אנא שילחו תמונות
משה (מור) דונט
&
רייזל (רוזה) דונט
הלל שמואל (לסלו) דונט
&
פריידל שולמית ידועב דונט
רייזל חוה (דונט) צביבל
&
נפתלי צביבל
יחיאל יהושע צביבל
יעקב צביבל
יהודית צביבל
מרים צביבל
משה צביבל
בת-שבע צביבל
רחל דונט
אהרן פנחס אליהו דונט
&
יטא דופלט דונט
דוד דונט
רייזל חנה דונט
מלכה דונט
רות בילא ברכה דונט
יחיאל יהושע דונט
מנחם מנדל דונט
&
שרה אבלקש דונט
מרדכי צבי דונט
רייזי בילא ברכה דונט
יחיאל יהושע דונט
איידל עדינה דונט
דוד ירחמיאל דונט
משה דונט
&
רחל גרין דונט
יחיאל יהושע דונט
חיה דונט
מרים פייגא דונט
יוכבד דונט
יהודית פרומא דונט
חוה בת-שבע דונט
מלכה מערל (מלי) (דונט) וייס
&
חיים מאיר וייס
יעקב בן-ציון וייס
&
שרה רחל פיש וייס
משה יצחק וייס
חנה רייזל וייס
שמואל וייס
ישראל צבי וייס
יואל אהרון וייס
יוסף מנדל וייס
יטא יהודית וייס
אברהם יהודה וייס
שמעון וייס
חנה רייזל (וייס) רוזנברג
&
אליה לייב רוזנברג
אברהם יהודה רוזנברג
יעקב שלמה רוזנברג
ישראל צבי רוזנברג
אסתר רוזנברג
פערל פרומט רוזנברג
דינה רוזנברג
משה וייס
&
דבורה מלכה רייזל רייך וייס
אברהם שמעון וייס
חוה וייס
ישראל צבי וייס
רבקה וייס
יוסף מנדל וייס
&
חיה בילא רוט וייס
יהודית וייס
משה וייס
יצחק אייזיק וייס
ירמיהו וייס
&
טובה חנה אייגנר וייס
פראדל וייס
ישראל צבי וייס
חוה רייזל וייס
פערל פרומט (וייס) קעסטענבוים
&
יואל קעסטענבוים
חוה רייזל קעסטענבוים
לאה קעסטענבוים
שמחה בונם קעסטענבוים
ישראל צבי קעסטענבוים
חיה אסתר הענטשא קעסטענבוים
מרים בראנא קעסטענבוים
הרב נתן נטע (טיבור) דונט
&
ברכה בן-חיים דונט
רייזל שרה (דונט) דופלט
&
קלמן דופלט
חיה פרומי דופלט
יהודית דופלט
משה דונט
&
רבקה רחל קליין דונט
בינה דונט
בן דונט
פייגא (דונט) אוירבוך
&
ישראל אוירבוך
הינדא רייזל אוירבוך
יחיאל יהושע דונט
&
דבורה אפל דונט
מנשה דונט
בן דונט
הרב מרדכי דונט
&
אשתו דונט
רבקה לאה (דונט) זינגר
&
ברוך זינגר
רייזל זינגר
35 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(1/17/2021) כו חשון ה'תשפ"ב עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון