אנא שילחו תמונות
ר' צבי יהודה הירש ליב (ליפוט) כהן
&
צארטיל זלמה (וייס) כהן
יוכבד הוי (כהן) ראטה
&
אברהם צבי (הערש) ראטה
יצחק ראטה
&
יוטל (פורגעס) ראטה
פייבל ראטה
&
חיה רחל ויינגרטן ראטה
לאה (ראטה) שוורץ
&
שלום פסח שוורץ
אברהם צבי שוורץ
מירל שוורץ
פראיידה פערל (ראטה) שפרונג
&
חיים יעקב צבי שפרונג
לאה טויבא שפרונג
מרדכי שפרונג
העניא מרים (ראטה) רוזנפלד
&
ישראל יואב רוזנפלד
מנחם מענדל ראטה
&
אלישבע פירר ראטה
חיים שמעון ראטה
גיטל רייזל ראטה
יעקב יוסף ראטה
&
מלכה רייזמאן ראטה
ישעיה ראטה
&
מלכה שיינדל גרויז ראטה
רחל ראטה
אברהם צבי ראטה
אהרן ראטה
&
רייזי פרידמן ראטה
הדסה ייטל אסתר ראטה
רחל לאה פערל ראטה
ביילא ראטה
שלום ראטה
שרה ראטה
צארטיל חיה ליבא ראטה
ברכה קיילה ראטה
אברהם צבי ראטה
שמואל שמעון ראטה
חיים לוי ראטה
אסתר גיטל (ראטה) גליק
&
שמשון גליק
רחל (גליק) ביגעלאייזען
&
מרדכי ביגעלאייזען
אברהם צבי ביגעלאייזען
משה אהרן גליק
יעקב אליעזר גליק
יחזקאל גליק
שיינדל גליק
יוסף גליק
זלאטא גליק
פריידה פערל (ראטה) לאנגסאם
&
שמחה בנימין לאנגסאם
שרה (לאנגסאם) לנדאו
&
אברהם לנדאו
מלכה לנדאו
משה לאנגסאם
&
פעשא מלכה רוזן לאנגסאם
צירל לאנגסאם
מרים עטל לאנגסאם
גיטל קיילה לאנגסאם
מתתיהו לאנגסאם
אברהם צבי לאנגסאם
הרב לוי ראטה
&
רחל פראדיל באום ראטה
מאיר ישראל ראטה
&
מרים חיה גיטל אונגאר ראטה
לאה פערל ראטה
מרדכי ראטה
חיים ראטה
משה יהושע העשיל ראטה
מנחם נחום ראטה
אלתר שמואל ראטה
בן ראטה
יהודה ליב ראטה
&
אסתר רחל ראטה
שלמה משה אפרים ראטה
צארטיל ראטה
הענטשיא ראטה
אהרן ראטה
מנחם מענדל ליפא ראטה
לוי יהושע ראטה
פרומא ראטה
שמואל ראטה
ישראל יהושע העשיל ראטה
&
פיילא פייגא רינגעל ראטה
דוד ראטה
יעקב אליעזר ראטה
מאיר דב ראטה
אברהם צבי ראטה
שמואל ראטה
צארטיל (ראטה) דויטש
&
יהודה דויטש
זאב דויטש
שרה דויטש
דוד דויטש
פריידא פערל דויטש
שמואל דויטש
מלכה דויטש
חנה רייזל (ראטה) בוים
&
אהרן בוים
בנימין זאב בוים
יעקב בוים
שמחה בונם בוים
שמואל בוים
מלכה בוים
יוכבד בוים
ביילא (ראטה) הרצוג
&
אליעזר הרצוג
פריידה פערל הרצוג
גיטל הרצוג
יוסף חיים הרצוג
שמואל הרצוג
מלכה הרצוג
יהודה הרצוג
שרה (ראטה) גרויז
&
אהרן גרויז
גיטל גרויז
שמואל גרויז
אהרן ראטה
&
עטי (שוומנפלד) ראטה
חנה אסתר ראטה
מלכה ראטה
יוסף ראטה
צארטיל ראטה
פערל (ראטה) קופרשטיין
&
יצחק צבי קופרשטיין
אהרן קופרשטיין
&
רבקה וייסמן קופרשטיין
חיה קופרשטיין
יעקב בן-ציון קופרשטיין
זאב קופרשטיין
&
צירל (פרץ) קופרשטיין
שלמה דוד קופרשטיין
&
ליבי פרסטר קופרשטיין
ניסן משה פנחס קופרשטיין
&
רבקה רוזנברג קופרשטיין
חיה ציפורה קופרשטיין
יחזקאל יחיאל קופרשטיין
צארטיל חיה ליבא (קופרשטיין) לברון
&
יעקב לברון
פראדה גיטל (לברון) לרנר
&
אברהם זאב בער לרנר
יוכבד לרנר
רבקה (לברון) גרויז
&
חיים משה גרויז
מנחם מאניס זאב גרויז
ישעיה חיים לברון
מאטיל פייגא לברון
אביגדור לברון
מנחם מנס זאב לברון
מרים ברכה (קופרשטיין) שוורץ
&
יונתן שוורץ
צארטיל שוורץ
זיסל שוורץ
הדסה חיה ליבא שוורץ
שרה יוטא שוורץ
חיים נחום שוורץ
אברהם יהודה אריה שוורץ
פריידא גיטל (קופרשטיין) פפרקורן
&
פנחס שמריהו הלוי פפרקורן
מרים ברכה פפרקורן
שרה מינדל ברכה פפרקורן
צארטיל פפרקורן
פעסיל רחל פפרקורן
משה הלוי פפרקורן
יחזקאל הלוי פפרקורן
אביגדור קופרשטיין
טובי חיה ציפורה (קופרשטיין) קליין
&
יום-טוב קליין
בנימין זאב קליין
בנימין זאב קופרשטיין
שפרה רויזא קופרשטיין
מרים ברכה קופרשטיין
משה אליהו קופרשטיין
&
מרים אסתר פרידמאן קופרשטיין
פנחס קופרשטיין
אביגדור קופרשטיין
מירל שיינדל קופרשטיין
צארטיל קופרשטיין
יעקב קופרשטיין
בנימין זאב קופרשטיין
יודא אריה קופרשטיין
ישראל קופרשטיין
יוכבד קופרשטיין
שיינדל (קופרשטיין) שפירא
&
משה יוסף שפירא
אבא שפירא
אביגדור שפירא
דוב שפירא
חיים יחזקאל שפירא
ביילא מינדל שפירא
אברהם שפירא
אהרון שפירא
יעקב שפירא
פנחס אלמילך שפירא
יחזקאל קופרשטיין
&
אסתר קליין קופרשטיין
פעסי קופרשטיין
נתן קופרשטיין
יהודה אריה קופרשטיין
שלום קופרשטיין
&
חיה קליין קופרשטיין
אהרון קופרשטיין
מרים ברכה קופרשטיין
טובי קופרשטיין
יהודה לייב (לייביש) ראטה
&
חיה בלומא כהן ראטה
משה אליהו ראטה
&
אסתר קף ראטה
סילקא הענדי (ראטה) אופמאן
&
פנחס יהושע העשיל אופמאן
יעקב זאב אופמאן
&
יוטא (ייטי) שפירא אופמאן
אבא אופמאן
יוכבד אופמאן
שמואל נתנאל שרגא אופמאן
אביגדור קופרשטיין
&
גיטל קופרשטיין
יוטא (אופמאן) גרוסמן
&
חיים אברהם גרוסמן
פערל (אופמאן) קליין
&
חיים קליין
לוי יצחק אופמאן
יחזקאל אופמאן
רחל לאה אופמאן
ליבא אופמאן
שמואל אופמאן
אברהם צבי אופמאן
מלכה אופמאן
יהודה יצחק ראטה
&
גיטל היצל ראטה
שמעון ראטה
פינקל רייזל ראטה
רחל לאה ראטה
דוד פנחס ראטה
&
לאה רעכיל ראטה
מנחם מאניס ראטה
יחזקאל שמואל בנימין ראטה
רבקה בלימא ראטה
שמעון ראטה
שיינדל פערל ראטה
ביילא ראטה
צארטיל (ראטה) מייזנער
&
אהרן מייזנער
חנה ליבא מייזנער
הענדי מייזנער
רחל לאה מייזנער
בלימא רייזל מייזנער
זאב יצחק מייזנער
אברהם צבי מייזנער
הענא פייגא מייזנער
ייטל מייזנער
אהרן ראטה
&
גיטל זילברמן ראטה
פראדיל גיטל (ראטה) קיש
&
מאיר יעקב קיש
יחזקאל מנחם מענדי קיש
&
לאה אסתר (גרויז) קיש
גולדה מרים (קיש) קליין
&
אברהם יוסף קליין
צארטיל חיה קיש
יחיאל יהודה קיש
שרה פערל קיש
משה אהרן קיש
יוסף קיש
חנה רבקה קיש
אברהם צבי קיש
שלמה קיש
ברוך קיש
חיה פערל (קיש) שיף
&
יצחק אשר אנשיל שיף
יחזקאל מנחם שיף
משה אהרן שיף
שרה שיף
יוסף שיף
אסתר שיף
חנה שיף
יוסף יצחק קיש
&
חיה אסתר קיש
הינדי קיש
פערל קיש
לייב קיש
אסתר (קיש) הרפסט
&
נפתלי הרפסט
יחזקאל שלמה הרפסט
מרים לאה הרפסט
אברהם צבי הרפסט
דינה (קיש) רוזנברג
&
שלמה זלמן רוזנברג
יחזקאל מנחם רוזנברג
פייגא חיה רוזנברג
אברהם צבי רוזנברג
מרים רוזנברג
צירל (ראטה) גומבו
&
משה גומבו
לוי יצחק גומבו
&
ביילא דינה גומבו
יוטל שרה ניסל (גומבו) בערמאן
&
מרדכי בערמאן
צארטיל (גומבו) פישמן
&
? פישמן
פעסיל גומבו
זאב גומבו
דוד יהודא גומבו
מרדכי שלמה גומבו
צארטיל (גומבו) יעקובוביץ'
&
שמואל יעקובוביץ'
רבקה יעקובוביץ'
חוה יעקובוביץ'
יעקב חיים אלתר יעקובוביץ'
חיה שרה יעקובוביץ'
יחזקאל יחיאל גומבו
&
חיה רבקה שטנגל גומבו
שרה רייזל גומבו
שרגא גומבו
לוי הרש גומבו
צארטיל גומבו
חוה (גומבו) שוורץ
&
מרדכי שוורץ
מנשה חיים שוורץ
דוד יהודא שוורץ
ייטל אסתר שוורץ
צארטיל שוורץ
רבקה שוורץ
לאה פערל (גומבו) שליסל
&
יהושע שליסל
חיה ליבא שליסל
צארטיל שליסל
חוה שליסל
יוכבד שליסל
אסתר (גומבו) אליאס
&
טוביה אליאס
פעשא אליאס
צבי מנחם אליאס
שלמה אליאס
ישראל יוסף גומבו
&
לאה אסתר לוינגר גומבו
מנחם יהושע ראטה
&
באשע יוכבד וייסר ראטה
אסתר רייצא (ראטה) גרויז
&
דוב בער גרויז
יצחק יעקב גרויז
שמעון דוד גרויז
דבורה פערל גרויז
משה יוסף גרויז
נפתלי גרויז
מרים גרויז
יעקב יחזקאל ראטה
&
שיינא רבקה רחל אבר ראטה
יששכר דב ראטה
אהרן מאיר ראטה
אסתר רייצא ראטה
אברהם צבי ראטה
שרה ראטה
חנה איידל ראטה
גיטל פערל (ראטה) פרידמן
&
שמעון חיים פרידמן
מלכה פרידמן
יצחק יעקב פרידמן
שאול יחזקאל פרידמן
אברהם צבי (הרש) פרידמן
משה יצחק ראטה
&
מלכה טשארנא הרמן ראטה
חיה צארטיל ראטה
אברהם צבי (הרש) ראטה
רייזל רבקה ראטה
הינדא ראטה
הינדי (ראטה) ענגל
&
יוסף ענגל
אסתר רייצי צירל ענגל
פראדי ענגל
יהודה ליב ראטה
&
שרה ראטה
הניה חיה ציפורה ראטה
נפתלי ראטה
&
פערל פרקש ראטה
שלמה מרדכי ראטה
חנה איידל ראטה
צארטיל (ראטה) פאביש
&
משה זאב חיים יעקב פאביש
דבורה ביילה (ראטה) גרינוואלד
&
נחום אליעזר דוד גרינוואלד
משה יהודה גרינוואלד
&
דבורה (גרויז) גרינוואלד
יעקב שמואל גרינוואלד
לאה פערל גרינוואלד
אהרן מרדכי גרינוואלד
שרה גרינוואלד
מירל גרינוואלד
יוכבד גרינוואלד
יוסף ישראל גרינוואלד
&
רבקה אונגר גרינוואלד
מרים גרינוואלד
שמואל גרינוואלד
שרה גרינוואלד
חיה גרינוואלד
צארטיל גרינוואלד
בערל גרינוואלד
אהרן מרדכי גרינוואלד
&
אסתר באום גרינוואלד
רחל לאה גרינוואלד
רות גרינוואלד
אברהם צבי גרינוואלד
שלום גרינוואלד
&
רחל (פורגעס) גרינוואלד
שרה גרינוואלד
מלכה גרינוואלד
צארטל גרינוואלד
משה חיים גרינוואלד
אסתר יהודית גרינוואלד
יחזקאל יחיאל גרינוואלד
&
יהודית עהרנפלד גרינוואלד
חיים גרינוואלד
אברהם צבי גרינוואלד
יוכבד גרינוואלד
יצחק שלמה גרינוואלד
בלומא חוה גרינוואלד
רחל נוחה (גרינוואלד) ריימאן
&
יונה ריימאן
חיים אליהו ריימאן
יצחק שלמה ריימאן
בנימין זאב גרינוואלד
&
חנה לאה וועבר גרינוואלד
רחל גרינוואלד
אברהם צבי גרינוואלד
שרה גרינוואלד
יעקב חיים גרינוואלד
&
חיה רייצל סנדרס גרינוואלד
משה גרינוואלד
יוכבד גרינוואלד
צארטיל (גרינוואלד) פרידמן
&
פנחס פרידמן
פראדה פערל פרידמן
בת פרידמן
אביגדור גרינוואלד
&
רבקה הרצוג גרינוואלד
ישעיה גרינוואלד
לאה פערל (גרינוואלד) גרוס
&
מרדכי הכהן גרוס
אסתר יהודית גרינוואלד
שמעון גרינוואלד
ברוך גרינוואלד
אסתר (ראטה) שטרן
&
הרב ישראל יוסף שטרן
יהושע שטרן
&
שרה רבקה שפיץ שטרן
אליהו בצלאל שטרן
נעכא גיטל שטרן
חיים יהודה שטרן
יצחק מרדכי שטרן
רייזל שטרן
מלכה דבורה שטרן
מרים רחל לאה שטרן
דוד שטרן
צארטיל (שטרן) ולר
&
שרגא יחזקאל ולר
ישראל יהודה ולר
אליהו לוי ולר
רייזל ולר
פערל ולר
אברהם צבי ולר
רבקה ולר
דוד ולר
יצחק ולר
יוכבד ולר
חיה (שטרן) ברכפלד
&
יעקב ברכפלד
פערל לויה (שטרן) בלוי
&
בנציון מרדכי בלוי
אהרן ראטה
&
חנה אייזנבך ראטה
שרה שיינדל מינקע (ראטה) אינדורסקי
&
יהודה ליב אינדורסקי
חוה פריידא גיטל אינדורסקי
מלכה חיה דבורה אינדורסקי
מרים אינדורסקי
לאה פערל (ראטה) ויינברגר
&
ישראל דוד ויינברגר
יחיאל מיכל ויינברגר
אברהם צבי ויינברגר
נחום ישעיהו ויינברגר
מרדכי יהודה ראטה
&
הדסה באום ראטה
ברכה ראטה
יחיאל ראטה
מלכה ראטה
אברהם צבי ראטה
צירל (ראטה) פריד
&
אביגדור פריד
ישעיהו פריד
ברוך יצחק ראטה
&
פריידי ראטה
יחיאל מיכל ראטה
&
אסתר פראיידל שטארק ראטה
לאה ראטה
בנימין זאב ראטה
חוה פראדה גיטל ראטה
מרים ראטה
יחזקאל יחיאל ראטה
&
מלכה קליין ראטה
רבקה (ראטה) הכט
&
יצחק מאיר הכט
שרה לביאה הכט
אסתר הינדע הכט
חיה פערל (ראטה) וייזר
&
צבי זאב וייזר
גיטל ראטה
שרה לביאה ראטה
שיינדל ראטה
משה אליהו ראטה
בנימין זאב ראטה
&
חנה (פרץ) ראטה
ברוך חיים ראטה
&
זיסל (רובין) ראטה
עטי ראטה
חיה ראטה
שמעון ראטה
ביילה ראטה
ליבי ראטה
יחיאל יצחק ראטה
&
פערל וייס ראטה
דוד חיים ראטה
אברהם צבי ראטה
משה ראטה
שלמה דוד ראטה
&
מרים בריינה קאליש ראטה
חיה ראטה
סימה ראטה
משה אליהו ראטה
צבי יהודה ראטה
יחזקאל ראטה
&
תמי קנר ראטה
ראובן שלום ראטה
אלימלך ראטה
&
פריידי קצנבורג ראטה
ילד ראטה
משה אליהו ראטה
&
חיה דאברא קליש ראטה
ברכה חיה ציפורה (ראטה) ל:
&
מאורסת ל:
צארטיל (ראטה) שפירא
&
אהרן זרח שפירא
פראדה גיטל (שפירא) וובר
&
גרשון וובר
יצחק צבי וובר
יחזקאל שרגא וובר
דינה וובר
ביילא רבקה וובר
משה יעקב שמעון וובר
משה שפירא
&
מלכה (פסטן) שפירא
רחל שפירא
אברהם צבי שפירא
חנה ברכה שפירא
יחזקאל יחיאל שפירא
&
תמר (שוומנפלד) שפירא
יוסף שפירא
דינה שפירא
אברהם שפירא
חנה אסתר שפירא
רחל רבקה (שפירא) פרקש
&
מרדכי שמעון פרקש
אסתר (שפירא) וועטנשטיין
&
יצחק וועטנשטיין
נתן נטע שפירא
שרה לביאה לילי (כהן) שאמועל
&
יצחק שאמועל
חיה (שאמועל) קיסנר
&
צבי יהודה קיסנר
שמואל שמעלקא קיסנר
&
ליבא מיריש קיסנר
גיטל (קיסנר) פוטר
&
ישעיהו יצחק פוטר
שמחה בונם קיסנר
יעקב קיסנר
יהושע קיסנר
דבורה קיסנר
משה גרשון קיסנר
קיסנר
קיסנר
קיסנר
ביילא קיסנר
צארטיל פרידמן הופשטטר
&
מאיר שלום הופשטטר
צארטיל (קיסנר) קוט
&
אהרן קוט
שמחה בונם קוט
&
ייטל הענא (אדלר) קוט
טויבא קוט
בן קוט
יונה משה אליהו קוט
ישעיה קוט
שמשון קוט
שלמה זלמן קוט
מרדכי יוסף קיסנר
&
ביילא מלכה וועטטנשטיין קיסנר
אסתר רייזל (קיסנר) פרידמן
&
דוד פרידמן
חנה פרידמן
מנחם מנדל פרידמן
לאה מרים (קיסנר) אסטרייכער
&
שלום בנציון אסטרייכער
חנה אסטרייכער
פערל קיסנר
צארטיל קיסנר
גיטל קיסנר
יוכבד קיסנר
חנה בת-שבע קיסנר
פייגע רחל קיסנר
יהושע קיסנר
&
מרים רייזל קיסנר
הינדי קיסנר
ביילא קיסנר
צארטיל קיסנר
אסתר קיסנר
שמחה בונם קיסנר
מאיר קיסנר
יעקב קיסנר
משה גרשון קיסנר
&
חיה גיטי פליישמן קיסנר
טובי קיסנר
שמחה בונם קיסנר
שמואל קיסנר
צארטיל קיסנר
יחיאל אריה (לייבי) קיסנר
יצחק קיסנר
יוכבד (קיסנר) ווידער
&
שלמה דוב ווידער
שמחה בונם ווידער
ווידער
ווידער
ווידער
ווידער
ווידער
ווידער
ווידער
ווידער
נפתלי קיסנר
&
הינדי קיסנר
ליבא שבע קיסנר
צארטיל קיסנר
אסתר קיסנר
מרים קיסנר
בת קיסנר
בת קיסנר
בנימין זאב קיסנר
&
פערל קיסנר
בת קיסנר
בת קיסנר
בת קיסנר
בן קיסנר
בן קיסנר
מלכה (שאמועל) גרינבוים
&
ישראל משה גרינבוים
צבי יהודא גרינבוים
&
גיטל פעסל הרשקוביץ גרינבוים
איטא גרינבוים
לאה גרינבוים
נפתלי גרינבוים
צארטיל גרינבוים
סימה גרינבוים
יחזקאל גרינבוים
שלמה דוד גרינבוים
יצחק גרינבוים
שמואל גרינבוים
&
אדל לאוי גרינבוים
פראדיל גרינבוים
בלימא גרינבוים
גיטל גרינבוים
רחל גרינבוים
רבקה גרינבוים
קלונימוס קלמן גרינבוים
שמשון גרינבוים
&
פייגה הנדל פיליפ גרינבוים
רחל גרינבוים
יטל חיה גרינבוים
ברוך צבי גרינבוים
יוכבד גרינבוים
אסתר גרינבוים
צארטיל (גרינבוים) וייס
&
יצחק אייזיק שלמה וייס
יהושע וייס
בלומה וייס
צבי יהודה וייס
קלונימוס קלמן וייס
רחל (גרינבוים) וייס
&
יהושע זאב וייס
צבי אלימלך וייס
קלונימוס קלמן וייס
יטל חיה (גרינבוים) ליפשיץ
&
חנוך אלימלך ליפשיץ
הרב צבי שמואל שמעלקא שאמועל
&
דבורה רחל קופרשטיין שאמועל
חיה ליבא (שאמועל) שטיינר
&
שמעון צבי שטיינר
מרים ברכה (שטיינר) צייג
&
חיים מאיר צייג
טוביה יואל שטיינר
צארטיל שטיינר
משה חיים שטיינר
גיטל מלכה שטיינר
יוסף יהושע שטיינר
יהודה לייב שטיינר
אברהם שטיינר
אסתר לאה שטיינר
יצחק שטיינר
צארטיל (שאמועל) פליגמן
&
הרב אברהם פליגמן
חיה פליגמן
פנחס פליגמן
מרים ברכה פליגמן
שלמה פליגמן
גאלדי פליגמן
יוכבד פליגמן
פנחס שאמועל
&
גיטל רעכל דייטש שאמועל
דוד שאמועל
צירל שאמועל
הנצ'י שאמועל
מרים ברכה שאמועל
יעקב קאפיל שאמועל
חיה מלכה שאמועל
יצחק שאמועל
בן שאמועל
גיטל (שאמועל) הרצוג
&
הרב משה הרצוג
חיה ליבא הרצוג
מנחם הרצוג
בנימין זאב הרצוג
רבקה הרצוג
יצחק הרצוג
הרב יוסף שאמועל
&
אסתר יוטל שאמועל
משה שאמועל
יהושע שאמועל
יודא לייב שאמועל
הרב בנימין זאב שאמועל
&
מרים שאמועל
חנה פייגא שאמועל
יודא לייב שאמועל
יוכבד יוטל שאמועל
בן שאמועל
בן שאמועל
אביגדור שאמועל
&
גולדה ויז'ניצר שאמועל
יוטא שאמועל
מרים ברכה שאמועל
יעקב דוד שאמועל
יהושע שאמועל
&
רבקה ורצברגר שאמועל
מרים ברכה שאמועל
יחזקאל יהודה שאמועל
&
ינטא זלדה טויב שאמועל
מאיר יעקב שאמועל
&
פערל שאמועל
שיינדל רבקה מירל שאמועל
שמואל שמעלקא שאמועל
בלומא יהודת שאמועל
יוטא רחל שאמועל
הינדא שאמועל
חיה שאמועל
משה אליהו שאמועל
&
שרה קליין שאמועל
ברכה ראצל שאמועל
יוטא רחל שאמועל
לאה זיסל שאמועל
יוכבד שאמועל
אסתר מלכה שאמועל
פייגא שאמועל
יוטא רחל (שאמועל) פרייזלר
&
חיים שמעון יהודה פרייזלר
חיה פרייזלר
צארטיל פרייזלר
יוסף בנימין פרייזלר
מאיר יעקב פרייזלר
לאה פרייזלר
יוכבד פרייזלר
חיה (שאמועל) ווסרמן
&
יוסף ווסרמן
מאיר יעקב ווסרמן
שלמה מרדכי ווסרמן
יהושע ווסרמן
טשארנא הענא ווסרמן
צלאווא ווסרמן
ברוך שאמועל
&
ברכה שאמועל
גיטל שאמועל
מאיר יעקב שאמועל
מלכה שאמועל
יצחק שאמועל
לאה גיטל (שאמועל) כף
&
שמעון כף
חיה כף
ליבא כף
יוטא רחל כף
אברהם חיים שאמועל
&
רחל הלפרין שאמועל
יצחק שאמועל
אסתר שאמועל
צירל (שאמועל) מרגרטען
&
מאיר נתן ישראל מרגרטען
נפתלי צבי שאמועל
גיטי כהן
לאה (כהן) ריינר
&
הרב שמעון חיים ריינר
צבי יהודה ריינר
&
צמח רוט ריינר
פרידה מרים (ריינר) יעקובוביץ'
&
ברוך יעקובוביץ'
שמעון יעקובוביץ'
מנחם מענדל יעקובוביץ'
שמשון אלימלך יעקובוביץ'
יוסף ריינר
&
חנה ריינר
שרה ריינר
אדל ריינר
שמעון חיים ריינר
צארטיל יהודית (ריינר) נוסבאום
&
אפרים נוסבאום
לאה נוסבאום
משה דוב ריינר
&
אסתר ברגר ריינר
לאה ריינר
אפרים ריינר
בלומה רבקה ריינר
רייזל מלכה ריינר
ישעיה יצחק ריינר
אסתר חיה ריינר
שמואל דוד ריינר
יוסף ריינר
&
חנה לאה איגוז ריינר
יצחק אשר ריינר
מירית מרים מרים ריינר
צבי יהודה ריינר
איילה הינדל (ריינר) גליק
&
יוסף גליק
צארטיל עדינה גליק
צבי יהודא גליק
אליהו ריינר
&
חנה רחל פרידגוט ריינר
אהרן דוד ריינר
&
חנה ריינר
שולמית ריינר
עדנה ריינר
משה דב ריינר
יעקב זלמן ריינר
אסתר ריינר
שושנה ריינר
צבי יהודה ריינר
ישראל מאיר ריינר
בנימין זאב ריינר
אברהם ישעיהו ריינר
מנחם אלעזר ריינר
רחל (ריינר) כהן-קובלסקי
&
הרב חיים בנימין כהן-קובלסקי
צבי יהודה כהן-קובלסקי
&
אלישבע פרנקל כהן-קובלסקי
יפה כהן-קובלסקי
שושנה (כהן-קובלסקי) שולמן
&
משה שולמן
אברהם מנחם כהן-קובלסקי
צארטיל רבקה כהן-קובלסקי
אסתר כהן-קובלסקי
משה דוב כהן-קובלסקי
יהונתן ריינר
&
אסתר רבקה זוברמן ריינר
ישעיה ריינר
משה דב ריינר
שרה דבורה ריינר
צבי יהודה ריינר
מרים ריינר
הרב שמחה כהן
&
דבורה שטינברג כהן
יחזקאל כהן
&
בתיה נשרי כהן
איטה יהודית כהן
שרגא פייבל כהן
צבי יהודה כהן
&
אסתר יונה קניג כהן
עדינה צארטיל כהן
שרה כהן
שרגא פייבל כהן
רבקה כהן
&
אברהם ליפא כהן
שרגא פייבל כהן
&
חנה כרמי כהן
רות כהן
אביטל כהן
הילה כהן
ישי כהן
שמריהו כהן
&
הדס ווייס כהן
יהודה (אודי) כהן
אברהם ליפא כהן
מיכאל מרדכי כהן
צבי יהודה (צביקה) כהן
&
תמר דו?א?ר כהן
נועה כהן
יעל כהן
דניאל כהן
אביגיל כהן
בנימין זאב כהן
אברהם ישעיהו כהן
&
שרה לאה דז'אלושינסקי כהן
ציפורה חנה (כהן) גנוט
&
נחום צבי גנוט
שרגא פייבל גנוט
משה גנוט
רות גנוט
צבי הרש ליב כהן
בנימין זאב כהן
אסתר פריידא (כהן) גריינימן
&
שמואל גריינימן
נחמה כהן
מרדכי כהן
יהודה כהן
שרגא פייבל כהן
ברכה כהן
בת-שבע הדסה כהן
עדנה (כהן) שפירא
&
חיים יהודה לייב שפירא
משה אליהו שפירא
אליעזר שפירא
אסתר פריידא שפירא
שלמה זלמן שפירא
אברהם שפירא
חנה (כהן) זינגר
&
חיים מאיר זינגר
שלמה זינגר
יוסף זינגר
דוד זינגר
צבי יהודה זינגר
39 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(12/29/2019) ה סיון ה'תשפ"א עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון