן
2177. רוט ברוך
2178. רוט בת
2179. רוט גבריאל
2180. רוט דינה
2181. רוט טובה גיטל
2182. רוט נתן
2183. רוטמן רבקה תמר (אקרמן)
2184. רוטר אילה
2185. רוטר אילה
2186. רוטר בתיה
2187. רוטר בתיה
2188. רוטר מלכה
2189. רוטר משה אלימלך
2190. רוטר נחמה
2191. רוטר צבי
2192. רוטר צבי מרדכי
2193. רוטר צביה
2194. רוטר רבקה
2195. רוטר שאול
2196. רוטר שאול
2197. רוטר שמואל
2198. רוטר שרה
2199. רוטר תמר
2200. רוטשטיין יחיאל
2201. רומפלר בנימן צבי
2202. רומפלר יצחק שלמה
2203. רומפלר ישראל גרשון
2204. רונן אביגיל עדינה
2205. רונן אורי
2206. רונן אליה מעין
2207. רונן תמר יהודית
2208. ריבלין אלישבע מרים (אקרמן)
2209. רייזל פריידי אהובה (אקרמן)
2210. ריימאן חיים אליהו
2211. ריימאן יצחק שלמה
2212. ריימן אברהם שרגא צבי
2213. ריימן יעל
2214. ריימן ישראל יעקב
2215. ריין בנימין
2216. ריין יצחק יהודה
2217. ריין שמעון נתן
2218. ריינס משה
2219. ריינר אדל
2220. ריינר אפרים
2221. ריינר לאה
2222. ריינר שולמית
2223. ריינר שמעון חיים
2224. ריינר שרה
2225. ריכטר הדסה
2226. ריכטר משה מנחם
2227. רמות שהם
2228. רפופורט לאה
2229. רפופורט משה צבי
2230. רפופורט שושנה (שני)
2231. שאמועל אסתר
2232. שאמועל אסתר מלכה
2233. שאמועל בלומא יהודת
2234. שאמועל בן
2235. שאמועל בן
2236. שאמועל בן
2237. שאמועל ברכה ראצל
2238. שאמועל גיטל
2239. שאמועל דוד
2240. שאמועל הינדא
2241. שאמועל הנצ'י
2242. שאמועל חיה
2243. שאמועל חיה מלכה
2244. שאמועל חנה פייגא
2245. שאמועל יהושע
2246. שאמועל יודא לייב
2247. שאמועל יודא לייב
2248. שאמועל יוטא
2249. שאמועל יוטא רחל
2250. שאמועל יוטא רחל
2251. שאמועל יוכבד
2252. שאמועל יוכבד יוטל
2253. שאמועל יעקב דוד
2254. שאמועל יעקב קאפיל
2255. שאמועל יצחק
2256. שאמועל יצחק
2257. שאמועל יצחק
2258. שאמועל לאה זיסל
2259. שאמועל מאיר יעקב
2260. שאמועל מלכה
2261. שאמועל מרים ברכה
2262. שאמועל מרים ברכה
2263. שאמועל משה
2264. שאמועל פייגא
2265. שאמועל צירל
2266. שאמועל שיינדל רבקה מירל
2267. שאמועל שמואל שמעלקא
2268. שדיאל כרמל חנה
2269. שהינו מנחם מנדל
2270. שהינו שטרנא שרה
2271. שוב חיה לאה
2272. שוב יצחק
2273. שוב מרדכי
2274. שווארץ מנחם מרדכי
2275. שווב אברהם אליהו
2276. שווב הדסה פריידי
2277. שווב יהודית חיה
2278. שווב מרים נחמה
2279. שווב נתנאל יעקב
2280. שוורץ אברהם יהודה אריה
2281. שוורץ אהרון
2282. שוורץ אהרן
2283. שוורץ אליהו
2284. שוורץ אשר
2285. שוורץ בן
2286. שוורץ בנימין אפרים
2287. שוורץ בת
2288. שוורץ גדליה אהרן
2289. שוורץ דוד יהודא
2290. שוורץ הדסה חיה ליבא
2291. שוורץ זיסל
2292. שוורץ חוה גיטל
2293. שוורץ חיה
2294. שוורץ חיים יהודה
2295. שוורץ חיים יהודה
