אנא שילחו תמונות

אליקים לואיס אלט

כלליקורות חיים
קבצים:
* אליקים לואיס אלט
* אליקים לואיס אלט


"מצאה חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם"


פסוק זה שנחקק בראש מצבתה של יקירתנו, יהודית מררי ז"ל, חותם את מעגל חייה; שראשיתו בברכת סבה, הגאון ר' חנוך הכהן ארנטרוי זצ"ל ממינכן, אשר טרם פטירתו בירך אותה בברכת הכוהנים, וכמתנבא הוסיף את התוספת הייחודית רק לה: כל פרק "אשת חיל".
עם עליית הנאצים לשלטון, עלתה משפחתה הצעירה ארצה והתיישבה במושבה זכרון יעקב.
קליטת המשפחה בארץ נתקלה בקשיים מרובים, ולמרות זאת הוטמעה בה החשיבות הרבה של רכישת דעת והשכלה לצד אמונה וקיום בלתי מתפשר של מצוות.
בחיזוריה על פתחיהם של מקורות החכמה והדעת הגיעה להיות מתלמידותיה המובהקות של פרופ' נחמה ליבוביץ, ממנה למדה בע"פ ובאמצעות התכתבות שוטפת במשך שנים בהשיבה על הגיליונות לעיון בפרשת השבוע.
על אף המחסור והקשיים שידעה המשפחה, פנתה ללמוד בסמינר למורות בירושלים, ובמקביל התגייסה לשורות ה"הגנה", שם הכירה את בעלה לעתיד, תנחום, יבל"א.
טרם סיום לימודיה, ועל אף החשיבות שייחסה להם, נענתה לפניית אנשי עליית-הנוער ונרתמה להדרכת נוער מפליטי השואה. טובת הכלל דחקה את שאיפותיה האישיות.
מפי חניכיה למדנו על מסירות הנפש, הדבקות וההתלהבות בהם מילאה התפקיד.
רק בהיותה אם לארבע בנות קטנות, הצליחה לממש את שאיפתה ופנתה ללימודים אקדמיים, אותם סיימה בהצטיינות יתירה. אך התואר האקדמי אינו משקף את רוחב ועומק ידיעותיה, שכן כל חייה המשיכה ללמוד.
שנים רבות עסקה בהוראה בבתי"ס, במתנ"ס "פאני קפלן", ובשיעורים שהעבירה בשבתות לנשות הקהילה. אפילו בשנה האחרונה, בעודה מתייסרת, העבירה שיעורים בספר יהושע לנשות "אמונה". בד בבד לימדה נשים שחפצה נפשן להידבק בדת ישראל, הכינה אותן לקראת הגיור, ושמרה איתן על קשר אישי עד ימיה האחרונים.
על אף כישוריה הדידקטיים וידיעותיה הרחבות והמעמיקות אחזה בה חרדת קודש בכל עת שנדרשה להכין שיעור. הכבוד שרכשה לתלמידיה וצניעותה עיצבו את דרך הכנת שיעוריה, שכל אחד מהם הנו יצירת מופת.
בשנים תשל"ו – תשמ"ז ערכה את גיליונות "מקראי יהדות לעדה ולמשפחה", שמטרתם הייתה להאיר את התרבות , המנהגים והיצירה של העדות השונות. הגיליונות הופצו באלפי עותקים. רוחב דעתה, שיקוליה החינוכיים והממלכתיים ודייקנותה, כפי שבאו לידי ביטוי בגיליונות אלה, זכו להערכה רבה באקדמיה.
שנים רבות עסקה בהגהות לשוניות של כתבי "יד בן-צבי" תוך שהיא בודקת את הנאמר ומחווה דעתה עליו. כמו-כן סייעה בניסוח ובעריכה של כתבי הרב ארנטרוי אשר תורגמו ע"י אביה, ר' יעקב צבי כהן זצ"ל, והפכו לנחלת הרבים בלשונם הרהוטה ששמרה בקפידה על כוונות המחבר.
יושר, דיוק דברים ונקיות לשון היו נר לרגליה.
גמלה חסד לכל דורש בגופה ובממונה, במאור פנים ובכבוד. עדינות ואומץ, אחריות ומסירות למשפחה ולקהילה ניתבו את אורחותיה.

נסתלקה מאתנו בכ"ד בתמוז ונטמנה עם אבותיה בהר הזיתים.
נכתב ליום ה-30 לפטירתה ע"י אחיה הרב חנוך כהן שיח'
46 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(5/16/2022) ?? ???? ?'???"? עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון