אנא שילחו תמונות
ר' משה בישיץ
&
ביילע בטי
הענדל (בישיץ) פליישמאן
&
שמחה Simon Szimsha פליישמאן
בילע (בטי, קאטי) (פליישמאן) לוסטיג
&
גבריאל לוסטיג
משה (מוריץ) הי"ד לוסטיג
&
בטי פעסיל הי''ד פויכטונגר לוסטיג
שאול אלפרד זיגפריד לוסטיג
&
אסתר אשווגה לוסטיג
רות בילה (לוסטיג) רוטר
&
שלמה דוד רוטר
גבריאל רוטר
&
יפה פלשניצקי רוטר
אילה רוטר
משה אלימלך רוטר
רבקה רוטר
מלכה רוטר
שמואל רוטר
שאול רוטר
בתיה רוטר
צבי רוטר
שרה רוטר
ר' משה בישיץ
&
רחל בלימילע (בטי) (דייטש) בישיץ
אליקים רוטר
&
דבורה קוקיס רוטר
צביה רוטר
אילה רוטר
בתיה רוטר
נחמה רוטר
שאול רוטר
תמר רוטר
צבי מרדכי רוטר
פנינה (רוטר) הירש
&
אהרן הירש
מרים הירש
יהודית פרומט הירש
רחל הירש
מרדכי זאב הירש
רבקה הירש
טובה הירש
שולמית הירש
רבקה (רוטר) נויבירט
&
חיים יצחק דוב נויבירט
שמעון נויבירט
נחמה נויבירט
אלעזר מנחם מן נויבירט
חיה נויבירט
לאה (לוסטיג) מצגר
&
הרב בנימין מצגר
אפרת (מצגר) בן-עזרא
&
יעקב בן-עזרא
שרה בן-עזרא
דבורה בן-עזרא
חיים בן-עזרא
שלמה אפרים בן-עזרא
שאול בן-עזרא
בן בן-עזרא
שמעון לוסטיג
&
צפורה רחל רוטנברג לוסטיג
יוסף לוסטיג
&
פסיה דזימיטרובסקי לוסטיג
חנה לוסטיג
גילה ברכה לוסטיג
דוד לוסטיג
שאול לוסטיג
אליהו מרדכי מנחם לוסטיג
מיכל (לוסטיג) ינאי
&
יאיר יששכר ינאי
צבי מאיר ינאי
חנה ינאי
אליעזר ינאי
רבקה ינאי
שושנה ינאי
שאול לוסטיג
&
נורית פניאל לוסטיג
צבי לוסטיג
מלכה לוסטיג
אורית לוסטיג
שירה לוסטיג
יעל לוסטיג
משה לוסטיג
&
שרה פרלמן לוסטיג
רבקה לוסטיג
מרים לוסטיג
יוסף לוסטיג
גבריאל לוסטיג
שמואל לוסטיג
&
מרים קורנפלד לוסטיג
ורדה (לוסטיג) ויצמן
&
צבי הירש ויצמן
שאול ויצמן
פיגה ציפורה ויצמן
פנחס קלמן ויצמן
אלה ויצמן
בן ויצמן
יעקב לוסטיג
&
אסתר המבורגר לוסטיג
חיים לוסטיג
שאול לוסטיג
&
אביגיל גרדנויץ לוסטיג
רחל לוסטיג
פנינה לוסטיג
רבקה לאה לוסטיג
דוד לוסטיג
&
פנינה פרל בלומנטל לוסטיג
יעקב לוסטיג
מיכל לוסטיג
מיכאל לוסטיג
גבריאל לוסטיג
יעל לוסטיג
דוד לוסטיג
&
בלומה וייס לוסטיג
רחל (לוסטיג) קרליבך
&
פנחס נתן קרליבך
מרים קרליבך
משה יעקב קרליבך
ברכה קרליבך
יהודית קרליבך
שמואל קרליבך
מרים (לוסטיג) וייס
&
מאיר וייס
שאול וייס
מלכה רייזל וייס
שמואל וייס
משה יעקב וייס
מרדכי משולם וייס
יהודה וייס
שרה וייס
בן וייס
רותי צפורה (לוסטיג) ויטן
&
אברהם שמואל ויטן
ליבי ויטן
שרה (לוסטיג) גוטמן
&
? גוטמן
נחמה פסיה (לוסטיג) ברס
&
אליהו יונה ברס
שאול ברס
שלמה לוסטיג
&
חיה פלדמן לוסטיג
שאול לוסטיג
&
חנה רוזנטל לוסטיג
ישראל לוסטיג
נחמת בת-ציון לוסטיג
יעל לוסטיג
אהרן שמואל לוסטיג
&
אסתר נהוראי לוסטיג
יצחק אייזיק זאב לוסטיג
אלעזר מנחם לוסטיג
בן לוסטיג
משה לוסטיג
&
מרים פקטר לוסטיג
אברהם אבא לוסטיג
נחמה אלטע בת-ציון לוסטיג
אהרן לפידות לוסטיג
יהודה (אודי) לוסטיג
אסתר (אתי) לוסטיג
יהושע חיים לוסטיג
&
מירה אפרת רייזפלד לוסטיג
אלעזר מנחם לוסטיג
שושנה רייזל (לוסטיג) איתן
&
יוסף דב איתן
תמר איתן
רחל איתן
גבריאל לוסטיג
&
חיה טובה וינטרוב לוסטיג
צבי לוסטיג
יחזקאל לוסטיג
תמר טעמה לוסטיג
רחל לוסטיג
יעקב ישראל לוסטיג
שמעון לוסטיג
אסתר אלזע (לוסטיג) מאירפלד
&
מנחם מנפרד מאירפלד
דוד חיים מאירפלד
&
שושנה (שושי) גולדפישר מאירפלד
בת (מאירפלד) סולומון
&
? סולומון
3 ילדים סולומון
בן מאירפלד
&
? קליין מאירפלד
4 ילדים מאירפלד
ילד\ה מאירפלד
אלישבע הינדי (מאירפלד) ארנלנגר
&
שמואל ארנלנגר
ילד\ה ארנלנגר
אברהם ארנלנגר
טובה (מאירפלד) וייס
&
אלי וייס
מנחם וייס
&
? לוריא וייס
עוד 5 ילדים וייס
שלום יוסף וייס
גבריאל מאירפלד
&
שרה קוחנוביץ' מאירפלד
בת (מאירפלד) ברמן
&
? ברמן
10 ילדים ברמן
הרב אורי שרגא מאירפלד
&
אסתר פרידלר מאירפלד
בת (מאירפלד) צימרמן
&
חיים צימרמן
מלכה צימרמן
מנחם צימרמן
נפתלי צימרמן
טובה צימרמן
יוסף יהושע צימרמן
בת (מאירפלד) שטיינהרטר
&
אריה שטיינהרטר
בת (מאירפלד) בקשט
&
יהושע בקשט
בת (מאירפלד) צפיר
&
? צפיר
מנחם צפיר
דוד צפיר
נפתלי צפיר
דבורה צפיר
בת (מאירפלד) ריכטר
&
אליהו חיים ריכטר
משה מנחם ריכטר
הדסה ריכטר
משה מאירפלד
&
מלכי מאירפלד
עקיבא מאירפלד
גיטל מאירפלד
נפתלי מאירפלד
דוד מאירפלד
מנחם מאירפלד
בן מאירפלד
&
אסתר שפרה מאירפלד
מרדכי מאירפלד
אהרן מאירפלד
בן מאירפלד
&
רחל מאירפלד
שרה מאירפלד
שמואל מאירפלד
יוכבד מאירפלד
לאה מאירפלד
רבקה מאירפלד
מנחם מאירפלד
נפתלי מאירפלד
אליהו מאירפלד
אלכסנדר מאירפלד
נחמה מאירפלד
בן מאירפלד
בן מאירפלד
משה מוריס מאירפלד
&
חיה סמנט מאירפלד
נחמה (מאירפלד) אשין
&
יעקב לוי אשין
יצחק צבי אשין
יחיאל אשין
מרים (מאירפלד) רוזנברג
&
? רוזנברג
אסתר רוזנברג
שלמה רוזנברג
יוסף רוזנברג
ברוך רוזנברג
יחיאל רוזנברג
חיים מאירפלד
&
? פרידמן מאירפלד
יחיאל מאירפלד
רחל מאירפלד
אליעזר מאירפלד
מנחם מאירפלד
מרים מאירפלד
בן מאירפלד
&
שושנה רייזל וועג מאירפלד
ילד\ה מאירפלד
ציפורה סנדרה (מאירפלד) קרוהן
&
ישראל מאיר קרוהן
יהודה קרוהן
אידל קרוהן
יחיאל קרוהן
שושנה סעריל (מאירפלד) ניומן
&
צבי ניומן
אסתר ניומן
מנחם מאירפלד
הרברט לוסטיג
&
סילביה ברקוביץ' לוסטיג
בטי הלן (לוסטיג) גרונדוורג
&
משה יוסף גרונדוורג
מתיו גרונדוורג
&
? אוליבר גרונדוורג
שמואל (סם) אלברט גרונדוורג
&
אסתר ג'וליה גרונדוורג
אלישע גבריאל גרונדוורג
פליציה גרונדוורג
שרה גרונדוורג
סילביה פאולין (גרונדוורג) יפה
&
אנדרו זעליג יפה
Ellie יפה
Moe יפה
Micha יפה
פערנה (לוסטיג) Rivers
&
Alvan Eugene Rivers
Sean Harrison Rivers
&
Tresa Aretta Nauman Rivers
טרודע שרה (לוסטיג) ארלנגר
&
יעקב זיגפריד ארלנגר
חנה (ארלנגר) גולדשמידט
&
ד"ר אלכסנדר גולדשמידט
יהודית בתיה (גולדשמידט) אקרמן
&
יעקב מאיר אקרמן
רוחמה יוכבד (אקרמן) ארנד
&
חזקיה ארנד
שירה ארנד
הודיה ארנד
נעמי ארנד
נעם ארנד
יצחק ארנד
אלישבע מרים (אקרמן) ריבלין
&
נפתלי ריבלין
שרה ריבלין
מלכה ריבלין
שמשון רפאל ריבלין
פריידי אהובה (אקרמן) רייזל
&
ברוך מנחם (חמי) רייזל
טובה גיטל רייזל
שרה רייזל
דבורה לאה רייזל
משה יהודה חיים אקרמן
רבקה תמר (אקרמן) רוטמן
&
ישראל מנחם רוטמן
טובה אקרמן
בצלאל אקרמן
שרה תרצה (גולדשמידט) שווב
&
דוד מנחם שווב
דבורה (שווב) רוזנר
&
אמיתי משה רוזנר
שושנה יהודית רוזנר
שמואל חיים רוזנר
איילה ברכה רוזנר
תהילה רוזנר
נעמה רחל רוזנר
הדסה פריידי שווב
אביגיל רחל (שווב) גודינגר
&
דניאל גודינגר
יהונתן גודינגר
מנחם אריה גודינגר
נתנאל יעקב שווב
יהודית חיה שווב
מרים נחמה שווב
אברהם אליהו שווב
משה נחמן גולדשמידט
&
רינה שולמית אברמוב גולדשמידט
יעקב שמעון גולדשמידט
&
מרים (מירי) אדלר גולדשמידט
הדס גולדשמידט
חסיה (גולדשמידט) גלאי
&
שמואל מרדכי גלאי
מיכל עליזה גלאי
מרדכי מנחם גולדשמידט
צביה גולדשמידט
רבקה גולדשמידט
שלמה זלמן גולדשמידט
חיה שרה גולדשמידט
רחל יעל (גולדשמידט) פוזן
&
אברהם פוזן
יעקב נפתלי פוזן
&
תמר קשש פוזן
אוריאל אליעזר פוזן
אסתר פרידה (פוזן) אליפנט
&
אליעזר זאב אליפנט
ישראל אליקים אליפנט
אלתר יוסף דב פוזן
שלמה זלמן פוזן
ישראל מאיר פוזן
תהילה פוזן
בת-שבע פוזן
רפאל פוזן
שרה קיילא פוזן
אסתר שושנה (גולדשמידט) ברויאר
&
דניאל ברויאר
יהודה ברויאר
ישראל יעקב ברויאר
שרה חיה ברויאר
נחמה ברויאר
תמר ברויאר
מיכל ברויאר
ישראל טוביה גולדשמידט
&
פייני סוקניק גולדשמידט
אפרים מנחם גולדשמידט
נעמה שרה גולדשמידט
אהרון אברהם ארלנגר
&
מרים (מוניק) בראנצ'וויג ארלנגר
דבורה טרודע שרה (ארלנגר) אקרמן
&
? אקרמן
קיילא (אקרמן) קאהן
&
יצחק קאהן
דינה בטי (ארלנגר) דה-סמיט
&
משה דה-סמיט
שרה (דה-סמיט) זלצמן
&
יהושע פאליק זלצמן
רפאל מנחם יעקב דה-סמיט
מיכאל צבי דה-סמיט
גבריאל שאול דה-סמיט
שולמית (ארלנגר) נויפלד
&
משה נויפלד
רפאל נויפלד
אפרים שרגא פייבל נויפלד
נפתלי נויפלד
צבי נויפלד
לאה נויפלד
נפתלי ארלנגר
יעקב ירוחם ארלנגר
דוד יוסף ארלנגר
רחל (ארלנגר) קאף
&
מירון קאף
מיכאל חיים קאף
יואל קאף
בניהם ובנותיהם לוסטיג
יצחק לוסטיג
פרומיט (פאני) לוסטיג
האנני (לוסטיג) גרינהוט
&
? גרינהוט
משה פליישמאן
&
בוניא בילה פילע בטי ברטה (אדלר) פליישמאן
בניהם ובנותיהם פליישמאן
לאה קרולין לינה הי''ד (פליישמאן) טאובר
&
הרב שמואל הי"ד טאובר
לוי לאופלד טאובר
&
מרים טאובר
רפאל טאובר
&
אסתר טאובר
יריב ישראל טאובר
יובל צבי טאובר
יואב טאובר
יעל טאובר
דינה (טאובר) גולדמן
&
עמרם גולדמן
דלית (גולדמן) דולב
&
אלי דולב
גל דולב
מאי דולב
עמית גולדמן
&
אשתו גולדמן
נירית גולדמן
גילה (טאובר) קרן
&
צבי קרן
ניר קרן
&
יעל קרן
רוני קרן
עמיר קרן
אורית קרן
לאה (טאובר) יזרעאלי
&
דורון יזרעאלי
רונית יזרעאלי
רן ראובן יזרעאלי
הילה יזרעאלי
שרה לוטה (טאובר) וידור
&
יהודה וידור
אירית ז''ל (וידור)
&
?
עדי ?
אביבה (וידור) שיחור
&
אליהו שיחור
אורי שיחור
&
אשה שיחור
אילן שיחור
יוסף הי"ד טאובר
הענדל אילונה הי"ד טאובר
שמחה סימון הי"ד טאובר
ברוך טאובר
&
טובה אוה חיה טאובר
יוסף טאובר
&
בתיה טאובר
לאה (טאובר) צנדורף
&
ד"ר דוד צנדורף
אלעד צנדורף
ענבל צנדורף
נועה צנדורף
חנה הי"ד טאובר
משה הי"ד טאובר
דוד טאובר
&
רחל גרינברג טאובר
מנחם טאובר
&
אסתר לייטין טאובר
שמואל (טאובר) רונן
הילה רונן
ורד רונן
שמואל (טאובר) רונן
&
דפנה (קורלנסקי) קורן רונן
אוריה קורן-רונן
הענדל הרמינה (פליישמאן) פורגעס
&
משה אליעזר פורגעס
שפרה (פורגעס) קריצלער
&
ישראל חיים ז"ל קריצלער
מאיר צבי קריצלער
&
אשתו קריצלער
יצחק קריצלער
משה קריצלער
סיימון פליישמאן
בלנקה פליישמאן
לביאה רגינה פליישמאן
יסכה יוליה פליישמאן
אשר אנשיל אדולף פליישמאן
&
שרה שרל (גראטט) פליישמאן
בניו ובנותיו פליישמאן
יודה משה הי"ד פליישמאן
&
פערל הי''ד שווארץ (שוורץ) פליישמאן
רבקה רגינה הי"ד פליישמאן
אסתר הי"ד פליישמאן
שמחה פליישמאן
&
רבקה טסלר פליישמאן
צבי מאירי
&
צפורה (ציפי) טבק מאירי
מיטל מאירי
יעל מאירי
פנינה (פליישמאן) ויס
&
ישראל ויס
נירית ויס
יהודה ויס
שי ויס
שירה ויס
יוסף הי"ד פליישמאן
מרים הי"ד פליישמאן
הנדיל הי"ד פליישמאן
חנה הי"ד פליישמאן
שרה הי"ד פליישמאן
יששכר דוב הי"ד פליישמאן
ישראל יצחק פליישמאן
רחל הי"ד פליישמאן
אשר אנשיל הי"ד פליישמאן
Samuel פליישמאן
Israel פליישמאן
שלמה פליישמאן
&
אשתו פליישמאן
Michael פליישמן
יהודה פליישמאן
שמחה (סיימון) פליישמאן
&
טרזה לאווענשטיין פליישמאן
בניו ובנותיו פליישמאן
Soma הי"ד פליישמאן
&
אולגה גרונפלד פליישמאן
Laszlo הי"ד פליישמאן
אגנס הי"ד פליישמאן
בנו הי"ד פליישמאן
&
אילונה הי''ד Szabo פליישמאן
טיבור הי"ד פליישמאן
הרמן הי"ד פליישמאן
לאה לני (בישיץ) אדלר
&
ר' משה אדלר
Joachim אדלר
הרב אשר אנשיל אדלר
&
שרה רוזה (הערצל) אדלר
בונא (אדלר) ווילהיים
&
משה ווילהיים
יצחק יהודה ווילהיים
&
רחל (בינעט) ווילהיים
חנה ווילהיים
גיטל ווילהיים
שלום ווילהיים
יקותיאל הי"ד ווילהיים
&
אשה הי''ד ווילהיים
בת הי"ד ווילהיים
בת הי"ד ווילהיים
מיכאל ווילהיים
בנימין זאב הי"ד ווילהיים
לאה (ווילהיים) בינעט
&
יואל צבי בינעט
משה בינעט
&
רחל (אדלר) בינעט
ביני (בינעט) Jankelowitz
&
? Jankelowitz
רייזל (בינעט) לייבוביץ'
&
? לייבוביץ'
ייטל (בינעט) לקס
&
? לקס
יצחק שלום בינעט
&
חיה בינעט
אשר בינעט
&
עלקי (פלזנבורג) בינעט
אסתר מלכה בינעט
ייטל בינעט
דוב בינעט
לאה בינעט
אסתר בינעט
שרה (בינעט) רוזנבלום
&
? רוזנבלום
מרדכי בינעט
יואל צבי בינעט
אהרן בינעט
משה אדלר
יואל צבי הירש הרמן הי"ד אדלר
&
אולגה הי''ד קאהן אדלר
1 אדלר
משה הי"ד אדלר
גבריאל אדלר
חנה הי"ד אדלר
שרה הי"ד אדלר
בינא רבקה אדלר
מרים בלימה אדלר
יעקב אדלר
&
חיה קיילא קטרינה (פליישמאן) אדלר
לאה (קורנליה) (אדלר) דויטש
&
ר' בנימין זאב הכהן דויטש
הרב שמואל ברוך הכהן דויטש
&
אידלה קיבלביץ דויטש
שלמה זלמן דויטש
&
רחל סופר דויטש
חיים דויטש
אלעזר מנחם דויטש
אליהו מרדכי דויטש
הרב שמואל ברוך הכהן דויטש
&
שרה רבקה גורליק דויטש
מאיר דויטש
&
חנה דויטש
יהודית אידלא דויטש
יעקב דויטש
חוה מרים (דויטש) באום
&
? באום
חיים צבי דויטש
&
אשתו דויטש
שיינה דינה (דויטש) מוסקוביץ
&
יעקב יוסף מוסקוביץ
ירוחים מוסקוביץ
חיה רוזה מוסקוביץ
מרים מוסקוביץ
נח צבי מוסקוביץ
פייגי מוסקוביץ
לאה מוסקוביץ
בת מוסקוביץ
חיה גיטל (דויטש) ספטנר
&
? ספטנר
יעקב הכהן דויטש
&
שולמית קובר דויטש
אהרן שמואל דויטש
חיה דויטש
שרה דויטש
יוסף שלמה דויטש
&
ציריל בילה כהן דויטש
יעל מלכה דויטש
אפרת דויטש
תמר לאה דויטש
אביגיל חיה דויטש
בנימין זאב דויטש
מרים דויטש
משה דויטש
אברהם ישעיהו דויטש
רחל דויטש
הרב אשר הכהן דויטש
&
מרים אייזנברג דויטש
חיה דויטש
נעמי זיסל דויטש
רוחמה נחמה (דויטש) מילר
&
יוסף צבי מילר
שאול מילר
רפאל דויטש
שמואל דויטש
יעקב חיים דויטש
יחזקאל דויטש
אסתר רחל דויטש
יהודה דויטש
יוסף שלמה דויטש
אהרון דויטש
&
שרה מאיר דויטש
שפרה דויטש
יוסף מאיר הכהן דויטש
&
ורדה ארנפלד דויטש
שלום צבי דויטש
אריה דויטש
פנחס יהודה דויטש
אסתר בילא דויטש
רחל דויטש
יעקב דויטש
גדליה חיים דויטש
משה דויטש
אשר דויטש
מרים דויטש
מרדכי הכהן דויטש
&
שושנה ברנד דויטש
שרה (דויטש) מנדלסון
&
מיכאל יחיאל מנדלסון
תמר מנדלסון
לאה מנדלסון
אסתר קילא דויטש
רבקה (דויטש) צסרקס
&
אברהם שלום צסרקס
בן צסרקס
יצחק דויטש
גיטה פנינה דויטש
רחל ראכל דויטש
חיה דויטש
יחיאל מיכל דויטש
מאיר דויטש
רות דויטש
תמר דויטש
משה יודא הי"ד אדלר
הענדעל (אננה) (אדלר) רוז
&
חיים יוסף רוז
מרים רוז
יעקב רוז
חיים אדלר
&
חאשה אדלר
בונא מרים (אדלר) קרלבך
&
נתן קרלבך
יעקב קרלבך
&
טובה בילה לסר קרלבך
נתן שמעון קרלבך
&
שמחה יהודית דויטש קרלבך
חיה שפרה קרלבך
נחמן מרדכי קרלבך
עטרה ברכה קרלבך
שושנה פייגא קרלבך
ירחמיאל יהודה קרלבך
&
צפורה מאיר קרלבך
אסתר קרלבך
שמואל מנחם אייזק קרלבך
נתן משה קרלבך
חיה רחל קרלבך
נחמן זאב קרלבך
חנה פערל (קרלבך) גוטסמן
&
אברהם גוטסמן
צפורה פייגא גוטסמן
נפתלי קרלבך
&
פייגה מינדל רוזנבלט קרלבך
חוה אדל קרלבך
שרה קיילא קרלבך
שרה פיגא (קרלבך) קורנברג
&
ישראל מאיר קורנברג
יוסף חיים אלימלך קורנברג
לאה קיילא קרלבך
נעמי אדל קרלבך
ישראל נחמן קרלבך
הדסה קרלבך
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.