אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Poland
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 532)
1. חנה הי''ד (כהן) (עץ אחר)
2. מינה הי''ד (כהן) (עץ אחר)
3. בנימין זאב (וילהלם, וולפי) הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
4. שמחה (סימון, שמעון) הי"ד בישיץ (עץ אחר)
5. אהרון Bauernfreund (עץ אחר)
6. גרשון הי"ד Bauernfreund (עץ אחר)
7. חיים Bauernfreund (עץ אחר)
8. טויבא הי"ד Bauernfreund (עץ אחר)
9. יוסף דוד הי"ד Bauernfreund (עץ אחר)
10. פעסל (מנסבך) Bauernfreund (עץ אחר)
11. קלמן הי"ד Bauernfreund (עץ אחר)
12. רבקה Bauernfreund (עץ אחר)
13. שרה Bauernfreund (עץ אחר)
14. שרה שרל Bauernfreund (עץ אחר)
15. Chaya Clarita Fischman Belz (עץ אחר)
16. Leo הי"ד DeJong (עץ אחר)
17. אידה הי''ד (Wertheiner) DeJong (עץ אחר)
18. Ewa (Kurman) Grzybko (עץ אחר)
19. Selma hy"d Schloss (עץ אחר)
20. בלה הלנה פריש Kozlowska (פריש) Schonherz (עץ אחר)
21. חוה (Bauernfreund) Trzesniower (עץ אחר)
22. היינס עמנואל הי"ד Wertheiner (עץ אחר)
23. הלן-לנצ'ן הי"ד Wertheiner (עץ אחר)
24. יצחק אייזק איזי הי"ד Wertheiner (עץ אחר)
25. רות הי''ד כהן Wertheiner (עץ אחר)
26. אהרן הי"ד אדלר (עץ אחר)
27. אולגה הי''ד קאהן אדלר (עץ אחר)
28. חנה הי"ד אדלר (עץ אחר)
29. ייטה יוטל הי''ד (בינעט) אדלר (עץ אחר)
30. מנחם נתן הי"ד אדלר (עץ אחר)
31. משה הי"ד אדלר (עץ אחר)
32. פייגה הי"ד אדלר (עץ אחר)
33. שרה הי"ד אדלר (עץ אחר)
34. חנה (רוזיטה) אוברדורפר (עץ אחר)
35. יוליוס הי"ד אוברדורפר (עץ אחר)
36. אסתר (אלזה אליזבט) הי''ד (פינקע) אוברדרפר (עץ אחר)
37. בלה הי''ד אוברדורפר אוברדרפר (עץ אחר)
38. קרולה הי''ד אוברדורפר אוברדרפר (עץ אחר)
39. שמואל זיגפריד הי"ד אוברדרפר (עץ אחר)
40. אהובה (פונרסקי) אוברנדרפר (עץ אחר)
41. יהודית (ייצן) הי''ד (פינקע) אוברנדרפר (עץ אחר)
42. לוסי Berlowitz אוברנדרפר (עץ אחר)
43. רחל (פריש) אוירבך (עץ אחר)
44. מנחם הלל הי"ד אויש
45. אסתר הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
46. ברטה הי''ד (וייס) אזרוביץ' (עץ אחר)
47. מיל?ד?ה הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
48. עזרא אזדרש הי"ד אזרוביץ' (עץ אחר)
49. רבי עקיבא אייגר (עץ אחר)
50. סופי (פיסקוס) אייזיג (עץ אחר)
51. צבי הרמן הי"ד אייכבאום (עץ אחר)
52. שיינדל (שרלוטה לוטי) הי''ד (אלט) אייכבאום (עץ אחר)
53. דוד אינוברוצלבסקי (עץ אחר)
54. אברהם אדולף הי"ד אלט (עץ אחר)
55. אליזבט הי''ד (מנצר) אלט (עץ אחר)
56. בלומה בלימילע ברטה בטי הי''ד (ערנזט) אלט (עץ אחר)
57. הלן בוכבינדר אלט (עץ אחר)
58. חנה ורה הי"ד אלט (עץ אחר)
59. יצחק איגנץ הי"ד אלט (עץ אחר)
60. משה טומי הי"ד אלט (עץ אחר)
61. שמואל הי"ד אלט (עץ אחר)
62. שרה לביאה וייל'ה לילי ש??ער?ן הי"ד אלט (עץ אחר)
63. הי''ד הלטי לובה קטרינה אנגל (עץ אחר)
64. משה ירמיהו מוריץ הי"ד אנגל (עץ אחר)
65. בלימלא בלנקה הי''ד (בישיץ) אנטל (עץ אחר)
66. יאנוש אנטל (עץ אחר)
67. יוסף הי"ד אנטל (עץ אחר)
68. שרה (סוניה) הי''ד (גרו?סד) ארליך (עץ אחר)
69. אלחנן יוסף הי"ד ארנטרוי (עץ אחר)
70. חיים הי"ד בודנר (עץ אחר)
71. מלכה מרים הי''ד (הייזלר) בודנר (עץ אחר)
72. Bedrich הי''ד Buchbinder בוכבינדר (עץ אחר)
73. דינה הי''ד מהלר בוכבינדר (עץ אחר)
74. מקס הי"ד בוכבינדר (עץ אחר)
75. משה מוריץ בוכבינדר (עץ אחר)
76. Doris Pfeffer בוקסבאום (עץ אחר)
77. Wolf בוקסבאום (עץ אחר)
78. יעקב בורשטיין (עץ אחר)
79. אברהם אלברט הי"ד בישיץ (עץ אחר)
80. אהרן אלעזר הי"ד בישיץ (עץ אחר)
81. אליהו שלמה אמיל הי"ד בישיץ (עץ אחר)
82. אנדרס הי"ד בישיץ (עץ אחר)
83. אסתר אדיט הי''ד (רוזנברג) בישיץ (עץ אחר)
84. ברטה בטי הי''ד גרוסמן בישיץ (עץ אחר)
85. ד"ר בנימין בענא הי"ד בישיץ (עץ אחר)
86. דוד יהודה הי"ד בישיץ (עץ אחר)
87. הי''ד לורי בישיץ (עץ אחר)
88. זוסקינה (זו'ז'קה) הי"ד בישיץ (עץ אחר)
89. זיסל הי"ד בישיץ (עץ אחר)
90. חוה אווה הי''ד (שטרן) בישיץ (עץ אחר)
91. חנה (יוהנה, הנצ'ן) הי''ד (פינקע) בישיץ (עץ אחר)
92. חנה יוהנה (קוקי) הי''ד (לוינגר) בישיץ (עץ אחר)
93. יוליה הי''ד (באוטלר) בישיץ (עץ אחר)
94. יוסף דוד הי"ד בישיץ (עץ אחר)
95. יוסף הי"ד בישיץ (עץ אחר)
96. ייטל יוטל וילמה הי''ד גרונברגר בישיץ (עץ אחר)
97. לוי ליאופולד ליפוט ליפי הי"ד בישיץ (עץ אחר)
98. מאיר מוריץ הי"ד בישיץ (עץ אחר)
99. מרדכי מיקלוש הי"ד בישיץ (עץ אחר)
100. מרים הי"ד בישיץ (עץ אחר)
101. משה מוריץ הי"ד בישיץ (עץ אחר)
102. משה עקיבא הי"ד בישיץ (עץ אחר)
103. פעסיל לאה הי"ד בישיץ (עץ אחר)
104. רבקה הי"ד בישיץ (עץ אחר)
105. רבקה הי"ד בישיץ (עץ אחר)
106. רייזל טערז הי''ד (טאובר) בישיץ (עץ אחר)
107. שרה הי"ד בישיץ (עץ אחר)
108. ברנדל ברטה (מנסבך) בלץ (עץ אחר)
109. חיה (Bauernfreund) בקר (עץ אחר)
110. אסתר הי''ד (בישיץ) בראון (עץ אחר)
111. רון בר-אור (עץ אחר)
112. דוד שמואל (דזו') הי"ד ברגר (עץ אחר)
113. הנדל ינקה יוהנה הי''ד (הירש) ברגר (עץ אחר)
114. ליוויה מרטה הי"ד ברגר (עץ אחר)
115. עקיבא יעקב הי"ד ברגר (עץ אחר)
116. טילדה הי''ד (כהן) ברודי (עץ אחר)
117. לאה הי''ד גרוס ברויאר (עץ אחר)
118. פנחס שמואל הי"ד ברויאר (עץ אחר)
119. יעקב קאפיל הי"ד ברייער (עץ אחר)
120. יצחק יהודה ליב הי"ד ברייער (עץ אחר)
121. משה מור הי"ד ברייער (עץ אחר)
122. נחמה נטליה הי''ד (שוורץ) ברייער (עץ אחר)
123. רבקה רייזל ריזה רגינה הי''ד (בישיץ) ברייער (עץ אחר)
124. חיה אנה (אונוש) הי''ד (כהן) ברנד (עץ אחר)
125. טילע הי''ד (דונט) ברס (עץ אחר)
126. מאיר הי"ד ברס (עץ אחר)
127. צירל הי''ד (דונט) ברס (עץ אחר)
128. רפאל הי"ד ברס (עץ אחר)
129. אשר זעליג הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
130. גבריאל הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
131. הרב קלונימוס קלמן הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
132. ייטל הי"ד גולדברגר (עץ אחר)
133. רוזה רחל הי''ד פרנקל גולדברגר (עץ אחר)
134. אברהם גולד-גוטמן (עץ אחר)
135. אסתר הי''ד (גולדברגר) גליק (עץ אחר)
136. טוביה (Teddy) גרוסקוף (עץ אחר)
137. אברהם ארטור הי"ד גריינר (עץ אחר)
138. אסתר הי''ד (כהן) גריינר (עץ אחר)
139. גרטי הי"ד גריינר (עץ אחר)
140. דוד רוברט הי"ד גריינר (עץ אחר)
141. חיה הי"ד גריינר (עץ אחר)
142. מינדלה הי"ד גריינר (עץ אחר)
143. מלכה מרטה הי"ד גריינר (עץ אחר)
144. ראובן הי"ד גריינר (עץ אחר)
145. רנה הי"ד גריינר (עץ אחר)
146. שמואל אריה אלכסנדר הי"ד גריינר (עץ אחר)
147. שרה (שרלוט) הי''ד דנציג גריינר (עץ אחר)
148. פעסיל (פ?פי) הי''ד (וואלף) גרינברגר (עץ אחר)
149. אוה הי"ד גרסטל (עץ אחר)
150. יוהנה הי"ד גרסטל (עץ אחר)
151. רפאל הי"ד גרסטל (עץ אחר)
152. הלל שמואל הי"ד דונט (עץ אחר)
153. יהודה הי"ד דונט (עץ אחר)
154. יקותיאל דוב הי"ד דונט (עץ אחר)
155. ישעיה הי"ד דונט (עץ אחר)
156. לאה הי''ד (גולדברגר) דונט (עץ אחר)
157. מאיר הי"ד דונט (עץ אחר)
158. מינדל הי"ד דונט (עץ אחר)
159. מרדכי הי"ד דונט (עץ אחר)
160. פערל הי"ד דונט (עץ אחר)
161. פרידה פרומה פרימט הי''ד (בעק) דונט (עץ אחר)
162. פריידא יוטל הי''ד (ברס) דונט (עץ אחר)
163. רוזה רוז'י הי''ד מסינגר דונט (עץ אחר)
164. ריזל טשארנע הי"ד דונט (עץ אחר)
165. רפאל הי"ד דונט (עץ אחר)
166. רפאל הי"ד דונט (עץ אחר)
167. יעקב ינו הי"ד דנציג (עץ אחר)
168. מנחם אמיל הי"ד דנציג (עץ אחר)
169. מרים מריש הי''ד (בישיץ) דנציג (עץ אחר)
170. משה מוריץ הי"ד דנציג (עץ אחר)
171. שלמה זלמן הי"ד דנציג (עץ אחר)
172. בת הי"ד דרינגלר (עץ אחר)
173. יאנו דרינגלר (עץ אחר)
174. יולן גיטל הי''ד (עקשטיין) דרינגלר (עץ אחר)
175. יורי הי"ד דרינגלר (עץ אחר)
176. אריה ליב הי"ד הופמן (עץ אחר)
177. בן הי"ד הופמן (עץ אחר)
178. חנה הי''ד (פיסקוס) הופמן (עץ אחר)
179. צילה הי"ד הופמן (עץ אחר)
180. רבקה הי''ד (אדלר) הופמן (עץ אחר)
181. רחל (רוזנה רוזי) הי''ד (הורוויץ) הופמן (עץ אחר)
182. שרה הי"ד הופמן (עץ אחר)
183. יוסף הורוביץ (עץ אחר)
184. הרב ישראל מנחם מנדל הלוי (עמנואל) הי"ד הורוויץ (עץ אחר)
185. רבקה גוטע גיטל (קמילה) הי''ד (ווטיץ) הורוויץ (עץ אחר)
186. שמואל הלוי הי"ד הורוויץ (עץ אחר)
187. מנצי הי''ד (לוינגר) הי''ד (עץ אחר)
188. יהודית הי"ד הייס (עץ אחר)
189. מרדכי (מיקי) הי"ד הייס (עץ אחר)
190. שרה שרלוטה הי''ד (בישיץ) הייס (עץ אחר)
191. אוה הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
192. אימרה הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
193. אלה אלקי הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
194. אנדור הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
195. גיטל קלרה גיזלה קטו הי''ד גסטטנר הירשפלד (עץ אחר)
196. דוד גיורגי הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
197. הינדל (הילדה) הי''ד (לוינגר) הירשפלד (עץ אחר)
198. הענדל הנצ'י (הנדי) הי''ד (בישיץ) הירשפלד (עץ אחר)
199. ולריה הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
200. זולטן הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
201. יטל יולינה יוליה הי''ד (ביכלר) הירשפלד (עץ אחר)
202. מלכה הי''ד (אסאד) הירשפלד (עץ אחר)
203. מרתה הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
204. משה ארנו הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
205. משה מיקלוש הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
206. מתתיהו הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
207. נעמי הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
208. פראדל אליס הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
209. רחל אילונה (אילוש) הי''ד (לנדאו) הירשפלד (עץ אחר)
210. שלום הי"ד הירשפלד (עץ אחר)
211. שרה שרלוטה הי''ד (טאובר) הירשפלד (עץ אחר)
212. יעקב (יינו) הלפרן (עץ אחר)
213. מרים הי''ד ויינר הראשון (עץ אחר)
214. הרני הי"ד הרשקוביץ (עץ אחר)
215. ר' חיים מרדכי מרקוס הי"ד וואלף (עץ אחר)
216. אסתר הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
217. בלומה בטי הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
218. בנימין זאב הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
219. הילנה (הלן) הי''ד (גרו?סד) ווטיץ (עץ אחר)
220. הרב משה אריה ליב הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
221. חנה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
222. יהודה (ג'וסף) הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
223. ישראל שמחה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
224. לביאה הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
225. מרדכי מרקוס הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
226. מרים הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
227. קריינדל קרולינה הי''ד (גולדשטיין) ווטיץ (עץ אחר)
228. רחל הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
229. שמואל הי"ד ווטיץ (עץ אחר)
230. שרה זנטה הי''ד (זקבך) ווטיץ (עץ אחר)
231. יוסף הי"ד וולנר (עץ אחר)
232. רוזה הי''ד (שוורץ) וולנר (עץ אחר)
233. אליסה הי''ד (גריינהוט) וולשטיין (עץ אחר)
234. אסתר (מנסבך) וורצל (עץ אחר)
235. יחיאל סנדר אלכסנדר הזנלאוף וורצל (עץ אחר)
236. א?רנ?ק?ה הי''ד (אזרוביץ') ויזל (עץ אחר)
237. חווה אווה הי"ד ויטרובסקי (עץ אחר)
238. קארל הי"ד ויטרובסקי (עץ אחר)
239. ה?ר?י?יט הי''ד (יואלזון) וייל (עץ אחר)
240. אברהם אנשיל אנטשי הי"ד ויינברגר (עץ אחר)
241. אדיט ויינברגר (עץ אחר)
242. אלכסנדר ויינברגר (עץ אחר)
243. אסתר הי''ד (לרנר) ויינברגר (עץ אחר)
244. בת הי"ד ויינברגר (עץ אחר)
245. הינדל אדה חנה הי''ד (וייס) ויינברגר (עץ אחר)
246. מעטי מלי הי"ד ויינברגר (עץ אחר)
247. אלכסנדר סנדור הי"ד וייס (עץ אחר)
248. אנדור אנדי הי"ד וייס (עץ אחר)
249. חיים היינריך הי"ד וייס (עץ אחר)
250. קמיל הי"ד וייס (עץ אחר)
251. ראובן רודולף הי"ד וייס (עץ אחר)
252. יוסף וינוגרד (עץ אחר)
253. גדליהו הי"ד וינקלר (עץ אחר)
254. יעקב הי"ד וינקלר (עץ אחר)
255. ישראל הי"ד וינקלר (עץ אחר)
256. משה חיים הי"ד וינקלר (עץ אחר)
257. פייגה רחל הי"ד וינקלר (עץ אחר)
258. רפאל הי"ד וינקלר (עץ אחר)
259. גיננדל (טובה) גניה שפר (לרנר) ויסברוד-הלחמי (עץ אחר)
260. הרב דוד יעקב ויסברוד-הלחמי (עץ אחר)
261. גיטל הי''ד (שטרן) זיידל (עץ אחר)
262. הרב דוד יהודה ליב הי"ד זילברשטיין (עץ אחר)
263. הרב בנימין נחום זילברשטרום (עץ אחר)
264. אהרן הלוי הי"ד טאובר (עץ אחר)
265. הרב שמואל הי"ד טאובר (עץ אחר)
266. יחיאל (יהודה) הלוי הי"ד טאובר (עץ אחר)
267. לאה קרולין לינה הי''ד (פליישמאן) טאובר (עץ אחר)
268. הרב ישכר שלמה הי"ד טייכטהאל (עץ אחר)
269. מרים הי''ד (פרידמן) יאזעפאוויטש (עץ אחר)
270. יעקב י?עק?י הי"ד יואלזון (עץ אחר)
271. שיינדל שאניטה הי"ד יואלזון (עץ אחר)
272. שרה לביאה לוטי הי''ד (כהן) יואלזון (עץ אחר)
273. אברהם הי"ד כהן (עץ אחר)
274. אברהם זאב וולף הי"ד כהן (עץ אחר)
275. אברהם מאיר הי"ד כהן (עץ אחר)
276. אהרן הי"ד כהן (עץ אחר)
277. אולגה Majerhol מז'רול כהן (עץ אחר)
278. אליהו הי"ד כהן (עץ אחר)
279. אסתר הי"ד כהן
280. אסתר הי"ד כהן (עץ אחר)
281. ארתור הי"ד כהן (עץ אחר)
282. בלימילע בלומה הי"ד כהן (עץ אחר)
283. בנימין זאב וולבי (וילהלם) הי"ד כהן (עץ אחר)
284. בריינדל ברטה הי''ד גוטמן כהן (עץ אחר)
285. גיטל הי"ד כהן (עץ אחר)
286. גיטל חיה (גריטה) הי"ד כהן (עץ אחר)
287. גיטל לביאה גיטי (גרטה) הי"ד כהן (עץ אחר)
288. דוד הי"ד כהן (עץ אחר)
289. הדי הינדל הי''ד (שיף) כהן (עץ אחר)
290. הילוש (אילונקה) הי''ד לוינגר (אזרוביץ') כהן (עץ אחר)
291. הרב אביגדור יהודה (פיליפ) הי"ד כהן (עץ אחר)
292. זיסל הי"ד כהן (עץ אחר)
293. חיים הי"ד כהן (עץ אחר)
294. חנה הי''ד (קרייזמן) כהן (עץ אחר)
295. טיא ת?יאה הי"ד כהן (עץ אחר)
296. יטלא ייטל הי''ד (שטראוס) כהן (עץ אחר)
297. יסכה הי''ד (אדלר) כהן (עץ אחר)
298. יעקב הי"ד כהן (עץ אחר)
299. יעקב שאול הי"ד כהן (עץ אחר)
300. יצחק הי"ד כהן (עץ אחר)
301. יצחק מרדכי הי"ד (בזאגרב) כהן
302. ישעיהו הי"ד כהן (עץ אחר)
303. ישעיהו זיגמונט הי"ד קואין כהן (עץ אחר)
304. ישראל צבי השי הירש (הרברט) הי"ד כהן (עץ אחר)
305. ישראל שמואל הי"ד כהן (עץ אחר)
306. כנראה עוד ילד הי"ד כהן (עץ אחר)
307. כנראה עוד ילד הי"ד כהן (עץ אחר)
308. כנראה עוד ילד הי"ד כהן (עץ אחר)
309. לאה הי"ד כהן (עץ אחר)
310. מאיר הי"ד כהן
311. מלכה הי"ד כהן (עץ אחר)
312. מעטי הי"ד כהן (עץ אחר)
313. פייגי רייזי פרלוב כהן (עץ אחר)
314. פראיידיל פרידה הי''ד כהן (עץ אחר)
315. פרידה פרידל הי''ד (וייס) כהן (עץ אחר)
316. פריידה הי"ד כהן (עץ אחר)
317. צילה הי''ד (נוימן) כהן (עץ אחר)
318. צרטל הי"ד כהן (עץ אחר)
319. קלונימוס קלמן קלמי הי"ד כהן (עץ אחר)
320. קרלה (קרולין) טויבה הי''ד (רבינוביץ') כהן (עץ אחר)
321. ראובן רודולף רודי (Reszo) הי"ד כהן (עץ אחר)
322. רחל הי''ד הופמן כהן (עץ אחר)
323. שמואל הי"ד כהן (עץ אחר)
324. שרגא פיישי פיוויל אביגדור ויקטור הי"ד כהן (עץ אחר)
325. שרה הי"ד כהן (עץ אחר)
326. שרה הי''ד (בישיץ) כהן (עץ אחר)
327. חיים היינריך הי"ד לאופר (עץ אחר)
328. מלכה מרגיט הי''ד (וייס) לאופר (עץ אחר)
329. אמה הי''ד (פלאוט) לבנברג (עץ אחר)
330. ברנהרד הי"ד לבנברג (עץ אחר)
331. מרדכי מרקוס מרדקו הי"ד לוינגר (עץ אחר)
332. ד"ר יעקב הלוי הי"ד לונדנר (עץ אחר)
333. יהודה זאב הלוי הי"ד לונדנר (עץ אחר)
334. קלרה הי''ד (בכמן) לונדנר (עץ אחר)
335. שרה הי''ד קינרייך לונדנר (עץ אחר)
336. רחל רוזי הי''ד דנציג לינק (עץ אחר)
337. אדהלה הודל הי''ד (פיסקוס) למפלץ (עץ אחר)
338. חנוך היינריך הי"ד למפלץ (עץ אחר)
339. אליהו הי"ד לרנר (עץ אחר)
340. אלימלך הי"ד לרנר (עץ אחר)
341. אסתר הי''ד גומולינסקי לרנר (עץ אחר)
342. הרב יהושע הי"ד לרנר (עץ אחר)
343. זאב וולף הי"ד לרנר (עץ אחר)
344. יוסף חיים יצחק הי"ד לרנר (עץ אחר)
345. יעקב פרץ הי"ד לרנר (עץ אחר)
346. מלכה הי"ד לרנר (עץ אחר)
347. מלכה הי"ד לרנר (עץ אחר)
348. פריידא שפרה הי"ד לרנר (עץ אחר)
349. צבי אלימלך (הרש מלך) הי"ד לרנר (עץ אחר)
350. ר' טוביה הי"ד לרנר (עץ אחר)
351. רבי זאב (וו?ו?ה) לרנר (עץ אחר)
352. רחל הי"ד לרנר (עץ אחר)
353. רייזל הי''ד גרינצוויג לרנר (עץ אחר)
354. משה מאמס (עץ אחר)
355. הרצל פטר הי"ד מדרס (עץ אחר)
356. שרה שרלוטה הי''ד (בישיץ) מדרס (עץ אחר)
357. קלרה הי''ד (למפלץ) מוניכס (עץ אחר)
358. רודולף הי"ד מוניכס (עץ אחר)
359. אברהם פנחס מנסבך (עץ אחר)
360. בעריש מנסבך (עץ אחר)
361. גננדל זהבה (פיסקוס) מנסבך (עץ אחר)
362. דבורה הי"ד מנסבך (עץ אחר)
363. חיה מנסבך (עץ אחר)
364. יוסף דוד מנסבך (עץ אחר)
365. יוסף דוד הלוי מנסבך (עץ אחר)
366. יוסף דוד הלוי מנסבך (עץ אחר)
367. יעקב יהודה הלוי מנסבך (עץ אחר)
368. מלי מנסבך (עץ אחר)
369. מלי מלכה (פריש) מנסבך (עץ אחר)
370. מרי Gniwosch מנסבך (עץ אחר)
371. קלמן מנסבך (עץ אחר)
372. רחל מנסבך (עץ אחר)
373. שלמה פרץ הלוי מנסבך (עץ אחר)
374. שרה (שלנגר) מנסבך (עץ אחר)
375. לינה שרה וולף מנצבך (עץ אחר)
376. שלמה פרץ הלוי הי"ד מנצבך (עץ אחר)
377. תנחום מררי (עץ אחר)
378. חוה חיה הילדה הי''ד (הירשפלד) נויהאוז (עץ אחר)
379. יהודית הי"ד נויהאוז (עץ אחר)
380. ליפמן ליפוט הי"ד נויהאוז (עץ אחר)
381. שלמה זלמן הי"ד נויהאוז (עץ אחר)
382. שרה זיסל (סאלי) (פריש-שטיינהוז) נוישטאט (עץ אחר)
383. רוזה הי''ד מסינגר נש (עץ אחר)
384. (אדולף) הי"ד סופר (עץ אחר)
385. אברהם הי"ד סופר (עץ אחר)
386. אברהם שמואל (ג'וסף) הי"ד סופר (עץ אחר)
387. אסתר הי"ד סופר (עץ אחר)
388. הי"ד סופר (עץ אחר)
389. הי"ד סופר (עץ אחר)
390. הרב יואל סופר (עץ אחר)
391. הרב שמעון סופר (עץ אחר)
392. הרב שמעון אהרן הי"ד שרייבר סופר (עץ אחר)
393. חוה שרה (חוי) הי"ד סופר (עץ אחר)
394. חיה רוזנברג סופר (עץ אחר)
395. מערעלע מעטה הי''ד (כהן) סופר (עץ אחר)
396. עקיבא בנימין הי"ד סופר (עץ אחר)
397. שמחה יואל (זיגמונד) הי"ד סופר (עץ אחר)
398. שרה הי''ד סופר (עץ אחר)
399. היינריך הי"ד סטארק (עץ אחר)
400. ייצן הי''ד (שיף) סטארק (עץ אחר)
401. הרב אהרן יהושע זילבר סילבר (עץ אחר)
402. חנה ראצא (האני) (פריש-שטיינהוז) סיני (עץ אחר)
403. הרב בנציון הי"ד סניידרס (עץ אחר)
404. רוזה הי''ד (יואלזון) עמנואל (עץ אחר)
405. יעקב קאפיל (דז'ו) הי"ד עקשטיין (עץ אחר)
406. פלורה הי"ד עקשטיין (עץ אחר)
407. רייזל הי"ד עקשטיין (עץ אחר)
408. יוסף הי"ד ערנזט (עץ אחר)
409. לוי הי"ד פורגעס (עץ אחר)
410. ברטה הי''ד פינקע (Finke) פורכהיימר (עץ אחר)
411. לודויג הי"ד פורכהיימר (עץ אחר)
412. Anneliese Finke הי''ד פינקע (עץ אחר)
413. ברענדיל (ברטה) הי"ד פינקע (עץ אחר)
414. אברהם פיסקוס (עץ אחר)
415. ברכה (וסרשטיין) פיסקוס (עץ אחר)
416. גיטל אסתר (ג'יטה) בק פיסקוס (עץ אחר)
417. יהושע שיעיה פיסקוס (עץ אחר)
418. ליב לייבוש פיסקוס (עץ אחר)
419. משה יצחק פיסקוס (עץ אחר)
420. משה יצחק פיסקוס (עץ אחר)
421. משה יצחק פיסקוס (עץ אחר)
422. פייגה פאני פיסקוס (עץ אחר)
423. פרל רוזה פיסקוס (עץ אחר)
424. שיינה שיינדל (לרנר) פיסקוס (עץ אחר)
425. שלהבת פרימה שירלי רוטמנש פיסקוס (עץ אחר)
426. שפרינצא שושנה (וסרשטיין) פיסקוס (עץ אחר)
427. אפרים פיקהולץ (עץ אחר)
428. רחל הלברשטאם פלזנבורג (עץ אחר)
429. שמעון הי"ד פלזנבורג (עץ אחר)
430. נתן כהן-פילר פלייסיג (עץ אחר)
431. רחל רוזה (מנסבך) פלייסיג (עץ אחר)
432. אילונה הי''ד Szabo פליישמאן (עץ אחר)
433. אשר אנשיל הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
434. בנימין (בנו) הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
435. טיבור הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
436. יודה משה הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
437. יוסף הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
438. יששכר דוב הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
439. פערל הי''ד שווארץ (שוורץ) פליישמאן (עץ אחר)
440. רחל הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
441. שרה הי"ד פליישמאן (עץ אחר)
442. הרב יוסף הירש הי"ד פקטר (עץ אחר)
443. לאה טימברג פקטר (עץ אחר)
444. שמעון הי"ד פקטר (עץ אחר)
445. יוסף פרוסט (עץ אחר)
446. שושנה פרידמן (עץ אחר)
447. לאה (לוסיה) פרייזר (עץ אחר)
448. אריה (לייבוש) פריש (עץ אחר)
449. בערל הי"ד פריש (עץ אחר)
450. דוד או בעריש פריש (עץ אחר)
451. דוד הי"ד פריש (עץ אחר)
452. ה?לה (קלפהולץ) פריש (עץ אחר)
453. יצחק הי"ד פריש (עץ אחר)
454. ישראל הי"ד פריש (עץ אחר)
455. לייב פריש (עץ אחר)
456. לייבוש הי"ד פריש (עץ אחר)
457. משה פריש (עץ אחר)
458. פסיה פעסיל הי"ד פריש (עץ אחר)
459. רחל הי''ד צולמן פריש (עץ אחר)
460. שינדלה פריש (עץ אחר)
461. מרדכי פריש-פורת (עץ אחר)
462. ליבע נחמה בוקסבוים פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