2296. שוורץ חיים יהודה
2297. שוורץ חיים נחום
2298. שוורץ יוכבד
2299. שוורץ ייטל אסתר
2300. שוורץ יעקב דניאל
2301. שוורץ יצחק
2302. שוורץ ישראל אלימלך
2303. שוורץ לאה (ראטה)
2304. שוורץ ליבא (ליבי) אביבה
2305. שוורץ מנשה חיים
2306. שוורץ מרים
2307. שוורץ נפתלי
2308. שוורץ נפתלי
2309. שוורץ נפתלי
2310. שוורץ צארטיל
2311. שוורץ צארטיל
2312. שוורץ רבקה
2313. שוורץ רבקה
2314. שוורץ רבקה
2315. שוורץ רבקה
2316. שוורץ רחל שושנה
2317. שוורץ שלמה זלמן
2318. שוורץ שרה חוה
2319. שוורץ שרה יוטא
2320. שוורץ תהילה
2321. שוסהיים אורי ברוך
2322. שורץ יעקב משה
2323. שחט אביגיל
2324. שחט בן
2325. שחט חיה מושקא
2326. שחט חנה ברכה
2327. שחט חנה שיינא
2328. שחט חנוך מאיר
2329. שחט ישראל
2330. שחט מנוחה רחל
2331. שחט מנחם מענדל
2332. שחט מנחם מענדל
2333. שחט צבי הירש
2334. שחט שטערנא שרה
2335. שטאלצבערג אברהם יעקב
2336. שטאלצבערג בלימה
2337. שטאלצבערג הינדל
2338. שטאלצבערג יואל ניסן
2339. שטאלצבערג רפאל יודא
2340. שטוסל שגיא משה אברהם
2341. שטיין בלימה
2342. שטיין בלימה
2343. שטיין בלימה
2344. שטיין גיטל
2345. שטיין חיים
2346. שטיין חיים ישעיהו אשר
2347. שטיין יעקב
2348. שטיין מנחם זאב
2349. שטיין פראדל
2350. שטיין רייזל
2351. שטיין שלמה צבי
2352. שטיין שמואל דב
2353. שטיין שמואל דוב
2354. שטיינהוז חיה קיילא
2355. שטיינהוז יצחק יהודה
2356. שטיינהוז מרים
2357. שטיינהוז משה
2358. שטיינר אברהם
2359. שטיינר אסתר לאה
2360. שטיינר גיטל מלכה
2361. שטיינר טוביה יואל
2362. שטיינר יהודה לייב
2363. שטיינר יוסף יהושע
2364. שטיינר יצחק
2365. שטיינר משה חיים
2366. שטיינר צארטיל
2367. שטייפל טוהר
2368. שטייפל מנחם מענדל
2369. שטעסיל אהרן
2370. שטעסיל בת
2371. שטעסיל יעקב
2372. שטעסיל שלמה אריה
2373. שטראוס אלישבע מרים
2374. שטראוס אסתר
2375. שטראוס בן
2376. שטראוס בנימין זאב
2377. שטראוס דוד
2378. שטראוס ידידיה
2379. שטראוס יונתן
2380. שטראוס יוסף
2381. שטראוס יעקב
2382. שטראוס יצחק
2383. שטראוס יקותיאל
2384. שטרום אברהם
2385. שטרום שמואל
2386. שטרום שרה
2387. שטרן אליהו בצלאל
2388. שטרן אסתר
2389. שטרן בלומא
2390. שטרן בן
2391. שטרן דבורה
2392. שטרן דוד
2393. שטרן העניא
2394. שטרן חיה רחל
2395. שטרן חיים יהודה
2396. שטרן יואל
2397. שטרן ינטא פערל
2398. שטרן יצחק מרדכי
2399. שטרן ישראל
2400. שטרן לאה
2401. שטרן מלכה דבורה
2402. שטרן מרים
2403. שטרן מרים רחל לאה
2404. שטרן משה אריה
2405. שטרן נעכא גיטל
2406. שטרן פסח
2407. שטרן רייזל
2408. שטרן שלמה צבי
2409. שטרסברג אסתר פייגא
2410. שטרסברג בן
2411. שטרסברג בת-שבע לאה
2412. שטרסברג מלכה בונא
2413. שיטרית ?
2414. שיין אליעזר חיים
2415. שיין חנה
2416. שיין מרדכי גרשון
2417. שיין שיינדל
2418. שיין שמואל
2419. שיינברגר מרדכי
2420. שיינפלד אלישבע
2421. שיינפלד אפרים יוסף
2422. שיינפלד לאה
2423. שייקביץ מנחם
2424. שיף אסתר
2425. שיף חנה
2426. שיף יוסף
2427. שיף יחזקאל מנחם
2428. שיף משה אהרן
2429. שיף שרה
2430. שכטר גיטל יענטע
2431. שכטר זלמן ליב
2432. שכטר חנה מרים
2433. שכטר יעקב יוסף חיים
2434. שכטר משה אלכסנדר
2435. שכטר צבי
2436. שכטר רבקה פרידא
2437. שכטר רחל ציפורה
2438. שכטר שאול
2439. שליסל חוה
2440. שליסל חיה ליבא
2441. שליסל יוכבד
2442. שליסל צארטיל
2443. שפיגל אברהם יצחק
2444. שפירא אבא
2445. שפירא אביגדור
2446. שפירא אברהם
2447. שפירא אברהם
2448. שפירא אברהם צבי
2449. שפירא אהרון
2450. שפירא ביילא מינדל
2451. שפירא דוב
2452. שפירא דינה
2453. שפירא חיים יחזקאל
2454. שפירא חנה אסתר
2455. שפירא חנה ברכה
2456. שפירא יוסף
2457. שפירא יעקב
2458. שפירא פנחס אלמילך
2459. שפירא רחל
2460. שפר אהרן
2461. שפר אהרן
2462. שפר אלטע חנה
2463. שפר אשר
2464. שפר גולדה
2465. שפר חיה
2466. שפר חיה מאטל
2467. שפר חיים יהודה
2468. שפר חנה
2469. שפר חנה ברכה
2470. שפר יוסף
2471. שפר יעקב
2472. שפר יעקב אלחנן
2473. שפר ישראל נחמן
2474. שפר מרים
2475. שפר מרים צערטל
2476. שפר נחמה ליבא
2477. שפר פייגא צפורה
2478. שפר ציפורה
2479. שפר רחל חנה
2480. שפר רחל פראדיל
2481. שפר שאול
2482. שפר שרה
2483. שפר שרה
2484. שפר שרה
2485. שפרונג פראיידה פערל (ראטה)
2486. שפריי עדינה אסתר
2487. שפרינגר מאיר
2488. שפרינגר רבקה
2489. שקוביצקי אהרון
2490. שקוביצקי אליעזר מנחם
2491. שקוביצקי חיים יהודה
2492. שקוביצקי רות מיכל
2493. שרמן אליהו
2494. שרמן בנימין זאב
2495. שרמן ישראל מאיר
2496. שרמן שלמה ידידיה
2497. תור יאיר
2498. תור נועם
2499. תור שחר אליה
2500. תורגמן דביר
2501. תורגמן הודיה
2502. תורג'מן בן\בת
2503. תורג'מן הילה צילה
2504. תורג'מן מעיין
41 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(12/3/2019) ה אדר-ב ה'תשע"ט עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון