אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Bratislava
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 168)
1. מרדכי צבי גומפריך הירש (מיקשה, מקס) הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
2. שרגא פייביש (פייש, פיליפ) נוימן (עץ אחר)
3. Josef Chedwa Pollak (עץ אחר)
4. אסתר ננט (ווטיץ) Pollak (עץ אחר)
5. אסתר (לוינגר) אזרוביץ' (עץ אחר)
6. ברטה הי''ד (וייס) אזרוביץ' (עץ אחר)
7. רבי עקיבא אייגר (עץ אחר)
8. שרל אייגר (עץ אחר)
9. שרה לביאה לוטה ויולה (גולדברגר) אינוברוצלבסקי (עץ אחר)
10. אליזבט הי''ד (מנצר) אלט (עץ אחר)
11. חנה יולן הי''ד אלט (עץ אחר)
12. לאה (ליויה, לילי) (גולדברגר) אקשטיין (עץ אחר)
13. ציפורה חיילה שרלוט לאטטי (גראס) בישיץ (עץ אחר)
14. בלומה (בלה) בלידי (עץ אחר)
15. פעסל חיה (נלי) הי''ד (ווטיץ) בלידי (עץ אחר)
16. בלומה בלנקה (הורוויץ) בראך (עץ אחר)
17. אליקים הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
18. אשר זעליג הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
19. יוסף גולדברגר (עץ אחר)
20. רות רייזל דרייזל הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
21. הרב משה שמואל גלזנר (עץ אחר)
22. צירל (לוינגר) גרוס (עץ אחר)
23. ברכה (אלוירה) שפאן גריינר (עץ אחר)
24. שרה (שרלוט) הי''ד דנציג גריינר (עץ אחר)
25. ? גרינהוט (עץ אחר)
26. יהודה הי"ד דונט (עץ אחר)
27. רות רבקה (אקשטיין) דושינסקי (עץ אחר)
28. אדולף דייטש (עץ אחר)
29. בטי Scheu דייטש (עץ אחר)
30. יוליה גולדשטיין דייטש (עץ אחר)
31. לזר דייטש (עץ אחר)
32. קטרינה בונדי דייטש (עץ אחר)
33. רודולף דייטש (עץ אחר)
34. רוזליה דייטש (עץ אחר)
35. שמעון דייטש (עץ אחר)
36. יעקב ינו הי"ד דנציג (עץ אחר)
37. לוי לודויג הי"ד דנציג (עץ אחר)
38. מנחם אמיל הי"ד דנציג (עץ אחר)
39. משה מוריץ הי"ד דנציג (עץ אחר)
40. הינדה הינדל (הונורה) (כהן) האור (עץ אחר)
41. בן הי"ד הופמן (עץ אחר)
42. רחל (רוזנה רוזי) הי''ד (הורוויץ) הופמן (עץ אחר)
43. רבקה גוטע גיטל (קמילה) הי''ד (ווטיץ) הורוויץ (עץ אחר)
44. שמואל הלוי הי"ד הורוויץ (עץ אחר)
45. מנצי הי''ד (לוינגר) הי''ד (עץ אחר)
46. אברהם דוב (בער) אדולף ווטיץ (עץ אחר)
47. אסתר הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
48. בטה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
49. בטי טדסקו ווטיץ (עץ אחר)
50. בלומה בטי הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
51. בלומע בטי (קסטנר) ווטיץ (עץ אחר)
52. בנימין זאב הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
53. ברוך חיים ווטיץ (עץ אחר)
54. ג'והנה ווטיץ (עץ אחר)
55. גוסטב ווטיץ (עץ אחר)
56. גוסטב ווטיץ (עץ אחר)
57. ג'וספין ווטיץ (עץ אחר)
58. הרב משה אריה ליב הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
59. חנה דבורה (ינקה) ווטיץ (עץ אחר)
60. חנה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
61. יהודה (ג'וסף) הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
62. ישראל (שאמועל) ווטיץ (עץ אחר)
63. ישראל שמחה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
64. לביאה (לידיה) הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
65. לביאה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
66. מאיר-חיים (היינריך) הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
67. מרדכי מרקוס הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
68. מרים הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
69. נתן ווטיץ (עץ אחר)
70. פעסיל ג'וספה (פפי) אייזנשטאטר ווטיץ (עץ אחר)
71. רגינה ווטיץ (עץ אחר)
72. רוזה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
73. רחל (כהן) ווטיץ (עץ אחר)
74. רחל הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
75. שמואל הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.