אנא שילחו תמונות
הרב אביגדור יהודה (פיליפ) הי"ד כהן
&
חנה רבקה הי''ד (אויש) כהן
אסתר הי"ד כהן
&
יצחק מרדכי הי"ד (בזאגרב) כהן
אהרן הי"ד כהן
&
לאה הי''ד (אונגואר) כהן
גיטל (כהן) טירנויער
&
יעקב יהושע טירנויער
הרב משה מנחם טירנויער
&
אשתו טירנויער
יענטא (כהן) ברוין
&
יחיאל יהודה ז"ל ברוין
9 ילדים ברוין
אסתר (כהן) יאקאבאוויטש
&
חנניה יום-טוב ליפא יאקאבאוויטש
אהרן יהודה יאקאבאוויטש
צמח טוביה גדליה יאקאבאוויטש
שלמה יאקאבאוויטש
צבי אלימלך יאקאבאוויטש
משה אביגדור יאקאבאוויטש
חנה מינדל לאה (יאקאבאוויטש) זילבערשטיין
&
יצחק משה זילבערשטיין
מלכה (זילבערשטיין) רייכמאן
&
מרדכי רייכמאן
יואל זילבערשטיין
משולם צבי בן ציון זילבערשטיין
גיטל (זילבערשטיין) טויבער
&
מנחם טויבער
שיינדל (זילבערשטיין) נייווירטה
&
יוסף נייווירטה
מענדל מאיר זילבערשטיין
דוד ליב זילבערשטיין
&
רבקה (כף) זילבערשטיין
רחל זילבערשטיין
חנניה יום-טוב זילבערשטיין
שלמה אליקים זילבערשטיין
משולם צבי בן-ציון זילבערשטיין
רחל (זילבערשטיין) אבעלעס
&
ישי אבעלעס
אהרן זילבערשטיין
שלמה זילבערשטיין
&
חנה רחל (הלפרט) זילבערשטיין
צביה זילבערשטיין
ריזל זילבערשטיין
יחזקאל שרגא יאקאבאוויטש
נחמיה יאקאבאוויטש
רחל (יאקאבאוויטש) ?יאקאבאוויטש
&
?יאקאבאוויטש
לוי יאקאבאוויטש
יקותיאל יאקאבאוויטש
יצחק יאקאבאוויטש
חיים יאקאבאוויטש
יוסף יאקאבאוויטש
גיטל (יאקאבאוויטש) בראווער
&
? בראווער
אליעזר דוד הי"ד כהן
מאיר הי"ד כהן
יחיאל מיכל כהן
שרה הי"ד כהן
רחל\ראכל הי''ד (כהן) קליין
&
חיים קליין
מאיר הי"ד קליין
שעיה מרדכי (שאמועל) קליין
&
חיה ברכה (אילנה) יעקובוביץ' קליין
נחום קליין
יום-טוב ליפא קליין
בן-ציון קליין
רחל (קליין) פרידמן
&
חיים זאב פרידמן
גיטל (קליין) מוסקוביץ'
&
יעקב ראובן מוסקוביץ'
אהרן קליין
אביגדור יהודה קליין
כתריאל שלום קליין
&
הדסה אוברלנדר קליין
סימה גיטל (קליין) ביילוש
&
יוסף ביילוש
דוד ביילוש
דוד קליין
חיים קליין
אסתר קליין
נחום יחיאל קליין
מרים קליין
רחל ראכל קליין
מלכה קליין
בילא חנה רבקה קליין
אליעזר קליין
יששכר דוב הי"ד קליין
יענטי (קליין) סמט
&
אהרן צבי הרשל סמט
לאה (קליין) שטיינמץ
&
שלמה שטיינמץ
אסתר הי"ד קליין
שרה הי"ד קליין
יחיאל הי"ד קליין
שמואל הי"ד קליין
בילה הי"ד קליין
הלל הי"ד כהן
&
רחל לאה הי''ד קלנר (פשקס) כהן
שרגא פייבל כהן ברוין
&
גיטי כ''ץ או יוטה ברוין
בן הכהן ברוין
בן הכהן ברוין
בת (ברוין) שטראססער
&
? שטראססער
בת (ברוין) בינעט
&
? בינעט
רחל (ברוין) קלינגר
&
? קלינגר
בת (ברוין) פולק
&
? פולק
אברהם משה ברוין
הילל ברוין
יצחק מאיר ברוין
אביגדור יהודה ברוין
מאיר הי"ד כהן
אסתר הי"ד כהן
יענטא הי"ד כהן
ליבא (כהן) קף
&
צבי הרמן קף
הלל כף
&
רחל קופל כף
ויקטור כף
משה כף
רבקה (כף) זילבערשטיין
&
דוד ליב זילבערשטיין
רחל זילבערשטיין
חנניה יום-טוב זילבערשטיין
שלמה אליקים זילבערשטיין
משולם צבי בן-ציון זילבערשטיין
אברהם כף
פנחס יהודה כף
&
? מאירוביץ' כף
מרים (כף) אדלר
&
אברהם נחמן צבי אדלר
יצחק מ. כף
&
פייגא כף
שמואל כף
הילל כף
&
ג'ודי שפיצר כף
יעקב יוסף כף
פנחס כף
לאופלד כף
חיה רנה כף
רחל כף
שמעון כף
אביגדור כף
יעקב הי"ד כהן
&
פייגא הי''ד (וייבר) כהן
מאיר הי"ד כהן
גיטל (כהן) פישר
&
נתן (ארטור) פישר
צפורה פייגא (פישר) בלומנפלד
&
יצחק מאיר בלומנפלד
ישראל אשר בלומנפלד
&
? גולדנברג בלומנפלד
בת (בלומנפלד) דוידוביץ'
&
? דוידוביץ'
חיה שרה (בלומנפלד) לוי
&
יעקב יצחק הרש לוי
דניאל בלומנפלד
&
? סאמעט בלומנפלד
אביגדור אברהם בלומנפלד
&
רחל לאה אקרמן בלומנפלד
אליעזר ליפמן בלומנפלד
&
אשתו בלומנפלד
יעקב פנחס פישר
&
רבקה הענא נייהויז פישר
בת (פישר) פישמן
&
הלל ברוך פישמן
חוה רייזל פישמן
מרים זיסל פישמן
עוד 5 ילדים פישמן
עקיבא פישר
&
? ארליך פישר
בת (פישר) הרטמן
&
? הרטמן
בת (פישר) ויינגרטן
&
? ויינגרטן
עוד 5 ילדים פישר
יצחק פישר
&
אסתר שוורץ פישר
3 ילדים פישר
בת (פישר) איצקאוויטש
&
יהושע העשל איצקאוויטש
6 ילדים איצקאוויטש
שלמה פישר
&
גולדא טרייטל פישר
2 ילדים פישר
מלכה (פישר) נוסענצווייג
&
זאב פנחס (וולביש נוסן) נוסענצווייג
פריידא (נוסענצווייג) רוטמן
&
מרדכי דוד רוטמן
4 ילדים רוטמן
פיגא (נוסענצווייג) דרו
&
יעקב דרו
5 ילדים דרו
משה נוסענצווייג
&
? בניקר נוסענצווייג
3 ילדים נוסענצווייג
בן נוסענצווייג
שרה (נוסענצווייג)
&
בעלה
חנה (פישר) פיש
&
אברהם שמואל פיש
4 ילדים פיש
אברהם הי"ד כהן
שיינדל הי"ד כהן
רחל הי"ד כהן
באשע (באשי) הי"ד כהן
הלל הי"ד כהן
גבריאל הי"ד כהן
יוסף אליהו כהן
&
רבקה רגינה (מילר) כהן
אברהם יהודה כהן
&
שיינדל יפה (מושקוביץ) כהן
יוסף אליהו כהן
&
סימה אופמן (מושקוביץ) כהן
משה נפתלי כהן
ברוך כהן
שרה כהן
ישראל דוד כהן
יואל צבי כהן
אידל כהן
יוסף אליהו כהן
&
רבקה הי''ד (סופר) כהן
אסתר (כהן) גוטפרינד
&
אלימלך גוטפרינד
חיים מרדכי גוטפרינד
שאול יחזקאל גוטפרינד
שרה יוכבד גוטפרינד
משה יששכר גוטפרינד
מלכה גוטפרינד
רבקה גוטפרינד
נפתלי צבי גוטפרינד
שמעון גוטפרינד
ליבא גוטפרינד
ברוך כהן
&
שרה (הורביץ) כהן
אסתר מאטל כהן
יוסף אליהו כהן
חיים אורי כהן
בילא כהן
מיכאל כהן
יעקב משה כהן
עדינה אידל (כהן) ברקוביץ'
&
שלום אליעזר ברקוביץ'
רבקה ברקוביץ'
זיסל ברקוביץ'
מירש ברקוביץ'
יואל ברקוביץ'
עזריאל ברקוביץ'
יעקב אביגדור כהן
&
מאטיל נחמה אנגל (ענגיל) כהן
אליעזר דב כהן
יצחק מאיר כהן
שרה טויבא כהן
דוד כהן
&
רחל גולדה ווייס (וייס) כהן
רייצל כהן
יואל כהן
ישראל כהן
דבורה (כהן) שנעק
&
אברהם יעקב שנעק
רבקה שנעק
יואל צבי נחמיה שנעק
בילא אסתר שנעק
רבקה (כהן) גולדברגר
&
מתתיהו גולדברגר
חיים מאיר גולדברגר
בלהה כהן
משה חיים כהן
&
אסתר לורנצי כהן
אביגדור יהודה כהן
&
שרה (שוורץ) כהן
מרדכי כהן
שמעון כהן
חיה רעכיל כהן
מלכה ברכה כהן
מרים דבורה כהן
רבקה חיה (כהן) דבלינגר
&
חיים שמואל דבלינגר
יוסף אליהו דבלינגר
&
שרית וייס דבלינגר
ישראל יעקב דבלינגר
יצחק מנחם דבלינגר
רחל דבלינגר
לאה דבלינגר
אשר זעליג דבלינגר
&
יוספה פיק דבלינגר
אלחנן דבלינגר
חנה דבלינגר
אברהם מאיר דבלינגר
&
פנינה מירסקי דבלינגר
משה דבלינגר
יהודית דבלינגר
אלישבע דבלינגר
חנה (דבלינגר) ברנט
&
בנימין יצחק ברנט
רחל ברנט
יהודית ברנט
שרה ברנט
יעקב יהודה ברנט
מלכה ברכה דבלינגר
יעקב יהודה דבלינגר
אהרן כהן
&
חיה שרה הופמן כהן
רבקה כהן
יואל כהן
חנה כהן
מלכה ברכה (כהן) יוסף
&
יצחק יוסף
ציפורה כהן
מרדכי כהן
מנשה כהן
בריינדל כהן
שרה בראנדל (כהן) שפירא
&
פנחס שפירא
חיה רבקה שפירא
הינדא שפירא
חנה שפירא
יעקב מנחם שפירא
דבורה שפירא
מלכה ברכה שפירא
הדסה שפירא
אהרן שפירא
יהושע שפירא
נחמה שפירא
חנה (כהן) אייזנבך
&
מרדכי דוד אייזנבך
יוסף אליהו אייזנבך
ראובן אייזנבך
מנשה אייזנבך
נחום אייזנבך
מלכה ברכה אייזנבך
טובה גיטל (כהן) חיים
&
בן ציון חיים
אברהם מאיר חיים
מרדכי חיים
חיה חיים
צבי חיים
לאה (כהן) לידר
&
יעקב מנחם לידר
יוסף אליהו לידר
גולדי חיה לידר
יצחק לידר
שיינדל לידר
משה חיים לידר
שלום נח לידר
מלכה ברכה לידר
רחל ייטל (כהן) לוריא
&
משה לוריא
יוסף אליהו לוריא
זושא לוריא
מתתיהו לוריא
מנשה לוריא
מלכה ברכה לוריא
שלום לוריא
שרה לוריא
שושנה פרידל (כהן) שפר
&
יוסף מרדכי שפר
מלכה ברכה שפר
צפורה שפר
רבקה גיטל שפר
משה חיים שפר
יוחנן שפר
מאיר הי"ד כהן
גיטל הי"ד כהן
יחיאל מיכל הי"ד כהן
משה הי"ד כהן
&
הי''ד אשתו כהן
ילדיהם הי"ד כהן
שרה הי''ד (כהן) זינגר
&
יצחק (פאקש) הי"ד זינגר
ילדים הי"ד זינגר
ציפורה הי"ד כהן
יחיאל הי"ד כהן
&
אשתו הי''ד (אונגואר) כהן
ילדים הי"ד כהן
37 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(3/1/2020) ו טבת ה'תש"פ עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון