אנא שילחו תמונות
יעקב אדלר
&
טויבא גיטל לונצער אדלר
יוטא חוה (אדלר) גרוסברגר
&
חיים אלעזר גרוסברגר
בצלאל גרוסברגר
&
יהודית גולדברג גרוסברגר
מאיר גרוסברגר
רחל גרוסברגר
יעקב גרוסברגר
פנחס גרוסברגר
שלמה גרוסברגר
&
דבורה שרה ספיישהנדלר גרוסברגר
בלימא יהודית גרוסברגר
חנה גרוסברגר
דינה הינדל גרוסברגר
משה יצחק גרוסברגר
טובי גרוסברגר
מנחם מן גרוסברגר
חיה רבקה גרוסברגר
מלכה גרוסברגר
אברהם גרוסברגר
פנחס גרוסברגר
מרים גרוסברגר
אהרן גרוסברגר
מרדכי גרוסברגר
מלכה (גרוסברגר) קלר
&
גדליה קלר
בצלאל קלר
מאיר לייבר קלר
טובי קלר
רבקה קלר
אסתר קלר
יונה קלר
שפרה קלר
מאטיל קלר
שרה קלר
יעקב קלר
העניא (גרוסברגר) ברויאר
&
אברהם יוסף ברויאר
חיה טובי ברויאר
פנחס ברויאר
מנחם ברויאר
יעקב ברויאר
אהרן זאב אדלר
&
ריקל שרייבער אדלר
ייטל (אדלר) אונגאר
&
שלמה אונגאר
בת (אונגאר) דאנציגער
&
אהרן דאנציגער
טויבא דאנציגער
בת (אונגאר) עקשטיין
&
בנימין עקשטיין
אברהם אונגאר
זיסל פעסיל (אונגאר) עקשטיין
&
משה יצחק עקשטיין
טויבא עקשטיין
אריה צבי (הערשל) אדלר
&
? בינעט אדלר
יחיאל אדלר
&
סימא שטרן אדלר
מנחם מנדל אדלר
מרדכי אדלר
דרעזיא (אדלר) קאליש
&
יוסף חיים קאליש
מלכה (אדלר) דירנפעלד
&
משה דירנפעלד
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.