אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Canada
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 317)
1. סנדור Schmelcz (עץ אחר)
2. אברהם נחמן צבי אדלר
3. אהרן אדלר (עץ אחר)
4. אסתר יהודית אדלר (עץ אחר)
5. גולדא אדלר (עץ אחר)
6. גיטל אדלר (עץ אחר)
7. גיטל (בינעטה) אדלר (עץ אחר)
8. הענא טויבא אדלר (עץ אחר)
9. יהודה אריה אדלר (עץ אחר)
10. יוכבד חיה ליבא קליין אדלר (עץ אחר)
11. יחיאל אדלר (עץ אחר)
12. יעקב אדלר (עץ אחר)
13. ישראל יוסף חיים אדלר (עץ אחר)
14. לאה אדלר (עץ אחר)
15. אברהם צבי אופמאן (עץ אחר)
16. יחזקאל אופמאן (עץ אחר)
17. לוי יצחק אופמאן (עץ אחר)
18. ליבא אופמאן (עץ אחר)
19. מלכה אופמאן (עץ אחר)
20. פנחס יהושע העשיל אופמאן (עץ אחר)
21. רחל לאה אופמאן (עץ אחר)
22. שמואל אופמאן (עץ אחר)
23. שרה שיינדל מינקע (ראטה) אינדורסקי (עץ אחר)
24. בלה יצחק אלט (עץ אחר)
25. גיזלה אלט (עץ אחר)
26. דוד אלט (עץ אחר)
27. הלן בוכבינדר אלט (עץ אחר)
28. מיקלוש אלט (עץ אחר)
29. שושנה אלט (עץ אחר)
30. גיורא רפאל אנפנגר (עץ אחר)
31. מרים לאה צירל (ברקוביץ') באב''ד (עץ אחר)
32. חנה רייזל (ראטה) בוים (עץ אחר)
33. ורה (לייטמן) בורוש (עץ אחר)
34. רחל (גליק) ביגעלאייזען (עץ אחר)
35. אורי מרגרט מילר בן-חנוך (עץ אחר)
36. שרה (דויטש) בעלה (עץ אחר)
37. שרה מינדל (פפרקורן) ברגר (עץ אחר)
38. אהרון ברוין
39. אשר אנשיל ברוין
40. יחיאל יהודה ברוין
41. ברוך ברייער (עץ אחר)
42. בריינדל ברייער (עץ אחר)
43. הלל ראובן ברייער (עץ אחר)
44. חיה רבקה לעבאוויטש ברייער (עץ אחר)
45. צירל ברייער (עץ אחר)
46. סוזן (אלט) ברמן (עץ אחר)
47. פייגה (לינדר) ברקוביץ' (עץ אחר)
48. חיה שרה (ברוין) גולדברגר
49. צירל (ראטה) גומבו (עץ אחר)
50. חנה מינדל (ברוין) גלוק
51. אסתר גיטל (ראטה) גליק (עץ אחר)
52. זלאטא גליק (עץ אחר)
53. יוסף גליק (עץ אחר)
54. יחזקאל גליק (עץ אחר)
55. יעקב אליעזר גליק (עץ אחר)
56. משה אהרן גליק (עץ אחר)
57. שיינדל גליק (עץ אחר)
58. מנחם מאניס זאב גרויז (עץ אחר)
59. רבקה (לברון) גרויז (עץ אחר)
60. שמואל אפרים גרויז (עץ אחר)
61. שרה (ראטה) גרויז (עץ אחר)
62. לאה פערל (גרינוואלד) גרוס (עץ אחר)
63. חיים אברהם גרוסמן (עץ אחר)
64. אסתר גרינבוים (עץ אחר)
65. ברוך צבי גרינבוים (עץ אחר)
66. יוכבד גרינבוים (עץ אחר)
67. אביגדור גרינוואלד (עץ אחר)
68. אהרן מרדכי גרינוואלד (עץ אחר)
69. אהרן מרדכי גרינוואלד (עץ אחר)
70. אסתר יהודית גרינוואלד (עץ אחר)
71. אסתר יהודית גרינוואלד (עץ אחר)
72. בנימין זאב גרינוואלד (עץ אחר)
73. ברוך גרינוואלד (עץ אחר)
74. דבורה ביילה (ראטה) גרינוואלד (עץ אחר)
75. יוכבד גרינוואלד (עץ אחר)
76. יוסף ישראל גרינוואלד (עץ אחר)
77. יחזקאל יחיאל גרינוואלד (עץ אחר)
78. יעקב חיים גרינוואלד (עץ אחר)
79. יעקב שמואל גרינוואלד (עץ אחר)
80. לאה פערל גרינוואלד (עץ אחר)
81. מירל גרינוואלד (עץ אחר)
82. מלכה גרינוואלד (עץ אחר)
83. משה חיים גרינוואלד (עץ אחר)
84. משה יהודה גרינוואלד (עץ אחר)
85. נחום אליעזר דוד גרינוואלד (עץ אחר)
86. פייגא גרינוואלד (עץ אחר)
87. צארטל גרינוואלד (עץ אחר)
88. רחל (פורגעס) גרינוואלד (עץ אחר)
89. שלום גרינוואלד (עץ אחר)
90. שמעון גרינוואלד (עץ אחר)
91. שרה גרינוואלד (עץ אחר)
92. שרה גרינוואלד (עץ אחר)
93. שיינדל ברכה גרינפלד (עץ אחר)
94. שרה בילא רבקה (ברקוביץ') גרינפלד (עץ אחר)
95. אהרן דויטש (עץ אחר)
96. דוד דויטש (עץ אחר)
97. זאב דויטש (עץ אחר)
98. חוה חיה דויטש (עץ אחר)
99. יחזקאל דויטש (עץ אחר)
100. מלכה דויטש (עץ אחר)
101. פריידא פערל דויטש (עץ אחר)
102. צארטיל (ראטה) דויטש (עץ אחר)
103. רבקה דויטש (עץ אחר)
104. רעלא רבקה מירל דויטש (עץ אחר)
105. רעלא רבקה מירל דויטש (עץ אחר)
106. שמואל דויטש (עץ אחר)
107. שרה חיה אינדורסקי דויטש (עץ אחר)
108. חנה קוגלר דונט (עץ אחר)
109. יעקב יצחק דונט (עץ אחר)
110. מאיר (מיקשאו) דונט (עץ אחר)
111. בלימא (ברוין) דוננברג
112. אסתר (קיש) הרפסט (עץ אחר)
113. ביילא (ראטה) הרצוג (עץ אחר)
114. גיטל הרצוג (עץ אחר)
115. יהודה הרצוג (עץ אחר)
116. יוסף חיים הרצוג (עץ אחר)
117. מלכה הרצוג (עץ אחר)
118. פריידה פערל הרצוג (עץ אחר)
119. שמואל הרצוג (עץ אחר)
120. שרה (אלט) הרשקוביץ (עץ אחר)
121. פראדה גיטל (שפירא) וובר (עץ אחר)
122. יוכבד (קיסנר) ווידער (עץ אחר)
123. אליעזר ליפא ווייס (עץ אחר)
124. רחל פערל (ברקוביץ') וועבער (עץ אחר)
125. אסתר (שפירא) וועטנשטיין (עץ אחר)
126. אברהם יוסף וטנשטיין (עץ אחר)
127. טויבא גרינברג וטנשטיין (עץ אחר)
128. מנחם מנדל וטנשטיין (עץ אחר)
129. שמואל אפרים זלמן וטנשטיין (עץ אחר)
130. לאה פערל (ראטה) ויינברגר (עץ אחר)
131. נחום ישעיהו ויינברגר (עץ אחר)
132. חיים זאנוויל ויינשטוק (עץ אחר)
133. יהודית רחל ויינשטוק (עץ אחר)
134. יוסף מאיר ויינשטוק (עץ אחר)
135. יעקב שלמה ויינשטוק (עץ אחר)
136. מרים ליבא ויינשטוק (עץ אחר)
137. משה ויינשטוק (עץ אחר)
138. נח גרשון ויינשטוק (עץ אחר)
139. שיינדל (ברקוביץ') ויינשטוק (עץ אחר)
140. גיטל (ברוין) וייספלד
141. אברהם מנחם מקס וינברגר (עץ אחר)
142. לאה קרולה (בישיץ) וינברגר (עץ אחר)
143. אסתר ז''ל (ברוין) ולדמן
144. נחמה (שחט) זוכטר (עץ אחר)
145. סילבי ליז ליאון טומשוף (עץ אחר)
146. יוסף חיים טרעביטש (עץ אחר)
147. צביה (לינדר) טרעביטש (עץ אחר)
148. ברוך יעקובוביץ' (עץ אחר)
149. אברהם דוב דולפי כהן (עץ אחר)
150. אסתר הדס כהן (עץ אחר)
151. יהודית (הודי) פרנק כהן (עץ אחר)
152. אברהם צבי לאנגסאם (עץ אחר)
153. גיטל קיילה לאנגסאם (עץ אחר)
154. מרים עטל לאנגסאם (עץ אחר)
155. משה לאנגסאם (עץ אחר)
156. מתתיהו לאנגסאם (עץ אחר)
157. פריידה פערל (ראטה) לאנגסאם (עץ אחר)
158. צירל לאנגסאם (עץ אחר)
159. איטא לבקובסקי (עץ אחר)
160. מנחם מענדל לבקובסקי (עץ אחר)
161. אביגדור לברון (עץ אחר)
162. אסתר לאה לברון (עץ אחר)
163. ישעיה חיים לברון (עץ אחר)
164. מנחם מנס זאב לברון (עץ אחר)
165. צארטיל חיה ליבא (קופרשטיין) לברון (עץ אחר)
166. שפרה מרים לברון (עץ אחר)
167. רייזל ריסה (ליבוביץ) לוטרמן (עץ אחר)
168. זאב לוינגר (עץ אחר)
169. ליאור לוינגר (עץ אחר)
170. עזריאל זאב וילי (ויליאם) לוינגר (עץ אחר)
171. רונן לוינגר (עץ אחר)
172. מתילדה (מונצי) (אלט) ליבוביץ (עץ אחר)
173. יו?לי (אלט) לייטמן (עץ אחר)
174. פיטר לייטמן (עץ אחר)
175. שאמועל לייטמן (עץ אחר)
176. יאיר ליכטמן (עץ אחר)
177. גיטל לביאה (גיטה) (פערל) לינדר (עץ אחר)
178. דוד לינדר (עץ אחר)
179. משה אליהו לינדר (עץ אחר)
180. שלמה יוסף לינדר (עץ אחר)
181. שמואל לינדר (עץ אחר)
182. שרה (לאנגסאם) לנדאו (עץ אחר)
183. פראדה גיטל (לברון) לרנר (עץ אחר)
184. חיה סמנט מאירפלד (עץ אחר)
185. משה מאירפלד (עץ אחר)
186. חיים הלוי מושקוביץ
187. אפרים נוסבאום (עץ אחר)
188. שמואל אפרים זלמן עקשטיין (עץ אחר)
189. מרים ברכה (פפרקורן) פארגעס (עץ אחר)
190. שמואל פורגעס (עץ אחר)
191. נילי (רזניק) פיליפ (עץ אחר)
192. ד"ר גלעד ישראל פיסקוס (עץ אחר)
193. יחזקאל הלוי פפרקורן (עץ אחר)
194. משה הלוי פפרקורן (עץ אחר)
195. פעסיל רחל פפרקורן (עץ אחר)
196. פריידא גיטל (קופרשטיין) פפרקורן (עץ אחר)
197. צארטיל פפרקורן (עץ אחר)
198. ישעיהו פריד (עץ אחר)
199. צירל (ראטה) פריד (עץ אחר)
200. שיינדל (טרעביטש) פריד (עץ אחר)
201. בת פרידמן (עץ אחר)
202. פראדה פערל פרידמן (עץ אחר)
203. צארטיל (גרינוואלד) פרידמן (עץ אחר)
204. רחל רבקה (שפירא) פרקש (עץ אחר)
205. מאטיל פייגא (לברון) קוט (עץ אחר)
206. צארטיל (קיסנר) קוט (עץ אחר)
207. יוסף יעקב (ג'רון ברי) קולטון (עץ אחר)
208. דבי (ליבוביץ) קונז (עץ אחר)
209. מרים פרימעט (טרעביטש) קופמן (עץ אחר)
210. אביגדור קופרשטיין (עץ אחר)
211. אהרן קופרשטיין (עץ אחר)
212. זאב קופרשטיין (עץ אחר)
213. יחזקאל קופרשטיין (עץ אחר)
214. משה אליהו קופרשטיין (עץ אחר)
215. שלום קופרשטיין (עץ אחר)
216. ביילא קיסנר (עץ אחר)
217. בנימין זאב קיסנר (עץ אחר)
218. יהושע קיסנר (עץ אחר)
219. מרדכי יוסף קיסנר (עץ אחר)
220. משה גרשון קיסנר (עץ אחר)
221. נפתלי קיסנר (עץ אחר)
222. שמואל שמעלקא קיסנר (עץ אחר)
223. יוסף יצחק קיש (עץ אחר)
224. יחזקאל מנחם מענדי קיש (עץ אחר)
225. פראדיל גיטל (ראטה) קיש (עץ אחר)
226. מנחם קליין (עץ אחר)
227. פערל (אופמאן) קליין (עץ אחר)
228. אברהם צבי ראטה (עץ אחר)
229. אברהם צבי ראטה (עץ אחר)
230. אברהם צבי (הערש) ראטה (עץ אחר)
231. אהרן ראטה (עץ אחר)
232. אהרן ראטה (עץ אחר)
233. אהרן מאיר ראטה (עץ אחר)
234. אלתר שמואל ראטה (עץ אחר)
235. אסתר רייצא ראטה (עץ אחר)
236. ביילא ראטה (עץ אחר)
237. בנימין זאב ראטה (עץ אחר)
238. בנימין זאב ראטה (עץ אחר)
239. ברוך יצחק ראטה (עץ אחר)
240. ברכה קיילה ראטה (עץ אחר)
241. הדסה ייטל אסתר ראטה (עץ אחר)
242. הרב לוי ראטה (עץ אחר)
243. חוה פראדה גיטל ראטה (עץ אחר)
244. חיים ראטה (עץ אחר)
245. חיים לוי ראטה (עץ אחר)
246. חנה איידל ראטה (עץ אחר)
247. יהודה ליב ראטה (עץ אחר)
248. יוכבד הוי (כהן) ראטה (עץ אחר)
249. יוסף ראטה (עץ אחר)
250. יחזקאל יחיאל ראטה (עץ אחר)
251. יחיאל מיכל ראטה (עץ אחר)
252. יעקב יוסף ראטה (עץ אחר)
253. ישראל יהושע העשיל ראטה (עץ אחר)
254. יששכר דב ראטה (עץ אחר)
255. לאה פערל ראטה (עץ אחר)
256. מאיר ישראל ראטה (עץ אחר)
257. מנחם יהושע ראטה (עץ אחר)
258. מנחם נחום ראטה (עץ אחר)
259. מרדכי ראטה (עץ אחר)
260. מרדכי יהודה ראטה (עץ אחר)
261. מרים ראטה (עץ אחר)
262. משה אליהו ראטה (עץ אחר)
263. משה יהושע העשיל ראטה (עץ אחר)
264. פייבל ראטה (עץ אחר)
265. צארטיל חיה ליבא ראטה (עץ אחר)
266. רחל לאה פערל ראטה (עץ אחר)
267. רחל פראדיל באום ראטה (עץ אחר)
268. שיינא רבקה רחל אבר ראטה (עץ אחר)
269. שלום ראטה (עץ אחר)
270. שמואל שמעון ראטה (עץ אחר)
271. שרה ראטה (עץ אחר)
272. שרה ראטה (עץ אחר)
273. דינה (קיש) רוזנברג (עץ אחר)
274. שלמה זלמן רוזנברג (עץ אחר)
275. נעמית שרונה (פיסקוס) רומאנו (עץ אחר)
276. אורי רזניק (עץ אחר)
277. אליעזר לייזר רזניק (עץ אחר)
278. יונה ריימאן (עץ אחר)
279. רחל נוחה (גרינוואלד) ריימאן (עץ אחר)
280. אברהם יהודה אריה שוורץ (עץ אחר)
281. הדסה חיה ליבא שוורץ (עץ אחר)
282. זיסל שוורץ (עץ אחר)
283. חיים נחום שוורץ (עץ אחר)
284. מרים ברכה (קופרשטיין) שוורץ (עץ אחר)
285. צארטיל שוורץ (עץ אחר)
286. שרה יוטא שוורץ (עץ אחר)
287. דוב יהודה שחט (עץ אחר)
288. חנה ברכה שחט (עץ אחר)
289. חנוך מאיר שחט (עץ אחר)
290. יוחנן אשר שחט (עץ אחר)
291. יוסף יצחק שחט (עץ אחר)
292. ישראל שחט (עץ אחר)
293. מנחם מענדל שחט (עץ אחר)
294. משה דניאל שחט (עץ אחר)
295. נתנאל דוד שחט (עץ אחר)
296. שניאור זלמן שחט (עץ אחר)
297. אסתר (ראטה) שטרן (עץ אחר)
298. צביה (ברקוביץ') שיין (עץ אחר)
299. שיינדל שיין (עץ אחר)
300. חיה פערל (קיש) שיף (עץ אחר)
301. אבא שפירא (עץ אחר)
302. אביגדור שפירא (עץ אחר)
303. אברהם שפירא (עץ אחר)
304. אברהם שפירא (עץ אחר)
305. אהרון שפירא (עץ אחר)
306. ביילא מינדל שפירא (עץ אחר)
307. דוב שפירא (עץ אחר)
308. דינה שפירא (עץ אחר)
309. חיים יחזקאל שפירא (עץ אחר)
310. חנה אסתר שפירא (עץ אחר)
311. יחזקאל יחיאל שפירא (עץ אחר)
312. יעקב שפירא (עץ אחר)
313. משה שפירא (עץ אחר)
314. נתן נטע שפירא (עץ אחר)
315. פנחס אלמילך שפירא (עץ אחר)
316. צארטיל (ראטה) שפירא (עץ אחר)
317. שיינדל יוטא (קופרשטיין) שפירא (עץ אחר)
ערים במאגר
1. Boisbriand, QC, Canada
2. Calgery, Canada
3. Canada
4. Montreal, Canada
5. Montreal, QC Canada
6. Montreal, QC, Canada
7. Montreal, Quebec, Canada
8. Ottawa, ON, Canada
9. Ottawa, Ontario, Canada
10. Toronto, Canada
11. Toronto, ON, Canada
12. Toronto, Ontario, Canada


חיפוש בקורות חיים


41 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(3/31/2024) ?? ???? ?'???"? עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון