אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Yerushalaim
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 1330)
1. אדרת (קוסמן) (עץ אחר)
2. הרב מאיר שלמה (מיקשא, מקסמיליאן) כהן (עץ אחר)
3. אבנר אבגי (עץ אחר)
4. ברק אבגי (עץ אחר)
5. דוד אבגי (עץ אחר)
6. הילה (חגי) אבגי (עץ אחר)
7. נוגה אבגי (עץ אחר)
8. מרב שרה (ליאון) אבוחצירא (עץ אחר)
9. גרשון אוברנדרפר אבידור (עץ אחר)
10. דניאלה וולף אבידור (עץ אחר)
11. ימית אבידור (עץ אחר)
12. רענן אבידור (עץ אחר)
13. אברהם אליעזר אבלס (עץ אחר)
14. גבריאל אבלס (עץ אחר)
15. גיטל אבלס (עץ אחר)
16. יוכבד אבלס (עץ אחר)
17. לאה אבלס (עץ אחר)
18. פרידא (עקשטיין) אבלס (עץ אחר)
19. רחל פערל אבלס (עץ אחר)
20. רייזל אבלס (עץ אחר)
21. אברהם יהושע אדלר (עץ אחר)
22. בן אדלר (עץ אחר)
23. ברכה אדלר (עץ אחר)
24. גיטל אדלר (עץ אחר)
25. הדסה (סגל) אדלר (עץ אחר)
26. יודא אריה אדלר (עץ אחר)
27. לאה טויבא אדלר (עץ אחר)
28. מלכה חנה אדלר (עץ אחר)
29. מלכה מינדל אדלר (עץ אחר)
30. רחל אדלר (עץ אחר)
31. אביה אהלי (עץ אחר)
32. חרות אהלי (עץ אחר)
33. מאור אהלי (עץ אחר)
34. חיה (לוי) אהרון (עץ אחר)
35. אברהם יהודה אהרנפלד (עץ אחר)
36. יעקב שלום אהרנפלד (עץ אחר)
37. ישראל שמואל אהרנפלד (עץ אחר)
38. אהובה (פונרסקי) אוברנדרפר (עץ אחר)
39. אסתר אידה (גולדברגר) אוברנדרפר (עץ אחר)
40. יעקב אוברנדרפר (עץ אחר)
41. תמר שרה (מנצבך) אודרברג (עץ אחר)
42. רבקה רות (זליבנסקי) אוורבוך (עץ אחר)
43. אבא חייא אויש (עץ אחר)
44. אביגדור אויש (עץ אחר)
45. אברהם צבי אויש (עץ אחר)
46. אלימלך אויש (עץ אחר)
47. ביילא אויש (עץ אחר)
48. גיטל לוריא אויש (עץ אחר)
49. הרב יחיאל מיכל אויש (עץ אחר)
50. חיה ברמינקה אויש (עץ אחר)
51. חיים אויש (עץ אחר)
52. מנחם אריה מרדכי אויש (עץ אחר)
53. מרים ברכה פריד אויש (עץ אחר)
54. משה אויש (עץ אחר)
55. פייגא חיה הינדא אויש (עץ אחר)
56. פראדל לוינגר אויש (עץ אחר)
57. רחל לאה מאנן אויש (עץ אחר)
58. שלום אויש (עץ אחר)
59. שלום אויש (עץ אחר)
60. שמחה בונם אויש (עץ אחר)
61. שמחה בונם אויש (עץ אחר)
62. שמחה בונם אויש (עץ אחר)
63. הרב יצחק אונא (עץ אחר)
64. שמואל נתנאל שרגא אופמאן (עץ אחר)
65. אהרן אופן (עץ אחר)
66. אלימלך אופן (עץ אחר)
67. בתיה אופן (עץ אחר)
68. הרב מנחם מענדל אופן (עץ אחר)
69. חיה מושקא אופן (עץ אחר)
70. חנה אופן (עץ אחר)
71. מרדכי אופן (עץ אחר)
72. שלום דוב בער אופן (עץ אחר)
73. שמואל אופן (עץ אחר)
74. שניאור זלמן אופן (עץ אחר)
75. יואב אור (עץ אחר)
76. יעלה אור (עץ אחר)
77. עידית (וילשטיין) אור (עץ אחר)
78. תומר אור (עץ אחר)
79. רעות אזולאי (עץ אחר)
80. אורית (קליין) אייגנר (עץ אחר)
81. אלחנן אייגנר (עץ אחר)
82. חמדת מינה אייגנר (עץ אחר)
83. מרדכי אייגנר (עץ אחר)
84. מתניה אייגנר (עץ אחר)
85. רננה אייגנר (עץ אחר)
86. רעות אייגנר (עץ אחר)
87. איתן אייזנשטיין (עץ אחר)
88. טליה אייזנשטיין (עץ אחר)
89. ליבי אייזנשטיין (עץ אחר)
90. מאיר אייזנשטיין (עץ אחר)
91. פראדיל (זילברשטרום) איינהורן (עץ אחר)
92. יונה אלה (עץ אחר)
93. אלימלך (מישי אייכבאום) אלון (עץ אחר)
94. דוד אלון (עץ אחר)
95. מרים (וילמה ארנקה) סצ'ני אלון (עץ אחר)
96. משה (מוני אייכבאום) אלון (עץ אחר)
97. נאוה רחל אלון (עץ אחר)
98. נורית אלון (עץ אחר)
99. אליהו אדי אלט (עץ אחר)
100. בת אלט (עץ אחר)
101. דור חיים אלט (עץ אחר)
102. יואב אלט (עץ אחר)
103. יונה אילה אברג'ל אלט (עץ אחר)
104. יעקב אלט (עץ אחר)
105. יצחק טומס אלט (עץ אחר)
106. לאה (אלט) אלטמן (עץ אחר)
107. אסתר פרידה (פוזן) אליפנט (עץ אחר)
108. ישראל אליקים אליפנט (עץ אחר)
109. רן אלשיך (עץ אחר)
110. ברטה בלימא בלומה (וייס) אנגל (עץ אחר)
111. אהרון ארתור מקס אנפנגר (עץ אחר)
112. בועז אנפנגר (עץ אחר)
113. ג'נט קרולה אוברדורפר (אוברנדרפר) אנפנגר (עץ אחר)
114. מיכאל יוסף אנפנגר (עץ אחר)
115. צביה בתיה אנפנגר (עץ אחר)
116. רותי גורפינקל אנפנגר (עץ אחר)
117. אלטר ברוך מאיר אסטרייכער (עץ אחר)
118. שלום בנציון אסטרייכער (עץ אחר)
119. איילה אפטר (עץ אחר)
120. אליעזר אפטר (עץ אחר)
121. אפרת אפטר (עץ אחר)
122. יעל שוימר אפטר (עץ אחר)
123. משה צבי אפטר (עץ אחר)
124. משה צבי אפטר (עץ אחר)
125. שושנה פייגע אודרברג אפטר (עץ אחר)
126. מיכל (שדיאל) אפרתי (עץ אחר)
127. בצלאל אקרמן (עץ אחר)
128. טובה אקרמן (עץ אחר)
129. משה יהודה חיים אקרמן (עץ אחר)
130. ברכה (נוימן) ארלנגר (עץ אחר)
131. הודיה ארנד (עץ אחר)
132. חזקיה ארנד (עץ אחר)
133. נעם ארנד (עץ אחר)
134. נעמי ארנד (עץ אחר)
135. רוחמה יוכבד (אקרמן) ארנד (עץ אחר)
136. שירה ארנד (עץ אחר)
137. רפאל ארנפרוינד (עץ אחר)
138. חיה שרה (קליין) ארצי (עץ אחר)
139. עובד ארקין (עץ אחר)
140. עלמא ארקין (עץ אחר)
141. קדם בירן ארקין (עץ אחר)
142. אסתר רבקה דרוקרש אשל (עץ אחר)
143. ישראל משה אשל (עץ אחר)
144. אברהם אליעזר באנדא (עץ אחר)
145. בונם יואל באנדא (עץ אחר)
146. גיטל באנדא (עץ אחר)
147. זעלדא (עקשטיין) באנדא (עץ אחר)
148. חיים באנדא (עץ אחר)
149. מלכה בלומא באנדא (עץ אחר)
150. פנחס מרדכי באנדא (עץ אחר)
151. אריאל בבאי (עץ אחר)
152. תחיה זהבה (מרקוביץ) בבאי (עץ אחר)
153. שלום בוטבול (עץ אחר)
154. מינקה מינדל (רוט) בוימל (עץ אחר)
155. Max בוקסבאום (עץ אחר)
156. אברהם ברוך בורשטיין (עץ אחר)
157. דבורה לאה (דולי) בכר בורשטיין (עץ אחר)
158. יעקב מאיר בורשטיין (עץ אחר)
159. ישראל אריה לייב בורשטיין (עץ אחר)
160. שמואל בורשטיין (עץ אחר)
161. שניאור זלמן בורשטיין (עץ אחר)
162. יהודית (טאובר) ביכלר (עץ אחר)
163. ברוך הכהן בינדר (עץ אחר)
164. זאב הכהן בינדר (עץ אחר)
165. חנוך שרגא הכהן בינדר (עץ אחר)
166. יהודה הכהן בינדר (עץ אחר)
167. יוסף חיים הכהן בינדר (עץ אחר)
168. יעקב מאיר הכהן בינדר (עץ אחר)
169. יצחק הכהן בינדר (עץ אחר)
170. לביה (שטיינהוז) בינדר (עץ אחר)
171. משה דוד הכהן בינדר (עץ אחר)
172. עקיבא דב הכהן בינדר (עץ אחר)
173. צבי אריה הכהן בינדר (עץ אחר)
174. שלמה זלמן הכהן בינדר (עץ אחר)
175. ניצה יוכבד (קליין) בינקה (עץ אחר)
176. יעל (ארקין) ביר (עץ אחר)
177. מרים מרתה קסנר בישיץ (עץ אחר)
178. ברוך יהודה ליב בלוי (עץ אחר)
179. הדסה אסתר בלוי (עץ אחר)
180. חיים אורי בלוי (עץ אחר)
181. ישעיהו בלוי (עץ אחר)
182. ישראל רפאל בלוי (עץ אחר)
183. מנחם מענדל בלוי (עץ אחר)
184. פרץ אוריאל בלוי (עץ אחר)
185. רבקה (זילברשטרום) בלוי (עץ אחר)
186. רחל טמרל בלוי (עץ אחר)
187. שלום דובער בלוי (עץ אחר)
188. ברוך בלויא (עץ אחר)
189. אילה בלס (עץ אחר)
190. אלחנן בלס (עץ אחר)
191. אסתר בלס (עץ אחר)
192. דוד ירמיהו בלס (עץ אחר)
193. יהונתן בלס (עץ אחר)
194. יעל בלס (עץ אחר)
195. יצחק בלס (עץ אחר)
196. שרה צביה לוי בלס (עץ אחר)
197. בן בלץ (עץ אחר)
198. גילי קרלה בלץ (עץ אחר)
199. אברהם בנדיקט (עץ אחר)
200. זאב בנדיקט (עץ אחר)
201. חזקיהו שרגא בנדיקט (עץ אחר)
202. יצחק בנדיקט (עץ אחר)
203. מרגלית צפורה בנדיקט (עץ אחר)
204. נתן צבי בנדיקט (עץ אחר)
205. רחל קנפפלמכר בנדיקט (עץ אחר)
206. רייצא רעכיל בנדיקט (עץ אחר)
207. חיה ציפורה פייגל (לוינגר) בעלה (עץ אחר)
208. יערה (כהן) בעלה (עץ אחר)
209. פנינה כהן בעלה (עץ אחר)
210. שרה הענדל (שוורץ) בעלה (עץ אחר)
211. רייזל (זילברשטרום) בק (עץ אחר)
212. חוה בראך (עץ אחר)
213. מנוחה ברינגר בראך (עץ אחר)
214. פרידה זילברצוייג בראך (עץ אחר)
215. יהודה ליב ברג (עץ אחר)
216. יוסף אהרון ברג (עץ אחר)
217. יצחק דוב ברג (עץ אחר)
218. ציפורה תהילה (לוי) ברג (עץ אחר)
219. רחל אסתר ברג (עץ אחר)
220. דוד בר-גבע (עץ אחר)
221. אריה ליב ברגר (עץ אחר)
222. דבורה (זילברשטרום) ברגר (עץ אחר)
223. צבי זולטן זולי ברגר (עץ אחר)
224. נחמה (שיינפלד) ברודי (עץ אחר)
225. אסתר שושנה (גולדשמידט) ברויאר (עץ אחר)
226. דניאל ברויאר (עץ אחר)
227. יהודה ברויאר (עץ אחר)
228. ישראל יעקב ברויאר (עץ אחר)
229. מיכל ברויאר (עץ אחר)
230. נחמה ברויאר (עץ אחר)
231. שרה חיה ברויאר (עץ אחר)
232. תמר ברויאר (עץ אחר)
233. אברהם יעקב ברזל (עץ אחר)
234. אסתר (קליין) ברזל (עץ אחר)
235. הדסה אייזנשטיין ברזל (עץ אחר)
236. חיה שרה ברזל (עץ אחר)
237. יחיאל אלעזר ברזל (עץ אחר)
238. ישראל יונתן בנימין ברזל (עץ אחר)
239. מרדכי שלמה ברזל (עץ אחר)
240. מרים מינה ברזל (עץ אחר)
241. משה זאב ברזל (עץ אחר)
242. שמחה ברזל (עץ אחר)
243. שמעון ברזל (עץ אחר)
244. שמעון ברזל (עץ אחר)
245. שרה (טאובר) בריינס (עץ אחר)
246. אסתר (זליבנסקי) ברנבוים (עץ אחר)
247. איתן ברנד (עץ אחר)
248. אלון דוד ברנד (עץ אחר)
249. יאיר ברנד (עץ אחר)
250. רחל ברנד (עץ אחר)
251. ברכה ברנשטיין (עץ אחר)
252. רחל (שפר) ברנשטיין (עץ אחר)
253. אהרן יצחק יהודה ברס (עץ אחר)
254. איטה רחל ברס (עץ אחר)
255. יעקב ברס (עץ אחר)
256. מרדכי ברס (עץ אחר)
257. נתן ברס (עץ אחר)
258. אביגיל רחל (שווב) גודינגר (עץ אחר)
259. יהונתן גודינגר (עץ אחר)
260. מנחם אריה גודינגר (עץ אחר)
261. אלכסנדר זושא גודלבסקי (עץ אחר)
262. חיה בונא גודלבסקי (עץ אחר)
263. עטרת גוטמן (עץ אחר)
264. שלמה חיים גוטמן (עץ אחר)
265. אלימלך גוטפרינד (עץ אחר)
266. לאה (לוי) גוטשטיין (עץ אחר)
267. אליה צבי גולדמן (עץ אחר)
268. יהונתן דוב מרדכי גולדמן (עץ אחר)
269. לאה נירה (מרקוביץ) גולדמן (עץ אחר)
270. ליאור גולדמן (עץ אחר)
271. ברכה (ברזל) גולדשטיין (עץ אחר)
272. אפרים מנחם גולדשמידט (עץ אחר)
273. בתיה רוזנטלר גולדשמידט (עץ אחר)
274. הדס גולדשמידט (עץ אחר)
275. יעקב ישראל גולדשמידט (עץ אחר)
276. ישראל טוביה גולדשמידט (עץ אחר)
277. מרדכי מנחם גולדשמידט (עץ אחר)
278. נעמה שרה גולדשמידט (עץ אחר)
279. חנה פריידה (מוזס) גולריז (עץ אחר)
280. רפאל גולריז (עץ אחר)
281. מושקא (וישצקי) גורביץ (עץ אחר)
282. רות רייזי מלכה (מוזס) גזית (עץ אחר)
283. הדר גיל (עץ אחר)
284. רננה (שיפמן) גיל (עץ אחר)
285. אבינעם גילה (עץ אחר)
286. יונתן גילה (עץ אחר)
287. יעל גילה (עץ אחר)
288. ישורון גילה (עץ אחר)
289. מרדכי (גולדשטיין) גילה (עץ אחר)
290. משה יצחק גילה (עץ אחר)
291. צורי גילה (עץ אחר)
292. חנה (זילברשטרום) גינזבורג (עץ אחר)
293. אילה גינסברגר (עץ אחר)
294. אריה יעקב גינסברגר (עץ אחר)
295. חנה קנטור גינסברגר (עץ אחר)
296. מתתיהו גינסברגר (עץ אחר)
297. צבי נתן גינסברגר (עץ אחר)
298. רות גינסברגר (עץ אחר)
299. שירה גינסברגר (עץ אחר)
300. שלמה יצחק גינסברגר (עץ אחר)
301. תמר גינסברגר (עץ אחר)
302. חסיה (גולדשמידט) גלאי (עץ אחר)
303. הרב משה שמואל גלזנר (עץ אחר)
304. איילה הינדל (ריינר) גליק (עץ אחר)
305. צארטיל עדינה גליק (עץ אחר)
306. צבי יהודא גליק (עץ אחר)
307. גיטה (הירש) גלר (עץ אחר)
308. אמונה גמליאל (עץ אחר)
309. יהודה גמליאל (עץ אחר)
310. עדיה (חגי) גמליאל (עץ אחר)
311. איתמר גנדל (עץ אחר)
312. בלומה גרינבוים גנדל (עץ אחר)
313. בנימין זאב גנדל (עץ אחר)
314. יהודה גנדל (עץ אחר)
315. יצחק גנדל (עץ אחר)
316. מיכל גבירשטיין גנדל (עץ אחר)
317. ציפורה גנדל (עץ אחר)
318. שמשון גנדל (עץ אחר)
319. נטע גנס (עץ אחר)
320. נעם גנס (עץ אחר)
321. בנימין זאב הכהן גרוס (עץ אחר)
322. אלעזר מרדכי (מוטי) גרוסמן (עץ אחר)
323. דינה פעשא גרוסמן (עץ אחר)
324. זלמן גרוסמן (עץ אחר)
325. חנה שיינא (זילברשטרום) גרוסמן (עץ אחר)
326. ישראל גרוסמן (עץ אחר)
327. מושקא מריאשה גרוסמן (עץ אחר)
328. איטא גרינבוים (עץ אחר)
329. רחל גרינבוים (עץ אחר)
330. צבי הי"ד גרינברגר (עץ אחר)
331. אברהם צבי גרינוואלד (עץ אחר)
332. דוד גרינוואלד (עץ אחר)
333. חיים גרינוואלד (עץ אחר)
334. יהודית עהרנפלד גרינוואלד (עץ אחר)
335. יוכבד גרינוואלד (עץ אחר)
336. מרים רויזא גרינוואלד (עץ אחר)
337. אלה גרסטל (עץ אחר)
338. יעל (שדיאל) גרסטל (עץ אחר)
339. ניצן גרסטל (עץ אחר)
340. משה דה-סמיט (עץ אחר)
341. אביגדור חיים דונט (עץ אחר)
342. אביגדור חיים דונט (עץ אחר)
343. אביגדור חיים (ויקטור) דונט (עץ אחר)
344. אהרן פנחס אליהו דונט (עץ אחר)
345. אוריאל דונט (עץ אחר)
346. אילה דונט (עץ אחר)
347. אליעזר דונט (עץ אחר)
348. הרב יצחק דונט (עץ אחר)
349. זעליג אריה לייב (ארי) דונט (עץ אחר)
350. חיה מרים ברוורמן דונט (עץ אחר)
351. חיים מאיר דונט (עץ אחר)
352. טילע (שוורץ) דונט (עץ אחר)
353. ידידיה דונט (עץ אחר)
354. יהודה דונט (עץ אחר)
355. יואב דונט (עץ אחר)
356. יעקב יצחק דונט (עץ אחר)
357. יצחק אהרן דונט (עץ אחר)
358. ישראל דונט (עץ אחר)
359. לאה רובין דונט (עץ אחר)
360. מנחם מנדל דונט (עץ אחר)
361. מנחם מנדל דונט (עץ אחר)
362. משה דונט (עץ אחר)
363. משה (מור) דונט (עץ אחר)
364. משה אהרן דונט (עץ אחר)
365. נתן דונט (עץ אחר)
366. נתן דונט (עץ אחר)
367. פריידל שולמית ידועב דונט (עץ אחר)
368. צבי דונט (עץ אחר)
369. רבקה אנגל דונט (עץ אחר)
370. רחל דונט (עץ אחר)
371. רחל דונט (עץ אחר)
372. רחל דונט ביינהקר דונט (עץ אחר)
373. רייזל (רוזה) דונט (עץ אחר)
374. רפאל דונט (עץ אחר)
375. רפאל דונט (עץ אחר)
376. שלום דונט (עץ אחר)
377. שלמה דונט (עץ אחר)
378. שלמה לייב דונט (עץ אחר)
379. שמעון זימל (שימי) דונט (עץ אחר)
380. שמשון רפאל דונט (עץ אחר)
381. שרה קלמן דונט (עץ אחר)
382. שרה רייזל דונט (עץ אחר)
383. תהילה טילה דונט (עץ אחר)
384. אסתר פניה (אתי) רוזנצויג דור-און (עץ אחר)
385. בנימין (בני) אוברנדרפר דור-און (עץ אחר)
386. אברהם דושינסקי (עץ אחר)
387. אילה דושינסקי (עץ אחר)
388. איתי יעקב דושינסקי (עץ אחר)
389. בנימין זאב דושינסקי (עץ אחר)
390. בן-ציון דושינסקי (עץ אחר)
391. חיים מתתיהו דושינסקי (עץ אחר)
392. חנה (שוורץ) דושינסקי (עץ אחר)
393. יואל דושינסקי (עץ אחר)
394. ישראל דושינסקי (עץ אחר)
395. מיכאל דושינסקי (עץ אחר)
396. נעמי דושינסקי (עץ אחר)
397. רבקה דושינסקי (עץ אחר)
398. אילה בלה (ברנד) דמסט (עץ אחר)
399. רחל (שטיינהוז) האס (עץ אחר)
400. זאב הויזמן (עץ אחר)
401. שרה רות (זילברשטרום) הויזמן (עץ אחר)
402. בת-שבע (זילברשטרום) הולצברג (עץ אחר)
403. חנה הולצברג
404. מוסיא הולצברג
405. יהודית הורוביץ (עץ אחר)
406. יוסף יצחק הורוביץ (עץ אחר)
407. יוסף יצחק הורוביץ (עץ אחר)
408. מנחם מענדל הורוביץ (עץ אחר)
409. מנחם מענדל הורוביץ (עץ אחר)
410. רבקה פראדל (זילברשטרום) הורוביץ (עץ אחר)
411. שמואל הורוביץ (עץ אחר)
412. בלומה בלנקה הורוויץ (עץ אחר)
413. הינדל היידי הדוויג (אנגל) הירש (עץ אחר)
414. יעקב צבי הירש (עץ אחר)
415. ישראל הירש (עץ אחר)
416. משה ירמיהו ראובן הירש (עץ אחר)
417. חנה (פרנקנברג) הירשפלד (עץ אחר)
418. פרופ' יזהר הירשפלד (עץ אחר)
419. יניב הלוי (עץ אחר)
420. ענבל (אבידור) הלוי (עץ אחר)
421. אברהם ישעיה הלחמי (עץ אחר)
422. אלישבע תרצה הלחמי (עץ אחר)
423. אסתר הלחמי (עץ אחר)
424. אסתר בריינדל הלחמי (עץ אחר)
425. אפרת הלחמי (עץ אחר)
426. בנימין זאב הלחמי (עץ אחר)
427. הינדא הלחמי (עץ אחר)
428. יהודית הלחמי (עץ אחר)
429. יונה יוכבד הלחמי (עץ אחר)
430. יעקב דוד הלחמי (עץ אחר)
431. יצחק הלחמי (עץ אחר)
432. מאיר הלחמי (עץ אחר)
433. פייגא ברכה הלחמי (עץ אחר)
434. פסיה בנצלביץ הלחמי (עץ אחר)
435. ציפורה מוסקוביץ הלחמי (עץ אחר)
436. צירל צילה חשין הלחמי (עץ אחר)
437. רחל הלחמי (עץ אחר)
438. שמעון שלום הלחמי (עץ אחר)
439. שיינדל רות (קליין) הלי (עץ אחר)
440. חסד טוביה הלל (עץ אחר)
441. יוחאי נריה הלל (עץ אחר)
442. נוהר אליענה הלל (עץ אחר)
443. עינה מרים הלל (עץ אחר)
444. תחיה מלכה (שפיצר) הלל (עץ אחר)
445. לוי יצחק הלפרין (עץ אחר)
446. אביאור אפרים הלפרן (עץ אחר)
447. ורד רוזליה רחל הלפרן (עץ אחר)
448. יעקב (יינו) הלפרן (עץ אחר)
449. נגה איטל הלפרן (עץ אחר)
450. רחל רוז'י (אייכבאום) הלפרן (עץ אחר)
451. אריה לב הלר (עץ אחר)
452. חנניה הלר (עץ אחר)
453. ישראל יצחק הלר (עץ אחר)
454. מרדכי יוסף הלר (עץ אחר)
455. צפורה חנה הלר (עץ אחר)
456. אהרון יחיאל דויטש המר (עץ אחר)
457. יהודית (שוורץ) הנפלינג (עץ אחר)
458. אביגיל הרשטיין הרטשטיין (עץ אחר)
459. יהודית ייטל הרשטיין הרטשטיין (עץ אחר)
460. שושנה רבקה (שושי) (זליבנסקי) הרטשטיין (עץ אחר)
461. טל ורנר הריס (עץ אחר)
462. מיכל הריס (עץ אחר)
463. אהרון מרדכי הרצל (עץ אחר)
464. אסתר פראדיל (זילברשטרום) הרצל (עץ אחר)
465. חיה מושקא קלרה הרצל (עץ אחר)
466. חנה הרצל (עץ אחר)
467. ישראל יהודה ליב הרצל (עץ אחר)
468. מנחם מענדל הרצל (עץ אחר)
469. שניאור זלמן הרצל (עץ אחר)
470. שרה הרצל (עץ אחר)
471. בן הרשטיין (עץ אחר)
472. אילת (מררי) וגמן (עץ אחר)
473. אסתר ייטל (כהן) וולמן (עץ אחר)
474. רות (טאובר) וולמן (עץ אחר)
475. שמואל וולמן (עץ אחר)
476. בילא רחל (זילברשטרום) וולף (עץ אחר)
477. חנה וולף (עץ אחר)
478. מנחם מענדל וולף (עץ אחר)
479. מרגלית (דונט) ויזל (עץ אחר)
480. מרדכי חגי ויזל (עץ אחר)
481. גיורא נתן וייל (עץ אחר)
482. חנה ויינר (עץ אחר)
483. יוסף ויינר (עץ אחר)
484. יחיאל יהושע ויינר (עץ אחר)
485. רבקה (שפר) ויינר (עץ אחר)
486. חיה באשא (טאובר) וייס (עץ אחר)
487. יוסף וייס (עץ אחר)
488. משה וייס (עץ אחר)
489. רחל (גולדברגר) וייס (עץ אחר)
490. איילה וילנסקי (עץ אחר)
491. אריאל וילנסקי (עץ אחר)
492. רבקה פרומט (גנדל) וילנסקי (עץ אחר)
493. תמר וילנסקי (עץ אחר)
494. אבינעם וילשטיין (עץ אחר)
495. חיים וילשטיין (עץ אחר)
496. מנחם מענדל וילשטיין (עץ אחר)
497. רחל וילשטיין (עץ אחר)
498. יצחק וינד (עץ אחר)
499. נדב הלוי וינקלר (עץ אחר)
500. נעם הלוי וינקלר (עץ אחר)
501. נתנאל יאיר אברהם הלוי וינקלר (עץ אחר)
502. שירה מרים וינקלר (עץ אחר)
503. תמה רחל וינקלר (עץ אחר)
504. מנחם מענדל וישצקי (עץ אחר)
505. משה וישצקי (עץ אחר)
506. נחמה דינה (זילברשטרום) וישצקי (עץ אחר)
507. יהונתן ורנר (עץ אחר)
508. ירמיהו ורנר (עץ אחר)
509. חדוה פראדל (קליין) ורקר (עץ אחר)
510. רחל (פרקש) זבולוני (עץ אחר)
511. הרב אברהם דב זוננפלד (עץ אחר)
512. חנה שיינא (טאובר) זוננפלד (עץ אחר)
513. שלמה זלמן זוננפלד (עץ אחר)
514. בלה ז'יטלני (עץ אחר)
515. דב יהודה ז'יטלני (עץ אחר)
516. שמעון ז'יטלני (עץ אחר)
517. שרה ז'יטלני (עץ אחר)
518. שרה מרים (מימי) (בינדר) זיכרמן (עץ אחר)
519. אליעזר זילברשטרום (עץ אחר)
520. אסתר צימבליסט זילברשטרום (עץ אחר)
521. בנימין נחום זילברשטרום (עץ אחר)
522. בנימין נחום זילברשטרום (עץ אחר)
523. בנימין נחום זילברשטרום (עץ אחר)
524. בריינדל מרים זילברשטרום (עץ אחר)
525. בתיה הורביץ זילברשטרום (עץ אחר)
526. דבורה לאה הלפרין זילברשטרום (עץ אחר)
527. הרב אהרן מרדכי זילברשטרום (עץ אחר)
528. הרב בנימין נחום זילברשטרום (עץ אחר)
529. הרב בנימין נחום זילברשטרום (עץ אחר)
530. הרב דוד זילברשטרום (עץ אחר)
531. הרב חנוך העניך זילברשטרום (עץ אחר)
532. הרב טוביה זילברשטרום (עץ אחר)
533. הרב יוסף יצחק זילברשטרום (עץ אחר)
534. הרב יוסף יצחק זילברשטרום (עץ אחר)
535. הרב ישראל יונתן זילברשטרום (עץ אחר)
536. הרב שלמה זילברשטרום (עץ אחר)
537. חיה שיינא מיכלא זילברשטרום (עץ אחר)
538. יהודה ליב זילברשטרום (עץ אחר)
539. יונה אלימלך זילברשטרום (עץ אחר)
540. יוסף טוביה זילברשטרום (עץ אחר)
541. יצחק אלחנן זילברשטרום (עץ אחר)
542. ישעיהו זילברשטרום (עץ אחר)
543. לאה שגלוב זילברשטרום (עץ אחר)
544. מאיר שמחה זילברשטרום (עץ אחר)
545. מושקא זילברשטרום (עץ אחר)
546. מנחם מענדל זילברשטרום (עץ אחר)
547. מנחם מענדל זילברשטרום (עץ אחר)
548. מנחם מענדל זילברשטרום (עץ אחר)
549. מנחם מענדל זילברשטרום (עץ אחר)
550. מרים (שפיגל) זילברשטרום (עץ אחר)
551. מרים בלומא בר-סלע זילברשטרום (עץ אחר)
552. משה זילברשטרום (עץ אחר)
553. משה דוב דובער זילברשטרום (עץ אחר)
554. נחמה דינה שטרן זילברשטרום (עץ אחר)
555. פראדל פאני (כהן) זילברשטרום (עץ אחר)
556. ר' יעקב זאב זילברשטרום (עץ אחר)
557. רחל זילברשטרום (עץ אחר)
558. שלום שמחה זילברשטרום (עץ אחר)
559. שרה רעלקא זילברשטרום (עץ אחר)
560. שרה שפרה סגל זילברשטרום (עץ אחר)
561. אברהם זילברשמידט (עץ אחר)
562. בתיה (שולזבכר) זילברשמידט (עץ אחר)
563. אברהם דב זליבנסקי (עץ אחר)
564. אברהם דב זליבנסקי (עץ אחר)
565. אברהם חיים דוד זליבנסקי (עץ אחר)
566. איילה זליבנסקי (עץ אחר)
567. אילה שרה זליבנסקי (עץ אחר)
568. אריה זליבנסקי (עץ אחר)
569. דבורה זליבנסקי (עץ אחר)
570. דבורה אייזנברג זליבנסקי (עץ אחר)
571. הרב אריה זליבנסקי (עץ אחר)
572. הרב יהושע נתן זליבנסקי (עץ אחר)
573. הרב פנחס זליבנסקי (עץ אחר)
574. הרב רפאל יצחק זליבנסקי (עץ אחר)
575. הרב שמחה זליבנסקי (עץ אחר)
576. יוכבד זליבנסקי (עץ אחר)
577. מינה גולדה זליבנסקי (עץ אחר)
578. מנוחה זליבנסקי (עץ אחר)
579. מרדכי אלתר זליבנסקי (עץ אחר)
580. משה זליבנסקי (עץ אחר)
581. נפתלי הערץ זליבנסקי (עץ אחר)
582. עלא חיה בילא זליבנסקי (עץ אחר)
583. פינחס זליבנסקי (עץ אחר)
584. צבי זאב זליבנסקי (עץ אחר)
585. צביה קליינר זליבנסקי (עץ אחר)
586. רבקה רות זליבנסקי (עץ אחר)
587. רפאל זליבנסקי (עץ אחר)
588. שרה ייטל זליבנסקי (עץ אחר)
589. אלעזר לודויג זקבך (עץ אחר)
590. הרב יעקב זקבך (עץ אחר)
591. לאה לאנגע זקבך (עץ אחר)
592. משה זרחי (עץ אחר)
593. אביה חגי (עץ אחר)
594. רפאל חגי (עץ אחר)
595. אילת (כהן) חזן (עץ אחר)
596. ידידיה חזן (עץ אחר)
597. יובל חזן (עץ אחר)
598. שילת חזן (עץ אחר)
599. ברכה (כהן) חיבה (עץ אחר)
600. ורד (שיפמן) חפץ (עץ אחר)
601. זיו אליהו חפץ (עץ אחר)
602. שחר חוה חפץ (עץ אחר)
603. חיה שרה חרז (עץ אחר)
604. חיים יהודה חרז (עץ אחר)
605. חנה (שפר) חרז (עץ אחר)
606. יצחק צבי חרז (עץ אחר)
607. משה חרז (עץ אחר)
608. שלום נח חרז (עץ אחר)
609. אסתר לייטין טאובר (עץ אחר)
610. ברכה רקובסקי טאובר (עץ אחר)
611. לאה טאובר (עץ אחר)
612. מאיר הכהן טאובר (עץ אחר)
613. נעמי טאובר (עץ אחר)
614. שלמה הכהן טאובר (עץ אחר)
615. חנה (שוורץ) טויב (עץ אחר)
616. יוסף טויב (עץ אחר)
617. נועה טויב (עץ אחר)
618. גיטל טויסיג (עץ אחר)
619. דוד מתתיהו טויסיג (עץ אחר)
620. חיה (עקשטיין) טויסיג (עץ אחר)
621. יהודה טויסיג (עץ אחר)
622. יחזקיהו טויסיג (עץ אחר)
623. צבי אלימלך טויסיג (עץ אחר)
624. גדעון פליכס טומשוף (עץ אחר)
625. חיה יוהנה הני (נש) טומשוף (עץ אחר)
626. יוסף אלפרד טומשוף (עץ אחר)
627. שמשון פליכס הי"ד טומשוף (עץ אחר)
628. שפרה שמני טייטלבוים (עץ אחר)
629. נחמה (פרידמן) טייכטהאל (עץ אחר)
630. אלימלך טרופר (עץ אחר)
631. יפעת (גילה) טרחובר (עץ אחר)
632. משה אריה טרעביטש (עץ אחר)
633. רבקה טויבה (שוורץ) טשינגל (עץ אחר)
634. טוביה מרדכי יחזקאל יגלניק (עץ אחר)
635. נעה גילה יגלניק (עץ אחר)
636. יעל (אלט) יגן (עץ אחר)
637. מנחם מענדל יעקובוביץ' (עץ אחר)
638. שמעון יעקובוביץ' (עץ אחר)
639. שמשון אלימלך יעקובוביץ' (עץ אחר)
640. אברהם יפה (עץ אחר)
641. גבריאל אריה יפה (עץ אחר)
642. דניאל אהרן יפה (עץ אחר)
643. יעקב יפה (עץ אחר)
644. ישראל יפה (עץ אחר)
645. מנחם יפה (עץ אחר)
646. צילה חוה יפה (עץ אחר)
647. רבקה יפה (עץ אחר)
648. פראדל (זילברשטרום) ירוסלבסקי (עץ אחר)
649. אברהם ישעיהו כהן (עץ אחר)
650. אהרן (ארמין) כהן (עץ אחר)
651. אורי כהן (עץ אחר)
652. אחיעד נפתלי כהן (עץ אחר)
653. אטל כהן (עץ אחר)
654. איתן כהן (עץ אחר)
655. אלעזר יהודה כהן (עץ אחר)
656. אלעזר מנחם כהן (עץ אחר)
657. אפרת לאה כהן (עץ אחר)
658. בן כהן (עץ אחר)
659. בריינדל כהן (עץ אחר)
660. גילה כהן (עץ אחר)
661. הרב יעקב צבי כהן (עץ אחר)
662. הרב נתן כהן (עץ אחר)
663. חוה רייזל ויספיש כהן (עץ אחר)
664. חיה כהן (עץ אחר)
665. חיה וילהלם כהן (עץ אחר)
666. חיה מושקא (בלוי) כהן (עץ אחר)
667. חיה רבקה אוירבך כהן (עץ אחר)
668. חיה רחל (זילברשטרום) כהן (עץ אחר)
669. חיי שרה (סאלי) (כ''ץ) כהן (עץ אחר)
670. חנה שירה כהן (עץ אחר)
671. טובה לאה בראון כהן (עץ אחר)
672. טל כהן (עץ אחר)
673. יהודה כהן (עץ אחר)
674. יהודית הלנה (טייטלבוים) כהן (עץ אחר)
675. יהונתן כהן (עץ אחר)
676. יוכבד לופו כהן (עץ אחר)
677. יוסף כהן (עץ אחר)
678. יעל הירש כהן (עץ אחר)
679. יעקב כהן (עץ אחר)
680. יעקב אלחנן כהן (עץ אחר)
681. יעקב צבי כהן (עץ אחר)
682. ישעיה כהן (עץ אחר)
683. ישראל חיים כהן (עץ אחר)
684. לאה ברכה קופשיץ כהן (עץ אחר)
685. לאה קליין כהן (עץ אחר)
686. מבשרת בת-שבע כהן (עץ אחר)
687. מורשה יוכבד כהן (עץ אחר)
688. מיכאל כהן (עץ אחר)
689. מרים כהן (עץ אחר)
690. מרים גיטל כהן (עץ אחר)
691. משה אליהו כהן (עץ אחר)
692. משה יהודה כהן (עץ אחר)
693. משה יהושע כהן (עץ אחר)
694. משולם זושא כהן (עץ אחר)
695. נווה כהן (עץ אחר)
696. נחלה כהן (עץ אחר)
697. נחמה רבקה כהן (עץ אחר)
698. נחמן יוסף כהן (עץ אחר)
699. נתן כהן (עץ אחר)
700. נתן כהן (עץ אחר)
701. סימה ורקר כהן (עץ אחר)
702. עדינה צארטיל כהן (עץ אחר)
703. פנינה פרל פרצוביץ כהן (עץ אחר)
704. צופיה שולמית כהן (עץ אחר)
705. צור יצחק כהן (עץ אחר)
706. צילה (אונא) כהן (עץ אחר)
707. צפיה מרים כהן (עץ אחר)
708. ר' אברהם דוב כהן (עץ אחר)
709. רבקה כהן (עץ אחר)
710. רבקה ברוכי כהן (עץ אחר)
711. רבקה רות כהן (עץ אחר)
712. רבקה רות כהן (עץ אחר)
713. רוחמה רות (ארנטרוי) כהן (עץ אחר)
714. רונית טובה קרפ כהן (עץ אחר)
715. רות כהן (עץ אחר)
716. רחל איינהורן כהן (עץ אחר)
717. רעות כהן (עץ אחר)
718. שיינא כהן (עץ אחר)
719. שיינדל יפה כהן (עץ אחר)
720. שמואל כהן (עץ אחר)
721. שמחה כהן (עץ אחר)
722. שרה כהן (עץ אחר)
723. אברהם מנחם כהן-קובלסקי (עץ אחר)
724. אסתר כהן-קובלסקי (עץ אחר)
725. הרב חיים בנימין כהן-קובלסקי (עץ אחר)
726. יפה כהן-קובלסקי (עץ אחר)
727. משה דוב כהן-קובלסקי (עץ אחר)
728. צארטיל רבקה כהן-קובלסקי (עץ אחר)
729. רחל (ריינר) כהן-קובלסקי (עץ אחר)
730. בת-שבע (זילברשטרום) כ''ץ (עץ אחר)
731. אהרן לאנגסאם (עץ אחר)
732. בריינדל (זילברשטרום) לבנוני (עץ אחר)
733. לוי יצחק לבנוני (עץ אחר)
734. מנחם מענדל לבנוני (עץ אחר)
735. חיה מושקא (זילברשטרום) לבקובסקי (עץ אחר)
736. חנה לבקובסקי (עץ אחר)
737. דוד לובנשטיין (עץ אחר)
738. משה לובנשטיין (עץ אחר)
739. אברהם מאיר לוי (עץ אחר)
740. אהרן לוי (עץ אחר)
741. איילה פראדל לוי (עץ אחר)
742. אליהו לוי (עץ אחר)
743. אליהו פנחס לוי (עץ אחר)
744. אריאל שמעון לוי (עץ אחר)
745. אשר אנשיל דוד חיים לוי (עץ אחר)
746. בנימין נחום לוי (עץ אחר)
747. ברכה לוי (עץ אחר)
748. גרשון רפאל לוי (עץ אחר)
749. דבורה לוי (עץ אחר)
750. דוד אריה לוי (עץ אחר)
751. הלל לוי (עץ אחר)
752. חיים משה לוי (עץ אחר)
753. חנה שירה לוי (עץ אחר)
754. יהודה נתנאל לוי (עץ אחר)
755. יעל לוי (עץ אחר)
756. יעל וייסנשטרן לוי (עץ אחר)
757. יעקב יהודה לוי (עץ אחר)
758. יצחק אלחנן לוי (עץ אחר)
759. ישראל מאיר לוי (עץ אחר)
760. מלי לוי (עץ אחר)
761. מלכה לוי (עץ אחר)
762. מרים לוי (עץ אחר)
763. משה לוי (עץ אחר)
764. נאוה לוי (עץ אחר)
765. נפתלי לוי (עץ אחר)
766. עטל אסתר לוי (עץ אחר)
767. עקיבא לוי (עץ אחר)
768. רחל לוי (עץ אחר)
769. רחל (זילברשטרום) לוי (עץ אחר)
770. שיינא ביילא חיה פאלק לוי (עץ אחר)
771. שירה לוי (עץ אחר)
772. שמואל לוי (עץ אחר)
773. שמחה דוד לוי (עץ אחר)
774. תהילה לוי (עץ אחר)
775. תמר קיילא לוי (עץ אחר)
776. הרב יהושע לוין (עץ אחר)
777. ידידיה לוין (עץ אחר)
778. יעל לוין (עץ אחר)
779. תהילה לוין (עץ אחר)
780. יעקב אהרון לוינגר (עץ אחר)
781. מאיר יחיאל לוינגר (עץ אחר)
782. שמואל סנדור לוינגר (עץ אחר)
783. אסף שלמה ליאון (עץ אחר)
784. מתן ליאון (עץ אחר)
785. חיה מושקא קלרה ליברמן (עץ אחר)
786. יוכבד (שיף) ליברמן (עץ אחר)
787. מנוחה רחל עטל (זילברשטרום) ליברמן (עץ אחר)
788. מנחם מענדל ליברמן (עץ אחר)
789. הדסה רינה (לוי) ליכטמן (עץ אחר)
790. טובה גיטל (שוורץ) לינצר (עץ אחר)
791. אסתר זלאטע (זילברשטרום) ליף (עץ אחר)
792. משה מרדכי מאנדל (עץ אחר)
793. אלישבע מובשוביץ (עץ אחר)
794. ראובן מובשוביץ (עץ אחר)
795. רבקה רות (כהן) מובשוביץ (עץ אחר)
796. שמואל דוד מובשוביץ (עץ אחר)
797. מרים אלישבע מוזס (עץ אחר)
798. צביה (וייס) מוזס (עץ אחר)
799. שמואל בנימין מוזס (עץ אחר)
800. מור אלמוג מוטרו (עץ אחר)
801. אביגיל מייקל (עץ אחר)
802. אלכסנדר זושא מייקל (עץ אחר)
803. בנימין זאב מייקל (עץ אחר)
804. דבורה מייקל (עץ אחר)
805. דוד מייקל (עץ אחר)
806. חנה מייקל (עץ אחר)
807. יהודה מייקל (עץ אחר)
808. יוסף דוד מייקל (עץ אחר)
809. יוסף חיים מייקל (עץ אחר)
810. יצחק מייקל (עץ אחר)
811. מיכל מייקל (עץ אחר)
812. מרים מייקל (עץ אחר)
813. משה חיים מייקל (עץ אחר)
814. שרה רבקה פופקא מייקל (עץ אחר)
815. שרה שיינדל מייקל (עץ אחר)
816. אילה דבורה (קוסמן) מילצקי (עץ אחר)
817. רחל (שיינפלד) מלק (עץ אחר)
818. אדית וילה דיקר מנסבך (עץ אחר)
819. זיו מרדכי הלוי מנסבך (עץ אחר)
820. יוסף דוד הלוי מנסבך (עץ אחר)
821. אלימלך מנצבך (עץ אחר)
822. אמיתי אריה מנצבך (עץ אחר)
823. יפעת נחמה מנצבך (עץ אחר)
824. לינה שרה וולף מנצבך (עץ אחר)
825. רבקה רות (נוימן) מקלב (עץ אחר)
826. איטי סוקולבסקי מרקביץ' (עץ אחר)
827. בתיה (זליבנסקי) מרקביץ' (עץ אחר)
828. אליסף שמואל מרקוביץ (עץ אחר)
829. אמיתי מרקוביץ (עץ אחר)
830. בנימין זאב מרקוביץ (עץ אחר)
831. דוד מאיר מרקוביץ (עץ אחר)
832. דרור מרקוביץ (עץ אחר)
833. הדס אשל מרקוביץ (עץ אחר)
834. הדר מלכה מרקוביץ (עץ אחר)
835. טוביהו מרקוביץ (עץ אחר)
836. יונתן צבי מרקוביץ (עץ אחר)
837. יעקב מרקוביץ (עץ אחר)
838. מעיין אמונה מרקוביץ (עץ אחר)
839. ניצן חן מרקוביץ (עץ אחר)
840. עדי טובה גריסרו מרקוביץ (עץ אחר)
841. עדי פיינר מרקוביץ (עץ אחר)
842. רחל מלכה מרקוביץ (עץ אחר)
843. תהילה מרקוביץ (עץ אחר)
844. אורי מררי (עץ אחר)
845. איל מררי (עץ אחר)
846. חנן מררי (עץ אחר)
847. יהודית (כהן) מררי (עץ אחר)
848. יעקב צבי מררי (עץ אחר)
849. ישי מררי (עץ אחר)
850. נורית צפורה אלתר מררי (עץ אחר)
851. עדי גולן מררי (עץ אחר)
852. רן מררי (עץ אחר)
853. תנחום מררי (עץ אחר)
854. אלחנן נתן נוימן (עץ אחר)
855. אליעזר נוימן (עץ אחר)
856. אשר נוימן (עץ אחר)
857. גדליה נוימן (עץ אחר)
858. יוסף נוימן (עץ אחר)
859. ציפורה ייטל נוימן (עץ אחר)
860. רחל עטל נוימן (עץ אחר)
861. רפאל יהודה נוימן (עץ אחר)
862. שאול נוימן (עץ אחר)
863. שמחה נוימן (עץ אחר)
864. שושנה (שושי) (נרסון) נורמן (עץ אחר)
865. חננאל נידרלנד (עץ אחר)
866. עדי נידרלנד (עץ אחר)
867. רואי נידרלנד (עץ אחר)
868. רננה מילצקי נידרלנד (עץ אחר)
869. תמר אמונה תור ניר-צבי (עץ אחר)
870. יואל נרסון (עץ אחר)
871. יהודה מיכאל סגל (עץ אחר)
872. יעל סגל (עץ אחר)
873. ישעיהו סגל (עץ אחר)
874. לוי סגל (עץ אחר)
875. לימור (קוסמן) סגל (עץ אחר)
876. מאיר אריה סגל (עץ אחר)
877. נועה סגל (עץ אחר)
878. רחל סגל (עץ אחר)
879. לאה זיסל (זליבנסקי) סולוביציק (עץ אחר)
880. רחל תהילה סלומון (עץ אחר)
881. נעם אלימלך סלם (עץ אחר)
882. יוסף סלר (עץ אחר)
883. מיכל נחמה (סגל) סלר (עץ אחר)
884. יוספה ברכה סנדלר (עץ אחר)
885. ניסל אביגיל סנדלר (עץ אחר)
886. שרה נחמה סנדלר (עץ אחר)
887. מיכל לי (רונן) ספדיה (עץ אחר)
888. יותם ספיר (עץ אחר)
889. יפתח ספיר (עץ אחר)
890. נעמי ספיר (עץ אחר)
891. מוריה (חגי) עובדיה (עץ אחר)
892. מתניה עובדיה (עץ אחר)
893. עליזה שרה (אנפנגר) עטקין (עץ אחר)
894. מאורס ל: רינה קראוטהמר עמנואל (עץ אחר)
895. צופיה עמנואל (עץ אחר)
896. רות רוחמה (כהן) עמנואל (עץ אחר)
897. תפארת רחל עמנואל (עץ אחר)
898. אביטל נעמה (מוזס) עמרם (עץ אחר)
899. אברהם אליעזר עקשטיין (עץ אחר)
900. אברהם ישעיהו עקשטיין (עץ אחר)
901. אהרון שלמה עקשטיין (עץ אחר)
902. אהרן עקשטיין (עץ אחר)
903. אהרן עקשטיין (עץ אחר)
904. אריה ליב עקשטיין (עץ אחר)
905. אשר אנשיל עקשטיין (עץ אחר)
906. אשר יעקב עקשטיין (עץ אחר)
907. בונם יואל עקשטיין (עץ אחר)
908. בילא קראסל טויסיג עקשטיין (עץ אחר)
909. גיטל עקשטיין (עץ אחר)
910. דוד אלכסנדר עקשטיין (עץ אחר)
911. הרב משה מנחם עקשטיין (עץ אחר)
912. חיה רחל (אבלס) עקשטיין (עץ אחר)
913. חיים עקשטיין (עץ אחר)
914. יהודה עקשטיין (עץ אחר)
915. יהודה (ינו) עקשטיין (עץ אחר)
916. יהודה הילל עקשטיין (עץ אחר)
917. יהושע עקשטיין (עץ אחר)
918. יהושע אריה עקשטיין (עץ אחר)
919. יהושע אריה עקשטיין (עץ אחר)
920. יוכבד עקשטיין (עץ אחר)
921. יוסף עקשטיין (עץ אחר)
922. יוסף עקשטיין (עץ אחר)
923. ישראל עקשטיין (עץ אחר)
924. ישראל עקשטיין (עץ אחר)
925. ישראל אריה עקשטיין (עץ אחר)
926. לוי יצחק עקשטיין (עץ אחר)
927. מלכה בלומא עקשטיין (עץ אחר)
928. נעמי רות עקשטיין (עץ אחר)
929. נתן בנימין עקשטיין (עץ אחר)
930. פערל עקשטיין (עץ אחר)
931. רייזל עקשטיין (עץ אחר)
932. רפאל אלכסנדר עקשטיין (עץ אחר)
933. שולמית תמר חן גולן עקשטיין (עץ אחר)
934. שלום עקשטיין (עץ אחר)
935. שרה פרידא עקשטיין (עץ אחר)
936. דניאל שלמה (פרנקנברג) פארן (עץ אחר)
937. ה?ד??י ישראל פארן (עץ אחר)
938. נעם גד פארן (עץ אחר)
939. אסנת (שיינפלד) פוגל (עץ אחר)
940. גולדא פוגל (עץ אחר)
941. גיטל (עקשטיין) פוגל (עץ אחר)
942. חיה פוגל (עץ אחר)
943. חיים אליעזר פוגל (עץ אחר)
944. יהודה פוגל (עץ אחר)
945. יואל פוגל (עץ אחר)
946. יוסף פוגל (עץ אחר)
947. יעקב אברהם פוגל (עץ אחר)
948. ישכר דוב פוגל (עץ אחר)
949. ישראל אריה פוגל (עץ אחר)
950. מרים פייגא פוגל (עץ אחר)
951. נתן בנימין פוגל (עץ אחר)
952. עזריאל פוגל (עץ אחר)
953. פרידא ערנטל פוגל (עץ אחר)
954. צבי אלימלך פוגל (עץ אחר)
955. אברהם פוזן (עץ אחר)
956. אוריאל אליעזר פוזן (עץ אחר)
957. אלתר יוסף דב פוזן (עץ אחר)
958. בת-שבע פוזן (עץ אחר)
959. יעקב נפתלי פוזן (עץ אחר)
960. ישראל מאיר פוזן (עץ אחר)
961. רפאל פוזן (עץ אחר)
962. שלמה זלמן פוזן (עץ אחר)
963. שרה קיילא פוזן (עץ אחר)
964. תהילה פוזן (עץ אחר)
965. אסתר (שוורץ) פולישוק (עץ אחר)
966. יעל עדינה פולק (עץ אחר)
967. יעקב פולק (עץ אחר)
968. יצחק פולק (עץ אחר)
969. מיכל פולק (עץ אחר)
970. תמר פולק (עץ אחר)
971. ליאורה פורטה (עץ אחר)
972. יעל (קורצוייל) פורת (עץ אחר)
973. אביעד שמואל פיליפ (עץ אחר)
974. עליזה רוז פיליפ (עץ אחר)
975. חדוה פראדל (בלוי) פינסקי (עץ אחר)
976. הודיה יהודית פיקסלר (עץ אחר)
977. יונית (ארקין) פיקסלר (עץ אחר)
978. ישראל מרדכי פיקסלר (עץ אחר)
979. ישראל דוד פלזנבורג (עץ אחר)
980. לוי יצחק פלזנבורג (עץ אחר)
981. שמחה בונם פלזנבורג (עץ אחר)
982. צפורה (ציפי) (קצבורג) פלסז (עץ אחר)
983. אברהם פקטה (עץ אחר)
984. אביגיל שקדי פריד (עץ אחר)
985. הרב מרדכי דוב פרידמן (עץ אחר)
986. אברהם שרגא צבי פריווער (עץ אחר)
987. יהודה אלימלך פריווער (עץ אחר)
988. יהושע פריווער (עץ אחר)
989. ישראל בן-ציון פריווער (עץ אחר)
990. מרדכי פריווער (עץ אחר)
991. ליבע נחמה בוקסבוים פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
992. משה בעריש פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
993. דבורה (שפר) פרנקל (עץ אחר)
994. גד גאורג פרנקנברג (עץ אחר)
995. דבורה (הופמן) פרנקנברג (עץ אחר)
996. אורי פרקש (עץ אחר)
997. ברק פרקש (עץ אחר)
998. יוסף צאהן (עץ אחר)
999. אהד צארום (עץ אחר)
1000. יעל צארום (עץ אחר)
1001. צלה (אוברנדרפר) צארום (עץ אחר)
1002. שלום צארום (עץ אחר)
1003. רייזל חוה (דונט) צביבל (עץ אחר)
1004. מיכל (פרנקנברג) צדיק (עץ אחר)
1005. אופק צחי (עץ אחר)
1006. ניצן (שיפמן) צחי (עץ אחר)
1007. אביה צ'ריקר (עץ אחר)
1008. אביטל צ'ריקר (עץ אחר)
1009. אודליה צ'ריקר (עץ אחר)
1010. אורטל צ'ריקר (עץ אחר)
1011. אוריה צ'ריקר (עץ אחר)
1012. פר?די דיצה (לוינגר) ק?רפל (עץ אחר)
1013. חוה רייזל (ברזל) קאופמן (עץ אחר)
1014. שמואל קוביטשעק (עץ אחר)
1015. אברהם יצחק קוסמן (עץ אחר)
1016. אוריאל ישעיהו קוסמן (עץ אחר)
1017. איילה יפה קוסמן (עץ אחר)
1018. אליהו קוסמן (עץ אחר)
1019. אמיתי קוסמן (עץ אחר)
1020. בנימין קוסמן (עץ אחר)
1021. בנימין זאב קוסמן (עץ אחר)
1022. הודיה קוסמן (עץ אחר)
1023. חן קוסמן (עץ אחר)
1024. יקיר קוסמן (עץ אחר)
1025. מלכה קוסמן (עץ אחר)
1026. מנוחה גרוסמן קוסמן (עץ אחר)
1027. מרים אסתר גפן קוסמן (עץ אחר)
1028. נדב קוסמן (עץ אחר)
1029. נעמה קוסמן (עץ אחר)
1030. נתן קוסמן (עץ אחר)
1031. אסתר קליין קופרשטיין (עץ אחר)
1032. בנימין זאב קופרשטיין (עץ אחר)
1033. חיה קופרשטיין (עץ אחר)
1034. חיה קליין קופרשטיין (עץ אחר)
1035. יודא אריה קופרשטיין (עץ אחר)
1036. יוכבד קופרשטיין (עץ אחר)
1037. יעקב קופרשטיין (עץ אחר)
1038. יעקב בן-ציון קופרשטיין (עץ אחר)
1039. ישראל קופרשטיין (עץ אחר)
1040. ליבי פרסטר קופרשטיין (עץ אחר)
1041. צארטיל קופרשטיין (עץ אחר)
1042. הרב דובער הכהן קוק (עץ אחר)
1043. בת-שבע (זילברשטרום) קורנבליט (עץ אחר)
1044. אלעזר קורץ (עץ אחר)
1045. יהודה רפאל קורץ (עץ אחר)
1046. אדית רוטשילד קורצוייל (עץ אחר)
1047. יצחק איזי קורצוייל (עץ אחר)
1048. משה קורצוייל (עץ אחר)
1049. חנה ליבא (הלחמי) קיל (עץ אחר)
1050. אחינעם (שיפמן) קינן (עץ אחר)
1051. לאה מערל (דונט) קירשבוים (עץ אחר)
1052. גדליה משה קליגר (עץ אחר)
1053. יהושע זאב קליגר (עץ אחר)
1054. שרה רות (שפירא) קליגר (עץ אחר)
1055. אברהם שרגא צבי קליין (עץ אחר)
1056. אליהו קליין (עץ אחר)
1057. אסתר קליין (עץ אחר)
1058. בונם יואל קליין (עץ אחר)
1059. דבורה קליין (עץ אחר)
1060. דבורה קליין (עץ אחר)
1061. דוד קליין (עץ אחר)
1062. חנוך קליין (עץ אחר)
1063. יהודה קליין (עץ אחר)
1064. יוסף קליין (עץ אחר)
1065. יוסף צבי קליין (עץ אחר)
1066. יעל דורלכר קליין (עץ אחר)
1067. לאה קליין (עץ אחר)
1068. מאיר קליין (עץ אחר)
1069. מינה מינדל (כהן) קליין (עץ אחר)
1070. מלכה בלומא (עקשטיין) קליין (עץ אחר)
1071. מעיין קליין (עץ אחר)
1072. מרדכי קליין (עץ אחר)
1073. מרים פעסל קליין (עץ אחר)
1074. משה קליין (עץ אחר)
1075. משה אברהם קליין (עץ אחר)
1076. נעם קליין (עץ אחר)
1077. נעמי לופיאן קליין (עץ אחר)
1078. פייגא ברכה קליין (עץ אחר)
1079. פראדל לאה קליין (עץ אחר)
1080. צבי קליין (עץ אחר)
1081. צורית קליין (עץ אחר)
1082. ר' ברוך קליין (עץ אחר)
1083. ראובן חיים קליין (עץ אחר)
1084. רון משה אברהם קליין (עץ אחר)
1085. רחל קליין (עץ אחר)
1086. שחר קליין (עץ אחר)
1087. שירה צביה קליין (עץ אחר)
1088. שמואל מרדכי קליין (עץ אחר)
1089. שרה (אזרוביץ') קליין (עץ אחר)
1090. תהילה אביחי קליין (עץ אחר)
1091. מוריה שרה (אזולאי) קלימי (עץ אחר)
1092. אשרת סימה (קוסמן) קלמנטינובסקי (עץ אחר)
1093. ישי קלמנטינובסקי (עץ אחר)
1094. נעמה יהודית קלמנטינובסקי (עץ אחר)
1095. אבי אסף קלר (עץ אחר)
1096. איתי מנחם קלר (עץ אחר)
1097. כרם צבי קלר (עץ אחר)
1098. מוריה (שיפמן) קלר (עץ אחר)
1099. חנה (זילברשטרום) קנייבסקי (עץ אחר)
1100. מנחם מענדל קנייבסקי (עץ אחר)
1101. איילת קנילסקי (עץ אחר)
1102. בנימין קנילסקי (עץ אחר)
1103. משה קנילסקי (עץ אחר)
1104. נפתלי קנילסקי (עץ אחר)
1105. נתן קנילסקי (עץ אחר)
1106. אלישבע קראוס קסלר (עץ אחר)
1107. ברכה קסלר (עץ אחר)
1108. הלל קסלר (עץ אחר)
1109. הרב נתן קסלר (עץ אחר)
1110. חיה קסלר (עץ אחר)
1111. חיים מנדל מרדכי קסלר (עץ אחר)
1112. טובה בונא קסלר (עץ אחר)
1113. טובה בונא קסלר (עץ אחר)
1114. יעקב מיכאל קסלר (עץ אחר)
1115. ישראל קסלר (עץ אחר)
1116. נחמה קסלר (עץ אחר)
1117. נחמה רות ג'ייקובס קסלר (עץ אחר)
1118. ציפורה קליין קסלר (עץ אחר)
1119. רחל אפרת גורא קסלר (עץ אחר)
1120. שמחה קסלר (עץ אחר)
1121. דבורה לאה (זילברשטרום) קפלן (עץ אחר)
1122. מושקא קפלן (עץ אחר)
1123. נחום דוב בער קפלן (עץ אחר)
1124. בני הכהן קצבורג (עץ אחר)
1125. לאה (הירש) קצבורג (עץ אחר)
1126. מיכאל (מיקי) הכהן קצבורג (עץ אחר)
1127. משה הכהן קצבורג (עץ אחר)
1128. יעקב קרביץ (עץ אחר)
1129. אליהו אהרון קרויזר (עץ אחר)
1130. אסתר (שוורץ) קרויזר (עץ אחר)
1131. מנחם מנדל קרויזר (עץ אחר)
1132. שירלי רות קרויזר (עץ אחר)
1133. רבקה (ברייער) קריימר (עץ אחר)
1134. אסתר קרלבך (עץ אחר)
1135. חיה רחל קרלבך (עץ אחר)
1136. נחמן זאב קרלבך (עץ אחר)
1137. נתן משה קרלבך (עץ אחר)
1138. צפורה מאיר קרלבך (עץ אחר)
1139. שמואל מנחם אייזק קרלבך (עץ אחר)
1140. יעל (פארן) קרני (עץ אחר)
1141. חיה בלומא כהן ראטה (עץ אחר)
1142. אסתר פרומעט (נוימן) ראם (עץ אחר)
1143. רבקה ראם (עץ אחר)
1144. רות ראם (עץ אחר)
1145. שאול ראם (עץ אחר)
1146. רוית (פרוסט) רגב (עץ אחר)
1147. טילה (ברס) רובין (עץ אחר)
1148. עליזה רחל רובין (עץ אחר)
1149. מאיר זלמן רובינשטיין (עץ אחר)
1150. תהילה יוכבד רוזנבלט (עץ אחר)
1151. יחזקאל רוזנפלד (עץ אחר)
1152. עלא חנה (בינדר) רוזנפלד (עץ אחר)
1153. רבקה (סגל) רוזנפלד (עץ אחר)
1154. רבקה רינה (אלון) רוזנצויג (עץ אחר)
1155. איילה ברכה רוזנר (עץ אחר)
1156. דבורה (שווב) רוזנר (עץ אחר)
1157. יחיאל פישל רוזנר (עץ אחר)
1158. נעמה רחל רוזנר (עץ אחר)
1159. שושנה יהודית רוזנר (עץ אחר)
1160. שמואל חיים רוזנר (עץ אחר)
1161. תהילה רוזנר (עץ אחר)
1162. נעמה (הלחמי) רוט (עץ אחר)
1163. רבקה (דונט) רוט (עץ אחר)
1164. רחל (עקשטיין) רוט (עץ אחר)
1165. שירה דבורה (סגל) רוט (עץ אחר)
1166. תמר רוט (עץ אחר)
1167. רבקה תמר (אקרמן) רוטמן (עץ אחר)
1168. אביגיל עדינה רונן (עץ אחר)
1169. אהרן רונן (עץ אחר)
1170. אורי רונן (עץ אחר)
1171. אליה מעין רונן (עץ אחר)
1172. מאיר מייק רונן (עץ אחר)
1173. שלומית (וילשטיין) רונן (עץ אחר)
1174. תמר יהודית רונן (עץ אחר)
1175. אלישבע מרים (אקרמן) ריבלין (עץ אחר)
1176. מלכה ריבלין (עץ אחר)
1177. נפתלי ריבלין (עץ אחר)
1178. שמשון רפאל ריבלין (עץ אחר)
1179. שרה ריבלין (עץ אחר)
1180. דבורה לאה רייזל (עץ אחר)
1181. טובה גיטל רייזל (עץ אחר)
1182. פריידי אהובה (אקרמן) רייזל (עץ אחר)
1183. שרה רייזל (עץ אחר)
1184. רבקה (וייס) רייזמאן (עץ אחר)
1185. אפרת שושנה (כהן) רייך (עץ אחר)
1186. ידידיה רייך (עץ אחר)
1187. שמואל רייך (עץ אחר)
1188. מנחם רייניץ (עץ אחר)
1189. אברהם ישעיהו ריינר (עץ אחר)
1190. אהרן דוד ריינר (עץ אחר)
1191. אליהו ריינר (עץ אחר)
1192. אסתר ריינר (עץ אחר)
1193. בנימין זאב ריינר (עץ אחר)
1194. הרב שמעון חיים ריינר (עץ אחר)
1195. יהונתן ריינר (עץ אחר)
1196. יוסף ריינר (עץ אחר)
1197. יעקב זלמן ריינר (עץ אחר)
1198. ישראל מאיר ריינר (עץ אחר)
1199. לאה (כהן) ריינר (עץ אחר)
1200. מנחם אלעזר ריינר (עץ אחר)
1201. משה דב ריינר (עץ אחר)
1202. עדנה ריינר (עץ אחר)
1203. צבי יהודה ריינר (עץ אחר)
1204. צבי יהודה ריינר (עץ אחר)
1205. שושנה ריינר (עץ אחר)
1206. חיה מושקא (זילברשטרום) רסקין (עץ אחר)
1207. אלונה רצאבי (עץ אחר)
1208. יהלה רצאבי (עץ אחר)
1209. מישב (שפיצר) רצאבי (עץ אחר)
1210. חיים יצחק ש?פ?רו?נ?ג (עץ אחר)
1211. הדר (הלפרן) שדה (עץ אחר)
1212. אילה שדיאל (עץ אחר)
1213. אליעזר שדיאל (עץ אחר)
1214. יהושע שדיאל (עץ אחר)
1215. ישראל שדיאל (עץ אחר)
1216. צביה שדיאל (עץ אחר)
1217. שפרה שדיאל (עץ אחר)
1218. אברהם אליהו שווב (עץ אחר)
1219. איילה מלכה שווב (עץ אחר)
1220. אלישבע שווב (עץ אחר)
1221. הדסה פריידי שווב (עץ אחר)
1222. יהודית חיה שווב (עץ אחר)
1223. מרים נחמה שווב (עץ אחר)
1224. נתנאל יעקב שווב (עץ אחר)
1225. אברהם שוורץ (עץ אחר)
1226. דוד ישעיהו שוורץ (עץ אחר)
1227. דוד ישעיהו שוורץ (עץ אחר)
1228. מרדכי מאיר שוורץ (עץ אחר)
1229. מרים איזנבך שוורץ (עץ אחר)
1230. משה צבי שוורץ (עץ אחר)
1231. צבי שוורץ (עץ אחר)
1232. רבקה שוורץ (עץ אחר)
1233. שושנה (כהן-קובלסקי) שולמן (עץ אחר)
1234. רחל (שוורץ) שור (עץ אחר)
1235. אסתר (זילברשטרום) שחט (עץ אחר)
1236. מנחם מענדל שחט (עץ אחר)
1237. דבורה פריידא (עקשטיין) שטיינברג (עץ אחר)
1238. פרל (דונט) שטיינברג (עץ אחר)
1239. הרב אהרון (ארנולד) שטיינהוז (עץ אחר)
1240. הרב דוב זאב (ברנרד וולף) שטיינהוז (עץ אחר)
1241. הרב יהודה שטיינהוז (עץ אחר)
1242. הרב יוסף חיים שטיינהוז (עץ אחר)
1243. הרב יעקב מאיר שטיינהוז (עץ אחר)
1244. הרב נפתלי צבי שטיינהוז (עץ אחר)
1245. נחמה חיה (זוננפלד) שטיינהוז (עץ אחר)
1246. אסתר שטראוס (עץ אחר)
1247. ידידיה שטראוס (עץ אחר)
1248. שמואל שטרום (עץ אחר)
1249. הרב ישראל יוסף שטרן (עץ אחר)
1250. אליעזר שיינברג (עץ אחר)
1251. מאיר בן-ציון שיינברג (עץ אחר)
1252. רות שיינברג (עץ אחר)
1253. אסתר (טאובר) שיינפלד (עץ אחר)
1254. יפעת שיינפלד (עץ אחר)
1255. משה שמואל שיינפלד (עץ אחר)
1256. אסתר יטל (זליבנסקי) שיף (עץ אחר)
1257. גפן מאירה שיפמן (עץ אחר)
1258. דלב אליעזר שיפמן (עץ אחר)
1259. יעל צפורה שיפמן (עץ אחר)
1260. יצחק אלחנן שיפמן (עץ אחר)
1261. נבו שיפמן (עץ אחר)
1262. שניר חיים שיפמן (עץ אחר)
1263. חיה שרה (שפר) שכטר (עץ אחר)
1264. שיינדל יפה (זליבנסקי) שכטר (עץ אחר)
1265. איטה קיילא (דונט) שמעון (עץ אחר)
1266. אברהם יצחק שפיגל (עץ אחר)
1267. אילה (כהן) שפיגל (עץ אחר)
1268. אבישג גלטשטיין שפיצר (עץ אחר)
1269. הסופר ר' שלמה שפיצר (עץ אחר)
1270. יגל שפיצר (עץ אחר)
1271. יובל שפיצר (עץ אחר)
1272. לואיזה ליבא ליביה (קונשטאט) שפיצר (עץ אחר)
1273. נוגה שפיצר (עץ אחר)
1274. עומר משה שפיצר (עץ אחר)
1275. ציון מרים שפיצר (עץ אחר)
1276. ר' דוד שפיצר (עץ אחר)
1277. שי שפיצר (עץ אחר)
1278. אברהם שפירא (עץ אחר)
1279. אסתר פריידא שפירא (עץ אחר)
1280. הילה נחמה גורסברד שפירא (עץ אחר)
1281. הרב נפתלי אהרן בצלאל שפירא (עץ אחר)
1282. חיים יהודה לייב שפירא (עץ אחר)
1283. חסא רחל (בינדר) שפירא (עץ אחר)
1284. מנחם יהושע זאב וועלועל שפירא (עץ אחר)
1285. מרים פרקוף שפירא (עץ אחר)
1286. רחל איטה מלכה (הויזמן) שפירא (עץ אחר)
1287. שלמה זלמן שפירא (עץ אחר)
1288. שרגא פייבל שפירא (עץ אחר)
1289. אברהם אלימלך שפר (עץ אחר)
1290. אהרן שפר (עץ אחר)
1291. אהרן שפר (עץ אחר)
1292. אלטע חנה שפר (עץ אחר)
1293. אשר שפר (עץ אחר)
1294. בלומה יהודית (שוורץ) שפר (עץ אחר)
1295. בריינא פריידא שפר (עץ אחר)
1296. גולדה שפר (עץ אחר)
1297. דוד שלמה שפר (עץ אחר)
1298. חיה שפר (עץ אחר)
1299. חיה גיטל כהן שפר (עץ אחר)
1300. חיה מאטל שפר (עץ אחר)
1301. חיים יהודה שפר (עץ אחר)
1302. חיים יהודה שפר (עץ אחר)
1303. חנה שפר (עץ אחר)
1304. חנה ברכה שפר (עץ אחר)
1305. יוסף שפר (עץ אחר)
1306. יוסף שפר (עץ אחר)
1307. יחיאל מיכאל שפר (עץ אחר)
1308. יעקב שפר (עץ אחר)
1309. יעקב אלחנן שפר (עץ אחר)
1310. יעקב מאיר שפר (עץ אחר)
1311. יצחק שפר (עץ אחר)
1312. מרדכי צבי שפר (עץ אחר)
1313. מרים שפר (עץ אחר)
1314. מרים צערטל שפר (עץ אחר)
1315. משה זאב שפר (עץ אחר)
1316. נחמה ליבא שפר (עץ אחר)
1317. ציפורה שפר (עץ אחר)
1318. רבקה למברגר שפר (עץ אחר)
1319. רחל פראדיל שפר (עץ אחר)
1320. שאול שפר (עץ אחר)
1321. שרה שפר (עץ אחר)
1322. שרה שפר (עץ אחר)
1323. חיים יעקב צבי שפרונג (עץ אחר)
1324. רות מיכל שקוביצקי (עץ אחר)
1325. רחל (שוורץ) שקוביצקי (עץ אחר)
1326. שלומית אסתר (אנפנגר) שרעבי (עץ אחר)
1327. הילה צילה תורג'מן (עץ אחר)
1328. מעיין תורג'מן (עץ אחר)
1329. שרה נחמה (כהן) תורג'מן (עץ אחר)
1330. פלג תימור (עץ אחר)
ערים במאגר
1. Yerushalaim
2. Yerushalaim כט אלול ס"ה
4. Yerushalaim. מלחמת השיחרור
5. בני ברק או Yerushalaim
6. העיר העתיקה, Yerushalaim, מלחמת השיחרור,
7. תאונת-דרכים, Yerushalaim


חיפוש בקורות חיים


49 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(4/9/2021) ?? ???? ?'???"? עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון