אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Auschwitz Death Camp, Poland
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 378)
1. חנה הי''ד (כהן) (עץ אחר)
2. מינה הי''ד (כהן) (עץ אחר)
3. בנימין זאב (וילהלם, וולפי) הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
4. שמחה (סימון, שמעון) הי"ד בישיץ (עץ אחר)
5. Leo הי"ד DeJong (עץ אחר)
6. אידה הי''ד (Wertheiner) DeJong (עץ אחר)
7. Selma hy"d Schloss (עץ אחר)
8. היינס עמנואל הי"ד Wertheiner (עץ אחר)
9. הלן-לנצ'ן הי"ד Wertheiner (עץ אחר)
10. יצחק אייזק איזי הי"ד Wertheiner (עץ אחר)
11. רות הי''ד כהן Wertheiner (עץ אחר)
12. אהרן הי"ד אדלר (עץ אחר)
13. אולגה הי''ד קאהן אדלר (עץ אחר)
14. חנה הי"ד אדלר (עץ אחר)
15. ייטה יוטל הי''ד (בינעט) אדלר (עץ אחר)
16. מנחם נתן הי"ד אדלר (עץ אחר)
17. משה הי"ד אדלר (עץ אחר)
18. פייגה הי"ד אדלר (עץ אחר)
19. שרה הי"ד אדלר (עץ אחר)
20. יהודית (ייצן) הי''ד (פינקע) אוברנדרפר (עץ אחר)
21. מנחם הלל הי"ד אויש
22. אסתר הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
23. ברטה הי''ד (וייס) אזרוביץ' (עץ אחר)
24. מיל?ד?ה הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
25. עזרא אזדרש הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
26. צבי הרמן הי"ד אייכבאום (עץ אחר)
27. שיינדל (שרלוטה לוטי) הי''ד (אלט) אייכבאום (עץ אחר)
28. אברהם אדולף הי"ד אלט (עץ אחר)
29. אליזבט הי''ד (מנצר) אלט (עץ אחר)
30. בלומה בלימילע ברטה בטי הי''ד (ערנזט) אלט (עץ אחר)
31. חנה ורה הי"ד אלט (עץ אחר)
32. יצחק איגנץ הי"ד אלט (עץ אחר)
33. משה טומי הי"ד אלט (עץ אחר)
34. שמואל הי"ד אלט (עץ אחר)
35. שרה לביאה וייל'ה לילי ש??ער?ן הי"ד אלט (עץ אחר)
36. הי''ד הלטי לובה קטרינה אנגל (עץ אחר)
37. משה ירמיהו מוריץ הי"ד אנגל (עץ אחר)
38. בלימלא בלנקה הי''ד (בישיץ) אנטל (עץ אחר)
39. יאנוש אנטל (עץ אחר)
40. יוסף הי"ד אנטל (עץ אחר)
41. אלחנן יוסף הי"ד ארנטרוי (עץ אחר)
42. חיים הי"ד בודנר (עץ אחר)
43. מלכה מרים הי''ד (הייזלר) בודנר (עץ אחר)
44. Bedrich הי''ד Buchbinder בוכבינדר (עץ אחר)
45. מקס הי"ד בוכבינדר (עץ אחר)
46. אברהם אלברט הי"ד בישיץ (עץ אחר)
47. אהרן אלעזר הי"ד בישיץ (עץ אחר)
48. אליהו שלמה אמיל הי"ד בישיץ (עץ אחר)
49. אנדרס הי"ד בישיץ (עץ אחר)
50. אסתר אדיט הי''ד (רוזנברג) בישיץ (עץ אחר)
51. ברטה בטי הי''ד גרוסמן בישיץ (עץ אחר)
52. ד"ר בנימין בענא הי"ד בישיץ (עץ אחר)
53. דוד יהודה הי"ד בישיץ (עץ אחר)
54. הי''ד לורי בישיץ (עץ אחר)
55. זוסקינה (זו'ז'קה) הי"ד בישיץ (עץ אחר)
56. זיסל הי"ד בישיץ (עץ אחר)
57. חוה אווה הי''ד (שטרן) בישיץ (עץ אחר)
58. חנה (יוהנה, הנצ'ן) הי''ד (פינקע) בישיץ (עץ אחר)
59. חנה יוהנה (קוקי) הי''ד (לוינגר) בישיץ (עץ אחר)
60. יוליה הי''ד (באוטלר) בישיץ (עץ אחר)
61. יוסף דוד הי"ד בישיץ (עץ אחר)
62. יוסף הי"ד בישיץ (עץ אחר)
63. ייטל יוטל וילמה הי''ד גרונברגר בישיץ (עץ אחר)
64. לוי ליאופולד ליפוט ליפי הי"ד בישיץ (עץ אחר)
65. מאיר מוריץ הי"ד בישיץ (עץ אחר)
66. מרדכי מיקלוש הי"ד בישיץ (עץ אחר)
67. מרים הי"ד בישיץ (עץ אחר)
68. משה מוריץ הי"ד בישיץ (עץ אחר)
69. משה עקיבא הי"ד בישיץ (עץ אחר)
70. פעסיל לאה הי"ד בישיץ (עץ אחר)
71. רבקה הי"ד בישיץ (עץ אחר)
72. רבקה הי"ד בישיץ (עץ אחר)
73. רייזל טערז הי''ד (טאובר) בישיץ (עץ אחר)
74. שרה הי"ד בישיץ (עץ אחר)
75. אסתר הי''ד (בישיץ) בראון (עץ אחר)
76. דוד שמואל (דזו') הי"ד ברגר (עץ אחר)
77. הנדל ינקה יוהנה הי''ד (הירש) ברגר (עץ אחר)
78. ליוויה מרטה הי"ד ברגר (עץ אחר)
79. עקיבא יעקב הי"ד ברגר (עץ אחר)
80. טילדה הי''ד (כהן) ברודי (עץ אחר)
81. לאה הי''ד גרוס ברויאר (עץ אחר)
82. פנחס שמואל הי"ד ברויאר (עץ אחר)
83. יעקב קאפיל הי"ד ברייער (עץ אחר)
84. יצחק יהודה ליב הי"ד ברייער (עץ אחר)
85. משה מור הי"ד ברייער (עץ אחר)
86. נחמה נטליה הי''ד (שוורץ) ברייער (עץ אחר)
87. רבקה רייזל ריזה רגינה הי''ד (בישיץ) ברייער (עץ אחר)
88. חיה אנה (אונוש) הי''ד (כהן) ברנד (עץ אחר)
89. טילע הי''ד (דונט) ברס (עץ אחר)
90. מאיר הי"ד ברס (עץ אחר)
91. צירל הי''ד (דונט) ברס (עץ אחר)
92. רפאל הי"ד ברס (עץ אחר)
93. Evzen הי"ד גוטליב (עץ אחר)
94. גרטה (ריטר) גוטליב (עץ אחר)
95. אשר זעליג הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
96. גבריאל הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
97. הרב קלונימוס קלמן הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
98. ייטל הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
99. רוזה רחל הי''ד פרנקל גולדברגר (עץ אחר)
100. אסתר הי''ד (גולדברגר) גליק (עץ אחר)
101. אברהם ארטור הי"ד גריינר (עץ אחר)
102. אסתר הי''ד (כהן) גריינר (עץ אחר)
103. גרטי הי"ד גריינר (עץ אחר)
104. דוד רוברט הי"ד גריינר (עץ אחר)
105. חיה הי"ד גריינר (עץ אחר)
106. מינדלה הי"ד גריינר (עץ אחר)
107. מלכה מרטה הי"ד גריינר (עץ אחר)
108. ראובן הי"ד גריינר (עץ אחר)
109. רנה הי"ד גריינר (עץ אחר)
110. שמואל אריה אלכסנדר הי"ד גריינר (עץ אחר)
111. שרה (שרלוט) הי''ד (דנציג) גריינר (עץ אחר)
112. פעסיל (פ?פי) הי''ד (וואלף) גרינברגר (עץ אחר)
113. אוה הי"ד גרסטל (עץ אחר)
114. יוהנה הי"ד גרסטל (עץ אחר)
115. רפאל הי"ד גרסטל (עץ אחר)
116. הלל שמואל הי"ד דונט (עץ אחר)
117. יהודה הי"ד דונט (עץ אחר)
118. יקותיאל דוב הי"ד דונט (עץ אחר)
119. ישעיה הי"ד דונט (עץ אחר)
120. לאה הי''ד (גולדברגר) דונט (עץ אחר)
121. מאיר הי"ד דונט (עץ אחר)
122. מינדל הי"ד דונט (עץ אחר)
123. מרדכי הי"ד דונט (עץ אחר)
124. נתן (נטע) הי"ד דונט (עץ אחר)
125. פערל הי"ד דונט (עץ אחר)
126. פרידה פרומה פרימט הי''ד (בעק) דונט (עץ אחר)
127. פריידא יוטל הי''ד (ברס) דונט (עץ אחר)
128. רוזה רוז'י הי''ד מסינגר דונט (עץ אחר)
129. ריזל טשארנע הי"ד דונט (עץ אחר)
130. רפאל הי"ד דונט (עץ אחר)
131. רפאל הי"ד דונט (עץ אחר)
132. יעקב ינו הי"ד דנציג (עץ אחר)
133. מנחם אמיל הי"ד דנציג (עץ אחר)
134. מרים מריש הי''ד (בישיץ) דנציג (עץ אחר)
135. משה מוריץ הי"ד דנציג (עץ אחר)
136. שלמה זלמן הי"ד דנציג (עץ אחר)
137. בת הי"ד דרינגלר (עץ אחר)
138. יאנו דרינגלר (עץ אחר)
139. יולן גיטל הי''ד (עקשטיין) דרינגלר (עץ אחר)
140. יורי הי"ד דרינגלר (עץ אחר)
141. אריה ליב הי"ד הופמן (עץ אחר)
142. בן הי"ד הופמן (עץ אחר)
143. רבקה הי''ד (אדלר) הופמן (עץ אחר)
144. רחל (רוזנה רוזי) הי''ד (הורוויץ) הופמן (עץ אחר)
145. הרב ישראל מנחם מנדל הלוי (עמנואל) הי"ד הורוויץ (עץ אחר)
146. רבקה גוטע גיטל (קמילה) הי''ד (ווטיץ) הורוויץ (עץ אחר)
147. שמואל הלוי הי"ד הורוויץ (עץ אחר)
148. מנצי הי''ד (לוינגר) הי''ד (עץ אחר)
149. יהודית הי"ד הייס (עץ אחר)
150. מרדכי (מיקי) הי"ד הייס (עץ אחר)
151. שרה שרלוטה הי''ד (בישיץ) הייס (עץ אחר)
152. אוה הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
153. אימרה הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
154. אלה אלקי הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
155. אנדור הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
156. גיטל קלרה גיזלה קטו הי''ד גסטטנר הירשפלד (עץ אחר)
157. דוד גיורגי הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
158. הינדל (הילדה) הי''ד (לוינגר) הירשפלד (עץ אחר)
159. הענדל הנצ'י (הנדי) הי''ד (בישיץ) הירשפלד (עץ אחר)
160. ולריה הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
161. זולטן הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
162. יטל יולינה יוליה הי''ד (ביכלר) הירשפלד (עץ אחר)
163. מלכה הי''ד (אסאד) הירשפלד (עץ אחר)
164. מרתה הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
165. משה ארנו הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
166. משה מיקלוש הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
167. מתתיהו הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
168. נעמי הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
169. פראדל אליס הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
170. רחל אילונה (אילוש) הי''ד (לנדאו) הירשפלד (עץ אחר)
171. שלום הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
172. שרה שרלוטה הי''ד (טאובר) הירשפלד (עץ אחר)
173. הרני הי"ד הרשקוביץ (עץ אחר)
174. ר' חיים מרדכי מרקוס הי"ד וואלף (עץ אחר)
175. אסתר הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
176. בלומה בטי הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
177. בנימין זאב הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
178. הילנה (הלן) הי''ד (גרו?סד) ווטיץ (עץ אחר)
179. הרב משה אריה ליב הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
180. חנה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
181. יהודה (ג'וסף) הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
182. ישראל שמחה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
183. לביאה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
184. מרדכי מרקוס הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
185. מרים הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
186. קריינדל קרולינה הי''ד (גולדשטיין) ווטיץ (עץ אחר)
187. רחל הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
188. שמואל הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
189. שרה זנטה הי''ד (זקבך) ווטיץ (עץ אחר)
190. יוסף הי"ד וולנר (עץ אחר)
191. רוזה הי''ד (שוורץ) וולנר (עץ אחר)
192. אליסה הי''ד (גריינהוט) וולשטיין (עץ אחר)
193. א?רנ?ק?ה הי''ד (אזרוביץ') ויזל (עץ אחר)
194. חווה אווה הי"ד ויטרובסקי (עץ אחר)
195. ה?ר?י?יט הי''ד (יואלזון) וייל (עץ אחר)
196. אברהם אנשיל אנטשי הי"ד ויינברגר (עץ אחר)
197. אדיט ויינברגר (עץ אחר)
198. אסתר הי''ד (לרנר) ויינברגר (עץ אחר)
199. בת הי"ד ויינברגר (עץ אחר)
200. הינדל אדה חנה הי''ד (וייס) ויינברגר (עץ אחר)
201. מעטי מלי הי"ד ויינברגר (עץ אחר)
202. אלכסנדר סנדור הי"ד וייס (עץ אחר)
203. אנדור אנדי הי"ד וייס (עץ אחר)
204. חיים היינריך הי"ד וייס (עץ אחר)
205. קמיל הי"ד וייס (עץ אחר)
206. ראובן רודולף הי"ד וייס (עץ אחר)
207. גיטל הי''ד (שטרן) זיידל (עץ אחר)
208. הרב דוד יהודה ליב הי"ד זילברשטיין (עץ אחר)
209. אהרן הלוי הי"ד טאובר (עץ אחר)
210. הרב שמואל הי"ד טאובר (עץ אחר)
211. יחיאל (יהודה) הלוי הי"ד טאובר (עץ אחר)
212. לאה קרולין לינה הי''ד (פליישמאן) טאובר (עץ אחר)
213. הרב ישכר שלמה הי"ד טייכטהאל (עץ אחר)
214. מרים הי''ד (פרידמן) יאזעפאוויטש (עץ אחר)
215. יעקב י?עק?י הי"ד יואלזון (עץ אחר)
216. שיינדל שאניטה הי"ד יואלזון (עץ אחר)
217. שרה לביאה לוטי הי''ד (כהן) יואלזון (עץ אחר)
218. אברהם הי"ד כהן (עץ אחר)
219. אברהם זאב וולף הי"ד כהן (עץ אחר)
220. אברהם מאיר הי"ד כהן (עץ אחר)
221. אהרן הי"ד כהן (עץ אחר)
222. אליהו הי"ד כהן (עץ אחר)
223. אסתר הי"ד כהן
224. אסתר הי"ד כהן (עץ אחר)
225. ארתור הי"ד כהן (עץ אחר)
226. בלימילע בלומה הי"ד כהן (עץ אחר)
227. בנימין זאב וולבי (וילהלם) הי"ד כהן (עץ אחר)
228. בריינדל ברטה הי''ד גוטמן כהן (עץ אחר)
229. גיטל הי"ד כהן (עץ אחר)
230. גיטל חיה (גריטה) הי"ד כהן (עץ אחר)
231. גיטל לביאה גיטי (גרטה) הי"ד כהן (עץ אחר)
232. דוד הי"ד כהן (עץ אחר)
233. הדי הינדל הי''ד (שיף) כהן (עץ אחר)
234. הילוש (אילונקה) הי''ד לוינגר (אזרוביץ') כהן (עץ אחר)
235. הרב אביגדור יהודה (פיליפ) הי"ד כהן (עץ אחר)
236. זיסל הי"ד כהן (עץ אחר)
237. חיים הי"ד כהן (עץ אחר)
238. חנה הי''ד (קרייזמן) כהן (עץ אחר)
239. חנה רבקה הי''ד (אויש) כהן
240. טיא ת?יאה הי"ד כהן (עץ אחר)
241. יטלא ייטל הי''ד (שטראוס) כהן (עץ אחר)
242. יסכה הי''ד (אדלר) כהן (עץ אחר)
243. יעקב הי"ד כהן (עץ אחר)
244. יעקב שאול הי"ד כהן (עץ אחר)
245. יצחק הי"ד כהן (עץ אחר)
246. יצחק מרדכי הי"ד (בזאגרב) כהן
247. ישעיהו הי"ד כהן (עץ אחר)
248. ישעיהו זיגמונט הי"ד קואין כהן (עץ אחר)
249. ישראל צבי השי הירש (הרברט) הי"ד כהן (עץ אחר)
250. ישראל שמואל הי"ד כהן (עץ אחר)
251. כנראה עוד ילד הי"ד כהן (עץ אחר)
252. כנראה עוד ילד הי"ד כהן (עץ אחר)
253. כנראה עוד ילד הי"ד כהן (עץ אחר)
254. לאה הי"ד כהן (עץ אחר)
255. מאיר הי"ד כהן
256. מלכה הי"ד כהן (עץ אחר)
257. מעטי הי"ד כהן (עץ אחר)
258. פראיידיל פרידה הי''ד כהן (עץ אחר)
259. פרידה פרידל הי''ד (וייס) כהן (עץ אחר)
260. פריידה הי"ד כהן (עץ אחר)
261. צילה הי''ד (נוימן) כהן (עץ אחר)
262. צרטל הי"ד כהן (עץ אחר)
263. קרלה (קרולין) טויבה הי''ד (רבינוביץ') כהן (עץ אחר)
264. ראובן רודולף רודי (Reszo) הי"ד כהן (עץ אחר)
265. רחל הי''ד הופמן כהן (עץ אחר)
266. שמואל הי"ד כהן (עץ אחר)
267. שרגא פיישי פיוויל אביגדור ויקטור הי"ד כהן (עץ אחר)
268. שרה הי"ד כהן (עץ אחר)
269. שרה הי''ד (בישיץ) כהן (עץ אחר)
270. חיים היינריך הי"ד לאופר (עץ אחר)
271. מלכה מרגיט הי''ד (וייס) לאופר (עץ אחר)
272. אמה הי''ד (פלאוט) לבנברג (עץ אחר)
273. ברנהרד הי"ד לבנברג (עץ אחר)
274. מרדכי מרקוס מרדקו הי"ד לוינגר (עץ אחר)
275. ד"ר יעקב הלוי הי"ד לונדנר (עץ אחר)
276. יהודה זאב הלוי הי"ד לונדנר (עץ אחר)
277. קלרה הי''ד (בכמן) לונדנר (עץ אחר)
278. שרה הי''ד קינרייך לונדנר (עץ אחר)
279. רחל רוזי הי''ד (דנציג) לינק (עץ אחר)
280. אלימלך הי"ד לרנר (עץ אחר)
281. הרב יהושע הי"ד לרנר (עץ אחר)
282. זאב וולף הי"ד לרנר (עץ אחר)
283. יוסף חיים יצחק הי"ד לרנר (עץ אחר)
284. יעקב פרץ הי"ד לרנר (עץ אחר)
285. מלכה הי"ד לרנר (עץ אחר)
286. מלכה הי"ד לרנר (עץ אחר)
287. פריידא שפרה הי"ד לרנר (עץ אחר)
288. צבי אלימלך (הרש מלך) הי"ד לרנר (עץ אחר)
289. רחל הי"ד לרנר (עץ אחר)
290. רייזל הי''ד גרינצוויג לרנר (עץ אחר)
291. הרצל פטר הי"ד מדרס (עץ אחר)
292. שרה שרלוטה הי''ד (בישיץ) מדרס (עץ אחר)
293. דבורה הי"ד מנסבך (עץ אחר)
294. שלמה פרץ הלוי הי"ד מנצבך (עץ אחר)
295. חוה חיה הילדה הי''ד (הירשפלד) נויהאוז (עץ אחר)
296. יהודית הי"ד נויהאוז (עץ אחר)
297. ליפמן ליפוט הי"ד נויהאוז (עץ אחר)
298. שלמה זלמן הי"ד נויהאוז (עץ אחר)
299. רוזה הי''ד מסינגר נש (עץ אחר)
300. אברהם הי"ד סופר (עץ אחר)
301. שרה הי''ד סופר (עץ אחר)
302. הרב בנציון הי"ד סניידרס (עץ אחר)
303. רוזה הי''ד (יואלזון) עמנואל (עץ אחר)
304. יעקב קאפיל (דז'ו) הי"ד עקשטיין (עץ אחר)
305. פלורה הי"ד עקשטיין (עץ אחר)
306. רייזל הי"ד עקשטיין (עץ אחר)
307. יוסף הי"ד ערנזט (עץ אחר)
308. ברענדיל (ברטה) הי"ד פינקע (עץ אחר)
309. שמעון הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
310. אילונה הי''ד Szabo פליישמאן (עץ אחר)
311. אשר אנשיל הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
312. בנימין (בנו) הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
313. טיבור הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
314. יודה משה הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
315. יוסף הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
316. יששכר דוב הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
317. פערל הי''ד שווארץ (שוורץ) פליישמאן (עץ אחר)
318. רחל הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
319. שרה הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
320. הרב יוסף הירש הי"ד פקטר (עץ אחר)
321. דוד הי"ד פריש (עץ אחר)
322. יצחק הי"ד פריש (עץ אחר)
323. לייבוש הי"ד פריש (עץ אחר)
324. פסיה פעסיל הי"ד פריש (עץ אחר)
325. רחל הי''ד צולמן פריש (עץ אחר)
326. לאה הי''ד (אדלר) פשרהופר (עץ אחר)
327. ישעיהו הי"ד קאופמן (עץ אחר)
328. רבקה הי''ד (הייזלר) קאופמן (עץ אחר)
329. אסתר הי''ד (כהן) קליין (עץ אחר)
330. ביילא אסתר הי''ד (פרידמן) קליין (עץ אחר)
331. גבריאל הי"ד קליין (עץ אחר)
332. טובה אסתי הי''ד (הייזלר) קליין (עץ אחר)
333. רחל\ראכל הי''ד (כהן) קליין
334. רחל הי''ד (אלט) ר?אב (עץ אחר)
335. יעקב הי"ד ראב (עץ אחר)
336. גיטל גיזלה הי''ד (אדלר) רוזנברגר (עץ אחר)
337. יוסף הי"ד רוזנברגר (עץ אחר)
338. מיקי מיקלוש הי"ד רוזנברגר (עץ אחר)
339. הלן הי''ד רוזנצוייג (עץ אחר)
340. יוסף דוד הי"ד רוזנצוייג (עץ אחר)
341. לוסי הי''ד גרוסמן רוזנצוייג (עץ אחר)
342. ליאופולד פולדי הי"ד רוטברג (עץ אחר)
343. הרב מרדכי הי"ד רוטנברג (עץ אחר)
344. שרה הענדיל הי''ד (פרידמן) רוטנברג (עץ אחר)
345. מרגרט הי"ד רייך (עץ אחר)
346. אתל (אצ'י) הי"ד רייס (עץ אחר)
347. ברנאד הי"ד רייס (עץ אחר)
348. הרמן הי"ד רייס (עץ אחר)
349. מרים (מנצ'י) הי"ד רייס (עץ אחר)
350. משה הי"ד רייס (עץ אחר)
351. פרדי הי"ד רייס (עץ אחר)
352. אסתר הי"ד שוורץ (עץ אחר)
353. יהודא הי"ד שוורץ (עץ אחר)
354. יוחנן הי"ד שוורץ (עץ אחר)
355. יוסף הי"ד שוורץ (עץ אחר)
356. ישעיהו הי"ד שוורץ (עץ אחר)
357. מרים מירל (מרישקה) הי"ד שוורץ (עץ אחר)
358. רבקה (רגינה) הי''ד (כהן) שוורץ (עץ אחר)
359. רבקה לילי הי''ד רוזנטל שוורץ (עץ אחר)
360. רות הי"ד שוורץ (עץ אחר)
361. אילוש הי''ד (גריינהוט) שטארק (עץ אחר)
362. אסתר הי"ד שטארק (עץ אחר)
363. יהודית הי"ד שטארק (עץ אחר)
364. לאה מלכה (לילי) הי''ד גולדברגר שטארק (עץ אחר)
365. מתתיהו הי"ד שטארק (עץ אחר)
366. פנחס פיליפ הי"ד שטארק (עץ אחר)
367. יצחק הי"ד שטיינר (עץ אחר)
368. הינדל הילדה הי''ד (כהן) שטרן (עץ אחר)
369. שמחה ארנו הי"ד שטרן (עץ אחר)
370. מרים (מנצ'י) הי''ד (אלט) שטרנפלד (עץ אחר)
371. פנחס הי"ד שטרנפלד (עץ אחר)
372. שאול הי"ד שטרנפלד (עץ אחר)
373. שמעון יורי הי"ד שטרנפלד (עץ אחר)
374. פעסל הי''ד (סניידרס) שטרסר (עץ אחר)
375. אנדי הי"ד שרוטר (עץ אחר)
376. טובה אליזבט הי"ד שרוטר (עץ אחר)
377. ליבה לילי ליוויה לביאה הי''ד (וייס) שרוטר (עץ אחר)
378. מרדכי מאקס הי"ד שרוטר (עץ אחר)
ערים במאגר
1. Auschwitz Death Camp, Poland
2. Auschwitz Death Camp, Poland or Mathausen
3. Auschwitz Death Camp, Poland or Mauthausen, Austria
4. Auschwitz Death Camp, Poland or Mauthausen, Perg District, Upper Austria, Austria
5. Auschwitz Death Camp, Poland or Russia 1942
6. Auschwitz Death Camp, Poland or Treblinka
7. Auschwitz Death Camp, Poland או טרבלינקה
8. Auschwitz Death Camp, Poland. נספה בן 4 שבועות
9. Hungary כנראה לAuschwitz Death Camp, Poland
10. probably: Auschwitz Death Camp, Poland
11. Transport from Drancy, France to Auschwitz Death Camp, Poland
12. איזביצה או Auschwitz Death Camp, Poland
13. בקרון הטרנספורט מראאב לAuschwitz Death Camp, Poland
14. גרמניה או Auschwitz Death Camp, Poland
15. נלקחה מביה"ח לאוושויץ Auschwitz Death Camp, Poland


חיפוש בקורות חיים


42 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(5/16/2022) ?? ???? ?'???"? עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון