אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Canada
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 317)
1. אברהם נחמן צבי אדלר (עץ אחר)
2. אהרן אדלר (עץ אחר)
3. בן אדלר (עץ אחר)
4. בת אדלר (עץ אחר)
5. גאלדע אדלר (עץ אחר)
6. גיטל (בינעט) אדלר (עץ אחר)
7. הענא טויבא אדלר (עץ אחר)
8. יחיאל אדלר (עץ אחר)
9. יעקב אדלר (עץ אחר)
10. ישראל יוסף חיים אדלר (עץ אחר)
11. לאה אדלר (עץ אחר)
12. אברהם צבי אופמאן
13. יחזקאל אופמאן
14. לוי יצחק אופמאן
15. ליבא אופמאן
16. מלכה אופמאן
17. סילקא הענדי (ראטה) אופמאן
18. פנחס יהושע העשיל אופמאן
19. רחל לאה אופמאן
20. שמואל אופמאן
21. יהודה ליב אינדורסקי
22. שרה שיינדל מינקע (ראטה) אינדורסקי
23. בלה יצחק אלט (עץ אחר)
24. גיזלה אלט (עץ אחר)
25. דוד אלט (עץ אחר)
26. הלן בוכבינדר אלט (עץ אחר)
27. מיקלוש אלט (עץ אחר)
28. שושנה אלט (עץ אחר)
29. גיורא רפאל אנפנגר (עץ אחר)
30. מרים לאה צירל (ברקוביץ') באב''ד
31. חנה רייזל (ראטה) בוים
32. ורה (לייטמן) בורוש (עץ אחר)
33. רחל (גליק) ביגעלאייזען
34. אורי מרגרט מילר בן-חנוך (עץ אחר)
35. סוזן (אלט) ברמן (עץ אחר)
36. מנחם מענדל ברקוביץ'
37. פייגה (לינדר) ברקוביץ'
38. צירל (ראטה) גומבו
39. אסתר גיטל (ראטה) גליק
40. זלאטא גליק
41. יוסף גליק
42. יחזקאל גליק
43. יעקב אליעזר גליק
44. משה אהרן גליק
45. שיינדל גליק
46. שמשון גליק (עץ אחר)
47. מנחם מאניס זאב גרויז
48. רבקה (לברון) גרויז
49. שרה (ראטה) גרויז
50. לאה פערל (גרינוואלד) גרוס
51. חיים אברהם גרוסמן
52. אסתר גרינבוים
53. ברוך צבי גרינבוים
54. יוכבד גרינבוים
55. פייגה הנדל פיליפ גרינבוים
56. שמשון גרינבוים
57. אביגדור גרינוואלד
58. אהרן מרדכי גרינוואלד
59. אהרן מרדכי גרינוואלד
60. אסתר יהודית גרינוואלד
61. אסתר יהודית גרינוואלד
62. בנימין זאב גרינוואלד
63. ברוך גרינוואלד
64. דבורה (גרויז) גרינוואלד
65. דבורה ביילה (ראטה) גרינוואלד
66. יוכבד גרינוואלד
67. יוסף ישראל גרינוואלד
68. יחזקאל יחיאל גרינוואלד
69. יעקב חיים גרינוואלד
70. יעקב שמואל גרינוואלד
71. לאה פערל גרינוואלד
72. מירל גרינוואלד
73. מלכה גרינוואלד
74. משה חיים גרינוואלד
75. משה יהודה גרינוואלד
76. נחום אליעזר דוד גרינוואלד
77. צארטל גרינוואלד
78. רחל (פורגעס) גרינוואלד
79. שלום גרינוואלד
80. שמעון גרינוואלד
81. שרה גרינוואלד
82. שרה גרינוואלד
83. יהושע שלמה גרינפלד
84. שיינדל ברכה גרינפלד
85. שרה בילא רבקה (ברקוביץ') גרינפלד
86. יהודה דויטש
87. צארטיל (ראטה) דויטש
88. יעקב יצחק דונט (עץ אחר)
89. מאיר (מיקשאו) דונט (עץ אחר)
90. אסתר (קיש) הרפסט
91. אליעזר הרצוג
92. ביילא (ראטה) הרצוג
93. גיטל הרצוג
94. יהודה הרצוג
95. יוסף חיים הרצוג
96. מלכה הרצוג
97. פריידה פערל הרצוג
98. שמואל הרצוג
99. שרה (אלט) הרשקוביץ (עץ אחר)
100. פראדה גיטל (שפירא) וובר
101. יוכבד (קיסנר) ווידער
102. שלמה דוב ווידער
103. אליעזר ליפא ווייס (עץ אחר)
104. רחל פערל (ברקוביץ') וועבער
105. אסתר (שפירא) וועטנשטיין
106. אברהם יוסף וטנשטיין (עץ אחר)
107. טויבא גרינברג וטנשטיין (עץ אחר)
108. מנחם מנדל וטנשטיין (עץ אחר)
109. שמואל אפרים זלמן וטנשטיין (עץ אחר)
110. ישראל דוד ויינברגר
111. לאה פערל (ראטה) ויינברגר
112. נחום ישעיהו ויינברגר
113. חיים זאנוויל ויינשטוק
114. יהודית רחל ויינשטוק
115. יוסף מאיר ויינשטוק
116. יעקב שלמה ויינשטוק
117. מרים ליבא ויינשטוק
118. משה ויינשטוק
119. נח גרשון ויינשטוק
120. שיינדל (ברקוביץ') ויינשטוק
121. שמואל ויינשטוק
122. אברהם מנחם מקס וינברגר (עץ אחר)
123. לאה קרולה (בישיץ) וינברגר (עץ אחר)
124. נחמה (שחט) זוכטר
125. סילבי ליז ליאון טומשוף (עץ אחר)
126. יוסף חיים טרעביטש
127. צביה (לינדר) טרעביטש
128. ברוך יעקובוביץ'
129. יהודית (הודי) פרנק כהן
130. אברהם צבי לאנגסאם
131. גיטל קיילה לאנגסאם
132. מרים עטל לאנגסאם
133. משה לאנגסאם
134. מתתיהו לאנגסאם
135. פריידה פערל (ראטה) לאנגסאם
136. צירל לאנגסאם
137. שמחה בנימין לאנגסאם
138. איטא לבקובסקי
139. מנחם מענדל לבקובסקי
140. אביגדור לברון
141. אסתר לאה לברון
142. יעקב לברון
143. ישעיה חיים לברון
144. מאטיל פייגא לברון
145. מנחם מנס זאב לברון
146. צארטיל חיה ליבא (קופרשטיין) לברון
147. שפרה מרים לברון
148. רייזל ריסה (ליבוביץ) לוטרמן (עץ אחר)
149. זאב לוינגר (עץ אחר)
150. ליאור לוינגר (עץ אחר)
151. עזריאל זאב וילי (ויליאם) לוינגר (עץ אחר)
152. רונן לוינגר (עץ אחר)
153. מתילדה (מונצי) (אלט) ליבוביץ (עץ אחר)
154. יו?לי (אלט) לייטמן (עץ אחר)
155. פיטר לייטמן (עץ אחר)
156. שאמועל לייטמן (עץ אחר)
157. יאיר ליכטמן
158. גיטל לביאה (גיטה) (פערל) לינדר
159. דוד לינדר
160. משה אליהו לינדר
161. שלמה יוסף לינדר
162. שמואל לינדר
163. שרה (לאנגסאם) לנדאו
164. פראדה גיטל (לברון) לרנר
165. חיה סמנט מאירפלד (עץ אחר)
166. משה מאירפלד (עץ אחר)
167. אפרים נוסבאום
168. נילי (רזניק) פיליפ (עץ אחר)
169. ד"ר גלעד ישראל פיסקוס (עץ אחר)
170. יחזקאל הלוי פפרקורן
171. מרים ברכה פפרקורן
172. משה הלוי פפרקורן
173. פנחס שמריהו הלוי פפרקורן
174. פעסיל רחל פפרקורן
175. פריידא גיטל (קופרשטיין) פפרקורן
176. צארטיל פפרקורן
177. שרה מינדל ברכה פפרקורן
178. אביגדור פריד
179. ישעיהו פריד
180. צירל (ראטה) פריד
181. שיינדל (טרעביטש) פריד
182. בת פרידמן
183. פראדה פערל פרידמן
184. צארטיל (גרינוואלד) פרידמן
185. רחל רבקה (שפירא) פרקש
186. אהרן קוט
187. צארטיל (קיסנר) קוט
188. יוסף יעקב (ג'רון ברי) קולטון (עץ אחר)
189. דבי (ליבוביץ) קונז (עץ אחר)
190. מרים פרימעט (טרעביטש) קופמן
191. אביגדור קופרשטיין
192. אהרן קופרשטיין
193. זאב קופרשטיין
194. יחזקאל קופרשטיין
195. יצחק צבי קופרשטיין
196. משה אליהו קופרשטיין
197. פערל (ראטה) קופרשטיין
198. שלום קופרשטיין
199. ביילא קיסנר
200. בנימין זאב קיסנר
201. חיה (שאמועל) קיסנר
202. יהושע קיסנר
203. מרדכי יוסף קיסנר
204. משה גרשון קיסנר
205. נפתלי קיסנר
206. צבי יהודה קיסנר
207. שמואל שמעלקא קיסנר
208. יוסף יצחק קיש
209. יחזקאל מנחם מענדי קיש
210. מאיר יעקב קיש
211. פראדיל גיטל (ראטה) קיש
212. מנחם קליין
213. פערל (אופמאן) קליין
214. אברהם צבי ראטה
215. אברהם צבי ראטה
216. אברהם צבי (הערש) ראטה
217. אהרן ראטה
218. אהרן ראטה
219. אהרן מאיר ראטה
220. אלתר שמואל ראטה
221. אסתר רחל ראטה
222. אסתר רייצא ראטה
223. ביילא ראטה
224. בנימין זאב ראטה
225. בנימין זאב ראטה
226. ברוך יצחק ראטה
227. ברכה קיילה ראטה
228. הדסה ייטל אסתר ראטה
229. הרב לוי ראטה
230. חוה פראדה גיטל ראטה
231. חיים ראטה
232. חיים לוי ראטה
233. חנה איידל ראטה
234. חנה אייזנבך ראטה
235. יהודה ליב ראטה
236. יוטל (פורגעס) ראטה
237. יוכבד הוי (כהן) ראטה
238. יוסף ראטה
239. יחזקאל יחיאל ראטה
240. יחיאל מיכל ראטה
241. יעקב יוסף ראטה
242. יעקב יחזקאל ראטה
243. יצחק ראטה
244. ישראל יהושע העשיל ראטה
245. יששכר דב ראטה
246. לאה פערל ראטה
247. מאיר ישראל ראטה
248. מלכה רייזמאן ראטה
249. מנחם יהושע ראטה
250. מנחם נחום ראטה
251. מרדכי ראטה
252. מרדכי יהודה ראטה
253. מרים ראטה
254. משה אליהו ראטה
255. משה יהושע העשיל ראטה
256. פייבל ראטה
257. צארטיל חיה ליבא ראטה
258. רחל לאה פערל ראטה
259. רחל פראדיל באום ראטה
260. שיינא רבקה רחל אבר ראטה
261. שלום ראטה
262. שמואל שמעון ראטה
263. שרה ראטה
264. שרה ראטה
265. דינה (קיש) רוזנברג
266. שלמה זלמן רוזנברג
267. נעמית שרונה (פיסקוס) רומאנו (עץ אחר)
268. אורי רזניק (עץ אחר)
269. אליעזר לייזר רזניק (עץ אחר)
270. יונה ריימאן
271. רחל נוחה (גרינוואלד) ריימאן
272. אברהם יהודה אריה שוורץ
273. הדסה חיה ליבא שוורץ
274. זיסל שוורץ
275. חיים נחום שוורץ
276. יונתן שוורץ
277. מרים ברכה (קופרשטיין) שוורץ
278. צארטיל שוורץ
279. שרה יוטא שוורץ
280. אסתר (זילברשטרום) שחט
281. אפרת פסיה ויגלר שחט
282. דוב יהודה שחט
283. הרב גרשון אלישע שחט
284. חנה ברכה שחט
285. חנוך מאיר שחט
286. יוחנן אשר שחט
287. יוסף יצחק שחט
288. ישראל שחט
289. מנחם מענדל שחט
290. משה דניאל שחט
291. נתנאל דוד שחט
292. רות שחט
293. שניאור זלמן שחט
294. אסתר (ראטה) שטרן
295. משה שיין
296. צביה (ברקוביץ') שיין
297. שיינדל שיין
298. חיה פערל (קיש) שיף
299. אבא שפירא
300. אביגדור שפירא
301. אברהם שפירא
302. אברהם שפירא
303. אהרון שפירא
304. אהרן זרח שפירא
305. ביילא מינדל שפירא
306. דוב שפירא
307. דינה שפירא
308. חיים יחזקאל שפירא
309. חנה אסתר שפירא
310. יחזקאל יחיאל שפירא
311. יעקב שפירא
312. משה שפירא
313. משה יוסף שפירא
314. נתן נטע שפירא
315. פנחס אלמילך שפירא
316. צארטיל (ראטה) שפירא
317. שיינדל (קופרשטיין) שפירא
ערים במאגר
1. Montreal, Quebec,Canada
2. Outremont, Quebec,Canada
3. Toronto, Ontario,Canada
4. Willowdale, Ontario,Canada
5. Calgery, Canada
6. Canada
7. Montreal, Canada
8. Montreal, Quebec, Canada
9. Ottawa, ON, Canada
10. Ottawa, Ontario, Canada
11. Toronto, Canada
12. Toronto, ON, Canada
13. Toronto, Ontario, Canada


חיפוש בקורות חיים


32 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(4/17/2020) כד אייר ה'תשפ"א עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון