אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Slovakia
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 575)
1. הענדל ינקה (בישיץ) (עץ אחר)
2. חנה הי''ד (כהן) (עץ אחר)
3. לאה לני (כהן) ערנזט
4. מינה הי''ד (כהן) (עץ אחר)
5. מלכה מרישקה מארטשא הי''ד (וייס) (עץ אחר)
6. יששכר דוב (ברנרד, ב??ר?נ?ט) גולדברגר
7. דוד (דו?נו?, דזידר) אקשטיין
8. הרב מאיר שלמה (מיקשא, מקסמיליאן) כהן (עץ אחר)
9. שמחה (סימון, שמעון) הי"ד בישיץ (עץ אחר)
10. שרגא פייביש (פייש, פיליפ) נוימן (עץ אחר)
11. יוסף אדלר (עץ אחר)
12. לאה לני (בישיץ) אדלר (עץ אחר)
13. ר' חיים צבי אדלר (עץ אחר)
14. ר' משה אדלר (עץ אחר)
15. סרן שרה (וייס) אונגר (עץ אחר)
16. אריה אנדרי (מטושקה) אור-טיב (עץ אחר)
17. אסתר (לוינגר) אזרוביץ' (עץ אחר)
18. אסתר הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
19. ברטה הי''ד (וייס) אזרוביץ' (עץ אחר)
20. יצחק הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
21. מיל?ד?ה הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
22. מרדכי מנחם אזרוביץ' (עץ אחר)
23. עזרא אזדרש הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
24. שמעון הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
25. יוסף יהושע (יוסי) אייגנר (עץ אחר)
26. רבי עקיבא אייגר (עץ אחר)
27. אליזבט הי''ד (מנצר) אלט (עץ אחר)
28. בלומה בלימילע ברטה בטי הי''ד (ערנזט) אלט
29. חנה יולן הי''ד אלט (עץ אחר)
30. רייזל רוזה רוזליה (פייט) אלט (עץ אחר)
31. יהודה שלמה (קאופמן) אל-עמי (עץ אחר)
32. יהודית (שטארק) אמזלק (עץ אחר)
33. ברטה בלימא בלומה (וייס) אנגל (עץ אחר)
34. משה ירמיהו מוריץ הי"ד אנגל (עץ אחר)
35. ייטל יולאן (ג'ולן) הי''ד (בישיץ) אנג'ל (עץ אחר)
36. בלימלא בלנקה הי''ד (בישיץ) אנטל (עץ אחר)
37. אסתר אבאנני אסאד (עץ אחר)
38. הרב אהרן שמואל אסאד (עץ אחר)
39. הרב מרדכי אסאד (עץ אחר)
40. יהודית (גלאזער) אסאד (עץ אחר)
41. לאה (ליויה, לילי) (גולדברגר) אקשטיין
42. אברהם ארליך (עץ אחר)
43. אברהם אלברט הי"ד בישיץ (עץ אחר)
44. אהרן אלעזר הי"ד בישיץ (עץ אחר)
45. אירן (קנופלר) בישיץ (עץ אחר)
46. אליהו שלמה אמיל הי"ד בישיץ (עץ אחר)
47. אלכסנדר סנדור בישיץ (עץ אחר)
48. אנדרס הי"ד בישיץ (עץ אחר)
49. אסתר אדיט הי''ד (רוזנברג) בישיץ (עץ אחר)
50. בטי לנדסמן בישיץ (עץ אחר)
51. בנימין (בנו) בישיץ (עץ אחר)
52. ברטה בישיץ (עץ אחר)
53. ברטה בטי הי''ד גרוסמן בישיץ (עץ אחר)
54. ברכה בילא בלומא ברטה (ק?צ?ר) בישיץ (עץ אחר)
55. דוד בישיץ בישיץ (עץ אחר)
56. דוד דז'ו בישיץ (עץ אחר)
57. דוד תיאדור טיבור בישיץ (עץ אחר)
58. הענדל (יוהנה, ג'נקה, האנני) (פשקוס) בישיץ (עץ אחר)
59. וילהלם בישיץ (עץ אחר)
60. זיסל הי"ד בישיץ (עץ אחר)
61. טובה ווליקה (פשרהופר) בישיץ (עץ אחר)
62. טשארנא (שרלוטה, פאני, טוני) (אסאד) בישיץ (עץ אחר)
63. יוסף בישיץ (עץ אחר)
64. יוסף בישיץ (עץ אחר)
65. יוסף ארנסט בישיץ (עץ אחר)
66. יוסף הי"ד בישיץ (עץ אחר)
67. יחיאל (Gyula) בישיץ (עץ אחר)
68. יחיאל הי"ד בישיץ (עץ אחר)
69. יעקב שמואל (אימרה) הי"ד בישיץ (עץ אחר)
70. ליביה לילי פרייסנדר בישיץ (עץ אחר)
71. לני בישיץ (עץ אחר)
72. מור בישיץ (עץ אחר)
73. מרדכי אמיל בישיץ (עץ אחר)
74. מרדכי מרק מרקוס בישיץ (עץ אחר)
75. מרדכי מרקוס בישיץ (עץ אחר)
76. מרים הי"ד בישיץ (עץ אחר)
77. משה בישיץ (עץ אחר)
78. משה בנימין ג'ורג' ג'ורי בישיץ (עץ אחר)
79. משה מוריץ הי"ד בישיץ (עץ אחר)
80. ערז'בט בטי בישיץ (עץ אחר)
81. פאולה בישיץ (עץ אחר)
82. פטר בישיץ (עץ אחר)
83. צבי הרשל אברהם ארפד בישיץ (עץ אחר)
84. ציפורה חיילה שרלוט לאטטי (גראס) בישיץ (עץ אחר)
85. ר' דוד בישיץ (עץ אחר)
86. ר' לוי בישיץ (עץ אחר)
87. ר' משה בישיץ (עץ אחר)
88. ר' משה (מוריץ) בישיץ (עץ אחר)
89. ר' משה צבי בישיץ (עץ אחר)
90. רבקה לילה בישיץ (עץ אחר)
91. רחל בלימילע (בטי) (דייטש) בישיץ (עץ אחר)
92. רחל רוזה בישיץ (עץ אחר)
93. רייזל טערז הי''ד (טאובר) בישיץ (עץ אחר)
94. רייצל (רזי) בישיץ (עץ אחר)
95. רלה ריפי בישיץ (עץ אחר)
96. שרגא יהודה פייבל ליב בנדי אנדור הי"ד בישיץ (עץ אחר)
97. שרה בישיץ (עץ אחר)
98. שרה (סלי, קטי, רוזה) (לוינגר) בישיץ (עץ אחר)
99. אברהם אדולף הי"ד בלידי (עץ אחר)
100. בלומה (בלה) בלידי
101. יצחק איגנץ בלידי (עץ אחר)
102. משה (מוריץ) הי"ד בלידי
103. פעסל חיה (נלי) הי''ד (ווטיץ) בלידי
104. קטי (ערנזט) בלידי (עץ אחר)
105. הנדל ינקה יוהנה הי''ד (הירש) ברגר (עץ אחר)
106. ליוויה מרטה הי"ד ברגר (עץ אחר)
107. עקיבא יעקב הי"ד ברגר (עץ אחר)
108. צבי זולטן זולי ברגר (עץ אחר)
109. טילדה הי''ד (כהן) ברודי (עץ אחר)
110. אסתר אדית (בישיץ) ברויאר (עץ אחר)
111. שלמה זלמן (זולטן) ברויאר (עץ אחר)
112. יעקב קאפיל הי"ד ברייער (עץ אחר)
113. יצחק יהודה ליב הי"ד ברייער (עץ אחר)
114. משה הי"ד ברייער (עץ אחר)
115. רבקה רייזל ריזה רגינה הי''ד (בישיץ) ברייער (עץ אחר)
116. שמואל אברהם ברייער (עץ אחר)
117. חיה אנה (אונוש) הי''ד (כהן) ברנד (עץ אחר)
118. שרה לביאה לוטה ויולה (גולדברגר) גוברמן
119. אהרון עקיבא הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
120. אידה אידל כהן (הכהן) גולדברגר (עץ אחר)
121. אליקים הי"ד גולדברגר
122. אשר זעליג גולדברגר (עץ אחר)
123. אשר זעליג הי"ד גולדברגר
124. בלומה גולדברגר (עץ אחר)
125. גבריאל הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
126. הרב ישראל הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
127. הרב קלונימוס קלמן הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
128. יוסף גולדברגר
129. יוסף שמואל גולדברגר (עץ אחר)
130. ייטל הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
131. רבקה רגינה הי''ד (ערנזט) גולדברגר
132. רות רייזל דרייזל הי"ד גולדברגר
133. רחל רוזה רייזי בלונה גולדברגר (עץ אחר)
134. שלמה יהודה הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
135. שרה גולדברגר (עץ אחר)
136. אירנה גולדשטיין (עץ אחר)
137. דוד גולדשטיין (עץ אחר)
138. רוז'י (בישיץ) גולינסקי (עץ אחר)
139. דבורה וולי (טאובר) גינסברגר (עץ אחר)
140. חזקיה שרגא פייבל הי"ד גינסברגר (עץ אחר)
141. אסתר הי''ד (גולדברגר) גליק (עץ אחר)
142. בנימין זאב גנדל
143. צירל (לוינגר) גרוס (עץ אחר)
144. אברהם ארטור הי"ד גריינר (עץ אחר)
145. אסתר הי''ד (כהן) גריינר (עץ אחר)
146. בנימין זאב (פרנץ) גריינר (עץ אחר)
147. ברכה (אלוירה) שפאן גריינר (עץ אחר)
148. גרטי הי"ד גריינר (עץ אחר)
149. דוד רוברט הי"ד גריינר (עץ אחר)
150. חיה הי"ד גריינר (עץ אחר)
151. מינדלה הי"ד גריינר (עץ אחר)
152. מלכה מרטה הי"ד גריינר (עץ אחר)
153. ראובן הי"ד גריינר (עץ אחר)
154. רנה הי"ד גריינר (עץ אחר)
155. שמואל אריה אלכסנדר הי"ד גריינר (עץ אחר)
156. שרה (שרלוט) הי''ד דנציג גריינר (עץ אחר)
157. אוה הי"ד גרסטל (עץ אחר)
158. בת (כהן) גרסטל (עץ אחר)
159. יוהנה הי"ד גרסטל (עץ אחר)
160. רפאל הי"ד גרסטל (עץ אחר)
161. אשר נתן דונט (עץ אחר)
162. הינדל (הרמינה) (פליישמן) דונט (עץ אחר)
163. טילע (שוורץ) דונט (עץ אחר)
164. יהודה הי"ד דונט (עץ אחר)
165. לאה הי''ד (גולדברגר) דונט (עץ אחר)
166. מערל (כהן) דונט (עץ אחר)
167. רות רבקה (אקשטיין) דושינסקי
168. יוליה גולדשטיין דייטש (עץ אחר)
169. קטרינה בונדי דייטש (עץ אחר)
170. יעקב ינו הי"ד דנציג (עץ אחר)
171. לוי לודויג הי"ד דנציג (עץ אחר)
172. מנחם אמיל הי"ד דנציג (עץ אחר)
173. מרים מריש הי''ד (בישיץ) דנציג (עץ אחר)
174. משה מוריץ הי"ד דנציג (עץ אחר)
175. שלמה זלמן הי"ד דנציג (עץ אחר)
176. הינדה הינדל (הונורה) (כהן) האור (עץ אחר)
177. ישראל האור (עץ אחר)
178. מנשה האור (עץ אחר)
179. משה דוד האור (עץ אחר)
180. בטי לוינסון הברפלד (עץ אחר)
181. הענדל הי''ד (וייס) הולנדר (עץ אחר)
182. בן הי"ד הופמן
183. רחל (רוזנה רוזי) הי''ד (הורוויץ) הופמן
184. עליזה ארז'בט (ברגר) הופשטטר (עץ אחר)
185. בלומה בלנקה הורוויץ
186. הרב יהודה הלוי הורוויץ (עץ אחר)
187. הרב יוסף יונה צבי הלוי הורוויץ (עץ אחר)
188. הרב ישראל מנחם מנדל הלוי (עמנואל) הי"ד הורוויץ
189. יחזקאל שרגא הלוי הי"ד הורוויץ (עץ אחר)
190. רבקה גוטע גיטל (קמילה) הי''ד (ווטיץ) הורוויץ
191. שמואל הלוי הי"ד הורוויץ
192. שניאור זלמן הלוי הי"ד הורוויץ (עץ אחר)
193. שרה (רוזנברג) הורוויץ (עץ אחר)
194. חיה שרה הי''ד (כהן) הי''ד (עץ אחר)
195. מנצי הי''ד (לוינגר) הי''ד (עץ אחר)
196. רייצל רוזי הי''ד (בישיץ) היוש (עץ אחר)
197. ר' יוסף הייזלר (עץ אחר)
198. הינדל היידי הדוויג (אנגל) הירש (עץ אחר)
199. סנדור הירש (עץ אחר)
200. הענדל הנצ'י (הנדי) הי''ד (בישיץ) הירשפלד (עץ אחר)
201. מלכה הי''ד (אסאד) הירשפלד (עץ אחר)
202. מרים מגדלונה (גרוס) הירשפלד (עץ אחר)
203. הלן (פלזנבורג) ואגשאל (עץ אחר)
204. אברהם דוב (בער) ווטיץ
205. אסתר הי"ד ווטיץ
206. בטה הי"ד ווטיץ
207. בטי טדסקו ווטיץ (עץ אחר)
208. בלומה בטי הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
209. בנימין זאב הי"ד ווטיץ
210. גוסטב ווטיץ (עץ אחר)
211. הרב יהודה (ג'וסף) הי"ד ווטיץ
212. הרב משה אריה ליב הי"ד ווטיץ
213. חנה דבורה ווטיץ
214. חנה הי"ד ווטיץ
215. ישראל (שאמועל) ווטיץ (עץ אחר)
216. ישראל שמחה הי"ד ווטיץ
217. לביאה (לידיה) הי"ד ווטיץ
218. לביאה הי"ד ווטיץ
219. מאיר-חיים (היינריך) הי"ד ווטיץ
220. מרדכי מרקוס הי"ד ווטיץ
221. מרדכי צבי גומפריך הירש (מקס) הי"ד ווטיץ
222. מרים הי"ד ווטיץ
223. נתן ווטיץ (עץ אחר)
224. קריינדל קרולינה הי''ד (גולדשטיין) ווטיץ (עץ אחר)
225. רוזה הי"ד ווטיץ
226. רחל (כהן) ווטיץ
227. רחל הי"ד ווטיץ
228. שמואל הי"ד ווטיץ
229. שמואל לייב (ליאופולד) ווטיץ (עץ אחר)
230. שרה (סוניה) הי"ד ווטיץ
231. אליסה הי''ד (גריינהוט) וולשטיין (עץ אחר)
232. א?רנ?ק?ה הי''ד (אזרוביץ') ויזל (עץ אחר)
233. אדיט ויינברגר (עץ אחר)
234. אסתר הי''ד (לרנר) ויינברגר (עץ אחר)
235. בת הי"ד ויינברגר (עץ אחר)
236. הינדל אדה חנה הי''ד (וייס) ויינברגר (עץ אחר)
237. מעטי מלי הי"ד ויינברגר (עץ אחר)
238. ישראל נתן ויינר (עץ אחר)
239. פרומט פאני (אסאד) ויינר (עץ אחר)
240. שרל ויינר (עץ אחר)
241. אברהם וייס (עץ אחר)
242. אידל אמי אטל (בישיץ) וייס (עץ אחר)
243. אלכסנדר סנדור הי"ד וייס (עץ אחר)
244. אנדור אנדי הי"ד וייס (עץ אחר)
245. גיזלה גיטל טובה (מילר) וייס (עץ אחר)
246. דוד הי"ד וייס (עץ אחר)
247. הי''ד פרידה פרדל הלה וייס (עץ אחר)
248. חיים היינריך הי"ד וייס (עץ אחר)
249. יוסף וייס (עץ אחר)
250. לני וייס (עץ אחר)
251. מנחם מענדל מנו אמיל וייס (עץ אחר)
252. משה וייס
253. ראובן רודולף הי"ד וייס (עץ אחר)
254. רחל (גולדברגר) וייס
255. שרה שרל סלי (טאובר) וייס (עץ אחר)
256. אליהו וינקלר (עץ אחר)
257. גדליהו הי"ד וינקלר (עץ אחר)
258. חיה ציפורה שמואל וינקלר (עץ אחר)
259. יעקב הי"ד וינקלר (עץ אחר)
260. יצחק הלוי וינקלר
261. ישראל הי"ד וינקלר (עץ אחר)
262. לאה הי''ד (כהן) וינקלר (עץ אחר)
263. ליבה אהובה הי"ד וינקלר (עץ אחר)
264. משה חיים הי"ד וינקלר (עץ אחר)
265. פייגה רחל הי"ד וינקלר (עץ אחר)
266. רפאל הי"ד וינקלר (עץ אחר)
267. שלום זאב וינקלר (עץ אחר)
268. שלמה הי"ד וינקלר (עץ אחר)
269. שמואל הי"ד וינקלר (עץ אחר)
270. שרה קירש וינקלר (עץ אחר)
271. אשר ולד (עץ אחר)
272. אנה הי"ד חיימוביץ' (עץ אחר)
273. בת (כהן) חיימוביץ' (עץ אחר)
274. יינו הי"ד חיימוביץ' (עץ אחר)
275. אהרן הלוי טאובר (עץ אחר)
276. אהרן הלוי הי"ד טאובר (עץ אחר)
277. בלנקה טאובר (עץ אחר)
278. בנימין זאב הי"ד הלוי טאובר (עץ אחר)
279. ד"ר ייטל יולינה יולישקה טאובר (עץ אחר)
280. הרב שמואל הי"ד טאובר (עץ אחר)
281. חיה לאה הי''ד לוינגר טאובר (עץ אחר)
282. טערז רוזה גרינוואלד טאובר (עץ אחר)
283. יוסף הלוי טאובר (עץ אחר)
284. יחיאל (יהודה) הלוי הי"ד טאובר (עץ אחר)
285. ייטל יוליה פורגעס טאובר (עץ אחר)
286. לאה קרולין לינה הי''ד (פליישמאן) טאובר (עץ אחר)
287. מרדכי מרקוס טאובר (עץ אחר)
288. משה מוריץ הלוי טאובר (עץ אחר)
289. עליזה זיסל קאהן טאובר (עץ אחר)
290. פייערל ביילע ברטה (בישיץ) טאובר (עץ אחר)
291. ר' יחיאל מיכל הלוי טאובר (עץ אחר)
292. ר' משה הלוי טאובר (עץ אחר)
293. ר' עזריאל הלוי טאובר (עץ אחר)
294. רחל גרינברג טאובר (עץ אחר)
295. ר' אהרן הלוי טויבר (עץ אחר)
296. יוסף אלפרד טומשוף (עץ אחר)
297. הרב חיים מנחם טיכטל (עץ אחר)
298. אסתר יוטל (עץ אחר)
299. אברהם זאב וולף הי"ד כהן (עץ אחר)
300. אהרן כהן (עץ אחר)
301. אהרן דוד כהן (עץ אחר)
302. אהרן דוד דז'ו הי"ד כהן (עץ אחר)
303. אהרן הי"ד כהן (עץ אחר)
304. איגנץ כהן (עץ אחר)
305. איגנץ כהן (עץ אחר)
306. אליהו כהן (עץ אחר)
307. אליהו דוב כהן (עץ אחר)
308. אליהו הי"ד כהן (עץ אחר)
309. אסתר הי"ד כהן (עץ אחר)
310. אסתר הי"ד כהן (עץ אחר)
311. ארתור הי"ד כהן (עץ אחר)
312. בלומה בלימילע בלנקה דנציג כהן (עץ אחר)
313. בנימין זאב כהן (עץ אחר)
314. בת כהן (עץ אחר)
315. בת כהן (עץ אחר)
316. בת כהן (עץ אחר)
317. בת כהן (עץ אחר)
318. גיטל כהן (עץ אחר)
319. דוד הי"ד כהן (עץ אחר)
320. הילוש (אילונקה) הי''ד לוינגר (אזרוביץ') כהן (עץ אחר)
321. הרב אביגדור יהודה (פיליפ) הי"ד כהן (עץ אחר)
322. הרב שמואל כהן
323. הרב שמחה כהן
324. הרבנית שרה לביאה לוטי (בישיץ) כהן (עץ אחר)
325. חנה (נושי) הנדלר כהן
326. חנה הרמינה (ברגמן) כהן (עץ אחר)
327. טיא ת?יאה הי"ד כהן
328. יסכה הי''ד (אדלר) כהן (עץ אחר)
329. יענטל (ג'וליה) (שלזינגר) כהן (עץ אחר)
330. יענטל יהודית ג'ולסקה (רוזלר) (רוסלר) כהן (עץ אחר)
331. יעקב שאול הי"ד כהן (עץ אחר)
332. ישעיהו הי"ד כהן (עץ אחר)
333. ישעיהו זיגמונט הי"ד קואין כהן (עץ אחר)
334. ישראל כהן (עץ אחר)
335. ישראל שמואל הי"ד כהן (עץ אחר)
336. לאה הי"ד כהן (עץ אחר)
337. מינכה מלוין כהן (עץ אחר)
338. מעטי הי"ד כהן (עץ אחר)
339. ניסן יהודה כהן (עץ אחר)
340. סיני צבי הי"ד כהן (עץ אחר)
341. פרידה פרידל הי''ד (וייס) כהן (עץ אחר)
342. צארטיל זלמה (וייס) כהן
343. צילה (לינק) כהן (עץ אחר)
344. צילה הי''ד (נוימן) כהן
345. צירל כהן
346. ר' מאיר מרקוס כהן (עץ אחר)
347. ר' רפאל כהן (עץ אחר)
348. ראובן כהן (עץ אחר)
349. ראובן רודולף רודי (Reszo) הי"ד כהן (עץ אחר)
350. רגינה כהן (עץ אחר)
351. שלמה כהן (עץ אחר)
352. שמואל הי"ד כהן (עץ אחר)
353. שמחה כהן (עץ אחר)
354. שמעון כהן (עץ אחר)
355. שרה הי''ד (בישיץ) כהן (עץ אחר)
356. תהילה (סיסיליה) כהן (עץ אחר)
357. תילה טילזע יטלע צילה (Ceczilia) (הנדל) כהן (עץ אחר)
358. בלאנקה (לזר) לאוב (עץ אחר)
359. מלכה מרגיט הי''ד (וייס) לאופר (עץ אחר)
360. נוחה נלי (קורנליה) (כהן) לוגר (עץ אחר)
361. אהרן יהודה אהרע ארנסט הלוי לוינגר (עץ אחר)
362. אליהו ארנו הלוי לוינגר (עץ אחר)
363. גיטל קאטי קתרינה (כהן) לוינגר (עץ אחר)
364. חנה הלינקה (גד) לוינגר (עץ אחר)
365. יעקב לוינגר (עץ אחר)
366. לאה (ברייער) לוינגר (עץ אחר)
367. מרדכי הלוי סגל לוינגר (עץ אחר)
368. מרדכי מרקוס מרדקו הי"ד לוינגר (עץ אחר)
369. רגינה הי''ד (רוסלר) לוינגר (עץ אחר)
370. רכל אירן גרינוולד לוינגר (עץ אחר)
371. שמואל לוינגר (עץ אחר)
372. קרולינה לינה הי''ד (הירש) לונגר (עץ אחר)
373. בילע (בטי, קאטי) (פליישמאן) לוסטיג (עץ אחר)
374. יצחק לוסטיג (עץ אחר)
375. משה (מוריץ) הי"ד לוסטיג (עץ אחר)
376. הינדל הני (טאובר) ליברמן (עץ אחר)
377. מיכאל ליברמן (עץ אחר)
378. הרב אהרן חיים לייכט (עץ אחר)
379. רחל רוזי הי''ד דנציג לינק (עץ אחר)
380. קרול יצחק לפלר (עץ אחר)
381. רוזינה שושנה (ארליך) לפלר (עץ אחר)
382. הרב יהושע לרנר (עץ אחר)
383. בנימין זאב הי"ד מוללער (עץ אחר)
384. רוזא (פשקוס) מוללער (עץ אחר)
385. אדוארד מטושקה (עץ אחר)
386. אסתר (בישיץ) מטושקה (עץ אחר)
387. יצחק הכהן מילר מילר (עץ אחר)
388. רוזה רוז'י רוזליה שושנה (ברגר) מנדל (עץ אחר)
389. שמעון מסר (עץ אחר)
390. מרים (עץ אחר)
391. יהודית הי"ד נויהאוז (עץ אחר)
392. ליפמן ליפוט הי"ד נויהאוז (עץ אחר)
393. שלמה זלמן הי"ד נויהאוז (עץ אחר)
394. שרה הי"ד נויהאוז (עץ אחר)
395. פרידה (אזרוביץ') נמט (עץ אחר)
396. דוד נש (עץ אחר)
397. הרמינה נש (עץ אחר)
398. חיה חיילה חיידל יוהנה הני (בישיץ) נש (עץ אחר)
399. יצחק איגנץ (נאסס) נש (עץ אחר)
400. משה מוריץ הי"ד נש (עץ אחר)
401. רבקה רזי רגינה נש (עץ אחר)
402. רוזה הי''ד מסינגר נש (עץ אחר)
403. רפאל פילי נש (עץ אחר)
404. שמשון נש (עץ אחר)
405. יששכר בער פרנק הלוי סג"ל (עץ אחר)
406. (אדולף) הי"ד סופר
407. אברהם שמואל (ג'וסף) הי"ד סופר
408. אסתר הי"ד סופר
409. הי"ד סופר
410. הי"ד סופר
411. חוה שרה (חוי) הי"ד סופר
412. מלכה וייס סופר (עץ אחר)
413. עקיבא בנימין הי"ד סופר
414. שמחה יואל (זיגמונד) הי"ד סופר
415. דבורה פישהוף סניידרס (עץ אחר)
416. לזר ספינר (עץ אחר)
417. רוזה ספינר (עץ אחר)
418. שמעון ספינר (עץ אחר)
419. הרב ברוך עקפלד (עץ אחר)
420. אירן ערנזט (עץ אחר)
421. אליקים לקיש לו?דו?ב?יט ערנזט
422. אליקים לקיש לודוויג הי"ד ערנזט
423. יונה ערנזט (עץ אחר)
424. יוסף ערנזט
425. יעקב ליפוט ערנזט (עץ אחר)
426. נטי ערנזט
427. רוזה ערנזט
428. רזי ערנזט
429. שמואל ערנזט (עץ אחר)
430. שמואל משה (מוריץ) הי"ד ערנזט
431. אהרן ערנסט (עץ אחר)
432. הרמן ערנסט (עץ אחר)
433. יוסף ערנסט (עץ אחר)
434. יצחק אייזיק וויליאם איגנץ ערנסט
435. מריה ערנזט ערנסט (עץ אחר)
436. קטי וייס ערנסט (עץ אחר)
437. רבקה רגינה (שטרן) ערנסט (עץ אחר)
438. רוזה לאווי ערנסט (עץ אחר)
439. הרב משה פולק (עץ אחר)
440. הענדל הרמינה (פליישמאן) פורגעס (עץ אחר)
441. משה אליעזר פורגעס (עץ אחר)
442. חנה הני מריה פליישמן פייט (עץ אחר)
443. רחל (מיידי) (נוימן) פיינגולד (עץ אחר)
444. אברהם הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
445. בנימין פלזנבורג (עץ אחר)
446. דורה הי''ד ובר פלזנבורג (עץ אחר)
447. חיים נפתלי פלזנבורג (עץ אחר)
448. יוסף הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
449. מנחם משה עמנואל מנו פלזנבורג (עץ אחר)
450. נטע ניסן הי"ד פלזנבורג
451. רויזע (סופר) פלזנבורג (עץ אחר)
452. שמעון הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
453. Israel פליישמאן (עץ אחר)
454. Samuel פליישמאן (עץ אחר)
455. אסתר הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
456. אשר אנשיל אדולף פליישמאן (עץ אחר)
457. בוניא בילה פילע בטי ברטה (אדלר) פליישמאן (עץ אחר)
458. בלנקה פליישמאן (עץ אחר)
459. יהודה פליישמאן (עץ אחר)
460. יודה משה הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
461. לביאה רגינה פליישמאן (עץ אחר)
462. משה פליישמאן (עץ אחר)
463. סיימון פליישמאן (עץ אחר)
464. פערל הי''ד שווארץ (שוורץ) פליישמאן (עץ אחר)
465. רבקה רגינה הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
466. שלמה פליישמאן (עץ אחר)
467. שמחה פליישמאן (עץ אחר)
468. שמחה (סיימון) פליישמאן (עץ אחר)
469. Michael פליישמן (עץ אחר)
470. שרה שרלוטה טאובר פליישמן (עץ אחר)
471. שרלוט (ווטיץ) פלסנר (עץ אחר)
472. הרב דוד פרידמן (עץ אחר)
473. חיה אסתר (כהן) פרידמן
474. ר' יצחק יהודה ליב פריישטאט (עץ אחר)
475. אהרן אדולף דולפי פרנקל (עץ אחר)
476. אליעזר יוסף ג'ן פרנקל (עץ אחר)
477. אסתר (נש) פרנקל (עץ אחר)
478. יוסף הי"ד פרנקל (עץ אחר)
479. לוי ליאו לאופלד הי"ד פרנקל (עץ אחר)
480. מרדכי תומס תומי פרנקל (עץ אחר)
481. פיילא פאני פרנסיסקה (נש) פרנקל (עץ אחר)
482. ר' יצחק איגנץ הי"ד פרנקל (עץ אחר)
483. ר?נ?ה אייגילי (נחמיאס) פרנקל (עץ אחר)
484. שמשון אלכסנדר ש?נדי פרנקל (עץ אחר)
485. הרב אהרן אלעזר (פאשקוז) פשקוס (עץ אחר)
486. הרב בנימין בונם פשקוס (עץ אחר)
487. הרב יהודה לייב הי"ד פשקוס (עץ אחר)
488. מרים (טרוטצער) פשקוס (עץ אחר)
489. צדוק צחר (עץ אחר)
490. ר' אליעזר קאהן
491. פאני (ערנסט) קוט (עץ אחר)
492. חנה יוהנה פרייזשטאט קונשטאט (עץ אחר)
493. טרזה (נש) קונשטאט (עץ אחר)
494. מאיר מוריץ קונשטאט (עץ אחר)
495. ר' אליעזר ליפמן קונשטאט (עץ אחר)
496. ר' צבי הרש הרמן קונשטאט (עץ אחר)
497. משה הי"ד קורצוייל (עץ אחר)
498. רבקה הייזלר קורצוייל (עץ אחר)
499. אסתר הי''ד (כהן) קליין (עץ אחר)
500. צירל (כהן) קליין (עץ אחר)
501. רודולף הי"ד קליין (עץ אחר)
502. שרה (אזרוביץ') קליין (עץ אחר)
503. אסתר טשרנע (גולדברגר) קראוס
504. דבורה דורוטיה דורה (בישיץ) קרמר (עץ אחר)
505. אדית אמה (אנגל) ראב (עץ אחר)
506. ד"ר אשר ארנו ארנסט ראב (עץ אחר)
507. עמוס יאיר רובין (עץ אחר)
508. הרב שמואל רוזנברג (עץ אחר)
509. רבי אפרים יהודה רוזנברג (עץ אחר)
510. קטי גיסלה (הברפלד) רוזנר (עץ אחר)
511. ר' אליעזר רוזנר (עץ אחר)
512. אסתר אריקה (פרנקל) רוטברג (עץ אחר)
513. מרים צ'פי (בישיץ) רונן (עץ אחר)
514. יהודה רות (עץ אחר)
515. רייצל רחל רזי טרי (בישיץ) רות (עץ אחר)
516. אסתר נטי (בישיץ) ריטר (עץ אחר)
517. מאיר יהודה לודויג לואיס רייזנר (עץ אחר)
518. שיינדי פיילא רבקה (סטפני) (פרנקל) רייזנר (עץ אחר)
519. שמשון גבריאל רייזנר (עץ אחר)
520. אברהם אפרים פישל פיליפ רייך (עץ אחר)
521. בילא רחל בטי (בישיץ) רייך (עץ אחר)
522. יעקב קאפל רייך (עץ אחר)
523. יעקב קופל רייך (עץ אחר)
524. שאל (שרה) (מוללער) רייך (עץ אחר)
525. בנימין זאב וילי (בישיץ) רייכארד (עץ אחר)
526. אתל (אצ'י) הי"ד רייס (עץ אחר)
527. ברנאד הי"ד רייס (עץ אחר)
528. הרמן הי"ד רייס (עץ אחר)
529. מרים (מנצ'י) הי"ד רייס (עץ אחר)
530. משה הי"ד רייס (עץ אחר)
531. זולטן רפפורט (עץ אחר)
532. רוזליה רוזי (בישיץ) רפפורט (עץ אחר)
533. אביבה (מטושקה) שוורץ (עץ אחר)
534. אהרן שוורץ (עץ אחר)
535. אסתר שוורץ (עץ אחר)
536. אסתר הי"ד שוורץ (עץ אחר)
537. יהודא הי"ד שוורץ (עץ אחר)
538. יהודה (יוליוס) שוורץ (עץ אחר)
539. ישעיהו הי"ד שוורץ (עץ אחר)
540. מרים מירל (מרישקה) הי"ד שוורץ (עץ אחר)
541. רבקה (רגינה) הי''ד (כהן) שוורץ (עץ אחר)
542. שמואל שוורץ (עץ אחר)
543. אילוש הי''ד (גריינהוט) שטארק (עץ אחר)
544. זאב וילהלם (וילי) הי"ד שטארק
545. יהודית הי"ד שטארק
546. יהודית הי"ד שטארק (עץ אחר)
547. לאה מלכה (לילי) הי''ד גולדברגר שטארק (עץ אחר)
548. לאופלד הי"ד שטארק
549. משה טוביה (מוריץ) שטארק (עץ אחר)
550. מתתיהו הי"ד שטארק (עץ אחר)
551. פיליפ הי"ד שטארק
552. פנחס פיליפ הי"ד שטארק (עץ אחר)
553. רחל (רוזליה) הי"ד שטארק
554. שמחה (סימון) הי"ד שטארק
555. רבקה מגדלנה מגדה (ברגר) שטוסל (עץ אחר)
556. מרים חנה (פלזנבורג) שטיינמץ (עץ אחר)
557. גיזלה (גיזי) הי"ד שטרן (עץ אחר)
558. הרב משה צבי שטרן (עץ אחר)
559. מרדכי מיקלוש הי"ד שטרן
560. קתרינה (ספינר) שטרן (עץ אחר)
561. שמחה ארנו הי"ד שטרן
562. זעלדא וייס שיף (עץ אחר)
563. לאה (הלן) הי''ד (נוימן) שיף (עץ אחר)
564. רבקה רגינה ג'ינה הי"ד שיף (עץ אחר)
565. בלימא רחל רוזה (בישיץ) שלום (עץ אחר)
566. אסתר (בטי, אטל) (כהן) שני (עץ אחר)
567. גיטל קטי הי''ד (וייס) שני (עץ אחר)
568. פאולה הי''ד (הירש) שנפלד (עץ אחר)
569. רבקה אליס שפיצר (עץ אחר)
570. אנדי הי"ד שרוטר (עץ אחר)
571. טובה אליזבט הי"ד שרוטר (עץ אחר)
572. ליבה לילי ליוויה לביאה הי''ד (וייס) שרוטר (עץ אחר)
573. מרדכי מאקס הי"ד שרוטר (עץ אחר)
574. אלה הי''ד (פלזנבורג) שרייבר (עץ אחר)
575. מלווין מלכה שרייבר (עץ אחר)
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.