אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - NY
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 1177)
1. אילה טמה (מנצבך) (עץ אחר)
2. Hans\John Norbert McIntyre (Stein (עץ אחר)
3. שמחה (זיגפריד, סרג') הי"ד פיסקוס (עץ אחר)
4. . (עץ אחר)
5. . (עץ אחר)
6. רחל (יאקאבאוויטש) ?יאקאבאוויטש (עץ אחר)
7. Albin (Alwin) Bachman (עץ אחר)
8. Alfred Bachman (עץ אחר)
9. Anselm (Amschel) Bachman (עץ אחר)
10. Avraham Bachman (עץ אחר)
11. Felix (Phil) J. Bachman (עץ אחר)
12. Fritz Bachman (עץ אחר)
13. Gertrud Trude Rindsberg Bachman (עץ אחר)
14. Heinrick Henry Bachman (עץ אחר)
15. Jlse Rosenfeld Bachman (עץ אחר)
16. Justin B. Bachman (עץ אחר)
17. Levi Ludwig Lewis Bachman (עץ אחר)
18. Siegfried Bachman (עץ אחר)
19. Tomas Tommy Mochael Bachman (עץ אחר)
20. קלרה (גרטה, אווה) (וייגרסהיימר) Bachman (עץ אחר)
21. פעסל (מנסבך) Bauernfreund (עץ אחר)
22. שרה Bauernfreund (עץ אחר)
23. Aharon Arthur (Arturo) Belz (עץ אחר)
24. Inga Ingeborg Wurzel Belz (עץ אחר)
25. Kalman Kurt Belz (עץ אחר)
26. אידה הי''ד (Wertheiner) DeJong (עץ אחר)
27. גריטה (Margit) (כהן) Epler (עץ אחר)
28. Fanny (Klein) Finke (עץ אחר)
29. Felix Finke (עץ אחר)
30. Isaak Finke (עץ אחר)
31. Bertha (Schloss) Freisner (עץ אחר)
32. Hedwig (Schloss) Freisner (עץ אחר)
33. Herverd Henry Freisner (עץ אחר)
34. Metha Freudenthal (עץ אחר)
35. Richard Haas (עץ אחר)
36. Kaete hy"d Heippert (עץ אחר)
37. Sally hy"d Heippert (עץ אחר)
38. אמה הי''ד קלוגמן (קלוגמן) Heippert (עץ אחר)
39. Amanda Iseppon (עץ אחר)
40. Lyn (מנסבך) Iseppon (עץ אחר)
41. Nicole Iseppon (עץ אחר)
42. יעקב קסביץ Kassewitz (עץ אחר)
43. סופי (וייגרסהיימר) Kassewitz (עץ אחר)
44. Bella Bertha (Freisner) Kleiberg (עץ אחר)
45. Jeffery Kleiberg (עץ אחר)
46. Michael Kleiberg (עץ אחר)
47. John Hans Kuhl (עץ אחר)
48. Justin Kuhl (עץ אחר)
49. Marie (Schloss) Kuhl (עץ אחר)
50. הילדה הי''ד פינקע (Finke) Loewenstein (עץ אחר)
51. Braunla Mayer (עץ אחר)
52. יהודית (מנסבך) Musman (עץ אחר)
53. Jacob Amson Oberndoerfer (עץ אחר)
54. Lazarus Jacob Oberndoerfer (עץ אחר)
55. Fanny Kellerman Oberndorfer (עץ אחר)
56. Salomon Oberndorfer (עץ אחר)
57. Joseph Pressburger (עץ אחר)
58. Karoline (Oberndorfer) Pressburger (עץ אחר)
59. Guthrah (Guthrath Gutroth Gutrud) Raphael (עץ אחר)
60. William Edward (Billy) Reeves (עץ אחר)
61. קארין ג'ו (בישופ) Reeves (עץ אחר)
62. Shirley (שטראוס) Rosenberg (עץ אחר)
63. Philipp Rypinski (עץ אחר)
64. אלזה (בוכבינדר) Rypinski (עץ אחר)
65. ייטא סלומון Judla Salomon (עץ אחר)
66. Ludwig Samann (עץ אחר)
67. מריון (שיף) Samann (עץ אחר)
68. Ludwig Samann\Saeman (עץ אחר)
69. מריון (שיף) Samann\Saeman (עץ אחר)
70. Anselm Schloss (עץ אחר)
71. Emanuel Mendel Schloss (עץ אחר)
72. Jetsen Jette hy''d (Bachman) Schloss (עץ אחר)
73. Max Schloss (עץ אחר)
74. Moritz Schloss (עץ אחר)
75. Selma hy"d Schloss (עץ אחר)
76. Siegfried Fred Schloss (עץ אחר)
77. בלה פינקע (Finke) Schloss (עץ אחר)
78. יוסף Schloss (עץ אחר)
79. Mark Schwed (עץ אחר)
80. Ruth G. (Heippert) Siegel (עץ אחר)
81. Harold Stark (עץ אחר)
82. Larry Lawrence Jay Strauss (עץ אחר)
83. Kate (Schloss) Tarnofsky (עץ אחר)
84. Inge(borg) (Rypinski) Taylor (עץ אחר)
85. Emanuel Wertheiner (עץ אחר)
86. היינס עמנואל הי"ד Wertheiner (עץ אחר)
87. הלן-לנצ'ן הי"ד Wertheiner (עץ אחר)
88. ווילי ויליאם Wertheiner (עץ אחר)
89. מרים מאריאנע יענע ניני בכמן (Bachman) Wertheiner (עץ אחר)
90. רות הי''ד כהן Wertheiner (עץ אחר)
91. ג'נט (אוברנדרפר) אברם (עץ אחר)
92. בן אדלר (עץ אחר)
93. בן אדלר (עץ אחר)
94. בת אדלר (עץ אחר)
95. הרב בעל הנתינה לגר ד"ר נתן הכהן אדלר (עץ אחר)
96. יהודה אריה אדלר (עץ אחר)
97. יודא אריה אדלר (עץ אחר)
98. יעקב אדלר (עץ אחר)
99. ישעיהו אדלר (עץ אחר)
100. סימא שטרן אדלר (עץ אחר)
101. פייגא הינדל אירן שטיינברגר אדלר (עץ אחר)
102. יוליוס הי"ד אוברדורפר (עץ אחר)
103. יצחק אריק (יוסטין) אוברדורפר (עץ אחר)
104. אסתר (אלזה אליזבט) הי''ד (פינקע) אוברדרפר (עץ אחר)
105. בלה הי''ד אוברדורפר אוברדרפר (עץ אחר)
106. קרולה הי''ד אוברדורפר אוברדרפר (עץ אחר)
107. שמואל זיגפריד הי"ד אוברדרפר (עץ אחר)
108. אנשיל (פאייס) אוברנדרפר (עץ אחר)
109. אסתר אידה (גולדברגר) אוברנדרפר (עץ אחר)
110. ארתור אוברנדרפר (עץ אחר)
111. בנימין הי"ד אוברנדרפר (עץ אחר)
112. ברטה אוברנדרפר (עץ אחר)
113. גוטרוד הי"ד אוברנדרפר (עץ אחר)
114. יהודית (ייצן) הי''ד (פינקע) אוברנדרפר (עץ אחר)
115. יוסף אוברנדרפר (עץ אחר)
116. יעקב אוברנדרפר (עץ אחר)
117. יצחק אייזיק אוברנדרפר (עץ אחר)
118. יצחק יוליוס אוברנדרפר (עץ אחר)
119. משה מוריץ אוברנדרפר (עץ אחר)
120. נתן אוברנדרפר (עץ אחר)
121. רפאל רודולף אוברנדרפר (עץ אחר)
122. שולמית פרידה אדלר אוברנדרפר (עץ אחר)
123. שיינדל (יאנעט, שידלע, שיידל) (וייגרסהיימר) אוברנדרפר (עץ אחר)
124. לאה (דונט) אויש (עץ אחר)
125. הרב יצחק אונא (עץ אחר)
126. הרב משה אונא (עץ אחר)
127. זערלע (במברגר) אונא (עץ אחר)
128. טרודב גוטרוד גיטל גויטין (לויטין) אונא (עץ אחר)
129. משה אונא (עץ אחר)
130. קטרינה יוהנה (הני) (דייטש) אוסטרייכר (עץ אחר)
131. אבא אופמאן
132. יוטא (ייטי) שפירא אופמאן
133. יוכבד אופמאן
134. יעקב זאב אופמאן
135. סילקא הענדי (ראטה) אופמאן
136. ג'ון הנס אופנהיימר (עץ אחר)
137. רות מריאן (Wertheiner) אופנהיימר (עץ אחר)
138. אסתר הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
139. יצחק הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
140. מיל?ד?ה הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
141. מרדכי מנחם אזרוביץ' (עץ אחר)
142. עזרא אזדרש הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
143. שרל אייגר (עץ אחר)
144. אליעזר לזר לאיוש אייזלר (עץ אחר)
145. גיטל גיזה גיזיליה ברטה (אלט) אייזלר (עץ אחר)
146. יוסף יהודה הי"ד אייזלר (עץ אחר)
147. יעקב ג'ולה אייכבאום (עץ אחר)
148. שיינדל (שרלוטה לוטי) הי''ד (אלט) אייכבאום (עץ אחר)
149. משה (מוני אייכבאום) אלון (עץ אחר)
150. שרה אלון (עץ אחר)
151. אברהם אדולף הי"ד אלט (עץ אחר)
152. אליהו אלט (עץ אחר)
153. אלימלך מיכאל מיהלי הי"ד אלט (עץ אחר)
154. אליקים לואיס אלט
155. בל?ה הי"ד אלט (עץ אחר)
156. בנימין זאב וולבי וילמוש אלט
157. הרמן הי"ד אלט (עץ אחר)
158. חנה ורה הי"ד אלט (עץ אחר)
159. יוסף אלט (עץ אחר)
160. יעקב ג'ולה הי"ד אלט (עץ אחר)
161. יצחק איגנץ הי"ד אלט (עץ אחר)
162. מיקלוש אלט (עץ אחר)
163. משה אלט (עץ אחר)
164. משה טומי הי"ד אלט (עץ אחר)
165. קלמן (קורצ'י) אלט (עץ אחר)
166. רחל לאה (רוזליה קלרה) (קליין) אלט (עץ אחר)
167. שינה שרל אלט (עץ אחר)
168. שלום (סלמון) אלט (עץ אחר)
169. שמחה שאני אלכסנדר (סנדור) אלט (עץ אחר)
170. שרה חנה (אניטה) גולדפריין אלט (עץ אחר)
171. תאום של וולבי אלט
172. רחל אלשיך
173. אהרון ארתור מקס אנפנגר (עץ אחר)
174. ג'נט קרולה אוברדורפר (אוברנדרפר) אנפנגר (עץ אחר)
175. חנה יוהנה קליין אסאד (עץ אחר)
176. אביגדור יחזקאל שרגא אסטרייכער (עץ אחר)
177. אברהם דוד אסטרייכער (עץ אחר)
178. אהרן אסטרייכער (עץ אחר)
179. אהרן אסטרייכער (עץ אחר)
180. אסתר אסטרייכער (עץ אחר)
181. אריה צבי אסטרייכער (עץ אחר)
182. ביילא גראס אסטרייכער (עץ אחר)
183. גיטל אסטרייכער (עץ אחר)
184. חנה אסטרייכער
185. חנה לאה (ראטה) אסטרייכער (עץ אחר)
186. טויבא אסטרייכער (עץ אחר)
187. טויבא אסטרייכער (עץ אחר)
188. טויבא אסטרייכער (עץ אחר)
189. יהודית זיסל אסטרייכער (עץ אחר)
190. יעקב אסטרייכער (עץ אחר)
191. יצחק שמעון אסטרייכער (עץ אחר)
192. יששכר דוב אסטרייכער (עץ אחר)
193. לאה מרים (קיסנר) אסטרייכער
194. מרים שיינדל אסטרייכער (עץ אחר)
195. שבע אסטרייכער (עץ אחר)
196. שמעון אסטרייכער (עץ אחר)
197. ברוך יהודה מרדכי אקרמן
198. חיה ברכה אקרמן
199. מלכה לאה (שטיין) אקרמן
200. טרודע שרה (לוסטיג) ארלנגר (עץ אחר)
201. אידה ייטל (פויכטונגר) ארנטרוי (עץ אחר)
202. אלחנן יוסף הי"ד ארנטרוי (עץ אחר)
203. הרב חנוך (הרמן) הכהן ארנטרוי (עץ אחר)
204. אלישבע הינדי (מאירפלד) ארנלנגר (עץ אחר)
205. בן-ציון באש
206. חיה רחל (שטיין) באש
207. יהודה אברהם באש
208. לוי באש
209. שמחה באש
210. אביגיל מרים בוים
211. אהרן בוים
212. אליעזר משה (אלי) בוים
213. חנה רייזל (ראטה) בוים
214. יעקב בוים
215. ישעיה שלום בוים
216. מנחם דוד בוים
217. שמואל בנימין בוים
218. הילדרגראד הילדה הי"ד בוכבינדר (עץ אחר)
219. קרולין (לינה) מאי בוכבינדר (עץ אחר)
220. קרל בוכבינדר (עץ אחר)
221. רוזה בוכבינדר (עץ אחר)
222. Max בוקסבאום (עץ אחר)
223. אברהם צבי ביגעלאייזען
224. מרדכי ביגעלאייזען
225. אסתר (הירש) ביכעל
226. חיים שלום ביכעל
227. אסתר (הירש) בירנבוים
228. חיה רחל בירנבוים
229. ישעיה יעקב יקותיאל בירנבוים
230. רויזי בירנבוים
231. אירן (קנופלר) בישיץ (עץ אחר)
232. חנה (יוהנה, הנצ'ן) הי''ד (פינקע) בישיץ (עץ אחר)
233. יצחק איגנץ נסי הי"ד בישיץ (עץ אחר)
234. ליביה לילי פרייסנדר בישיץ (עץ אחר)
235. ר' משה בישיץ (עץ אחר)
236. רחל בלימילע (בטי) (דייטש) בישיץ (עץ אחר)
237. שרה בישיץ (עץ אחר)
238. גוטרוד טרוד טירזה תרצה (אוברנדרפר) בית-יעקב (עץ אחר)
239. חיים קופלוביץ' בית-יעקב (עץ אחר)
240. Babette Frank בכמן (עץ אחר)
241. ג'נט ג'ני הירש בכמן (עץ אחר)
242. הרב יוסף ליאו הי"ד בכמן (עץ אחר)
243. ישראל יוליוס בכמן (עץ אחר)
244. סימון בכמן (עץ אחר)
245. פליקס בכמן (עץ אחר)
246. שרה (Sarchen) הי''ד (פינקע) בכמן (עץ אחר)
247. יצחק מאיר בלומנפלד (עץ אחר)
248. ברנדל ברטה (מנסבך) בלץ (עץ אחר)
249. דוד הי"ד בלץ (עץ אחר)
250. הרב זליגמן בער הלוי במברגר (עץ אחר)
251. קיילא וורמסר במברגר (עץ אחר)
252. חוה (אוה) בן-חנוך (עץ אחר)
253. יצחק (איזי למפלץ) בן-חנוך (עץ אחר)
254. חיה (Bauernfreund) בקר (עץ אחר)
255. גיטל (יאקאבאוויטש) בראווער (עץ אחר)
256. אלכסנדר זושא בראך
257. יהודה גיורגי הי"ד ברגר (עץ אחר)
258. טרזיה (דייטש) ברויאר (עץ אחר)
259. ר' שלמה זלמן ברויאר (עץ אחר)
260. יוסף אהרון הלוי ברוקנר
261. יעקב הלוי ברוקנר
262. רבקה יוטל (בוים) ברוקנר
263. אסתר אביש ברייער (עץ אחר)
264. משה דוד ברייער (עץ אחר)
265. שמואל אברהם ברייער (עץ אחר)
266. חוה פערל (ראטה) ברייש (עץ אחר)
267. פנחס ברייש (עץ אחר)
268. זאב בריץ
269. יצחק יהודה (ליפוט) הי"ד ברס (עץ אחר)
270. רגינה (שולזבכר) ברק (עץ אחר)
271. ? גוטמן (עץ אחר)
272. גיזלה רינקהוף זוהר גוטמן (עץ אחר)
273. יוסף גוטמן (עץ אחר)
274. אהרון עקיבא הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
275. שמשון גולדברגר (עץ אחר)
276. אילה (פולק) גולדינג (עץ אחר)
277. יעקב שמעון גולדשמידט (עץ אחר)
278. Traude (Trouti) (Rypinski) גולומב (עץ אחר)
279. הרמן הרש גולומב (עץ אחר)
280. ביילא דינה גומבו
281. חיה רבקה שטנגל גומבו
282. יחזקאל יחיאל גומבו
283. לוי יצחק גומבו
284. משה גומבו
285. צירל (ראטה) גומבו
286. יוסף גורביץ
287. הרב יהושע גינסברגר (עץ אחר)
288. מרגליות גליק (עץ אחר)
289. אהרן גרויז
290. אסתר רייצא (ראטה) גרויז
291. דוב בער גרויז
292. חיים משה גרויז
293. שרה (ראטה) גרויז
294. זיסל (שטיין) גרוס
295. יואל גרוס
296. יוטא (אופמאן) גרוסמן
297. אדל לאוי גרינבוים
298. ישראל משה גרינבוים
299. מלכה (שאמועל) גרינבוים
300. פייגה הנדל פיליפ גרינבוים
301. בערל גרינוואלד
302. חיה גרינוואלד
303. יוסף ישראל גרינוואלד
304. מרים גרינוואלד
305. צארטיל גרינוואלד
306. רבקה אונגר גרינוואלד
307. שמואל גרינוואלד
308. שרה גרינוואלד
309. אסתר קרינדל (שטיין) גרינפעלד
310. אריה גרינפעלד
311. בלומא גרינפעלד
312. בנימין זאב גרינפעלד
313. חיים גרינפעלד
314. יואל גרינפעלד
315. רפאל יהודה גרינפעלד
316. שלמה זלמן גרינפעלד
317. דוד גרסטלה (עץ אחר)
318. צפורה סופי (עמנואל) גרסטלה (עץ אחר)
319. הלל שמואל דונט (עץ אחר)
320. הלל שמואל (לסלו) דונט (עץ אחר)
321. הרב נתן נטע (טיבור) דונט (עץ אחר)
322. יקותיאל דוב הי"ד דונט (עץ אחר)
323. ישעיה הי"ד דונט (עץ אחר)
324. מינדל הי"ד דונט (עץ אחר)
325. ריזל טשארנע הי"ד דונט (עץ אחר)
326. רפאל הי"ד דונט (עץ אחר)
327. אברהם דייטש (עץ אחר)
328. אברהם דייטש (עץ אחר)
329. אברהם דייטש (עץ אחר)
330. אורבן רודולף דייטש (עץ אחר)
331. טרזיה דייטש (עץ אחר)
332. יוסף דייטש (עץ אחר)
333. יצחק דייטש (עץ אחר)
334. לזר דייטש (עץ אחר)
335. פיליפ דייטש (עץ אחר)
336. שמעון דייטש (עץ אחר)
337. שמעון דייטש (עץ אחר)
338. שלום יוסף דיקשטיין (עץ אחר)
339. חיים שמואל דמביצר
340. רבנו גרשון אשכנזי בעל עבודת הגרשוני (עץ אחר)
341. שרה רות (זילברשטרום) הויזמן
342. ברוך בנדעט דוב הוכהייזר (עץ אחר)
343. ברכה הענדל כהן הוכהייזר (עץ אחר)
344. מנחם יהושע הוכהייזר (עץ אחר)
345. שלמה צבי הוכהייזר (עץ אחר)
346. אייזיק יצחק הי"ד הופמן (עץ אחר)
347. אליהו (אלי) הופמן (עץ אחר)
348. צילה הי"ד הופמן (עץ אחר)
349. שרה הי"ד הופמן (עץ אחר)
350. ראובן נתן נטע הורוביץ
351. שייני פיקוס הורוביץ (עץ אחר)
352. חיה שרה הי''ד (כהן) הי''ד (עץ אחר)
353. ברטל (לבנברג) היילברון (עץ אחר)
354. מקס היילברון (עץ אחר)
355. addto הירש (עץ אחר)
356. Clara הירש (עץ אחר)
357. Gustav הירש (עץ אחר)
358. Johana הי"ד הירש (עץ אחר)
359. אברהם הלוי הירש
360. אברהם יצחק הלוי הירש
361. אברהם משה הלוי הירש
362. אהרן עוזר הלוי הירש
363. אסתר גיטל הירש
364. אסתר מינדל קראוס הירש
365. בלימה הירש
366. בלימע ברכה פרידמן הירש
367. בנימין זאב הלוי הירש
368. גולדא הירש
369. דבורה הירש
370. חיה רחל רייצל הלפרין הירש
371. חנניה יום-טוב ליפא שלום הלוי הירש
372. יהושע צבי הלוי הירש
373. יואל הלוי הירש
374. יואל הלוי הירש
375. יוטא רחל הירש
376. יוליוס הי"ד הירש (עץ אחר)
377. יעקב עקיבא הלוי הירש
378. יעקב עקיבא הלוי הירש
379. יצחק הלוי הלוי הירש
380. יצחק משה הלוי הירש
381. לאה הירש
382. לאה צארטיל הירש
383. מרים חנה הינדע סילברשטיין הירש
384. משה שמואל הלוי הירש
385. נטע זאב וולף הלוי הירש
386. נתן דוד הלוי הירש
387. עקיבא הלוי הירש
388. פעסל וייס הירש
389. פראדיל גיטל שטיין הירש
390. צארטיל הירש
391. רבקה זלאטא מוצן הירש
392. שרה בכמן (Bachman) הירש (עץ אחר)
393. שרה פיגא פאני (פלזנבורג) הירש
394. חוה בלייער הירשפלד (עץ אחר)
395. יצחק יהודה ליפוט (לייבי) הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
396. לוי לזר הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
397. אלטר אלעזר הלפרט
398. אסתר הינדע (הירש) הלפרט
399. גולדא פייגא ברקוביץ' הלפרט
400. דוד צבי משה הלפרט
401. הלל הלפרט
402. ישראל אברהם דוב הלפרט
403. מרים בריינדל דינה כ''ץ הלפרט
404. מרים סערל הלפרט
405. נטע יואל הלפרט
406. צארטיל פאבל הלפרט
407. שמחה הלפרט
408. בלומא יוכבד הלפרין (עץ אחר)
409. חוה רבקה (בראון) הלפרין (עץ אחר)
410. חיה רחל הלפרין (עץ אחר)
411. מרים הלפרין (עץ אחר)
412. שיינדל הלפרין (עץ אחר)
413. רחל רוז'י (אייכבאום) הלפרן (עץ אחר)
414. יוכבד לסדן הלר
415. אסתר (קיש) הרפסט
416. נפתלי הרפסט
417. בנימין זאב הרצוג
418. גיטל (שאמועל) הרצוג
419. הרב משה הרצוג
420. חיה ליבא הרצוג
421. יצחק הרצוג
422. מנחם הרצוג
423. רבקה הרצוג
424. שרה (אלט) הרשקוביץ (עץ אחר)
425. הלן (פלזנבורג) ואגשאל (עץ אחר)
426. בערטל (אוברנדרפר) וו?לג?מו?ט (עץ אחר)
427. הרב ישעיהו וו?לג?מו?ט (עץ אחר)
428. ביילא רבקה וובר
429. גרשון וובר
430. דינה וובר
431. יחזקאל שרגא וובר
432. יצחק צבי וובר
433. משה יעקב שמעון וובר
434. פראדה גיטל (שפירא) וובר
435. קריינדל קרולינה הי''ד (גולדשטיין) ווטיץ (עץ אחר)
436. שרה זנטה הי''ד (זקבך) ווטיץ
437. בן ווייס (עץ אחר)
438. שרה יוטא ייטל (אסטרייכער) ווייס (עץ אחר)
439. חיה (שאמועל) ווסרמן
440. יוסף ווסרמן
441. יהושע יחזקאל וועבער (עץ אחר)
442. מנחם מנדל וועבער (עץ אחר)
443. משה אליהו וורטהר
444. רבקה וורטהר
445. אסתר (מנסבך) וורצל (עץ אחר)
446. אהרן שלמה וטנשטיין (עץ אחר)
447. איידל שאשה וטנשטיין (עץ אחר)
448. אלימלך יצחק וטנשטיין (עץ אחר)
449. הרב חיים יהושע וטנשטיין (עץ אחר)
450. יוסף בנימין זאב וטנשטיין (עץ אחר)
451. ישראל וטנשטיין (עץ אחר)
452. מרדכי בצלאל טוביה וטנשטיין (עץ אחר)
453. סעריל קליין וטנשטיין (עץ אחר)
454. פערל וטנשטיין (עץ אחר)
455. שלום יחזקאל וטנשטיין (עץ אחר)
456. שמואל אליהו וטנשטיין (עץ אחר)
457. שרה (ראטה) וטנשטיין (עץ אחר)
458. Ricka Loebenburger וייגרסהיימר (עץ אחר)
459. אליעזר בערלה (יששכר) וייגרסהיימר (עץ אחר)
460. אנשין אנסליין וייגרסהיימר (עץ אחר)
461. ברענדל (גוטמן) וייגרסהיימר (עץ אחר)
462. ג'דה ייטל וייגרסהיימר (עץ אחר)
463. גרדה שרה הי"ד וייגרסהיימר (עץ אחר)
464. וולף בנימין וייגרסהיימר (עץ אחר)
465. חנה קאהן וייגרסהיימר (עץ אחר)
466. יהודה ליאופולד ליאו וייגרסהיימר (עץ אחר)
467. יוסף וייגרסהיימר (עץ אחר)
468. יצחק אייסליין וייגרסהיימר (עץ אחר)
469. ליב וייגרסהיימר (עץ אחר)
470. מאיר וייגרסהיימר (עץ אחר)
471. מאיר מקס וייגרסהיימר (עץ אחר)
472. מקס וייגרסהיימר (עץ אחר)
473. מרתה וייגרסהיימר (עץ אחר)
474. משה הלל מוריץ וייגרסהיימר (עץ אחר)
475. צילי Cilly הי''ד Kuenstler וייגרסהיימר (עץ אחר)
476. קרולינה בנימין וייגרסהיימר (עץ אחר)
477. שרה וייגרסהיימר (עץ אחר)
478. שרה וייגרסהיימר (עץ אחר)
479. ה?ר?י?יט הי''ד (יואלזון) וייל (עץ אחר)
480. שמואל שטפן וייל
481. זאב צבי (וילי) ויינברגר (עץ אחר)
482. לאה ויינברגר (עץ אחר)
483. ר' יהושע (Osias) הי"ד ויינברגר (עץ אחר)
484. שמואל הלוי ויינשטוק
485. בלומה וייס
486. יהושע וייס
487. יצחק אייזיק שלמה וייס
488. מלכה מערל (מלי) (דונט) וייס (עץ אחר)
489. צארטיל (גרינבוים) וייס
490. צבי אלימלך וייס
491. צבי יהודה וייס
492. קלונימוס קלמן וייס
493. קלונימוס קלמן וייס
494. יצחק איסליין (יששכר) לב וייקרסהיימר (עץ אחר)
495. לוי (לייב יהודה) וייקרסהיימר (עץ אחר)
496. חנה (כהן) וינקלר
497. יצחק הלוי וינקלר
498. משה חיים הי"ד וינקלר (עץ אחר)
499. צארטיל (שטרן) ולר
500. שרגא יחזקאל ולר
501. טובה פראדיל (הלפרט) ורצברגר
502. יושע זלמן ורצברגר
503. חנה (שחט) ז'יטלני
504. אדולף Sichel זיכל (עץ אחר)
505. רגינה (קלרה) הי''ד (וייגרסהיימר) זיכל (עץ אחר)
506. דוד ליב זילבערשטיין (עץ אחר)
507. חנה מינדל לאה (יאקאבאוויטש) זילבערשטיין (עץ אחר)
508. חנניה יום-טוב זילבערשטיין (עץ אחר)
509. יצחק משה זילבערשטיין (עץ אחר)
510. משולם צבי בן-ציון זילבערשטיין (עץ אחר)
511. רבקה (כף) זילבערשטיין (עץ אחר)
512. רחל זילבערשטיין (עץ אחר)
513. שלמה זילבערשטיין (עץ אחר)
514. שלמה אליקים זילבערשטיין (עץ אחר)
515. הרב דוד לייב זילברשטיין (עץ אחר)
516. הרב אהרן מרדכי זילברשטרום
517. פראדל פאני (כהן) זילברשטרום
518. ר' יעקב זאב זילברשטרום
519. שמחה הי"ד זילברשטרום
520. אברהם זילברשמידט (עץ אחר)
521. בתיה (שולזבכר) זילברשמידט (עץ אחר)
522. רס"ן משה (מוש) הי"ד זילברשמידט (עץ אחר)
523. בנימין זלטניק (עץ אחר)
524. רחל (רוזה) (פריש-שטיינהוז) זלמן (עץ אחר)
525. מלי מלכה (אמלי) (מנצבך) זלצמן (עץ אחר)
526. אלעזר לודויג זקבך (עץ אחר)
527. אלעזר לזרוס זקבך (עץ אחר)
528. ברוך בנדיקט הי"ד זקבך (עץ אחר)
529. גרשון גוסטב זקבך (עץ אחר)
530. הענלע העדוויג (זקס) זקבך (עץ אחר)
531. יהושע יוסף זקבך (עץ אחר)
532. לאה לאנגע זקבך (עץ אחר)
533. מנחם מנפרד זקבך (עץ אחר)
534. מרדכי מקס מרקוס זקבך (עץ אחר)
535. פייגלה פאולה (ציפורה) (לוינסקי) זקבך (עץ אחר)
536. שרה שטראוס זקבך (עץ אחר)
537. חנה הינדל הנצ'ן (רוזנבאום) זקס (עץ אחר)
538. שמואל נתנאל זקס (עץ אחר)
539. בטינה (נש) טומשוף (עץ אחר)
540. לאה אליס טומשוף (עץ אחר)
541. פראדל גינז טייכטהאל (עץ אחר)
542. אהרן יהודה יאקאבאוויטש (עץ אחר)
543. אסתר (כהן) יאקאבאוויטש (עץ אחר)
544. חיים יאקאבאוויטש (עץ אחר)
545. חנניה יום-טוב ליפא יאקאבאוויטש (עץ אחר)
546. יוסף יאקאבאוויטש (עץ אחר)
547. יחזקאל שרגא יאקאבאוויטש (עץ אחר)
548. יצחק יאקאבאוויטש (עץ אחר)
549. יקותיאל יאקאבאוויטש (עץ אחר)
550. לוי יאקאבאוויטש (עץ אחר)
551. משה אביגדור יאקאבאוויטש (עץ אחר)
552. נחמיה יאקאבאוויטש (עץ אחר)
553. צבי אלימלך יאקאבאוויטש (עץ אחר)
554. צמח טוביה גדליה יאקאבאוויטש (עץ אחר)
555. שלמה יאקאבאוויטש (עץ אחר)
556. אלה הי"ד יואלזון (עץ אחר)
557. אשר אדולף יואלזון (עץ אחר)
558. יעקב י?עק?י הי"ד יואלזון
559. משה מני יואלזון (עץ אחר)
560. נפתלי יואל הרמן יואלזון (עץ אחר)
561. נתן ארתור יואלזון (עץ אחר)
562. רחל גולדשמיטד יואלזון (עץ אחר)
563. שיינדל שאניטה הי"ד יואלזון
564. שרה לביאה לוטי הי''ד (כהן) יואלזון
565. אסתר יוטל (עץ אחר)
566. חוה יעקובוביץ'
567. יעקב חיים אלתר יעקובוביץ'
568. פרידה מרים (ריינר) יעקובוביץ'
569. צארטיל (גומבו) יעקובוביץ'
570. רבקה יעקובוביץ'
571. שמואל יעקובוביץ'
572. אביגיל כהן
573. אברהם דוב ארתור כהן
574. אברהם יעקב כהן (עץ אחר)
575. אברהם ישעיהו כהן
576. אהרן דוד כהן (עץ אחר)
577. איילה יוכבד וולף כהן
578. אליהו כהן (עץ אחר)
579. אליהו אדווארד (אדי) כהן
580. אליהו דוב כהן (עץ אחר)
581. אליהו זאב כהן (עץ אחר)
582. אסיא טפר כהן
583. אסתר (אטה, אליזבט) (פרידלנדר) כהן
584. אסתר הי"ד כהן (עץ אחר)
585. בנימין זאב כהן
586. הילוש (אילונקה) הי''ד לוינגר (אזרוביץ') כהן (עץ אחר)
587. הניה קרזניינקי כהן
588. הרב אברהם דוב [בער] אדולף כהן
589. הרב אלימלך ליב (טומי) כהן
590. הרב יעקב צבי כהן
591. הרב נתן כהן
592. הרב שמואל כהן
593. הרב שמחה כהן
594. ויקטור כהן (עץ אחר)
595. חנה לאה פרגר כהן
596. חנוך כהן
597. יהונתן כהן
598. יוסף כהן
599. יטלא ייטל הי''ד (שטראוס) כהן (עץ אחר)
600. יצחק איזידור (איזי) כהן
601. ישראל דוד כהן
602. ישראל מרדכי (איזי) כהן (עץ אחר)
603. לאה לנגה כהן (עץ אחר)
604. מינכה מלוין כהן (עץ אחר)
605. מלכה טובה כהן
606. מערל (מערעלע, מעטע) (פינקע) כהן (עץ אחר)
607. משה (מואי) כהן
608. משה אליהו (מוריץ) כהן
609. משה מוריץ הי"ד כהן
610. ניקול פירסט כהן
611. נעמי זיסל כהן (עץ אחר)
612. נתנאל כהן
613. סיני צבי הי"ד כהן (עץ אחר)
614. עטרה חיה כהן
615. צביה קאופמן כהן
616. צילה (אונא) כהן
617. רוחמה רות (ארנטרוי) כהן
618. רות רבקה (גולדברגר) כהן
619. רחל מרתה (פיברמן) כהן
620. רחל נאה כהן
621. רחל רגינה הי''ד (לזר) כהן
622. שלום יצחק כהן (עץ אחר)
623. שמואל כהן
624. שמחה כהן
625. שרגא כהן
626. שרה לביאה כהן
627. לאה גיטל (שאמועל) כף
628. חיה יטלא (הירש) לאנדא
629. יואל לאנדא
630. אמה הי''ד (פלאוט) לבנברג (עץ אחר)
631. ברנהרד הי"ד לבנברג (עץ אחר)
632. גרהרט לבנברג (עץ אחר)
633. אליזבט לובל (עץ אחר)
634. אליזה ליזט (פלאשנר) לובל (עץ אחר)
635. הני Koschland לובל (עץ אחר)
636. וולטר לובל (עץ אחר)
637. יהודה יוליוס לובל (עץ אחר)
638. יוליוס לובל (עץ אחר)
639. קארל הי"ד לובל (עץ אחר)
640. אורי לוינגר (עץ אחר)
641. אלי הי"ד לונדנר (עץ אחר)
642. באבט הי"ד לונדנר (עץ אחר)
643. ישראל יוסף הי"ד לונדנר (עץ אחר)
644. מרים הי"ד לונדנר (עץ אחר)
645. קלרה הי''ד (בכמן) לונדנר (עץ אחר)
646. רחל הי"ד לונדנר (עץ אחר)
647. שולמית הי"ד לונדנר (עץ אחר)
648. שולמית הי"ד לונדנר (עץ אחר)
649. אסתר אשווגה לוסטיג (עץ אחר)
650. בטי פעסיל הי''ד פויכטונגר לוסטיג (עץ אחר)
651. הרברט לוסטיג (עץ אחר)
652. שאול אלפרד זיגפריד לוסטיג (עץ אחר)
653. מתילדה (מונצי) (אלט) ליבוביץ (עץ אחר)
654. דינה הי''ד (Wertheiner) לייזר (עץ אחר)
655. יו?לי (אלט) לייטמן (עץ אחר)
656. מרים ענגל לינדר
657. יהודית זוברסקי למפלץ (עץ אחר)
658. ישראל (אולו) למפלץ (עץ אחר)
659. אברהם זאב בער לרנר
660. שרה רבקה מאייר (עץ אחר)
661. אברהם צבי מאיער
662. הרב יוסף מאיער
663. משה מאיער
664. ניסל שפיצר מאיער
665. רייזל (קעסטענבוים) מאיער
666. אסתר אלזע (לוסטיג) מאירפלד (עץ אחר)
667. אסתר פרידלר מאירפלד (עץ אחר)
668. מנחם מנפרד מאירפלד (עץ אחר)
669. שושנה (שושי) גולדפישר מאירפלד (עץ אחר)
670. ליאו מאמס (עץ אחר)
671. פרל מרגלית (דונט) מאנדל (עץ אחר)
672. הרצל פטר הי"ד מדרס (עץ אחר)
673. פרומט מוזס (עץ אחר)
674. חיה (הופמן) מוטרו (עץ אחר)
675. קלרה הי''ד (למפלץ) מוניכס (עץ אחר)
676. רודולף הי"ד מוניכס (עץ אחר)
677. אברהם צבי מייזנער
678. אהרן מייזנער
679. בלימא רייזל מייזנער
680. הענא פייגא מייזנער
681. הענדי מייזנער
682. זאב יצחק מייזנער
683. חנה ליבא מייזנער
684. ייטל מייזנער
685. צארטיל (ראטה) מייזנער
686. רחל לאה מייזנער
687. אשר זעליג הלוי (מנסבך) מניב (עץ אחר)
688. Joachim Achim Joaquim מנסבך (עץ אחר)
689. אהרון הלוי מנסבך (עץ אחר)
690. איסמר מנסבך (עץ אחר)
691. בעריש מנסבך (עץ אחר)
692. גילה מנסבך (עץ אחר)
693. הנרי מנסבך (עץ אחר)
694. חיה מנסבך (עץ אחר)
695. יוסף דוד הלוי מנסבך (עץ אחר)
696. יוסף דוד הלוי מנסבך (עץ אחר)
697. יעקב יהודה הלוי מנסבך (עץ אחר)
698. יעקב יהודה הלוי (ג'ק) מנסבך (עץ אחר)
699. מאיר מנפרד (פרד) הלוי מנסבך (עץ אחר)
700. מלי מלכה (פריש) מנסבך (עץ אחר)
701. מרים מנסבך (עץ אחר)
702. משה יצחק הלוי מנסבך (עץ אחר)
703. פנחס (פיניע) הלוי מנסבך (עץ אחר)
704. קלרה קיילה נטוויץ מנסבך (עץ אחר)
705. רחל מנסבך (עץ אחר)
706. שולמית פוזנר מנסבך (עץ אחר)
707. שלמה פרץ הלוי מנסבך (עץ אחר)
708. שרה (שלנגר) מנסבך (עץ אחר)
709. אלימלך מנצבך (עץ אחר)
710. ברנדה טי מנצבך (עץ אחר)
711. שלמה פרץ הלוי הי"ד מנצבך (עץ אחר)
712. צירל (שאמועל) מרגרטען
713. אהובה מרטין
714. אסתר מרטין
715. דוד ישעיה מרטין
716. חנניה גרשון מרטין
717. משה אליהו מרטין
718. יהודית (כהן) מררי
719. משה מקס (נוישטאט) נוי (עץ אחר)
720. חיה צירל (הירש) נויבירט
721. לאה נויבירט
722. משה נויבירט
723. נפתלי שלמה נויבירט
724. אסתר זעלדה (הירש) נויוביץ
725. יהושע נויוביץ
726. צארטיל יהודית (ריינר) נוסבאום
727. שושנה רוזה (לונדנר) נוסבאום (עץ אחר)
728. חנה (וייגרסהיימר) ניומן (עץ אחר)
729. פרידה (אזרוביץ') נמט (עץ אחר)
730. ד"ר יצחק ליאון נש (עץ אחר)
731. כוה?נה (פולק) סגל (עץ אחר)
732. טוני טובה שרה (מנסבך) סולומון (עץ אחר)
733. הגאון ר' משה סופר החת"ם סופר (עץ אחר)
734. חוה לאה וייס סופר (עץ אחר)
735. מערעלע מעטה הי''ד (כהן) סופר
736. היינריך הי"ד סטארק (עץ אחר)
737. ייצן הי''ד (שיף) סטארק (עץ אחר)
738. קלרה חיה (פריש-שטיינהוז) סילבר (עץ אחר)
739. שמואל דוד (דובי) סלומון
740. הרב בן-ציון סניידרס (עץ אחר)
741. פראדיל (שטיין) סעגעדין
742. בטי (דייטש) ספינר (עץ אחר)
743. יעקב קאפל ספינר (עץ אחר)
744. רוזה הי''ד (יואלזון) עמנואל (עץ אחר)
745. שמואל עמנואל (עץ אחר)
746. הינדי (ראטה) ענגל
747. יוסף ענגל
748. הרב ברוך עקפלד (עץ אחר)
749. גיטל עקשטיין (עץ אחר)
750. יוסף ערנזט
751. רחל רוזה (אייזלר) ערנזט (עץ אחר)
752. Bertha Marie Achtmann ערנסט
753. צארטיל (ראטה) פאביש
754. אברהם שמואל בנימין פאזען
755. בילא גרוס פאזען
756. בלימה פאזען
757. גיטל לאה (הירש) פאזען
758. דוד יושע פאזען
759. הלל פאזען
760. חיה אסתר פאזען
761. חנה מן פאזען
762. יואל פאזען
763. יואל פאזען
764. יחזקאל מנחם פאזען
765. יחיאל אליהו פאזען
766. ליבא שטאובר פאזען
767. משה פאזען
768. משולם איסר פאזען
769. משולם איסר פאזען
770. נפתלי שמחה פאזען
771. פנחס יודא פאזען
772. שיינדל פאזען
773. שמעון ישראל פאזען
774. שרה פייגא פאזען
775. הרב יצחק זעקל הלוי פולק (עץ אחר)
776. הרב משה פולק (עץ אחר)
777. ברטה הי''ד פינקע (Finke) פורכהיימר (עץ אחר)
778. לודויג הי"ד פורכהיימר (עץ אחר)
779. Anneliese Finke הי''ד פינקע (עץ אחר)
780. Emma הי''ד Feirmann פינקע (עץ אחר)
781. אביגיל בבט ב??יג?יל?ע (וייגרסהיימר) פינקע (עץ אחר)
782. אידה הי"ד פינקע (עץ אחר)
783. אליעזר לצרוס פינקע (עץ אחר)
784. בנימין הי"ד פינקע (עץ אחר)
785. ברענדיל (ברטה) הי"ד פינקע (עץ אחר)
786. יצחק איזידור הי"ד פינקע (עץ אחר)
787. דוד פיסקוס (עץ אחר)
788. יוכבד יוהנה (ברגמן) פיסקוס (עץ אחר)
789. צבי הרמן פיסקוס (עץ אחר)
790. קלרה פיסקוס (עץ אחר)
791. רבקה יוכבד (פלזנבורג) פיעטרקובסקי
792. שלמה יהודה אריה הלוי פיעטרקובסקי
793. רוזה (למפלץ) פיקהולץ (עץ אחר)
794. חיה מלכה (הלפרט) פיש
795. יואל פיש
796. נתן (ארטור) פישר (עץ אחר)
797. יעקב פלאוט (עץ אחר)
798. מרדכי גוסטב פלאוט (עץ אחר)
799. שרה זלמה (שטראוס) פלאוט (עץ אחר)
800. הנרייטה אייכוואלד פלאשנר (עץ אחר)
801. מאיר מוריץ פלאשנר (עץ אחר)
802. אברהם הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
803. בנימין פלזנבורג (עץ אחר)
804. חוה ליבא ורדיגר פלזנבורג
805. חיים נפתלי פלזנבורג (עץ אחר)
806. יוסף הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
807. מנחם משה עמנואל מנו פלזנבורג (עץ אחר)
808. נטע ניסן אברהם (נו?טי) פלזנבורג
809. נטע ניסן הי"ד פלזנבורג
810. רחל הלברשטאם פלזנבורג
811. שמחה פלזנבורג
812. שמעון הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
813. הרב אברהם פליגמן
814. צארטיל (שאמועל) פליגמן
815. רחל רוזה (מנסבך) פלייסיג (עץ אחר)
816. אסתר הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
817. הנדיל הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
818. חנה הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
819. מרים הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
820. רבקה רגינה הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
821. ביאטה בלה (לונדנר) פפנהיים (עץ אחר)
822. אלימלך הלוי פפרקורן
823. בנימין צבי הלוי פפרקורן
824. נפתלי הלוי פפרקורן
825. פנחס שמריהו הלוי פפרקורן
826. רבקה חיה שרה פפרקורן
827. שמואל הלוי פפרקורן
828. אסף פרוסט (עץ אחר)
829. אברהם מאיר יוסף פרידמן
830. אברהם צבי (הרש) פרידמן
831. אסתר רייזל (קיסנר) פרידמן
832. גיטל פערל (ראטה) פרידמן
833. דוד פרידמן
834. דוד פרידמן
835. סימה חנה (הלפרט) פרידמן
836. שמעון חיים פרידמן
837. חיים שמעון יהודה פרייזלר
838. יוטא רחל (שאמועל) פרייזלר
839. חנה אנצי'י אדלה (גינסברגר) פריינד (עץ אחר)
840. אידל אמה שפיצר פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
841. ראובן אליעזר (רודי) פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
842. שרגא פייביש פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
843. אלימלך פרמן
844. פראדל גילה (ג'ין) פרנקל (עץ אחר)
845. ר?נ?ה אייגילי (נחמיאס) פרנקל (עץ אחר)
846. רמי ריוורה פרנקל (עץ אחר)
847. שמשון אלכסנדר ש?נדי פרנקל (עץ אחר)
848. גד גאורג פרנקנברג (עץ אחר)
849. דבורה (הופמן) פרנקנברג (עץ אחר)
850. צלה (פיסקוס) צחר (עץ אחר)
851. בלה בריינדל (כהן) צ'יזיק
852. משה צ'יזיק
853. חיים מאיר צייג
854. מרים ברכה (שטיינר) צייג
855. אסתר הי"ד קאהן
856. בלימילע קאהן
857. גוטרוד (אוברנדרפר) קאהן (עץ אחר)
858. יעקב קאהן
859. ישעיהו (קנית) קאהן
860. לוטה שיינדלא שרה לביאה קאהן
861. מעלא מעטא זיגלבאום קאהן
862. משה מקס קאהן
863. יעקב ריצ'רד קאופמן (עץ אחר)
864. מרים (יואלזון) קאופמן (עץ אחר)
865. אברהם קוביטשעק
866. אהרן שמואל קוביטשעק
867. אליעזר יהודה קוביטשעק
868. בלימה קוביטשעק
869. גולדא פרומעט קוביטשעק
870. חוה רחל (הירש) קוביטשעק
871. יואל אשר קוביטשעק
872. יעקה מאיר קוביטשעק
873. לאה קוביטשעק
874. משה קוביטשעק
875. פרומה (דונט) קוביטשעק (עץ אחר)
876. שלמה קוביטשעק
877. אדמיאל מאיר קוסמן
878. אסתר (אסתי) (כהן) קוסמן
879. חנה כספי קוסמן
880. פנינה קוסמן
881. מרים (פאזען) קופמן
882. אסתר קליין קופרשטיין
883. בנימין זאב קופרשטיין
884. יחזקאל קופרשטיין
885. יצחק צבי קופרשטיין
886. Piroska (דייטש) קוק (עץ אחר)
887. אדית רוטשילד קורצוייל (עץ אחר)
888. אליעזר וולטר הי"ד קורצוייל (עץ אחר)
889. טוביה תאו הי"ד קורצוייל (עץ אחר)
890. יצחק איזי קורצוייל (עץ אחר)
891. לאה (לינה) הי''ד (פינקע) קורצוייל (עץ אחר)
892. עמרם קורצוייל (עץ אחר)
893. נורית (מנסבך) קזצינסקי (עץ אחר)
894. ביילא מלכה וועטטנשטיין קיסנר
895. בנימין זאב קיסנר
896. גיטל קיסנר
897. הינדי קיסנר
898. חיה גיטי פליישמן קיסנר
899. חנה בת-שבע קיסנר
900. יהושע קיסנר
901. יוכבד קיסנר
902. מרדכי יוסף קיסנר
903. מרים רייזל קיסנר
904. משה גרשון קיסנר
905. נפתלי קיסנר
906. פייגע רחל קיסנר
907. פערל קיסנר
908. פערל קיסנר
909. צארטיל קיסנר
910. אברהם צבי קיש
911. ברוך קיש
912. חיה אסתר קיש
913. חנה רבקה קיש
914. יוסף קיש
915. יוסף יצחק קיש
916. יחזקאל מנחם מענדי קיש
917. יחיאל יהודה קיש
918. לאה אסתר (גרויז) קיש
919. משה אהרן קיש
920. צארטיל חיה קיש
921. שלמה קיש
922. שרה פערל קיש
923. אלפרד קלוגמן (עץ אחר)
924. ד"ר הרמן קלוגמן (עץ אחר)
925. חנה הנצ'ן הי''ד בכמן (Bachman) קלוגמן (עץ אחר)
926. טרוד גרייסמן קלוגמן (עץ אחר)
927. ליב (הרמן) קלוגמן (עץ אחר)
928. אביגדור קליין (עץ אחר)
929. אברהם יוסף קליין
930. אברהם שרגאי צבי קליין
931. ביילא קליין
932. בנימין צבי קליין
933. גבריאל קליין
934. גולדה מרים (קיש) קליין
935. דבורה ברכה קליין
936. הדסה שירה קליין
937. חוה לאה קליין (עץ אחר)
938. חיה רחל קליין
939. טובי חיה ציפורה (קופרשטיין) קליין
940. טויבא קליין (עץ אחר)
941. יעקב קליין
942. מרדכי קליין
943. משה אברהם קליין (עץ אחר)
944. פייגא קליין
945. פערל קליין
946. צארטיל (ראטה) קליין (עץ אחר)
947. רחל קליין
948. שיינדל קליין
949. שמעון חיים קליין
950. שרה (אזרוביץ') קליין (עץ אחר)
951. גדליה קלר (עץ אחר)
952. רוז'י (אלט) קלר (עץ אחר)
953. ? יאקאבאוויטש קעסטענבוים
954. אברהם שמחה קעסטענבוים
955. הילל קעסטענבוים
956. יואל קעסטענבוים
957. יקותיאל יעקב קעסטענבוים
958. פעסיל מארקוויטש' קעסטענבוים
959. פעסל יעקובוביץ קעסטענבוים
960. פרידא מירל רייז קעסטענבוים
961. רחל יהודית הרמן קעסטענבוים
962. לאה גיטל (עקשטיין) קראוס (עץ אחר)
963. יטל חנה (הירש) קרויס
964. משולם איסר קרויס
965. אריאל שרה קרופרד (עץ אחר)
966. מאיה נטליה קרופרד (עץ אחר)
967. תומר שמואל קרופרד (עץ אחר)
968. אברהם (אדי) הירש קריל (עץ אחר)
969. נתן קרלבך (עץ אחר)
970. אביגיל בבעט (כהן) קרליבך
971. הרב יהושע פליקס פלק קרליבך
972. הרב שלמה קרליבך (עץ אחר)
973. שמשון הי"ד קרליבך (עץ אחר)
974. רחל הי''ד (אלט) ר?אב
975. אברהם צבי (הרש) ראטה
976. אהרן ראטה
977. אהרן מרדכי ראטה (עץ אחר)
978. אסתר קף ראטה
979. באשע יוכבד וייסר ראטה
980. ביילה יוטא (פורגעס) ראטה (עץ אחר)
981. בנימין יצחק ראטה (עץ אחר)
982. ברוך יצחק ראטה
983. גיטל זילברמן ראטה
984. דוד פנחס ראטה
985. הינדא ראטה
986. חיה בלומא כהן ראטה
987. חיה דינה יעקובוביץ' ראטה (עץ אחר)
988. חיה צארטיל ראטה
989. חנה איידל ראטה
990. יהודה יצחק ראטה
991. יהודה ליב ראטה
992. יהודה לייב (לייביש) ראטה
993. יוסף שמעון ראטה (עץ אחר)
994. ישראל יהושע העשיל ראטה
995. לאה רעכיל ראטה
996. מלכה בלימא ראטה (עץ אחר)
997. מלכה טשארנא הרמן ראטה
998. מנחם יהושע ראטה
999. מרדכי שמואל אליהו ראטה (עץ אחר)
1000. משה אליהו ראטה
1001. משה יצחק ראטה
1002. נפתלי ראטה
1003. פיילא פייגא רינגעל ראטה
1004. פעסיה ראטה (עץ אחר)
1005. פערל פרקש ראטה
1006. פריידי ראטה
1007. צארטיל חנה לאה ראטה (עץ אחר)
1008. רייזל רבקה ראטה
1009. שלמה ראטה (עץ אחר)
1010. שלמה מרדכי ראטה
1011. אברהם רובינשטיין
1012. חיה ייטל (פלזנבורג) רובינשטיין
1013. מרים רוז (עץ אחר)
1014. לאה אווה אדלר רוזנבאום (עץ אחר)
1015. ר' מנחם רוזנבאום (עץ אחר)
1016. רחל לאה טעמא (הלפרט) רוזנפלד
1017. אדולף רוזנצוייג (עץ אחר)
1018. הלן חיה (מנסבך) רוזנצוייג (עץ אחר)
1019. ליאונרד רוזנצוייג (עץ אחר)
1020. רות בילה (לוסטיג) רוטר (עץ אחר)
1021. גדליה וולף רוטשטיין
1022. יחיאל רוטשטיין
1023. בנימן צבי רומפלר
1024. ישראל גרשון רומפלר
1025. רון רזניק (עץ אחר)
1026. אלזבטה ריטר (עץ אחר)
1027. ברטה הי''ד (Wertheiner) רייך (עץ אחר)
1028. הרברט הי"ד רייך (עץ אחר)
1029. מרגרט הי"ד רייך (עץ אחר)
1030. בנימין זאב וילי (בישיץ) רייכארד (עץ אחר)
1031. אסתר (הורוביץ) רייניץ (עץ אחר)
1032. אסתר חיה ריינר
1033. אסתר רבקה זוברמן ריינר
1034. בלומה רבקה ריינר
1035. יהונתן ריינר
1036. יוסף ריינר
1037. ישעיה ריינר
1038. ישעיה יצחק ריינר
1039. מרים ריינר
1040. משה דב ריינר
1041. משה דוב ריינר
1042. צבי יהודה ריינר
1043. צבי יהודה ריינר
1044. צמח רוט ריינר
1045. רייזל מלכה ריינר
1046. שמואל דוד ריינר
1047. שרה דבורה ריינר
1048. עמית אברהם רם (עץ אחר)
1049. אביגדור שאמועל
1050. אברהם חיים שאמועל
1051. אסתר יוטל שאמועל
1052. אסתר מלכה שאמועל
1053. בן שאמועל
1054. ברוך שאמועל
1055. ברכה שאמועל
1056. ברכה ראצל שאמועל
1057. גולדה ויז'ניצר שאמועל
1058. גיטל רעכל דייטש שאמועל
1059. דבורה רחל קופרשטיין שאמועל
1060. הרב בנימין זאב שאמועל
1061. הרב יוסף שאמועל
1062. הרב צבי שמואל שמעלקא שאמועל
1063. יהושע שאמועל
1064. יוטא שאמועל
1065. יוטא רחל שאמועל
1066. יוכבד שאמועל
1067. יחזקאל יהודה שאמועל
1068. ינטא זלדה טויב שאמועל
1069. יעקב דוד שאמועל
1070. יצחק שאמועל
1071. לאה זיסל שאמועל
1072. מאיר יעקב שאמועל
1073. מרים שאמועל
1074. מרים ברכה שאמועל
1075. מרים ברכה שאמועל
1076. משה אליהו שאמועל
1077. נפתלי צבי שאמועל
1078. פייגא שאמועל
1079. פנחס שאמועל
1080. פערל שאמועל
1081. שרה לביאה לילי (כהן) שאמועל
1082. שרה קליין שאמועל
1083. חנה (שולזבכר) שארף (עץ אחר)
1084. Eileen Susan (גולומב) שוורץ (עץ אחר)
1085. חוה (גומבו) שוורץ
1086. מרדכי שוורץ
1087. ננטה (וייגרסהיימר) שולזבכר (עץ אחר)
1088. איזפריד שוסטר (עץ אחר)
1089. ברטי (מאמס) שוסטר (עץ אחר)
1090. אהרן מרדכי שחט
1091. מנחם מענדל שחט
1092. משה יצחק שטאלצבערג
1093. שפרה (קעסטענבוים) שטאלצבערג
1094. ביילה בלה בריינדל הי''ד (כהן) שטארק
1095. בלימה שטיין
1096. בנימין זאב שטיין
1097. דינה פייגא מנדלוביץ' שטיין
1098. חוה הירש שטיין
1099. חיים ישעיהו אשר שטיין
1100. חנה מירל (הירש) שטיין
1101. יהודה אברהם שטיין
1102. יצחק יואל שטיין
1103. מנחם משה שטיין
1104. נתן נטע שטיין
1105. פראדל שטיין
1106. רייזל שטיין
1107. רייזל שטיין
1108. שמואל דב שטיין
1109. שמעון ישראל שטיין
1110. הרב אהרון (ארנולד) שטיינהוז (עץ אחר)
1111. הרב דוב זאב (ברנרד וולף) שטיינהוז (עץ אחר)
1112. פריטה דיללער שטיינהוז (עץ אחר)
1113. בלימילע בטי (כהן-פלזנבורג) שטיינמץ
1114. מרים חנה (פלזנבורג) שטיינמץ (עץ אחר)
1115. אברהם שטיינר
1116. אסתר לאה שטיינר
1117. גיטל מלכה שטיינר
1118. חיה ליבא (שאמועל) שטיינר
1119. טוביה יואל שטיינר
1120. יהודה לייב שטיינר
1121. יוסף יהושע שטיינר
1122. יצחק שטיינר
1123. משה חיים שטיינר
1124. צארטיל שטיינר
1125. שמעון צבי שטיינר
1126. אברהם שטראוס (עץ אחר)
1127. חנה הנצ'ן שטראוס (עץ אחר)
1128. יעקב צבי שטראוס (עץ אחר)
1129. לייזל (פורכהיימר) שטראוס (עץ אחר)
1130. מירל'ה שטראוס (עץ אחר)
1131. פאני שטראוס (עץ אחר)
1132. פאני פראדיל (וייגרסהיימר) שטראוס (עץ אחר)
1133. ר' יעקב הכהן שטראססער (עץ אחר)
1134. אסתר שטרן
1135. אסתר (דייטש) שטרן (עץ אחר)
1136. אסתר (ראטה) שטרן
1137. בלומא שטרן
1138. הינדל הילדה הי''ד (כהן) שטרן
1139. הרב ישראל יוסף שטרן
1140. יהושע שטרן
1141. יואל שטרן
1142. לאה שטרן
1143. ראכל גיטל (הירש) שטרן
1144. שרה רבקה שפיץ שטרן
1145. ד"ר נחום ליוש הי"ד שטרנפלד (עץ אחר)
1146. מרים (מנצ'י) הי''ד (אלט) שטרנפלד (עץ אחר)
1147. Liselotte הי"ד שיף (עץ אחר)
1148. אדולף הי"ד שיף (עץ אחר)
1149. גרטרוד הי"ד שיף (עץ אחר)
1150. הילדה הי''ד שטיין שיף (עץ אחר)
1151. חיה פערל (קיש) שיף
1152. יעקב שיף (עץ אחר)
1153. יעקב יוהב שיף (עץ אחר)
1154. יצחק אשר אנשיל שיף
1155. ליזולט הי"ד שיף (עץ אחר)
1156. מקס שיף (עץ אחר)
1157. פרידה הי''ד קסביץ שיף (עץ אחר)
1158. מלי (מלכה) (מנסבך) שיפמן (עץ אחר)
1159. צבי שיפמן (עץ אחר)
1160. חוה שליסל
1161. חיה ליבא שליסל
1162. יהושע שליסל
1163. לאה פערל (גומבו) שליסל
1164. צארטיל שליסל
1165. החזן יוזף הי"ד שמידט (עץ אחר)
1166. אילנה גאלדע שניידר
1167. הדסה יהודית שניידר
1168. חוה גוטרוד (בוים) שניידר
1169. חיים ברוך שניידר
1170. נחמה מעלא שניידר
1171. שלום יעקב שניידר
1172. אהרן זרח שפירא
1173. מלכה (פסטן) שפירא
1174. משה שפירא
1175. מרדכי מאקס הי"ד שרוטר (עץ אחר)
1176. אלה הי''ד (פלזנבורג) שרייבר (עץ אחר)
1177. נעמי (זילברשמידט) תימור (עץ אחר)
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.