אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Dunajska Streda (Dunaszerdahely)
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 152)
1. מלכה מרישקה מארטשא הי''ד (וייס) (עץ אחר)
2. הרב מאיר שלמה (מיקשא, מקסמיליאן) כהן (עץ אחר)
3. ר' חיים צבי אדלר (עץ אחר)
4. ר' משה אדלר (עץ אחר)
5. משה ירמיהו מוריץ הי"ד אנגל (עץ אחר)
6. אסתר אבאנני אסאד (עץ אחר)
7. הרב אהרן שמואל אסאד (עץ אחר)
8. הרב מרדכי אסאד (עץ אחר)
9. יהודית (גלאזער) אסאד (עץ אחר)
10. מרים ריזל טרזה (שטרן) בוימגארטען (עץ אחר)
11. אברהם אלברט הי"ד בישיץ (עץ אחר)
12. אליהו שלמה אמיל הי"ד בישיץ (עץ אחר)
13. אלכסנדר סנדור בישיץ (עץ אחר)
14. בנימין (בנו) בישיץ (עץ אחר)
15. דוד בישיץ בישיץ (עץ אחר)
16. הענדל (יוהנה, ג'נקה, האנני) (פשקוס) בישיץ (עץ אחר)
17. זיסל הי"ד בישיץ (עץ אחר)
18. טשארנא (שרלוטה, פאני, טוני) (אסאד) בישיץ (עץ אחר)
19. יוסף בישיץ (עץ אחר)
20. יוסף בישיץ (עץ אחר)
21. יוסף הי"ד בישיץ (עץ אחר)
22. יחיאל (Gyula) בישיץ (עץ אחר)
23. יחיאל הי"ד בישיץ (עץ אחר)
24. יעקב שמואל (אימרה) הי"ד בישיץ (עץ אחר)
25. לני בישיץ (עץ אחר)
26. מרדכי אמיל בישיץ (עץ אחר)
27. מרדכי מרק מרקוס בישיץ (עץ אחר)
28. מרדכי מרקוס בישיץ (עץ אחר)
29. מרים הי"ד בישיץ (עץ אחר)
30. משה בישיץ (עץ אחר)
31. משה מוריץ הי"ד בישיץ (עץ אחר)
32. פאולה בישיץ (עץ אחר)
33. ציפורה חיילה שרלוט לאטטי (גראס) בישיץ (עץ אחר)
34. ר' דוד בישיץ (עץ אחר)
35. ר' לוי בישיץ (עץ אחר)
36. ר' משה בישיץ (עץ אחר)
37. ר' משה (מוריץ) בישיץ (עץ אחר)
38. ר' משה צבי בישיץ (עץ אחר)
39. רחל בלימילע (בטי) (דייטש) בישיץ (עץ אחר)
40. רחל רוזה בישיץ (עץ אחר)
41. רייזל טערז הי''ד (טאובר) בישיץ (עץ אחר)
42. רייצל (רזי) בישיץ (עץ אחר)
43. שרה (סלי, קטי, רוזה) (לוינגר) בישיץ (עץ אחר)
44. הענדל ינקה (בישיץ) בעלה (עץ אחר)
45. הנדל ינקה יוהנה הי''ד (הירש) ברגר (עץ אחר)
46. ליוויה מרטה הי"ד ברגר (עץ אחר)
47. עקיבא יעקב הי"ד ברגר (עץ אחר)
48. צבי זולטן זולי ברגר (עץ אחר)
49. אסתר אדית (בישיץ) ברויאר (עץ אחר)
50. חוה (פליישמאן) ברויאר (עץ אחר)
51. פנחס שמואל הי"ד ברויאר (עץ אחר)
52. ר' מרדכי ברויאר (עץ אחר)
53. שלמה זלמן (זולטן) ברויאר (עץ אחר)
54. יעקב קאפיל הי"ד ברייער (עץ אחר)
55. יצחק יהודה ליב הי"ד ברייער (עץ אחר)
56. לאה ברייער (עץ אחר)
57. משה מור הי"ד ברייער (עץ אחר)
58. צערל פדרוייס ברייער (עץ אחר)
59. רבקה רייזל ריזה רגינה הי''ד (בישיץ) ברייער (עץ אחר)
60. שמואל אברהם ברייער (עץ אחר)
61. אברהם ארטור הי"ד גריינר (עץ אחר)
62. בנימין זאב (פרנץ) גריינר (עץ אחר)
63. חיה הי"ד גריינר (עץ אחר)
64. מינדלה הי"ד גריינר (עץ אחר)
65. מלכה מרטה הי"ד גריינר (עץ אחר)
66. ראובן הי"ד גריינר (עץ אחר)
67. עמנואל גרינפלד (עץ אחר)
68. יוליה גולדשטיין דייטש (עץ אחר)
69. קטרינה בונדי דייטש (עץ אחר)
70. מרים מריש הי''ד (בישיץ) דנציג (עץ אחר)
71. הענדל (האנני) הי''ד (וייס) הולנדר (עץ אחר)
72. עליזה ארז'בט (ברגר) הופשטטר (עץ אחר)
73. גיטל קטי הי''ד (וייס) הירש (עץ אחר)
74. סנדור הירש (עץ אחר)
75. הענדל הנצ'י (הנדי) הי''ד (בישיץ) הירשפלד (עץ אחר)
76. מלכה הי''ד (אסאד) הירשפלד (עץ אחר)
77. ישראל נתן ויינר (עץ אחר)
78. פרומט פאני (אסאד) ויינר (עץ אחר)
79. שרל ויינר (עץ אחר)
80. אברהם וייס (עץ אחר)
81. אידל אמי אטל (בישיץ) וייס (עץ אחר)
82. דוד הי"ד וייס (עץ אחר)
83. יוסף וייס (עץ אחר)
84. לני וייס (עץ אחר)
85. מנחם מענדל מנו אמיל וייס (עץ אחר)
86. ראובן רודולף הי"ד וייס (עץ אחר)
87. שרה שרל סלי (טאובר) וייס (עץ אחר)
88. גיטל הי''ד (שטרן) זיידל (עץ אחר)
89. אהרן הלוי טאובר (עץ אחר)
90. אהרן הלוי הי"ד טאובר (עץ אחר)
91. טערז רוזה גרינוואלד טאובר (עץ אחר)
92. יוסף הלוי טאובר (עץ אחר)
93. ייטל יוליה פורגעס טאובר (עץ אחר)
94. מרדכי מרקוס טאובר (עץ אחר)
95. עליזה זיסל קאהן טאובר (עץ אחר)
96. פייערל ביילע ברטה (בישיץ) טאובר (עץ אחר)
97. ר' יחיאל מיכל הלוי טאובר (עץ אחר)
98. ר' משה הלוי טאובר (עץ אחר)
99. ר' עזריאל הלוי טאובר (עץ אחר)
100. ר' אהרן הלוי טויבר (עץ אחר)
101. אסתר יוטל (עץ אחר)
102. הרבנית שרה לביאה לוטי (בישיץ) כהן (עץ אחר)
103. זיסל הי"ד כהן (עץ אחר)
104. שרה הי''ד (בישיץ) כהן (עץ אחר)
105. קרולינה לינה הי''ד (הירש) לונגר (עץ אחר)
106. בילע (בטי, קאטי) (פליישמאן) לוסטיג (עץ אחר)
107. יצחק לוסטיג (עץ אחר)
108. משה (מוריץ) הי"ד לוסטיג (עץ אחר)
109. הינדל הני (טאובר) ליברמן (עץ אחר)
110. מיכאל ליברמן (עץ אחר)
111. רוזה רוז'י רוזליה שושנה (ברגר) מנדל (עץ אחר)
112. מרים (עץ אחר)
113. חיה חיילה חיידל יוהנה הני (בישיץ) נש (עץ אחר)
114. לזר ספינר (עץ אחר)
115. רוזה ספינר (עץ אחר)
116. שמעון ספינר (עץ אחר)
117. לאה (לני) (כהן) ערנזט (עץ אחר)
118. הרב משה פולק (עץ אחר)
119. משה אליעזר פורגעס (עץ אחר)
120. Israel פליישמאן (עץ אחר)
121. Samuel פליישמאן (עץ אחר)
122. אסתר הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
123. אשר אנשיל אדולף פליישמאן (עץ אחר)
124. יהודה פליישמאן (עץ אחר)
125. יודה משה הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
126. משה פליישמאן (עץ אחר)
127. רבקה רגינה הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
128. שלמה פליישמאן (עץ אחר)
129. שמחה פליישמאן (עץ אחר)
130. שמחה (סיימון) הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
131. שרה שרל (גראטט) פליישמאן (עץ אחר)
132. Michael פליישמן (עץ אחר)
133. רייזל פרידמן (עץ אחר)
134. הרב אהרן אלעזר (פאשקוז) פשקוס (עץ אחר)
135. הרב יהודה לייב הי"ד פשקוס (עץ אחר)
136. מרים (טרוטצער) פשקוס (עץ אחר)
137. רבי ישעיה פשקוס (עץ אחר)
138. ר' אליעזר קאהן (עץ אחר)
139. אסתר נטי (בישיץ) ריטר (עץ אחר)
140. בילא רחל בטי (בישיץ) רייך (עץ אחר)
141. בנימין זאב וילי (בישיץ) רייכארד (עץ אחר)
142. רבקה מגדלנה מגדה (ברגר) שטוסל (עץ אחר)
143. הרב משה צבי שטרן (עץ אחר)
144. הרב שלום דוב בער שטרן (עץ אחר)
145. נטי שטרן (עץ אחר)
146. פעסיל לאה שטרן (עץ אחר)
147. קתרינה (ספינר) שטרן (עץ אחר)
148. ר' אברהם שמואל בנימין שטרן (עץ אחר)
149. ר' יוסף שטרן (עץ אחר)
150. ר' שאול שטרן (עץ אחר)
151. שרל (עהרנפלד) שטרן (עץ אחר)
152. פאולה הי''ד (הירש) שנפלד (עץ אחר)
ערים במאגר
1. "בש" צפונית ל:Dunajska Streda (Dunaszerdahely), Slovakia
2. Dunajska Streda (Dunaszerdahely)
3. Dunajska Streda (Dunaszerdahely), Slovakia
4. Dunajska Streda (Dunaszerdahely), Slovakia או 1896
5. Dunajska Streda (Dunaszerdahely), Slovakia, אב"ד גלנטה
6. Probably: Dunajska Streda (Dunaszerdahely), Slovakia
7. Vydrany=Hodos בקרבת Dunajska Streda (Dunaszerdahely), Slovakia לצ.מערב
8. מ-Dunajska Streda (Dunaszerdahely), Slovakia
11. probably: Dunajska Streda (Dunaszerdahely), Slovakia בעל "מעשה אבות"


חיפוש בקורות חיים


38 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(9/6/2022) ? ???-?? ?'???-?"? עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון