אנא שילחו תמונות
מערל (כהן) דונט
&
נתן (נטע) הי"ד דונט
מרדכי דונט
אביגדור חיים (ויקטור) דונט
&
טילע (שוורץ) דונט
יהודה הי"ד דונט
רפאל הי"ד דונט
יצחק דונט
&
שרה יונגרייס דונט
יהודה דונט
&
לאה רובין דונט
רחל דונט
אביגדור חיים דונט
משה אהרן דונט
אוריאל דונט
ידידיה דונט
רבקה (דונט) רוט
&
אברהם מרדכי (אברימי) רוט
שירה רחל רוט
אהרן משה רוט
לאה מערל (דונט) קירשבוים
&
אליעזר קירשבוים
משה אהרן קירשבוים
צבי דב קירשבוים
דניאל קירשבוים
אביגדור חיים דונט
&
חיה מרים ברוורמן דונט
הדס דבורה דונט
רפאל דונט
אילה דונט
זעליג אריה לייב (ארי) דונט
תהילה טילה דונט
צבי דונט
&
ציפורה אליעזרה קסל דונט
אביגדור חיים דונט
יאיר דונט
טילה (טלי) דונט
רבקה דונט
שמעון זימל (שימי) דונט
&
שושנה מרכוס דונט
איילת דונט
ישי דונט
זהבה דונט
משה אהרון דונט
נתן דונט
&
מרים אשכנזי דונט
טילה (טלי) דונט
מיכל דונט
רפאל דונט
&
רבקה קרלינסקי דונט
יוסף שלמה דונט
משה אהרון דונט
יואב דונט
&
יהודית קוברה דונט
חיה מרים דונט
אליעזר דונט
&
חנה ברנד דונט
ישראל דונט
שלמה דונט
אליעזר דונט
&
רחל הי''ד רוזנר דונט
בן הי"ד דונט
רפאל הי"ד דונט
אליעזר דונט
&
הינדל (הרמינה) (פליישמן) דונט
אשר נתן דונט
&
שרה חוה (ורצברגר) דונט
גילה (דונט) וייס
&
אריה מנחם וייס
אורלי וייס
שלומית (דונט) עמית
&
אלעד ראובן עמית
לינוי עמית
דניאל עמית
אליהו דונט
&
רבקה אנגל דונט
רחל דונט ביינהקר דונט
אליעזר ביינהקר
ברכה ביינהקר
רונית (דונט) מורגנשטרן
&
נתנאל (נתי) מורגנשטרן
גבריאל מורגנשטרן
מרים מורגנשטרן
יאיר מורגנשטרן
מיכאל מורגנשטרן
יצחק אהרן דונט
&
שרה קלמן דונט
מרים דונט
חוה (דונט) דיקשטיין
&
שלום יוסף דיקשטיין
בנימין צבי דיקשטיין
&
שיינדל יפה ורצלר דיקשטיין
בילא (דיקשטיין) פקטה
&
אברהם פקטה
פערל רייזל פקטה
מרים צארטיל פקטה
חיה יהודית (דיקשטיין) איימר
&
חיים אברהם איימר
שלמה איימר
דוד שלמה דיקשטיין
&
מרים שטייג דיקשטיין
יקותיאל יהודה דיקשטיין
אסתר מלכה דיקשטיין
יקותיאל יהודה דיקשטיין
גיטל טויבא דיקשטיין
פערל דיקשטיין
הינדא דיקשטיין
אליעזר דיקשטיין
&
נחמה רחל גרין דיקשטיין
יקותיאל יהודה דיקשטיין
חיה איטה יהודית דיקשטיין
משה אלעזר דיקשטיין
צבי דיקשטיין
יחזקאל דיקשטיין
בילא דיקשטיין
ישראל דיקשטיין
עזריאל חיים דיקשטיין
פריידה (דיקשטיין) יעקובוביץ'
&
חיים מנחם יעקובוביץ'
יקותיאל יהודה יעקובוביץ'
אסתר טויבא יעקובוביץ'
שרה בריינא יעקובוביץ'
יצחק יעקובוביץ'
הינדל יעקובוביץ'
חנה יעקובוביץ'
יהודית יעקובוביץ'
ישראל דיקשטיין
&
סימה הרשקופ דיקשטיין
נפתלי מאיר דיקשטיין
אליעזר דיקשטיין
חיה (דיקשטיין) שנק
&
אברהם שנק
הינדא שנק
יהודה שנק
שמעון שנק
יהודית שנק
משה דב שנק
מאיר דיקשטיין
טילע הי''ד (דונט) ברס
&
יצחק יהודה (ליפוט) הי"ד ברס
הרב יקותיאל דב ברס
&
רחל (ביכלר) ברס
אהרן יצחק יהודה ברס
&
אסתר כהן ברס
זאב ברס
&
נחמה ברמינקה ברס
בן-ציון ברס
חיה ברס
יוסף ברס
שמעון ברס
מרים צירל (ברס) ראב
&
אהרן יעקב ראב
שיינדל ראב
חוה ראב
משה ראב
לאה גולדה ראב
צפורה ראב
חיה רחל ראב
רבקה (ברס) רובין
&
דוב רובין
צפורה רובין
שמעון רובין
יעקב ירוחם רובין
בלומה רובין
יוסף רובין
חנה רובין
חיה (ברס) יונגרייז
&
שרגא פייש יונגרייז
שמעון יונגרייז
לאה (ברס) שנק
&
ידידיה שנק
מרדכי שנק
שלמה בצלאל שנק
רבקה שנק
משה שנק
אליהו שנק
משה ברס
&
לאה אינדיק ברס
שרה רות ריסה ברס
מרדכי ברס
זאב ברס
חנה ברס
צפורה (ברס) פוגל
&
משה אליהו הלוי פוגל
חיה פוגל
שרה שפרינצא פוגל
חנה פוגל
שלמה פוגל
דוד ברס
&
חנה ברקוביץ' ברס
רחל ברס
זאב שרגא ברס
שרה ברס
שרה (ברס) הלד
&
שלמה הלד
צבי הלד
רבקה הלד
שמואל ברס
איטה רחל ברס
בת-שבע הינדא (ברס) לפקוביץ'
&
ישראל לפקוביץ'
יעקב יהושע ברס
&
עטרה מנצר ברס
מלכה פנינה ברס
גיטל (ברס) ויזל
&
מרדכי חגי ויזל
אליהו ויזל
מרדכי ברס
&
הניה שקלר ברס
שרה (ברס) ברויאר
&
מנשה ברויאר
הדסה גנענדל ברויאר
טובה נחמה ברויאר
ברכה ברויאר
אליעזר ברויאר
יצחק יהודה ברס
&
יהודית מרקוביץ' ברס
נועה ברס
בתיה ברס
צפורה ברס
דוד ברס
חיה (ברס) פשדמייסקי-שדמי
&
מאיר פשדמייסקי-שדמי
אברהם שדמי
יהודה שדמי
רחל שדמי פשדמייסקי-שדמי
בת-שבע (ברס) שפיץ
&
ישראל נח שפיץ
נחמה (ברס) וסרמן
&
מאיר וסרמן
יוסף וסרמן
רחל וסרמן
מרים וסרמן
יעקב וסרמן
לאה וסרמן
מנחם ברס
&
רחל ברלינגר ברס
חנה ברס
יעקב ישראל ברס
בתיה ברס
חוה ברס
משה ברס
נתן ברס
&
אסתר יוטקובסקי ברס
אריה ברס
&
לאה ארנפלד ברס
חנה ברס
חוה ברס
יצחק ברס
מרים ברס
ישראל מאיר ברס
חוה (ברס) זכריש
&
צבי הערש זכריש
מאירה מרים זכריש
אלעזר זכריש
יעקב ישראל ברס
&
חנה נדל ברס
גדליהו ברס
מרים ברס
רפאל ברס
חיה ברס
משה עקיבא ברס
יצחק ברס
נפתלי צבי ברס
יעקב ברס
&
נעמי ריזנר ברס
אהרן יצחק ברס
&
שרה אולמן ברס
גרשון ברס
חנה ברס
לאה ברס
רחל ברס
חיה (ברס) ברלין
&
יצחק זאב ברלין
דוד מנחם ברלין
לאה רייזל ברלין
חנה ברלין
צירל יהודית (ברס) ירט
&
ישראל ירט
בת-שבע טילה (ברס) קליין
&
יעקב ישראל קליין
משה דוד קליין
אליהו יונה ברס
&
נחמה פסיה (לוסטיג) ברס
שאול ברס
רפאל יוסף ברס
מרדכי זאב ברס
רבקה ברס
אליעזר ברס
גרשון ברס
יהודה אריה ברס
נחמה מרים ברס
רות ברס
משה דוד ברס
נתן ברס
טילה (ברס) רובין
&
הלל רובין
חיים צבי רובין
&
חיה הרשקוביץ רובין
לאה רובין
אברהם אבא רובין
שמשון רובין
לאה (רובין) שטיימן
&
משה שטיימן
חיים צבי שטיימן
שמואל אהרן שטיימן
אברהם יהודה שטיימן
חיה (רובין) רוזנברג
&
אלחנן בונם רוזנברג
אריה רוזנברג
אהרן יצחק רוזנברג
דבורה גיטה (רובין) גולדברג
&
יוסף שלמה גולדברג
שמואל מרדכי גולדברג
אהרון יצחק רובין
&
נועה מורדקוביץ' רובין
אברהם רובין
שרה רובין
אביגדור רובין
נחמה רובין
יוסף ישראל ברס
רחל (ברס) כהן
&
אהרן (ארמין) כהן
טילה (כהן) דרוק
&
הרב מנחם דרוק
ברכה (דרוק) מונדרי
&
ישעיהו מאיר מונדרי
הינדא נחמה מונדרי
יוכבד שפרה מונדרי
פינחס מונדרי
ליבע מרים מונדרי
אהרן מונדרי
אברהם מרדכי מונדרי
דבורה גיטה מונדרי
הינדה (דרוק) גרינצייג
&
משה גרינצייג
יוסף פנחס גרינצייג
רבקה גרינצייג
לאה גרינצייג
חנה שיינא גרינצייג
שרה גרינצייג
ישראל מאיר דרוק
צירל (דרוק) דרימן
&
אברהם מרדכי דרימן
ברכה דרימן
פייגא דרימן
אהרן דרימן
מרים שינדל (דרוק) גוטרמן
&
יצחק יעקב גוטרמן
ישראל מאיר גוטרמן
ברכה גוטרמן
שלמה זלמן דרוק
&
חיה רדה יהודית טשערסקי דרוק
נפתלי גרשון דרוק
יצחק יהודה יוסף דרוק
ירחמיאל מרדכי (מוטי) כהן
&
פנינה כהן
עדי כהן
ניצן כהן
יהודה יצחק כהן
&
תמר קורצויל כהן
קרן כהן
אמיר כהן
איל כהן
גיא כהן
ברכה (כהן) חיבה
&
מנשה ישי חיבה
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.