אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - New York
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 444)
1. Iris Catton Ernst (עץ אחר)
2. Paul Friedrich Fred Levy (עץ אחר)
3. בלה (שטראוס) Levy (עץ אחר)
4. Andrew Phillip Markman (עץ אחר)
5. Margery Morris (עץ אחר)
6. Shari (מנסבך) Shaffer (עץ אחר)
7. Arnold O. Zisselman (עץ אחר)
8. דוד איתיאל אבינר (עץ אחר)
9. יוחאי נתנאל אבינר (עץ אחר)
10. נחמה לאה קירשנבאום אבינר-אינוברוצלבסקי (עץ אחר)
11. אהרן יצחק שלמה אדלר (עץ אחר)
12. אליעזר אדלר (עץ אחר)
13. גבריאל יוסף אדלר (עץ אחר)
14. גיטל אדלר (עץ אחר)
15. דינה אדלר (עץ אחר)
16. חיים אברהם שלום אדלר (עץ אחר)
17. טויבא אדלר (עץ אחר)
18. טויבא אדלר (עץ אחר)
19. יודא אריה אדלר (עץ אחר)
20. יעקב אדלר (עץ אחר)
21. מחלה חיה רבקה קאטה אדלר (עץ אחר)
22. מלכה טילא רייזמאן אדלר (עץ אחר)
23. מרים אדלר (עץ אחר)
24. משה יצחק אדלר (עץ אחר)
25. נפתלי צבי אדלר (עץ אחר)
26. שמעון אדלר (עץ אחר)
27. שמשון אליהו אדלר (עץ אחר)
28. שרה קריינדל פליישמאן אדלר (עץ אחר)
29. יצחק (Obie) אוברנדרפר (עץ אחר)
30. חיים יואל אונגר (עץ אחר)
31. שושנה (שושי) (הורוביץ) אופן (עץ אחר)
32. Alicia Rivera אלון (עץ אחר)
33. דניאל שושנה פרנקל אלון (עץ אחר)
34. אסתר (גומבו) אליאס (עץ אחר)
35. טוביה אליאס (עץ אחר)
36. פעשא אליאס (עץ אחר)
37. צבי מנחם אליאס (עץ אחר)
38. שלמה אליאס (עץ אחר)
39. רייזל שרה (פלזנבורג) אלתר (עץ אחר)
40. אברהם אסטרייכער (עץ אחר)
41. אהרן אסטרייכער (עץ אחר)
42. אהרן אסטרייכער (עץ אחר)
43. בצלאל אסטרייכער (עץ אחר)
44. בת אסטרייכער (עץ אחר)
45. גיטל אסטרייכער (עץ אחר)
46. חיים שלמה אסטרייכער (עץ אחר)
47. חנה אסטרייכער (עץ אחר)
48. טויבא אסטרייכער (עץ אחר)
49. יוכבד חיה ליבא אסטרייכער (עץ אחר)
50. יעקב אסטרייכער (עץ אחר)
51. לאה יוטא אסטרייכער (עץ אחר)
52. מלכה רחל פערל (פליישמאן) אסטרייכער (עץ אחר)
53. שמעון אסטרייכער (עץ אחר)
54. שרה הענא באב''ד אסטרייכער (עץ אחר)
55. אלקא אסתר אקרמן (עץ אחר)
56. בן-ציון אקרמן (עץ אחר)
57. ברוך יהודה מרדכי אקרמן (עץ אחר)
58. יעקב מאיר אקרמן (עץ אחר)
59. ישראל זאב אקרמן (עץ אחר)
60. משה אקרמן (עץ אחר)
61. שלמה זלמן אקרמן (עץ אחר)
62. שמחה אקרמן (עץ אחר)
63. שיינדלא ג'נט כהן (קאהן) בוים (עץ אחר)
64. אסתר (הירש) ביכעל (עץ אחר)
65. בלימה ביכעל (עץ אחר)
66. חוה צילה ביכעל (עץ אחר)
67. משה צבי ביכעל (עץ אחר)
68. שרה פייגא ביכעל (עץ אחר)
69. משה בינעט (עץ אחר)
70. אסתר (הירש) בירנבוים (עץ אחר)
71. ישעיה יעקב יקותיאל בירנבוים (עץ אחר)
72. פערל לויה (שטרן) בלוי (עץ אחר)
73. מרדכי בערמאן (עץ אחר)
74. ד"ר יהושע ברויאר (עץ אחר)
75. דוד ירמיהו ברייער (עץ אחר)
76. דינה אסתר פרידמן ברייער (עץ אחר)
77. יום טוב ליפא משה ברייער (עץ אחר)
78. יחיאל עזריאל ברייער (עץ אחר)
79. יעקב יצחק ברייער (עץ אחר)
80. רעכל מירל בראון ברייער (עץ אחר)
81. יעקב אברהם ברייש (עץ אחר)
82. חיה (שטרן) ברכפלד (עץ אחר)
83. פרופ' יהושע ליב גולדינג (עץ אחר)
84. הלל יהודה גולדשטיין (עץ אחר)
85. יחזקאל יחיאל גומבו (עץ אחר)
86. ישראל יוסף גומבו (עץ אחר)
87. לאה אסתר לוינגר גומבו (עץ אחר)
88. לוי יצחק גומבו (עץ אחר)
89. משה גומבו (עץ אחר)
90. אברהם גרויז (עץ אחר)
91. אהרון מרדכי גרויז (עץ אחר)
92. חיה פוקס גרויז (עץ אחר)
93. חנה איידל גרויז (עץ אחר)
94. יצחק יעקב גרויז (עץ אחר)
95. מלכה גרויז (עץ אחר)
96. מלכה רבקה גרויז (עץ אחר)
97. מרים גרויז (עץ אחר)
98. משה יוסף גרויז (עץ אחר)
99. נפתלי גרויז (עץ אחר)
100. סימא גיטל פארגעס (פורגעס) גרויז (עץ אחר)
101. שמעון דוד גרויז (עץ אחר)
102. רבקה (קאהן) גרוס (עץ אחר)
103. יהודית גולדברג גרוסברגר (עץ אחר)
104. גיטל פעסל הרשקוביץ גרינבוים (עץ אחר)
105. יטל חיה גרינבוים (עץ אחר)
106. צבי יהודא גרינבוים (עץ אחר)
107. קלונימוס קלמן גרינבוים (עץ אחר)
108. רבקה גרינבוים (עץ אחר)
109. שמואל גרינבוים (עץ אחר)
110. שמשון גרינבוים (עץ אחר)
111. חיה רייצל סנדרס גרינוואלד (עץ אחר)
112. יוכבד גרינוואלד (עץ אחר)
113. משה גרינוואלד (עץ אחר)
114. ליהי דור (עץ אחר)
115. בלומה ליאורה דמביצר (עץ אחר)
116. יהושע צבי דמביצר (עץ אחר)
117. עקיבא יצחק דמביצר (עץ אחר)
118. יהושע (שוקי) הורוביץ (עץ אחר)
119. יוסף הורוביץ (עץ אחר)
120. מינה (כהן) הורוביץ (עץ אחר)
121. מנחם מענדל הורוביץ (עץ אחר)
122. רחל מינקא הורוביץ (עץ אחר)
123. אברהם משה הלוי הירש (עץ אחר)
124. אברהם שמחה הלוי הירש (עץ אחר)
125. אברהם שמחה הלוי הירש (עץ אחר)
126. אסתר הירש (עץ אחר)
127. בילא הירש (עץ אחר)
128. בילא הירש (עץ אחר)
129. בלימה הירש (עץ אחר)
130. בלימה הירש (עץ אחר)
131. בלימה הירש (עץ אחר)
132. בלימה הירש (עץ אחר)
133. בנימין זאב הלוי הירש (עץ אחר)
134. דבורה כהן הירש (עץ אחר)
135. חוה לאה הירש (עץ אחר)
136. חוה צילה הירש (עץ אחר)
137. חיה הירש (עץ אחר)
138. חיה רחל רייצל הלפרין הירש (עץ אחר)
139. חנה מלכה הירש (עץ אחר)
140. חנה מרים הירש (עץ אחר)
141. יהושע הלוי הירש (עץ אחר)
142. יואל הלוי הירש (עץ אחר)
143. יחזקאל שרגא הלוי הירש (עץ אחר)
144. יחזקאל שרגא הלוי הירש (עץ אחר)
145. יעקב הלוי הירש (עץ אחר)
146. יצחק הלוי הלוי הירש (עץ אחר)
147. ישעיהו הלוי הירש (עץ אחר)
148. ישראל דוב הלוי הירש (עץ אחר)
149. לאה רבקה גרינפעלד הירש (עץ אחר)
150. מרדכי אלעזר הלוי הירש (עץ אחר)
151. מרים לאה הירש (עץ אחר)
152. משה הלוי הירש (עץ אחר)
153. משה הלוי הירש (עץ אחר)
154. משה יהודה הלוי הירש (עץ אחר)
155. משה שמואל הלוי הירש (עץ אחר)
156. נטע זאב וולף הלוי הירש (עץ אחר)
157. עקיבא הלוי הירש (עץ אחר)
158. פראדיל גיטל שטיין הירש (עץ אחר)
159. רוייזה פרלמוטר הירש (עץ אחר)
160. רחל לאה רוטשטיין הירש (עץ אחר)
161. שלום הלוי הירש (עץ אחר)
162. שלמה זלמן הלוי הירש (עץ אחר)
163. שמואל צבי הלוי הירש (עץ אחר)
164. שרה פייגא הירש (עץ אחר)
165. אברהם הלפרט (עץ אחר)
166. אסתר הינדע (הירש) הלפרט (עץ אחר)
167. בלימה הלפרט (עץ אחר)
168. דבורה יוטל הלפרט (עץ אחר)
169. הענטשי הלפרט (עץ אחר)
170. הענצ'י הלפרט (עץ אחר)
171. חיה מרים הלפרט (עץ אחר)
172. יחיאל מיכל הלפרט (עץ אחר)
173. יעקב שלמה הלפרט (עץ אחר)
174. יצחק יואל הלפרט (עץ אחר)
175. מנחם אהרן הלפרט (עץ אחר)
176. מנחם אהרן הלפרט (עץ אחר)
177. רייזל הלפרט (עץ אחר)
178. שרה פייגא הלפרט (עץ אחר)
179. אליעזר הלר (עץ אחר)
180. זאב הלר (עץ אחר)
181. יעקב הלר (עץ אחר)
182. ישראל איזי הלר (עץ אחר)
183. רחל אסתר כהן (קאהן) הלר (עץ אחר)
184. דבורה פערל (גרויז) הערמאן (עץ אחר)
185. יונתן (יוני) וגה (עץ אחר)
186. גרשון וובר (עץ אחר)
187. עלקא אסתר (לינדר) וובר (עץ אחר)
188. בלומא חנה (אדלר) וועבער (עץ אחר)
189. שיינדל (לינדר) ויינשטוק (עץ אחר)
190. שמואל ויינשטוק (עץ אחר)
191. יוסף מנדל וייס (עץ אחר)
192. ירמיהו וייס (עץ אחר)
193. משה וייס (עץ אחר)
194. צארטיל (גרינבוים) וייס (עץ אחר)
195. רחל (גרינבוים) וייס (עץ אחר)
196. חיה פרומא (הירש) ולדמן (עץ אחר)
197. אברהם צבי ולר (עץ אחר)
198. אליהו לוי ולר (עץ אחר)
199. דוד ולר (עץ אחר)
200. יוכבד ולר (עץ אחר)
201. יצחק ולר (עץ אחר)
202. ישראל יהודה ולר (עץ אחר)
203. פערל ולר (עץ אחר)
204. צארטיל (שטרן) ולר (עץ אחר)
205. רבקה ולר (עץ אחר)
206. רייזל ולר (עץ אחר)
207. שרגא יחזקאל ולר (עץ אחר)
208. ברוך יצחק מאיר ורצברגר (עץ אחר)
209. חיה מלכה ורצברגר (עץ אחר)
210. יחזקאל שרגא ורצברגר (עץ אחר)
211. חנה רחל (הלפרט) זילבערשטיין (עץ אחר)
212. אברהם יחיאל מיכל טרעביטש (עץ אחר)
213. שלמה יואל טרעביטש (עץ אחר)
214. אהרן ישעיה הכהן טשעסיר (עץ אחר)
215. חיה שרה יעקובוביץ' (עץ אחר)
216. צארטיל (גומבו) יעקובוביץ' (עץ אחר)
217. שמואל יעקובוביץ' (עץ אחר)
218. אליעזר לייזר כהן (עץ אחר)
219. אסתר דולי טייב כהן (עץ אחר)
220. אסתר רוזאלי כהן (עץ אחר)
221. גבריאלה כהן (עץ אחר)
222. חנה (נושי) הנדלר כהן (עץ אחר)
223. ישעיהו שעיה כהן (עץ אחר)
224. מנחם מרדכי כהן (עץ אחר)
225. משה (מואי) כהן (עץ אחר)
226. נעמי כהן (עץ אחר)
227. פריידא מלכה ניימאן כהן (עץ אחר)
228. רבקה כהן (עץ אחר)
229. רבקה רחל גרינבוים כהן (עץ אחר)
230. פעשא מלכה רוזן לאנגסאם (עץ אחר)
231. שמחה בנימין לאנגסאם (עץ אחר)
232. אהרון נטע לאנדא (עץ אחר)
233. בלימה לאנדא (עץ אחר)
234. חיה יטלא (הירש) לאנדא (עץ אחר)
235. יחזקאל שרגא לאנדא (עץ אחר)
236. נחמן לאנדא (עץ אחר)
237. צירל דבורה לאנדא (עץ אחר)
238. שמריהו הלוי לבקובסקי (עץ אחר)
239. יעקב לברון (עץ אחר)
240. אברהם דוד לינדר (עץ אחר)
241. אסתר דבורה גולד לינדר (עץ אחר)
242. בנימין צבי לינדר (עץ אחר)
243. בריינדל ברגר לינדר (עץ אחר)
244. דוד לינדר (עץ אחר)
245. חיים יוסף לינדר (עץ אחר)
246. חנה חיה סאסא לינדר (עץ אחר)
247. יהודה אריה לינדר (עץ אחר)
248. יהושע לינדר (עץ אחר)
249. יעקב יחזקיהו לינדר (עץ אחר)
250. יעקב שלמה לינדר (עץ אחר)
251. יצחק ישראל דוב לינדר (עץ אחר)
252. ישראל יצחק לינדר (עץ אחר)
253. ליבא לינדר (עץ אחר)
254. משה אליהו לינדר (עץ אחר)
255. עמרם לינדר (עץ אחר)
256. פייגא הענטשא לינדר (עץ אחר)
257. רבקה לינדר (עץ אחר)
258. שיינדל לינדר (עץ אחר)
259. שמואל לינדר (עץ אחר)
260. שמואל לינדר (עץ אחר)
261. שרה פרידמן לינדר (עץ אחר)
262. יטל חיה (גרינבוים) ליפשיץ (עץ אחר)
263. בלימא לפקוביץ (עץ אחר)
264. חנה מילכה (הירש) לפקוביץ (עץ אחר)
265. לאה לפקוביץ (עץ אחר)
266. פיגא לפקוביץ (עץ אחר)
267. יואל לרנר (עץ אחר)
268. שיינדל (הורוביץ) מילר (עץ אחר)
269. אהרון הלוי מנסבך (עץ אחר)
270. אברהם סופר (עץ אחר)
271. גיטל לאה (הירש) פאזען (עץ אחר)
272. יואל יונתן פוזנר (עץ אחר)
273. רייזל (הירש) פוזנר (עץ אחר)
274. אליעזר מנוח פולק (עץ אחר)
275. דוד מאיר פולק (עץ אחר)
276. חיים יעקב פולק (עץ אחר)
277. משה פולק (עץ אחר)
278. רבקה פולק (עץ אחר)
279. שיינה חיילה פולק (עץ אחר)
280. חנה פיל (עץ אחר)
281. ציפורה פייגא פיל (עץ אחר)
282. אסתר גיטל פיעטרקובסקי (עץ אחר)
283. דבורה בלימה פיעטרקובסקי (עץ אחר)
284. חנוך הלוי פיעטרקובסקי (עץ אחר)
285. מרדכי זאב הלוי פיעטרקובסקי (עץ אחר)
286. פערל פיעטרקובסקי (עץ אחר)
287. רבקה יוכבד (פלזנבורג) פיעטרקובסקי (עץ אחר)
288. שלמה יהודה אריה הלוי פיעטרקובסקי (עץ אחר)
289. שמואל הלוי פיעטרקובסקי (עץ אחר)
290. אברהם שמואל פיש (עץ אחר)
291. הענצ'י פיש (עץ אחר)
292. יקותיאל יהודה פיש (עץ אחר)
293. נטע ניסן פיש (עץ אחר)
294. סרח ברכה פיש (עץ אחר)
295. רחל פיש (עץ אחר)
296. מרים זיסל פישמן
297. רבקה הענא נייהויז פישר
298. אליהו שלמה פלזנבורג (עץ אחר)
299. אשר זעליג פלזנבורג (עץ אחר)
300. בלימה אהובה פלזנבורג (עץ אחר)
301. בלימילע בטי (כהן) פלזנבורג (עץ אחר)
302. ברוך פלזנבורג (עץ אחר)
303. דוד פלזנבורג (עץ אחר)
304. חוה ליבא ורדיגר פלזנבורג (עץ אחר)
305. טובה פלזנבורג (עץ אחר)
306. יששכר מרדכי (מרכוס) פלזנבורג (עץ אחר)
307. מנחם פלזנבורג (עץ אחר)
308. משה עקיבא פלזנבורג (עץ אחר)
309. נטע ניסן אברהם (נו?טי) פלזנבורג (עץ אחר)
310. עזריאל ניסים פלזנבורג (עץ אחר)
311. פייגה פלזנבורג (עץ אחר)
312. פעסיל לייבוביץ' פלזנבורג (עץ אחר)
313. רחל כ''ץ פלזנבורג (עץ אחר)
314. שיינא שרה גלסמן פלזנבורג (עץ אחר)
315. שמואל פלזנבורג (עץ אחר)
316. שמחה יעקב פלזנבורג (עץ אחר)
317. יצחק פעדער (עץ אחר)
318. לאה רבקה (ראטה) פעדער (עץ אחר)
319. הענטשא לאה (לינדר) פפרקורן (עץ אחר)
320. שלמה דוב הלוי פפרקורן (עץ אחר)
321. יהודה ליב פרוינד (עץ אחר)
322. גיטל פרידמן (עץ אחר)
323. הענצ'י פרידמן (עץ אחר)
324. חנניה יום-טוב ליפא פרידמן (עץ אחר)
325. יצחק יהושע פרידמן (עץ אחר)
326. מנחם אהרון פרידמן (עץ אחר)
327. רחל פרידמן (עץ אחר)
328. שלמה פרידמן (עץ אחר)
329. שמואל נטע ניסן פרידמן (עץ אחר)
330. רוסה רוזי רוזנה שפיצר פרנקל (עץ אחר)
331. משה יעקב קארל פשרהופר (עץ אחר)
332. אסתר שיינדל שור קאהן (עץ אחר)
333. אפרים קאהן (עץ אחר)
334. חיה קאהן (עץ אחר)
335. יעקב קאהן (עץ אחר)
336. ישעיהו חיים קאהן (עץ אחר)
337. מעלא מעטא זיגלבאום קאהן (עץ אחר)
338. מרדכי קאהן (עץ אחר)
339. משה קאהן (עץ אחר)
340. שבתי קאהן (עץ אחר)
341. אהרון קופרשטיין (עץ אחר)
342. טובי קופרשטיין (עץ אחר)
343. יהודה אריה קופרשטיין (עץ אחר)
344. מרים ברכה קופרשטיין (עץ אחר)
345. מרים ברכה קופרשטיין (עץ אחר)
346. נתן קופרשטיין (עץ אחר)
347. פעסי קופרשטיין (עץ אחר)
348. שפרה רויזא קופרשטיין (עץ אחר)
349. חיה גיטי פליישמן קיסנר (עץ אחר)
350. טובי קיסנר (עץ אחר)
351. יחיאל אריה (לייבי) קיסנר (עץ אחר)
352. יצחק קיסנר (עץ אחר)
353. צארטיל קיסנר (עץ אחר)
354. שמואל קיסנר (עץ אחר)
355. שמחה בונם קיסנר (עץ אחר)
356. חיים יצחק קליין (עץ אחר)
357. חנה שטוק קליין (עץ אחר)
358. שרה מינדל (לינדר) קליין (עץ אחר)
359. חיה אסתר (אסטרייכער) קנאפלער (עץ אחר)
360. טויבא קנאפלער (עץ אחר)
361. יוסף קנאפלער (עץ אחר)
362. יעקב קנאפלער (עץ אחר)
363. ישראל שלמה קנאפלער (עץ אחר)
364. צבי קנאפלער (עץ אחר)
365. חוה רייזל קעסטענבוים (עץ אחר)
366. חיה אסתר הענטשא קעסטענבוים (עץ אחר)
367. יואל קעסטענבוים (עץ אחר)
368. ישראל צבי קעסטענבוים (עץ אחר)
369. לאה קעסטענבוים (עץ אחר)
370. מרים בראנא קעסטענבוים (עץ אחר)
371. פערל פרומט (וייס) קעסטענבוים (עץ אחר)
372. ראכל יטלא (הירש) קעסטענבוים (עץ אחר)
373. רבקה יענטא קעסטענבוים (עץ אחר)
374. שמחה בונם קעסטענבוים (עץ אחר)
375. נתן קרויזר (עץ אחר)
376. אברהם צבי ראטה (עץ אחר)
377. אברהם צבי ראטה (עץ אחר)
378. אהרן פנחס ראטה (עץ אחר)
379. אליעזר לוי ראטה (עץ אחר)
380. אסתר מינדל ראטה (עץ אחר)
381. אסתר פראיידל שטארק ראטה (עץ אחר)
382. אסתר קף ראטה (עץ אחר)
383. ביילה יוטא (פורגעס) ראטה (עץ אחר)
384. גאלדע פיללער ראטה (עץ אחר)
385. דוד ראטה (עץ אחר)
386. זאב יצחק ראטה (עץ אחר)
387. חיה בלומא כהן ראטה (עץ אחר)
388. חנה ראטה (עץ אחר)
389. יעקב אליעזר ראטה (עץ אחר)
390. לאה ראטה (עץ אחר)
391. מאיר דב ראטה (עץ אחר)
392. מרים שיינדל ראטה (עץ אחר)
393. פיילא פייגא רינגעל ראטה (עץ אחר)
394. ראובן שלום ראטה (עץ אחר)
395. שמואל ראטה (עץ אחר)
396. שרה חיה בלימא ראטה (עץ אחר)
397. אסתר רובין (עץ אחר)
398. חנה רובין (עץ אחר)
399. יוכבד (פלזנבורג) (פלזנבורג) רובין (עץ אחר)
400. חיה ייטל (פלזנבורג) רובינשטיין (עץ אחר)
401. חנה רייזל (וייס) רוזנברג (עץ אחר)
402. Malvina ויינגרטן רוזנצוייג (עץ אחר)
403. אדולף רוזנצוייג (עץ אחר)
404. הלן שטוק רוזנצוייג (עץ אחר)
405. יואל יקותיאל רויטנבורג (עץ אחר)
406. פייגה (לינדר) רומפלר (עץ אחר)
407. חנה (אירן) (כהן) ריכטר (עץ אחר)
408. פנחס פול ריכטר (עץ אחר)
409. יחזקאל יהודה שאמועל (עץ אחר)
410. דוד שארף (עץ אחר)
411. חנה (שולזבכר) שארף (עץ אחר)
412. מיכאל א. שארף (עץ אחר)
413. הינדל (הירש) שוורץ (עץ אחר)
414. חוה (גומבו) שוורץ (עץ אחר)
415. יונתן שוורץ (עץ אחר)
416. שלום פסח שוורץ (עץ אחר)
417. חיה מושקא שחט (עץ אחר)
418. חנה שיינא שחט (עץ אחר)
419. מנוחה רחל שחט (עץ אחר)
420. שטערנא שרה שחט (עץ אחר)
421. חנה מירל (הירש) שטיין (עץ אחר)
422. יהודה אברהם שטיין (עץ אחר)
423. יעקב עקיבא אלפרד שטיינמץ (עץ אחר)
424. מרים חנה (פלזנבורג) שטיינמץ (עץ אחר)
425. ר' אשר זעליג שטיינמץ (עץ אחר)
426. אליהו בצלאל שטרן (עץ אחר)
427. דוד שטרן (עץ אחר)
428. חיים יהודה שטרן (עץ אחר)
429. יהושע שטרן (עץ אחר)
430. יואל שטרן (עץ אחר)
431. יצחק מרדכי שטרן (עץ אחר)
432. מלכה דבורה שטרן (עץ אחר)
433. מרים רחל לאה שטרן (עץ אחר)
434. נעכא גיטל שטרן (עץ אחר)
435. סלו שטרן (עץ אחר)
436. ראכל גיטל (הירש) שטרן (עץ אחר)
437. רייזל שטרן (עץ אחר)
438. שרה רבקה שפיץ שטרן (עץ אחר)
439. חיה רבקה (הורוביץ) שמאלברג (עץ אחר)
440. אברהם צבי שפירא (עץ אחר)
441. אליעזר משה יוסף שפירא (עץ אחר)
442. חנה ברכה שפירא (עץ אחר)
443. מלכה (פסטן) שפירא (עץ אחר)
444. רחל שפירא (עץ אחר)
ערים במאגר
1. Bronx, New York
2. Brooklyn, New York
3. Long Island, New York
4. Manhattan, New York
5. Monroe, New York
6. New York
7. New York, New York
8. New York, New York 050-933-4913
9. Spring Valley, New York
10. Suffern, New York
11. West New York, New Jersey
13. Cholar, New York
17. West-New-York, NJ


חיפוש בקורות חיים


43 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(9/6/2022) ? ???-?? ?'???-?"? עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון