אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Hungary
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 609)
1. מריין (מולנר) (עץ אחר)
2. צבי יהודא (הרמן, ליאופולד) כהן (עץ אחר)
3. אלימלך (עמנואל, מנו) אלט (עץ אחר)
4. Mathilde Tilda Weber Alpari (עץ אחר)
5. Paul Alpari (עץ אחר)
6. Ibolya אסטרייכר (אוסטרייכר) Fabian (עץ אחר)
7. Oszkar הי"ד Fabian (עץ אחר)
8. Lajos Fekete (עץ אחר)
9. Lajos Hegyesi (עץ אחר)
10. עטלקה (Justh) Hegyesi (עץ אחר)
11. ג'וספינה (דייטש) Justh (עץ אחר)
12. Erno הי"ד Karpati (עץ אחר)
13. Dr. Arpad Korossy (עץ אחר)
14. מרגיט (Schmelcz) Korossy (עץ אחר)
15. Salamon Neubauer (עץ אחר)
16. ברברה Neubauer (עץ אחר)
17. הרמינה (שטרן) Neubauer (עץ אחר)
18. Jeno Osterreicher (עץ אחר)
19. Tamas הי"ד Schmelcz (עץ אחר)
20. אמיל הי"ד Schmelcz (עץ אחר)
21. דוד הי"ד Schmelcz (עץ אחר)
22. יוסף הי"ד Schmelcz (עץ אחר)
23. לאה Karolina \ Leonora \ Lina (בישיץ) Schmelcz (עץ אחר)
24. משה הי"ד Schmelcz (עץ אחר)
25. שרה כהן Schmelcz (עץ אחר)
26. שרלוטה הי''ד גרוס Schmelcz (עץ אחר)
27. אידיקו ערז'בט (מולנר) Skovsted (עץ אחר)
28. Agnes (Alpari) Szabados (עץ אחר)
29. Adolf Szots (עץ אחר)
30. Andrew Zafir (עץ אחר)
31. מדלן (פליישמאן) Zafir (עץ אחר)
32. אפרים אברהמזון (עץ אחר)
33. יהודית (דונט) אברהמזון (עץ אחר)
34. אהרן הי"ד אדלר (עץ אחר)
35. אולגה הי''ד קאהן אדלר (עץ אחר)
36. דוד אוטו אדלר (עץ אחר)
37. הרב אשר אנשיל אדלר (עץ אחר)
38. חיה קיילא קטרינה (פליישמאן) אדלר (עץ אחר)
39. חיים הוגו אדלר (עץ אחר)
40. חנה הי"ד אדלר (עץ אחר)
41. יואל צבי הי"ד אדלר (עץ אחר)
42. יואל צבי הירש הרמן הי"ד אדלר (עץ אחר)
43. יודא הי"ד אדלר (עץ אחר)
44. יוסף רוברט הי"ד אדלר (עץ אחר)
45. ייטה יוטל הי''ד (בינעט) אדלר (עץ אחר)
46. יעקב אדלר (עץ אחר)
47. יעקב אדלר (עץ אחר)
48. מנחם נתן הי"ד אדלר (עץ אחר)
49. משה הי"ד אדלר (עץ אחר)
50. משה יהודה (Edward Odon) אדלר (עץ אחר)
51. משה יודא הי"ד אדלר (עץ אחר)
52. משה יצחק הי"ד אדלר (עץ אחר)
53. פייגא הינדל אירן שטיינברגר אדלר (עץ אחר)
54. פייגה הי"ד אדלר (עץ אחר)
55. רחל הי"ד אדלר (עץ אחר)
56. שיינדל יפה (הלן) רוזנברגר או רוזמן אדלר (עץ אחר)
57. שרה הי"ד אדלר (עץ אחר)
58. שרה רוזה (הערצל) אדלר (עץ אחר)
59. משה (יוליוס) הי"ד אדלר-אלפרי (עץ אחר)
60. הרב אהרן אויש
61. הרב יחיאל מיכל אויש
62. לאה (דונט) אויש (עץ אחר)
63. פראדל לוינגר אויש
64. ראכל (פישל) אויש
65. שלמה אויש
66. שמחה בונם אויש
67. שמחה בונם אויש
68. לאה אונגר (עץ אחר)
69. ולריה ואלי (אייכבאום) אוסטר (עץ אחר)
70. סנדור אוסטר (עץ אחר)
71. ג'וזפינה (דייטש) אוסטרייכר (עץ אחר)
72. ג'ולן גוטמן אוסטרייכר (עץ אחר)
73. רוזליה (דייטש) אוסטרייכר (עץ אחר)
74. אברהם לסלו לצי הי"ד אייזלר (עץ אחר)
75. אליעזר לזר לאיוש אייזלר (עץ אחר)
76. גיטל גיזה גיזיליה ברטה (אלט) אייזלר (עץ אחר)
77. זוהה אייזלר (עץ אחר)
78. חגית אגנס (אגי) אייזלר (עץ אחר)
79. יוסף יהודה הי"ד אייזלר (עץ אחר)
80. משה ליב מיקי מיקלוש הי"ד אייזלר (עץ אחר)
81. גיזלה מונק אייכבאום (עץ אחר)
82. הי''ד בטי אייכבאום (עץ אחר)
83. יעקב ג'ולה אייכבאום (עץ אחר)
84. לסלו לצ'י אייכבאום (עץ אחר)
85. צבי אייכבאום (עץ אחר)
86. צבי הרמן הי"ד אייכבאום (עץ אחר)
87. קארול קרצ'י הי"ד אייכבאום (עץ אחר)
88. שיינדל (שרלוטה לוטי) הי''ד (אלט) אייכבאום (עץ אחר)
89. אלימלך (מישי אייכבאום) אלון (עץ אחר)
90. מרים (וילמה ארנקה) סצ'ני אלון (עץ אחר)
91. משה (מוני אייכבאום) אלון (עץ אחר)
92. אברהם אדולף הי"ד אלט (עץ אחר)
93. אדל (אנגל) אלט (עץ אחר)
94. אליהו אלט (עץ אחר)
95. אליהו אדי אלט (עץ אחר)
96. אלימלך מיכאל מיהלי הי"ד אלט (עץ אחר)
97. אליקים לואיס אלט (עץ אחר)
98. ארז'בט הי''ד שוורץ אלט (עץ אחר)
99. בל?ה הי"ד אלט (עץ אחר)
100. בנימין זאב וולבי וילמוש אלט (עץ אחר)
101. ברכה אלט (עץ אחר)
102. גיזלה הי''ד וייס אלט (עץ אחר)
103. דוב אלט (עץ אחר)
104. דוד אלט (עץ אחר)
105. דז'ה הי"ד אלט (עץ אחר)
106. הרמין אלט (עץ אחר)
107. הרמן הי"ד אלט (עץ אחר)
108. חנה ורה הי"ד אלט (עץ אחר)
109. יוסף אלט (עץ אחר)
110. יוסף אלט (עץ אחר)
111. יוסף אלט (עץ אחר)
112. יעקב אלט (עץ אחר)
113. יעקב ג'ולה הי"ד אלט (עץ אחר)
114. יצחק איגנץ הי"ד אלט (עץ אחר)
115. מיקלוש אלט (עץ אחר)
116. מרים וינקלר אלט (עץ אחר)
117. משה אלט (עץ אחר)
118. משה טומי הי"ד אלט (עץ אחר)
119. סוזנה זוזא הי"ד אלט (עץ אחר)
120. קלמן (קורצ'י) אלט (עץ אחר)
121. רחל לאה (רוזליה קלרה) (קליין) אלט (עץ אחר)
122. רייזל רוזה רוזליה (פייט) אלט (עץ אחר)
123. רנה הי''ד שפירר אלט (עץ אחר)
124. שושנה אלט (עץ אחר)
125. שינה שרל אלט (עץ אחר)
126. שלום (סלמון) אלט (עץ אחר)
127. שמואל הי"ד אלט (עץ אחר)
128. שמחה שאני אלכסנדר (סנדור) אלט (עץ אחר)
129. שרה לביאה וייל'ה לילי ש??ער?ן הי"ד אלט (עץ אחר)
130. תאום של וולבי אלט (עץ אחר)
131. חיים דוד (רוברט) אלטמן (עץ אחר)
132. לאה (אלט) אלטמן (עץ אחר)
133. Zsuzsanna הי"ד אנגלמן (עץ אחר)
134. רוזי הי"ד אנגלמן (עץ אחר)
135. שמשון סנדור הי"ד אנגלמן (עץ אחר)
136. הגאון ר' יהודה אסאד (עץ אחר)
137. הרב חנוך (היינריך) הכהן ארנטרוי (עץ אחר)
138. לאה אלוירה (גינץ) ארנשטיין (עץ אחר)
139. עוזיאל בודנר (עץ אחר)
140. לאה (שטרסר) בוכינגר (עץ אחר)
141. ראובן בוכינגר (עץ אחר)
142. הרב דוד ביכלר (עץ אחר)
143. משה בינעט (עץ אחר)
144. רחל (אדלר) בינעט (עץ אחר)
145. זאב ג'ורג' (בישיץ) בישופ (עץ אחר)
146. אברהם אלברט הי"ד בישיץ (עץ אחר)
147. אילונה Quitt בישיץ (עץ אחר)
148. אליזבט ברטר בישיץ (עץ אחר)
149. אסתר נטי פאני (לוינגר) בישיץ (עץ אחר)
150. בילה בלנקה בישיץ (עץ אחר)
151. ג'נו בישיץ (עץ אחר)
152. הרב יהושע פאלק (Ferencz ישעיהו) בישיץ (עץ אחר)
153. חנה יוהנה (קוקי) הי''ד (לוינגר) בישיץ (עץ אחר)
154. טשארנא (שרלוטה, פאני, טוני) (אסאד) בישיץ (עץ אחר)
155. יוליה הי''ד (באוטלר) בישיץ (עץ אחר)
156. יונה בישיץ (עץ אחר)
157. יוסף (יוז'י) הי"ד בישיץ (עץ אחר)
158. ייטל יוטל וילמה הי''ד גרונברגר בישיץ (עץ אחר)
159. יצחק איגנץ נסי הי"ד בישיץ (עץ אחר)
160. ישראל בישיץ (עץ אחר)
161. לוי ליאופולד ליפוט ליפי הי"ד בישיץ (עץ אחר)
162. מאיר מוריץ הי"ד בישיץ (עץ אחר)
163. מוגדה מנדל בישיץ (עץ אחר)
164. מורא בישיץ (עץ אחר)
165. מרגרט הי''ד שילר בישיץ (עץ אחר)
166. מרדכי מיקלוש הי"ד בישיץ (עץ אחר)
167. מרדכי מרק מרקוס בישיץ (עץ אחר)
168. מרדכי מרקוס בישיץ (עץ אחר)
169. מרים הי"ד בישיץ (עץ אחר)
170. מרים מרתה קסנר בישיץ (עץ אחר)
171. משה מוריץ בישיץ (עץ אחר)
172. משה מוריץ הי"ד בישיץ (עץ אחר)
173. משה מוריץ הי"ד בישיץ (עץ אחר)
174. רבקה הי"ד בישיץ (עץ אחר)
175. שמואל הי"ד בישיץ (עץ אחר)
176. קרולינה (שטרן) בלאו (עץ אחר)
177. חיה שרה (שארי) (קליין) בנאו (עץ אחר)
178. כולם הי''ד ילדים בעלה (עץ אחר)
179. שרה לאה הי''ד (כהן) בעלה (עץ אחר)
180. ר' שלמה בעק (עץ אחר)
181. רוזה קרפלס בעק (עץ אחר)
182. אסתר הי''ד (בישיץ) בראון (עץ אחר)
183. אהרון ארוין הי"ד ברגר (עץ אחר)
184. דוד שמואל (דזו') הי"ד ברגר (עץ אחר)
185. יהודה גיורגי הי"ד ברגר (עץ אחר)
186. יעקב ג'נו הי"ד ברגר (עץ אחר)
187. ליאופולד ברגר (עץ אחר)
188. לנה (דייטש) ברגר (עץ אחר)
189. משה לוי ברגר (עץ אחר)
190. ססיליה ברגר (עץ אחר)
191. ד"ר משה ברויאר (עץ אחר)
192. הרב ד"ר יצחק ברויאר (עץ אחר)
193. הרב יוסף ברויאר (עץ אחר)
194. הרב רפאל ברויאר (עץ אחר)
195. ר' שלמה זלמן ברויאר (עץ אחר)
196. רוזליה (דייטש) ברויאר (עץ אחר)
197. שמעון ברויאר (עץ אחר)
198. יחיאל יהודה ברוין
199. יענטא (כהן) ברוין
200. אברהם הי"ד ברייער (עץ אחר)
201. נחמה נטליה הי''ד (שוורץ) ברייער (עץ אחר)
202. נפתלי הי"ד ברייער (עץ אחר)
203. הרב יקותיאל דב ברס (עץ אחר)
204. טילע הי''ד (דונט) ברס (עץ אחר)
205. יוסף ישראל ברס (עץ אחר)
206. יקותיאל דוב ברס (עץ אחר)
207. מאיר הי"ד ברס (עץ אחר)
208. צירל הי''ד (דונט) ברס (עץ אחר)
209. רחל (ביכלר) ברס (עץ אחר)
210. רפאל הי"ד ברס (עץ אחר)
211. אריה (גרינברגר) גאליה (עץ אחר)
212. אליעזר ליוש גבור (עץ אחר)
213. שרה (הירשלר) גבור (עץ אחר)
214. מנחם טוביהו גוטמן (עץ אחר)
215. אשר זעליג הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
216. דרייזל ווייזינגער גולדברגר (עץ אחר)
217. רבקה רגינה הי''ד (ערנזט) גולדברגר (עץ אחר)
218. רוזה רחל הי''ד פרנקל גולדברגר (עץ אחר)
219. רות רייזל דרייזל הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
220. ר' יוסף גינסבורגר (עץ אחר)
221. דוד הי"ד גינסברגר (עץ אחר)
222. הרב אליעזר (ליוש) גינסברגר (עץ אחר)
223. שרה (הירשפלד) גינסברגר (עץ אחר)
224. דבורה (דייטש) גלזנר (עץ אחר)
225. ישראל משה גרינבוים (עץ אחר)
226. פעסיל (פ?פי) הי''ד (וואלף) גרינברגר (עץ אחר)
227. צבי הי"ד גרינברגר (עץ אחר)
228. לאה (קורנליה) (אדלר) דויטש (עץ אחר)
229. ר' בנימין זאב הכהן דויטש (עץ אחר)
230. לאה (פרידמן) דונאט (עץ אחר)
231. אביגדור חיים (ויקטור) דונט (עץ אחר)
232. אברהם יהודא דונט (עץ אחר)
233. אליעזר דונט (עץ אחר)
234. בובי הי"ד דונט (עץ אחר)
235. ביילא דונט (עץ אחר)
236. בנימין זאב הי"ד דונט (עץ אחר)
237. הלל שמואל דונט (עץ אחר)
238. הלל שמואל (לסלו) דונט (עץ אחר)
239. הלל שמואל הי"ד דונט (עץ אחר)
240. הרב אליהו הי"ד דונט (עץ אחר)
241. הרב נתן נטע (טיבור) דונט (עץ אחר)
242. הרטה הי"ד דונט (עץ אחר)
243. חנה קוגלר דונט (עץ אחר)
244. יוסף דונט (עץ אחר)
245. יעקב יצחק דונט (עץ אחר)
246. יקותיאל דוב הי"ד דונט (עץ אחר)
247. ישעיה הי"ד דונט (עץ אחר)
248. מאיר (מיקשאו) דונט (עץ אחר)
249. מאיר הי"ד דונט (עץ אחר)
250. מינדל הי"ד דונט (עץ אחר)
251. מנוח יהודה (טיבור) דונט (עץ אחר)
252. מערל (כהן) דונט (עץ אחר)
253. מערל הי"ד דונט (עץ אחר)
254. מרדכי דונט (עץ אחר)
255. משה (מור) דונט (עץ אחר)
256. נתן (אנדור) דונט (עץ אחר)
257. נתן (נטע) הי"ד דונט (עץ אחר)
258. פערל הי"ד דונט (עץ אחר)
259. פרומט פפי פערל (וייל) דונט (עץ אחר)
260. פרידה פרומה פרימט הי''ד (בעק) דונט (עץ אחר)
261. פריידא יוטל הי''ד (ברס) דונט (עץ אחר)
262. רוזה רוז'י הי''ד מסינגר דונט (עץ אחר)
263. רחל דונט (עץ אחר)
264. ריזל טשארנע הי"ד דונט (עץ אחר)
265. רייזל (רוזה) דונט (עץ אחר)
266. רפאל הי"ד דונט (עץ אחר)
267. רפאל הי"ד דונט (עץ אחר)
268. שלום דונט (עץ אחר)
269. שרה קראוס דונט (עץ אחר)
270. אידה קסטלר דייטש (עץ אחר)
271. אירן בוים דייטש (עץ אחר)
272. בטי וינקלר דייטש (עץ אחר)
273. ברטה גרינגר דייטש (עץ אחר)
274. דוד או מארק דייטש (עץ אחר)
275. דוד הירש דייטש (עץ אחר)
276. הרב חיים אהרן דוד הי"ד דייטש (עץ אחר)
277. טרזיה דייטש (עץ אחר)
278. טרזיה (אוסטרייכר) דייטש (עץ אחר)
279. יוסף דבני דייטש (עץ אחר)
280. יוספה שפיצר דייטש (עץ אחר)
281. לסלו דייטש (עץ אחר)
282. מארק דייטש (עץ אחר)
283. מוריץ דייטש (עץ אחר)
284. מיכאל דייטש (עץ אחר)
285. פילים דייטש (עץ אחר)
286. פיליפ דייטש (עץ אחר)
287. קאפל חיים ליאופולד דייטש (עץ אחר)
288. קלמן ליאופולד ליפוט דייטש (עץ אחר)
289. שמעון דייטש (עץ אחר)
290. שמעון דייטש (עץ אחר)
291. יוג'ין דלמדי (עץ אחר)
292. יוליוס דלמדי (עץ אחר)
293. ססיליה (דייטש) דלמדי (עץ אחר)
294. עטל וייסברון דלמדי (עץ אחר)
295. בת הי"ד דרינגלר (עץ אחר)
296. יאנו דרינגלר (עץ אחר)
297. יולן גיטל הי''ד (עקשטיין) דרינגלר (עץ אחר)
298. יורי הי"ד דרינגלר (עץ אחר)
299. אשר (אנטאל) הי"ד הולנדר (עץ אחר)
300. רבקה הי''ד (אדלר) הופמן (עץ אחר)
301. פנחס ישראל הלוי הופפמאן (עץ אחר)
302. שרה (אדלר) הופפמאן (עץ אחר)
303. יהודית אייזדורפר הורוביץ (עץ אחר)
304. חנה (זילברשטיין) הורוויץ (עץ אחר)
305. לילי (קלר) הורוויץ (עץ אחר)
306. יהודית הי"ד הייס (עץ אחר)
307. מרדכי (מיקי) הי"ד הייס (עץ אחר)
308. שרה שרלוטה הי''ד (בישיץ) הייס (עץ אחר)
309. Rosalie Baum הירש (עץ אחר)
310. גיטל קטי הי''ד (וייס) הירש (עץ אחר)
311. וילהלם הירשלר (עץ אחר)
312. קטרינה (שטרן) הירשלר (עץ אחר)
313. אוה הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
314. אימרה הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
315. אלה אלקי הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
316. אנדור הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
317. אפרים (פיליפ) הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
318. גיטל קלרה גיזלה קטו הי''ד גסטטנר הירשפלד (עץ אחר)
319. דוד גיורגי הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
320. הינדל (הילדה) הי''ד (לוינגר) הירשפלד (עץ אחר)
321. הרב מאיר הירשפלד (עץ אחר)
322. ולריה הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
323. זולטן הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
324. חוה בלייער הירשפלד (עץ אחר)
325. חיה שיינדל ג'ני ג'נט (הרמן) הירשפלד (עץ אחר)
326. יוסף הירשפלד (עץ אחר)
327. יטל יולינה יוליה הי''ד (ביכלר) הירשפלד (עץ אחר)
328. יעקב הירשפלד (עץ אחר)
329. יצחק יהודה ליפוט (לייבי) הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
330. לוי לזר הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
331. מאיר מרק הירשפלד (עץ אחר)
332. מרתה הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
333. משה ארנו הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
334. משה מיקלוש הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
335. מתתיהו הירשפלד (עץ אחר)
336. מתתיהו הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
337. נעמי הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
338. פראדל אליס הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
339. רבי יהודה לייב הירשפלד (עץ אחר)
340. רחל אילונה (אילוש) הי''ד (לנדאו) הירשפלד (עץ אחר)
341. שלום הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
342. שלמה דוב הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
343. הרב יוסף בער הכהן (עץ אחר)
344. דב לסלו (לצ'י) הלפרן (עץ אחר)
345. ורוניקה הלפרן (עץ אחר)
346. צבי (איון) הלפרן (עץ אחר)
347. רחל רוז'י (אייכבאום) הלפרן (עץ אחר)
348. שלום (אנדריש) הלפרן (עץ אחר)
349. אסתר פראדל (פאני) וואלפיש הרמן (עץ אחר)
350. דוד דוב הרמן (עץ אחר)
351. רבקה רגינה (בישיץ) הרשטיין (עץ אחר)
352. שרה (אלט) הרשקוביץ (עץ אחר)
353. חיה יוטא איטה הרשקוביץ וואלף (עץ אחר)
354. ר' דוד וואלף (עץ אחר)
355. ר' חיים מרדכי מרקוס הי"ד וואלף (עץ אחר)
356. רוזה רבקה (בינעט) ווילהיים (עץ אחר)
357. יוסף הי"ד וולנר (עץ אחר)
358. אברהם דב וורגה-אחימאיר (עץ אחר)
359. אסתר הי''ד (לרנר) ויינברגר (עץ אחר)
360. ר' יהושע (Osias) הי"ד ויינברגר (עץ אחר)
361. מלכה מערל (מלי) (דונט) וייס (עץ אחר)
362. לאה קרולה (בישיץ) וינברגר (עץ אחר)
363. הרב אהרן זילברשטיין (עץ אחר)
364. הרב דוד יהודה ליב הי"ד זילברשטיין (עץ אחר)
365. הרב דוד לייב זילברשטיין (עץ אחר)
366. הרב ישעיה זילברשטיין (עץ אחר)
367. הרב ישראל הי"ד זילברשטיין (עץ אחר)
368. הרב משה צבי הי"ד זילברשטיין (עץ אחר)
369. שפרה ליבא מיטלמן זילברשטיין (עץ אחר)
370. יצחק זלצמן (עץ אחר)
371. לאה (פערל) טאובר (עץ אחר)
372. לאה קרולין לינה הי''ד (פליישמאן) טאובר (עץ אחר)
373. שרה אילונה שטרן פריד טאובר (עץ אחר)
374. הרב ישכר שלמה הי"ד טייכטהאל (עץ אחר)
375. פראדל גינז טייכטהאל (עץ אחר)
376. גיטל (כהן) טירנויער
377. הרב לוי יצחק יאזעפאוויטש (עץ אחר)
378. אסתר (כהן) יאקאבאוויטש
379. חנניה יום-טוב ליפא יאקאבאוויטש
380. הרב שמואל חיים סג"ל יונגרייז (עץ אחר)
381. חיה טרויולא (אנטוניה) הי''ד (אסאד) יונגרייז (עץ אחר)
382. יצחק ישראל (עץ אחר)
383. אברהם הי"ד כהן
384. אברהם הי"ד כהן (עץ אחר)
385. אברהם יהודה כהן
386. אברהם מאיר הי"ד כהן (עץ אחר)
387. אהרן (ארמין) כהן (עץ אחר)
388. אהרן הי"ד כהן
389. אליקים (יוקי) כהן (עץ אחר)
390. אלישבע קליין כהן (עץ אחר)
391. אסתר (אטה, אליזבט) (פרידלנדר) כהן (עץ אחר)
392. באשע (באשי) הי"ד כהן
393. בלימילע בלומה הי"ד כהן (עץ אחר)
394. בנימין זאב כהן (עץ אחר)
395. ברוך שמחה כהן (עץ אחר)
396. בריינדל ברטה הי''ד גוטמן כהן (עץ אחר)
397. גיטי כהן (עץ אחר)
398. גיטל (שינדלהיים) כהן (עץ אחר)
399. גיטל הי"ד כהן (עץ אחר)
400. גיטל הי"ד כהן
401. גיטל חיה (קאטי) טלר כהן (עץ אחר)
402. הלל הי"ד כהן
403. הרב אלימלך ליב (טומי) כהן (עץ אחר)
404. הרב שמואל הי"ד כהן (עץ אחר)
405. הרב שמחה כהן (עץ אחר)
406. ויקטור כהן (עץ אחר)
407. זלמה זיסל נעמי (הלר) כהן (עץ אחר)
408. חיה שרה ברקוביץ' כהן (עץ אחר)
409. חיים הי"ד כהן (עץ אחר)
410. חנה הי''ד (קרייזמן) כהן (עץ אחר)
411. חנה רבקה הי''ד (אויש) כהן
412. יוסף אליהו כהן
413. יחיאל מיכל כהן
414. יחיאל מיכל הי"ד כהן
415. יעקב הי"ד כהן
416. יעקב הי"ד כהן (עץ אחר)
417. ישעיהו הי"ד כהן (עץ אחר)
418. ישעיהו שעיה כהן (עץ אחר)
419. כנראה עוד ילד הי"ד כהן (עץ אחר)
420. כנראה עוד ילד הי"ד כהן (עץ אחר)
421. כנראה עוד ילד הי"ד כהן (עץ אחר)
422. לביאה נוחה כהן (עץ אחר)
423. לינה אונגאר (אקשטיין) כהן (עץ אחר)
424. מאיר הי"ד כהן
425. מאיר הי"ד כהן
426. מנחם מענדל (מיקי מיקלוש) כהן (עץ אחר)
427. משה אליהו (מוריץ) כהן (עץ אחר)
428. משה אליהו (פולי) כהן (עץ אחר)
429. משה חיים כהן
430. נעמי קליין כהן (עץ אחר)
431. פייגא הי''ד (וייבר) כהן
432. פריידה הי"ד כהן (עץ אחר)
433. צירל כהן (עץ אחר)
434. צרטל הי"ד כהן (עץ אחר)
435. קלונימוס קלמן קלמי הי"ד כהן (עץ אחר)
436. ר' יוסף כהן (עץ אחר)
437. ר' צבי יהודה הירש ליב (ליפוט) כהן (עץ אחר)
438. רבקה (טרזה) (דויטש) כהן (עץ אחר)
439. רבקה רגינה (מילר) כהן
440. רחל (ברס) כהן (עץ אחר)
441. רחל הי"ד כהן
442. רחל הי''ד הופמן כהן (עץ אחר)
443. שיינדל הי"ד כהן
444. שמואל כהן (עץ אחר)
445. שמואל (הראשון) כהן (עץ אחר)
446. שמואל חיים כהן (עץ אחר)
447. שרגא פיישי פיוויל אביגדור ויקטור הי"ד כהן (עץ אחר)
448. שרה הי"ד כהן (עץ אחר)
449. דבורה דבי (פרנקל) לאפפלער (עץ אחר)
450. ר' שמחה יוסף אנדרו לאפפלער (עץ אחר)
451. יהודית (דויטש) לדרר (עץ אחר)
452. לסלו לדרר (עץ אחר)
453. יעקב לוגר (עץ אחר)
454. אהרן יהודה הלוי לוינגר (עץ אחר)
455. אלקע (שיף) לוינגר (עץ אחר)
456. יהושע יהודה (אלכס) לוינגר (עץ אחר)
457. עזריאל זאב וילי (ויליאם) לוינגר (עץ אחר)
458. פייגה ברטה ב?ר?טו?ש?ק?ה (בישיץ) לוינגר (עץ אחר)
459. שמואל סנדור לוינגר (עץ אחר)
460. אנדי ליבוביץ (עץ אחר)
461. דניאל הי"ד ליבוביץ (עץ אחר)
462. טיבור (טיבי) ליבוביץ (עץ אחר)
463. מתילדה (מונצי) (אלט) ליבוביץ (עץ אחר)
464. יו?לי (אלט) לייטמן (עץ אחר)
465. גיטל לביאה (גיטה) (פערל) לינדר (עץ אחר)
466. שמואל לינדר (עץ אחר)
467. חנה (ברויאר) מאייר (עץ אחר)
468. פרל מרגלית (דונט) מאנדל (עץ אחר)
469. אגנס קתרינה (קרן) מארקס (עץ אחר)
470. הרצל פטר הי"ד מדרס (עץ אחר)
471. שרה שרלוטה הי''ד (בישיץ) מדרס (עץ אחר)
472. דזו' מולנר (עץ אחר)
473. טדורה אלט מולנר (עץ אחר)
474. חוה חיה הילדה הי''ד (הירשפלד) נויהאוז (עץ אחר)
475. הרב בנציון הי"ד סניידרס (עץ אחר)
476. אדל גויטן עקשטיין (עץ אחר)
477. אלכסנדר משה עקשטיין (עץ אחר)
478. אסתר עקשטיין (עץ אחר)
479. אסתר ברקוביץ עקשטיין (עץ אחר)
480. הרב אברהם אליעזר הי"ד עקשטיין (עץ אחר)
481. הרב אלכסנדר עקשטיין (עץ אחר)
482. הרב נתן בנימין נטע וולף הי"ד עקשטיין (עץ אחר)
483. יהודה (ינו) עקשטיין (עץ אחר)
484. יעקב קאפיל (דז'ו) הי"ד עקשטיין (עץ אחר)
485. לאה (אדלר) עקשטיין (עץ אחר)
486. נפתלי חיים עקשטיין (עץ אחר)
487. נתן בנימין עקשטיין (עץ אחר)
488. סוזנה שרה באש עקשטיין (עץ אחר)
489. פערל הי"ד עקשטיין (עץ אחר)
490. רבי אברהם אליעזר עקשטיין (עץ אחר)
491. רייזל הי"ד עקשטיין (עץ אחר)
492. אליקים לוקי ערנזט (עץ אחר)
493. אליקים לקיש לו?דו?ב?יט ערנזט (עץ אחר)
494. אליקים לקיש לודוויג (Lajos) הי"ד ערנזט (עץ אחר)
495. מריה רוזנצווייג ערנזט (עץ אחר)
496. רחל רוזה (אייזלר) ערנזט (עץ אחר)
497. איתמר אפרים פולק (עץ אחר)
498. הרב יצחק זעקל הלוי פולק (עץ אחר)
499. הרב משה פולק (עץ אחר)
500. לאה הי''ד (סניידרס) פולק (עץ אחר)
501. מרים (לוינגר) פולק (עץ אחר)
502. שמואל פורגעס (עץ אחר)
503. אדית גלבמן פיסקוס (עץ אחר)
504. גיטל (כהן) פישר
505. נתן (ארטור) פישר
506. Laszlo הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
507. אגנס הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
508. בנימין (בנו) הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
509. הלן פליישמאן (עץ אחר)
510. הרמן הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
511. טיבור הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
512. טרזה לאווענשטיין פליישמאן (עץ אחר)
513. מרגיט פליישמאן (עץ אחר)
514. שמואל Soma הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
515. שרה פליישמאן (עץ אחר)
516. ארנסט פלש (עץ אחר)
517. יעקב פלש (עץ אחר)
518. שיינדל (כהן) פערל (עץ אחר)
519. שלמה פערל (עץ אחר)
520. חיה שיינדל ז'נקה (הירשפלד) פפא (עץ אחר)
521. דוד פרידמן (עץ אחר)
522. רבקה מאנן פרידמן (עץ אחר)
523. אייצוש הלנה פרנקל (עץ אחר)
524. יהודה פרנקל (עץ אחר)
525. יהודה יודא ליב ליאופולד פרנקל (עץ אחר)
526. יואל פרנקל (עץ אחר)
527. מרים (אדלר) פרנקל (עץ אחר)
528. רבקה רוזה (בישיץ) פרנקל (עץ אחר)
529. רוסה רוזי רוזנה שפיצר פרנקל (עץ אחר)
530. לאה הי''ד (אדלר) פשרהופר (עץ אחר)
531. משה יעקב קארל פשרהופר (עץ אחר)
532. אברהם (אישטון) בישיץ צור (עץ אחר)
533. פינקל אדית (הירשפלד) קאופמן (עץ אחר)
534. הרב יצחק קאפף (עץ אחר)
535. פרומה (דונט) קוביטשעק (עץ אחר)
536. פערל (ראטה) קופרשטיין (עץ אחר)
537. Piroska (דייטש) קוק (עץ אחר)
538. דזידר דז'ו הי"ד קוק (עץ אחר)
539. גבריאל הי"ד קליין (עץ אחר)
540. חיה ברכה (אילונה) יעקובוביץ' קליין
541. חיים קליין
542. מינה מינדל (כהן) קליין (עץ אחר)
543. משה אברהם קליין (עץ אחר)
544. משה מרדכי (מוריץ) קליין (עץ אחר)
545. פאני שישא קליין (עץ אחר)
546. צירל (כהן) קליין (עץ אחר)
547. ר' ברוך קליין (עץ אחר)
548. רבקה (פערל) קליין (עץ אחר)
549. רחל\ראכל הי''ד (כהן) קליין
550. שעיה מרדכי (שאמועל) קליין
551. אנדור קלר (עץ אחר)
552. ישראל איגנץ הי"ד קלר (עץ אחר)
553. רוז'י (אלט) קלר (עץ אחר)
554. ארמין הרמן קנופלר (עץ אחר)
555. צבי הרמן קף
556. לאה גיטל (עקשטיין) קראוס (עץ אחר)
557. יצחק קריצלער (עץ אחר)
558. בונא מרים (אדלר) קרלבך (עץ אחר)
559. דבורה דורוטיה דורה (בישיץ) קרמר (עץ אחר)
560. פרי קרמר (עץ אחר)
561. אמיל קרן (עץ אחר)
562. רוזה (דייטש) קרן (עץ אחר)
563. רחל הי''ד (אלט) ר?אב (עץ אחר)
564. אברהם צבי (הערש) ראטה (עץ אחר)
565. יוכבד הוי (כהן) ראטה (עץ אחר)
566. יצחק ראטה (עץ אחר)
567. אליעזר חיים יוסף רוז (עץ אחר)
568. הענדעל (אננה) (אדלר) רוז (עץ אחר)
569. הרב שמואל רוזנברג (עץ אחר)
570. ארווין הי"ד רוזנברגר (עץ אחר)
571. גיטל גיזלה הי''ד (אדלר) רוזנברגר (עץ אחר)
572. יוסף הי"ד רוזנברגר (עץ אחר)
573. מיקי מיקלוש הי"ד רוזנברגר (עץ אחר)
574. מנחם אודון הי"ד רוזנברגר (עץ אחר)
575. הלן הי''ד רוזנצוייג (עץ אחר)
576. ורה (בישיץ) רונן (עץ אחר)
577. הינדל האני (אסאד) רייכרדט (עץ אחר)
578. לאה (כהן) ריינר (עץ אחר)
579. צמח רוט ריינר (עץ אחר)
580. פאול רנונקל (עץ אחר)
581. יצחק שאמועל (עץ אחר)
582. שרה לביאה לילי (כהן) שאמועל (עץ אחר)
583. שמואל שוגר (עץ אחר)
584. שרה הי''ד (כהן) שוגר (עץ אחר)
585. הרב מיקשה שוורץ (עץ אחר)
586. חיים יהודה לייבי שוורץ (עץ אחר)
587. יהודית יוליאנה שוורץ (עץ אחר)
588. יהושע אליעזר (Yosef) הי"ד שוורץ (עץ אחר)
589. יוחנן הי"ד שוורץ (עץ אחר)
590. לאה שוורץ (עץ אחר)
591. מנחם אברהם שוורץ (עץ אחר)
592. רבקה לילי הי''ד רוזנטל שוורץ (עץ אחר)
593. יעקב עקיבא אלפרד שטיינמץ (עץ אחר)
594. ר' אשר זעליג שטיינמץ (עץ אחר)
595. הרמן Gyula שטיינר (עץ אחר)
596. ר' יעקב הכהן שטראססער (עץ אחר)
597. ארנו שטראסר (עץ אחר)
598. העניא באקסהארן שטרן (עץ אחר)
599. וויליאם שטרן (עץ אחר)
600. מ. שטרן (עץ אחר)
601. מרים חיה רעבענווארצעל שטרן (עץ אחר)
602. פרנץ שטרן (עץ אחר)
603. ר' אברהם שמואל בנימין שטרן (עץ אחר)
604. ר' שאול שטרן (עץ אחר)
605. מרים (מנצ'י) הי''ד (אלט) שטרנפלד (עץ אחר)
606. ר' יונתן הכהן הי"ד שטרסר (עץ אחר)
607. ר' דוד שפיצר (עץ אחר)
608. רבי בנימין שלמה זלמן הלוי שפיצר (עץ אחר)
609. ר' משה שרייבר (עץ אחר)
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.