אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Germany
חיפוש בקורות חייו
יד. צאצאיו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 457)
1. Hans\John Norbert McIntyre (Stein (עץ אחר)
2. שמחה (זיגפריד, סרג') הי"ד פיסקוס (עץ אחר)
3. . (עץ אחר)
4. . (עץ אחר)
5. ג'נט (אוברנדרפר) Avram (עץ אחר)
6. Albin (Alwin) Bachman (עץ אחר)
7. Alfred Bachman (עץ אחר)
8. Anselm (Amschel) Bachman (עץ אחר)
9. Avraham Bachman (עץ אחר)
10. Felix (Phil) J. Bachman (עץ אחר)
11. Fritz Bachman (עץ אחר)
12. Gertrud Trude Rindsberg Bachman (עץ אחר)
13. Heinrick Henry Bachman (עץ אחר)
14. Jlse Rosenfeld Bachman (עץ אחר)
15. Justin B. Bachman (עץ אחר)
16. Levi Ludwig Lewis Bachman (עץ אחר)
17. Siegfried Bachman (עץ אחר)
18. קלרה (גרטה, אווה) (וייגרסהיימר) Bachman (עץ אחר)
19. Aharon Arthur (Arturo) Belz (עץ אחר)
20. Inga Ingeborg Wurzel Belz (עץ אחר)
21. Kalman Kurt Belz (עץ אחר)
22. אידה הי''ד (Wertheiner) DeJong (עץ אחר)
23. גריטה (Margit) (כהן) Epler (עץ אחר)
24. Fanny (Klein) Finke (עץ אחר)
25. Felix Finke (עץ אחר)
26. Isaak Finke (עץ אחר)
27. Bertha (Schloss) Freisner (עץ אחר)
28. Hedwig (Schloss) Freisner (עץ אחר)
29. Herverd Henry Freisner (עץ אחר)
30. Metha Freudenthal (עץ אחר)
31. הלה (פיסקוס) Genzel (עץ אחר)
32. Richard Haas (עץ אחר)
33. Kaete hy"d Heippert (עץ אחר)
34. Sally הי"ד Heippert (עץ אחר)
35. אמה הי''ד (קלוגמן) Heippert (עץ אחר)
36. וילמה הי''ד (Schmelcz) Karpati (עץ אחר)
37. Bella Bertha (Freisner) Kleiberg (עץ אחר)
38. John Hans Kuhl (עץ אחר)
39. Justin Kuhl (עץ אחר)
40. Marie (Schloss) Kuhl (עץ אחר)
41. Paul Friedrich Fred Levy (עץ אחר)
42. בלה (שטראוס) Levy (עץ אחר)
43. הילדה הי''ד פינקע (Finke) Loewenstein (עץ אחר)
44. Braunla Mayer (עץ אחר)
45. יהודית (מנסבך) Musman (עץ אחר)
46. Esther Gutmann Oberndoerfer (עץ אחר)
47. Jacob Amson Oberndoerfer (עץ אחר)
48. Lazarus Jacob Oberndoerfer (עץ אחר)
49. Fanny Kellerman Oberndorfer (עץ אחר)
50. Salomon Oberndorfer (עץ אחר)
51. Joseph Pressburger (עץ אחר)
52. Karoline (Oberndorfer) Pressburger (עץ אחר)
53. Guthrah (Guthrath Gutroth Gutrud) Raphael (עץ אחר)
54. Jeanette רות (אוברנדרפר) Rosenblatt (עץ אחר)
55. Philipp Rypinski (עץ אחר)
56. אלזה (בוכבינדר) Rypinski (עץ אחר)
57. ייטא סלומון Judla Salomon (עץ אחר)
58. Ludwig Samann\Saeman (עץ אחר)
59. Anselm Schloss (עץ אחר)
60. Emanuel Mendel Schloss (עץ אחר)
61. Jetsen Jette hy''d (Bachman) Schloss (עץ אחר)
62. Max Schloss (עץ אחר)
63. Moritz Schloss (עץ אחר)
64. Selma hy"d Schloss (עץ אחר)
65. Siegfried Fred Schloss (עץ אחר)
66. בלה פינקע (Finke) Schloss (עץ אחר)
67. יוסף Schloss (עץ אחר)
68. Ruth G. (Heippert) Siegel (עץ אחר)
69. Kate (Schloss) Tarnofsky (עץ אחר)
70. Inge(borg) (Rypinski) Taylor (עץ אחר)
71. Emanuel Wertheiner (עץ אחר)
72. היינס עמנואל הי"ד Wertheiner (עץ אחר)
73. הלן-לנצ'ן הי"ד Wertheiner (עץ אחר)
74. ווילי ויליאם Wertheiner (עץ אחר)
75. מרים מאריאנע יענע ניני בכמן (Bachman) Wertheiner (עץ אחר)
76. רות הי''ד כהן Wertheiner (עץ אחר)
77. הרב בעל הנתינה לגר ד"ר נתן הכהן אדלר (עץ אחר)
78. משה (יוליוס) הי"ד אדלר-אלפרי (עץ אחר)
79. יוליוס הי"ד אוברדורפר (עץ אחר)
80. יצחק אריק (יוסטין) אוברדורפר (עץ אחר)
81. אסתר (אלזה אליזבט) הי''ד (פינקע) אוברדרפר (עץ אחר)
82. בלה הי''ד אוברדורפר אוברדרפר (עץ אחר)
83. קרולה הי''ד אוברדורפר אוברדרפר (עץ אחר)
84. שמואל זיגפריד הי"ד אוברדרפר (עץ אחר)
85. Helenen הי''ד (Oberndoerfer) אוברנדרפר (עץ אחר)
86. אליעזר לזרוס (Oberndorfer) אוברנדרפר (עץ אחר)
87. אנשיל (פאייס) אוברנדרפר (עץ אחר)
88. אסתר אידה (גולדברגר) אוברנדרפר (עץ אחר)
89. ארתור אוברנדרפר (עץ אחר)
90. בנימין הי"ד אוברנדרפר (עץ אחר)
91. ברטה אוברנדרפר (עץ אחר)
92. בת אוברנדרפר (עץ אחר)
93. בת אוברנדרפר (עץ אחר)
94. גוטרוד הי"ד אוברנדרפר (עץ אחר)
95. חנה Hannchen Jonas אוברנדרפר (עץ אחר)
96. יהודית (ייצן) הי''ד (פינקע) אוברנדרפר (עץ אחר)
97. יוסף אוברנדרפר (עץ אחר)
98. יעקב אוברנדרפר (עץ אחר)
99. יצחק (Obie) אוברנדרפר (עץ אחר)
100. יצחק אייזיק אוברנדרפר (עץ אחר)
101. יצחק יוליוס אוברנדרפר (עץ אחר)
102. משה מוריץ אוברנדרפר (עץ אחר)
103. נתן אוברנדרפר (עץ אחר)
104. רפאל רודולף אוברנדרפר (עץ אחר)
105. שולמית פרידה אדלר אוברנדרפר (עץ אחר)
106. שיינדל (יאנעט, שידלע, שיידל) (וייגרסהיימר) אוברנדרפר (עץ אחר)
107. הרב יצחק אונא (עץ אחר)
108. הרב משה אונא (עץ אחר)
109. זערלע (במברגר) אונא (עץ אחר)
110. טרודב גוטרוד גיטל גויטין (לויטין) אונא (עץ אחר)
111. משה אונא (עץ אחר)
112. ג'ון הנס אופנהיימר (עץ אחר)
113. רות מריאן (Wertheiner) אופנהיימר (עץ אחר)
114. שרל אייגר (עץ אחר)
115. יוסף יהודה הי"ד אייזלר (עץ אחר)
116. שרה אלון (עץ אחר)
117. שרה חנה (אניטה) גולדפריין אלט (עץ אחר)
118. אהרון ארתור מקס אנפנגר (עץ אחר)
119. ג'נט קרולה אוברדורפר (אוברנדרפר) אנפנגר (עץ אחר)
120. טרודע שרה (לוסטיג) ארלנגר (עץ אחר)
121. אידה ייטל (פויכטונגר) ארנטרוי (עץ אחר)
122. אלחנן יוסף הי"ד ארנטרוי (עץ אחר)
123. הרב חנוך (היינריך) הכהן ארנטרוי (עץ אחר)
124. הילדרגראד הילדה הי"ד בוכבינדר (עץ אחר)
125. קרולין (לינה) מאי בוכבינדר (עץ אחר)
126. קרל בוכבינדר (עץ אחר)
127. רוזה בוכבינדר (עץ אחר)
128. Max בוקסבאום (עץ אחר)
129. הרב ישראל חיים שאול בינדינגר (עץ אחר)
130. חנה (יוהנה, הנצ'ן) הי''ד (פינקע) בישיץ (עץ אחר)
131. יצחק איגנץ נסי הי"ד בישיץ (עץ אחר)
132. גוטרוד טרוד טירזה תרצה (אוברנדרפר) בית-יעקב (עץ אחר)
133. חיים קופלוביץ' בית-יעקב (עץ אחר)
134. Babette Frank בכמן (עץ אחר)
135. ג'נט ג'ני הירש בכמן (עץ אחר)
136. הרב יוסף ליאו הי"ד בכמן (עץ אחר)
137. ישראל יוליוס בכמן (עץ אחר)
138. סימון בכמן (עץ אחר)
139. פליקס בכמן (עץ אחר)
140. שרה (Sarchen) הי''ד (פינקע) בכמן (עץ אחר)
141. יצחק מאיר בלומנפלד
142. הרב זליגמן בער הלוי במברגר (עץ אחר)
143. קיילא וורמסר במברגר (עץ אחר)
144. חוה (אוה) נגל בן-חנוך (עץ אחר)
145. שאול יצחק (איזי למפלץ) בן-חנוך (עץ אחר)
146. אלכסנדר זושא בראך (עץ אחר)
147. יהודה גיורגי הי"ד ברגר (עץ אחר)
148. ד"ר יהושע ברויאר (עץ אחר)
149. ד"ר משה ברויאר (עץ אחר)
150. הרב רפאל ברויאר (עץ אחר)
151. ר' שלמה זלמן ברויאר (עץ אחר)
152. שמשון ברויאר (עץ אחר)
153. יצחק יהודה (ליפוט) הי"ד ברס (עץ אחר)
154. רגינה (שולזבכר) ברק (עץ אחר)
155. ? גוטמן (עץ אחר)
156. יוסף גוטמן (עץ אחר)
157. אהרון עקיבא הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
158. Traude (Trouti) (Rypinski) גולומב (עץ אחר)
159. הרמן הרש גולומב (עץ אחר)
160. הרב יהושע גינסברגר (עץ אחר)
161. דוד גרסטלה (עץ אחר)
162. צפורה סופי (עמנואל) גרסטלה (עץ אחר)
163. רבנו גרשון אשכנזי בעל עבודת הגרשוני (עץ אחר)
164. שרה רות (זילברשטרום) הויזמן (עץ אחר)
165. אייזיק יצחק הי"ד הופמן (עץ אחר)
166. אליהו (אלי) הופמן (עץ אחר)
167. צילה (בלה צילי) הי"ד הופמן (עץ אחר)
168. שרה הי"ד הופמן (עץ אחר)
169. ברטל (לבנברג) היילברון (עץ אחר)
170. מקס היילברון (עץ אחר)
171. addto הירש (עץ אחר)
172. Clara הירש (עץ אחר)
173. Gustav הירש (עץ אחר)
174. Johana הי"ד הירש (עץ אחר)
175. יהודה יוליוס הירש (עץ אחר)
176. יוליוס הי"ד הירש (עץ אחר)
177. שרה בכמן (Bachman) הירש (עץ אחר)
178. יצחק יהודה ליפוט (לייבי) הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
179. לוי לזר הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
180. בערטל (אוברנדרפר) וו?לג?מו?ט (עץ אחר)
181. הרב ישעיהו וו?לג?מו?ט (עץ אחר)
182. שרה זנטה הי''ד (זקבך) ווטיץ (עץ אחר)
183. Ricka Loebenburger וייגרסהיימר (עץ אחר)
184. אליעזר בערלה (יששכר) וייגרסהיימר (עץ אחר)
185. אנשין אנסליין וייגרסהיימר (עץ אחר)
186. ברענדל (גוטמן) וייגרסהיימר (עץ אחר)
187. ג'דה ייטל וייגרסהיימר (עץ אחר)
188. גרדה שרה הי"ד וייגרסהיימר (עץ אחר)
189. וולף בנימין וייגרסהיימר (עץ אחר)
190. חנה קאהן וייגרסהיימר (עץ אחר)
191. יהודה ליאופולד ליאו וייגרסהיימר (עץ אחר)
192. יוסף וייגרסהיימר (עץ אחר)
193. יצחק אייסליין וייגרסהיימר (עץ אחר)
194. ליב וייגרסהיימר (עץ אחר)
195. מאיר וייגרסהיימר (עץ אחר)
196. מאיר מקס וייגרסהיימר (עץ אחר)
197. מקס וייגרסהיימר (עץ אחר)
198. מרתה וייגרסהיימר (עץ אחר)
199. משה הלל מוריץ וייגרסהיימר (עץ אחר)
200. צילי Cilly הי''ד Kuenstler וייגרסהיימר (עץ אחר)
201. קרולינה בנימין וייגרסהיימר (עץ אחר)
202. שרה וייגרסהיימר (עץ אחר)
203. שרה וייגרסהיימר (עץ אחר)
204. ה?ר?י?יט הי''ד (יואלזון) וייל (עץ אחר)
205. שמואל שטפן וייל (עץ אחר)
206. זאב צבי (וילי) ויינברגר (עץ אחר)
207. לאה ויינברגר (עץ אחר)
208. ר' יהושע (Osias) הי"ד ויינברגר (עץ אחר)
209. יצחק איסליין (יששכר) לב וייקרסהיימר (עץ אחר)
210. לוי (לייב יהודה) וייקרסהיימר (עץ אחר)
211. חנה (כהן) וינקלר (עץ אחר)
212. גיזלה רינקהוף זוהר (עץ אחר)
213. אדולף Sichel זיכל (עץ אחר)
214. רגינה (קלרה) הי''ד (וייגרסהיימר) זיכל (עץ אחר)
215. הרב אהרן מרדכי זילברשטרום (עץ אחר)
216. פראדל פאני (כהן) זילברשטרום (עץ אחר)
217. ר' יעקב זאב זילברשטרום (עץ אחר)
218. שמחה הי"ד זילברשטרום (עץ אחר)
219. אברהם זילברשמידט (עץ אחר)
220. בתיה (שולזבכר) זילברשמידט (עץ אחר)
221. רס"ן משה (מוש) הי"ד זילברשמידט (עץ אחר)
222. רחל (רוזה) (פריש-שטיינהוז) זלמן (עץ אחר)
223. מלי מלכה (אמלי) (מנצבך) זלצמן (עץ אחר)
224. אלעזר לודויג זקבך (עץ אחר)
225. אלעזר לזרוס זקבך (עץ אחר)
226. ברוך בנדיקט הי"ד זקבך (עץ אחר)
227. גרשון גוסטב זקבך (עץ אחר)
228. הענלע העדוויג (זקס) זקבך (עץ אחר)
229. יהושע יוסף זקבך (עץ אחר)
230. לאה לאנגע זקבך (עץ אחר)
231. מנחם מנפרד זקבך (עץ אחר)
232. מרדכי מקס מרקוס זקבך (עץ אחר)
233. נתנאל שמואל זקבך (עץ אחר)
234. פייגלה פאולה (ציפורה) (לוינסקי) זקבך (עץ אחר)
235. שרה שטראוס זקבך (עץ אחר)
236. חנה הינדל הנצ'ן (רוזנבאום) זקס (עץ אחר)
237. שמואל נתנאל זקס (עץ אחר)
238. לאה אליס טומשוף (עץ אחר)
239. קייט (פלאוט) טננבאום (עץ אחר)
240. אהרן יהודה יאקאבאוויטש
241. אלה הי"ד יואלזון (עץ אחר)
242. אשר אדולף יואלזון (עץ אחר)
243. יעקב י?עק?י הי"ד יואלזון (עץ אחר)
244. משה מני יואלזון (עץ אחר)
245. נפתלי יואל הרמן יואלזון (עץ אחר)
246. נתן ארתור יואלזון (עץ אחר)
247. רחל גולדשמיטד יואלזון (עץ אחר)
248. שיינדל שאניטה הי"ד יואלזון (עץ אחר)
249. שרה לביאה (שרלוט, לוטי) הי''ד (כהן) יואלזון (עץ אחר)
250. Recha Pepi (Rita) Beer כהן (עץ אחר)
251. אברהם דוב ארתור כהן (עץ אחר)
252. אליהו אדווארד (אדי) כהן (עץ אחר)
253. אסתר כהן (עץ אחר)
254. אסתר הי"ד כהן (עץ אחר)
255. הרב אברהם דוב [בער] אדולף כהן (עץ אחר)
256. הרב יעקב צבי כהן (עץ אחר)
257. הרב נתן כהן (עץ אחר)
258. הרב שמואל כהן (עץ אחר)
259. הרב שמחה כהן (עץ אחר)
260. יוסף כהן (עץ אחר)
261. יטלא ייטל הי''ד (שטראוס) כהן (עץ אחר)
262. יצחק איזידור (איזי) כהן (עץ אחר)
263. לאה לנגה כהן (עץ אחר)
264. מערל (מערעלע, מעטע) (פינקע) כהן (עץ אחר)
265. משה (מואי) כהן (עץ אחר)
266. משה מוריץ הי"ד כהן (עץ אחר)
267. צילה (אונא) כהן (עץ אחר)
268. ר' חנוך כהן (עץ אחר)
269. רוחמה רות (ארנטרוי) כהן (עץ אחר)
270. רות רבקה (גולדברגר) כהן (עץ אחר)
271. רחל מרתה (פיברמן) כהן (עץ אחר)
272. רחל נאה כהן (עץ אחר)
273. רחל רגינה הי''ד (לזר) כהן (עץ אחר)
274. שמואל כהן (עץ אחר)
275. שמחה כהן (עץ אחר)
276. שרה לביאה כהן (עץ אחר)
277. אמה הי''ד (פלאוט) לבנברג (עץ אחר)
278. ברנהרד הי"ד לבנברג (עץ אחר)
279. גרהרט לבנברג (עץ אחר)
280. אליזבט לובל (עץ אחר)
281. אליזה ליזט (פלאשנר) לובל (עץ אחר)
282. הני Koschland לובל (עץ אחר)
283. וולטר לובל (עץ אחר)
284. יהודה יוליוס לובל (עץ אחר)
285. יוליוס לובל (עץ אחר)
286. קארל הי"ד לובל (עץ אחר)
287. אלי הי"ד לונדנר (עץ אחר)
288. באבט הי"ד לונדנר (עץ אחר)
289. ישראל יוסף הי"ד לונדנר (עץ אחר)
290. מרים הי"ד לונדנר (עץ אחר)
291. קלרה הי''ד (בכמן) לונדנר (עץ אחר)
292. רחל הי"ד לונדנר (עץ אחר)
293. שולמית הי"ד לונדנר (עץ אחר)
294. שולמית הי"ד לונדנר (עץ אחר)
295. אסתר אשווגה לוסטיג (עץ אחר)
296. בטי פעסיל הי''ד פויכטונגר לוסטיג (עץ אחר)
297. הרברט לוסטיג (עץ אחר)
298. שאול אלפרד זיגפריד לוסטיג (עץ אחר)
299. דינה הי''ד (Wertheiner) לייזר (עץ אחר)
300. יהודית זוברסקי למפלץ (עץ אחר)
301. ישראל (אולו) למפלץ (עץ אחר)
302. משה יצחק מקס מקסימיליאן הי"ד למפלץ (עץ אחר)
303. שרה רבקה מאייר (עץ אחר)
304. אסתר אלזע (לוסטיג) מאירפלד (עץ אחר)
305. מנחם מנפרד מאירפלד (עץ אחר)
306. ליאו מאמס (עץ אחר)
307. פרומט מוזס (עץ אחר)
308. חיה (קלרה, מרים) (הופמן) מוטרו (עץ אחר)
309. קלרה הי''ד (למפלץ) מוניכס (עץ אחר)
310. רודולף הי"ד מוניכס (עץ אחר)
311. אשר זעליג הלוי (מנסבך) מניב (עץ אחר)
312. Joachim Achim Joaquim מנסבך (עץ אחר)
313. אהרון הלוי מנסבך (עץ אחר)
314. גילה מנסבך (עץ אחר)
315. הנרי מנסבך (עץ אחר)
316. יעקב יהודה הלוי מנסבך (עץ אחר)
317. יעקב יהודה הלוי (ג'ק) מנסבך (עץ אחר)
318. יצחק אליעזר איסמר מנסבך (עץ אחר)
319. מאיר מנפרד (פרד) הלוי מנסבך (עץ אחר)
320. מלי מלכה (פריש) מנסבך (עץ אחר)
321. מרים מנסבך (עץ אחר)
322. משה יצחק הלוי מנסבך (עץ אחר)
323. פנחס (פיניע) הלוי מנסבך (עץ אחר)
324. קלרה קיילה נטוויץ מנסבך (עץ אחר)
325. שולמית פוזנר מנסבך (עץ אחר)
326. שלמה פרץ הלוי מנסבך (עץ אחר)
327. שרה (שלנגר) מנסבך (עץ אחר)
328. אלימלך מנצבך (עץ אחר)
329. שלמה פרץ הלוי הי"ד מנצבך (עץ אחר)
330. יהודית (כהן) מררי (עץ אחר)
331. משה מקס (נוישטאט) נוי (עץ אחר)
332. שושנה רוזה (לונדנר) נוסבאום (עץ אחר)
333. חנה (וייגרסהיימר) ניומן (עץ אחר)
334. מרים (רוז) ניומן (עץ אחר)
335. טוני טובה שרה (מנסבך) סולומון (עץ אחר)
336. הגאון ר' משה סופר החת"ם סופר (עץ אחר)
337. חוה לאה וייס סופר (עץ אחר)
338. מערעלע מעטה הי''ד (כהן) סופר (עץ אחר)
339. היינריך הי"ד סטארק (עץ אחר)
340. ייצן הי''ד (שיף) סטארק (עץ אחר)
341. קלרה חיה (פריש-שטיינהוז) סילבר (עץ אחר)
342. הרב בן-ציון סניידרס (עץ אחר)
343. רוזה הי''ד (יואלזון) עמנואל (עץ אחר)
344. שמואל עמנואל (עץ אחר)
345. יוסף ערנזט (עץ אחר)
346. Bertha Marie Achtmann ערנסט (עץ אחר)
347. ברטה הי''ד פינקע (Finke) פורכהיימר (עץ אחר)
348. לודויג הי"ד פורכהיימר (עץ אחר)
349. Anneliese Finke הי''ד פינקע (עץ אחר)
350. Emma הי''ד Feirmann פינקע (עץ אחר)
351. אביגיל בבט ב??יג?יל?ע (וייגרסהיימר) פינקע (עץ אחר)
352. אידה הי"ד פינקע (עץ אחר)
353. אלזע הי''ד ויידנבוים פינקע (עץ אחר)
354. אליעזר לצרוס פינקע (עץ אחר)
355. בנימין הי"ד פינקע (עץ אחר)
356. ברענדיל (ברטה) הי"ד פינקע (עץ אחר)
357. יצחק איזידור הי"ד פינקע (עץ אחר)
358. דוד פיסקוס (עץ אחר)
359. יוכבד יוהנה (ברגמן) פיסקוס (עץ אחר)
360. משה יצחק (מוריס Maurice ) פיסקוס (עץ אחר)
361. צבי הרמן פיסקוס (עץ אחר)
362. קלרה פיסקוס (עץ אחר)
363. רוזה (למפלץ) פיקהולץ (עץ אחר)
364. יעקב פלאוט (עץ אחר)
365. לאה לינה בארט פלאוט (עץ אחר)
366. מרדכי גוסטב פלאוט (עץ אחר)
367. שרה זלמה (שטראוס) פלאוט (עץ אחר)
368. הנרייטה אייכוואלד פלאשנר (עץ אחר)
369. מאיר מוריץ פלאשנר (עץ אחר)
370. בלימילע בטי (כהן) פלזנבורג (עץ אחר)
371. נטע ניסן הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
372. אסתר הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
373. הנדיל הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
374. חנה הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
375. מרים הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
376. רבקה רגינה הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
377. ביאטה בלה (לונדנר) פפנהיים (עץ אחר)
378. חנה אנצי'י אדלה (גינסברגר) פריינד (עץ אחר)
379. אידל אמה שפיצר פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
380. ראובן אליעזר (רודי) פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
381. שרגא פייביש פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
382. מאיר ארנסט הי"ד פרנקל (עץ אחר)
383. פראדל גילה (ג'ין) פרנקל (עץ אחר)
384. ר?נ?ה אייגילי (נחמיאס) פרנקל (עץ אחר)
385. גד גאורג פרנקנברג (עץ אחר)
386. דבורה (הופמן) פרנקנברג (עץ אחר)
387. צילה (פיסקוס) צחר (עץ אחר)
388. בלה בריינדל (כהן) צ'יזיק (עץ אחר)
389. משה צ'יזיק (עץ אחר)
390. אסתר הי"ד קאהן (עץ אחר)
391. בלימילע קאהן (עץ אחר)
392. גוטרוד (אוברנדרפר) קאהן (עץ אחר)
393. יעקב קאהן (עץ אחר)
394. לוטה שיינדלא שרה לביאה קאהן (עץ אחר)
395. מעלא מעטא זיגלבאום קאהן (עץ אחר)
396. משה מקס קאהן (עץ אחר)
397. יעקב ריצ'רד קאופמן (עץ אחר)
398. מרים (יואלזון) קאופמן (עץ אחר)
399. אסתר (אסתי) (כהן) קוסמן (עץ אחר)
400. יצחק צבי קופרשטיין (עץ אחר)
401. אדית רוטשילד קורצוייל (עץ אחר)
402. אליעזר וולטר הי"ד קורצוייל (עץ אחר)
403. טוביה תאו הי"ד קורצוייל (עץ אחר)
404. יצחק איזי קורצוייל (עץ אחר)
405. לאה (לינה) הי''ד (פינקע) קורצוייל (עץ אחר)
406. עמרם קורצוייל (עץ אחר)
407. נורית (מנסבך) קזצינסקי (עץ אחר)
408. אלפרד קלוגמן (עץ אחר)
409. ד"ר הרמן קלוגמן (עץ אחר)
410. חנה הנצ'ן הי''ד בכמן (Bachman) קלוגמן (עץ אחר)
411. טרוד גרייסמן קלוגמן (עץ אחר)
412. ליב (הרמן) קלוגמן (עץ אחר)
413. סופי (וייגרסהיימר) קסביץ (עץ אחר)
414. אברהם (אדי) הירש קריל (עץ אחר)
415. נתן קרלבך (עץ אחר)
416. אביגיל בבעט (כהן) קרליבך (עץ אחר)
417. הרב יהושע פליקס פלק קרליבך (עץ אחר)
418. הרב שלמה קרליבך (עץ אחר)
419. שמשון הי"ד קרליבך (עץ אחר)
420. יהודה לייב (לייביש) ראטה (עץ אחר)
421. לאה אווה אדלר רוזנבאום (עץ אחר)
422. ר' מנחם רוזנבאום (עץ אחר)
423. מנחם אודון הי"ד רוזנברגר (עץ אחר)
424. אדולף רוזנצוייג (עץ אחר)
425. הלן חיה (מנסבך) רוזנצוייג (עץ אחר)
426. רות בילה (לוסטיג) רוטר (עץ אחר)
427. ברטה הי''ד (Wertheiner) רייך (עץ אחר)
428. הרברט הי"ד רייך (עץ אחר)
429. מרגרט הי"ד רייך (עץ אחר)
430. חנה (שולזבכר) שארף (עץ אחר)
431. אביבה (זקבך) שוובר (עץ אחר)
432. ננטה (וייגרסהיימר) שולזבכר (עץ אחר)
433. איזפריד שוסטר (עץ אחר)
434. ברטי (מאמס) שוסטר (עץ אחר)
435. ביילה בלה בריינדל הי''ד (כהן) שטארק (עץ אחר)
436. הרב אהרון (ארנולד) שטיינהוז (עץ אחר)
437. הרב דוב זאב (ברנרד וולף) שטיינהוז (עץ אחר)
438. פריטה דיללער שטיינהוז (עץ אחר)
439. אברהם שטראוס (עץ אחר)
440. חנה הנצ'ן שטראוס (עץ אחר)
441. יעקב צבי שטראוס (עץ אחר)
442. לייזל (פורכהיימר) שטראוס (עץ אחר)
443. מירל'ה שטראוס (עץ אחר)
444. פאני שטראוס (עץ אחר)
445. פאני פראדיל (וייגרסהיימר) שטראוס (עץ אחר)
446. הינדל הילדה הי''ד (כהן) שטרן (עץ אחר)
447. מאיר שטרן (עץ אחר)
448. פרידה הי"ד שטרן (עץ אחר)
449. ד"ר נחום ליוש הי"ד שטרנפלד (עץ אחר)
450. אדולף הי"ד שיף (עץ אחר)
451. גרטרוד הי"ד שיף (עץ אחר)
452. הילדה הי''ד שטיין שיף (עץ אחר)
453. יעקב יוהב שיף (עץ אחר)
454. מקס שיף (עץ אחר)
455. מלי (מלכה) (מנסבך) שיפמן (עץ אחר)
456. צבי שיפמן (עץ אחר)
457. נעמי (זילברשמידט) תימור (עץ אחר)
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.