אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - UK
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 161)
1. Ernst הי"ד Kohn (עץ אחר)
2. בצלאל אדלר (עץ אחר)
3. מנחם אדלר (עץ אחר)
4. נעמי טובה (שטיינהוז) אויערבך (עץ אחר)
5. טובי רבקה אונגר (עץ אחר)
6. מלכה אונגר (עץ אחר)
7. שבתי אונגר (עץ אחר)
8. שיינדל לביאה אונגר (עץ אחר)
9. יהודה בולל (עץ אחר)
10. יעקב בוקסבאום (עץ אחר)
11. לאה בילא (עקשטיין) בינדינגר (עץ אחר)
12. יהודית (דיתה) נוי בישופ (עץ אחר)
13. בן בערגער (עץ אחר)
14. יעקב ברויאר (עץ אחר)
15. אלימלך גאטטעסמאן (עץ אחר)
16. פריידא רחל גאטטעסמאן (עץ אחר)
17. מיכאל מוזיה גוברמן (עץ אחר)
18. פנינה (סילבר) גולדברג (עץ אחר)
19. יצחק אייזיק גינבורי (עץ אחר)
20. בת גפני (עץ אחר)
21. אסתר רייצא (ראטה) גרויז (עץ אחר)
22. מרדכי גרוסברגר (עץ אחר)
23. צביה גרוסקוף (עץ אחר)
24. יוסף דייטש (עץ אחר)
25. יעקב דייטש (עץ אחר)
26. לזר דייטש (עץ אחר)
27. לנה דייטש (עץ אחר)
28. פנחס פיטר דייטש (עץ אחר)
29. רוזליה דייטש (עץ אחר)
30. שמעון דייטש (עץ אחר)
31. משה דוד האור (עץ אחר)
32. רחל מלול הוכהייזר (עץ אחר)
33. הנדיל שרה בוקור הופפמאן (עץ אחר)
34. מרים שטיינהוז (פריש-שטיינהוז) ואכשטוק (עץ אחר)
35. יהושע אפרים וורטהר (עץ אחר)
36. ? פינק וטנשטיין (עץ אחר)
37. מקס וייגרסהיימר (עץ אחר)
38. אסתר הי''ד (לרנר) ויינברגר (עץ אחר)
39. ר' יהושע (Osias) הי"ד ויינברגר (עץ אחר)
40. בנימין נחום וישצקי (עץ אחר)
41. פראדל וישצקי (עץ אחר)
42. בת זיגעלמאן (עץ אחר)
43. שפרה ליבא מיטלמן זילברשטיין (עץ אחר)
44. רייזל שושנה גופין זילברשטרום (עץ אחר)
45. יהושע פאליק זלצמן (עץ אחר)
46. יואל יוספבוביץ' (עץ אחר)
47. שמואל יוספבוביץ' (עץ אחר)
48. יצחק יוספוביץ' (עץ אחר)
49. שלמה יוספוביץ' (עץ אחר)
50. אסתר דונר יפה (עץ אחר)
51. בת-שבע יפה (עץ אחר)
52. גבריאל אריה יפה (עץ אחר)
53. יהודית ייטל יפה (עץ אחר)
54. מענדל יפה (עץ אחר)
55. עקיבא יפה (עץ אחר)
56. שלמה יפה (עץ אחר)
57. אהרון צבי כהן (עץ אחר)
58. אילה (צאהן) כהן (עץ אחר)
59. אסתר ברכה כהן (עץ אחר)
60. בריינדל כהן (עץ אחר)
61. חיה שרה ברקוביץ' כהן (עץ אחר)
62. חנה ליבא כהן (עץ אחר)
63. יאיר-חי כהן (עץ אחר)
64. יהודית ייטל כהן (עץ אחר)
65. יוסף כהן (עץ אחר)
66. ישראל כהן (עץ אחר)
67. מרים במברגר כהן (עץ אחר)
68. משה כהן (עץ אחר)
69. פני קרנר כהן (עץ אחר)
70. רבקה רות כהן (עץ אחר)
71. שושנה יהודית בס כהן (עץ אחר)
72. שמואל כהן (עץ אחר)
73. שפרה רוזא כהן (עץ אחר)
74. שרה כהן (עץ אחר)
75. בן לוי (עץ אחר)
76. יעקב לוי (עץ אחר)
77. מאורס ל: ? ווייס לוי (עץ אחר)
78. פייגא לאה קנופ לוי (עץ אחר)
79. שרה (סילבר) לוין (עץ אחר)
80. מרדכי יוסף (מוטי) לימן (עץ אחר)
81. ר' טוביה הי"ד לרנר (עץ אחר)
82. אדוארד מטושקה (עץ אחר)
83. סימה שיקלר מנסבך (עץ אחר)
84. גרטה זמל מנצבך (עץ אחר)
85. שאנה וויסברט ניומן (עץ אחר)
86. רבקה (שטיינהוז) סולובייציק (עץ אחר)
87. ר' שלמה סופר (עץ אחר)
88. אליהו חיים סילבר (עץ אחר)
89. חיים סילבר (עץ אחר)
90. חנה גיטל מרש סילבר (עץ אחר)
91. מאיר סילבר (עץ אחר)
92. מאיר פרץ סילבר (עץ אחר)
93. מרדכי שרגא סילבר (עץ אחר)
94. אלכס סיני (עץ אחר)
95. חנה ראצא (האני) (פריש-שטיינהוז) סיני (עץ אחר)
96. הרב בן-ציון סניידרס (עץ אחר)
97. יוסף ספרין (עץ אחר)
98. רבקה לאה לוי ספרין (עץ אחר)
99. דינה צינא געלע ערליך עקשטיין (עץ אחר)
100. מרים פלודא עקשטיין (עץ אחר)
101. הרב פסח אליהו פאלק (עץ אחר)
102. שאול פולנר (עץ אחר)
103. ליוויה ליבה נחמה (סילבר) פינחס (עץ אחר)
104. נחמה (סילבר) פינס (עץ אחר)
105. אברהם שלום פראנצויז (עץ אחר)
106. דבורה פראנצויז (עץ אחר)
107. יעקב הכהן פראנצויז (עץ אחר)
108. גיטל פערל (ראטה) פרידמן (עץ אחר)
109. שרה לביאה פריווער (עץ אחר)
110. אידל אמה שפיצר פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
111. ראובן אליעזר (רודי) פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
112. רויזע (רוזי) עלינסון פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
113. שרגא פייביש פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
114. מרים תרצה (עקשטיין) פרנקל (עץ אחר)
115. אברהם דוב צאהן (עץ אחר)
116. אליעזר יהודה צאהן (עץ אחר)
117. אריה ליב צאהן (עץ אחר)
118. הרב יעקב צאהן (עץ אחר)
119. חיה רחל צאהן (עץ אחר)
120. חיים עוזר צאהן (עץ אחר)
121. יוסף שלמה צאהן (עץ אחר)
122. יצחק זאב צאהן (עץ אחר)
123. ישראל צאהן (עץ אחר)
124. מאיר שמחה צאהן (עץ אחר)
125. מיכל אסט צאהן (עץ אחר)
126. מלכה (לובנשטיין) צאהן (עץ אחר)
127. מרדכי צאהן (עץ אחר)
128. רות צאהן (עץ אחר)
129. א?ו?י (רוטברג) קו?רלנדר (עץ אחר)
130. אהרון יוסף קו?רלנדר (עץ אחר)
131. דין קו?רלנדר (עץ אחר)
132. הארי מאקס קו?רלנדר (עץ אחר)
133. לילי בס קו?רלנדר (עץ אחר)
134. בן קוט (עץ אחר)
135. בן קוט (עץ אחר)
136. טויבא קוט (עץ אחר)
137. בנימין זאב קליין (עץ אחר)
138. בת-שבע אסתר קליין (עץ אחר)
139. חיה עלקא קליין (עץ אחר)
140. מלכה (סילבר) קנאפפלער (עץ אחר)
141. אהרן יצחק קנייבסקי (עץ אחר)
142. אברהם קריימר (עץ אחר)
143. משה יחיאל קריימר (עץ אחר)
144. באשע יוכבד וייסר ראטה (עץ אחר)
145. יעקב יחזקאל ראטה (עץ אחר)
146. משה יצחק ראטה (עץ אחר)
147. יעקב (יואן) רובינשטיין (עץ אחר)
148. יעקב צבי הרמן הי"ד רוזנצוייג (עץ אחר)
149. ליאופולד פולדי הי"ד רוטברג (עץ אחר)
150. אפרים פישל רויטנבורג (עץ אחר)
151. Irena Stecejkova ריטר (עץ אחר)
152. אברהם רפופורט (עץ אחר)
153. אלה רקאנטי (עץ אחר)
154. נעה רקאנטי (עץ אחר)
155. אילנה אביגיל שטוסל (עץ אחר)
156. אמילי רות שטיינהוז (עץ אחר)
157. יהושע שטיינהוז (עץ אחר)
158. שמואל שטיינהוז (עץ אחר)
159. שאול שטראוס (עץ אחר)
160. אברהם יעקב שנעק
161. ר' משה שרייבר (עץ אחר)
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.