אנא שילחו תמונות
ר' מאיר מרקוס כהן
&
יענטל (ג'וליה) (שלזינגר) כהן
הרב אביגדור יהודה (פיליפ) הי"ד כהן
&
חנה רבקה הי''ד (אויש) כהן
אסתר הי"ד כהן
&
יצחק מרדכי הי"ד (בזאגרב) כהן
אהרן הי"ד כהן
&
לאה הי''ד (אונגואר) כהן
גיטל (כהן) טירנויער
&
יעקב יהושע טירנויער
הרב משה מנחם טירנויער
&
אשתו טירנויער
יענטא (כהן) ברוין
&
יחיאל יהודה ז"ל ברוין
9 ילדים ברוין
אסתר (כהן) יאקאבאוויטש
&
חנניה יום-טוב ליפא יאקאבאוויטש
אהרן יהודה יאקאבאוויטש
צמח טוביה גדליה יאקאבאוויטש
שלמה יאקאבאוויטש
צבי אלימלך יאקאבאוויטש
משה אביגדור יאקאבאוויטש
חנה מינדל לאה (יאקאבאוויטש) זילבערשטיין
&
יצחק משה זילבערשטיין
מלכה (זילבערשטיין) רייכמאן
&
מרדכי רייכמאן
יואל זילבערשטיין
משולם צבי בן ציון זילבערשטיין
גיטל (זילבערשטיין) טויבער
&
מנחם טויבער
שיינדל (זילבערשטיין) נייווירטה
&
יוסף נייווירטה
מענדל מאיר זילבערשטיין
דוד ליב זילבערשטיין
&
רבקה (כף) זילבערשטיין
רחל זילבערשטיין
חנניה יום-טוב זילבערשטיין
שלמה אליקים זילבערשטיין
משולם צבי בן-ציון זילבערשטיין
רחל (זילבערשטיין) אבעלעס
&
ישי אבעלעס
אהרן זילבערשטיין
שלמה זילבערשטיין
&
חנה רחל (הלפרט) זילבערשטיין
צביה זילבערשטיין
ריזל זילבערשטיין
יחזקאל שרגא יאקאבאוויטש
נחמיה יאקאבאוויטש
רחל (יאקאבאוויטש) ?יאקאבאוויטש
&
?יאקאבאוויטש
לוי יאקאבאוויטש
יקותיאל יאקאבאוויטש
יצחק יאקאבאוויטש
חיים יאקאבאוויטש
יוסף יאקאבאוויטש
גיטל (יאקאבאוויטש) בראווער
&
? בראווער
אליעזר דוד הי"ד כהן
מאיר הי"ד כהן
יחיאל מיכל כהן
שרה הי"ד כהן
רחל\ראכל הי''ד (כהן) קליין
&
חיים קליין
מאיר הי"ד קליין
שעיה מרדכי (שאמועל) קליין
&
חיה ברכה (אילנה) יעקובוביץ' קליין
נחום קליין
יום-טוב ליפא קליין
בן-ציון קליין
רחל (קליין) פרידמן
&
חיים זאב פרידמן
גיטל (קליין) מוסקוביץ'
&
יעקב ראובן מוסקוביץ'
אהרן קליין
אביגדור יהודה קליין
כתריאל שלום קליין
&
הדסה אוברלנדר קליין
סימה גיטל (קליין) ביילוש
&
יוסף ביילוש
דוד ביילוש
דוד קליין
חיים קליין
אסתר קליין
נחום יחיאל קליין
מרים קליין
רחל ראכל קליין
מלכה קליין
בילא חנה רבקה קליין
אליעזר קליין
יששכר דוב הי"ד קליין
יענטי (קליין) סמט
&
אהרן צבי הרשל סמט
לאה (קליין) שטיינמץ
&
שלמה שטיינמץ
אסתר הי"ד קליין
שרה הי"ד קליין
יחיאל הי"ד קליין
שמואל הי"ד קליין
בילה הי"ד קליין
הלל הי"ד כהן
&
רחל לאה הי''ד קלנר (פשקס) כהן
שרגא פייבל כהן ברוין
&
גיטי כ''ץ או יוטה ברוין
בן הכהן ברוין
בן הכהן ברוין
בת (ברוין) שטראססער
&
? שטראססער
בת (ברוין) בינעט
&
? בינעט
רחל (ברוין) קלינגר
&
? קלינגר
בת (ברוין) פולק
&
? פולק
אברהם משה ברוין
הילל ברוין
יצחק מאיר ברוין
אביגדור יהודה ברוין
מאיר הי"ד כהן
אסתר הי"ד כהן
יענטא הי"ד כהן
ליבא (כהן) קף
&
צבי הרמן קף
הלל כף
&
רחל קופל כף
ויקטור כף
משה כף
רבקה (כף) זילבערשטיין
&
דוד ליב זילבערשטיין
רחל זילבערשטיין
חנניה יום-טוב זילבערשטיין
שלמה אליקים זילבערשטיין
משולם צבי בן-ציון זילבערשטיין
אברהם כף
פנחס יהודה כף
&
? מאירוביץ' כף
מרים (כף) אדלר
&
אברהם נחמן צבי אדלר
יצחק מ. כף
&
פייגא כף
שמואל כף
הילל כף
&
ג'ודי שפיצר כף
יעקב יוסף כף
פנחס כף
לאופלד כף
חיה רנה כף
רחל כף
שמעון כף
אביגדור כף
יעקב הי"ד כהן
&
פייגא הי''ד (וייבר) כהן
מאיר הי"ד כהן
גיטל (כהן) פישר
&
נתן (ארטור) פישר
צפורה פייגא (פישר) בלומנפלד
&
יצחק מאיר בלומנפלד
ישראל אשר בלומנפלד
&
? גולדנברג בלומנפלד
בת (בלומנפלד) דוידוביץ'
&
? דוידוביץ'
חיה שרה (בלומנפלד) לוי
&
יעקב יצחק הרש לוי
דניאל בלומנפלד
&
? סאמעט בלומנפלד
אביגדור אברהם בלומנפלד
&
רחל לאה אקרמן בלומנפלד
אליעזר ליפמן בלומנפלד
&
אשתו בלומנפלד
יעקב פנחס פישר
&
רבקה הענא נייהויז פישר
בת (פישר) פישמן
&
הלל ברוך פישמן
חוה רייזל פישמן
מרים זיסל פישמן
עוד 5 ילדים פישמן
עקיבא פישר
&
? ארליך פישר
בת (פישר) הרטמן
&
? הרטמן
בת (פישר) ויינגרטן
&
? ויינגרטן
עוד 5 ילדים פישר
יצחק פישר
&
אסתר שוורץ פישר
3 ילדים פישר
בת (פישר) איצקאוויטש
&
יהושע העשל איצקאוויטש
6 ילדים איצקאוויטש
שלמה פישר
&
גולדא טרייטל פישר
2 ילדים פישר
מלכה (פישר) נוסענצווייג
&
זאב פנחס (וולביש נוסן) נוסענצווייג
פריידא (נוסענצווייג) רוטמן
&
מרדכי דוד רוטמן
4 ילדים רוטמן
פיגא (נוסענצווייג) דרו
&
יעקב דרו
5 ילדים דרו
משה נוסענצווייג
&
? בניקר נוסענצווייג
3 ילדים נוסענצווייג
בן נוסענצווייג
שרה (נוסענצווייג)
&
בעלה
חנה (פישר) פיש
&
אברהם שמואל פיש
4 ילדים פיש
אברהם הי"ד כהן
שיינדל הי"ד כהן
רחל הי"ד כהן
באשע (באשי) הי"ד כהן
הלל הי"ד כהן
גבריאל הי"ד כהן
יוסף אליהו כהן
&
רבקה רגינה (מילר) כהן
אברהם יהודה כהן
&
שיינדל יפה (מושקוביץ) כהן
יוסף אליהו כהן
&
סימה אופמן (מושקוביץ) כהן
משה נפתלי כהן
ברוך כהן
שרה כהן
ישראל דוד כהן
יואל צבי כהן
אידל כהן
יוסף אליהו כהן
&
רבקה הי''ד (סופר) כהן
אסתר (כהן) גוטפרינד
&
אלימלך גוטפרינד
חיים מרדכי גוטפרינד
שאול יחזקאל גוטפרינד
שרה יוכבד גוטפרינד
משה יששכר גוטפרינד
מלכה גוטפרינד
רבקה גוטפרינד
נפתלי צבי גוטפרינד
שמעון גוטפרינד
ליבא גוטפרינד
ברוך כהן
&
שרה (הורביץ) כהן
אסתר מאטל כהן
יוסף אליהו כהן
חיים אורי כהן
בילא כהן
מיכאל כהן
יעקב משה כהן
עדינה אידל (כהן) ברקוביץ'
&
שלום אליעזר ברקוביץ'
רבקה ברקוביץ'
זיסל ברקוביץ'
מירש ברקוביץ'
יואל ברקוביץ'
עזריאל ברקוביץ'
יעקב אביגדור כהן
&
מאטיל נחמה אנגל (ענגיל) כהן
אליעזר דב כהן
יצחק מאיר כהן
שרה טויבא כהן
דוד כהן
&
רחל גולדה ווייס (וייס) כהן
רייצל כהן
יואל כהן
ישראל כהן
דבורה (כהן) שנעק
&
אברהם יעקב שנעק
רבקה שנעק
יואל צבי נחמיה שנעק
בילא אסתר שנעק
רבקה (כהן) גולדברגר
&
מתתיהו גולדברגר
חיים מאיר גולדברגר
בלהה כהן
משה חיים כהן
&
אסתר לורנצי כהן
אביגדור יהודה כהן
&
שרה (שוורץ) כהן
מרדכי כהן
שמעון כהן
חיה רעכיל כהן
מלכה ברכה כהן
מרים דבורה כהן
רבקה חיה (כהן) דבלינגר
&
חיים שמואל דבלינגר
יוסף אליהו דבלינגר
&
שרית וייס דבלינגר
ישראל יעקב דבלינגר
יצחק מנחם דבלינגר
רחל דבלינגר
לאה דבלינגר
אשר זעליג דבלינגר
&
יוספה פיק דבלינגר
אלחנן דבלינגר
חנה דבלינגר
אברהם מאיר דבלינגר
&
פנינה מירסקי דבלינגר
משה דבלינגר
יהודית דבלינגר
אלישבע דבלינגר
חנה (דבלינגר) ברנט
&
בנימין יצחק ברנט
רחל ברנט
יהודית ברנט
שרה ברנט
יעקב יהודה ברנט
מלכה ברכה דבלינגר
יעקב יהודה דבלינגר
אהרן כהן
&
חיה שרה הופמן כהן
רבקה כהן
יואל כהן
חנה כהן
מלכה ברכה (כהן) יוסף
&
יצחק יוסף
ציפורה כהן
מרדכי כהן
מנשה כהן
בריינדל כהן
שרה בראנדל (כהן) שפירא
&
פנחס שפירא
חיה רבקה שפירא
הינדא שפירא
חנה שפירא
יעקב מנחם שפירא
דבורה שפירא
מלכה ברכה שפירא
הדסה שפירא
אהרן שפירא
יהושע שפירא
נחמה שפירא
חנה (כהן) אייזנבך
&
מרדכי דוד אייזנבך
יוסף אליהו אייזנבך
ראובן אייזנבך
מנשה אייזנבך
נחום אייזנבך
מלכה ברכה אייזנבך
טובה גיטל (כהן) חיים
&
בן ציון חיים
אברהם מאיר חיים
מרדכי חיים
חיה חיים
צבי חיים
לאה (כהן) לידר
&
יעקב מנחם לידר
יוסף אליהו לידר
גולדי חיה לידר
יצחק לידר
שיינדל לידר
משה חיים לידר
שלום נח לידר
מלכה ברכה לידר
רחל ייטל (כהן) לוריא
&
משה לוריא
יוסף אליהו לוריא
זושא לוריא
מתתיהו לוריא
מנשה לוריא
מלכה ברכה לוריא
שלום לוריא
שרה לוריא
שושנה פרידל (כהן) שפר
&
יוסף מרדכי שפר
מלכה ברכה שפר
צפורה שפר
רבקה גיטל שפר
משה חיים שפר
יוחנן שפר
מאיר הי"ד כהן
גיטל הי"ד כהן
יחיאל מיכל הי"ד כהן
משה הי"ד כהן
&
הי''ד אשתו כהן
ילדיהם הי"ד כהן
שרה הי''ד (כהן) זינגר
&
יצחק (פאקש) הי"ד זינגר
ילדים הי"ד זינגר
ציפורה הי"ד כהן
יחיאל הי"ד כהן
&
אשתו הי''ד (אונגואר) כהן
ילדים הי"ד כהן
הרב שמואל הי"ד כהן
&
פערל (גיירינגער) כהן
יוסף צבי הי"ד כהן
&
הי''ד כהן
נספו כולם הי"ד כהן
גיטל הי''ד (כהן) פייט
&
בעלה הי"ד פייט
נספו כולם הי"ד פייט
רחל הי''ד (כהן)
&
הי"ד בעלה
נספו הי''ד כולם בעלה
אברהם דוב כהן
&
חנה הי''ד (קרייזמן) כהן
שלמה קאהן כהן
&
אסתר כהן
מרדכי מוטי כהן
&
שרה בריינדל ויינפלד כהן
מלכה כהן
לאה כהן
שלמה כהן
אברהם דוב כהן
&
אסתר הדס כהן
מאיר יהודה כהן
&
רבקה כץ כהן
שרה כהן
אברהם דוב כהן
גולדי כהן
אהובה כהן
עדינה כהן
שושנה כהן
חנה (כהן) גולדרינג
&
יצחק דוד גולדרינג
מתתיהו גולדרינג
אברהם דוב גולדרינג
גולדא מלכה גולדרינג
מנדל גולדרינג
הדסה גולדרינג
מרים דבורה גולדרינג
יוב מיכאל מאיר הי"ד כהן
מרדכי יהודה הי"ד כהן
יענטל הי"ד כהן
משה אהרן הי"ד כהן
זאב הי"ד כהן
פערל לאה אגי (כהן) ליבוביק
&
יחזקאל ליבוביק
שאלתיאל אייזיק ליבוביק
&
חוה שיינה ליבוביק
מנחם מנדל ליבוביק
ישראל ליבוביק
דבורה ליבוביק
מלכה ליבוביק
שמואל ליבוביק
חנה (ליבוביק) שווארץ
&
צבי הירש טוביה טייטלבוים
מנחם מנדל טייטלבוים
לוי יצחק טייטלבוים
איילה ברכה שרה טייטלבוים
יוסף יצחק ליבוביק
&
חנה פייגא רייזל אסתרין ליבוביק
אברהם רפאל ליבוביק
אסתר הדסה ליבוביק
אברהם דובער ליבוביק
שניאור זלמן ליבוביק
&
אסתר זלטא קירשנבאום ליבוביק
דוד בצלאל ליבוביק
אביגיל ליבוביק
שמואל שאלתיאל ג'ורג' כהן
ראובן הי"ד כהן
&
הי''ד כהן
הי"ד כולם כהן
רבקה יענטל הי''ד (כהן)
&
הי"ד בעלה
הי''ד נספו כולם בעלה
משה אהרן הי"ד כהן
&
הי''ד כהן
נספו כולם הי"ד כהן
ר' שמחה בונים כהן
&
רחל הי''ד הופמן כהן
אברהם מאיר הי"ד כהן
בנימין זאב כהן
ר' שמחה בונים כהן
&
גיטל (שינדלהיים) כהן
שמואל מאיר כהן
&
רבקה דוידוביץ כהן
שלמה יואל כהן
&
שרה שוורץ כהן
יוסף מרדכי כהן
יהודית בלומה כהן
רחל כהן
חנה כהן
גיטל כהן
מרים כהן
דוד כהן
פנינה כהן
יקותיאל יהודה כהן
חיה נחמה כהן
מלכה כהן
אביגדור יהודה כהן
&
פנינה רות בוימל כהן
משה בן-ציון כהן
חנה כהן
יוסף מרדכי כהן
יעקב חננאל כהן
אשר כהן
&
פנינה פיה רפפורט כהן
ירחמיאל ישראל י. כהן
גיטל כהן
חנה כהן
יפה שינדל כהן
חיה שרה כהן
מרים כהן
שמחה בונם כהן
צבי כהן
&
יונית דויטש כהן
לאה כהן
אסתר כהן
אסתר (כהן) וייס
&
משה אלעזר עקיבא וייס
אלימלך וייס
חיים וייס
אברהם וייס
שמחה בונים וייס
ביילא רות וייס
שמעון וייס
יוסף מרדכי וייס
אברהם דוב כהן
&
סימא קליין כהן
יפה שיינדי כהן
גיטל כהן
חוה כהן
מרים פייגא כהן
יהודית רייזל כהן
יפה (כהן) יאקאב
&
יחזקאל יאקאב
מרדכי יצחק יאקאב
חיים שלמה יאקאב
אברהם יאקאב
פעריל פנינה (כהן) קלאר
&
יהודה לייב קלאר
שרה שיינדל קלאר
משה דוד קלאר
מרים (כהן) פישמן
&
יעקב שמשון פישמן
שמחה בונים כהן
&
רות פורטגנג כהן
מלכה כהן
חייה שרה שאשא כהן
ליבי עטיל כהן
פנחס כהן
&
מרים חנה היילברון כהן
אברהם משה אריה כהן
&
מלכה גרגל כהן
שמואל כהן
שמחה בונים כהן
פערל רבקה (כהן) טרייטל
&
שלמה טרייטל
רחל דאבא (טרייטל) רייניץ
&
נתן פייטל רייניץ
לאה טרייטל
גיטל טרייטל
רפאל טרייטל
שיינדל מאטל טרייטל
זלעטי רייזי (כהן) אוברלנדר
&
שלום אוברלנדר
גיטל אוברלנדר
חוה אוברלנדר
שמחה בונים אוברלנדר
פערל אוברלנדר
שמואל כהן
&
רייזי גליק כהן
אסתר רייצל כהן
גיטל כהן
אסתר מאטל (כהן) רייניץ
&
יעקב מרדכי רייניץ
הינדא רייניץ
דבורה רייניץ
לאה רייזל רייניץ
רחל רייניץ
פערל רייניץ
שמחה בונים רייניץ
מאיר כהן
&
רחל זלדה ברונשטיין כהן
אסתר רבקה כהן
שמחה בונם כהן
נחמיה כהן
גיטל כהן
שמחה בונים כהן
&
חיה אלטע ברכה שער כהן
נחמה כהן
גיטל כהן
חיה אידל כהן
חיים כהן
טאבא כהן
רוזא כהן
יעקב אליעזר כהן
&
ברכה מלכה רוזנפלד כהן
הינדא פעסיה (כהן) לייבוביץ'
&
ישראל דב לייבוביץ'
צדוק כהן
&
דבורה בריכטא כהן
שרה לאה הי''ד (כהן)
&
הי"ד בעלה
כולם הי''ד ילדים בעלה
צירל (כהן) קליין
&
איגנץ קליין
רודולף הי"ד קליין
אסתר (בטי, אטל) (כהן) שני
&
ר' יוסף הייזלר
ציפורה גיזי גיזלה הי''ד (הייזלר) וואלף
&
ר' דוד וואלף
מאיר הי"ד וואלף
הנדי הי"ד וואלף
יצחק איציק הי"ד וואלף
חיה יוטא הי"ד וואלף
אסתר (בטי, אטל) (כהן) שני
&
בעל שני
בן הייזלר
בעל שני
&
אסתר (בטי, אטל) (כהן) שני
47 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(3/1/2020) ו טבת ה'תש"פ עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון