אנא שילחו תמונות
בלימילע בטי (כהן-פלזנבורג) שטיינמץ
&
נטע ניסן הי"ד פלזנבורג
בנימין זאב (וילהלם, וולפי) הי"ד פלזנבורג
שושנה (פלזנבורג) וייל
&
שמואל שטפן וייל
גיורא נתן וייל
&
עפרה (לדרמן) וייל
ענת (וייל) חורב
&
אמיר חורב
נעה חורב
גוני חורב
דן וייל
&
ליז זנה וייל
זואי וייל
עמית (וייל)
&
בעלה
בלימילע בטי (כהן-פלזנבורג) שטיינמץ
&
ר' אשר זעליג שטיינמץ
יהודית (וייל) גבעון
&
ניר גבעון
שלי (גבעון)
&
?
בת ?
הדס (גבעון)
&
?
בת ?
דור גבעון
שמחה פלזנבורג
&
רחל הלברשטאם פלזנבורג
ברוך פלזנבורג
&
חיה קסטנר פלזנבורג
אברהם שמואל פלזנבורג
&
יהודית לוביש פלזנבורג
דוב פלזנבורג
אהרון פלזנבורג
יעקב משה יצחק פלזנבורג
דבורה (פלזנבורג) אפלגראד
&
עזריאל אפלגראד
מאיר אפלגראד
רייזל שרה אפלגראד
חוה אפלגראד
אהרון אפלגראד
משה אפלגראד
אליהו אפלגראד
עקיבא אפלגראד
חנה (פלזנבורג) בריץ
&
זאב בריץ
לאה בריץ
בלימה בריץ
חיים מנחם בריץ
אהרון בריץ
יעקב עקיבא פלזנבורג
&
רחל כ''ץ פלזנבורג
ישראל יהודה פלזנבורג
אסתר פלזנבורג
פייגה (פלזנבורג) פרוינד
&
יהודה ליב פרוינד
שלמה זלמן פרוינד
עדינה פרוינד
רייזל שרה (פלזנבורג) טשעסיר
&
אהרן ישעיה הכהן טשעסיר
בנימין זאב הכהן טשעסיר
בת-שבע רות טשעסיר
אהרן פלזנבורג
&
הינדי לייזר פלזנבורג
משה מרדכי פלזנבורג
חיים פלזנבורג
אלישבע (פלזנבורג) פריש
&
יונה צבי פריש
אסתר פלזנבורג
נטע ניסן אברהם (נו?טי) פלזנבורג
&
חוה ליבא ורדיגר פלזנבורג
רבקה יוכבד (פלזנבורג) פיעטרקובסקי
&
שלמה יהודה אריה הלוי פיעטרקובסקי
אסתר גיטל פיעטרקובסקי
חנוך הלוי פיעטרקובסקי
מרדכי זאב הלוי פיעטרקובסקי
דבורה בלימה פיעטרקובסקי
רייזל שרה (פלזנבורג) אלתר
&
יצחק אלתר
אסתר אלתר
ברכה אלתר
שמואל פלזנבורג
&
מרים רחל גולדנברג פלזנבורג
יעקב פלזנבורג
מנחם פלזנבורג
&
טויבא מינדל הכט פלזנבורג
פייגה פלזנבורג
טובה פלזנבורג
שרה פיגא פאני (פלזנבורג) הירש
&
יוסף הלוי הירש
ראכל יטלא (הירש) קעסטענבוים
&
שמואל קעסטענבוים
רייזל (קעסטענבוים) מאיער
&
הרב יוסף מאיער
מרים בראנא (מאיער) פאגעל
&
מנחם דוב פאגעל
יצחק זאב מאיער
&
ניסל שפיצר מאיער
אברהם צבי מאיער
משה מאיער
חיה לאה (מאיער) מאנדל
&
? מאנדל
חיים זאנוויל מאיער
&
אשה מאיער
עקיבא מאיער
דוד צבי מאיער
בלימה מאיער
ליבא דבורה מאיער
יואל מאיער
יקותיאל יעקב קעסטענבוים
&
רחל יהודית הרמן קעסטענבוים
שלמה עמרם קעסטענבוים
&
? יאקאבאוויטש קעסטענבוים
חוה לאה קעסטענבוים
שפרה טעמריל קעסטענבוים
שמחה קעסטענבוים
חנה מלכה קעסטענבוים
בלומא קעסטענבוים
מיכאל דוב קעסטענבוים
בת קעסטענבוים
שפרה (קעסטענבוים) שטאלצבערג
&
משה יצחק שטאלצבערג
אברהם יעקב שטאלצבערג
יואל ניסן שטאלצבערג
בלימה שטאלצבערג
רפאל יודא שטאלצבערג
הינדל שטאלצבערג
יואל קעסטענבוים
&
פעסיל מארקוויטש' קעסטענבוים
מרים בראנא קעסטענבוים
זאב יהודא קעסטענבוים
בלימא קעסטענבוים
רפאל קעסטענבוים
ישראל שלום קעסטענבוים
רבקה יענטא קעסטענבוים
הילל קעסטענבוים
&
פרידא מירל רייז קעסטענבוים
מלכה לאה קעסטענבוים
בלימה קעסטענבוים
רפאל אהרן קעסטענבוים
מרים בראנא קעסטענבוים
אברהם שמחה קעסטענבוים
&
פעסל יעקובוביץ קעסטענבוים
יואל הערש קעסטענבוים
רפאל קעסטענבוים
עקיבא קעסטענבוים
מרים בראנא (קעסטענבוים) קעפעטש
&
צבי מאיר קעפעטש
יעקב עקיבא קעפעטש
הינדל (קעסטענבוים) פירטה
&
מאיר נתן פירטה
אהרן צבי קעסטענבוים
&
פיגא גיטל רובינשטיין קעסטענבוים
חוה שרה (קעסטענבוים) שישא
&
ברוך יודא שישא
שיינדל קעסטענבוים
נטע זאב וולף הלוי הירש
&
רבקה זלאטא מוצן הירש
יצחק משה הלוי הירש
&
אסתר מינדל קראוס הירש
גולדה (הירש) פישער
&
יעקב אהרן פישער
יטלא פישער
חיה רייזל (הירש) פערל
&
אליהו פערל
דינה ברנדיל הירש
יואל בן-ציון הלוי הירש
זידא ישראל חיים הלוי הירש
אברהם דוב הלוי הירש
לאה הירש
יעקב עקיבא הלוי הירש
&
בלימע ברכה פרידמן הירש
יהושע צבי הלוי הירש
&
רחל לאה רוטשטיין הירש
אברהם הלוי הירש
אברהם יצחק הלוי הירש
&
לאה רבקה גרינפעלד הירש
חנניה יום-טוב ליפא שלום הלוי הירש
לאה הירש
צארטיל הירש
יואל הלוי הירש
חוה רחל (הירש) קוביטשעק
&
שלמה קוביטשעק
משה קוביטשעק
&
רבקה שטאלצבערג קוביטשעק
אברהם קוביטשעק
לאה קוביטשעק
אהרן שמואל קוביטשעק
אליעזר יהודה קוביטשעק
יואל אשר קוביטשעק
גולדא פרומעט קוביטשעק
בלימה קוביטשעק
יעקה מאיר קוביטשעק
יטל חנה (הירש) קרויס
&
משולם איסר קרויס
משה קרויס
לאה קרויס
מרים קרויס
ישראל יעקב קרויס
חיה צירל (הירש) נויבירט
&
נפתלי שלמה נויבירט
משה נויבירט
לאה נויבירט
אסתר זעלדה (הירש) נויוביץ
&
יהושע נויוביץ
בלימה נויוביץ
אברהם ברוך נויוביץ
אברהם משה הלוי הירש
&
מרים חנה הינדע סילברשטיין הירש
בנימין זאב הלוי הירש
&
דבורה הירש
אהרן עוזר הלוי הירש
יעקב עקיבא הלוי הירש
לאה צארטיל הירש
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.