אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Brooklyn
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 399)
1. רחל (יאקאבאוויטש) ?יאקאבאוויטש
2. Malkie Mindy (Rosenblatt) Noble (עץ אחר)
3. Jeanette רות (אוברנדרפר) Rosenblatt (עץ אחר)
4. Philip Rosenblatt (עץ אחר)
5. Robert Rosenblatt (עץ אחר)
6. ירחמיאל חיים Jerome Charles Rosenblatt (עץ אחר)
7. Arnold O. Zisselman (עץ אחר)
8. אהרן אדלר (עץ אחר)
9. בן אדלר (עץ אחר)
10. יהודה אריה אדלר (עץ אחר)
11. סימא שטרן אדלר (עץ אחר)
12. פייגא הינדל אירן שטיינברגר אדלר (עץ אחר)
13. אבא אופמאן (עץ אחר)
14. יוטא (ייטי) שפירא אופמאן (עץ אחר)
15. יוכבד אופמאן (עץ אחר)
16. יעקב זאב אופמאן (עץ אחר)
17. סילקא הענדי (ראטה) אופמאן (עץ אחר)
18. שושנה (שושי) (הורוביץ) אופן (עץ אחר)
19. רייזל שרה (פלזנבורג) אלתר (עץ אחר)
20. אברהם אסטרייכער (עץ אחר)
21. אהרן אסטרייכער (עץ אחר)
22. בת אסטרייכער (עץ אחר)
23. גיטל אסטרייכער (עץ אחר)
24. גיטל אסטרייכער (עץ אחר)
25. גיטל אסטרייכער (עץ אחר)
26. חיים שלמה אסטרייכער (עץ אחר)
27. חנה אסטרייכער (עץ אחר)
28. טויבא אסטרייכער (עץ אחר)
29. טויבא אסטרייכער (עץ אחר)
30. יעקב אסטרייכער (עץ אחר)
31. יצחק שמעון אסטרייכער (עץ אחר)
32. לאה יוטא אסטרייכער (עץ אחר)
33. לאה מרים (קיסנר) אסטרייכער (עץ אחר)
34. מרים שיינדל אסטרייכער (עץ אחר)
35. שרה הענא באב''ד אסטרייכער (עץ אחר)
36. חיה ברכה אקרמן (עץ אחר)
37. מלכה לאה (שטיין) אקרמן (עץ אחר)
38. אלישבע הינדי (מאירפלד) ארנלנגר (עץ אחר)
39. בן-ציון באש (עץ אחר)
40. חיה רחל (שטיין) באש (עץ אחר)
41. יהודה אברהם באש (עץ אחר)
42. לוי באש (עץ אחר)
43. שמחה באש (עץ אחר)
44. אברהם צבי ביגעלאייזען (עץ אחר)
45. מרדכי ביגעלאייזען (עץ אחר)
46. גיטל (יאקאבאוויטש) בראווער
47. יענטא (כהן) ברוין
48. דוד ירמיהו ברייער (עץ אחר)
49. משה דוד ברייער (עץ אחר)
50. רעכל מירל בראון ברייער (עץ אחר)
51. חוה פערל (ראטה) ברייש (עץ אחר)
52. יעקב אברהם ברייש (עץ אחר)
53. זאב בריץ (עץ אחר)
54. שמשון גולדברגר (עץ אחר)
55. יוסף גורביץ (עץ אחר)
56. מרגליות גליק (עץ אחר)
57. אברהם גרויז (עץ אחר)
58. אהרון מרדכי גרויז (עץ אחר)
59. דוב בער גרויז (עץ אחר)
60. חיה פוקס גרויז (עץ אחר)
61. חיים משה גרויז (עץ אחר)
62. חנה איידל גרויז (עץ אחר)
63. יצחק יעקב גרויז (עץ אחר)
64. מלכה גרויז (עץ אחר)
65. מלכה רבקה גרויז (עץ אחר)
66. מרים גרויז (עץ אחר)
67. משה יוסף גרויז (עץ אחר)
68. נפתלי גרויז (עץ אחר)
69. סימא גיטל פארגעס (פורגעס) גרויז (עץ אחר)
70. שמעון דוד גרויז (עץ אחר)
71. זיסל (שטיין) גרוס (עץ אחר)
72. יהודית גולדברג גרוסברגר (עץ אחר)
73. יוטא (אופמאן) גרוסמן (עץ אחר)
74. אדל לאוי גרינבוים (עץ אחר)
75. גיטל פעסל הרשקוביץ גרינבוים (עץ אחר)
76. יטל חיה גרינבוים (עץ אחר)
77. פייגה הנדל פיליפ גרינבוים (עץ אחר)
78. צבי יהודא גרינבוים (עץ אחר)
79. קלונימוס קלמן גרינבוים (עץ אחר)
80. רבקה גרינבוים (עץ אחר)
81. שמואל גרינבוים (עץ אחר)
82. שמשון גרינבוים (עץ אחר)
83. בערל גרינוואלד (עץ אחר)
84. חיה גרינוואלד (עץ אחר)
85. מרים גרינוואלד (עץ אחר)
86. צארטיל גרינוואלד (עץ אחר)
87. רבקה אונגר גרינוואלד (עץ אחר)
88. שמואל גרינוואלד (עץ אחר)
89. שרה גרינוואלד (עץ אחר)
90. אסתר קרינדל (שטיין) גרינפעלד (עץ אחר)
91. אריה גרינפעלד (עץ אחר)
92. בלומא גרינפעלד (עץ אחר)
93. בנימין זאב גרינפעלד (עץ אחר)
94. חיים גרינפעלד (עץ אחר)
95. יואל גרינפעלד (עץ אחר)
96. רפאל יהודה גרינפעלד (עץ אחר)
97. שלמה זלמן גרינפעלד (עץ אחר)
98. חיים שמואל דמביצר (עץ אחר)
99. יהושע (שוקי) הורוביץ (עץ אחר)
100. יוסף הורוביץ (עץ אחר)
101. מינה (כהן) הורוביץ (עץ אחר)
102. מנחם מענדל הורוביץ (עץ אחר)
103. רחל מינקא הורוביץ (עץ אחר)
104. אברהם הלוי הירש (עץ אחר)
105. אברהם יצחק הלוי הירש (עץ אחר)
106. בלימע ברכה פרידמן הירש (עץ אחר)
107. חנניה יום-טוב ליפא שלום הלוי הירש (עץ אחר)
108. יהושע צבי הלוי הירש (עץ אחר)
109. יואל הלוי הירש (עץ אחר)
110. לאה הירש (עץ אחר)
111. צארטיל הירש (עץ אחר)
112. ר' יוסף הלוי הירש (עץ אחר)
113. רבקה זלאטא מוצן הירש (עץ אחר)
114. שרה פיגא פאני (פלזנבורג) הירש (עץ אחר)
115. אלטר אלעזר הלפרט (עץ אחר)
116. דוד צבי משה הלפרט (עץ אחר)
117. הלל הלפרט (עץ אחר)
118. ישראל אברהם דוב הלפרט (עץ אחר)
119. מרים סערל הלפרט (עץ אחר)
120. נטע יואל הלפרט (עץ אחר)
121. שמחה הלפרט (עץ אחר)
122. דבורה פערל (גרויז) הערמאן (עץ אחר)
123. ביילא רבקה וובר (עץ אחר)
124. דינה וובר (עץ אחר)
125. יחזקאל שרגא וובר (עץ אחר)
126. יצחק צבי וובר (עץ אחר)
127. משה יעקב שמעון וובר (עץ אחר)
128. בן ווייס (עץ אחר)
129. שמעון ווייס (עץ אחר)
130. חיה (שאמועל) ווסרמן (עץ אחר)
131. בן וועבער (עץ אחר)
132. בן וועבער (עץ אחר)
133. יהושע יחזקאל וועבער (עץ אחר)
134. מנחם מנדל וועבער (עץ אחר)
135. אהרן שלמה וטנשטיין (עץ אחר)
136. איידל שאשה וטנשטיין (עץ אחר)
137. אלימלך יצחק וטנשטיין (עץ אחר)
138. הרב חיים יהושע וטנשטיין (עץ אחר)
139. יוסף בנימין זאב וטנשטיין (עץ אחר)
140. ישראל וטנשטיין (עץ אחר)
141. מרדכי בצלאל טוביה וטנשטיין (עץ אחר)
142. סעריל קליין וטנשטיין (עץ אחר)
143. פערל וטנשטיין (עץ אחר)
144. שלום יחזקאל וטנשטיין (עץ אחר)
145. שמואל אליהו וטנשטיין (עץ אחר)
146. שיינדל (לינדר) ויינשטוק (עץ אחר)
147. שמואל ויינשטוק (עץ אחר)
148. יצחק אייזיק שלמה וייס (עץ אחר)
149. צארטיל (גרינבוים) וייס (עץ אחר)
150. רחל (גרינבוים) וייס (עץ אחר)
151. טובה פראדיל (הלפרט) ורצברגר (עץ אחר)
152. חנה (שחט) ז'יטלני (עץ אחר)
153. דוד ליב זילבערשטיין
154. חנה מינדל לאה (יאקאבאוויטש) זילבערשטיין
155. חנניה יום-טוב זילבערשטיין
156. יצחק משה זילבערשטיין
157. משולם צבי בן-ציון זילבערשטיין
158. רבקה (כף) זילבערשטיין
159. רחל זילבערשטיין
160. שלמה זילבערשטיין
161. שלמה אליקים זילבערשטיין
162. בנימין זלטניק (עץ אחר)
163. אברהם יחיאל מיכל טרעביטש (עץ אחר)
164. שלמה יואל טרעביטש (עץ אחר)
165. אסתר (כהן) יאקאבאוויטש
166. חיים יאקאבאוויטש
167. חנניה יום-טוב ליפא יאקאבאוויטש
168. יוסף יאקאבאוויטש
169. יחזקאל שרגא יאקאבאוויטש
170. יצחק יאקאבאוויטש
171. יקותיאל יאקאבאוויטש
172. לוי יאקאבאוויטש
173. משה אביגדור יאקאבאוויטש
174. נחמיה יאקאבאוויטש
175. צבי אלימלך יאקאבאוויטש
176. צמח טוביה גדליה יאקאבאוויטש
177. שלמה יאקאבאוויטש
178. חוה יעקובוביץ' (עץ אחר)
179. יעקב חיים אלתר יעקובוביץ' (עץ אחר)
180. פרידה מרים (ריינר) יעקובוביץ' (עץ אחר)
181. רבקה יעקובוביץ' (עץ אחר)
182. אברהם יעקב כהן (עץ אחר)
183. איילה יוכבד וולף כהן (עץ אחר)
184. אליהו זאב כהן (עץ אחר)
185. הניה קרזניינקי כהן (עץ אחר)
186. חנה לאה פרגר כהן (עץ אחר)
187. ישראל דוד כהן (עץ אחר)
188. נעמי זיסל כהן (עץ אחר)
189. צביה קאופמן כהן (עץ אחר)
190. רבקה רחל גרינבוים כהן (עץ אחר)
191. שלום יצחק כהן (עץ אחר)
192. לאה גיטל (שאמועל) כף (עץ אחר)
193. פעשא מלכה רוזן לאנגסאם (עץ אחר)
194. יעקב לברון (עץ אחר)
195. אורי לוינגר (עץ אחר)
196. אברהם דוד לינדר (עץ אחר)
197. אסתר דבורה גולד לינדר (עץ אחר)
198. בנימין צבי לינדר (עץ אחר)
199. חיים יוסף לינדר (עץ אחר)
200. חנה חיה סאסא לינדר (עץ אחר)
201. יהושע לינדר (עץ אחר)
202. יעקב שלמה לינדר (עץ אחר)
203. יצחק ישראל דוב לינדר (עץ אחר)
204. ישראל יצחק לינדר (עץ אחר)
205. ליבא לינדר (עץ אחר)
206. פייגא הענטשא לינדר (עץ אחר)
207. שמואל לינדר (עץ אחר)
208. שרה פרידמן לינדר (עץ אחר)
209. יטל חיה (גרינבוים) ליפשיץ (עץ אחר)
210. אברהם זאב בער לרנר (עץ אחר)
211. יואל לרנר (עץ אחר)
212. אברהם צבי מאיער (עץ אחר)
213. משה מאיער (עץ אחר)
214. ניסל שפיצר מאיער (עץ אחר)
215. אסתר אלזע (לוסטיג) מאירפלד (עץ אחר)
216. מנחם מנפרד מאירפלד (עץ אחר)
217. אברהם צבי מייזנער (עץ אחר)
218. אהרן מייזנער (עץ אחר)
219. בלימא רייזל מייזנער (עץ אחר)
220. הענא פייגא מייזנער (עץ אחר)
221. הענדי מייזנער (עץ אחר)
222. זאב יצחק מייזנער (עץ אחר)
223. חנה ליבא מייזנער (עץ אחר)
224. ייטל מייזנער (עץ אחר)
225. צארטיל (ראטה) מייזנער (עץ אחר)
226. רחל לאה מייזנער (עץ אחר)
227. שיינדל (הורוביץ) מילר (עץ אחר)
228. לאה נויבירט (עץ אחר)
229. משה נויבירט (עץ אחר)
230. נפתלי שלמה נויבירט (עץ אחר)
231. צארטיל יהודית (ריינר) נוסבאום (עץ אחר)
232. שמואל דוד (דובי) סלומון (עץ אחר)
233. פראדיל (שטיין) סעגעדין (עץ אחר)
234. הינדי (ראטה) ענגל (עץ אחר)
235. צארטיל (ראטה) פאביש (עץ אחר)
236. אברהם שמואל בנימין פאזען (עץ אחר)
237. בלימה פאזען (עץ אחר)
238. הלל פאזען (עץ אחר)
239. חיה אסתר פאזען (עץ אחר)
240. יואל פאזען (עץ אחר)
241. משה פאזען (עץ אחר)
242. משולם איסר פאזען (עץ אחר)
243. נפתלי שמחה פאזען (עץ אחר)
244. פנחס יודא פאזען (עץ אחר)
245. שמעון ישראל פאזען (עץ אחר)
246. חנה פיל (עץ אחר)
247. ציפורה פייגא פיל (עץ אחר)
248. אסתר גיטל פיעטרקובסקי (עץ אחר)
249. דבורה בלימה פיעטרקובסקי (עץ אחר)
250. חנוך הלוי פיעטרקובסקי (עץ אחר)
251. מרדכי זאב הלוי פיעטרקובסקי (עץ אחר)
252. פערל פיעטרקובסקי (עץ אחר)
253. רבקה יוכבד (פלזנבורג) פיעטרקובסקי (עץ אחר)
254. שלמה יהודה אריה הלוי פיעטרקובסקי (עץ אחר)
255. שמואל הלוי פיעטרקובסקי (עץ אחר)
256. חיה מלכה (הלפרט) פיש (עץ אחר)
257. נתן (ארטור) פישר
258. אשר זעליג פלזנבורג (עץ אחר)
259. ברוך פלזנבורג (עץ אחר)
260. חוה ליבא ורדיגר פלזנבורג (עץ אחר)
261. טובה פלזנבורג (עץ אחר)
262. יששכר מרדכי (מרכוס) פלזנבורג (עץ אחר)
263. מנחם פלזנבורג (עץ אחר)
264. משה עקיבא פלזנבורג (עץ אחר)
265. נטע ניסן אברהם (נו?טי) פלזנבורג (עץ אחר)
266. פייגה פלזנבורג (עץ אחר)
267. שמואל פלזנבורג (עץ אחר)
268. שמחה יעקב פלזנבורג (עץ אחר)
269. יצחק פעדער (עץ אחר)
270. לאה רבקה (ראטה) פעדער (עץ אחר)
271. הענטשא לאה (לינדר) פפרקורן (עץ אחר)
272. פנחס שמריהו הלוי פפרקורן (עץ אחר)
273. שלמה דוב הלוי פפרקורן (עץ אחר)
274. אברהם צבי (הרש) פרידמן (עץ אחר)
275. אסתר רייזל (קיסנר) פרידמן (עץ אחר)
276. דוד פרידמן (עץ אחר)
277. סימה חנה (הלפרט) פרידמן (עץ אחר)
278. יוטא רחל (שאמועל) פרייזלר (עץ אחר)
279. שמשון אלכסנדר ש?נדי פרנקל (עץ אחר)
280. אברהם קוביטשעק (עץ אחר)
281. אהרן שמואל קוביטשעק (עץ אחר)
282. אליעזר יהודה קוביטשעק (עץ אחר)
283. בלימה קוביטשעק (עץ אחר)
284. גולדא פרומעט קוביטשעק (עץ אחר)
285. יואל אשר קוביטשעק (עץ אחר)
286. יעקה מאיר קוביטשעק (עץ אחר)
287. לאה קוביטשעק (עץ אחר)
288. משה קוביטשעק (עץ אחר)
289. מרים (פאזען) קופמן (עץ אחר)
290. גיטל קיסנר (עץ אחר)
291. חיה גיטי פליישמן קיסנר (עץ אחר)
292. חנה בת-שבע קיסנר (עץ אחר)
293. טובי קיסנר (עץ אחר)
294. יוכבד קיסנר (עץ אחר)
295. יחיאל אריה (לייבי) קיסנר (עץ אחר)
296. יצחק קיסנר (עץ אחר)
297. פייגע רחל קיסנר (עץ אחר)
298. פערל קיסנר (עץ אחר)
299. צארטיל קיסנר (עץ אחר)
300. צארטיל קיסנר (עץ אחר)
301. שמואל קיסנר (עץ אחר)
302. שמחה בונם קיסנר (עץ אחר)
303. אברהם צבי קיש (עץ אחר)
304. ברוך קיש (עץ אחר)
305. חנה רבקה קיש (עץ אחר)
306. יוסף קיש (עץ אחר)
307. יחיאל יהודה קיש (עץ אחר)
308. לאה אסתר (גרויז) קיש (עץ אחר)
309. משה אהרן קיש (עץ אחר)
310. צארטיל חיה קיש (עץ אחר)
311. שלמה קיש (עץ אחר)
312. שרה פערל קיש (עץ אחר)
313. גולדה מרים (קיש) קליין (עץ אחר)
314. חוה לאה קליין (עץ אחר)
315. טויבא קליין (עץ אחר)
316. שרה מינדל (לינדר) קליין (עץ אחר)
317. גדליה קלר (עץ אחר)
318. ? יאקאבאוויטש קעסטענבוים (עץ אחר)
319. חוה רייזל קעסטענבוים (עץ אחר)
320. חיה אסתר הענטשא קעסטענבוים (עץ אחר)
321. ישראל צבי קעסטענבוים (עץ אחר)
322. לאה קעסטענבוים (עץ אחר)
323. מרים בראנא קעסטענבוים (עץ אחר)
324. שמחה בונם קעסטענבוים (עץ אחר)
325. אברהם צבי ראטה (עץ אחר)
326. אהרן ראטה (עץ אחר)
327. אהרן פנחס ראטה (עץ אחר)
328. אליעזר לוי ראטה (עץ אחר)
329. אסתר מינדל ראטה (עץ אחר)
330. אסתר פראיידל שטארק ראטה (עץ אחר)
331. גאלדע פיללער ראטה (עץ אחר)
332. דוד פנחס ראטה (עץ אחר)
333. זאב יצחק ראטה (עץ אחר)
334. חנה ראטה (עץ אחר)
335. חנה איידל ראטה (עץ אחר)
336. יהודה יצחק ראטה (עץ אחר)
337. יהודה ליב ראטה (עץ אחר)
338. יוסף שמעון ראטה (עץ אחר)
339. לאה ראטה (עץ אחר)
340. מלכה בלימא ראטה (עץ אחר)
341. מרדכי שמואל אליהו ראטה (עץ אחר)
342. מרים שיינדל ראטה (עץ אחר)
343. נפתלי ראטה (עץ אחר)
344. פעסיה ראטה (עץ אחר)
345. פערל פרקש ראטה (עץ אחר)
346. צארטיל חנה לאה ראטה (עץ אחר)
347. שלמה מרדכי ראטה (עץ אחר)
348. שרה חיה בלימא ראטה (עץ אחר)
349. הרב אשר ישעיה רובין (עץ אחר)
350. יוכבד (פלזנבורג) (פלזנבורג) רובין (עץ אחר)
351. חיה ייטל (פלזנבורג) רובינשטיין (עץ אחר)
352. רחל לאה טעמא (הלפרט) רוזנפלד (עץ אחר)
353. ג'ראלד רוזנצוייג (עץ אחר)
354. ליאונרד רוזנצוייג (עץ אחר)
355. גדליה וולף רוטשטיין (עץ אחר)
356. יחיאל רוטשטיין (עץ אחר)
357. פייגה (לינדר) רומפלר (עץ אחר)
358. אסתר חיה ריינר (עץ אחר)
359. אסתר רבקה זוברמן ריינר (עץ אחר)
360. בלומה רבקה ריינר (עץ אחר)
361. יוסף ריינר (עץ אחר)
362. ישעיה ריינר (עץ אחר)
363. ישעיה יצחק ריינר (עץ אחר)
364. מרים ריינר (עץ אחר)
365. משה דב ריינר (עץ אחר)
366. משה דוב ריינר (עץ אחר)
367. צבי יהודה ריינר (עץ אחר)
368. רייזל מלכה ריינר (עץ אחר)
369. שמואל דוד ריינר (עץ אחר)
370. שרה דבורה ריינר (עץ אחר)
371. אברהם חיים שאמועל (עץ אחר)
372. ברוך שאמועל (עץ אחר)
373. דבורה רחל (קופרשטיין) שאמועל (עץ אחר)
374. יחזקאל יהודה שאמועל (עץ אחר)
375. ינטא זלדה טויב שאמועל (עץ אחר)
376. מאיר יעקב שאמועל (עץ אחר)
377. משה אליהו שאמועל (עץ אחר)
378. Eileen Susan (גולומב) שוורץ (עץ אחר)
379. אהרן מרדכי שחט (עץ אחר)
380. מנחם מענדל שחט (עץ אחר)
381. בלימה שטיין (עץ אחר)
382. בנימין זאב שטיין (עץ אחר)
383. דינה פייגא מנדלוביץ' שטיין (עץ אחר)
384. חיים ישעיהו אשר שטיין (עץ אחר)
385. יצחק יואל שטיין (עץ אחר)
386. מנחם משה שטיין (עץ אחר)
387. נתן נטע שטיין (עץ אחר)
388. פראדל שטיין (עץ אחר)
389. רייזל שטיין (עץ אחר)
390. רייזל שטיין (עץ אחר)
391. שמואל דב שטיין (עץ אחר)
392. שמעון ישראל שטיין (עץ אחר)
393. חיה ליבא (שאמועל) שטיינר (עץ אחר)
394. חוה שליסל (עץ אחר)
395. חיה ליבא שליסל (עץ אחר)
396. יהושע שליסל (עץ אחר)
397. לאה פערל (גומבו) שליסל (עץ אחר)
398. צארטיל שליסל (עץ אחר)
399. חיה רבקה (הורוביץ) שמאלברג (עץ אחר)
ערים במאגר
1. Brooklyn, New York
2. Brooklyn, NY
3. Brooklyn. ny


חיפוש בקורות חיים


47 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(9/6/2022) ? ???-?? ?'???-?"? עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון