אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Bratislava
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 186)
1. מרדכי צבי גומפריך הירש (מיקשה, מקס) הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
2. שרגא פייביש (פייש, פיליפ) נוימן (עץ אחר)
3. Anna Bettelheim (עץ אחר)
4. Cacilie Bettelheim (עץ אחר)
5. בבט (נש) Bettelheim (עץ אחר)
6. הרמן Bettelheim (עץ אחר)
7. יעקב Bettelheim (עץ אחר)
8. עמליה Bettelheim (עץ אחר)
9. פיליפ Bettelheim (עץ אחר)
10. קרולינה לינה Bettelheim (עץ אחר)
11. רוזינה Bettelheim (עץ אחר)
12. שיינדל שרלוטה לוטי Bettelheim (עץ אחר)
13. שלמה Bettelheim (עץ אחר)
14. Josef Chedwa Pollak (עץ אחר)
15. אסתר ננט (ווטיץ) Pollak (עץ אחר)
16. אסתר (לוינגר) אזרוביץ' (עץ אחר)
17. ברטה הי''ד (וייס) אזרוביץ' (עץ אחר)
18. רבי עקיבא אייגר (עץ אחר)
19. שרל אייגר (עץ אחר)
20. שרה לביאה לוטה ויולה (גולדברגר) אינוברוצלבסקי (עץ אחר)
21. אליזבט הי''ד (מנצר) אלט (עץ אחר)
22. חנה יולן הי''ד אלט (עץ אחר)
23. לאה (ליויה, לילי) (גולדברגר) אקשטיין (עץ אחר)
24. ציפורה חיילה שרלוט לאטטי (גראס) בישיץ (עץ אחר)
25. בלומה (בלה) בלידי (עץ אחר)
26. פעסל חיה (נלי) הי''ד (ווטיץ) בלידי (עץ אחר)
27. בלומה בלנקה (הורוויץ) בראך (עץ אחר)
28. אליקים הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
29. אשר זעליג הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
30. יוסף גולדברגר (עץ אחר)
31. רות רייזל דרייזל הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
32. הרב משה שמואל גלזנר (עץ אחר)
33. צירל (לוינגר) גרוס (עץ אחר)
34. ברכה (אלוירה) שפאן גריינר (עץ אחר)
35. שרה (שרלוט) הי''ד (דנציג) גריינר (עץ אחר)
36. ? גרינהוט (עץ אחר)
37. יהודה הי"ד דונט (עץ אחר)
38. רות רבקה (אקשטיין) דושינסקי (עץ אחר)
39. אדולף דייטש (עץ אחר)
40. בטי Scheu דייטש (עץ אחר)
41. יוליה גולדשטיין דייטש (עץ אחר)
42. לזר דייטש (עץ אחר)
43. קטרינה בונדי דייטש (עץ אחר)
44. רודולף דייטש (עץ אחר)
45. רוזליה דייטש (עץ אחר)
46. שמעון דייטש (עץ אחר)
47. יעקב ינו הי"ד דנציג (עץ אחר)
48. לוי לודויג הי"ד דנציג (עץ אחר)
49. מנחם אמיל הי"ד דנציג (עץ אחר)
50. משה מוריץ הי"ד דנציג (עץ אחר)
51. הינדה הינדל (הונורה) (כהן) האור (עץ אחר)
52. בן הי"ד הופמן (עץ אחר)
53. רחל (רוזנה רוזי) הי''ד (הורוויץ) הופמן (עץ אחר)
54. רבקה גוטע גיטל (קמילה) הי''ד (ווטיץ) הורוויץ (עץ אחר)
55. שמואל הלוי הי"ד הורוויץ (עץ אחר)
56. מנצי הי''ד (לוינגר) הי''ד (עץ אחר)
57. אברהם דוב (בער) אדולף ווטיץ (עץ אחר)
58. אסתר הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
59. בטה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
60. בטי טדסקו ווטיץ (עץ אחר)
61. בלומה בטי הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
62. בלומע בטי (קסטנר) ווטיץ (עץ אחר)
63. בנימין זאב הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
64. ברוך חיים ווטיץ (עץ אחר)
65. ג'והנה ווטיץ (עץ אחר)
66. גוסטב ווטיץ (עץ אחר)
67. גוסטב ווטיץ (עץ אחר)
68. ג'וספין ווטיץ (עץ אחר)
69. הרב משה אריה ליב הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
70. חנה דבורה (ינקה) ווטיץ (עץ אחר)
71. חנה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
72. יהודה (ג'וסף) הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
73. ישראל (שאמועל) ווטיץ (עץ אחר)
74. ישראל שמחה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
75. לביאה (לידיה) הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
76. לביאה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
77. מאיר-חיים (היינריך) הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
78. מרדכי מרקוס הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
79. מרים הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
80. נתן ווטיץ (עץ אחר)
81. פעסיל ג'וספה (פפי) אייזנשטאטר ווטיץ (עץ אחר)
82. רגינה ווטיץ (עץ אחר)
83. רוזה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
84. רחל (כהן) ווטיץ (עץ אחר)
85. רחל הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
86. שמואל הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
87. שמואל לייב (ליאופולד) ווטיץ (עץ אחר)
88. שרה (סוניה) הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
89. א?רנ?ק?ה הי''ד (אזרוביץ') ויזל (עץ אחר)
90. אסתר טשרנע (גולדברגר) וייס (עץ אחר)
91. רחל (גולדברגר) וייס (עץ אחר)
92. בנימין זאב הי"ד הלוי טאובר (עץ אחר)
93. עליזה זיסל קאהן טאובר (עץ אחר)
94. אבנר יוסף טומשוף (עץ אחר)
95. בלומה בלימילע בלנקה (דנציג) כהן (עץ אחר)
96. טיא ת?יאה הי"ד כהן (עץ אחר)
97. צילה הי''ד (נוימן) כהן (עץ אחר)
98. בלאנקה (לזר) לאוב (עץ אחר)
99. דוד לווי (עץ אחר)
100. שרה רוזלי (ווטיץ) לווי (עץ אחר)
101. אהרן יהודה אהרע ארנסט הלוי לוינגר (עץ אחר)
102. אליהו ארנו הלוי לוינגר (עץ אחר)
103. גיטל קאטי קתרינה (כהן) לוינגר (עץ אחר)
104. יעקב לוינגר (עץ אחר)
105. מרדכי הלוי סגל לוינגר (עץ אחר)
106. מרדכי מרקוס מרדקו הי"ד לוינגר (עץ אחר)
107. רכל אירן גרינוולד לוינגר (עץ אחר)
108. שמואל לוינגר (עץ אחר)
109. גבריאל (Gabor) לוסטיג (עץ אחר)
110. הרב אהרן חיים לייכט (עץ אחר)
111. לאה הלנה אילונה (ווטיץ) לייכט (עץ אחר)
112. רחל רוזי הי''ד (דנציג) לינק (עץ אחר)
113. רוזינה שושנה (ארליך) לפלר (עץ אחר)
114. שמעון (מערמעלשטיין) מסר (עץ אחר)
115. יהודית הי"ד נויהאוז (עץ אחר)
116. ליפמן ליפוט הי"ד נויהאוז (עץ אחר)
117. שרה הי"ד נויהאוז (עץ אחר)
118. דוד נש (עץ אחר)
119. הרמינה נש (עץ אחר)
120. חיה חיילה חיידל יוהנה הני (בישיץ) נש (עץ אחר)
121. יצחק איגנץ (נאסס) נש (עץ אחר)
122. מרדכי נש (עץ אחר)
123. משה מוריץ הי"ד נש (עץ אחר)
124. רבקה רזי רגינה נש (עץ אחר)
125. רוזה הי''ד מסינגר נש (עץ אחר)
126. רפאל פילי נש (עץ אחר)
127. שמשון נש (עץ אחר)
128. יששכר בער פרנק הלוי סג"ל (עץ אחר)
129. הגאון ר' משה סופר החת"ם סופר (עץ אחר)
130. הרב אברהם שמואל בנימין סופר (עץ אחר)
131. הרב יעקב עקיבא סופר (עץ אחר)
132. הרב שמעון סופר (עץ אחר)
133. חוה לאה וייס סופר (עץ אחר)
134. מלכה וייס סופר (עץ אחר)
135. ר' שלמה סופר (עץ אחר)
136. הינדל (סופר) עהרנפלד (עץ אחר)
137. הרב שמואל עהרנפלד (עץ אחר)
138. ר' דוד צבי עהרנפלד (עץ אחר)
139. אליקים לקיש לודוויג (Lajos) הי"ד ערנזט (עץ אחר)
140. לאה (לני) (כהן) ערנזט (עץ אחר)
141. ר' יצחק אייזיק מאודווארד ערנסט (עץ אחר)
142. רחל (מיידי) (נוימן) פיינגולד (עץ אחר)
143. אברהם הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
144. שרלוט (ווטיץ) פלסנר (עץ אחר)
145. ר' יצחק יהודה ליב פריישטאט (עץ אחר)
146. אהרן אדולף דולפי פרנקל (עץ אחר)
147. אליעזר יוסף ג'ן פרנקל (עץ אחר)
148. אסתר (נש) פרנקל (עץ אחר)
149. יהודה יודא ליב ליאופולד פרנקל (עץ אחר)
150. יוסף הי"ד פרנקל (עץ אחר)
151. לוי ליאו לאופלד הי"ד פרנקל (עץ אחר)
152. מאיר ארנסט הי"ד פרנקל (עץ אחר)
153. מרדכי תומס תומי פרנקל (עץ אחר)
154. פיילא פאני פרנסיסקה (נש) פרנקל (עץ אחר)
155. ר' יצחק איגנץ הי"ד פרנקל (עץ אחר)
156. ר?נ?ה אייגילי (נחמיאס) פרנקל (עץ אחר)
157. שמשון אלכסנדר ש?נדי פרנקל (עץ אחר)
158. אהרון משה קונטעס (עץ אחר)
159. איזידור קונטעס (עץ אחר)
160. אנטוניה (דייטש) קונטעס (עץ אחר)
161. גיזליה קונטעס (עץ אחר)
162. חנה יוהנה פרייזשטאט קונשטאט (עץ אחר)
163. טרזה (נש) קונשטאט (עץ אחר)
164. מאיר מוריץ קונשטאט (עץ אחר)
165. ר' אליעזר ליפמן קונשטאט (עץ אחר)
166. ר' צבי הרש הרמן קונשטאט (עץ אחר)
167. משה הי"ד קורצוייל (עץ אחר)
168. אסתר אריקה (פרנקל) רוטברג (עץ אחר)
169. שיינדי פיילא רבקה (סטפני) (פרנקל) רייזנר (עץ אחר)
170. שמשון גבריאל רייזנר (עץ אחר)
171. אסתר הי"ד שוורץ (עץ אחר)
172. יהודא הי"ד שוורץ (עץ אחר)
173. יהודה (יוליוס) שוורץ (עץ אחר)
174. ישעיהו הי"ד שוורץ (עץ אחר)
175. יהודית הי"ד שטארק (עץ אחר)
176. לאה מלכה (לילי) הי''ד גולדברגר שטארק (עץ אחר)
177. ארנו שטראסר (עץ אחר)
178. יוסף שטראסר (עץ אחר)
179. פייגא שטראסר (עץ אחר)
180. קתרינה שטראסר (עץ אחר)
181. פעסיל לאה שטרן (עץ אחר)
182. שרל (עהרנפלד) שטרן (עץ אחר)
183. לאה (הלן) הי''ד (נוימן) שיף (עץ אחר)
184. רבקה רגינה ג'ינה הי"ד שיף (עץ אחר)
185. שמעון שפיגל (עץ אחר)
186. גיטל (סופר) שפיצר (עץ אחר)
ערים במאגר
1. Bratislava or Frauenkirchen, Slovakia
2. Bratislava, SK
3. Bratislava, SK בעל החתן-סופר
4. Bratislava, SK, בעל המכתב סופר מקראקא
5. Bratislava, Slovakia
6. Probably Bratislava, SLovakia
7. Svaty Jur , Bratislava , Slovakia
8. Szenc , Bratislava Region, Slovakia
9. Vac, Weitzen, Hungary or Bratislava, Slovakia
10. סענץ ע"י Bratislava, Slovakia
13. probably: Bratislava, Slovakia
14. probably: Myjava or Bratislava, Slovakia


חיפוש בקורות חיים


47 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(6/18/2024) ?? ???? ?'???"? עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון