אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Brooklyn, New York
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 120)
1. שושנה (שושי) (הורוביץ) אופן (עץ אחר)
2. רייזל שרה (פלזנבורג) אלתר
3. אברהם אסטרייכער (עץ אחר)
4. אהרן אסטרייכער (עץ אחר)
5. גיטל אסטרייכער (עץ אחר)
6. חיים שלמה אסטרייכער (עץ אחר)
7. טויבא אסטרייכער (עץ אחר)
8. יעקב אסטרייכער (עץ אחר)
9. לאה יוטא אסטרייכער (עץ אחר)
10. שרה הענא באב''ד אסטרייכער (עץ אחר)
11. יעקב אברהם ברייש (עץ אחר)
12. גיטל פעסל הרשקוביץ גרינבוים
13. יטל חיה גרינבוים
14. צבי יהודא גרינבוים
15. קלונימוס קלמן גרינבוים
16. רבקה גרינבוים
17. שמואל גרינבוים
18. שמשון גרינבוים
19. חיה רבקה הורוביץ (עץ אחר)
20. יהושע (שוקי) הורוביץ (עץ אחר)
21. יוסף הורוביץ (עץ אחר)
22. מנחם מענדל הורוביץ (עץ אחר)
23. רחל מינקא הורוביץ (עץ אחר)
24. משה וועבער
25. רחל פערל (ברקוביץ') וועבער
26. שיינדל (לינדר) ויינשטוק
27. שמואל ויינשטוק
28. צארטיל (גרינבוים) וייס
29. רחל (גרינבוים) וייס
30. אברהם יחיאל מיכל טרעביטש
31. ביילה גיטל טרעביטש
32. דבורה לאה טרעביטש
33. יוסף חיים טרעביטש
34. משה אריה טרעביטש
35. צביה (לינדר) טרעביטש
36. רבקה טרעביטש
37. שלמה יואל טרעביטש
38. אהרן (ארי) כהן
39. גלי גיטל כהן
40. יהודה צבי כהן
41. לאה פרידריך כהן
42. רבקה רחל גרינבוים כהן
43. פעשא מלכה רוזן לאנגסאם
44. יעקב לברון
45. אברהם דוד לינדר
46. אסתר דבורה גולד לינדר
47. אסתר לאה לינדר
48. בנימין צבי לינדר
49. בריינדל ברגר לינדר
50. זיסל הדסה רינגל לינדר
51. חיים יוסף לינדר
52. חנה חיה סאסא לינדר
53. יהושע לינדר
54. יעקב יחזקיהו לינדר
55. יעקב שלמה לינדר
56. יצחק ישראל דוב לינדר
57. ישראל יצחק לינדר
58. ליבא לינדר
59. פייגא הענטשא לינדר
60. שלמה יוסף לינדר
61. שמואל לינדר
62. שרה פרידמן לינדר
63. יטל חיה (גרינבוים) ליפשיץ
64. יואל לרנר (עץ אחר)
65. שיינדל (הורוביץ) מילר (עץ אחר)
66. חנה פיל (עץ אחר)
67. ציפורה פייגא פיל (עץ אחר)
68. אסתר גיטל פיעטרקובסקי
69. דבורה בלימה פיעטרקובסקי
70. חנוך הלוי פיעטרקובסקי
71. מרדכי זאב הלוי פיעטרקובסקי
72. רבקה יוכבד (פלזנבורג) פיעטרקובסקי
73. שלמה יהודה אריה הלוי פיעטרקובסקי
74. אשר זעליג פלזנבורג
75. ברוך פלזנבורג
76. חוה ליבא ורדיגר פלזנבורג
77. טובה פלזנבורג
78. יששכר מרדכי (מרכוס) פלזנבורג
79. מנחם פלזנבורג
80. משה עקיבא פלזנבורג
81. נטע ניסן אברהם (נו?טי) פלזנבורג
82. פייגה פלזנבורג
83. שמואל פלזנבורג
84. שמחה יעקב פלזנבורג
85. יצחק פעדער (עץ אחר)
86. לאה רבקה (ראטה) פעדער (עץ אחר)
87. הענטשא לאה (לינדר) פפרקורן
88. שלמה דוב הלוי פפרקורן
89. אהרן פריד
90. שיינדל (טרעביטש) פריד
91. אברהם יוסף קופמן
92. מרים פרימעט (טרעביטש) קופמן
93. חיה גיטי פליישמן קיסנר
94. טובי קיסנר
95. יחיאל אריה (לייבי) קיסנר
96. יצחק קיסנר
97. צארטיל קיסנר
98. שמואל קיסנר
99. שמחה בונם קיסנר
100. שרה מינדל (לינדר) קליין
101. חיה אסתר הענטשא קעסטענבוים (עץ אחר)
102. חנה רייזל קעסטענבוים (עץ אחר)
103. ישראל צבי קעסטענבוים (עץ אחר)
104. לאה קעסטענבוים (עץ אחר)
105. שמחה בונם קעסטענבוים (עץ אחר)
106. אברהם צבי ראטה (עץ אחר)
107. אהרן פנחס ראטה (עץ אחר)
108. אליעזר לוי ראטה (עץ אחר)
109. אסתר מינדל ראטה (עץ אחר)
110. אסתר פראיידל שטארק ראטה
111. גאלדע פיללער ראטה (עץ אחר)
112. זאב יצחק ראטה (עץ אחר)
113. חנה ראטה (עץ אחר)
114. לאה ראטה
115. מרים שיינדל ראטה (עץ אחר)
116. שרה חיה בלימא ראטה (עץ אחר)
117. יוכבד (פלזנבורג) רובין
118. חיה ייטל (פלזנבורג) רובינשטיין
119. פייגה (לינדר) רומפלר
120. יחזקאל יהודה שאמועל
ערים במאגר
1. Brooklyn, New York,United States
2. Brooklyn, New York


חיפוש בקורות חיים


44 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(4/17/2020) כד אייר ה'תשפ"א עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון