אנא שילחו תמונות
לאה לני (בישיץ) אדלר
&
ר' משה אדלר
Joachim אדלר
הרב אשר אנשיל אדלר
&
שרה רוזה (הערצל) אדלר
בונא (אדלר) ווילהיים
&
משה ווילהיים
יצחק יהודה ווילהיים
&
רחל (בינעט) ווילהיים
חנה ווילהיים
גיטל ווילהיים
שלום ווילהיים
יקותיאל הי"ד ווילהיים
&
אשה הי''ד ווילהיים
בת הי"ד ווילהיים
בת הי"ד ווילהיים
מיכאל ווילהיים
בנימין זאב הי"ד ווילהיים
לאה (ווילהיים) בינעט
&
יואל צבי בינעט
משה בינעט
&
רחל (אדלר) בינעט
ביני (בינעט) Jankelowitz
&
? Jankelowitz
רייזל (בינעט) לייבוביץ'
&
? לייבוביץ'
ייטל (בינעט) לקס
&
? לקס
יצחק שלום בינעט
&
חיה בינעט
אשר בינעט
&
עלקי (פלזנבורג) בינעט
אסתר מלכה בינעט
ייטל בינעט
דוב בינעט
לאה בינעט
אסתר בינעט
שרה (בינעט) רוזנבלום
&
? רוזנבלום
מרדכי בינעט
יואל צבי בינעט
אהרן בינעט
משה אדלר
יואל צבי הירש הרמן הי"ד אדלר
&
אולגה הי''ד קאהן אדלר
1 אדלר
משה הי"ד אדלר
גבריאל אדלר
חנה הי"ד אדלר
שרה הי"ד אדלר
בינא רבקה אדלר
מרים בלימה אדלר
יעקב אדלר
&
חיה קיילא קטרינה (פליישמאן) אדלר
לאה (קורנליה) (אדלר) דויטש
&
ר' בנימין זאב הכהן דויטש
הרב שמואל ברוך הכהן דויטש
&
אידלה קיבלביץ דויטש
שלמה זלמן דויטש
&
רחל סופר דויטש
חיים דויטש
אלעזר מנחם דויטש
אליהו מרדכי דויטש
הרב שמואל ברוך הכהן דויטש
&
שרה רבקה גורליק דויטש
מאיר דויטש
&
חנה דויטש
יהודית אידלא דויטש
יעקב דויטש
חוה מרים (דויטש) באום
&
? באום
חיים צבי דויטש
&
אשתו דויטש
שיינה דינה (דויטש) מוסקוביץ
&
יעקב יוסף מוסקוביץ
ירוחים מוסקוביץ
חיה רוזה מוסקוביץ
מרים מוסקוביץ
נח צבי מוסקוביץ
פייגי מוסקוביץ
לאה מוסקוביץ
בת מוסקוביץ
חיה גיטל (דויטש) ספטנר
&
? ספטנר
יעקב הכהן דויטש
&
שולמית קובר דויטש
אהרן שמואל דויטש
חיה דויטש
שרה דויטש
יוסף שלמה דויטש
&
ציריל בילה כהן דויטש
יעל מלכה דויטש
אפרת דויטש
תמר לאה דויטש
אביגיל חיה דויטש
בנימין זאב דויטש
מרים דויטש
משה דויטש
אברהם ישעיהו דויטש
רחל דויטש
הרב אשר הכהן דויטש
&
מרים אייזנברג דויטש
חיה דויטש
נעמי זיסל דויטש
רוחמה נחמה (דויטש) מילר
&
יוסף צבי מילר
שאול מילר
רפאל דויטש
שמואל דויטש
יעקב חיים דויטש
יחזקאל דויטש
אסתר רחל דויטש
יהודה דויטש
יוסף שלמה דויטש
אהרון דויטש
&
שרה מאיר דויטש
שפרה דויטש
יוסף מאיר הכהן דויטש
&
ורדה ארנפלד דויטש
שלום צבי דויטש
אריה דויטש
פנחס יהודה דויטש
אסתר בילא דויטש
רחל דויטש
יעקב דויטש
גדליה חיים דויטש
משה דויטש
אשר דויטש
מרים דויטש
מרדכי הכהן דויטש
&
שושנה ברנד דויטש
שרה (דויטש) מנדלסון
&
מיכאל יחיאל מנדלסון
תמר מנדלסון
לאה מנדלסון
אסתר קילא דויטש
רבקה (דויטש) צסרקס
&
אברהם שלום צסרקס
בן צסרקס
יצחק דויטש
גיטה פנינה דויטש
רחל ראכל דויטש
חיה דויטש
יחיאל מיכל דויטש
מאיר דויטש
רות דויטש
תמר דויטש
משה יודא הי"ד אדלר
הענדעל (אננה) (אדלר) רוז
&
חיים יוסף רוז
מרים רוז
יעקב רוז
חיים אדלר
&
חאשה אדלר
בונא מרים (אדלר) קרלבך
&
נתן קרלבך
יעקב קרלבך
&
טובה בילה לסר קרלבך
נתן שמעון קרלבך
&
שמחה יהודית דויטש קרלבך
חיה שפרה קרלבך
נחמן מרדכי קרלבך
עטרה ברכה קרלבך
שושנה פייגא קרלבך
ירחמיאל יהודה קרלבך
&
צפורה מאיר קרלבך
אסתר קרלבך
שמואל מנחם אייזק קרלבך
נתן משה קרלבך
חיה רחל קרלבך
נחמן זאב קרלבך
חנה פערל (קרלבך) גוטסמן
&
אברהם גוטסמן
צפורה פייגא גוטסמן
נפתלי קרלבך
&
פייגה מינדל רוזנבלט קרלבך
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.