אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Austria
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 185)
1. משה אליהו (אדווארד, אדי) כהן (עץ אחר)
2. זאב יהודה (ווילהיים, ווילמוש) דויטש (עץ אחר)
3. בנימין זאב (וילהלם, וולפי) הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
4. שמואל יונתן (זיגל, זיגי) כהן (עץ אחר)
5. פעסל (מנסבך) Bauernfreund (עץ אחר)
6. Milo Kleiberg (עץ אחר)
7. Max Kohn (עץ אחר)
8. Otto Schmidt (עץ אחר)
9. טויבא לונצער אדלר (עץ אחר)
10. יוסף רוברט הי"ד אדלר (עץ אחר)
11. חיים אונגר (עץ אחר)
12. נתן ארתור אונגר (עץ אחר)
13. אהרון אלט (עץ אחר)
14. אלימלך מיכאל מיהלי הי"ד אלט (עץ אחר)
15. דז'ה הי"ד אלט (עץ אחר)
16. דניאל אלט (עץ אחר)
17. יוסף אלט (עץ אחר)
18. מרגיט אלט (עץ אחר)
19. נעמי ריטה אלט (עץ אחר)
20. פאני פראנסי אלט (עץ אחר)
21. רפאל (דיוסי) אלט (עץ אחר)
22. ג'ני שרייבר אנספך (עץ אחר)
23. האנס אנספך (עץ אחר)
24. חוה אווה אקשטיין אנספך (עץ אחר)
25. יוסף אנספך (עץ אחר)
26. רוברט אנספך (עץ אחר)
27. הרב יוסף באומגרטן בוימגארטען (עץ אחר)
28. מרים ריזל טרזה (שטרן) בוימגארטען (עץ אחר)
29. האנס הי"ד בוכבינדר (עץ אחר)
30. הילדרגראד הילדה הי"ד בוכבינדר (עץ אחר)
31. סופי טזנר בוכבינדר (עץ אחר)
32. חנה (מנסבך) בוקסבאום (עץ אחר)
33. Stella Podvinetz בוש (עץ אחר)
34. סלומון בוש (עץ אחר)
35. רוברט בוש (עץ אחר)
36. אלפרד בישיץ (עץ אחר)
37. ברטה הי"ד בישיץ (עץ אחר)
38. ברכה בילא בלומא ברטה (ק?צ?ר) בישיץ (עץ אחר)
39. היינץ בישיץ (עץ אחר)
40. חוה אווה הי''ד (שטרן) בישיץ (עץ אחר)
41. יוהנה הי''ד גלזר בישיץ (עץ אחר)
42. יוסף דוד הי"ד בישיץ (עץ אחר)
43. יעקב שמואל (אימרה) הי"ד בישיץ (עץ אחר)
44. מוריץ הי"ד בישיץ (עץ אחר)
45. מקס בישיץ (עץ אחר)
46. קרולין הי''ד גלזר בישיץ (עץ אחר)
47. רבקה אריקה הי"ד בישיץ (עץ אחר)
48. שרה הי"ד בישיץ (עץ אחר)
49. ברנדל ברטה (מנסבך) בלץ (עץ אחר)
50. יעקב חיים (יוליוס) בנאו (עץ אחר)
51. סולקא (מרתה) הי''ד (כהן) בעלה (עץ אחר)
52. אסתר הי''ד (מנסבך) ברגר (עץ אחר)
53. מרים (כהן) ברום (עץ אחר)
54. חיה שרה (פ?ו?פ??ה) (כהן) גוטמן (עץ אחר)
55. דוד הי"ד גינסברגר (עץ אחר)
56. חזקיה שרגא פייבל הי"ד גינסברגר (עץ אחר)
57. אסתר גננדל (לרנר) גראס (עץ אחר)
58. הרב אברהם (אלברט) גראס (עץ אחר)
59. הרב אליהו הי"ד דונט (עץ אחר)
60. אידה קסטלר דייטש (עץ אחר)
61. בטי Scheu דייטש (עץ אחר)
62. שמעון דייטש (עץ אחר)
63. יעקב צבי הירש (עץ אחר)
64. אפרים (פיליפ) הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
65. שרה שרלוטה הי''ד (טאובר) הירשפלד (עץ אחר)
66. הינדל Jolan (Angelus) הס (עץ אחר)
67. בלומע בטי (קסטנר) ווטיץ (עץ אחר)
68. דוד הי"ד וולשטיין (עץ אחר)
69. אסתר (מנסבך) וורצל (עץ אחר)
70. שרה לוטה (טאובר) וידור (עץ אחר)
71. שושנה (פלזנבורג) וייל (עץ אחר)
72. מרטיל טילה מתילדה (Angelus) וייס (עץ אחר)
73. משה וייס (עץ אחר)
74. ברוך טאובר (עץ אחר)
75. דוד טאובר (עץ אחר)
76. הענדל אילונה הי"ד טאובר (עץ אחר)
77. חנה הי"ד טאובר (עץ אחר)
78. טובה אוה חיה טאובר (עץ אחר)
79. יוסף הי"ד טאובר (עץ אחר)
80. לוי לאופלד טאובר (עץ אחר)
81. מנחם טאובר (עץ אחר)
82. משה הי"ד טאובר (עץ אחר)
83. שמחה סימון הי"ד טאובר (עץ אחר)
84. אברהם ארוין טומשוף (עץ אחר)
85. בטינה (נש) טומשוף (עץ אחר)
86. חיה יוהנה הני (נש) טומשוף (עץ אחר)
87. שמשון פליכס הי"ד טומשוף (עץ אחר)
88. הרב ישכר שלמה הי"ד טייכטהאל (עץ אחר)
89. נחמה (פרידמן) טייכטהאל (עץ אחר)
90. אהרן (ארי) כהן (עץ אחר)
91. אסתר לורנצי כהן
92. בנימין זאב וולבי (וילהלם) הי"ד כהן (עץ אחר)
93. גיטל חיה (גריטה) הי"ד כהן (עץ אחר)
94. גיטל לביאה גיטי (גרטה) הי"ד כהן (עץ אחר)
95. דוד (דז'ו) כהן (עץ אחר)
96. הדי הינדל הי''ד (שיף) כהן (עץ אחר)
97. הרב בנימין זאב וולף כהן (עץ אחר)
98. הרבנית שרה לביאה לוטי (בישיץ) כהן (עץ אחר)
99. יוסף חיים (ג'ו) כהן (עץ אחר)
100. ישעיהו הי"ד כהן (עץ אחר)
101. ישראל צבי השי הירש (הרברט) הי"ד כהן (עץ אחר)
102. משה מוריץ הי"ד כהן (עץ אחר)
103. קרלה (קרולין) טויבה הי''ד (רבינוביץ') כהן (עץ אחר)
104. ר' בנימין יהודה כהן (עץ אחר)
105. רחל רגינה הי''ד (לזר) כהן (עץ אחר)
106. מרטה (בישיץ) לנדמן (עץ אחר)
107. הרב יהושע לרנר (עץ אחר)
108. משה מנדל (עץ אחר)
109. בעריש מנסבך (עץ אחר)
110. דבורה הי"ד מנסבך (עץ אחר)
111. הלגה הולצר מנסבך (עץ אחר)
112. חיה מנסבך (עץ אחר)
113. יוסף דוד מנסבך (עץ אחר)
114. יוסף דוד הלוי מנסבך (עץ אחר)
115. יוסף דוד הלוי מנסבך (עץ אחר)
116. יוסף דוד הלוי מנסבך (עץ אחר)
117. יעקב יהודה הלוי מנסבך (עץ אחר)
118. יצחק הלוי מנסבך (עץ אחר)
119. מלי מנסבך (עץ אחר)
120. פנחס הלוי מנסבך (עץ אחר)
121. פרימט ביילא מנסבך (עץ אחר)
122. קלמן מנסבך (עץ אחר)
123. רחל מנסבך (עץ אחר)
124. שלמה פרץ הלוי מנסבך (עץ אחר)
125. שרה (שלנגר) מנסבך (עץ אחר)
126. מאיר אהרן (ארי) נוימן (עץ אחר)
127. אריקה הי''ד קוך נש (עץ אחר)
128. ד"ר יצחק ליאון נש (עץ אחר)
129. הוגו נש (עץ אחר)
130. שיינדל לוטי שרלוטה הי''ד (קונשטאט) נש (עץ אחר)
131. אליעזר (בו?בי) סופר (עץ אחר)
132. הרב משה סופר (עץ אחר)
133. יהודית אילז?ה (פרייזר) ספרן (עץ אחר)
134. הרב שמואל עהרנפלד (עץ אחר)
135. ר' דוד צבי עהרנפלד (עץ אחר)
136. הרב אברהם אליעזר הי"ד עקשטיין (עץ אחר)
137. אליקים לוקי ערנזט (עץ אחר)
138. ברוך פלזנבורג (עץ אחר)
139. רויזע (סופר) פלזנבורג (עץ אחר)
140. רות פלזנבורג (עץ אחר)
141. שמחה פלזנבורג (עץ אחר)
142. רחל רוזה (מנסבך) פלייסיג (עץ אחר)
143. יעקב קאפל קרל פפנהיים (עץ אחר)
144. ברכה (סג''ל) פרוסטיץ (עץ אחר)
145. אמיל פריד (עץ אחר)
146. הנריק פריד (עץ אחר)
147. בלימילע בלומה ברטה בטי פרידמן (עץ אחר)
148. ברכה בלנקה פרידמן (עץ אחר)
149. הרב דוד פרידמן (עץ אחר)
150. הרב שלמה פרידמן (עץ אחר)
151. חנה אירנה נלי (נש) פרייזר (עץ אחר)
152. אהרן אדולף דולפי פרנקל (עץ אחר)
153. רות איינגע קרנר פרנקל (עץ אחר)
154. מלכה רגינה פרייזשטאט (פריישטאט) קונשטאט (עץ אחר)
155. ר' צבי הרש הרמן קונשטאט (עץ אחר)
156. הרב אברהם קסלר (עץ אחר)
157. גיטל רבקה (מנסבך) קריל (עץ אחר)
158. פערל וייס ראטה (עץ אחר)
159. רבקה זלוטי (לרנר) רובין (עץ אחר)
160. רודולף רוזנבאום (עץ אחר)
161. הלן הי''ד רוזנצוייג (עץ אחר)
162. הלן חיה (מנסבך) רוזנצוייג (עץ אחר)
163. א?ו?ה הי"ד רוטברג (עץ אחר)
164. בלימא ברטה (נש) רוטברג (עץ אחר)
165. היינץ הארי רוטברג (עץ אחר)
166. שרה הענדיל הי''ד (פרידמן) רוטנברג (עץ אחר)
167. הרב שמעון חיים ריינר (עץ אחר)
168. חנה (אירן) (כהן) ריכטר (עץ אחר)
169. פנחס פול ריכטר (עץ אחר)
170. לאה ליסה כהן שארף (עץ אחר)
171. משה שטוסל (עץ אחר)
172. יהודה אברהם שטיין (עץ אחר)
173. ר' יוסף שטרן (עץ אחר)
174. פעסל הי''ד (סניידרס) שטרסר (עץ אחר)
175. ר' יונתן הכהן הי"ד שטרסר (עץ אחר)
176. יואב שיניצקי (עץ אחר)
177. זעלדא וייס שיף (עץ אחר)
178. הסופר ר' שלמה שפיצר (עץ אחר)
179. לואיזה ליבא ליביה (קונשטאט) שפיצר (עץ אחר)
180. רבי בנימין שלמה זלמן הלוי שפיצר (עץ אחר)
181. שרגא פאול שפיצר (עץ אחר)
182. ילד הי"ד שרייבר (עץ אחר)
183. ילד הי"ד שרייבר (עץ אחר)
184. מלכה הי"ד שרייבר (עץ אחר)
185. קיוי הי"ד שרייבר (עץ אחר)
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.