אנא שילחו תמונות

תוצאות חיפוש - Yerushalaim
חיפוש בקורות חייו


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 1330)
1. אדרת (קוסמן)
2. חיה ציפורה פייגל (לוינגר) (עץ אחר)
3. יערה (כהן)
4. שרה הענדל (שוורץ)
5. הרב מאיר שלמה (מיקשא, מקסמיליאן) כהן (עץ אחר)
6. אבנר אבגי
7. ברק אבגי
8. דוד אבגי
9. הילה (חגי) אבגי
10. נוגה אבגי
11. מרב שרה (ליאון) אבוחצירא
12. גרשון אוברנדרפר אבידור (עץ אחר)
13. דניאלה וולף אבידור (עץ אחר)
14. ימית אבידור (עץ אחר)
15. רענן אבידור (עץ אחר)
16. אברהם אליעזר אבלס (עץ אחר)
17. גבריאל אבלס (עץ אחר)
18. גיטל אבלס (עץ אחר)
19. יוכבד אבלס (עץ אחר)
20. לאה אבלס (עץ אחר)
21. פרידא (עקשטיין) אבלס (עץ אחר)
22. רחל פערל אבלס (עץ אחר)
23. רייזל אבלס (עץ אחר)
24. אברהם יהושע אדלר (עץ אחר)
25. בן אדלר (עץ אחר)
26. ברכה אדלר (עץ אחר)
27. גיטל אדלר (עץ אחר)
28. הדסה (סגל) אדלר
29. יודא אריה אדלר (עץ אחר)
30. לאה טויבא אדלר (עץ אחר)
31. מלכה חנה אדלר (עץ אחר)
32. מלכה מינדל אדלר (עץ אחר)
33. רחל אדלר
34. אביה אהלי (עץ אחר)
35. חרות אהלי (עץ אחר)
36. מאור אהלי (עץ אחר)
37. חיה (לוי) אהרון
38. אברהם יהודה אהרנפלד (עץ אחר)
39. יעקב שלום אהרנפלד (עץ אחר)
40. ישראל שמואל אהרנפלד (עץ אחר)
41. אהובה (פונרסקי) אוברנדרפר (עץ אחר)
42. אסתר אידה (גולדברגר) אוברנדרפר (עץ אחר)
43. יעקב אוברנדרפר (עץ אחר)
44. תמר שרה (מנצבך) אודרברג (עץ אחר)
45. רבקה רות (זליבנסקי) אוורבוך
46. אבא חייא אויש (עץ אחר)
47. אביגדור אויש (עץ אחר)
48. אברהם צבי אויש (עץ אחר)
49. אלימלך אויש (עץ אחר)
50. ביילא אויש (עץ אחר)
51. גיטל לוריא אויש (עץ אחר)
52. הרב יחיאל מיכל אויש (עץ אחר)
53. חיה ברמינקה אויש (עץ אחר)
54. חיים אויש (עץ אחר)
55. מנחם אריה מרדכי אויש (עץ אחר)
56. מרים ברכה פריד אויש (עץ אחר)
57. משה אויש (עץ אחר)
58. פייגא חיה הינדא אויש (עץ אחר)
59. פראדל לוינגר אויש (עץ אחר)
60. רחל לאה מאנן אויש (עץ אחר)
61. שלום אויש (עץ אחר)
62. שלום אויש (עץ אחר)
63. שמחה בונם אויש (עץ אחר)
64. שמחה בונם אויש (עץ אחר)
65. שמחה בונם אויש (עץ אחר)
66. הרב יצחק אונא (עץ אחר)
67. שמואל נתנאל שרגא אופמאן
68. אהרן אופן (עץ אחר)
69. אלימלך אופן (עץ אחר)
70. בתיה אופן (עץ אחר)
71. הרב מנחם מענדל אופן (עץ אחר)
72. חיה מושקא אופן (עץ אחר)
73. חנה אופן (עץ אחר)
74. מרדכי אופן (עץ אחר)
75. שלום דוב בער אופן (עץ אחר)
76. שמואל אופן (עץ אחר)
77. שניאור זלמן אופן (עץ אחר)
78. יואב אור
79. יעלה אור
80. עידית (וילשטיין) אור
81. תומר אור
82. רעות אזולאי (עץ אחר)
83. אורית (קליין) אייגנר (עץ אחר)
84. אלחנן אייגנר (עץ אחר)
85. חמדת מינה אייגנר (עץ אחר)
86. מרדכי אייגנר (עץ אחר)
87. מתניה אייגנר (עץ אחר)
88. רננה אייגנר (עץ אחר)
89. רעות אייגנר (עץ אחר)
90. איתן אייזנשטיין
91. טליה אייזנשטיין
92. ליבי אייזנשטיין
93. מאיר אייזנשטיין
94. פראדיל (זילברשטרום) איינהורן
95. יונה אלה (עץ אחר)
96. אלימלך (מישי אייכבאום) אלון (עץ אחר)
97. דוד אלון (עץ אחר)
98. מרים (וילמה ארנקה) סצ'ני אלון (עץ אחר)
99. משה (מוני אייכבאום) אלון (עץ אחר)
100. נאוה רחל אלון (עץ אחר)
101. נורית אלון (עץ אחר)
102. אליהו אדי אלט (עץ אחר)
103. בת אלט (עץ אחר)
104. דור חיים אלט (עץ אחר)
105. יואב אלט (עץ אחר)
106. יונה אילה אברג'ל אלט (עץ אחר)
107. יעקב אלט (עץ אחר)
108. יצחק טומס אלט (עץ אחר)
109. לאה (אלט) אלטמן
110. אסתר פרידה (פוזן) אליפנט (עץ אחר)
111. ישראל אליקים אליפנט (עץ אחר)
112. רן אלשיך
113. ברטה בלימא בלומה (וייס) אנגל (עץ אחר)
114. אהרון ארתור מקס אנפנגר (עץ אחר)
115. בועז אנפנגר (עץ אחר)
116. ג'נט קרולה אוברדורפר (אוברנדרפר) אנפנגר (עץ אחר)
117. מיכאל יוסף אנפנגר (עץ אחר)
118. צביה בתיה אנפנגר (עץ אחר)
119. רותי גורפינקל אנפנגר (עץ אחר)
120. אלטר ברוך מאיר אסטרייכער (עץ אחר)
121. שלום בנציון אסטרייכער (עץ אחר)
122. איילה אפטר
123. אליעזר אפטר
124. אפרת אפטר
125. יעל שוימר אפטר
126. משה צבי אפטר
127. משה צבי אפטר
128. שושנה פייגע אודרברג אפטר
129. מיכל (שדיאל) אפרתי (עץ אחר)
130. בצלאל אקרמן (עץ אחר)
131. טובה אקרמן (עץ אחר)
132. משה יהודה חיים אקרמן (עץ אחר)
133. ברכה (נוימן) ארלנגר
134. הודיה ארנד (עץ אחר)
135. חזקיה ארנד (עץ אחר)
136. נעם ארנד (עץ אחר)
137. נעמי ארנד (עץ אחר)
138. רוחמה יוכבד (אקרמן) ארנד (עץ אחר)
139. שירה ארנד (עץ אחר)
140. רפאל ארנפרוינד
141. חיה שרה (קליין) ארצי (עץ אחר)
142. עובד ארקין
143. עלמא ארקין
144. קדם בירן ארקין
145. אסתר רבקה דרוקרש אשל (עץ אחר)
146. ישראל משה אשל (עץ אחר)
147. אברהם אליעזר באנדא (עץ אחר)
148. בונם יואל באנדא (עץ אחר)
149. גיטל באנדא (עץ אחר)
150. זעלדא (עקשטיין) באנדא (עץ אחר)
151. חיים באנדא (עץ אחר)
152. מלכה בלומא באנדא (עץ אחר)
153. פנחס מרדכי באנדא (עץ אחר)
154. אריאל בבאי
155. תחיה זהבה (מרקוביץ) בבאי
156. שלום בוטבול (עץ אחר)
157. מינקה מינדל (רוט) בוימל
158. Max בוקסבאום (עץ אחר)
159. אברהם ברוך בורשטיין (עץ אחר)
160. דבורה לאה (דולי) בכר בורשטיין (עץ אחר)
161. יעקב מאיר בורשטיין (עץ אחר)
162. ישראל אריה לייב בורשטיין (עץ אחר)
163. שמואל בורשטיין (עץ אחר)
164. שניאור זלמן בורשטיין (עץ אחר)
165. יהודית (טאובר) ביכלר
166. ברוך הכהן בינדר (עץ אחר)
167. זאב הכהן בינדר (עץ אחר)
168. חנוך שרגא הכהן בינדר (עץ אחר)
169. יהודה הכהן בינדר (עץ אחר)
170. יוסף חיים הכהן בינדר (עץ אחר)
171. יעקב מאיר הכהן בינדר (עץ אחר)
172. יצחק הכהן בינדר (עץ אחר)
173. לביה (שטיינהוז) בינדר (עץ אחר)
174. משה דוד הכהן בינדר (עץ אחר)
175. עקיבא דב הכהן בינדר (עץ אחר)
176. צבי אריה הכהן בינדר (עץ אחר)
177. שלמה זלמן הכהן בינדר (עץ אחר)
178. ניצה יוכבד (קליין) בינקה (עץ אחר)
179. יעל (ארקין) ביר
180. מרים מרתה קסנר בישיץ (עץ אחר)
181. ברוך יהודה ליב בלוי
182. הדסה אסתר בלוי
183. חיים אורי בלוי
184. ישעיהו בלוי
185. ישראל רפאל בלוי
186. מנחם מענדל בלוי
187. פרץ אוריאל בלוי
188. רבקה (זילברשטרום) בלוי
189. רחל טמרל בלוי
190. שלום דובער בלוי
191. ברוך בלויא
192. אילה בלס (עץ אחר)
193. אלחנן בלס (עץ אחר)
194. אסתר בלס (עץ אחר)
195. דוד ירמיהו בלס (עץ אחר)
196. יהונתן בלס (עץ אחר)
197. יעל בלס (עץ אחר)
198. יצחק בלס (עץ אחר)
199. שרה צביה לוי בלס (עץ אחר)
200. בן בלץ (עץ אחר)
201. גילי קרלה בלץ (עץ אחר)
202. אברהם בנדיקט (עץ אחר)
203. זאב בנדיקט (עץ אחר)
204. חזקיהו שרגא בנדיקט (עץ אחר)
205. יצחק בנדיקט (עץ אחר)
206. מרגלית צפורה בנדיקט (עץ אחר)
207. נתן צבי בנדיקט (עץ אחר)
208. רחל קנפפלמכר בנדיקט (עץ אחר)
209. רייצא רעכיל בנדיקט (עץ אחר)
210. רייזל (זילברשטרום) בק
211. חוה בראך (עץ אחר)
212. מנוחה ברינגר בראך (עץ אחר)
213. פרידה זילברצוייג בראך (עץ אחר)
214. יהודה ליב ברג
215. יוסף אהרון ברג
216. יצחק דוב ברג
217. ציפורה תהילה (לוי) ברג
218. רחל אסתר ברג
219. דוד בר-גבע (עץ אחר)
220. אריה ליב ברגר
221. דבורה (זילברשטרום) ברגר
222. צבי זולטן זולי ברגר (עץ אחר)
223. נחמה (שיינפלד) ברודי (עץ אחר)
224. אסתר שושנה (גולדשמידט) ברויאר (עץ אחר)
225. דניאל ברויאר (עץ אחר)
226. יהודה ברויאר (עץ אחר)
227. ישראל יעקב ברויאר (עץ אחר)
228. מיכל ברויאר (עץ אחר)
229. נחמה ברויאר (עץ אחר)
230. שרה חיה ברויאר (עץ אחר)
231. תמר ברויאר (עץ אחר)
232. אברהם יעקב ברזל (עץ אחר)
233. אסתר (קליין) ברזל (עץ אחר)
234. הדסה אייזנשטיין ברזל (עץ אחר)
235. חיה שרה ברזל (עץ אחר)
236. יחיאל אלעזר ברזל (עץ אחר)
237. ישראל יונתן בנימין ברזל (עץ אחר)
238. מרדכי שלמה ברזל (עץ אחר)
239. מרים מינה ברזל (עץ אחר)
240. משה זאב ברזל (עץ אחר)
241. שמחה ברזל (עץ אחר)
242. שמעון ברזל (עץ אחר)
243. שמעון ברזל (עץ אחר)
244. שרה (טאובר) בריינס
245. אסתר (זליבנסקי) ברנבוים
246. איתן ברנד
247. אלון דוד ברנד
248. יאיר ברנד
249. רחל ברנד
250. ברכה ברנשטיין
251. רחל (שפר) ברנשטיין
252. אהרן יצחק יהודה ברס (עץ אחר)
253. איטה רחל ברס (עץ אחר)
254. יעקב ברס (עץ אחר)
255. מרדכי ברס (עץ אחר)
256. נתן ברס (עץ אחר)
257. אביגיל רחל (שווב) גודינגר (עץ אחר)
258. יהונתן גודינגר (עץ אחר)
259. מנחם אריה גודינגר (עץ אחר)
260. אלכסנדר זושא גודלבסקי (עץ אחר)
261. חיה בונא גודלבסקי (עץ אחר)
262. עטרת גוטמן (עץ אחר)
263. שלמה חיים גוטמן (עץ אחר)
264. אלימלך גוטפרינד (עץ אחר)
265. לאה (לוי) גוטשטיין
266. אליה צבי גולדמן
267. יהונתן דוב מרדכי גולדמן
268. לאה נירה (מרקוביץ) גולדמן
269. ליאור גולדמן
270. ברכה (ברזל) גולדשטיין (עץ אחר)
271. אפרים מנחם גולדשמידט (עץ אחר)
272. בתיה רוזנטלר גולדשמידט (עץ אחר)
273. הדס גולדשמידט (עץ אחר)
274. יעקב ישראל גולדשמידט (עץ אחר)
275. ישראל טוביה גולדשמידט (עץ אחר)
276. מרדכי מנחם גולדשמידט (עץ אחר)
277. נעמה שרה גולדשמידט (עץ אחר)
278. חנה פריידה (מוזס) גולריז
279. רפאל גולריז
280. מושקא (וישצקי) גורביץ
281. רות רייזי מלכה (מוזס) גזית
282. הדר גיל (עץ אחר)
283. רננה (שיפמן) גיל (עץ אחר)
284. אבינעם גילה (עץ אחר)
285. יונתן גילה (עץ אחר)
286. יעל גילה (עץ אחר)
287. ישורון גילה (עץ אחר)
288. מרדכי (גולדשטיין) גילה (עץ אחר)
289. משה יצחק גילה (עץ אחר)
290. צורי גילה (עץ אחר)
291. חנה (זילברשטרום) גינזבורג
292. אילה גינסברגר (עץ אחר)
293. אריה יעקב גינסברגר (עץ אחר)
294. חנה קנטור גינסברגר (עץ אחר)
295. מתתיהו גינסברגר (עץ אחר)
296. צבי נתן גינסברגר (עץ אחר)
297. רות גינסברגר (עץ אחר)
298. שירה גינסברגר (עץ אחר)
299. שלמה יצחק גינסברגר (עץ אחר)
300. תמר גינסברגר (עץ אחר)
301. חסיה (גולדשמידט) גלאי (עץ אחר)
302. הרב משה שמואל גלזנר (עץ אחר)
303. איילה הינדל (ריינר) גליק
304. צארטיל עדינה גליק
305. צבי יהודא גליק
306. גיטה (הירש) גלר (עץ אחר)
307. אמונה גמליאל
308. יהודה גמליאל
309. עדיה (חגי) גמליאל
310. איתמר גנדל
311. בלומה גרינבוים גנדל
312. בנימין זאב גנדל
313. יהודה גנדל
314. יצחק גנדל
315. מיכל גבירשטיין גנדל
316. ציפורה גנדל
317. שמשון גנדל
318. נטע גנס
319. נעם גנס
320. בנימין זאב הכהן גרוס (עץ אחר)
321. אלעזר מרדכי (מוטי) גרוסמן
322. דינה פעשא גרוסמן
323. זלמן גרוסמן
324. חנה שיינא (זילברשטרום) גרוסמן
325. ישראל גרוסמן
326. מושקא מריאשה גרוסמן
327. איטא גרינבוים
328. רחל גרינבוים
329. צבי הי"ד גרינברגר (עץ אחר)
330. אברהם צבי גרינוואלד
331. דוד גרינוואלד (עץ אחר)
332. חיים גרינוואלד
333. יהודית עהרנפלד גרינוואלד
334. יוכבד גרינוואלד
335. מרים רויזא גרינוואלד (עץ אחר)
336. אלה גרסטל (עץ אחר)
337. יעל (שדיאל) גרסטל (עץ אחר)
338. ניצן גרסטל (עץ אחר)
339. משה דה-סמיט (עץ אחר)
340. אהרון יחיאל דויטש (עץ אחר)
341. אביגדור חיים דונט (עץ אחר)
342. אביגדור חיים דונט (עץ אחר)
343. אביגדור חיים (ויקטור) דונט (עץ אחר)
344. אהרן פנחס אליהו דונט (עץ אחר)
345. אוריאל דונט (עץ אחר)
346. אילה דונט (עץ אחר)
347. אליעזר דונט (עץ אחר)
348. זעליג אריה לייב (ארי) דונט (עץ אחר)
349. חיה מרים ברוורמן דונט (עץ אחר)
350. חיים מאיר דונט (עץ אחר)
351. טילע (שוורץ) דונט (עץ אחר)
352. ידידיה דונט (עץ אחר)
353. יהודה דונט (עץ אחר)
354. יואב דונט (עץ אחר)
355. יעקב יצחק דונט (עץ אחר)
356. יצחק דונט (עץ אחר)
357. יצחק אהרן דונט (עץ אחר)
358. ישראל דונט (עץ אחר)
359. לאה רובין דונט (עץ אחר)
360. מנחם מנדל דונט (עץ אחר)
361. מנחם מנדל דונט (עץ אחר)
362. משה דונט (עץ אחר)
363. משה (מור) דונט (עץ אחר)
364. משה אהרן דונט (עץ אחר)
365. נתן דונט (עץ אחר)
366. נתן דונט (עץ אחר)
367. פריידל שולמית ידועב דונט (עץ אחר)
368. צבי דונט (עץ אחר)
369. רבקה אנגל דונט (עץ אחר)
370. רחל דונט (עץ אחר)
371. רחל דונט (עץ אחר)
372. רחל דונט ביינהקר דונט (עץ אחר)
373. רייזל (רוזה) דונט (עץ אחר)
374. רפאל דונט (עץ אחר)
375. רפאל דונט (עץ אחר)
376. שלום דונט (עץ אחר)
377. שלמה דונט (עץ אחר)
378. שלמה לייב דונט (עץ אחר)
379. שמעון זימל (שימי) דונט (עץ אחר)
380. שמשון רפאל דונט (עץ אחר)
381. שרה קלמן דונט (עץ אחר)
382. שרה רייזל דונט (עץ אחר)
383. תהילה טילה דונט (עץ אחר)
384. אסתר פניה (אתי) רוזנצויג דור-און (עץ אחר)
385. בנימין (בני) אוברנדרפר דור-און (עץ אחר)
386. אברהם דושינסקי
387. אילה דושינסקי
388. איתי יעקב דושינסקי
389. בנימין זאב דושינסקי
390. בן-ציון דושינסקי
391. חיים מתתיהו דושינסקי
392. חנה (שוורץ) דושינסקי
393. יואל דושינסקי
394. ישראל דושינסקי
395. מיכאל דושינסקי
396. נעמי דושינסקי
397. רבקה דושינסקי
398. אילה בלה (ברנד) דמסט
399. רחל (שטיינהוז) האס (עץ אחר)
400. זאב הויזמן
401. שרה רות (זילברשטרום) הויזמן
402. בת-שבע (זילברשטרום) הולצברג
403. חנה הולצברג
404. מוסיא הולצברג
405. יהודית הורוביץ
406. יוסף יצחק הורוביץ (עץ אחר)
407. יוסף יצחק הורוביץ (עץ אחר)
408. מנחם מענדל הורוביץ (עץ אחר)
409. מנחם מענדל הורוביץ
410. רבקה פראדל (זילברשטרום) הורוביץ
411. שמואל הורוביץ (עץ אחר)
412. בלומה בלנקה הורוויץ
413. הינדל היידי הדוויג (אנגל) הירש (עץ אחר)
414. יעקב צבי הירש (עץ אחר)
415. ישראל הירש (עץ אחר)
416. משה ירמיהו ראובן הירש (עץ אחר)
417. חנה (פרנקנברג) הירשפלד (עץ אחר)
418. פרופ' יזהר הירשפלד (עץ אחר)
419. יניב הלוי (עץ אחר)
420. ענבל (אבידור) הלוי (עץ אחר)
421. אברהם ישעיה הלחמי (עץ אחר)
422. אלישבע תרצה הלחמי (עץ אחר)
423. אסתר הלחמי (עץ אחר)
424. אסתר בריינדל הלחמי (עץ אחר)
425. אפרת הלחמי (עץ אחר)
426. בנימין זאב הלחמי (עץ אחר)
427. הינדא הלחמי (עץ אחר)
428. יהודית הלחמי (עץ אחר)
429. יונה יוכבד הלחמי (עץ אחר)
430. יעקב דוד הלחמי (עץ אחר)
431. יצחק הלחמי (עץ אחר)
432. מאיר הלחמי (עץ אחר)
433. פייגא ברכה הלחמי (עץ אחר)
434. פסיה בנצלביץ הלחמי (עץ אחר)
435. ציפורה מוסקוביץ הלחמי (עץ אחר)
436. צירל צילה חשין הלחמי (עץ אחר)
437. רחל הלחמי (עץ אחר)
438. שמעון שלום הלחמי (עץ אחר)
439. שיינדל רות (קליין) הלי
440. חסד טוביה הלל (עץ אחר)
441. יוחאי נריה הלל (עץ אחר)
442. נוהר אליענה הלל (עץ אחר)
443. עינה מרים הלל (עץ אחר)
444. תחיה מלכה (שפיצר) הלל (עץ אחר)
445. לוי יצחק הלפרין
446. אביאור אפרים הלפרן (עץ אחר)
447. ורד רוזליה רחל הלפרן (עץ אחר)
448. יעקב (יינו) הלפרן (עץ אחר)
449. נגה איטל הלפרן (עץ אחר)
450. רחל רוז'י (אייכבאום) הלפרן (עץ אחר)
451. אריה לב הלר
452. חנניה הלר
453. ישראל יצחק הלר
454. מרדכי יוסף הלר
455. צפורה חנה הלר
456. יהודית (שוורץ) הנפלינג
457. אביגיל הרשטיין הרטשטיין
458. יהודית ייטל הרשטיין הרטשטיין
459. שושנה רבקה (שושי) (זליבנסקי) הרטשטיין
460. טל ורנר הריס (עץ אחר)
461. מיכל הריס (עץ אחר)
462. אהרון מרדכי הרצל
463. אסתר פראדיל (זילברשטרום) הרצל
464. חיה מושקא קלרה הרצל
465. חנה הרצל
466. ישראל יהודה ליב הרצל
467. מנחם מענדל הרצל
468. שניאור זלמן הרצל
469. שרה הרצל
470. בן הרשטיין
471. אילת (מררי) וגמן
472. אסתר ייטל (כהן) וולמן
473. רות (טאובר) וולמן
474. שמואל וולמן
475. בילא רחל (זילברשטרום) וולף
476. חנה וולף
477. מנחם מענדל וולף
478. מרגלית (דונט) ויזל (עץ אחר)
479. מרדכי חגי ויזל (עץ אחר)
480. גיורא נתן וייל
481. חנה ויינר
482. יוסף ויינר
483. יחיאל יהושע ויינר
484. רבקה (שפר) ויינר
485. חיה באשא (טאובר) וייס
486. יוסף וייס
487. משה וייס
488. רחל (גולדברגר) וייס
489. איילה וילנסקי
490. אריאל וילנסקי
491. רבקה פרומט (גנדל) וילנסקי
492. תמר וילנסקי
493. אבינעם וילשטיין
494. חיים וילשטיין
495. מנחם מענדל וילשטיין
496. רחל וילשטיין
497. יצחק וינד
498. נדב הלוי וינקלר
499. נעם הלוי וינקלר
500. נתנאל יאיר אברהם הלוי וינקלר
501. שירה מרים וינקלר
502. תמה רחל וינקלר
503. מנחם מענדל וישצקי
504. משה וישצקי
505. נחמה דינה (זילברשטרום) וישצקי
506. יהונתן ורנר (עץ אחר)
507. ירמיהו ורנר (עץ אחר)
508. חדוה פראדל (קליין) ורקר
509. רחל (פרקש) זבולוני
510. הרב אברהם דב זוננפלד (עץ אחר)
511. חנה שיינא (טאובר) זוננפלד
512. שלמה זלמן זוננפלד (עץ אחר)
513. בלה ז'יטלני
514. דב יהודה ז'יטלני
515. שמעון ז'יטלני
516. שרה ז'יטלני
517. שרה מרים (מימי) (בינדר) זיכרמן (עץ אחר)
518. אליעזר זילברשטרום
519. אסתר צימבליסט זילברשטרום
520. בנימין נחום זילברשטרום
521. בנימין נחום זילברשטרום
522. בנימין נחום זילברשטרום
523. בריינדל מרים זילברשטרום
524. בתיה הורביץ זילברשטרום
525. דבורה לאה הלפרין זילברשטרום
526. הרב אהרן מרדכי זילברשטרום
527. הרב בנימין נחום זילברשטרום
528. הרב בנימין נחום זילברשטרום
529. הרב דוד זילברשטרום
530. הרב חנוך העניך זילברשטרום
531. הרב טוביה זילברשטרום
532. הרב יוסף יצחק זילברשטרום
533. הרב יוסף יצחק זילברשטרום
534. הרב ישראל יונתן זילברשטרום
535. הרב שלמה זילברשטרום
536. חיה שיינא מיכלא זילברשטרום
537. יהודה ליב זילברשטרום
538. יונה אלימלך זילברשטרום
539. יוסף טוביה זילברשטרום
540. יצחק אלחנן זילברשטרום
541. ישעיהו זילברשטרום
542. לאה שגלוב זילברשטרום
543. מאיר שמחה זילברשטרום
544. מושקא זילברשטרום
545. מנחם מענדל זילברשטרום
546. מנחם מענדל זילברשטרום
547. מנחם מענדל זילברשטרום
548. מנחם מענדל זילברשטרום
549. מרים בלומא בר-סלע זילברשטרום
550. מרים שפיגל זילברשטרום
551. משה זילברשטרום
552. משה דוב דובער זילברשטרום
553. נחמה דינה שטרן זילברשטרום
554. פראדל פאני (כהן) זילברשטרום
555. ר' יעקב זאב זילברשטרום
556. רחל זילברשטרום
557. שלום שמחה זילברשטרום
558. שרה רעלקא זילברשטרום
559. שרה שפרה סגל זילברשטרום
560. אברהם זילברשמידט (עץ אחר)
561. בתיה (שולזבכר) זילברשמידט (עץ אחר)
562. אברהם דב זליבנסקי
563. אברהם דב זליבנסקי
564. אברהם חיים דוד זליבנסקי
565. איילה זליבנסקי
566. אילה שרה זליבנסקי
567. אריה זליבנסקי
568. דבורה זליבנסקי
569. דבורה אייזנברג זליבנסקי
570. הרב אריה זליבנסקי
571. הרב יהושע נתן זליבנסקי
572. הרב פנחס זליבנסקי
573. הרב רפאל יצחק זליבנסקי
574. הרב שמחה זליבנסקי
575. יוכבד זליבנסקי
576. מינה גולדה זליבנסקי
577. מנוחה זליבנסקי
578. מרדכי אלתר זליבנסקי
579. משה זליבנסקי
580. נפתלי הערץ זליבנסקי
581. עלא חיה בילא זליבנסקי
582. פינחס זליבנסקי
583. צבי זאב זליבנסקי
584. צביה קליינר זליבנסקי
585. רבקה רות זליבנסקי
586. רפאל זליבנסקי
587. שרה ייטל זליבנסקי
588. אלעזר לודויג זקבך (עץ אחר)
589. הרב יעקב זקבך (עץ אחר)
590. לאה לאנגע זקבך (עץ אחר)
591. משה זרחי (עץ אחר)
592. אביה חגי
593. רפאל חגי
594. אילת (כהן) חזן
595. ידידיה חזן
596. יובל חזן (עץ אחר)
597. שילת חזן
598. ברכה (כהן) חיבה (עץ אחר)
599. ורד (שיפמן) חפץ (עץ אחר)
600. זיו אליהו חפץ (עץ אחר)
601. שחר חוה חפץ (עץ אחר)
602. חיה שרה חרז
603. חיים יהודה חרז
604. חנה (שפר) חרז
605. יצחק צבי חרז
606. משה חרז
607. שלום נח חרז
608. אסתר לייטין טאובר (עץ אחר)
609. ברכה רקובסקי טאובר
610. לאה טאובר
611. מאיר הכהן טאובר
612. נעמי טאובר
613. שלמה הכהן טאובר
614. חנה (שוורץ) טויב
615. יוסף טויב
616. נועה טויב
617. גיטל טויסיג (עץ אחר)
618. דוד מתתיהו טויסיג (עץ אחר)
619. חיה (עקשטיין) טויסיג (עץ אחר)
620. יהודה טויסיג (עץ אחר)
621. יחזקיהו טויסיג (עץ אחר)
622. צבי אלימלך טויסיג (עץ אחר)
623. גדעון פליכס טומשוף (עץ אחר)
624. חיה יוהנה הני (נש) טומשוף (עץ אחר)
625. יוסף אלפרד טומשוף (עץ אחר)
626. שמשון פליכס הי"ד טומשוף (עץ אחר)
627. שפרה שמני טייטלבוים
628. נחמה (פרידמן) טייכטהאל (עץ אחר)
629. אלימלך טרופר (עץ אחר)
630. יפעת (גילה) טרחובר (עץ אחר)
631. משה אריה טרעביטש
632. רבקה טויבה (שוורץ) טשינגל
633. טוביה מרדכי יחזקאל יגלניק
634. נעה גילה יגלניק
635. יעל (אלט) יגן (עץ אחר)
636. מנחם מענדל יעקובוביץ'
637. שמעון יעקובוביץ'
638. שמשון אלימלך יעקובוביץ'
639. אברהם יפה
640. גבריאל אריה יפה
641. דניאל אהרן יפה
642. יעקב יפה
643. ישראל יפה
644. מנחם יפה
645. צילה חוה יפה
646. רבקה יפה
647. פראדל (זילברשטרום) ירוסלבסקי
648. אברהם ישעיהו כהן
649. אהרן (ארמין) כהן (עץ אחר)
650. אורי כהן
651. אחיעד נפתלי כהן
652. אטל כהן
653. איתן כהן
654. אלעזר יהודה כהן
655. אלעזר מנחם כהן
656. אפרת לאה כהן
657. בן כהן
658. בריינדל כהן
659. גילה כהן
660. הרב יעקב צבי כהן
661. הרב נתן כהן
662. חוה רייזל ויספיש כהן
663. חיה כהן
664. חיה וילהלם כהן
665. חיה מושקא (בלוי) כהן
666. חיה רבקה אוירבך כהן
667. חיה רחל (זילברשטרום) כהן
668. חיי שרה (סאלי) (כ''ץ) כהן (עץ אחר)
669. חנה שירה כהן
670. טובה לאה בראון כהן
671. טל כהן
672. יהודה כהן
673. יהודית הלנה (טייטלבוים) כהן (עץ אחר)
674. יהונתן כהן
675. יוכבד לופו כהן
676. יוסף כהן
677. יעל הירש כהן
678. יעקב כהן
679. יעקב אלחנן כהן
680. יעקב צבי כהן
681. ישעיה כהן
682. ישראל חיים כהן
683. לאה ברכה קופשיץ כהן
684. לאה קליין כהן
685. מבשרת בת-שבע כהן
686. מורשה יוכבד כהן
687. מיכאל כהן
688. מרים כהן
689. מרים גיטל כהן
690. משה אליהו כהן
691. משה יהודה כהן
692. משה יהושע כהן
693. משולם זושא כהן
694. נווה כהן
695. נחלה כהן
696. נחמה רבקה כהן
697. נחמן יוסף כהן
698. נתן כהן
699. נתן כהן
700. סימה ורקר כהן
701. עדינה צארטיל כהן
702. פנינה כהן (עץ אחר)
703. פנינה פרל פרצוביץ כהן
704. צופיה שולמית כהן
705. צור יצחק כהן
706. צילה (אונא) כהן
707. צפיה מרים כהן
708. ר' אברהם דוב כהן (עץ אחר)
709. רבקה כהן
710. רבקה ברוכי כהן
711. רבקה רות כהן
712. רבקה רות כהן
713. רוחמה רות (ארנטרוי) כהן
714. רונית טובה קרפ כהן
715. רות כהן
716. רחל איינהורן כהן
717. רעות כהן
718. שיינא כהן
719. שיינדל יפה כהן
720. שמואל כהן
721. שמחה כהן
722. שרה כהן
723. אברהם מנחם כהן-קובלסקי
724. אסתר כהן-קובלסקי
725. הרב חיים בנימין כהן-קובלסקי
726. יפה כהן-קובלסקי
727. משה דוב כהן-קובלסקי
728. צארטיל רבקה כהן-קובלסקי
729. רחל (ריינר) כהן-קובלסקי
730. בת-שבע (זילברשטרום) כ''ץ
731. אהרן לאנגסאם
732. בריינדל (זילברשטרום) לבנוני
733. לוי יצחק לבנוני
734. מנחם מענדל לבנוני
735. חיה מושקא (זילברשטרום) לבקובסקי
736. חנה לבקובסקי
737. דוד לובנשטיין (עץ אחר)
738. משה לובנשטיין (עץ אחר)
739. אברהם מאיר לוי
740. אהרן לוי
741. איילה פראדל לוי
742. אליהו לוי
743. אליהו פנחס לוי
744. אריאל שמעון לוי
745. אשר אנשיל דוד חיים לוי
746. בנימין נחום לוי
747. ברכה לוי
748. גרשון רפאל לוי
749. דבורה לוי
750. דוד אריה לוי
751. הלל לוי
752. חיים משה לוי
753. חנה שירה לוי
754. יהודה נתנאל לוי
755. יעל לוי
756. יעל וייסנשטרן לוי
757. יעקב יהודה לוי
758. יצחק אלחנן לוי
759. ישראל מאיר לוי
760. מלי לוי
761. מלכה לוי
762. מרים לוי
763. משה לוי
764. נאוה לוי
765. נפתלי לוי
766. עטל אסתר לוי
767. עקיבא לוי
768. רחל לוי
769. רחל (זילברשטרום) לוי
770. שיינא ביילא חיה פאלק לוי
771. שירה לוי
772. שמואל לוי
773. שמחה דוד לוי
774. תהילה לוי
775. תמר קיילא לוי
776. הרב יהושע לוין
777. ידידיה לוין
778. יעל לוין
779. תהילה לוין
780. יעקב אהרון לוינגר (עץ אחר)
781. מאיר יחיאל לוינגר (עץ אחר)
782. שמואל סנדור לוינגר (עץ אחר)
783. אסף שלמה ליאון
784. מתן ליאון
785. חיה מושקא קלרה ליברמן
786. יוכבד (שיף) ליברמן
787. מנוחה רחל עטל (זילברשטרום) ליברמן
788. מנחם מענדל ליברמן
789. הדסה רינה (לוי) ליכטמן
790. טובה גיטל (שוורץ) לינצר
791. אסתר זלאטע (זילברשטרום) ליף
792. משה מרדכי מאנדל (עץ אחר)
793. אלישבע מובשוביץ
794. ראובן מובשוביץ
795. רבקה רות (כהן) מובשוביץ
796. שמואל דוד מובשוביץ
797. מרים אלישבע מוזס
798. צביה (וייס) מוזס
799. שמואל בנימין מוזס
800. מור אלמוג מוטרו (עץ אחר)
801. אביגיל מייקל (עץ אחר)
802. אלכסנדר זושא מייקל (עץ אחר)
803. בנימין זאב מייקל (עץ אחר)
804. דבורה מייקל (עץ אחר)
805. דוד מייקל (עץ אחר)
806. חנה מייקל (עץ אחר)
807. יהודה מייקל (עץ אחר)
808. יוסף דוד מייקל (עץ אחר)
809. יוסף חיים מייקל (עץ אחר)
810. יצחק מייקל (עץ אחר)
811. מיכל מייקל (עץ אחר)
812. מרים מייקל (עץ אחר)
813. משה חיים מייקל (עץ אחר)
814. שרה רבקה פופקא מייקל (עץ אחר)
815. שרה שיינדל מייקל (עץ אחר)
816. אילה דבורה (קוסמן) מילצקי
817. רחל (שיינפלד) מלק (עץ אחר)
818. אדית וילה דיקר מנסבך (עץ אחר)
819. זיו מרדכי הלוי מנסבך (עץ אחר)
820. יוסף דוד הלוי מנסבך (עץ אחר)
821. אלימלך מנצבך (עץ אחר)
822. אמיתי אריה מנצבך (עץ אחר)
823. יפעת נחמה מנצבך (עץ אחר)
824. לינה שרה וולף מנצבך (עץ אחר)
825. רבקה רות (נוימן) מקלב
826. איטי סוקולבסקי מרקביץ'
827. בתיה (זליבנסקי) מרקביץ'
828. אליסף שמואל מרקוביץ
829. אמיתי מרקוביץ
830. בנימין זאב מרקוביץ
831. דוד מאיר מרקוביץ
832. דרור מרקוביץ
833. הדס אשל מרקוביץ
834. הדר מלכה מרקוביץ
835. טוביהו מרקוביץ
836. יונתן צבי מרקוביץ
837. יעקב מרקוביץ
838. מעיין אמונה מרקוביץ
839. ניצן חן מרקוביץ
840. עדי טובה גריסרו מרקוביץ
841. עדי פיינר מרקוביץ
842. רחל מלכה מרקוביץ
843. תהילה מרקוביץ
844. אורי מררי
845. איל מררי
846. חנן מררי
847. יהודית (כהן) מררי
848. יעקב צבי מררי
849. ישי מררי
850. נורית צפורה אלתר מררי
851. עדי גולן מררי
852. רן מררי
853. תנחום מררי
854. אלחנן נתן נוימן
855. אליעזר נוימן
856. אשר נוימן
857. גדליה נוימן
858. יוסף נוימן
859. ציפורה ייטל נוימן
860. רחל עטל נוימן
861. רפאל יהודה נוימן
862. שאול נוימן
863. שמחה נוימן
864. שושנה (שושי) (נרסון) נורמן (עץ אחר)
865. חננאל נידרלנד
866. עדי נידרלנד
867. רואי נידרלנד
868. רננה מילצקי נידרלנד
869. תמר אמונה תור ניר-צבי (עץ אחר)
870. יואל נרסון (עץ אחר)
871. יהודה מיכאל סגל
872. יעל סגל
873. ישעיהו סגל (עץ אחר)
874. לוי סגל (עץ אחר)
875. לימור (קוסמן) סגל
876. מאיר אריה סגל
877. נועה סגל
878. רחל סגל
879. לאה זיסל (זליבנסקי) סולוביציק
880. רחל תהילה סלומון
881. נעם אלימלך סלם
882. יוסף סלר
883. מיכל נחמה (סגל) סלר
884. יוספה ברכה סנדלר (עץ אחר)
885. ניסל אביגיל סנדלר (עץ אחר)
886. שרה נחמה סנדלר (עץ אחר)
887. מיכל לי (רונן) ספדיה (עץ אחר)
888. יותם ספיר (עץ אחר)
889. יפתח ספיר (עץ אחר)
890. נעמי ספיר (עץ אחר)
891. מוריה (חגי) עובדיה
892. מתניה עובדיה
893. עליזה שרה (אנפנגר) עטקין (עץ אחר)
894. מאורס ל: רינה קראוטהמר עמנואל
895. צופיה עמנואל
896. רות רוחמה (כהן) עמנואל
897. תפארת רחל עמנואל
898. אביטל נעמה (מוזס) עמרם
899. אברהם אליעזר עקשטיין (עץ אחר)
900. אברהם ישעיהו עקשטיין (עץ אחר)
901. אהרון שלמה עקשטיין (עץ אחר)
902. אהרן עקשטיין (עץ אחר)
903. אהרן עקשטיין (עץ אחר)
904. אריה ליב עקשטיין (עץ אחר)
905. אשר אנשיל עקשטיין (עץ אחר)
906. אשר יעקב עקשטיין (עץ אחר)
907. בונם יואל עקשטיין (עץ אחר)
908. בילא קראסל טויסיג עקשטיין (עץ אחר)
909. גיטל עקשטיין (עץ אחר)
910. דוד אלכסנדר עקשטיין (עץ אחר)
911. הרב משה מנחם עקשטיין (עץ אחר)
912. חיה רחל (אבלס) עקשטיין (עץ אחר)
913. חיים עקשטיין (עץ אחר)
914. יהודה עקשטיין (עץ אחר)
915. יהודה (ינו) עקשטיין (עץ אחר)
916. יהודה הילל עקשטיין (עץ אחר)
917. יהושע עקשטיין (עץ אחר)
918. יהושע אריה עקשטיין (עץ אחר)
919. יהושע אריה עקשטיין (עץ אחר)
920. יוכבד עקשטיין (עץ אחר)
921. יוסף עקשטיין (עץ אחר)
922. יוסף עקשטיין (עץ אחר)
923. ישראל עקשטיין (עץ אחר)
924. ישראל עקשטיין (עץ אחר)
925. ישראל אריה עקשטיין (עץ אחר)
926. לוי יצחק עקשטיין (עץ אחר)
927. מלכה בלומא עקשטיין (עץ אחר)
928. נעמי רות עקשטיין (עץ אחר)
929. נתן בנימין עקשטיין (עץ אחר)
930. פערל עקשטיין (עץ אחר)
931. רייזל עקשטיין (עץ אחר)
932. רפאל אלכסנדר עקשטיין (עץ אחר)
933. שולמית תמר חן גולן עקשטיין (עץ אחר)
934. שלום עקשטיין (עץ אחר)
935. שרה פרידא עקשטיין (עץ אחר)
936. דניאל שלמה (פרנקנברג) פארן (עץ אחר)
937. ה?ד??י ישראל פארן (עץ אחר)
938. נעם גד פארן (עץ אחר)
939. אסנת (שיינפלד) פוגל (עץ אחר)
940. גולדא פוגל (עץ אחר)
941. גיטל (עקשטיין) פוגל (עץ אחר)
942. חיה פוגל (עץ אחר)
943. חיים אליעזר פוגל (עץ אחר)
944. יהודה פוגל (עץ אחר)
945. יואל פוגל (עץ אחר)
946. יוסף פוגל (עץ אחר)
947. יעקב אברהם פוגל (עץ אחר)
948. ישכר דוב פוגל (עץ אחר)
949. ישראל אריה פוגל (עץ אחר)
950. מרים פייגא פוגל (עץ אחר)
951. נתן בנימין פוגל (עץ אחר)
952. עזריאל פוגל (עץ אחר)
953. פרידא ערנטל פוגל (עץ אחר)
954. צבי אלימלך פוגל (עץ אחר)
955. אברהם פוזן (עץ אחר)
956. אוריאל אליעזר פוזן (עץ אחר)
957. אלתר יוסף דב פוזן (עץ אחר)
958. בת-שבע פוזן (עץ אחר)
959. יעקב נפתלי פוזן (עץ אחר)
960. ישראל מאיר פוזן (עץ אחר)
961. רפאל פוזן (עץ אחר)
962. שלמה זלמן פוזן (עץ אחר)
963. שרה קיילא פוזן (עץ אחר)
964. תהילה פוזן (עץ אחר)
965. אסתר (שוורץ) פולישוק
966. יעל עדינה פולק
967. יעקב פולק
968. יצחק פולק (עץ אחר)
969. מיכל פולק
970. תמר פולק
971. ליאורה פורטה
972. יעל (קורצוייל) פורת (עץ אחר)
973. אביעד שמואל פיליפ (עץ אחר)
974. עליזה רוז פיליפ (עץ אחר)
975. חדוה פראדל (בלוי) פינסקי
976. הודיה יהודית פיקסלר
977. יונית (ארקין) פיקסלר
978. ישראל מרדכי פיקסלר
979. ישראל דוד פלזנבורג
980. לוי יצחק פלזנבורג
981. שמחה בונם פלזנבורג
982. צפורה (ציפי) (קצבורג) פלסז (עץ אחר)
983. אברהם פקטה (עץ אחר)
984. אביגיל שקדי פריד
985. הרב מרדכי דוב פרידמן (עץ אחר)
986. אברהם שרגא צבי פריווער
987. יהודה אלימלך פריווער
988. יהושע פריווער
989. ישראל בן-ציון פריווער
990. מרדכי פריווער
991. ליבע נחמה בוקסבוים פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
992. משה בעריש פריש-שטיינהוז (עץ אחר)
993. דבורה (שפר) פרנקל
994. גד גאורג פרנקנברג (עץ אחר)
995. דבורה (הופמן) פרנקנברג (עץ אחר)
996. אורי פרקש
997. ברק פרקש
998. יוסף צאהן
999. אהד צארום (עץ אחר)
1000. יעל צארום (עץ אחר)
1001. צלה (אוברנדרפר) צארום (עץ אחר)
1002. שלום צארום (עץ אחר)
1003. רייזל חוה (דונט) צביבל (עץ אחר)
1004. מיכל (פרנקנברג) צדיק (עץ אחר)
1005. אופק צחי (עץ אחר)
1006. ניצן (שיפמן) צחי (עץ אחר)
1007. אביה צ'ריקר
1008. אביטל צ'ריקר
1009. אודליה צ'ריקר
1010. אורטל צ'ריקר
1011. אוריה צ'ריקר
1012. פר?די דיצה (לוינגר) ק?רפל (עץ אחר)
1013. חוה רייזל (ברזל) קאופמן (עץ אחר)
1014. שמואל קוביטשעק (עץ אחר)
1015. אברהם יצחק קוסמן
1016. אוריאל ישעיהו קוסמן
1017. איילה יפה קוסמן
1018. אליהו קוסמן
1019. אמיתי קוסמן
1020. בנימין קוסמן
1021. בנימין זאב קוסמן
1022. הודיה קוסמן
1023. חן קוסמן
1024. יקיר קוסמן
1025. מלכה קוסמן
1026. מנוחה גרוסמן קוסמן
1027. מרים אסתר גפן קוסמן
1028. נדב קוסמן
1029. נעמה קוסמן
1030. נתן קוסמן
1031. אסתר קליין קופרשטיין
1032. בנימין זאב קופרשטיין
1033. חיה קופרשטיין
1034. חיה קליין קופרשטיין
1035. יודא אריה קופרשטיין
1036. יוכבד קופרשטיין
1037. יעקב קופרשטיין
1038. יעקב בן-ציון קופרשטיין
1039. ישראל קופרשטיין
1040. ליבי פרסטר קופרשטיין
1041. צארטיל קופרשטיין
1042. הרב דובער הכהן קוק (עץ אחר)
1043. בת-שבע (זילברשטרום) קורנבליט
1044. אלעזר קורץ (עץ אחר)
1045. יהודה רפאל קורץ (עץ אחר)
1046. אדית רוטשילד קורצוייל (עץ אחר)
1047. יצחק איזי קורצוייל (עץ אחר)
1048. משה קורצוייל (עץ אחר)
1049. חנה ליבא (הלחמי) קיל (עץ אחר)
1050. אחינעם (שיפמן) קינן (עץ אחר)
1051. לאה מערל (דונט) קירשבוים (עץ אחר)
1052. גדליה משה קליגר
1053. יהושע זאב קליגר
1054. שרה רות (שפירא) קליגר
1055. אברהם שרגא צבי קליין
1056. אליהו קליין
1057. אסתר קליין
1058. בונם יואל קליין (עץ אחר)
1059. דבורה קליין
1060. דבורה קליין
1061. דוד קליין
1062. חנוך קליין
1063. יהודה קליין (עץ אחר)
1064. יוסף קליין
1065. יוסף צבי קליין (עץ אחר)
1066. יעל דורלכר קליין
1067. לאה קליין
1068. מאיר קליין
1069. מינה מינדל (כהן) קליין (עץ אחר)
1070. מלכה בלומא (עקשטיין) קליין (עץ אחר)
1071. מעיין קליין (עץ אחר)
1072. מרדכי קליין
1073. מרים פעסל קליין
1074. משה קליין
1075. משה אברהם קליין (עץ אחר)
1076. נעם קליין (עץ אחר)
1077. נעמי לופיאן קליין
1078. פייגא ברכה קליין
1079. פראדל לאה קליין
1080. צבי קליין (עץ אחר)
1081. צורית קליין (עץ אחר)
1082. ר' ברוך קליין (עץ אחר)
1083. ראובן חיים קליין (עץ אחר)
1084. רון משה אברהם קליין (עץ אחר)
1085. רחל קליין (עץ אחר)
1086. שחר קליין (עץ אחר)
1087. שירה צביה קליין
1088. שמואל מרדכי קליין
1089. שרה (אזרוביץ') קליין (עץ אחר)
1090. תהילה אביחי קליין (עץ אחר)
1091. מוריה שרה (אזולאי) קלימי (עץ אחר)
1092. אשרת סימה (קוסמן) קלמנטינובסקי
1093. ישי קלמנטינובסקי
1094. נעמה יהודית קלמנטינובסקי
1095. אבי אסף קלר (עץ אחר)
1096. איתי מנחם קלר (עץ אחר)
1097. כרם צבי קלר (עץ אחר)
1098. מוריה (שיפמן) קלר (עץ אחר)
1099. חנה (זילברשטרום) קנייבסקי
1100. מנחם מענדל קנייבסקי
1101. איילת קנילסקי (עץ אחר)
1102. בנימין קנילסקי (עץ אחר)
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.