463. משה בעריש פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
464. לוי ליאו לאופלד הי"ד פרנקל (עץ אחר)
465. לאה הי''ד (אדלר) פשרהופר (עץ אחר)
466. ישעיהו הי"ד קאופמן (עץ אחר)
467. רבקה הי''ד (הייזלר) קאופמן (עץ אחר)
468. אסתר הי''ד (כהן) קליין (עץ אחר)
469. ביילא אסתר הי''ד (פרידמן) קליין (עץ אחר)
470. גבריאל הי"ד קליין (עץ אחר)
471. טובה אסתי הי''ד (הייזלר) קליין (עץ אחר)
472. רחל\ראכל הי''ד (כהן) קליין
473. רבקה (רושגולד) קמינר (עץ אחר)
474. אהרון קריל (עץ אחר)
475. בנימין וולף קריל (עץ אחר)
476. חיה (הלנה) קריל (עץ אחר)
477. יעקב פנחס (פדרו) קריל (עץ אחר)
478. רחל הי''ד (אלט) ר?אב (עץ אחר)
479. יעקב הי"ד ראב (עץ אחר)
480. יוסף רוזנבאום (עץ אחר)
481. גיטל גיזלה הי''ד (אדלר) רוזנברגר (עץ אחר)
482. יוסף הי"ד רוזנברגר (עץ אחר)
483. מיקי מיקלוש הי"ד רוזנברגר (עץ אחר)
484. הלן הי''ד רוזנצוייג (עץ אחר)
485. יוסף דוד הי"ד רוזנצוייג (עץ אחר)
486. יעקב צבי הרמן הי"ד רוזנצוייג (עץ אחר)
487. ליאופולד פולדי הי"ד רוטברג (עץ אחר)
488. הרב מרדכי הי"ד רוטנברג (עץ אחר)
489. שרה הענדיל הי''ד (פרידמן) רוטנברג (עץ אחר)
490. זאב רושגולד (עץ אחר)
491. חיה שרה גיטל אופנהיים רושגולד (עץ אחר)
492. עלקא (לרנר) רושגולד (עץ אחר)
493. ר' משה יצחק רושגולד (עץ אחר)
494. מרגרט הי"ד רייך (עץ אחר)
495. אתל (אצ'י) הי"ד רייס (עץ אחר)
496. ברנאד הי"ד רייס (עץ אחר)
497. הרמן הי"ד רייס (עץ אחר)
498. מרים (מנצ'י) הי"ד רייס (עץ אחר)
499. משה הי"ד רייס (עץ אחר)
500. פרדי הי"ד רייס (עץ אחר)
501. אסתר הי"ד שוורץ (עץ אחר)
502. יהודא הי"ד שוורץ (עץ אחר)
503. יוחנן הי"ד שוורץ (עץ אחר)
504. יוסף הי"ד שוורץ (עץ אחר)
505. ישעיהו הי"ד שוורץ (עץ אחר)
506. מרים מירל (מרישקה) הי"ד שוורץ (עץ אחר)
507. רבקה (רגינה) הי''ד (כהן) שוורץ (עץ אחר)
508. רבקה לילי הי''ד רוזנטל שוורץ (עץ אחר)
509. רות הי"ד שוורץ (עץ אחר)
510. אילוש הי''ד (גריינהוט) שטארק (עץ אחר)
511. אסתר הי"ד שטארק (עץ אחר)
512. יהודית הי"ד שטארק (עץ אחר)
513. לאה מלכה (לילי) הי''ד גולדברגר שטארק (עץ אחר)
514. מתתיהו הי"ד שטארק (עץ אחר)
515. פנחס פיליפ הי"ד שטארק (עץ אחר)
516. יצחק הי"ד שטיינר (עץ אחר)
517. הינדל הילדה הי''ד (כהן) שטרן (עץ אחר)
518. וויליאם שטרן (עץ אחר)
519. שמחה ארנו הי"ד שטרן (עץ אחר)
520. מרים (מנצ'י) הי''ד (אלט) שטרנפלד (עץ אחר)
521. פנחס הי"ד שטרנפלד (עץ אחר)
522. שאול הי"ד שטרנפלד (עץ אחר)
523. שמעון יורי הי"ד שטרנפלד (עץ אחר)
524. פעסל הי''ד (סניידרס) שטרסר (עץ אחר)
525. שמואל מאיר הי"ד שינדלהיים (עץ אחר)
526. ליזולט (Liselotte) הי"ד שיף (עץ אחר)
527. פרידה הי''ד (קסביץ) שיף (עץ אחר)
528. Lotte Reig שמידט (עץ אחר)
529. אנדי הי"ד שרוטר (עץ אחר)
530. טובה אליזבט הי"ד שרוטר (עץ אחר)
531. ליבה לילי ליוויה לביאה הי''ד (וייס) שרוטר (עץ אחר)
532. מרדכי מאקס הי"ד שרוטר (עץ אחר)
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.