אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - NY
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 1143)
1. אילה טמה (מנצבך) (עץ אחר)
2. Hans\John Norbert McIntyre (Stein (עץ אחר)
3. שמחה (זיגפריד, סרג') הי"ד פיסקוס (עץ אחר)
4. . (עץ אחר)
5. . (עץ אחר)
6. רחל (יאקאבאוויטש) ?יאקאבאוויטש
7. ג'נט (אוברנדרפר) Avram (עץ אחר)
8. Albin (Alwin) Bachman (עץ אחר)
9. Alfred Bachman (עץ אחר)
10. Anselm (Amschel) Bachman (עץ אחר)
11. Avraham Bachman (עץ אחר)
12. Felix (Phil) J. Bachman (עץ אחר)
13. Fritz Bachman (עץ אחר)
14. Gertrud Trude Rindsberg Bachman (עץ אחר)
15. Heinrick Henry Bachman (עץ אחר)
16. Jlse Rosenfeld Bachman (עץ אחר)
17. Justin B. Bachman (עץ אחר)
18. Levi Ludwig Lewis Bachman (עץ אחר)
19. Siegfried Bachman (עץ אחר)
20. Tomas Tommy Mochael Bachman (עץ אחר)
21. קלרה (גרטה, אווה) (וייגרסהיימר) Bachman (עץ אחר)
22. פעסל (מנסבך) Bauernfreund (עץ אחר)
23. שרה Bauernfreund (עץ אחר)
24. Aharon Arthur (Arturo) Belz (עץ אחר)
25. Inga Ingeborg Wurzel Belz (עץ אחר)
26. Kalman Kurt Belz (עץ אחר)
27. אידה הי''ד (Wertheiner) DeJong (עץ אחר)
28. גריטה (Margit) (כהן) Epler (עץ אחר)
29. גילה (מנסבך) Farnworth (עץ אחר)
30. Fanny (Klein) Finke (עץ אחר)
31. Felix Finke (עץ אחר)
32. Isaak Finke (עץ אחר)
33. איילת פנינה ראאב Ford (עץ אחר)
34. Bertha (Schloss) Freisner (עץ אחר)
35. Hedwig (Schloss) Freisner (עץ אחר)
36. Herverd Henry Freisner (עץ אחר)
37. Metha Freudenthal (עץ אחר)
38. הלה (פיסקוס) Genzel (עץ אחר)
39. Richard Haas (עץ אחר)
40. Kaete hy"d Heippert (עץ אחר)
41. Sally הי"ד Heippert (עץ אחר)
42. אמה הי''ד (קלוגמן) Heippert (עץ אחר)
43. Amanda Iseppon (עץ אחר)
44. Lyn (מנסבך) Iseppon (עץ אחר)
45. Nicole Iseppon (עץ אחר)
46. וילמה הי''ד (Schmelcz) Karpati (עץ אחר)
47. Bella Bertha (Freisner) Kleiberg (עץ אחר)
48. Jeffery Kleiberg (עץ אחר)
49. Michael Kleiberg (עץ אחר)
50. John Hans Kuhl (עץ אחר)
51. Justin Kuhl (עץ אחר)
52. Marie (Schloss) Kuhl (עץ אחר)
53. Paul Friedrich Fred Levy (עץ אחר)
54. בלה (שטראוס) Levy (עץ אחר)
55. הילדה הי''ד פינקע (Finke) Loewenstein (עץ אחר)
56. Braunla Mayer (עץ אחר)
57. יהודית (מנסבך) Musman (עץ אחר)
58. Malkie Mindy (Rosenblatt) Noble (עץ אחר)
59. Esther Gutmann Oberndoerfer (עץ אחר)
60. Jacob Amson Oberndoerfer (עץ אחר)
61. Lazarus Jacob Oberndoerfer (עץ אחר)
62. Fanny Kellerman Oberndorfer (עץ אחר)
63. Salomon Oberndorfer (עץ אחר)
64. Joseph Pressburger (עץ אחר)
65. Karoline (Oberndorfer) Pressburger (עץ אחר)
66. Guthrah (Guthrath Gutroth Gutrud) Raphael (עץ אחר)
67. William Edward (Billy) Reeves (עץ אחר)
68. קארין ג'ו (בישופ) Reeves (עץ אחר)
69. Shirley (שטראוס) Rosenberg (עץ אחר)
70. Jeanette רות (אוברנדרפר) Rosenblatt (עץ אחר)
71. Nancy Vann Rosenblatt (עץ אחר)
72. Philip Rosenblatt (עץ אחר)
73. Robert Rosenblatt (עץ אחר)
74. ירחמיאל חיים Jerome Charles Rosenblatt (עץ אחר)
75. Philipp Rypinski (עץ אחר)
76. אלזה (בוכבינדר) Rypinski (עץ אחר)
77. ייטא סלומון Judla Salomon (עץ אחר)
78. Ludwig Samann\Saeman (עץ אחר)
79. מריון (שיף) Samann\Saeman (עץ אחר)
80. Anselm Schloss (עץ אחר)
81. Emanuel Mendel Schloss (עץ אחר)
82. Jetsen Jette hy''d (Bachman) Schloss (עץ אחר)
83. Max Schloss (עץ אחר)
84. Moritz Schloss (עץ אחר)
85. Selma hy"d Schloss (עץ אחר)
86. Siegfried Fred Schloss (עץ אחר)
87. בלה פינקע (Finke) Schloss (עץ אחר)
88. יוסף Schloss (עץ אחר)
89. אהרון Schmelcz (עץ אחר)
90. אמיל הי"ד Schmelcz (עץ אחר)
91. Mark Schwed (עץ אחר)
92. Ruth G. (Heippert) Siegel (עץ אחר)
93. Harold Stark (עץ אחר)
94. Larry Lawrence Jay Strauss (עץ אחר)
95. Kate (Schloss) Tarnofsky (עץ אחר)
96. Inge(borg) (Rypinski) Taylor (עץ אחר)
97. Emanuel Wertheiner (עץ אחר)
98. היינס עמנואל הי"ד Wertheiner (עץ אחר)
99. הלן-לנצ'ן הי"ד Wertheiner (עץ אחר)
100. ווילי ויליאם Wertheiner (עץ אחר)
101. מרים מאריאנע יענע ניני בכמן (Bachman) Wertheiner (עץ אחר)
102. רות הי''ד כהן Wertheiner (עץ אחר)
103. Arnold O. Zisselman (עץ אחר)
104. Helene לוי (Levy) Zisselman (עץ אחר)
105. אהרן אדלר (עץ אחר)
106. בן אדלר (עץ אחר)
107. בן אדלר (עץ אחר)
108. בן אדלר
109. בת אדלר (עץ אחר)
110. בת אדלר (עץ אחר)
111. דניאל אדלר (עץ אחר)
112. הרב בעל הנתינה לגר ד"ר נתן הכהן אדלר (עץ אחר)
113. יהודה אריה אדלר (עץ אחר)
114. יהודה אריה אדלר (עץ אחר)
115. ישעיהו אדלר (עץ אחר)
116. סימא שטרן אדלר (עץ אחר)
117. עדנה אדלר (עץ אחר)
118. פייגא הינדל אירן שטיינברגר אדלר (עץ אחר)
119. משה (יוליוס) הי"ד אדלר-אלפרי (עץ אחר)
120. יוליוס הי"ד אוברדורפר (עץ אחר)
121. יצחק אריק (יוסטין) אוברדורפר (עץ אחר)
122. אסתר (אלזה אליזבט) הי''ד (פינקע) אוברדרפר (עץ אחר)
123. בלה הי''ד אוברדורפר אוברדרפר (עץ אחר)
124. קרולה הי''ד אוברדורפר אוברדרפר (עץ אחר)
125. שמואל זיגפריד הי"ד אוברדרפר (עץ אחר)
126. Helenen הי''ד (Oberndoerfer) אוברנדרפר (עץ אחר)
127. אליעזר לזרוס (Oberndorfer) אוברנדרפר (עץ אחר)
128. אנשיל (פאייס) אוברנדרפר (עץ אחר)
129. אסתר אידה (גולדברגר) אוברנדרפר (עץ אחר)
130. ארתור אוברנדרפר (עץ אחר)
131. בנימין הי"ד אוברנדרפר (עץ אחר)
132. ברטה אוברנדרפר (עץ אחר)
133. בת אוברנדרפר (עץ אחר)
134. בת אוברנדרפר (עץ אחר)
