אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - United Kingdom
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 342)
1. קלודיה כהן
2. משה אליהו (אדווארד, אדי) כהן (עץ אחר)
3. שרגא פייביש (פייש, פיליפ) נוימן (עץ אחר)
4. Margaret Russell Ernst
5. חיים שמואל Ford (עץ אחר)
6. חנה טובה Ford (עץ אחר)
7. Gabriel Sue Buchsbaum (בוקסבאום) Sagal (עץ אחר)
8. Jeffrey Sagal (עץ אחר)
9. אברהם יהושע אדלר (עץ אחר)
10. בצלאל אהרן אדלר (עץ אחר)
11. גיטל אדלר (עץ אחר)
12. דוד אלישע אדלר (עץ אחר)
13. הרב בעל הנתינה לגר ד"ר נתן הכהן אדלר (עץ אחר)
14. זאב אדלר (עץ אחר)
15. חיה יהודית שופאק אדלר (עץ אחר)
16. חיים נחמן צבי אדלר (עץ אחר)
17. ישראל אליעזר אדלר (עץ אחר)
18. מנחם מנדל אדלר (עץ אחר)
19. משה יצחק אדלר (עץ אחר)
20. שמעון אדלר (עץ אחר)
21. שמשון אליהו אדלר (עץ אחר)
22. חוה לאה (קאהן) אונגר
23. חיים יואל אונגר
24. גיטה (לובנשטיין) אלזס (עץ אחר)
25. Amy Augusta Alt אלט
26. אליקים לואיס אלט
27. בנימין אלט
28. בנימין לורנס אלט
29. חנה קתרין (לוריא) אלט
30. יוסף אנתוני אלט
31. שרה צליה (שטוקמן) אלט
32. יעל בראונולד אקשטיין
33. Wolf בוקסבאום (עץ אחר)
34. אברהם יעקב (ג'קי) בוקסבאום (עץ אחר)
35. חנה (מנסבך) בוקסבאום (עץ אחר)
36. פרידה (גרוסקוף) בוקסבאום (עץ אחר)
37. שלמה פרץ (פיליפ) בוקסבאום (עץ אחר)
38. לאה בילא (עקשטיין) בינדינגר (עץ אחר)
39. חוה (יוכנוביץ) במברגר
40. יעקב ישראל בנדיקט (עץ אחר)
41. מרדכי בנדיקט (עץ אחר)
42. אלכסנדר זושא בראך
43. הרב מנחם יהושע בראך (עץ אחר)
44. נחמה ברכה שווב ברויאר (עץ אחר)
45. יוכבד (הלברשטט) ברייש (עץ אחר)
46. חוה ב??יל?א גודלבסקי (עץ אחר)
47. רבקה גיטל (וויטלר) גודלבסקי (עץ אחר)
48. אהרון (הרי) גודמן (עץ אחר)
49. חנה (הלברשטט) גולדברג (עץ אחר)
50. רבקה (יפה) גולדשמידט
51. סימא (עקשטיין) גליק (עץ אחר)
52. שמשון גליק (עץ אחר)
53. רבקה מנוחה (לוי) גפני
54. אסתר (קאופמן) גרוסנס (עץ אחר)
55. טוביה (Teddy) גרוסקוף (עץ אחר)
56. רבקה (כהן) גרוסקוף (עץ אחר)
57. רפאל גרוסקוף (עץ אחר)
58. רות (יוכנוביץ) גרין
59. רבקה (יוכנוביץ) גרינבלט
60. אברהם צבי גרינוואלד
61. אהרן מרדכי גרינוואלד
62. אסתר באום גרינוואלד
63. רות גרינוואלד
64. רחל לאה גרינוואלד
65. הרב נתן נטע (טיבור) דונט (עץ אחר)
66. אסתר (לובנשטיין) דינר (עץ אחר)
67. איידל גיטל הוכהייזר (עץ אחר)
68. ברוך בנדעט דוב הוכהייזר (עץ אחר)
69. הרב משולם זושא הוכהייזר (עץ אחר)
70. חיה רבקה הוכהייזר (עץ אחר)
71. חיה רחל הוכהייזר (עץ אחר)
72. יהושע הוכהייזר (עץ אחר)
73. יוחנן הוכהייזר (עץ אחר)
74. מנחם יהושע הוכהייזר (עץ אחר)
75. נפתלי צבי הוכהייזר (עץ אחר)
76. רבקה (בראך) הוכהייזר (עץ אחר)
77. רחל מלול הוכהייזר (עץ אחר)
78. שלום אליעזר הוכהייזר (עץ אחר)
79. שמואל יצחק הוכהייזר (עץ אחר)
80. יצחק מאיר הכט
81. אהרן שלמה הכהן הלברשטט (עץ אחר)
82. ביילא הלברשטט (עץ אחר)
83. ברכה הלברשטט (עץ אחר)
84. גיטל חוה (קאופמן) הלברשטט (עץ אחר)
85. דוד הכהן הלברשטט (עץ אחר)
86. יהודה זאב הכהן הלברשטט (עץ אחר)
87. יונה הכהן הלברשטט (עץ אחר)
88. יוסף חיים הכהן הלברשטט (עץ אחר)
89. מתתיהו הכהן הלברשטט (עץ אחר)
90. רחל הלברשטט (עץ אחר)
91. שרה הלברשטט (עץ אחר)
92. אביגיל וויטלר (עץ אחר)
93. אברהם וויטלר (עץ אחר)
94. אלישבע וויטלר (עץ אחר)
95. אלכסנדר זושא וויטלר (עץ אחר)
96. דינה איצינגר וויטלר (עץ אחר)
97. הרב יהודה ליב וויטלר (עץ אחר)
98. מרים וויטלר (עץ אחר)
99. רחל (בראך) וויטלר (עץ אחר)
100. רפאל וויטלר (עץ אחר)
101. שמואל דוב וויטלר (עץ אחר)
102. דבורה בלימא (קאופמן) ווסינג (עץ אחר)
103. דן וייל
104. ליז זנה וייל
105. חיים נתנאל וייס
106. לאה (עקשטיין) וילהלם (עץ אחר)
107. ברכה חיה ציפורה (ראטה) וינד
108. לאה שגלוב זילברשטרום
109. מרים מלכה (כהן) זליבנסקי
110. חיה קלעריל (עקשטיין) טגר (עץ אחר)
111. נחמה (הלברשטט) טורש (עץ אחר)
112. אלקע אלזע (וייל) יואלזון (עץ אחר)
113. אשר אדולף יואלזון (עץ אחר)
114. אברהם יוכנוביץ
115. אילה (יפה) יוכנוביץ
116. הרב יהושע יוכנוביץ
117. ישראל מאיר יוכנוביץ
118. מרדכי יוכנוביץ
119. משה יוכנוביץ
120. נתן יוכנוביץ
121. עקיבא יוכנוביץ
122. רחל יוכנוביץ
123. שלמה יוכנוביץ
124. שרה יוכנוביץ
125. אברהם צבי יפה
126. אסתר לובשטיין (לובנשטיין) יפה
127. בנימין יפה
128. הרב גבריאל אריה יפה
129. הרב יעקב יפה
130. הרב נחמיה יפה
131. הרב עזריאל יפה
132. הרב שמחה יפה
133. יהודית ייטל (כהן) יפה
134. מרדכי יפה
135. נחמה במברגר יפה
136. נתן יפה
137. ברוך בנדעט כ"ץ (עץ אחר)
138. שלמה דוב כ"ץ (עץ אחר)
139. Freya (Freyda) כהן (עץ אחר)
140. אברהם דב כהן
141. אברהם דוב כהן
142. אהרן כהן
143. אסתר מרים כהן
144. בן כהן
145. בנימין זאב כהן
146. בנימין זאב כהן
147. ברוך שמעון כהן
148. הענדיל יהודית (הדי) פערל כהן
149. הרב אברהם דוב [בער] אדולף כהן
150. הרב אליהו אליעזר (ליזר) כהן
151. הרב שמחה משה חיים כהן
152. טובה רבקה כהן (עץ אחר)
153. יהודית יטלא באנדי כהן
154. יהושע כהן
155. יוסף כהן
156. יחזקאל כהן (עץ אחר)
157. יעקב כהן
158. ישעיה רפאל כהן
159. לאה לנגה כהן (עץ אחר)
160. מלכה גרינפלד כהן
161. מרדכי כהן (עץ אחר)
162. מרדכי צבי כהן
163. נעמי ברכה כהן
164. נתן כהן
165. צביה פייגא (סילביה) קאופמן כהן
166. ראובן כהן (עץ אחר)
167. רות רבקה (גולדברגר) כהן
168. רחל (Ford) כהן (עץ אחר)
169. שמואל כהן
170. שרה כהן
171. שרה חנה כהן (עץ אחר)
172. אסתר (הוכהייזר) כ''ץ (עץ אחר)
173. שרה (עקשטיין) לברכט (עץ אחר)
174. אסתר נעמי לובנשטיין (עץ אחר)
175. ברוך בנימין לובנשטיין (עץ אחר)
176. הרב מרדכי מיכאל לובנשטיין (עץ אחר)
177. חוה לובנשטיין (עץ אחר)
178. חוה (חוי) לובנשטיין (עץ אחר)
179. יעקב דוד לובנשטיין (עץ אחר)
180. יצחק יהודה לובנשטיין (עץ אחר)
181. מינדל פריידל (קאופמן) לובנשטיין (עץ אחר)
182. מרדכי שאול (מוטי) לובנשטיין (עץ אחר)
183. מרים לובנשטיין (עץ אחר)
184. משה לובנשטיין (עץ אחר)
185. נפתלי לובנשטיין (עץ אחר)
186. רחל לובנשטיין (עץ אחר)
187. שיינדל לובנשטיין (עץ אחר)
188. שרה לובנשטיין (עץ אחר)
189. שרה לביאה (וויטלר) לובנשטיין (עץ אחר)
190. אהרן יהודה לוי
191. אליעזר לוי
192. הרב בן-ציון לוי
193. משה לוי
194. עדינה לוי
195. רחל (קאהן) לוי
196. שלמה אברהם מרדכי לוי
197. שרה יהודית לוי
198. אליהו אנטוני (אלי) ליאון
199. אסתר אלקסה נוויל ליאון
200. דניאל אלכסנדר ליאון
201. דניאל כתב ליאון
202. יעקב (אנתוני ג'ק) ליאון
203. מיכאל אברהם אלברט ליאון
204. שולמית רות (קרליבך) ליאון
205. בלומה גליק לימן
206. דניאל מיזרי
207. רחל רייצ'ל איבונה (קלנר) מיזרי
208. אברהם מייקל (עץ אחר)
209. חיה (בראך) מייקל (עץ אחר)
210. ישראל מנחם מייקל (עץ אחר)
211. דני מניב (עץ אחר)
212. רות (כהן) מסר (עץ אחר)
213. מונטי סגל (עץ אחר)
214. מלכה בריינה (בוקסבאום) סגל (עץ אחר)
215. אמה אנדרי (ליאון) סולומונס
216. אריק פיליפ סולומונס
217. רבקה מינדל (קאופמן) סיימון (עץ אחר)
218. שושנה ברכה (וויטלר) סמייטיצקי (עץ אחר)
219. מרים סמסון (עץ אחר)
220. צביה רות (וויטלר) סמסון (עץ אחר)
221. שלמה סמסון (עץ אחר)
222. שמעון סמסון (עץ אחר)
223. תמר חיה סמסון (עץ אחר)
224. אלכסנדר משה עקשטיין (עץ אחר)
225. בנימין עקשטיין (עץ אחר)
226. הרב אשר אנשיל עקשטיין (עץ אחר)
227. הרב יעקב שמעון עקשטיין (עץ אחר)
228. הרב ירמיהו צבי עקשטיין (עץ אחר)
229. הרב נתן בנימין עקשטיין (עץ אחר)
230. נתן בנימין עקשטיין (עץ אחר)
231. אורלי בבט פדי
232. בן פדי
233. לב זליג (לי) פדי
234. פרייה פדי
235. רבקה (ליאון) פדי
236. דבורה (כהן) פולק
237. דוד פורטה
238. הדסה (קאהן) פורטה
239. ראובן אהרן פיינגולד (עץ אחר)
240. רחל (מיידי) (נוימן) פיינגולד (עץ אחר)
241. רות (עקשטיין) פלדמן (עץ אחר)
242. יעקב פלזנבורג
243. מרים רחל גולדנברג פלזנבורג
244. פנחס פרידמן
245. דבורה פריווער
246. חנה פריווער
247. יצחק פריווער
248. שיינדל ציפורה (קליין) פריווער
249. חיה פייגי (קאופמן) פרימק (עץ אחר)
250. בתיה (יפה) צאהן
251. הרב יעקב צאהן
252. אהרן יוסף צ'יזיק (עץ אחר)
253. אסתר (וויטלר) צ'יזיק (עץ אחר)
254. אליעזר קאהן
255. חנה ברכה קאהן
256. יעקב דניאל קאהן
257. ישעיהו (קנית) קאהן
258. רייזל (לובנשטיין) קאהן (עץ אחר)
259. שולמית לב קאהן
260. הענע שטיינברג קאופמן (עץ אחר)
261. יהודית לאה קאופמן (עץ אחר)
262. יצחק יהודה קאופמן (עץ אחר)
263. מרים קאופמן (עץ אחר)
264. מרים (יואלזון) קאופמן (עץ אחר)
265. נפתלי דן קאופמן (עץ אחר)
266. פינקל אדית (הירשפלד) קאופמן (עץ אחר)
267. פערל חוה קראוס קאופמן (עץ אחר)
268. שלומי שמואל קאופמן (עץ אחר)
269. ייטל הענא (אדלר) קוט (עץ אחר)
270. בנימין זאב קוסמן
271. יהודית לנג קוסמן (עץ אחר)
272. זאב קופרשטיין
273. חיה ציפורה קופרשטיין
274. יחזקאל יחיאל קופרשטיין
275. ניסן משה פנחס קופרשטיין
276. צירל (פרץ) קופרשטיין
277. שלמה דוד קופרשטיין
278. חיה (גודמן) קוק
279. ברוך חיים קליין
280. בתיה גילה ברגר קליין
281. געלא בריינה וייס קליין
282. דינה עלינסון קליין
283. יצחק יעקב קליין
284. ישראל יוסף קליין
285. מאיר שמחה קליין
286. נעמי שרלוט (קרליבך) קליין
287. שלום ישראל (ויקטור אלכסנדר) קליין
288. שלמה קליין
289. שמואל סמי בנימין קליין
290. יהודית (קרליבך) קלנר
291. יונתן קלנר
292. צבי הרולד קלנר
293. שמעון (סיימון) דוד קלנר
294. שרה לביאה (כהן) קסלר
295. אסתר טשרנע (גולדברגר) קראוס
296. שלמה קראוס
297. ישראל יעקב (ג'פרי) קריימר (עץ אחר)
298. שרה קריימר (עץ אחר)
299. אביגיל בבעט (כהן) קרליבך
300. הרב יהושע פליקס פלק קרליבך
301. אברהם צבי ראטה
302. אלימלך ראטה
303. אלישבע פירר ראטה
304. בנימין זאב ראטה
305. ברוך חיים ראטה
306. ברכה ראטה
307. גיטל היצל ראטה
308. גיטל רייזל ראטה
309. הדסה באום ראטה
310. חיה רחל ויינגרטן ראטה
311. חיים שמעון ראטה
312. חנה (פרץ) ראטה
313. יהודה יצחק ראטה
314. יחזקאל ראטה
315. יחיאל ראטה
316. יחיאל יצחק ראטה
317. מלכה ראטה
318. מנחם מענדל ראטה
319. מרדכי יהודה ראטה
320. משה אליהו ראטה
321. פייבל ראטה
322. שלמה דוד ראטה
323. העניא מרים (ראטה) רוזנפלד
324. נחמה (כהן) רוט
325. היינץ הארי רוטברג (עץ אחר)
326. רבקה (ריקי) (עקשטיין) רומפלר (עץ אחר)
327. דבורה (הלברשטט) ריין (עץ אחר)
328. אלכסנדרה (אלט) רקאנטי
329. אברהם צבי שוורץ
330. לאה (ראטה) שוורץ
331. מירל שוורץ
332. הרב יעקב שטיינהוז (עץ אחר)
333. אברהם שטרום (עץ אחר)
334. גיטל רות (קאופמן) שטרום (עץ אחר)
335. מרדכי שטרום (עץ אחר)
336. שרה שטרום (עץ אחר)
337. זוהרה רחל שפיצר
338. טליה לאה (קליין) שפיצר
339. נשמה מאור שפיצר
340. לאה טויבא שפרונג
341. מרדכי שפרונג
342. פראיידה פערל (ראטה) שפרונג
ערים במאגר
1. Altrincham,United Kingdom
2. Bristol,United Kingdom
3. Cheshire,United Kingdom
4. Gateshead, Tyne & Wear,United Kingdom
5. Gateshead, United Kingdom
6. Gateshead,United Kingdom
7. Goldesgarden, London,United Kingdom
8. London ,United Kingdom
9. London,United Kingdom
10. Manchester, United Kingdom
11. Manchester,United Kingdom
12. Southgate London,United Kingdom
13. United Kingdom
14. Birmingham, United Kingdom
15. Cardiff, South Wales, United Kingdom
17. Harrogate, Yorkshire, United Kingdom
18. Henley, United Kingdom
19. Leeds, United Kingdom
20. London, United Kingdom
22. Newcastle, United Kingdom
23. Porthmith, United Kingdom
25. Brighton, United Kingdom
27. Hove, East Sussex, United Kingdom


חיפוש בקורות חיים


37 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(1/27/2021) ?? ??? ?'???"? עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון