אנא שילחו תמונות
משה (מוריץ) הי"ד לוסטיג
&
בטי פעסיל הי''ד פויכטונגר לוסטיג
שאול אלפרד זיגפריד לוסטיג
&
אסתר אשווגה לוסטיג
רות בילה (לוסטיג) רוטר
&
שלמה דוד רוטר
גבריאל רוטר
&
יפה פלשניצקי רוטר
אילה רוטר
משה אלימלך רוטר
רבקה רוטר
מלכה רוטר
שמואל רוטר
שאול רוטר
בתיה רוטר
צבי רוטר
שרה רוטר
אליקים רוטר
&
דבורה קוקיס רוטר
צביה רוטר
אילה רוטר
בתיה רוטר
נחמה רוטר
שאול רוטר
תמר רוטר
צבי מרדכי רוטר
פנינה (רוטר) הירש
&
אהרן הירש
מרים הירש
יהודית פרומט הירש
רחל הירש
מרדכי זאב הירש
רבקה הירש
טובה הירש
שולמית הירש
רבקה (רוטר) נויבירט
&
חיים יצחק דוב נויבירט
שמעון נויבירט
נחמה נויבירט
אלעזר מנחם מן נויבירט
חיה נויבירט
לאה (לוסטיג) מצגר
&
הרב בנימין מצגר
אפרת (מצגר) בן-עזרא
&
יעקב בן-עזרא
שרה בן-עזרא
דבורה בן-עזרא
חיים בן-עזרא
שלמה אפרים בן-עזרא
שאול בן-עזרא
בן בן-עזרא
שמעון לוסטיג
&
צפורה רחל רוטנברג לוסטיג
יוסף לוסטיג
&
פסיה דזימיטרובסקי לוסטיג
חנה לוסטיג
גילה ברכה לוסטיג
דוד לוסטיג
שאול לוסטיג
אליהו מרדכי מנחם לוסטיג
מיכל (לוסטיג) ינאי
&
יאיר יששכר ינאי
צבי מאיר ינאי
חנה ינאי
אליעזר ינאי
רבקה ינאי
שושנה ינאי
שאול לוסטיג
&
נורית פניאל לוסטיג
צבי לוסטיג
מלכה לוסטיג
אורית לוסטיג
שירה לוסטיג
יעל לוסטיג
משה לוסטיג
&
שרה פרלמן לוסטיג
רבקה לוסטיג
מרים לוסטיג
יוסף לוסטיג
גבריאל לוסטיג
שמואל לוסטיג
&
מרים קורנפלד לוסטיג
ורדה (לוסטיג) ויצמן
&
צבי הירש ויצמן
שאול ויצמן
פיגה ציפורה ויצמן
פנחס קלמן ויצמן
אלה ויצמן
בן ויצמן
יעקב לוסטיג
&
אסתר המבורגר לוסטיג
חיים לוסטיג
שאול לוסטיג
&
אביגיל גרדנויץ לוסטיג
רחל לוסטיג
פנינה לוסטיג
רבקה לאה לוסטיג
דוד לוסטיג
&
פנינה פרל בלומנטל לוסטיג
יעקב לוסטיג
מיכל לוסטיג
מיכאל לוסטיג
גבריאל לוסטיג
יעל לוסטיג
דוד לוסטיג
&
בלומה וייס לוסטיג
רחל (לוסטיג) קרליבך
&
פנחס נתן קרליבך
מרים קרליבך
משה יעקב קרליבך
ברכה קרליבך
יהודית קרליבך
שמואל קרליבך
מרים (לוסטיג) וייס
&
מאיר וייס
שאול וייס
מלכה רייזל וייס
שמואל וייס
משה יעקב וייס
מרדכי משולם וייס
יהודה וייס
שרה וייס
בן וייס
רותי צפורה (לוסטיג) ויטן
&
אברהם שמואל ויטן
ליבי ויטן
שרה (לוסטיג) גוטמן
&
? גוטמן
נחמה פסיה (לוסטיג) ברס
&
אליהו יונה ברס
שאול ברס
שלמה לוסטיג
&
חיה פלדמן לוסטיג
שאול לוסטיג
&
חנה רוזנטל לוסטיג
ישראל לוסטיג
נחמת בת-ציון לוסטיג
יעל לוסטיג
אהרן שמואל לוסטיג
&
אסתר נהוראי לוסטיג
יצחק אייזיק זאב לוסטיג
אלעזר מנחם לוסטיג
בן לוסטיג
משה לוסטיג
&
מרים פקטר לוסטיג
אברהם אבא לוסטיג
נחמה אלטע בת-ציון לוסטיג
אהרן לפידות לוסטיג
יהודה (אודי) לוסטיג
אסתר (אתי) לוסטיג
יהושע חיים לוסטיג
&
מירה אפרת רייזפלד לוסטיג
אלעזר מנחם לוסטיג
שושנה רייזל (לוסטיג) איתן
&
יוסף דב איתן
תמר איתן
רחל איתן
גבריאל לוסטיג
&
חיה טובה וינטרוב לוסטיג
צבי לוסטיג
יחזקאל לוסטיג
תמר טעמה לוסטיג
רחל לוסטיג
יעקב ישראל לוסטיג
שמעון לוסטיג
אסתר אלזע (לוסטיג) מאירפלד
&
מנחם מנפרד מאירפלד
דוד חיים מאירפלד
&
שושנה (שושי) גולדפישר מאירפלד
בת (מאירפלד) סולומון
&
? סולומון
3 ילדים סולומון
בן מאירפלד
&
? קליין מאירפלד
4 ילדים מאירפלד
ילד\ה מאירפלד
אלישבע הינדי (מאירפלד) ארנלנגר
&
שמואל ארנלנגר
ילד\ה ארנלנגר
אברהם ארנלנגר
טובה (מאירפלד) וייס
&
אלי וייס
מנחם וייס
&
? לוריא וייס
עוד 5 ילדים וייס
שלום יוסף וייס
גבריאל מאירפלד
&
שרה קוחנוביץ' מאירפלד
בת (מאירפלד) ברמן
&
? ברמן
10 ילדים ברמן
הרב אורי שרגא מאירפלד
&
אסתר פרידלר מאירפלד
בת (מאירפלד) צימרמן
&
חיים צימרמן
מלכה צימרמן
מנחם צימרמן
נפתלי צימרמן
טובה צימרמן
יוסף יהושע צימרמן
בת (מאירפלד) שטיינהרטר
&
אריה שטיינהרטר
בת (מאירפלד) בקשט
&
יהושע בקשט
בת (מאירפלד) צפיר
&
? צפיר
מנחם צפיר
דוד צפיר
נפתלי צפיר
דבורה צפיר
בת (מאירפלד) ריכטר
&
אליהו חיים ריכטר
משה מנחם ריכטר
הדסה ריכטר
משה מאירפלד
&
מלכי מאירפלד
עקיבא מאירפלד
גיטל מאירפלד
נפתלי מאירפלד
דוד מאירפלד
מנחם מאירפלד
בן מאירפלד
&
אסתר שפרה מאירפלד
מרדכי מאירפלד
אהרן מאירפלד
בן מאירפלד
&
רחל מאירפלד
שרה מאירפלד
שמואל מאירפלד
יוכבד מאירפלד
לאה מאירפלד
רבקה מאירפלד
מנחם מאירפלד
נפתלי מאירפלד
אליהו מאירפלד
אלכסנדר מאירפלד
נחמה מאירפלד
בן מאירפלד
בן מאירפלד
משה מוריס מאירפלד
&
חיה סמנט מאירפלד
נחמה (מאירפלד) אשין
&
יעקב לוי אשין
יצחק צבי אשין
יחיאל אשין
מרים (מאירפלד) רוזנברג
&
? רוזנברג
אסתר רוזנברג
שלמה רוזנברג
יוסף רוזנברג
ברוך רוזנברג
יחיאל רוזנברג
חיים מאירפלד
&
? פרידמן מאירפלד
יחיאל מאירפלד
רחל מאירפלד
אליעזר מאירפלד
מנחם מאירפלד
מרים מאירפלד
בן מאירפלד
&
שושנה רייזל וועג מאירפלד
ילד\ה מאירפלד
ציפורה סנדרה (מאירפלד) קרוהן
&
ישראל מאיר קרוהן
יהודה קרוהן
אידל קרוהן
יחיאל קרוהן
שושנה סעריל (מאירפלד) ניומן
&
צבי ניומן
אסתר ניומן
מנחם מאירפלד
הרברט לוסטיג
&
סילביה ברקוביץ' לוסטיג
בטי הלן (לוסטיג) גרונדוורג
&
משה יוסף גרונדוורג
מתיו גרונדוורג
&
? אוליבר גרונדוורג
שמואל (סם) אלברט גרונדוורג
&
אסתר ג'וליה גרונדוורג
אלישע גבריאל גרונדוורג
פליציה גרונדוורג
שרה גרונדוורג
סילביה פאולין (גרונדוורג) יפה
&
אנדרו זעליג יפה
Ellie יפה
Moe יפה
Micha יפה
פערנה (לוסטיג) Rivers
&
Alvan Eugene Rivers
Sean Harrison Rivers
&
Tresa Aretta Nauman Rivers
טרודע שרה (לוסטיג) ארלנגר
&
יעקב זיגפריד ארלנגר
חנה (ארלנגר) גולדשמידט
&
ד"ר אלכסנדר גולדשמידט
יהודית בתיה (גולדשמידט) אקרמן
&
יעקב מאיר אקרמן
רוחמה יוכבד (אקרמן) ארנד
&
חזקיה ארנד
שירה ארנד
הודיה ארנד
נעמי ארנד
נעם ארנד
יצחק ארנד
אלישבע מרים (אקרמן) ריבלין
&
נפתלי ריבלין
שרה ריבלין
מלכה ריבלין
שמשון רפאל ריבלין
פריידי אהובה (אקרמן) רייזל
&
ברוך מנחם (חמי) רייזל
טובה גיטל רייזל
שרה רייזל
דבורה לאה רייזל
משה יהודה חיים אקרמן
רבקה תמר (אקרמן) רוטמן
&
ישראל מנחם רוטמן
טובה אקרמן
בצלאל אקרמן
שרה תרצה (גולדשמידט) שווב
&
דוד מנחם שווב
דבורה (שווב) רוזנר
&
אמיתי משה רוזנר
שושנה יהודית רוזנר
שמואל חיים רוזנר
איילה ברכה רוזנר
תהילה רוזנר
נעמה רחל רוזנר
הדסה פריידי שווב
אביגיל רחל (שווב) גודינגר
&
דניאל גודינגר
יהונתן גודינגר
מנחם אריה גודינגר
נתנאל יעקב שווב
יהודית חיה שווב
מרים נחמה שווב
אברהם אליהו שווב
משה נחמן גולדשמידט
&
רינה שולמית אברמוב גולדשמידט
יעקב שמעון גולדשמידט
&
מרים (מירי) אדלר גולדשמידט
הדס גולדשמידט
חסיה (גולדשמידט) גלאי
&
שמואל מרדכי גלאי
מיכל עליזה גלאי
מרדכי מנחם גולדשמידט
צביה גולדשמידט
רבקה גולדשמידט
שלמה זלמן גולדשמידט
חיה שרה גולדשמידט
רחל יעל (גולדשמידט) פוזן
&
אברהם פוזן
יעקב נפתלי פוזן
&
תמר קשש פוזן
אוריאל אליעזר פוזן
אסתר פרידה (פוזן) אליפנט
&
אליעזר זאב אליפנט
ישראל אליקים אליפנט
אלתר יוסף דב פוזן
שלמה זלמן פוזן
ישראל מאיר פוזן
תהילה פוזן
בת-שבע פוזן
רפאל פוזן
שרה קיילא פוזן
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.