135. גוטרוד הי"ד אוברנדרפר (עץ אחר)
136. חנה Hannchen Jonas אוברנדרפר (עץ אחר)
137. יהודית (ייצן) הי''ד (פינקע) אוברנדרפר (עץ אחר)
138. יוסף אוברנדרפר (עץ אחר)
139. יעקב אוברנדרפר (עץ אחר)
140. יצחק (Obie) אוברנדרפר (עץ אחר)
141. יצחק אייזיק אוברנדרפר (עץ אחר)
142. יצחק יוליוס אוברנדרפר (עץ אחר)
143. משה מוריץ אוברנדרפר (עץ אחר)
144. נתן אוברנדרפר (עץ אחר)
145. רפאל רודולף אוברנדרפר (עץ אחר)
146. שולמית פרידה אדלר אוברנדרפר (עץ אחר)
147. שיינדל (יאנעט, שידלע, שיידל) (וייגרסהיימר) אוברנדרפר (עץ אחר)
148. לאה (דונט) אויש (עץ אחר)
149. הרב יצחק אונא (עץ אחר)
150. הרב משה אונא (עץ אחר)
151. זערלע (במברגר) אונא (עץ אחר)
152. טרודב גוטרוד גיטל גויטין (לויטין) אונא (עץ אחר)
153. משה אונא (עץ אחר)
154. קטרינה יוהנה (הני) (דייטש) אוסטרייכר (עץ אחר)
155. אבא אופמאן (עץ אחר)
156. יוטא (ייטי) שפירא אופמאן (עץ אחר)
157. יוכבד אופמאן (עץ אחר)
158. יעקב זאב אופמאן (עץ אחר)
159. סילקא הענדי (ראטה) אופמאן (עץ אחר)
160. ג'ון הנס אופנהיימר (עץ אחר)
161. רות מריאן (Wertheiner) אופנהיימר (עץ אחר)
162. אסתר הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
163. יצחק הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
164. מיל?ד?ה הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
165. מרדכי מנחם אזרוביץ' (עץ אחר)
166. עזרא אזדרש הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
167. שרל אייגר (עץ אחר)
168. אליעזר לזר לאיוש אייזלר (עץ אחר)
169. גיטל גיזה גיזיליה ברטה (אלט) אייזלר (עץ אחר)
170. יוסף יהודה הי"ד אייזלר (עץ אחר)
171. יעקב ג'ולה אייכבאום (עץ אחר)
172. שיינדל (שרלוטה לוטי) הי''ד (אלט) אייכבאום (עץ אחר)
173. רחל אידל (גולדברגר) איצקוביץ
174. משה (מוני אייכבאום) אלון (עץ אחר)
175. שרה אלון (עץ אחר)
176. אברהם אדולף הי"ד אלט (עץ אחר)
177. אליהו אלט (עץ אחר)
178. אלימלך מיכאל מיהלי הי"ד אלט (עץ אחר)
179. אליקים לואיס אלט (עץ אחר)
180. בל?ה הי"ד אלט (עץ אחר)
181. בנימין זאב וולבי וילמוש אלט (עץ אחר)
182. הרמן הי"ד אלט (עץ אחר)
183. חנה ורה הי"ד אלט (עץ אחר)
184. יוסף אלט (עץ אחר)
185. יעקב ג'ולה הי"ד אלט (עץ אחר)
186. יצחק איגנץ הי"ד אלט (עץ אחר)
187. מיקלוש אלט (עץ אחר)
188. משה אלט (עץ אחר)
189. משה טומי הי"ד אלט (עץ אחר)
190. קלמן (קורצ'י) אלט (עץ אחר)
191. רחל לאה (רוזליה קלרה) (קליין) אלט (עץ אחר)
192. שינה שרל אלט (עץ אחר)
193. שלום (סלמון) אלט (עץ אחר)
194. שמחה שאני אלכסנדר (סנדור) אלט (עץ אחר)
195. שרה חנה (אניטה) גולדפריין אלט (עץ אחר)
196. תאום של וולבי אלט (עץ אחר)
197. רחל אלשיך (עץ אחר)
198. Zsuzsanna הי"ד אנגלמן (עץ אחר)
199. רוזי הי"ד אנגלמן (עץ אחר)
200. שמשון סנדור הי"ד אנגלמן (עץ אחר)
201. אהרון ארתור מקס אנפנגר (עץ אחר)
202. ג'נט קרולה אוברדורפר (אוברנדרפר) אנפנגר (עץ אחר)
203. חנה יוהנה קליין אסאד (עץ אחר)
204. אביגדור יחזקאל שרגא אסטרייכער (עץ אחר)
205. אברהם דוד אסטרייכער (עץ אחר)
206. אהרן אסטרייכער (עץ אחר)
207. אסתר אסטרייכער (עץ אחר)
208. אריה צבי אסטרייכער (עץ אחר)
209. ביילא גראס אסטרייכער (עץ אחר)
210. גיטל אסטרייכער (עץ אחר)
211. חנה אסטרייכער (עץ אחר)
212. חנה לאה (ראטה) אסטרייכער (עץ אחר)
213. טויבא אסטרייכער (עץ אחר)
214. טויבא אסטרייכער (עץ אחר)
215. טויבא אסטרייכער (עץ אחר)
216. יהודית זיסל אסטרייכער (עץ אחר)
217. יעקב אסטרייכער (עץ אחר)
218. יצחק שמעון אסטרייכער (עץ אחר)
219. יששכר דוב אסטרייכער (עץ אחר)
220. לאה מרים (קיסנר) אסטרייכער (עץ אחר)
221. מינקה בר-חורין אסטרייכער (עץ אחר)
222. מנחם אליעזר אסטרייכער (עץ אחר)
223. מרים שיינדל אסטרייכער (עץ אחר)
224. רחל שטיין אסטרייכער (עץ אחר)
225. שבע אסטרייכער (עץ אחר)
226. שמעון אסטרייכער (עץ אחר)
227. שמעון אסטרייכער (עץ אחר)
228. שרה יוטל אסטרייכער (עץ אחר)
229. שרה לביאה אסטרייכער (עץ אחר)
230. חיה ברכה אקרמן (עץ אחר)
231. מלכה לאה (שטיין) אקרמן (עץ אחר)
232. טרודע שרה (לוסטיג) ארלנגר (עץ אחר)
233. אידה ייטל (פויכטונגר) ארנטרוי (עץ אחר)
234. אלחנן יוסף הי"ד ארנטרוי (עץ אחר)
235. הרב חנוך (היינריך) הכהן ארנטרוי (עץ אחר)
236. אלישבע הינדי (מאירפלד) ארנלנגר (עץ אחר)
237. בן-ציון באש (עץ אחר)
238. חיה רחל (שטיין) באש (עץ אחר)
239. יהודה אברהם באש (עץ אחר)
240. לוי באש (עץ אחר)
241. שמחה באש (עץ אחר)
242. אביגיל מרים בוים (עץ אחר)
243. אליעזר משה (אלי) בוים (עץ אחר)
244. יעקב בוים (עץ אחר)
245. ישעיה שלום בוים (עץ אחר)
246. מנחם דוד בוים (עץ אחר)
247. שיינדלא ג'נט כהן (קאהן) בוים (עץ אחר)
248. שמואל בנימין בוים (עץ אחר)
249. הילדרגראד הילדה הי"ד בוכבינדר (עץ אחר)
250. קרולין (לינה) מאי בוכבינדר (עץ אחר)
251. קרל בוכבינדר (עץ אחר)
252. רוזה בוכבינדר (עץ אחר)
253. Max בוקסבאום (עץ אחר)
254. אברהם צבי ביגעלאייזען (עץ אחר)
255. מרדכי ביגעלאייזען (עץ אחר)
256. הרב ישראל חיים שאול בינדינגר (עץ אחר)
257. חיה רחל בירנבוים (עץ אחר)
258. רויזי בירנבוים (עץ אחר)
259. אירן (קנופלר) בישיץ (עץ אחר)
260. חנה (יוהנה, הנצ'ן) הי''ד (פינקע) בישיץ (עץ אחר)
261. יצחק איגנץ נסי הי"ד בישיץ (עץ אחר)
262. ליביה לילי פרייסנדר בישיץ (עץ אחר)
263. ר' משה בישיץ (עץ אחר)
264. רחל בלימילע (בטי) (דייטש) בישיץ (עץ אחר)
265. שרה בישיץ (עץ אחר)
266. גוטרוד טרוד טירזה תרצה (אוברנדרפר) בית-יעקב (עץ אחר)
267. חיים (חיימק'ה) (קופלוביץ') בית-יעקב (עץ אחר)
268. Babette Frank בכמן (עץ אחר)
269. ג'נט ג'ני הירש בכמן (עץ אחר)
270. הרב יוסף ליאו הי"ד בכמן (עץ אחר)
271. ישראל יוליוס בכמן (עץ אחר)
272. סימון בכמן (עץ אחר)
273. פליקס בכמן (עץ אחר)
274. שרה (Sarchen) הי''ד (פינקע) בכמן (עץ אחר)
275. יצחק מאיר בלומנפלד
276. ברנדל ברטה (מנסבך) בלץ (עץ אחר)
277. הרב זליגמן בער הלוי במברגר (עץ אחר)
278. קיילא וורמסר במברגר (עץ אחר)
279. רייזל מלכה (ריינר) במברגר (עץ אחר)
280. חוה (אוה) נגל בן-חנוך (עץ אחר)
281. שאול יצחק (איזי למפלץ) בן-חנוך (עץ אחר)
282. חיה (Bauernfreund) בקר (עץ אחר)
283. גיטל (יאקאבאוויטש) בראווער
284. אלכסנדר זושא בראך (עץ אחר)
285. יהודה גיורגי הי"ד ברגר (עץ אחר)
286. ד"ר יהושע ברויאר (עץ אחר)
287. ד"ר משה ברויאר (עץ אחר)
288. הרב יוסף ברויאר (עץ אחר)
289. הרב רפאל ברויאר (עץ אחר)
290. טרזיה (דייטש) ברויאר (עץ אחר)
291. ר' שלמה זלמן ברויאר (עץ אחר)
292. שמשון ברויאר (עץ אחר)
293. אליעזר יום-טוב ליפא ברוין
294. יענטא (כהן) ברוין
295. יעקב הלוי ברוקנר (עץ אחר)
296. רבקה יוטל (בוים) ברוקנר (עץ אחר)
297. אסתר אביש ברייער (עץ אחר)
298. יעקב צבי הרש ברייער (עץ אחר)
299. משה דוד ברייער (עץ אחר)
300. שמואל אברהם ברייער (עץ אחר)
301. חוה פערל (ראטה) ברייש (עץ אחר)
302. פנחס ברייש (עץ אחר)
303. זאב בריץ (עץ אחר)
304. צירל פרידה (גולדברגר) ברנט
305. יצחק יהודה (ליפוט) הי"ד ברס (עץ אחר)
306. רגינה (שולזבכר) ברק (עץ אחר)
307. ? גוטמן (עץ אחר)
308. יוסף גוטמן (עץ אחר)
309. אהרון אביגדור גולדברגר
310. אהרון עקיבא הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
311. גבריאל גולדברגר
312. יוסף גולדברגר
313. יחיאל יהודה גולדברגר
314. משה אשר אנשיל גולדברגר
315. שמשון גולדברגר (עץ אחר)
316. אילה (פולק) גולדינג (עץ אחר)
317. יעקב שמעון גולדשמידט (עץ אחר)
318. Traude (Trouti) (Rypinski) גולומב (עץ אחר)
319. הרמן הרש גולומב (עץ אחר)
320. יוסף גורביץ (עץ אחר)
321. הרב יהושע גינסברגר (עץ אחר)
322. מרגליות גליק (עץ אחר)
323. אסתר רייזל וועטענשטיין גרויז (עץ אחר)
324. דוב בער גרויז (עץ אחר)
325. דינה גרויז (עץ אחר)
326. חיים משה גרויז (עץ אחר)
327. חנה איידל גרויז (עץ אחר)
328. פעסיל רחל פפרקורן גרויז (עץ אחר)
329. שמחה גרויז (עץ אחר)
330. זיסל (שטיין) גרוס (עץ אחר)
331. יוטא (אופמאן) גרוסמן (עץ אחר)
332. אדל לאוי גרינבוים (עץ אחר)
333. פייגה הנדל פיליפ גרינבוים (עץ אחר)
334. בערל גרינוואלד (עץ אחר)
335. חיה גרינוואלד (עץ אחר)
336. מרים גרינוואלד (עץ אחר)
337. צארטיל גרינוואלד (עץ אחר)
338. רבקה אונגר גרינוואלד (עץ אחר)
339. שמואל גרינוואלד (עץ אחר)
340. שרה גרינוואלד (עץ אחר)
341. אסתר קרינדל (שטיין) גרינפעלד (עץ אחר)
342. אריה גרינפעלד (עץ אחר)
343. בלומא גרינפעלד (עץ אחר)
344. בנימין זאב גרינפעלד (עץ אחר)
345. חיים גרינפעלד (עץ אחר)
346. יואל גרינפעלד (עץ אחר)
347. רפאל יהודה גרינפעלד (עץ אחר)
348. שלמה זלמן גרינפעלד (עץ אחר)
349. דוד גרסטלה (עץ אחר)
350. צפורה סופי (עמנואל) גרסטלה (עץ אחר)
351. אידלה קיבלביץ דויטש (עץ אחר)
352. יהודה דויטש (עץ אחר)
353. הלל שמואל דונט (עץ אחר)
354. הלל שמואל (לסלו) דונט (עץ אחר)
355. הרב נתן נטע (טיבור) דונט (עץ אחר)
356. יוסף חיים דונט (עץ אחר)
357. יקותיאל דוב הי"ד דונט (עץ אחר)
358. ישעיה הי"ד דונט (עץ אחר)
359. מינדל הי"ד דונט (עץ אחר)
360. ריזל טשארנע הי"ד דונט (עץ אחר)
361. רפאל הי"ד דונט (עץ אחר)
362. Urban Rudolf דייטש (עץ אחר)
363. אברהם דייטש (עץ אחר)
364. אברהם דייטש (עץ אחר)
365. אברהם דייטש (עץ אחר)
366. אורבן רודולף דייטש (עץ אחר)
367. וולף דייטש (עץ אחר)
368. טרזיה דייטש (עץ אחר)
369. יוסף דייטש (עץ אחר)
370. יצחק דייטש (עץ אחר)
371. לזר דייטש (עץ אחר)
372. פילים דייטש (עץ אחר)
373. פיליפ דייטש (עץ אחר)
374. שמעון דייטש (עץ אחר)
375. שמעון דייטש (עץ אחר)
376. שלום יוסף דיקשטיין (עץ אחר)
377. חיים שמואל דמביצר (עץ אחר)
378. רבנו גרשון אשכנזי בעל עבודת הגרשוני (עץ אחר)
379. שרה רות (זילברשטרום) הויזמן (עץ אחר)
380. ברוך בנדעט דוב הוכהייזר (עץ אחר)
381. שלמה צבי הוכהייזר (עץ אחר)
382. אשר (אנטאל) הי"ד הולנדר (עץ אחר)
383. אייזיק יצחק הי"ד הופמן (עץ אחר)
384. אליהו (אלי) הופמן (עץ אחר)
385. צילה (בלה צילי) הי"ד הופמן (עץ אחר)
386. שרה הי"ד הופמן (עץ אחר)
387. ראובן נתן נטע הורוביץ (עץ אחר)
388. שייני פיקוס הורוביץ (עץ אחר)
389. חיה שרה הי''ד (כהן) הי''ד (עץ אחר)
390. ברטל (לבנברג) היילברון (עץ אחר)
391. מקס היילברון (עץ אחר)
392. addto הירש (עץ אחר)
393. Clara הירש (עץ אחר)
394. Gustav הירש (עץ אחר)
395. Johana הי"ד הירש (עץ אחר)
396. אברהם הלוי הירש (עץ אחר)
397. אברהם יצחק הלוי הירש (עץ אחר)
398. אהרן עוזר הלוי הירש (עץ אחר)
399. אסתר גיטל הירש (עץ אחר)
400. בלימה הירש (עץ אחר)
401. בלימע ברכה פרידמן הירש (עץ אחר)
402. גולדא הירש (עץ אחר)
403. חנניה יום-טוב ליפא שלום הלוי הירש (עץ אחר)
404. יהודה יוליוס הירש (עץ אחר)
405. יהושע צבי הלוי הירש (עץ אחר)
406. יואל הלוי הירש (עץ אחר)
407. יוליוס הי"ד הירש (עץ אחר)
408. יעקב עקיבא הלוי הירש (עץ אחר)
409. יעקב עקיבא הלוי הירש (עץ אחר)
410. יצחק משה הלוי הירש (עץ אחר)
411. לאה הירש (עץ אחר)
412. לאה צארטיל הירש (עץ אחר)
413. מרים חנה הינדע סילברשטיין הירש (עץ אחר)
414. נתן דוד הלוי הירש (עץ אחר)
415. צארטיל הירש (עץ אחר)
416. ר' יוסף הלוי הירש (עץ אחר)
417. רבקה זלאטא מוצן הירש (עץ אחר)
418. שרה בכמן (Bachman) הירש (עץ אחר)
419. שרה פיגא פאני (פלזנבורג) הירש (עץ אחר)
420. חוה בלייער הירשפלד (עץ אחר)
421. יצחק יהודה ליפוט (לייבי) הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
422. לוי לזר הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
423. אלטר אלעזר הלפרט (עץ אחר)
424. דוד צבי משה הלפרט (עץ אחר)
425. הלל הלפרט (עץ אחר)
426. ישראל אברהם דוב הלפרט (עץ אחר)
427. מרים סערל הלפרט (עץ אחר)
428. נטע יואל הלפרט (עץ אחר)
429. שמחה הלפרט (עץ אחר)
430. בלומא יוכבד הלפרין (עץ אחר)
431. חוה רבקה (בראון) הלפרין (עץ אחר)
432. חיה רחל הלפרין (עץ אחר)
433. מרים הלפרין (עץ אחר)
434. שיינדל הלפרין (עץ אחר)
435. רחל רוז'י (אייכבאום) הלפרן (עץ אחר)
436. יוכבד לסדן הלר (עץ אחר)
437. שמעון הערמאן (עץ אחר)
438. בנימין זאב הרצוג (עץ אחר)
439. גיטל (שאמועל) הרצוג (עץ אחר)
440. הרב משה הרצוג (עץ אחר)
441. חיה ליבא הרצוג (עץ אחר)
442. יצחק הרצוג (עץ אחר)
443. מנחם הרצוג (עץ אחר)
444. רבקה הרצוג (עץ אחר)
445. שרה (אלט) הרשקוביץ (עץ אחר)
446. הלן (פלזנבורג) ואגשאל (עץ אחר)
447. אושרי אילון וגה (עץ אחר)
448. בערטל (אוברנדרפר) וו?לג?מו?ט (עץ אחר)
449. הרב ישעיהו וו?לג?מו?ט (עץ אחר)
450. גיטל סימא (עקשטיין) וואלדמאן (עץ אחר)
451. ביילא רבקה וובר (עץ אחר)
452. דינה וובר (עץ אחר)
453. יחזקאל שרגא וובר (עץ אחר)
454. יצחק צבי וובר (עץ אחר)
455. משה יעקב שמעון וובר (עץ אחר)
456. קריינדל קרולינה הי''ד (גולדשטיין) ווטיץ (עץ אחר)
457. שרה זנטה הי''ד (זקבך) ווטיץ (עץ אחר)
458. אברהם ווייס (עץ אחר)
459. שמעון ווייס (עץ אחר)
460. שרה יוטא ייטל (אסטרייכער) ווייס (עץ אחר)
461. חיה (שאמועל) ווסרמן (עץ אחר)
462. בן וועבער (עץ אחר)
463. בן וועבער (עץ אחר)
464. יהושע יחזקאל וועבער (עץ אחר)
465. מנחם מנדל וועבער (עץ אחר)
466. משה אליהו וורטהר (עץ אחר)
467. רבקה וורטהר (עץ אחר)
468. אסתר (מנסבך) וורצל (עץ אחר)
469. אהרן שלמה וטנשטיין (עץ אחר)
470. איידל שאשה וטנשטיין (עץ אחר)
471. אלימלך יצחק וטנשטיין (עץ אחר)
472. הרב חיים יהושע וטנשטיין (עץ אחר)
473. יוסף בנימין זאב וטנשטיין (עץ אחר)
474. ישראל וטנשטיין (עץ אחר)
475. מרדכי בצלאל טוביה וטנשטיין (עץ אחר)
476. סעריל קליין וטנשטיין (עץ אחר)
477. פערל וטנשטיין (עץ אחר)
478. שלום יחזקאל וטנשטיין (עץ אחר)
479. שמואל אליהו וטנשטיין (עץ אחר)
480. שרה (ראטה) וטנשטיין (עץ אחר)
481. Ricka Loebenburger וייגרסהיימר (עץ אחר)
482. אליעזר בערלה (יששכר) וייגרסהיימר (עץ אחר)
483. אנשין אנסליין וייגרסהיימר (עץ אחר)
484. ברענדל (גוטמן) וייגרסהיימר (עץ אחר)
485. ג'דה ייטל וייגרסהיימר (עץ אחר)
486. גרדה שרה הי"ד וייגרסהיימר (עץ אחר)
487. וולף בנימין וייגרסהיימר (עץ אחר)
488. חנה קאהן וייגרסהיימר (עץ אחר)
489. יהודה ליאופולד ליאו וייגרסהיימר (עץ אחר)
490. יוסף וייגרסהיימר (עץ אחר)
491. יצחק אייסליין וייגרסהיימר (עץ אחר)
492. ליב וייגרסהיימר (עץ אחר)
493. מאיר וייגרסהיימר (עץ אחר)
494. מאיר מקס וייגרסהיימר (עץ אחר)
495. מקס וייגרסהיימר (עץ אחר)
496. מרתה וייגרסהיימר (עץ אחר)
497. משה הלל מוריץ וייגרסהיימר (עץ אחר)
498. צילי Cilly הי''ד Kuenstler וייגרסהיימר (עץ אחר)
499. קרולינה בנימין וייגרסהיימר (עץ אחר)
500. שרה וייגרסהיימר (עץ אחר)
501. שרה וייגרסהיימר (עץ אחר)
502. חנה רבקה (גולדברגר) ויידר
503. ה?ר?י?יט הי''ד (יואלזון) וייל (עץ אחר)
504. שמואל שטפן וייל (עץ אחר)
505. זאב צבי (וילי) ויינברגר (עץ אחר)
506. לאה ויינברגר (עץ אחר)
507. ר' יהושע (Osias) הי"ד ויינברגר (עץ אחר)
508. שמואל הלוי ויינשטוק (עץ אחר)
509. בלומה וייס (עץ אחר)
510. יהושע וייס (עץ אחר)
511. יצחק אייזיק שלמה וייס (עץ אחר)
512. מלכה מערל (מלי) (דונט) וייס (עץ אחר)
513. צבי אלימלך וייס (עץ אחר)
514. צבי יהודה וייס (עץ אחר)
515. קלונימוס קלמן וייס (עץ אחר)
516. קלונימוס קלמן וייס (עץ אחר)
517. יצחק איסליין (יששכר) לב וייקרסהיימר (עץ אחר)
518. לוי (לייב יהודה) וייקרסהיימר (עץ אחר)
519. חנה (כהן) וינקלר (עץ אחר)
520. יצחק הלוי וינקלר (עץ אחר)
521. משה חיים הי"ד וינקלר (עץ אחר)
522. אברהם אליעזר (אבי) וקסלר (עץ אחר)
523. עלקא (דונט) וקסלר (עץ אחר)
524. טובה פראדיל (הלפרט) ורצברגר (עץ אחר)
525. גיזלה רינקהוף זוהר (עץ אחר)
526. חנה (שחט) ז'יטלני (עץ אחר)
527. ג'י ברי זייגר (עץ אחר)
528. חנה גיטל (ג'רלדין) (פיסקוס) זייגר (עץ אחר)
529. אדולף Sichel זיכל (עץ אחר)
530. רגינה (קלרה) הי''ד (וייגרסהיימר) זיכל (עץ אחר)
531. דוד ליב זילבערשטיין
532. חנה מינדל לאה (יאקאבאוויטש) זילבערשטיין
533. חנניה יום-טוב זילבערשטיין
534. יצחק משה זילבערשטיין
535. משולם צבי בן-ציון זילבערשטיין
536. רבקה (כף) זילבערשטיין
537. רחל זילבערשטיין
538. שלמה זילבערשטיין
539. שלמה אליקים זילבערשטיין
540. הרב דוד לייב זילברשטיין (עץ אחר)
541. הרב אהרן מרדכי זילברשטרום (עץ אחר)
542. פראדל פאני (כהן) זילברשטרום (עץ אחר)
543. ר' יעקב זאב זילברשטרום (עץ אחר)
544. שמחה הי"ד זילברשטרום (עץ אחר)
545. אברהם זילברשמידט (עץ אחר)
546. בתיה (שולזבכר) זילברשמידט (עץ אחר)
547. רס"ן משה (מוש) הי"ד זילברשמידט (עץ אחר)
548. בנימין זלטניק (עץ אחר)
549. רחל (רוזה) (פריש-שטיינהוז) זלמן (עץ אחר)
550. מלי מלכה (אמלי) (מנצבך) זלצמן (עץ אחר)
551. אלעזר לודויג זקבך (עץ אחר)
552. אלעזר לזרוס זקבך (עץ אחר)
553. ברוך בנדיקט הי"ד זקבך (עץ אחר)
554. גרשון גוסטב זקבך (עץ אחר)
555. הענלע העדוויג (זקס) זקבך (עץ אחר)
556. יהושע יוסף זקבך (עץ אחר)
557. לאה לאנגע זקבך (עץ אחר)
558. מנחם מנפרד זקבך (עץ אחר)
559. מרדכי מקס מרקוס זקבך (עץ אחר)
560. נתנאל שמואל זקבך (עץ אחר)
561. פייגלה פאולה (ציפורה) (לוינסקי) זקבך (עץ אחר)
562. שרה שטראוס זקבך (עץ אחר)
563. חנה הינדל הנצ'ן (רוזנבאום) זקס (עץ אחר)
564. שמואל נתנאל זקס (עץ אחר)
565. אהרון טומשוף (עץ אחר)
566. בטינה (נש) טומשוף (עץ אחר)
567. לאה אליס טומשוף (עץ אחר)
568. מארק הי"ד טומשוף (עץ אחר)
569. פראדל גינז טייכטהאל (עץ אחר)
570. קייט (פלאוט) טננבאום (עץ אחר)
571. אהרן יהודה יאקאבאוויטש
572. אסתר (כהן) יאקאבאוויטש
573. חיים יאקאבאוויטש
574. חנניה יום-טוב ליפא יאקאבאוויטש
575. יוסף יאקאבאוויטש
576. יחזקאל שרגא יאקאבאוויטש
577. יצחק יאקאבאוויטש
578. יקותיאל יאקאבאוויטש
579. לוי יאקאבאוויטש
580. משה אביגדור יאקאבאוויטש
581. נחמיה יאקאבאוויטש
582. צבי אלימלך יאקאבאוויטש
583. צמח טוביה גדליה יאקאבאוויטש
584. שלמה יאקאבאוויטש
585. אלה הי"ד יואלזון (עץ אחר)
586. אשר אדולף יואלזון (עץ אחר)
587. יעקב י?עק?י הי"ד יואלזון (עץ אחר)
588. משה מני יואלזון (עץ אחר)
589. נפתלי יואל הרמן יואלזון (עץ אחר)
590. נתן ארתור יואלזון (עץ אחר)
591. רחל גולדשמיטד יואלזון (עץ אחר)
592. שיינדל שאניטה הי"ד יואלזון (עץ אחר)
593. שרה לביאה (שרלוט, לוטי) הי''ד (כהן) יואלזון (עץ אחר)
594. אסתר יוטל (עץ אחר)
595. מרים ברכה (שאמועל) יונג (עץ אחר)
596. חוה יעקובוביץ' (עץ אחר)
597. יעקב חיים אלתר יעקובוביץ' (עץ אחר)
598. פרידה מרים (ריינר) יעקובוביץ' (עץ אחר)
599. רבקה יעקובוביץ' (עץ אחר)
600. Recha Pepi (Rita) Beer כהן (עץ אחר)
601. אביגיל כהן (עץ אחר)
602. אברהם דוב ארתור כהן (עץ אחר)
603. אברהם יעקב כהן (עץ אחר)
604. אברהם ישעיהו כהן (עץ אחר)
605. אהרן דוד כהן (עץ אחר)
606. איילה יוכבד וולף כהן (עץ אחר)
607. אליהו כהן (עץ אחר)
608. אליהו אדווארד (אדי) כהן (עץ אחר)
609. אליהו דוב כהן (עץ אחר)
610. אליהו זאב כהן (עץ אחר)
611. אסתר כהן (עץ אחר)
612. אסתר (אטה, אליזבט) (פרידלנדר) כהן (עץ אחר)
613. אסתר הי"ד כהן (עץ אחר)
614. בנימין זאב כהן (עץ אחר)
615. הילוש (אילונקה) הי''ד לוינגר (אזרוביץ') כהן (עץ אחר)
616. הניה קרזניינקי כהן (עץ אחר)
617. הרב אברהם דוב [בער] אדולף כהן (עץ אחר)
618. הרב אלימלך ליב (טומי) כהן (עץ אחר)
619. הרב יעקב צבי כהן (עץ אחר)
620. הרב נתן כהן (עץ אחר)
621. הרב שמואל כהן (עץ אחר)
622. הרב שמחה כהן (עץ אחר)
623. ויקטור כהן (עץ אחר)
624. חנה לאה פרגר כהן (עץ אחר)
625. יהונתן כהן (עץ אחר)
626. יוסף כהן (עץ אחר)
627. יטלא ייטל הי''ד (שטראוס) כהן (עץ אחר)
628. יצחק איזידור (איזי) כהן (עץ אחר)
629. ישראל דוד כהן (עץ אחר)
630. ישראל מרדכי (איזי) כהן (עץ אחר)
631. לאה לנגה כהן (עץ אחר)
632. מינכה מלוין כהן (עץ אחר)
633. מלכה טובה כהן (עץ אחר)
634. מערל (מערעלע, מעטע) (פינקע) כהן (עץ אחר)
635. משה (מואי) כהן (עץ אחר)
636. משה אליהו (מוריץ) כהן (עץ אחר)
637. משה מוריץ הי"ד כהן (עץ אחר)
638. ניקול פירסט כהן (עץ אחר)
639. נעמי זיסל כהן (עץ אחר)
640. נתנאל כהן (עץ אחר)
641. סיני צבי הי"ד כהן (עץ אחר)
642. עטרה חיה כהן (עץ אחר)
643. צביה קאופמן כהן (עץ אחר)
644. צילה (אונא) כהן (עץ אחר)
645. ר' חנוך כהן (עץ אחר)
646. רוחמה רות (ארנטרוי) כהן (עץ אחר)
647. רות רבקה (גולדברגר) כהן (עץ אחר)
648. רחל מרתה (פיברמן) כהן (עץ אחר)
649. רחל נאה כהן (עץ אחר)
650. רחל רגינה הי''ד (לזר) כהן (עץ אחר)
651. שלום יצחק כהן (עץ אחר)
652. שמואל כהן (עץ אחר)
653. שמחה כהן (עץ אחר)
654. שרה לביאה כהן (עץ אחר)
655. לאה גיטל (שאמועל) כף (עץ אחר)
656. ר' שמחה יוסף אנדרו לאפפלער (עץ אחר)
657. אמה הי''ד (פלאוט) לבנברג (עץ אחר)
658. ברנהרד הי"ד לבנברג (עץ אחר)
659. גרהרט לבנברג (עץ אחר)
660. אליזבט לובל (עץ אחר)
661. אליזה ליזט (פלאשנר) לובל (עץ אחר)
662. הענדל הני Koschland לובל (עץ אחר)
663. וולטר לובל (עץ אחר)
664. יהודה יוליוס לובל (עץ אחר)
665. יוליוס לובל (עץ אחר)
666. קארל הי"ד לובל (עץ אחר)
667. אורי לוינגר (עץ אחר)
668. אלי הי"ד לונדנר (עץ אחר)
669. באבט הי"ד לונדנר (עץ אחר)
670. ישראל יוסף הי"ד לונדנר (עץ אחר)
671. מרים הי"ד לונדנר (עץ אחר)
672. קלרה הי''ד (בכמן) לונדנר (עץ אחר)
673. רחל הי"ד לונדנר (עץ אחר)
674. שולמית הי"ד לונדנר (עץ אחר)
675. שולמית הי"ד לונדנר (עץ אחר)
676. אסתר אשווגה לוסטיג (עץ אחר)
677. בטי פעסיל הי''ד פויכטונגר לוסטיג (עץ אחר)
678. הרברט לוסטיג (עץ אחר)
679. שאול אלפרד זיגפריד לוסטיג (עץ אחר)
680. מתילדה (מונצי) (אלט) ליבוביץ (עץ אחר)
681. דינה הי''ד (Wertheiner) לייזר (עץ אחר)
682. יו?לי (אלט) לייטמן (עץ אחר)
683. חיים יוסף לינדר (עץ אחר)
684. מרים ענגל לינדר (עץ אחר)
685. יהודית זוברסקי למפלץ (עץ אחר)
686. ישראל (אולו) למפלץ (עץ אחר)
687. משה יצחק מקס מקסימיליאן הי"ד למפלץ (עץ אחר)
688. אברהם זאב בער לרנר (עץ אחר)
689. שרה רבקה מאייר (עץ אחר)
690. אברהם צבי מאיער (עץ אחר)
691. משה מאיער (עץ אחר)
692. ניסל שפיצר מאיער (עץ אחר)
693. אסתר אלזע (לוסטיג) מאירפלד (עץ אחר)
694. אסתר פרידלר מאירפלד (עץ אחר)
695. מנחם מנפרד מאירפלד (עץ אחר)
696. שושנה (שושי) גולדפישר מאירפלד (עץ אחר)
697. ליאו מאמס (עץ אחר)
698. פרל מרגלית (דונט) מאנדל (עץ אחר)
699. הרצל פטר הי"ד מדרס (עץ אחר)
700. פרומט מוזס (עץ אחר)
701. חיה (קלרה, מרים) (הופמן) מוטרו (עץ אחר)
702. קלרה הי''ד (למפלץ) מוניכס (עץ אחר)
703. רודולף הי"ד מוניכס (עץ אחר)
704. גיטל (אסטרייכער) מושקוביץ (עץ אחר)
705. אברהם צבי מייזנער (עץ אחר)
706. אהרן מייזנער (עץ אחר)
707. בלימא רייזל מייזנער (עץ אחר)
708. הענא פייגא מייזנער (עץ אחר)
709. הענדי מייזנער (עץ אחר)
710. זאב יצחק מייזנער (עץ אחר)
711. חנה ליבא מייזנער (עץ אחר)
712. ייטל מייזנער (עץ אחר)
713. צארטיל (ראטה) מייזנער (עץ אחר)
714. רחל לאה מייזנער (עץ אחר)
715. אשר זעליג (זיגמונד) הלוי (מנסבך) מניב (עץ אחר)
716. לאה (לני) וויגדורוביץ מניב (עץ אחר)
717. Joachim Achim Joaquim מנסבך (עץ אחר)
718. אהרון הלוי מנסבך (עץ אחר)
719. בעריש מנסבך (עץ אחר)
720. הנרי מנסבך (עץ אחר)
721. חיה מנסבך (עץ אחר)
722. יוסף דוד הלוי מנסבך (עץ אחר)
723. יוסף דוד הלוי מנסבך (עץ אחר)
724. יעקב יהודה הלוי מנסבך (עץ אחר)
725. יעקב יהודה הלוי (ג'ק) מנסבך (עץ אחר)
726. יצחק אליעזר איסמר מנסבך (עץ אחר)
727. מאיר מנפרד (פרד) הלוי מנסבך (עץ אחר)
728. מלי מלכה (פריש) מנסבך (עץ אחר)
729. מרים מנסבך (עץ אחר)
730. משה יצחק הלוי מנסבך (עץ אחר)
731. פנחס (פיניע) הלוי מנסבך (עץ אחר)
732. קלרה קיילה נטוויץ מנסבך (עץ אחר)
733. רחל מנסבך (עץ אחר)
734. שולמית פוזנר מנסבך (עץ אחר)
735. שלמה פרץ הלוי מנסבך (עץ אחר)
736. שרה (שלנגר) מנסבך (עץ אחר)
737. אלימלך מנצבך (עץ אחר)
738. ברנדה טי מנצבך (עץ אחר)
739. שלמה פרץ הלוי הי"ד מנצבך (עץ אחר)
740. צירל (שאמועל) מרגרטען (עץ אחר)
741. אהובה מרטין (עץ אחר)
742. אסתר מרטין (עץ אחר)
743. דוד ישעיה מרטין (עץ אחר)
744. חנניה גרשון מרטין (עץ אחר)
745. מאירה טובה מרטין (עץ אחר)
746. מלכה ברכה מרטין (עץ אחר)
747. משה אליהו מרטין (עץ אחר)
748. יהודית (כהן) מררי (עץ אחר)
749. משה מקס (נוישטאט) נוי (עץ אחר)
750. חיה צירל (הירש) נויבירט (עץ אחר)
751. לאה נויבירט (עץ אחר)
752. משה נויבירט (עץ אחר)
753. נפתלי שלמה נויבירט (עץ אחר)
754. אסתר זעלדה (הירש) נויוביץ (עץ אחר)
755. צארטיל יהודית (ריינר) נוסבאום (עץ אחר)
756. שושנה רוזה (לונדנר) נוסבאום (עץ אחר)
757. חנה (וייגרסהיימר) ניומן (עץ אחר)
758. מרים (רוז) ניומן (עץ אחר)
759. פרידה (אזרוביץ') נמט (עץ אחר)
760. ד"ר יצחק ליאון נש (עץ אחר)
761. כוה?נה (פולק) סגל (עץ אחר)
762. טוני טובה שרה (מנסבך) סולומון (עץ אחר)
763. הגאון ר' משה סופר החת"ם סופר (עץ אחר)
764. חוה לאה וייס סופר (עץ אחר)
765. מערעלע מעטה הי''ד (כהן) סופר (עץ אחר)
766. היינריך הי"ד סטארק (עץ אחר)
767. ייצן הי''ד (שיף) סטארק (עץ אחר)
768. קלרה חיה (פריש-שטיינהוז) סילבר (עץ אחר)
769. אליהו סלומון (עץ אחר)
770. שמואל דוד (דובי) סלומון (עץ אחר)
771. הרב בן-ציון סניידרס (עץ אחר)
772. פראדיל (שטיין) סעגעדין (עץ אחר)
773. ברטה (דייטש) ספינר (עץ אחר)
774. יעקב קאפל ספינר (עץ אחר)
775. רוזה הי''ד (יואלזון) עמנואל (עץ אחר)
776. שמואל עמנואל (עץ אחר)
777. הינדי (ראטה) ענגל (עץ אחר)
778. הרב ברוך עקפלד (עץ אחר)
779. ישעיהו דוד עקשטיין (עץ אחר)
780. יוסף ערנזט (עץ אחר)
781. פאולינה (ניומן) ערנזט (עץ אחר)
782. רחל רוזה (אייזלר) ערנזט (עץ אחר)
783. Bertha Marie Achtmann ערנסט (עץ אחר)
784. מאורסת ל: מרדכי יעקב ערנפעל (עץ אחר)
785. צארטיל (ראטה) פאביש (עץ אחר)
786. אברהם שמואל בנימין פאזען (עץ אחר)
787. בלימה פאזען (עץ אחר)
788. דוד יושע פאזען (עץ אחר)
789. הלל פאזען (עץ אחר)
790. חיה אסתר פאזען (עץ אחר)
791. יואל פאזען (עץ אחר)
792. יואל פאזען (עץ אחר)
793. יחזקאל מנחם פאזען (עץ אחר)
794. ליבא שטאובר פאזען (עץ אחר)
795. משה פאזען (עץ אחר)
796. משולם איסר פאזען (עץ אחר)
797. משולם איסר פאזען (עץ אחר)
798. נפתלי שמחה פאזען (עץ אחר)
799. פנחס יודא פאזען (עץ אחר)
800. שיינדל פאזען (עץ אחר)
801. שמעון ישראל פאזען (עץ אחר)
802. שרה פייגא פאזען (עץ אחר)
803. הרב יצחק זעקל הלוי פולק (עץ אחר)
804. הרב משה פולק (עץ אחר)
805. שלום אלטר פוסט (עץ אחר)
806. ברטה הי''ד פינקע (Finke) פורכהיימר (עץ אחר)
807. לודויג הי"ד פורכהיימר (עץ אחר)
808. טויבע הענא (טוני חני) מניב (מנסבך) פטרפרונד (עץ אחר)
809. משה יעקב פטרפרונד (עץ אחר)
810. בלומה רבקה (ריינר) פינקוביץ (עץ אחר)
811. Anneliese Finke הי''ד פינקע (עץ אחר)
812. Emma הי''ד Feirmann פינקע (עץ אחר)
813. אביגיל בבט ב??יג?יל?ע (וייגרסהיימר) פינקע (עץ אחר)
814. אידה הי"ד פינקע (עץ אחר)
815. אלזע הי''ד ויידנבוים פינקע (עץ אחר)
816. אליעזר לצרוס פינקע (עץ אחר)
817. בנימין הי"ד פינקע (עץ אחר)
818. ברענדיל (ברטה) הי"ד פינקע (עץ אחר)
819. יצחק איזידור הי"ד פינקע (עץ אחר)
820. דוד פיסקוס (עץ אחר)
821. יוכבד יוהנה (ברגמן) פיסקוס (עץ אחר)
822. משה יצחק (מוריס Maurice ) פיסקוס (עץ אחר)
823. צבי הרמן פיסקוס (עץ אחר)
824. קלרה פיסקוס (עץ אחר)
825. פישל אפרים פיקהולץ (עץ אחר)
826. רוזה (למפלץ) פיקהולץ (עץ אחר)
827. חיה מלכה (הלפרט) פיש (עץ אחר)
828. נתן (ארטור) פישר
829. יעקב פלאוט (עץ אחר)
830. לאה לינה בארט פלאוט (עץ אחר)
831. מרדכי גוסטב פלאוט (עץ אחר)
832. שרה זלמה (שטראוס) פלאוט (עץ אחר)
833. הנרייטה אייכוואלד פלאשנר (עץ אחר)
834. מאיר מוריץ פלאשנר (עץ אחר)
835. אברהם הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
836. בלימילע בטי (כהן) פלזנבורג (עץ אחר)
837. בנימין פלזנבורג (עץ אחר)
838. חיים נפתלי פלזנבורג (עץ אחר)
839. יוסף הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
840. מנחם משה עמנואל מנו פלזנבורג (עץ אחר)
841. נטע ניסן הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
842. שמעון הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
843. צארטיל (שאמועל) פליגמן (עץ אחר)
844. רחל רוזה (מנסבך) פלייסיג (עץ אחר)
845. אסתר הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
846. הנדיל הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
847. חנה הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
848. מרים הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
849. רבקה רגינה הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
850. ביאטה בלה (לונדנר) פפנהיים (עץ אחר)
851. אלימלך הלוי פפרקורן (עץ אחר)
852. בנימין צבי הלוי פפרקורן (עץ אחר)
853. נפתלי הלוי פפרקורן (עץ אחר)
854. פנחס שמריהו הלוי פפרקורן (עץ אחר)
855. רבקה חיה שרה פפרקורן (עץ אחר)
856. שמואל הלוי פפרקורן (עץ אחר)
857. אסף פרוסט (עץ אחר)
858. אברהם צבי (הרש) פרידמן (עץ אחר)
859. אסתר רייזל (קיסנר) פרידמן (עץ אחר)
860. דוד פרידמן (עץ אחר)
861. דוד פרידמן (עץ אחר)
862. סימה חנה (הלפרט) פרידמן (עץ אחר)
863. יוטא רחל (שאמועל) פרייזלר (עץ אחר)
864. חנה אנצי'י אדלה (גינסברגר) פריינד (עץ אחר)
865. אידל אמה שפיצר פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
866. ראובן אליעזר (רודי) פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
867. שרגא פייביש פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
868. אלימלך פרמן (עץ אחר)
869. יואל פרנקל (עץ אחר)
870. מאיר ארנסט הי"ד פרנקל (עץ אחר)
871. פראדל גילה (ג'ין) פרנקל (עץ אחר)
872. ר?נ?ה אייגילי (נחמיאס) פרנקל (עץ אחר)
873. שמשון אלכסנדר ש?נדי פרנקל (עץ אחר)
874. גד גאורג פרנקנברג (עץ אחר)
875. דבורה (הופמן) פרנקנברג (עץ אחר)
876. צילה (פיסקוס) צחר (עץ אחר)
877. בלה בריינדל (כהן) צ'יזיק (עץ אחר)
878. משה צ'יזיק (עץ אחר)
879. חיים מאיר צייג (עץ אחר)
880. מרים ברכה (שטיינר) צייג (עץ אחר)
881. אסתר הי"ד קאהן (עץ אחר)
882. בלימילע קאהן (עץ אחר)
883. גוטרוד (אוברנדרפר) קאהן (עץ אחר)
884. יעקב קאהן (עץ אחר)
885. ישעיהו (קנית) קאהן (עץ אחר)
886. לוטה שיינדלא שרה לביאה קאהן (עץ אחר)
887. מעלא מעטא זיגלבאום קאהן (עץ אחר)
888. משה מקס קאהן (עץ אחר)
889. יעקב ריצ'רד קאופמן (עץ אחר)
890. מרים (יואלזון) קאופמן (עץ אחר)
891. אברהם קוביטשעק (עץ אחר)
892. אהרן שמואל קוביטשעק (עץ אחר)
893. אליעזר יהודה קוביטשעק (עץ אחר)
894. בלימה קוביטשעק (עץ אחר)
895. גולדא פרומעט קוביטשעק (עץ אחר)
896. חוה רחל (הירש) קוביטשעק (עץ אחר)
897. יואל אשר קוביטשעק (עץ אחר)
898. יעקה מאיר קוביטשעק (עץ אחר)
899. לאה קוביטשעק (עץ אחר)
900. משה קוביטשעק (עץ אחר)
901. פרומה (דונט) קוביטשעק (עץ אחר)
902. שלמה קוביטשעק (עץ אחר)
903. אסתר (אסתי) (כהן) קוסמן (עץ אחר)
904. מרים (פאזען) קופמן (עץ אחר)
905. בנימין זאב קופרשטיין (עץ אחר)
906. יצחק צבי קופרשטיין (עץ אחר)
907. Piroska (דייטש) קוק (עץ אחר)
908. אדית רוטשילד קורצוייל (עץ אחר)
909. אליעזר וולטר הי"ד קורצוייל (עץ אחר)
910. טוביה תאו הי"ד קורצוייל (עץ אחר)
911. יצחק איזי קורצוייל (עץ אחר)
912. לאה (לינה) הי''ד (פינקע) קורצוייל (עץ אחר)
913. עמרם קורצוייל (עץ אחר)
914. נורית (מנסבך) קזצינסקי (עץ אחר)
915. גיטל קיסנר (עץ אחר)
916. הינדא וויינשטאק קיסנר (עץ אחר)
917. חנה בת-שבע קיסנר (עץ אחר)
918. יוכבד קיסנר (עץ אחר)
919. פייגע רחל קיסנר (עץ אחר)
920. פערל קיסנר (עץ אחר)
921. צארטיל קיסנר (עץ אחר)
922. אברהם צבי קיש (עץ אחר)
923. ברוך קיש (עץ אחר)
924. חנה רבקה קיש (עץ אחר)
925. יוסף קיש (עץ אחר)
926. יחיאל יהודה קיש (עץ אחר)
927. לאה אסתר (גרויז) קיש (עץ אחר)
928. משה אהרן קיש (עץ אחר)
929. צארטיל חיה קיש (עץ אחר)
930. שלמה קיש (עץ אחר)
931. שרה פערל קיש (עץ אחר)
932. אלפרד קלוגמן (עץ אחר)
933. ד"ר הרמן קלוגמן (עץ אחר)
934. חנה הנצ'ן הי''ד בכמן (Bachman) קלוגמן (עץ אחר)
935. טרוד גרייסמן קלוגמן (עץ אחר)
936. ליב (הרמן) קלוגמן (עץ אחר)
937. אברהם יוסף קליין (עץ אחר)
938. אברהם שרגאי צבי קליין (עץ אחר)
939. ביילא קליין (עץ אחר)
940. בנימין צבי קליין (עץ אחר)
941. גבריאל קליין (עץ אחר)
942. גולדה מרים (קיש) קליין (עץ אחר)
943. דבורה ברכה קליין (עץ אחר)
944. הדסה שירה קליין (עץ אחר)
945. חוה לאה קליין (עץ אחר)
946. חיה רחל קליין (עץ אחר)
947. טובי חיה ציפורה (קופרשטיין) קליין (עץ אחר)
948. טויבא קליין (עץ אחר)
949. יעקב קליין (עץ אחר)
950. מרדכי קליין (עץ אחר)
951. משה אברהם קליין (עץ אחר)
952. פייגא קליין (עץ אחר)
953. פערל קליין (עץ אחר)
954. צארטיל (ראטה) קליין (עץ אחר)
955. רחל קליין (עץ אחר)
956. שיינדל קליין (עץ אחר)
957. שמעון חיים קליין (עץ אחר)
958. שרה (אזרוביץ') קליין (עץ אחר)
959. גדליה קלר (עץ אחר)
960. רוז'י (אלט) קלר (עץ אחר)
961. יעקב קסביץ (עץ אחר)
962. סופי (וייגרסהיימר) קסביץ (עץ אחר)
963. ? יאקאבאוויטש קעסטענבוים (עץ אחר)
964. לאה גיטל (עקשטיין) קראוס (עץ אחר)
965. יטל חנה (הירש) קרויס (עץ אחר)
966. אריאל שרה קרופרד (עץ אחר)
967. מאיה נטליה קרופרד (עץ אחר)
968. תומר שמואל קרופרד (עץ אחר)
969. אברהם (אדי) הירש קריל (עץ אחר)
970. נתן קרלבך (עץ אחר)
971. אביגיל בבעט (כהן) קרליבך (עץ אחר)
972. הרב יהושע פליקס פלק קרליבך (עץ אחר)
973. הרב שלמה קרליבך (עץ אחר)
974. שמשון הי"ד קרליבך (עץ אחר)
975. רחל הי''ד (אלט) ר?אב (עץ אחר)
976. ברטי (מנסבך) ראבור (עץ אחר)
977. צארטיל (שטיינר) ראזענבערג (עץ אחר)
978. אברהם צבי (הרש) ראטה (עץ אחר)
979. אהרן ראטה (עץ אחר)
980. אהרן מרדכי ראטה (עץ אחר)
981. בנימין יצחק ראטה (עץ אחר)
982. דוד פנחס ראטה (עץ אחר)
983. הינדא ראטה (עץ אחר)
984. חיה צארטיל ראטה (עץ אחר)
985. חנה איידל ראטה (עץ אחר)
986. יהודה יצחק ראטה (עץ אחר)
987. יהודה ליב ראטה (עץ אחר)
988. יהודה לייב (לייביש) ראטה (עץ אחר)
989. יוסף שמעון ראטה (עץ אחר)
990. מלכה בלימא ראטה (עץ אחר)
991. מלכה טשארנא הרמן ראטה (עץ אחר)
992. מרדכי שמואל אליהו ראטה (עץ אחר)
993. נפתלי ראטה (עץ אחר)
994. פעסיה ראטה (עץ אחר)
995. פערל פרקש ראטה (עץ אחר)
996. צארטיל חנה לאה ראטה (עץ אחר)
997. רייזל רבקה ראטה (עץ אחר)
998. שלמה ראטה (עץ אחר)
999. שלמה מרדכי ראטה (עץ אחר)
1000. תמה קאננער ראטה (עץ אחר)
1001. הרב אשר ישעיה רובין (עץ אחר)
1002. לאה אווה אדלר רוזנבאום (עץ אחר)
1003. ר' מנחם רוזנבאום (עץ אחר)
1004. לאה (גולדברגר) רוזנברג
1005. מנחם אודון הי"ד רוזנברגר (עץ אחר)
1006. רחל לאה טעמא (הלפרט) רוזנפלד (עץ אחר)
1007. אדולף רוזנצוייג (עץ אחר)
1008. ג'ראלד רוזנצוייג (עץ אחר)
1009. הלן חיה (מנסבך) רוזנצוייג (עץ אחר)
1010. ליאונרד רוזנצוייג (עץ אחר)
1011. רות בילה (לוסטיג) רוטר (עץ אחר)
1012. גדליה וולף רוטשטיין (עץ אחר)
1013. יחיאל רוטשטיין (עץ אחר)
1014. בנימן צבי רומפלר (עץ אחר)
1015. ישראל גרשון רומפלר (עץ אחר)
1016. רון רזניק (עץ אחר)
1017. ברטה הי''ד (Wertheiner) רייך (עץ אחר)
1018. הרברט הי"ד רייך (עץ אחר)
1019. מרגרט הי"ד רייך (עץ אחר)
1020. בנימין זאב וילי (בישיץ) רייכארד (עץ אחר)
1021. אסתר (הורוביץ) רייניץ (עץ אחר)
1022. אסתר חיה ריינר (עץ אחר)
1023. אסתר רבקה זוברמן ריינר (עץ אחר)
1024. יוסף ריינר (עץ אחר)
1025. ישעיה ריינר (עץ אחר)
1026. ישעיה יצחק ריינר (עץ אחר)
1027. מרים ריינר (עץ אחר)
1028. משה דב ריינר (עץ אחר)
1029. משה דוב ריינר (עץ אחר)
1030. צבי יהודה ריינר (עץ אחר)
1031. שמואל דוד ריינר (עץ אחר)
1032. שרה דבורה ריינר (עץ אחר)
1033. אליעזר ריכטר (עץ אחר)
1034. חיה שרה הי''ד לינקס ריכטר (עץ אחר)
1035. עמית אברהם רם (עץ אחר)
1036. אביגדור שאמועל (עץ אחר)
1037. אברהם חיים שאמועל (עץ אחר)
1038. אסתר לאה שאמועל (עץ אחר)
1039. אסתר מלכה שאמועל (עץ אחר)
1040. בן שאמועל (עץ אחר)
1041. ברוך שאמועל (עץ אחר)
1042. ברכה ראצל שאמועל (עץ אחר)
1043. גולדה ויז'ניצר שאמועל (עץ אחר)
1044. דבורה רחל (קופרשטיין) שאמועל (עץ אחר)
1045. הרב בנימין זאב שאמועל (עץ אחר)
1046. הרב יוסף שאמועל (עץ אחר)
1047. יהודה אריה שאמועל (עץ אחר)
1048. יהושע שאמועל (עץ אחר)
1049. יוטא שאמועל (עץ אחר)
1050. יוטא רחל שאמועל (עץ אחר)
1051. יוכבד שאמועל (עץ אחר)
1052. ינטא זלדה טויב שאמועל (עץ אחר)
1053. יעקב דוד שאמועל (עץ אחר)
1054. יצחק שאמועל (עץ אחר)
1055. לאה זיסל שאמועל (עץ אחר)
1056. מאיר יעקב שאמועל (עץ אחר)
1057. מרדכי שלמה זלמן שאמועל (עץ אחר)
1058. מרים ברכה שאמועל (עץ אחר)
1059. משה אליהו שאמועל (עץ אחר)
1060. נפתלי צבי שאמועל (עץ אחר)
1061. פייגא שאמועל (עץ אחר)
1062. פנחס שאמועל (עץ אחר)
1063. שרה לביאה לילי (כהן) שאמועל (עץ אחר)
1064. שרה קליין שאמועל (עץ אחר)
1065. חנה (שולזבכר) שארף (עץ אחר)
1066. אביבה (זקבך) שוובר (עץ אחר)
1067. Eileen Susan (גולומב) שוורץ (עץ אחר)
1068. ננטה (וייגרסהיימר) שולזבכר (עץ אחר)
1069. איזפריד שוסטר (עץ אחר)
1070. ברטי (מאמס) שוסטר (עץ אחר)
1071. אהרן מרדכי שחט (עץ אחר)
1072. מנחם מענדל שחט (עץ אחר)
1073. ביילה בלה בריינדל הי''ד (כהן) שטארק (עץ אחר)
1074. בלימה שטיין (עץ אחר)
1075. בנימין זאב שטיין (עץ אחר)
1076. דינה פייגא מנדלוביץ' שטיין (עץ אחר)
1077. חיים ישעיהו אשר שטיין (עץ אחר)
1078. יצחק יואל שטיין (עץ אחר)
1079. מנחם משה שטיין (עץ אחר)
1080. נתן נטע שטיין (עץ אחר)
1081. פראדל שטיין (עץ אחר)
1082. רייזל שטיין (עץ אחר)
1083. רייזל שטיין (עץ אחר)
1084. שמואל דב שטיין (עץ אחר)
1085. שמעון ישראל שטיין (עץ אחר)
1086. הרב אהרון (ארנולד) שטיינהוז (עץ אחר)
1087. הרב דוב זאב (ברנרד וולף) שטיינהוז (עץ אחר)
1088. פריטה דיללער שטיינהוז (עץ אחר)
1089. מרים חנה (פלזנבורג) שטיינמץ (עץ אחר)
1090. שלמה שטיינמץ
1091. אברהם שטיינר (עץ אחר)
1092. אסתר לאה שטיינר (עץ אחר)
1093. גיטל מלכה שטיינר (עץ אחר)
1094. חיה ליבא (שאמועל) שטיינר (עץ אחר)
1095. טוביה יואל שטיינר (עץ אחר)
1096. יהודה לייב שטיינר (עץ אחר)
1097. יוסף יהושע שטיינר (עץ אחר)
1098. יצחק שטיינר (עץ אחר)
1099. משה חיים שטיינר (עץ אחר)
1100. שמעון צבי שטיינר (עץ אחר)
1101. אברהם שטראוס (עץ אחר)
1102. חנה הנצ'ן שטראוס (עץ אחר)
1103. יעקב צבי שטראוס (עץ אחר)
1104. לייזל (פורכהיימר) שטראוס (עץ אחר)
1105. מירל'ה שטראוס (עץ אחר)
1106. פאני שטראוס (עץ אחר)
1107. פאני פראדיל (וייגרסהיימר) שטראוס (עץ אחר)
1108. ר' יעקב הכהן שטראססער (עץ אחר)
1109. אסתר שטרן (עץ אחר)
1110. אסתר (דייטש) שטרן (עץ אחר)
1111. בלומא שטרן (עץ אחר)
1112. הינדל הילדה הי''ד (כהן) שטרן (עץ אחר)
1113. העניא באקסהארן שטרן (עץ אחר)
1114. לאה שטרן (עץ אחר)
1115. מאיר שטרן (עץ אחר)
1116. פרידה הי"ד שטרן (עץ אחר)
1117. ד"ר נחום ליוש הי"ד שטרנפלד (עץ אחר)
1118. מרים (מנצ'י) הי''ד (אלט) שטרנפלד (עץ אחר)
1119. אדולף הי"ד שיף (עץ אחר)
1120. גרטרוד הי"ד שיף (עץ אחר)
1121. הילדה הי''ד שטיין שיף (עץ אחר)
1122. יעקב יוהב שיף (עץ אחר)
1123. ליזולט (Liselotte) הי"ד שיף (עץ אחר)
1124. מקס שיף (עץ אחר)
1125. מלי (מלכה) (מנסבך) שיפמן (עץ אחר)
1126. צבי שיפמן (עץ אחר)
1127. חוה שליסל (עץ אחר)
1128. חיה ליבא שליסל (עץ אחר)
1129. יהושע שליסל (עץ אחר)
1130. לאה פערל (גומבו) שליסל (עץ אחר)
1131. צארטיל שליסל (עץ אחר)
1132. החזן יוזף הי"ד שמידט (עץ אחר)
1133. אילנה גאלדע שניידר (עץ אחר)
1134. הדסה יהודית שניידר (עץ אחר)
1135. חוה גוטרוד (בוים) שניידר (עץ אחר)
1136. חיים ברוך שניידר (עץ אחר)
1137. נחמה מעלא שניידר (עץ אחר)
1138. שלום יעקב שניידר (עץ אחר)
1139. אהרן זרח שפירא (עץ אחר)
1140. אסתר רייזל (גולדברגר) שפרונג
1141. מרדכי מאקס הי"ד שרוטר (עץ אחר)
1142. אלה הי''ד (פלזנבורג) שרייבר (עץ אחר)
1143. נעמי (זילברשמידט) תימור (עץ אחר)
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.