אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - NY
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 1142)
1. אילה טמה (מנצבך) (עץ אחר)
2. Hans\John Norbert McIntyre (Stein (עץ אחר)
3. שמחה (זיגפריד, סרג') הי"ד פיסקוס (עץ אחר)
4. רחל (יאקאבאוויטש) ?יאקאבאוויטש (עץ אחר)
5. Albin (Alwin) Bachman (עץ אחר)
6. Alfred Bachman (עץ אחר)
7. Anselm (Amschel) Bachman (עץ אחר)
8. Avraham Bachman (עץ אחר)
9. Felix (Phil) J. Bachman (עץ אחר)
10. Fritz Bachman (עץ אחר)
11. Gertrud Trude Rindsberg Bachman (עץ אחר)
12. Heinrick Henry Bachman (עץ אחר)
13. Jlse Rosenfeld Bachman (עץ אחר)
14. Justin B. Bachman (עץ אחר)
15. Levi Ludwig Lewis Bachman (עץ אחר)
16. Siegfried Bachman (עץ אחר)
17. Tomas Tommy Mochael Bachman (עץ אחר)
18. קלרה (גרטה, אווה) (וייגרסהיימר) Bachman (עץ אחר)
19. פעסל (מנסבך) Bauernfreund (עץ אחר)
20. שרה Bauernfreund (עץ אחר)
21. Aharon Arthur (Arturo) Belz (עץ אחר)
22. Inga Ingeborg Wurzel Belz (עץ אחר)
23. Kalman Kurt Belz (עץ אחר)
24. אידה הי''ד (Wertheiner) DeJong (עץ אחר)
25. גריטה (Margit) (כהן) Epler (עץ אחר)
26. Fanny (Klein) Finke (עץ אחר)
27. Felix Finke (עץ אחר)
28. Isaak Finke (עץ אחר)
29. Bertha (Schloss) Freisner (עץ אחר)
30. Hedwig (Schloss) Freisner (עץ אחר)
31. Herverd Henry Freisner (עץ אחר)
32. Metha Freudenthal (עץ אחר)
33. Richard Haas (עץ אחר)
34. Kaete hy"d Heippert (עץ אחר)
35. Sally hy"d Heippert (עץ אחר)
36. אמה הי''ד קלוגמן (קלוגמן) Heippert (עץ אחר)
37. Amanda Iseppon (עץ אחר)
38. Lyn (מנסבך) Iseppon (עץ אחר)
39. Nicole Iseppon (עץ אחר)
40. יעקב קסביץ Kassewitz (עץ אחר)
41. סופי (וייגרסהיימר) Kassewitz (עץ אחר)
42. Bella Bertha (Freisner) Kleiberg (עץ אחר)
43. Jeffery Kleiberg (עץ אחר)
44. Michael Kleiberg (עץ אחר)
45. John Hans Kuhl (עץ אחר)
46. Justin Kuhl (עץ אחר)
47. Marie (Schloss) Kuhl (עץ אחר)
48. הילדה הי''ד פינקע (Finke) Loewenstein (עץ אחר)
49. Braunla Mayer (עץ אחר)
50. יהודית (מנסבך) Musman (עץ אחר)
51. Jacob Amson Oberndoerfer (עץ אחר)
52. Lazarus Jacob Oberndoerfer (עץ אחר)
53. Fanny Kellerman Oberndorfer (עץ אחר)
54. Salomon Oberndorfer (עץ אחר)
55. Joseph Pressburger (עץ אחר)
56. Karoline (Oberndorfer) Pressburger (עץ אחר)
57. Guthrah (Guthrath Gutroth Gutrud) Raphael (עץ אחר)
58. William Edward (Billy) Reeves (עץ אחר)
59. קארין ג'ו (בישופ) Reeves (עץ אחר)
60. Philipp Rypinski (עץ אחר)
61. אלזה (בוכבינדר) Rypinski (עץ אחר)
62. ייטא סלומון Judla Salomon (עץ אחר)
63. Ludwig Samann (עץ אחר)
64. מריון (שיף) Samann (עץ אחר)
65. Ludwig Samann\Saeman (עץ אחר)
66. מריון (שיף) Samann\Saeman (עץ אחר)
67. Anselm Schloss (עץ אחר)
68. Emanuel Mendel Schloss (עץ אחר)
69. Jetsen Jette hy''d (Bachman) Schloss (עץ אחר)
70. Max Schloss (עץ אחר)
71. Moritz Schloss (עץ אחר)
72. Selma hy"d Schloss (עץ אחר)
73. Siegfried Fred Schloss (עץ אחר)
74. בלה פינקע (Finke) Schloss (עץ אחר)
75. יוסף Schloss (עץ אחר)
76. Ruth G. (Heippert) Siegel (עץ אחר)
77. Harold Stark (עץ אחר)
78. Kate (Schloss) Tarnofsky (עץ אחר)
79. Inge(borg) (Rypinski) Taylor (עץ אחר)
80. Emanuel Wertheiner (עץ אחר)
81. היינס עמנואל הי"ד Wertheiner (עץ אחר)
82. הלן-לנצ'ן הי"ד Wertheiner (עץ אחר)
83. ווילי ויליאם Wertheiner (עץ אחר)
84. מרים מאריאנע יענע ניני בכמן (Bachman) Wertheiner (עץ אחר)
85. רות הי''ד כהן Wertheiner (עץ אחר)
86. ג'נט (אוברנדרפר) אברם (עץ אחר)
87. בן אדלר (עץ אחר)
88. הרב בעל הנתינה לגר ד"ר נתן הכהן אדלר (עץ אחר)
89. יהודה אריה אדלר (עץ אחר)
90. יודא אריה אדלר (עץ אחר)
91. יעקב אדלר (עץ אחר)
92. ישעיהו אדלר (עץ אחר)
93. פייגא הינדל אירן שטיינברגר אדלר (עץ אחר)
94. יוליוס הי"ד אוברדורפר (עץ אחר)
95. יצחק אריק (יוסטין) אוברדורפר (עץ אחר)
96. אסתר (אלזה אליזבט) הי''ד (פינקע) אוברדרפר (עץ אחר)
97. בלה הי''ד אוברדורפר אוברדרפר (עץ אחר)
98. קרולה הי''ד אוברדורפר אוברדרפר (עץ אחר)
99. שמואל זיגפריד הי"ד אוברדרפר (עץ אחר)
100. אנשיל (פאייס) אוברנדרפר (עץ אחר)
101. אסתר אידה (גולדברגר) אוברנדרפר (עץ אחר)
102. ארתור אוברנדרפר (עץ אחר)
103. בנימין הי"ד אוברנדרפר (עץ אחר)
104. ברטה אוברנדרפר (עץ אחר)
105. גוטרוד הי"ד אוברנדרפר (עץ אחר)
106. יהודית (ייצן) הי''ד (פינקע) אוברנדרפר (עץ אחר)
107. יוסף אוברנדרפר (עץ אחר)
108. יעקב אוברנדרפר (עץ אחר)
109. יצחק אייזיק אוברנדרפר (עץ אחר)
110. יצחק יוליוס אוברנדרפר (עץ אחר)
111. משה מוריץ אוברנדרפר (עץ אחר)
112. נתן אוברנדרפר (עץ אחר)
113. רפאל רודולף אוברנדרפר (עץ אחר)
114. שולמית פרידה אדלר אוברנדרפר (עץ אחר)
115. שיינדל (יאנעט, שידלע, שיידל) (וייגרסהיימר) אוברנדרפר (עץ אחר)
116. לאה (דונט) אויש (עץ אחר)
117. הרב יצחק אונא (עץ אחר)
118. הרב משה אונא (עץ אחר)
119. זערלע (במברגר) אונא (עץ אחר)
120. טרודב גוטרוד גיטל גויטין (לויטין) אונא (עץ אחר)
121. משה אונא (עץ אחר)
122. קטרינה (דייטש) אוסטרייכר (עץ אחר)
123. אבא אופמאן
124. יוטא (ייטי) שפירא אופמאן
125. יוכבד אופמאן
126. יעקב זאב אופמאן
127. סילקא הענדי (ראטה) אופמאן
128. ג'ון הנס אופנהיימר (עץ אחר)
129. רות מריאן (Wertheiner) אופנהיימר (עץ אחר)
130. אסתר הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
131. יצחק הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
132. מיל?ד?ה הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
133. מרדכי מנחם אזרוביץ' (עץ אחר)
134. עזרא אזדרש הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
135. שרל אייגר (עץ אחר)
136. אליעזר לזר לאיוש אייזלר (עץ אחר)
137. גיטל גיזה גיזיליה ברטה (אלט) אייזלר (עץ אחר)
138. יוסף יהודה הי"ד אייזלר (עץ אחר)
139. יעקב ג'ולה אייכבאום (עץ אחר)
140. שיינדל (שרלוטה לוטי) הי''ד (אלט) אייכבאום (עץ אחר)
141. משה (מוני אייכבאום) אלון (עץ אחר)
142. שרה אלון (עץ אחר)
143. אברהם אדולף הי"ד אלט (עץ אחר)
144. אליהו אלט (עץ אחר)
145. אלימלך מיכאל מיהלי הי"ד אלט (עץ אחר)
146. אליקים לואיס אלט
147. בל?ה הי"ד אלט (עץ אחר)
148. בנימין זאב וולבי וילמוש אלט
149. הרמן הי"ד אלט (עץ אחר)
150. חנה ורה הי"ד אלט (עץ אחר)
151. יוסף אלט (עץ אחר)
152. יעקב ג'ולה הי"ד אלט (עץ אחר)
153. יצחק איגנץ הי"ד אלט (עץ אחר)
154. מיקלוש אלט (עץ אחר)
155. משה אלט (עץ אחר)
156. משה טומי הי"ד אלט (עץ אחר)
157. קלמן (קורצ'י) אלט (עץ אחר)
158. רחל לאה (רוזליה קלרה) (קליין) אלט (עץ אחר)
159. שינה שרל אלט (עץ אחר)
160. שלום (סלמון) אלט (עץ אחר)
161. שמחה שאני אלכסנדר (סנדור) אלט (עץ אחר)
162. שרה חנה (אניטה) גולדפריין אלט (עץ אחר)
163. תאום של וולבי אלט
164. רחל אלשיך
165. אהרון ארתור מקס אנפנגר (עץ אחר)
166. ג'נט קרולה אוברדורפר (אוברנדרפר) אנפנגר (עץ אחר)
167. חנה יוהנה קליין אסאד (עץ אחר)
168. אביגדור יחזקאל שרגא אסטרייכער (עץ אחר)
169. אברהם דוד אסטרייכער (עץ אחר)
170. אהרן אסטרייכער (עץ אחר)
171. אהרן אסטרייכער (עץ אחר)
172. אריה צבי אסטרייכער (עץ אחר)
173. גיטל אסטרייכער (עץ אחר)
174. חנה לאה (ראטה) אסטרייכער (עץ אחר)
175. טויבא אסטרייכער (עץ אחר)
176. טויבא אסטרייכער (עץ אחר)
177. טויבא אסטרייכער (עץ אחר)
178. יעקב אסטרייכער (עץ אחר)
179. יצחק שמעון אסטרייכער (עץ אחר)
180. יששכר דוב אסטרייכער (עץ אחר)
181. מרים שיינדל אסטרייכער (עץ אחר)
182. ברוך יהודה מרדכי אקרמן
183. חיה ברכה אקרמן
184. מלכה לאה (שטיין) אקרמן
185. טרודע שרה (לוסטיג) ארלנגר (עץ אחר)
186. אידה ייטל (פויכטונגר) ארנטרוי (עץ אחר)
187. אלחנן יוסף הי"ד ארנטרוי (עץ אחר)
188. הרב חנוך (הרמן) הכהן ארנטרוי (עץ אחר)
189. אלישבע הינדי (מאירפלד) ארנלנגר (עץ אחר)
190. בן-ציון באש
191. חיה רחל (שטיין) באש
192. יהודה אברהם באש
193. לוי באש
194. שמחה באש
195. אביגיל מרים בוים
196. אהרן בוים
197. אליעזר משה (אלי) בוים
198. חנה רייזל (ראטה) בוים
199. יעקב בוים
200. ישעיה שלום בוים
201. מנחם דוד בוים
202. שמואל בנימין בוים
203. הילדרגראד הילדה הי"ד בוכבינדר (עץ אחר)
204. קרולין (לינה) מאי בוכבינדר (עץ אחר)
205. קרל בוכבינדר (עץ אחר)
206. רוזה בוכבינדר (עץ אחר)
207. Max בוקסבאום (עץ אחר)
208. אברהם צבי ביגעלאייזען
209. מרדכי ביגעלאייזען
210. אסתר (הירש) ביכעל
211. חיים שלום ביכעל
212. אסתר (הירש) בירנבוים
213. חיה רחל בירנבוים
214. ישעיה יעקב יקותיאל בירנבוים
215. רויזי בירנבוים
216. אירן (קנופלר) בישיץ (עץ אחר)
217. חנה (יוהנה, הנצ'ן) הי''ד (פינקע) בישיץ (עץ אחר)
218. יצחק איגנץ נסי הי"ד בישיץ (עץ אחר)
219. ליביה לילי פרייסנדר בישיץ (עץ אחר)
220. ר' משה בישיץ (עץ אחר)
221. רחל בלימילע (בטי) (דייטש) בישיץ (עץ אחר)
222. שרה בישיץ (עץ אחר)
223. גוטרוד טרוד טירזה תרצה (אוברנדרפר) בית-יעקב (עץ אחר)
224. חיים קופלוביץ' בית-יעקב (עץ אחר)
225. Babette Frank בכמן (עץ אחר)
226. ג'נט ג'ני הירש בכמן (עץ אחר)
227. הרב יוסף ליאו הי"ד בכמן (עץ אחר)
228. ישראל יוליוס בכמן (עץ אחר)
229. סימון בכמן (עץ אחר)
230. פליקס בכמן (עץ אחר)
231. שרה (Sarchen) הי''ד (פינקע) בכמן (עץ אחר)
232. יצחק מאיר בלומנפלד (עץ אחר)
233. ברנדל ברטה (מנסבך) בלץ (עץ אחר)
234. דוד הי"ד בלץ (עץ אחר)
235. הרב זליגמן בער הלוי במברגר (עץ אחר)
236. קיילא וורמסר במברגר (עץ אחר)
237. חוה (אוה) בן-חנוך (עץ אחר)
238. יצחק (איזי למפלץ) בן-חנוך (עץ אחר)
239. חיה (Bauernfreund) בקר (עץ אחר)
240. גיטל (יאקאבאוויטש) בראווער (עץ אחר)
241. אלכסנדר זושא בראך
242. יהודה גיורגי הי"ד ברגר (עץ אחר)
243. טרזיה (דייטש) ברויאר (עץ אחר)
244. ר' שלמה זלמן ברויאר (עץ אחר)
245. יוסף אהרון הלוי ברוקנר
246. יעקב הלוי ברוקנר
247. רבקה יוטל (בוים) ברוקנר
248. אסתר אביש ברייער (עץ אחר)
249. חוה פערל (ראטה) ברייש (עץ אחר)
250. פנחס ברייש (עץ אחר)
251. זאב בריץ
252. יצחק יהודה (ליפוט) הי"ד ברס (עץ אחר)
253. רגינה (שולזבכר) ברק (עץ אחר)
254. ? גוטמן (עץ אחר)
255. גיזלה רינקהוף זוהר גוטמן (עץ אחר)
256. יוסף גוטמן (עץ אחר)
257. אהרון עקיבא הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
258. שמשון גולדברגר (עץ אחר)
259. אילה (פולק) גולדינג (עץ אחר)
260. יעקב שמעון גולדשמידט (עץ אחר)
261. Traude (Trouti) (Rypinski) גולומב (עץ אחר)
262. הרמן הרש גולומב (עץ אחר)
263. ביילא דינה גומבו
264. חיה רבקה שטנגל גומבו
265. יחזקאל יחיאל גומבו
266. לוי יצחק גומבו
267. משה גומבו
268. צירל (ראטה) גומבו
269. יוסף גורביץ
270. הרב יהושע גינסברגר (עץ אחר)
271. מרגליות גליק (עץ אחר)
272. אהרן גרויז
273. אסתר רייצא (ראטה) גרויז
274. דוב בער גרויז
275. חיים משה גרויז
276. שרה (ראטה) גרויז
277. זיסל (שטיין) גרוס
278. יואל גרוס
279. יוטא (אופמאן) גרוסמן
280. אדל לאוי גרינבוים
281. ישראל משה גרינבוים
282. מלכה (שאמועל) גרינבוים
283. פייגה הנדל פיליפ גרינבוים
284. בערל גרינוואלד
285. חיה גרינוואלד
286. יוסף ישראל גרינוואלד
287. מרים גרינוואלד
288. צארטיל גרינוואלד
289. רבקה אונגר גרינוואלד
290. שמואל גרינוואלד
291. שרה גרינוואלד
292. אסתר קרינדל (שטיין) גרינפעלד
293. אריה גרינפעלד
294. בלומא גרינפעלד
295. בנימין זאב גרינפעלד
296. חיים גרינפעלד
297. יואל גרינפעלד
298. רפאל יהודה גרינפעלד
299. שלמה זלמן גרינפעלד
300. דוד גרסטלה (עץ אחר)
301. צפורה סופי (עמנואל) גרסטלה (עץ אחר)
302. הלל שמואל דונט (עץ אחר)
303. הלל שמואל (לסלו) דונט (עץ אחר)
304. הרב נתן נטע (טיבור) דונט (עץ אחר)
305. יקותיאל דוב הי"ד דונט (עץ אחר)
306. ישעיה הי"ד דונט (עץ אחר)
307. מינדל הי"ד דונט (עץ אחר)
308. ריזל טשארנע הי"ד דונט (עץ אחר)
309. רפאל הי"ד דונט (עץ אחר)
310. אברהם דייטש (עץ אחר)
311. אברהם דייטש (עץ אחר)
312. אורבן רודולף דייטש (עץ אחר)
313. טרזיה דייטש (עץ אחר)
314. יוסף דייטש (עץ אחר)
315. יצחק דייטש (עץ אחר)
316. פיליפ דייטש (עץ אחר)
317. שמעון דייטש (עץ אחר)
318. שמעון דייטש (עץ אחר)
319. שלום יוסף דיקשטיין (עץ אחר)
320. חיים שמואל דמביצר
321. שרה רות (זילברשטרום) הויזמן
322. ברוך בנדעט דוב הוכהייזר (עץ אחר)
323. ברכה הענדל כהן הוכהייזר (עץ אחר)
324. מנחם יהושע הוכהייזר (עץ אחר)
325. שלמה צבי הוכהייזר (עץ אחר)
326. אייזיק יצחק הי"ד הופמן (עץ אחר)
327. אליהו (אלי) הופמן (עץ אחר)
328. צילה הי"ד הופמן (עץ אחר)
329. שרה הי"ד הופמן (עץ אחר)
330. ראובן נתן נטע הורוביץ
331. שייני פיקוס הורוביץ (עץ אחר)
332. חיה שרה הי''ד (כהן) הי''ד (עץ אחר)
333. ברטל (לבנברג) היילברון (עץ אחר)
334. מקס היילברון (עץ אחר)
335. addto הירש (עץ אחר)
336. Clara הירש (עץ אחר)
337. Gustav הירש (עץ אחר)
338. Johana הי"ד הירש (עץ אחר)
339. אברהם הלוי הירש
340. אברהם יצחק הלוי הירש
341. אברהם משה הלוי הירש
342. אהרן עוזר הלוי הירש
343. אסתר גיטל הירש
344. אסתר מינדל קראוס הירש
345. בלימה הירש
346. בלימע ברכה פרידמן הירש
347. בנימין זאב הלוי הירש
348. גולדא הירש
349. דבורה הירש
350. חיה רחל רייצל הלפרין הירש
351. חנניה יום-טוב ליפא שלום הלוי הירש
352. יהושע צבי הלוי הירש
353. יואל הלוי הירש
354. יואל הלוי הירש
355. יוטא רחל הירש
356. יוליוס הי"ד הירש (עץ אחר)
357. יעקב עקיבא הלוי הירש
358. יעקב עקיבא הלוי הירש
359. יצחק הלוי הלוי הירש
360. יצחק משה הלוי הירש
361. לאה הירש
362. לאה צארטיל הירש
363. מרים חנה הינדע סילברשטיין הירש
364. משה שמואל הלוי הירש
365. נטע זאב וולף הלוי הירש
366. נתן דוד הלוי הירש
367. עקיבא הלוי הירש
368. פעסל וייס הירש
369. פראדיל גיטל שטיין הירש
370. צארטיל הירש
371. רבקה זלאטא מוצן הירש
372. שרה בכמן (Bachman) הירש (עץ אחר)
373. שרה פיגא פאני (פלזנבורג) הירש
374. חוה בלייער הירשפלד (עץ אחר)
375. יצחק יהודה ליפוט (לייבי) הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
376. לוי לזר הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
377. אלטר אלעזר הלפרט
378. אסתר הינדע (הירש) הלפרט
379. גולדא פייגא ברקוביץ' הלפרט
380. דוד צבי משה הלפרט
381. הלל הלפרט
382. ישראל אברהם דוב הלפרט
383. מרים בריינדל דינה כ''ץ הלפרט
384. מרים סערל הלפרט
385. נטע יואל הלפרט
386. צארטיל פאבל הלפרט
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.