אנא שילחו תמונות
רחל (כהן) ווטיץ
&
יהודה (ג'וסף) הי"ד ווטיץ
פעסל חיה (נלי) הי''ד (ווטיץ) בלידי
&
משה (מוריץ) הי"ד בלידי
בלומה (בלה) בלידי
יצחק הי"ד בלידי
ישעיה הי"ד בלידי
ישראל הי"ד בלידי
שמחה הי"ד בלידי
רחל (רוזה) הי"ד בלידי
לאה (אלינורה) הי"ד בלידי
שרה לביאה הי"ד בלידי
רבקה גוטע גיטל (קמילה) הי''ד (ווטיץ) הורוויץ
&
הרב ישראל מנחם מנדל הלוי (עמנואל) הי"ד הורוויץ
שמואל הלוי הי"ד הורוויץ
רחל (רוזנה רוזי) הי''ד (הורוויץ) הופמן
&
אריה ליב הי"ד הופמן
אסתר הופמן
בן הי"ד הופמן
בלומה בלנקה (הורוויץ) בראך
&
אלכסנדר זושא בראך
הרב מנחם יהושע בראך
&
חיה כהן בראך
דבורה (בראך) שפרונג
&
חיים יצחק שפרונג
אלכסנדר זושא בצלאל שפרונג
&
תמר מן שפרונג
יהדוה שפרונג
אליהו שפרונג
מלכה שפרונג
שולמית שפרונג
ישעיה שפרונג
רבקה שפרונג
ישראל מאיר שפרונג
שמואל צבי בראך
&
יוכבד לוין בראך
רבקה בראך
טובה בראך
יהודה בראך
אסתר בראך
מאיר אלכסנדר בראך
בנימין בראך
&
אסתר לאה ליברמן בראך
ציפורה בראך
אליהו בראך
יצחק צבי בראך
חוה בראך
רחל (בראך) טרופר
&
אלימלך טרופר
יחזקאל טרופר
חוה טרופר
יעל טרופר
יוסף טרופר
רבקה טרופר
חיים דב בראך
&
פסה גיטל רוזנברג בראך
לאה בראך
יהודה בראך
יצחק יעקב בראך
בצלאל בראך
חנה אסתר בראך
יעקב ישראל בראך
&
פרידה זילברצוייג בראך
צבי בראך
שלמה בראך
חיים דוב בראך
אברהם בראך
יהודה לייב בראך
&
מנוחה ברינגר בראך
חוה בראך
משה ישעיה בראך
&
ציפורה סלומון בראך
בלומה בראך
בת בראך
צפורה (בראך) גולדברג
&
צבי גולדברג
אלכסנדר זושא גולדברג
אליעזר גולדברג
אסתר (בראך) רותן
&
חיים רותן
בנימין רותן
יעל בראך
יהודית בראך
רבקה (בראך) הוכהייזר
&
הרב משולם זושא הוכהייזר
שמואל יצחק הוכהייזר
&
איידל גיטל הוכהייזר
נפתלי צבי הוכהייזר
ברוך בנדעט דוב הוכהייזר
חיה רחל הוכהייזר
יהושע הוכהייזר
יוחנן הוכהייזר
&
רחל מלול הוכהייזר
חיה רבקה הוכהייזר
מנחם יהושע הוכהייזר
שלום אליעזר הוכהייזר
מנחם יהושע הוכהייזר
&
ברכה הענדל כהן הוכהייזר
ברוך בנדעט דוב הוכהייזר
שלמה צבי הוכהייזר
אסתר (הוכהייזר) כ''ץ
&
שלמה דוב כ"ץ
ברוך בנדעט כ"ץ
חיה (בראך) מייקל
&
אברהם מייקל
ישראל מנחם מייקל
&
שרה רבקה פופקא מייקל
מיכל מייקל
יוסף חיים מייקל
אביגיל מייקל
דוד מייקל
שלמה מייקל
רות מייקל
יהודה מייקל
יהודה מייקל
&
מלכה רדליך מייקל
תמר מייקל
רחל מייקל
איילה בלומה מייקל
נעמי מייקל
אליהו מייקל
רבקה גיטל (מייקל) דוידוביץ'
&
משה דוידוביץ'
דוד (דו?די) דוידוביץ'
הדסה דוידוביץ'
מיכל דוידוביץ'
יעקב דוידוביץ'
חנה דוידוביץ'
משה חיים מייקל
&
מלכה פלמן מייקל
שמואל מייקל
רות מייקל
בת-שבע מייקל
מרים מייקל
נחמה מייקל
יוסף דוד מייקל
&
פייגא פרידלנדר מייקל
חוה אסתר מייקל
יהודה מייקל
שמחה מייקל
בנימין זאב מייקל
&
גילה מיכל (גילי) זילבר מייקל
הדס יוטא מייקל
יצחק מייקל
&
שלי פרומר מייקל
מרים מייקל
שרה שיינדל (מייקל) וורנר
&
שמואל וורנר
אוריאל וורנר
מיכל וורנר
חנה וורנר
חנה (מייקל) מרגלית
&
שמואל מרגלית
הילה מרגלית
מתנאל שלמה מרגלית
דבורה (מייקל) וייסקוף
&
נחום וייסקוף
אוריאל וייסקוף
אלכסנדר זושא מייקל
מרים (מייקל) הלפרין
&
אריאל הלפרין
רחל (בראך) וויטלר
&
הרב יהודה ליב וויטלר
שרה לביאה (וויטלר) לובנשטיין
&
יצחק לובנשטיין
צביה לובנשטיין
רפאל לובנשטיין
טוביה לובנשטיין
חיה בונא לובנשטיין
מרים ברכה לובנשטיין
חיים אלכסנדר לובנשטיין
ישראל אליהו לובנשטיין
בלומא לובנשטיין
יוסף לובנשטיין
אברהם וויטלר
&
א?י?דל שליידר וויטלר
משה אהרן וויטלר
רפאל וויטלר
איילה וויטלר
שירה וויטלר
אהובה וויטלר
רבקה גיטל (וויטלר) גודלבסקי
&
משה אהרן גודלבסקי
חיה בונא גודלבסקי
חוה ב??יל?א גודלבסקי
אלכסנדר זושא גודלבסקי
לאה צביה גודלבסקי
ברכה בלומה גודלבסקי
דוד גודלבסקי
שמואל דוב וויטלר
&
דינה איצינגר וויטלר
מרים וויטלר
רפאל וויטלר
אביגיל וויטלר
זאב וויטלר
צביה רות (וויטלר) סמסון
&
מיכאל סמסון
שלמה סמסון
תמר חיה סמסון
שמעון סמסון
מרים סמסון
אסתר (וויטלר) צ'יזיק
&
אהרן יוסף צ'יזיק
חיה בונא צ'יזיק
משה צ'יזיק
שושנה בלומה צ'יזיק
ישראל צ'יזיק
שושנה ברכה (וויטלר) סמייטיצקי
&
אהרון סמייטיצקי
שיינדל סמייטיצקי
אלכסנדר זושא וויטלר
אלישבע וויטלר
אברהם דוב (בער) אדולף ווטיץ
מרדכי צבי גומפריך הירש (מיקשה, מקס) הי"ד ווטיץ
&
הילנה (הלן) הי''ד (גרו?סד) ווטיץ
בטה הי"ד ווטיץ
רוזה הי"ד ווטיץ
מאיר-חיים (היינריך) הי"ד ווטיץ
לביאה (לידיה) הי"ד ווטיץ
שרה (סוניה) הי"ד ווטיץ
חנה דבורה (ינקה) ווטיץ
הרב משה אריה ליב הי"ד ווטיץ
&
שרה זנטה הי''ד (זקבך) ווטיץ
רחל הי"ד ווטיץ
אסתר הי"ד ווטיץ
חנה הי"ד ווטיץ
בנימין זאב הי"ד ווטיץ
שמואל הי"ד ווטיץ
לביאה הי"ד ווטיץ
ישראל שמחה הי"ד ווטיץ
מרדכי מרקוס הי"ד ווטיץ
מרים הי"ד ווטיץ
ברוך חיים ווטיץ
40 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(9/6/2022) ? ???-?? ?'???-?"? עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון