אנא שילחו תמונות
לאה לני (בישיץ) אדלר
&
ר' משה אדלר
Joachim אדלר
הרב אשר אנשיל אדלר
&
שרה רוזה (הערצל) אדלר
בונא (אדלר) ווילהיים
&
משה ווילהיים
יצחק יהודה ווילהיים
&
רחל (בינעט) ווילהיים
חנה ווילהיים
גיטל ווילהיים
שלום ווילהיים
יקותיאל הי"ד ווילהיים
&
אשה הי''ד ווילהיים
בת הי"ד ווילהיים
בת הי"ד ווילהיים
מיכאל ווילהיים
בנימין זאב הי"ד ווילהיים
לאה (ווילהיים) בינעט
&
יואל צבי בינעט
משה בינעט
&
רחל (אדלר) בינעט
ביני (בינעט) Jankelowitz
&
? Jankelowitz
רייזל (בינעט) לייבוביץ'
&
? לייבוביץ'
ייטל (בינעט) לקס
&
? לקס
יצחק שלום בינעט
&
חיה בינעט
אשר בינעט
&
עלקי (פלזנבורג) בינעט
אסתר מלכה בינעט
ייטל בינעט
דוב בינעט
לאה בינעט
אסתר בינעט
שרה (בינעט) רוזנבלום
&
? רוזנבלום
מרדכי בינעט
יואל צבי בינעט
אהרן בינעט
משה אדלר
יואל צבי הירש הרמן הי"ד אדלר
&
אולגה הי''ד קאהן אדלר
1 אדלר
משה הי"ד אדלר
גבריאל אדלר
חנה הי"ד אדלר
שרה הי"ד אדלר
בינא רבקה אדלר
מרים בלימה אדלר
יעקב אדלר
&
חיה קיילא קטרינה (פליישמאן) אדלר
לאה (קורנליה) (אדלר) דויטש
&
ר' בנימין זאב הכהן דויטש
הרב שמואל ברוך הכהן דויטש
&
אידלה קיבלביץ דויטש
שלמה זלמן דויטש
&
רחל סופר דויטש
חיים דויטש
אלעזר מנחם דויטש
אליהו מרדכי דויטש
הרב שמואל ברוך הכהן דויטש
&
שרה רבקה גורליק דויטש
מאיר דויטש
&
חנה דויטש
יהודית אידלא דויטש
יעקב דויטש
חוה מרים (דויטש) באום
&
? באום
חיים צבי דויטש
&
אשתו דויטש
שיינה דינה (דויטש) מוסקוביץ
&
יעקב יוסף מוסקוביץ
ירוחים מוסקוביץ
חיה רוזה מוסקוביץ
מרים מוסקוביץ
נח צבי מוסקוביץ
פייגי מוסקוביץ
לאה מוסקוביץ
בת מוסקוביץ
חיה גיטל (דויטש) ספטנר
&
? ספטנר
יעקב הכהן דויטש
&
שולמית קובר דויטש
אהרן שמואל דויטש
חיה דויטש
שרה דויטש
יוסף שלמה דויטש
&
ציריל בילה כהן דויטש
יעל מלכה דויטש
אפרת דויטש
תמר לאה דויטש
אביגיל חיה דויטש
בנימין זאב דויטש
מרים דויטש
משה דויטש
אברהם ישעיהו דויטש
רחל דויטש
הרב אשר הכהן דויטש
&
מרים אייזנברג דויטש
חיה דויטש
נעמי זיסל דויטש
רוחמה נחמה (דויטש) מילר
&
יוסף צבי מילר
שאול מילר
רפאל דויטש
שמואל דויטש
יעקב חיים דויטש
יחזקאל דויטש
אסתר רחל דויטש
יהודה דויטש
יוסף שלמה דויטש
אהרון דויטש
&
שרה מאיר דויטש
שפרה דויטש
יוסף מאיר הכהן דויטש
&
ורדה ארנפלד דויטש
שלום צבי דויטש
אריה דויטש
פנחס יהודה דויטש
אסתר בילא דויטש
רחל דויטש
יעקב דויטש
גדליה חיים דויטש
משה דויטש
אשר דויטש
מרים דויטש
מרדכי הכהן דויטש
&
שושנה ברנד דויטש
שרה (דויטש) מנדלסון
&
מיכאל יחיאל מנדלסון
תמר מנדלסון
לאה מנדלסון
אסתר קילא דויטש
רבקה (דויטש) צסרקס
&
אברהם שלום צסרקס
בן צסרקס
יצחק דויטש
גיטה פנינה דויטש
רחל ראכל דויטש
חיה דויטש
יחיאל מיכל דויטש
מאיר דויטש
רות דויטש
תמר דויטש
משה יודא הי"ד אדלר
הענדעל (אננה) (אדלר) רוז
&
חיים יוסף רוז
מרים רוז
יעקב רוז
חיים אדלר
&
חאשה אדלר
בונא מרים (אדלר) קרלבך
&
נתן קרלבך
יעקב קרלבך
&
טובה בילה לסר קרלבך
נתן שמעון קרלבך
&
שמחה יהודית דויטש קרלבך
חיה שפרה קרלבך
נחמן מרדכי קרלבך
עטרה ברכה קרלבך
שושנה פייגא קרלבך
ירחמיאל יהודה קרלבך
&
צפורה מאיר קרלבך
אסתר קרלבך
שמואל מנחם אייזק קרלבך
נתן משה קרלבך
חיה רחל קרלבך
נחמן זאב קרלבך
חנה פערל (קרלבך) גוטסמן
&
אברהם גוטסמן
צפורה פייגא גוטסמן
נפתלי קרלבך
&
פייגה מינדל רוזנבלט קרלבך
חוה אדל קרלבך
שרה קיילא קרלבך
שרה פיגא (קרלבך) קורנברג
&
ישראל מאיר קורנברג
יוסף חיים אלימלך קורנברג
לאה קיילא קרלבך
נעמי אדל קרלבך
ישראל נחמן קרלבך
הדסה קרלבך
רבקה קרלבך
חוה יטה קרלבך
שמעיה אלתר קרליבך
אשר אנשל קרלבך
מאיר קרלבך
&
נחמה אדל הרשלר קרלבך
מאטל (קרלבך) הופמן
&
בן-ציון הופמן
חיה שרה הופמן
שמעון הופמן
אסתר רייזל הופמן
רחל הופמן
נתן חיים קרלבך
אליעזר יהושע דוד קרליבך
&
חיה עטל בלה גרינוולד קרליבך
נתן יצחק מרדכי קרליבך
יהונתן צבי קרליבך
נחמן שמעון קרליבך
חיה שרה קרלבך
איטה רחל קרלבך
לוי יצחק קרלבך
יוסף משה קרלבך
אברהם ישעיהו קרלבך
&
מלכה אינגלשטיין קרלבך
נתן חיים קרלבך
&
פועה אורלנצ'יק קרלבך
נחמן קרלבך
שלמה קרלבך
חיה קילא קרלבך
שרה קרלבך
יצחק קרלבך
&
אשתו קרלבך
חיה קילא (קרלבך) הופמן
&
יחזקאל הופמן
ליבא (הופמן) מושקוביץ
&
אהרן מושקוביץ
מרדכי מושקוביץ
רייזל מושקוביץ
יצחק מאיר מושקוביץ
אסתר מושקוביץ
מנחם מנדל מושקוביץ
נפתלי מושקוביץ
פרומיט ריזיל (הופמן) שטרן
&
משה צבי (הערש) שטרן
העניא שטרן
ישראל שטרן
דבורה שטרן
נתן הופמן
&
ליבא וידר הופמן
פרומט הופמן
מינדל הופמן
פיגלא הופמן
שרה (הופמן) טוסיג
&
מנחם מנדל טוסיג
יוטא טוסיג
יעקב טוסיג
ברכה הינדא טוסיג
מרדכי יהודה שלמה טוסיג
אסתר (הופמן) לקס
&
בצלאל לקס
ליבא לקס
בן לקס
נעמי (הופמן) קלמן
&
? קלמן
גולדה ברכה (הופמן) רכניצער
&
? רכניצער
רחל הופמן
רבקה הופמן
שינדל לאה פיגה הופמן
חנה הופמן
נחמה גיטל הופמן
מלכה הופמן
אסתר רוזלי (קרלבך) ורהפטיג
&
קלמן קלונימוס ורהפטיג
נתן יעקב ורהפטיג
מרדכי ורהפטיג
אברהם ורהפטיג
חיים נחום ורהפטיג
ברכה קילא ורהפטיג
ישראל נפתלי ורהפטיג
יהודה ורהפטיג
שמואל זנוויל ורהפטיג
אשר אנשיל ורהפטיג
אהרון ורהפטיג
שמעון ורהפטיג
חיה ליבא ורהפטיג
יוסף ורהפטיג
דוד קרלבך
&
עטרה חדוה דויטש קרלבך
יהודית טובה (קרלבך) אורלנצ'יק
&
נתן אורלנצ'יק
נחמן אורלנצ'יק
חיה שפרה אורלנצ'יק
חיה קילא (קרלבך) חשין
&
? חשין
נתן שמעון קרליבך
שרה פייגא קרלבך
לוי יצחק קרליבך
שמואל יוסף קרליבך
יעקב מנחם מנדל קרליבך
שפרה אדל קרלבך
בת-שבע (קרלבך) כהן
&
יאיר כהן
יוסף נתן שאול כהן
&
מינדיל ניגרטן כהן
אליהו כהן
חיה רייזל כהן
מנחם מרדכי כהן
רחל כהן
חיה רייזל (כהן) גומבו
&
יעקב גומבו
לאה גומבו
ראובן גומבו
טויבא מלכה גומבו
נתן גומבו
בילא גומבו
בן\בת גומבו
טויבא מלכה (כהן) ניימן
&
חיים מאיר דוד ניימן
נפתלי ניימן
אליהו ניימן
חיה קיילא ניימן
יוסף ניימן
נתן אליעזר ניימן
אשר אנשיל כהן
&
מרגלית הנדלר כהן
צביה כהן
מנחם מרדכי כהן
אליהו יהודה כהן
&
פריידא מלכה ניימאן כהן
רבקה כהן
אסתר רוזאלי כהן
מנחם מרדכי כהן
לאה (כהן) מילר
&
יהודה עזריאל מילר
נתן מילר
דינה מילר
חיה רייזל מילר
רחל מילר
יעקב חיים כהן
&
בלה קלמן כהן
רייצל צביה כהן
שרה רבקה (כהן) פריינד
&
מרדכי שלמה פריינד
נתן פריינד
חנה ריבא (כהן) שווארץ
&
יוסף שמואל שווארץ
מנחם מרדכי שווארץ
רחל כהן
שפרה כהן
ליבא כהן
ברכה כהן
הדסה כהן
דבורה כהן
מנחם מרדכי כהן
אסתר כהן
רות (קרלבך) רייזנר
&
עקיבה יעקב רייזנר
ליבא (רייזנר) שטיין
&
? שטיין
חיה קילה רייזנר
יוסף נתן רייזנר
ישראל שמחה רייזנר
מנחם אליהו רייזנר
נפתלי רייזנר
עלקא רבקה רייזנר
אסתר רייזנר
רעכל לאה רייזנר
יואל צבי רייזנר
אשר אנשיל רייזנר
שמעון רייזנר
רייזל רייזנר
משה רייזנר
אהרן הי"ד אדלר
&
ייטה יוטל הי''ד (בינעט) אדלר
יואל צבי הי"ד אדלר
יודא הי"ד אדלר
משה יצחק הי"ד אדלר
&
פייגא הינדל אירן שטיינברגר אדלר
רחל (אדלר) בינעט
&
משה בינעט
ביני (בינעט) Jankelowitz
&
? Jankelowitz
רייזל (בינעט) לייבוביץ'
&
? לייבוביץ'
ייטל (בינעט) לקס
&
? לקס
יצחק שלום בינעט
&
חיה בינעט
אשר בינעט
&
עלקי (פלזנבורג) בינעט
אסתר מלכה בינעט
ייטל בינעט
דוב בינעט
לאה בינעט
אסתר בינעט
שרה (בינעט) רוזנבלום
&
? רוזנבלום
מרדכי בינעט
יואל צבי בינעט
אהרן בינעט
מרים (אדלר) פרנקל
&
יונתן וייס
משה ש. פרנקל
&
C. Czin פרנקל
רייזל רחל (פרנקל) גולד
&
? גולד
חיה (פרנקל) דרזדנר
&
? דרזדנר
רחל הי"ד אדלר
שרה (אדלר) הופפמאן
&
פנחס ישראל הלוי הופפמאן
חיים הלוי הופפמאן
יעקב יחזקאל הלוי הופפמאן
אברהם בנימין הופפמאן
רייזל (הופפמאן) בערגער
&
יעקב יחזקיהו בערגער
משה יונתן הלוי הופפמאן
&
אסתר הופשטטר הופפמאן
יהושע הלוי הופפמאן
אליעזר הלוי הופפמאן
שמשון הלוי הופפמאן
&
הינדל לוק הופפמאן
שבתי הלוי הופפמאן
מרדכי הלוי הופפמאן
&
חנה הופפמאן
אשר הלוי הופפמאן
אהרן הלוי הופפמאן
גיטל גיזלה הי''ד (אדלר) רוזנברגר
&
מנחם אודון הי"ד רוזנברגר
מיקי הי"ד רוזנברגר
יוסף הי"ד רוזנברגר
אשר אנשל רוזנברגר
ארווין הי"ד רוזנברגר
לאה הי''ד (אדלר) פשרהופר
&
משה יעקב פשרהופר
גיטל הי"ד פשרהופר
חיים סנדור הי"ד פשרהופר
יעקב אדלר
&
טויבא גיטל לונצער אדלר
יוטא חוה (אדלר) גרוסברגר
&
חיים אלעזר גרוסברגר
בצלאל גרוסברגר
&
יהודית גולדברג גרוסברגר
מאיר גרוסברגר
רחל גרוסברגר
יעקב גרוסברגר
פנחס גרוסברגר
מרים (אדלר) פרנקל
&
יואל פרנקל
שלמה גרוסברגר
&
דבורה שרה ספיישהנדלר גרוסברגר
בלימא יהודית גרוסברגר
חנה גרוסברגר
דינה הינדל גרוסברגר
משה יצחק גרוסברגר
טובי גרוסברגר
מנחם מן גרוסברגר
חיה רבקה גרוסברגר
מלכה גרוסברגר
אברהם גרוסברגר
פנחס גרוסברגר
מרים גרוסברגר
אהרן גרוסברגר
מרדכי גרוסברגר
מלכה (גרוסברגר) קלר
&
גדליה קלר
בצלאל קלר
מאיר לייבר קלר
טובי קלר
רבקה קלר
אסתר קלר
יונה קלר
שפרה קלר
מאטיל קלר
שרה קלר
יעקב קלר
העניא (גרוסברגר) ברויאר
&
אברהם יוסף ברויאר
חיה טובי ברויאר
פנחס ברויאר
מנחם ברויאר
יעקב ברויאר
אהרן זאב אדלר
&
ריקל שרייבער אדלר
ייטל (אדלר) אונגאר
&
שלמה אונגאר
בת (אונגאר) דאנציגער
&
אהרן דאנציגער
טויבא דאנציגער
בת (אונגאר) עקשטיין
&
בנימין עקשטיין
אברהם אונגאר
זיסל פעסיל (אונגאר) עקשטיין
&
משה יצחק עקשטיין
טויבא עקשטיין
אריה צבי (הערשל) אדלר
&
? בינעט אדלר
יחיאל אדלר
&
סימא שטרן אדלר
מנחם מנדל אדלר
מרדכי אדלר
דרעזיא (אדלר) קאליש
&
יוסף חיים קאליש
מלכה (אדלר) דירנפעלד
&
משה דירנפעלד
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.