אנא שילחו תמונות
שרה לביאה לילי (כהן) שאמועל
&
יצחק שאמועל
חיה (שאמועל) קיסנר
&
צבי יהודה קיסנר
שמואל שמעלקא קיסנר
&
ליבא מיריש קיסנר
גיטל (קיסנר) פוטר
&
ישעיהו יצחק פוטר
שמחה בונם קיסנר
יעקב קיסנר
יהושע קיסנר
דבורה קיסנר
משה גרשון קיסנר
קיסנר
קיסנר
קיסנר
ביילא קיסנר
צארטיל פרידמן הופשטטר
&
מאיר שלום הופשטטר
צארטיל (קיסנר) קוט
&
אהרן קוט
שמחה בונם קוט
&
ייטל הענא (אדלר) קוט
טויבא קוט
בן קוט
יונה משה אליהו קוט
ישעיה קוט
שמשון קוט
שלמה זלמן קוט
מרדכי יוסף קיסנר
&
ביילא מלכה וועטטנשטיין קיסנר
אסתר רייזל (קיסנר) פרידמן
&
דוד פרידמן
חנה פרידמן
מנחם מנדל פרידמן
לאה מרים (קיסנר) אסטרייכער
&
שלום בנציון אסטרייכער
חנה אסטרייכער
פערל קיסנר
צארטיל קיסנר
גיטל קיסנר
יוכבד קיסנר
חנה בת-שבע קיסנר
פייגע רחל קיסנר
יהושע קיסנר
&
מרים רייזל קיסנר
הינדי קיסנר
ביילא קיסנר
צארטיל קיסנר
אסתר קיסנר
שמחה בונם קיסנר
מאיר קיסנר
יעקב קיסנר
משה גרשון קיסנר
&
חיה גיטי פליישמן קיסנר
טובי קיסנר
שמחה בונם קיסנר
שמואל קיסנר
צארטיל קיסנר
יחיאל אריה (לייבי) קיסנר
יצחק קיסנר
יוכבד (קיסנר) ווידער
&
שלמה דוב ווידער
שמחה בונם ווידער
ווידער
ווידער
ווידער
ווידער
ווידער
ווידער
ווידער
ווידער
נפתלי קיסנר
&
הינדי קיסנר
ליבא שבע קיסנר
צארטיל קיסנר
אסתר קיסנר
מרים קיסנר
בת קיסנר
בת קיסנר
בנימין זאב קיסנר
&
פערל קיסנר
בת קיסנר
בת קיסנר
בת קיסנר
בן קיסנר
בן קיסנר
מלכה (שאמועל) גרינבוים
&
ישראל משה גרינבוים
צבי יהודא גרינבוים
&
גיטל פעסל הרשקוביץ גרינבוים
איטא גרינבוים
לאה גרינבוים
נפתלי גרינבוים
צארטיל גרינבוים
סימה גרינבוים
יחזקאל גרינבוים
שלמה דוד גרינבוים
יצחק גרינבוים
שמואל גרינבוים
&
אדל לאוי גרינבוים
פראדיל גרינבוים
בלימא גרינבוים
גיטל גרינבוים
רחל גרינבוים
רבקה גרינבוים
קלונימוס קלמן גרינבוים
שמשון גרינבוים
&
פייגה הנדל פיליפ גרינבוים
רחל גרינבוים
יטל חיה גרינבוים
ברוך צבי גרינבוים
יוכבד גרינבוים
אסתר גרינבוים
צארטיל (גרינבוים) וייס
&
יצחק אייזיק שלמה וייס
יהושע וייס
בלומה וייס
צבי יהודה וייס
קלונימוס קלמן וייס
רחל (גרינבוים) וייס
&
יהושע זאב וייס
צבי אלימלך וייס
קלונימוס קלמן וייס
יטל חיה (גרינבוים) ליפשיץ
&
חנוך אלימלך ליפשיץ
הרב צבי שמואל שמעלקא שאמועל
&
דבורה רחל קופרשטיין שאמועל
חיה ליבא (שאמועל) שטיינר
&
שמעון צבי שטיינר
מרים ברכה (שטיינר) צייג
&
חיים מאיר צייג
טוביה יואל שטיינר
צארטיל שטיינר
משה חיים שטיינר
גיטל מלכה שטיינר
יוסף יהושע שטיינר
יהודה לייב שטיינר
אברהם שטיינר
אסתר לאה שטיינר
יצחק שטיינר
צארטיל (שאמועל) פליגמן
&
הרב אברהם פליגמן
חיה פליגמן
פנחס פליגמן
מרים ברכה פליגמן
שלמה פליגמן
גאלדי פליגמן
יוכבד פליגמן
פנחס שאמועל
&
גיטל רעכל דייטש שאמועל
דוד שאמועל
צירל שאמועל
הנצ'י שאמועל
מרים ברכה שאמועל
יעקב קאפיל שאמועל
חיה מלכה שאמועל
יצחק שאמועל
בן שאמועל
גיטל (שאמועל) הרצוג
&
הרב משה הרצוג
חיה ליבא הרצוג
מנחם הרצוג
בנימין זאב הרצוג
רבקה הרצוג
יצחק הרצוג
הרב יוסף שאמועל
&
אסתר יוטל שאמועל
משה שאמועל
יהושע שאמועל
יודא לייב שאמועל
הרב בנימין זאב שאמועל
&
מרים שאמועל
חנה פייגא שאמועל
יודא לייב שאמועל
יוכבד יוטל שאמועל
בן שאמועל
בן שאמועל
אביגדור שאמועל
&
גולדה ויז'ניצר שאמועל
יוטא שאמועל
מרים ברכה שאמועל
יעקב דוד שאמועל
יהושע שאמועל
&
רבקה ורצברגר שאמועל
מרים ברכה שאמועל
יחזקאל יהודה שאמועל
&
ינטא זלדה טויב שאמועל
מאיר יעקב שאמועל
&
פערל שאמועל
שיינדל רבקה מירל שאמועל
שמואל שמעלקא שאמועל
בלומא יהודת שאמועל
יוטא רחל שאמועל
הינדא שאמועל
חיה שאמועל
משה אליהו שאמועל
&
שרה קליין שאמועל
ברכה ראצל שאמועל
יוטא רחל שאמועל
לאה זיסל שאמועל
יוכבד שאמועל
אסתר מלכה שאמועל
פייגא שאמועל
יוטא רחל (שאמועל) פרייזלר
&
חיים שמעון יהודה פרייזלר
חיה פרייזלר
צארטיל פרייזלר
יוסף בנימין פרייזלר
מאיר יעקב פרייזלר
לאה פרייזלר
יוכבד פרייזלר
חיה (שאמועל) ווסרמן
&
יוסף ווסרמן
מאיר יעקב ווסרמן
שלמה מרדכי ווסרמן
יהושע ווסרמן
טשארנא הענא ווסרמן
צלאווא ווסרמן
ברוך שאמועל
&
ברכה שאמועל
גיטל שאמועל
מאיר יעקב שאמועל
מלכה שאמועל
יצחק שאמועל
לאה גיטל (שאמועל) כף
&
שמעון כף
חיה כף
ליבא כף
יוטא רחל כף
אברהם חיים שאמועל
&
רחל הלפרין שאמועל
יצחק שאמועל
אסתר שאמועל
צירל (שאמועל) מרגרטען
&
מאיר נתן ישראל מרגרטען
נפתלי צבי שאמועל
37 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(4/17/2020) כד אייר ה'תשפ"א עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון