אנא שילחו תמונות
שיינדל (כהן) פערל
&
שלמה פערל
גיטל לביאה (גיטה) (פערל) לינדר
&
שמואל לינדר
שלמה יוסף לינדר
&
בריינדל ברגר לינדר
עמרם לינדר
&
מרים ענגל לינדר
עלקא אסתר (לינדר) וובר
&
יונה וובר
משה אליהו לינדר
שיינדל לינדר
רבקה לינדר
שמואל לינדר
יהודה אריה לינדר
דוד לינדר
יעקב יחזקיהו לינדר
&
אסתר לאה לינדר
יצחק אהרן לינדר
שמואל לינדר
אביגדור לינדר
חנה זיסל לינדר
שינדל לינדר
ברוך מרדכי לינדר
בריינדל לינדר
צביה (לינדר) טרעביטש
&
משה אריה טרעביטש
שיינדל (טרעביטש) פריד
&
אהרן פריד
פייגה פריד
חיה שרה מושקוביץ
ירמיהו פריד
יצחק פריד
מרים פרימעט (טרעביטש) קופמן
&
אברהם יוסף קופמן
רבקה קופמן
פייגה קופמן
שמואל קופמן
ליפא קופמן
יוסף חיים טרעביטש
&
דבורה לאה טרעביטש
ישעיה אליקים טרעביטש
שלמה טרעביטש
שמואל טרעביטש
אברהם יחיאל מיכל טרעביטש
&
ביילה גיטל טרעביטש
אפרים טרעביטש
שמואל טרעביטש
סיני טרעביטש
שלמה יואל טרעביטש
&
רבקה טרעביטש
משה אליהו לינדר
&
אסתר דבורה גולד לינדר
שרה מינדל (לינדר) קליין
&
מנחם קליין
בנימין צבי קליין
&
רחל ועבער קליין
שמעון חיים קליין
אברהם יוסף קליין
&
גולדה מרים (קיש) קליין
גבריאל קליין
שיינדל קליין
פערל קליין
פייגא קליין
ביילא קליין
רחל קליין
יעקב קליין
חיים יוסף לינדר
&
שרה פרידמן לינדר
פייגא הענטשא לינדר
יצחק ישראל דוב לינדר
בנימין צבי לינדר
יהושע לינדר
הענטשא לאה (לינדר) פפרקורן
&
שלמה דוב הלוי פפרקורן
שמואל הלוי פפרקורן
נפתלי הלוי פפרקורן
רבקה חיה שרה פפרקורן
בנימין צבי הלוי פפרקורן
אלימלך הלוי פפרקורן
יעקב שלמה לינדר
&
איידל לינדר
דוד יוסף לינדר
צבי יואב לינדר
ישראל יצחק לינדר
&
זיסל הדסה רינגל לינדר
דוד לינדר
צביה לינדר
בנימין צבי לינדר
שיינדל לינדר
שיינדל (לינדר) ויינשטוק
&
אהרן הלוי ויינשטוק
רות צביה ויינשטוק
ליבא שבע ויינשטוק
מינדל שרה ויינשטוק
מלכה ויינשטוק
שמואל הלוי ויינשטוק
אברהם דוד לינדר
&
חנה חיה סאסא לינדר
ליבא לינדר
שמואל לינדר
פייגה (לינדר) רומפלר
&
יהודה אלטר רומפלר
בנימן צבי רומפלר
ישראל גרשון רומפלר
יצחק שלמה רומפלר
דוד לינדר
פייגה (לינדר) ברקוביץ'
&
מנחם מענדל ברקוביץ'
שיינדל (ברקוביץ') ויינשטוק
&
שמואל ויינשטוק
נח גרשון ויינשטוק
חיים זאנוויל ויינשטוק
מרים ליבא ויינשטוק
יוסף מאיר ויינשטוק
משה ויינשטוק
יעקב שלמה ויינשטוק
יהודית רחל ויינשטוק
שרה בילא רבקה (ברקוביץ') גרינפלד
&
יהושע שלמה גרינפלד
שיינדל ברכה גרינפלד
ברוך גרינפלד
יוסף שמואל גרינפלד
מרדכי גרינפלד
יוטא גרינפלד
צביה (ברקוביץ') שיין
&
משה שיין
שמואל שיין
אליעזר חיים שיין
מרדכי גרשון שיין
חנה שיין
שיינדל שיין
רחל פערל (ברקוביץ') וועבער
&
משה וועבער
מרים לאה צירל וועבער
זיסל דבורה וועבער
מרים לאה צירל (ברקוביץ') באב''ד
&
שלמה מנחם באב"ד
רחל רייזל באב"ד
מרדכי גרשון שמואל באב"ד
שיינדל באב"ד
אבא באב"ד
רבקה (פערל) קליין
&
אברהם שרגא צבי קליין
שלמה קליין
&
געלא בריינה וייס קליין
שיינדל ציפורה (קליין) פריווער
&
דוד פריווער
דבורה פריווער
ישראל בן-ציון פריווער
אברהם שרגא צבי פריווער
יהושע פריווער
מרדכי פריווער
יהודה אלימלך פריווער
חנה פריווער
יצחק פריווער
שרה לביאה פריווער
ישראל יוסף קליין
&
ציפא לאה האכהייזער קליין
דבורה ברכה קליין
חיה רחל קליין
מרדכי קליין
אברהם שרגאי צבי קליין
הדסה שירה קליין
מלכה קליין
משה קליין
מאיר שמחה קליין
&
בתיה גילה ברגר קליין
חנוך קליין
מרדכי קליין
דבורה קליין
אברהם שרגא צבי קליין
חיה עלקא קליין
בת-שבע אסתר קליין
בנימין זאב קליין
ברוך חיים קליין
&
מרים (קסטנר) קליין
איידל קליין
דבורה קליין
פראדל לאה קליין
פייגא ברכה קליין
אסתר קליין
יצחק יעקב קליין
&
דינה עלינסון קליין
גיטל קליין
ברוך חיים קליין
&
יעל דורלכר קליין
שיינדל רות (קליין) הלי
&
יעקב הלי
תמר הלי
משה הלי
יוסף הלי
נתנאל הלי
אברהם שרגא צבי הלי
דוד קליין
&
לאה שטרן קליין
אברהם שרגא צבי קליין
משה קליין
אפרת קליין
רות קליין
אוריאל קליין
שלמה קליין
&
מלכה המאירי קליין
שרה אסתר קליין
חנה קליין
נעמי חיה רייצא קליין
חדוה פראדל (קליין) ורקר
&
יהודה ורקר
נתנאל קרפל
תהילה אסתר קרפל ורקר
מרדכי שמואל קרפל
אליהו קליין
&
צביה בורנשטיין קליין
רחל קליין
מאיר קליין
&
נעמי לופיאן קליין
שמואל מרדכי קליין
יוסף קליין
מרים פעסל קליין
לאה קליין
שירה צביה קליין
חנה לאה (קליין) לוי
&
משה לוי
פייגה ציפורה שיינדל (ציפי) (לוי) גולדברג
&
בנימין גולדברג
אפרת גולדברג
אברהם שרגא גולדברג
יסכה גולדברג
חיים מנחם גולדברג
צבי הרש גולדברג
תמר (לוי) קליין
&
יוסף קליין
יאיר קליין
נועה קליין
איילת קליין
שמואל זאב לוי
מיכל (לוי) אגסי
&
אלעזר אגסי
נעמה אגסי
שירה אגסי
בת-שבע לוי
צירל יהודית (קליין) גולדברג
&
מיכאל חיים גולדברג
חנה לאה (גולדברג) בורנשטיין
&
יוסף בורנשטיין
דוב בורנשטיין
חיה בורנשטיין
שירה בורנשטיין
בנימין זאב גולדברג
&
רות וידרקר גולדברג
אפרת גולדברג
איילה גולדברג
יפה שיינדל (גולדברג) ריימן
&
משה ריימן
אברהם שרגא צבי ריימן
יעל ריימן
ישראל יעקב ריימן
שושנה (גולדברג) קוקיס
&
אריאל קוקיס
לאה (פערל) טאובר
&
אליעזר דוד הכהן טאובר
הרב אהרן צבי הכהן טאובר
&
ברכה רקובסקי טאובר
שלמה הכהן טאובר
&
רחל כ''ץ טאובר
נחמה טאובר
ישראל יעקב הכהן טאובר
דניאל הכהן טאובר
מרים שרה טאובר
מרדכי יוסף הכהן טאובר
שרה (טאובר) בריינס
&
רפאל שמחה בריינס
מרדכי ליב בריינס
נחמה בריינס
חיה בת-שבע בריינס
שמעון בריינס
אברהם יוחנן בריינס
רחל בריינס
חיה באשא (טאובר) וייס
&
שמואל וייס
יוסף שלום וייס
יעקב וייס
לאה וייס
נעמי וייס
יצחק וייס
חנה שיינא (טאובר) זוננפלד
&
יצחק דוב זוננפלד
חיים זוננפלד
יעקב מאיר זוננפלד
אלחנן זוננפלד
דבורה זוננפלד
בת-שבע זוננפלד
רות (טאובר) וולמן
&
אברהם חיים וולמן
אסתר (טאובר) שיינפלד
&
שמעון הלוי שיינפלד
אפרים יוסף שיינפלד
לאה שיינפלד
אלישבע שיינפלד
יהודית (טאובר) ביכלר
&
ישראל ביכלר
לאה ביכלר
שמואל ביכלר
מאיר הכהן טאובר
&
איילה בת-שבע פריימן טאובר
ישראל יצחק הכהן טאובר
נעמי טאובר
לאה טאובר
שרה (טאובר) גורדון
&
הרב ישראל מרדכי גורדון
נאוה (גורדון) זוננפלד
&
חיים ישראל זוננפלד
אלעזר מנחם זוננפלד
אברהם זוננפלד
אפרת זוננפלד
שניאור צבי זוננפלד
יעקב מאיר זוננפלד
יהודית זוננפלד
בנימין גורדון
&
מלכה גילה (מלי) פריד גורדון
שניאור צבי גורדון
יעל גורדון
יונתן גורדון
לאה גורדון
תהילה גורדון
בת-שבע (שבי) (גורדון) וייס
&
יוסף וייס
יצחק וייס
שניאור צבי וייס
הינדא איילה וייס
לאה וייס
ציפורה (ציפי) (גורדון) יעקובוביץ'
&
אלחנן יעקובוביץ'
שניאור צבי יעקובוביץ'
הינדא אילת יעקובוביץ'
לאה יעקובוביץ'
שלמה גורדון
&
מיכל גורדון
אלחנן גורדון
יוסף גורדון
איטי גורדון
יעל גורדון
שלומית (טאובר) כהן
&
גבריאל כהן
צבי כהן
&
מיכל כהן
אברהם יוסף כהן
41 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(9/6/2022) ? ???-?? ?'???-?"? עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון