אנא שילחו תמונות
ר' דוד בישיץ
&
שרה (סלי, קטי, רוזה) (לוינגר) בישיץ
מרדכי מרק מרקוס בישיץ
&
חנה (יוהנה, הנצ'ן) הי''ד (פינקע) בישיץ
יצחק איגנץ נסי הי"ד בישיץ
&
חנה יוהנה (קוקי) הי''ד (לוינגר) בישיץ
מרים הי"ד בישיץ
מרדכי מיקלוש הי"ד בישיץ
אברהם אלברט הי"ד בישיץ
שרה שרלוטה הי''ד (בישיץ) הייס
&
שמעון אלכסנדר סנדור הייס
יהודית הי"ד הייס
ליבא הי"ד הייס
מרדכי (מיקי) הי"ד הייס
משה מוריץ הי"ד בישיץ
&
מוגדה מנדל בישיץ
לאה קרולה (בישיץ) וינברגר
&
אברהם מנחם מקס וינברגר
לוי ליאופולד ליפוט ליפי הי"ד בישיץ
פייגה ברטה ב?ר?טו?ש?ק?ה (בישיץ) לוינגר
&
עזריאל זאב וילי (ויליאם) לוינגר
מרים (לוינגר) פולק
&
איתמר אפרים פולק
כוה?נה (פולק) סגל
&
דוד ישראל סגל
רבקה (סגל) רוזנפלד
&
נצר רוזנפלד
מתת חיים רוזנפלד
רענן רוזנפלד
גלבוע רוזנפלד
נילי רוזנפלד
ר' דוד בישיץ
&
ציפורה חיילה שרלוט לאטטי (גראס) בישיץ
ישעיהו סגל
&
לבנת סגל
לוי סגל
&
מלי כהן סגל
שמאי הלל סגל
מתניה אורי סגל
מעיין חיים סגל
אברהם מנחם סגל
&
אביגיל סגל
פנינה סגל
אילה (פולק) גולדינג
&
פרופ' יהושע ליב גולדינג
רפאל יהודה גולדינג
רבקה רחל גולדינג
שמואל בנימין גולדינג
נתניהו עזריאל גולדינג
ניסל מלכה גולדינג
אברם פולק
&
חנה כהן פולק
חיים יעקב פולק
יצחק פולק
שיינה חיילה פולק
רבקה פולק
דוד מאיר פולק
עזריאל זאב פולק
משה פולק
אליעזר מנוח פולק
יוח?נה חוה (פולק) סנדלר
&
אבן נחום סנדלר
ניסל אביגיל סנדלר
יוספה ברכה סנדלר
שרה נחמה סנדלר
יהושע יהודה (אלכס) לוינגר
&
שרה (משיח) לוינגר
ליאור לוינגר
&
גילת שפירא לוינגר
אלה אביב לוינגר
אורי לוינגר
אלון לוינגר
זאב לוינגר
&
דנה סגינר לוינגר
אלמה לוינגר
יובל לוינגר
יואב לוינגר
רונן לוינגר
יוסף (יוז'י) הי"ד בישיץ
&
הי''ד לורי בישיץ
זוסקינה (זו'ז'קה) הי"ד בישיץ
משה מוריץ הי"ד בישיץ
&
מרגרט הי''ד שילר בישיץ
רוז'י (בישיץ) גולינסקי
&
יחיאל (גיורג) גולינסקי
אילן משה גולינסקי
&
מרים וייס גולינסקי
עינת גולינסקי
תומר גולינסקי
ברטה הי"ד בישיץ
מישקה בישיץ
אמיל בישיץ
&
לוצי בישיץ
סוניה (בישיץ)
&
אברהם ?
לני בישיץ
הענדל הנצ'י (הנדי) הי''ד (בישיץ) הירשפלד
&
מתתיהו הי"ד הירשפלד
שרה (הירשפלד) גינסברגר
&
חזקיה שרגא פייבל הי"ד גינסברגר
דוד הי"ד גינסברגר
הרב אליעזר (ליוש) גינסברגר
&
דבורה וולי (טאובר) גינסברגר
הרב יחיאל יוסף גינסברגר
&
הענדל שרה רייס גינסברגר
מלכה מרים (גינסברגר) זית
&
מרדכי זית
יצחק זית
חיה זית
רות זית
מתתיהו גינסברגר
&
חיה היילברום גינסברגר
שמואל גינסברגר
מנחם מנדל גינסברגר
&
אסתר שרייבר גינסברגר
פייגי גינסברגר
יצחק שלמה גינסברגר
&
רבקה אולמן גינסברגר
תמר גינסברגר
אהרן גינסברגר
פעסה יהודית גינסברגר
חיה לאה גינסברגר
פערל אסתר גינסברגר
רבקה גינסברגר
אברהם גינסברגר
חזקיהו שרגא גינסברגר
ליבי גינסברגר
נחמה גינסברגר
חיה לאה (גינסברגר) בנדיקט
&
הרב יחיאל בנדיקט
מרדכי בנדיקט
&
רחל קנפפלמכר בנדיקט
יצחק בנדיקט
רייצא רעכיל בנדיקט
חזקיהו שרגא בנדיקט
זאב בנדיקט
מרגלית צפורה בנדיקט
נתן צבי בנדיקט
אברהם בנדיקט
יוסף בנדיקט
&
רבקה בנדיקט
מרדכי בנדיקט
חיים בנדיקט
יעקב בנדיקט
&
אסתר פרנק בנדיקט
מרדכי בנדיקט
שיינדל בנדיקט
שרה (בנדיקט) ויינברגר
&
חיים יעקב ויינברגר
מרדכי ויינברגר
רבקה ויינברגר
יחזקיהו שרגא ויינברגר
אריה בנדיקט
רבקה (בנדיקט) אולמן
&
מרדכי אולמן
רייצא רעכל (בנדיקט) שפירא
&
מאיר שפירא
חיים בנדיקט
איידל בנדיקט
אהרון בנדיקט
הרב חזקיהו שרגא אהרן גינסברגר
&
רבקה פינקלשטיין גינסברגר
שרה (גינסברגר) שוב
&
זבולון שוב
מרדכי שוב
יצחק שוב
חיה לאה שוב
שלום גינסברגר
&
רחל וולף גינסברגר
אברהם גינסברגר
חיה לאה (גינסברגר) מוסקט
&
אברהם מוסקט
יצחק שלמה מוסקט
דוד גינסברגר
יהודה דוב גינסברגר
בלומה גינסברגר
אסתר גינסברגר
חנה אידל גינסברגר
משה צבי גינסברגר
ברכה גינסברגר
רייזל שושנה גינסברגר
יחיאל גינסברגר
חדוה גינסברגר
יפה הנדל (גינסברגר) דיסלדורף
&
הרב נתן דיסלדורף
מרים חיילה (דיסלדורף) רוזנברג
&
רפאל מנחם רוזנברג
שרה רוזנברג
יוסף רוזנברג
משה רוזנברג
שרה (דיסלדורף) שטראוס
&
מנחם שטראוס
יעקב שטראוס
דוד שטראוס
יצחק שטראוס
רחל (דיסלדורף) אפשטיין
&
דוד צבי אפשטיין
חנה (דיסלדורף) קרביץ
&
יעקב קרביץ
לאה דיסלדורף
משה דיסלדורף
אלישבע דיסלדורף
דוד דיסלדורף
רבקה רות דיסלדורף
הרב ישראל חיים גינסברגר
&
נאוה פולק גינסברגר
טילה גינסברגר
חזקיהו שרגא גינסברגר
רבקה גינסברגר
אהרון צבי גינסברגר
חנה גינסברגר
אילה גינסברגר
רוחמה גינסברגר
הרב יהושע גינסברגר
&
לביאה שנק גינסברגר
יחזקיהו שרגא גינסברגר
&
אסתר מן גינסברגר
אפרת (גינסברגר) גולדשמיד
&
רפאל גולדשמיד
אביטל גולדשמיד
נתנאל נחום גולדשמיד
אריה צבי גינסברגר
&
עטיל אסתר שפירא גינסברגר
יהושע גינסברגר
שרה (גינסברגר) אלסטר
&
דוד אלסטר
שמעון יעקב אלסטר
מיכל (גינסברגר) גולדשמידט
&
יעקב ישראל גולדשמידט
ישעיהו גולדשמידט
יצחק רפאל גולדשמידט
זהבה גולדשמידט
יצחק גינסברגר
&
חנה קנטור גינסברגר
אילה (גינסברגר) ברויער
&
דוד ברויער
יוסף נפתלי ברויער
&
אסתר רבינוביץ' ברויער
אוריאל ברויער
רננה ברויער
יהושע ברויער
נועם אלימלך ברויער
חזקיהו שרגא ברויער
&
אסתר ברויער
הדס חיילא ברויער
יעל ברויער
מאיר יהודה ברויער
שרה ברויער
יאיר ברויער
יצחק משה גינסברגר
&
אילה דויטש גינסברגר
חיים גינסברגר
צבי גינסברגר
תמר גינסברגר
שלמה גינסברגר
רות גינסברגר
אריה גינסברגר
דוד גינסברגר
ישראל גינסברגר
יוסף צבי גינסברגר
&
חוה פרובר גינסברגר
נתנאל גינסברגר
שרה שירה גינסברגר
ברכה נעמה גינסברגר
ברוך דב גינסברגר
שלום גינסברגר
דוד אליהו גינסברגר
&
לאה מיכלה פריד גינסברגר
אליעזר ליפא גינסברגר
אסתר איטל גינסברגר
שרה גינסברגר
יצחק שלמה זלמן גינסברגר
חיים גינסברגר
שושנה גינסברגר
חנה גינסברגר
חזקיהו שרגא גינסברגר
יהודה ישראל גינסברגר
&
מירב טראובה גינסברגר
תמר גינסברגר
אריה יעקב גינסברגר
מתתיהו גינסברגר
צבי נתן גינסברגר
שירה גינסברגר
רות גינסברגר
שלמה יצחק גינסברגר
אילה גינסברגר
מיכל פרדל (גינסברגר) רוטנברג
&
שאול רוטנברג
מאיר צבי רוטנברג
נתנאל רוטנברג
חיה רוטנברג
מתתיהו גינסברגר
&
הינדא לאה שטרסברג גינסברגר
בן גינסברגר
חנה אנצי'י אדלה (גינסברגר) פריינד
&
אריה פריינד
יחזקיהו שרגא פריינד
&
דבורה בויאר פריינד
רחל (פריינד) ליוש
&
יוסף צבי ליוש
אריה ליוש
חנניה יום-טוב ליפמן ליוש
מתתיהו שלום ליוש
שרה ליוש
רבקה (פריינד) בנדיקט
&
משה יהושע בנדיקט
שרה בנדיקט
אריה בנדיקט
מרים לאה (פריינד) שיינברגר
&
עמרם שיינברגר
מרדכי שיינברגר
יוסף פריינד
רייצה רעכל פריינד
חיה פריינד
שמואל יעקב פריינד
איש פריינד
מתתיהו פרוינד
שפרה פריינד
יהודית פריינד
אריה פריינד
אסתר פריינד
אילה פריינד
רבקה (פריינד) שרייבר
&
עקיבא שרייבר
יוסף שרייבר
שרה (שרייבר) ענגלנדר
&
פנחס שלום ענגלנדר
פייגא ענגלנדר
הינדה שפרינצה (שרייבר) מנדלזון
&
בנימין מנדלזון
פייגא מנדלזון
מנחם מנדל מנדלזון
אריה לייב מנדלזון
רחל (שרייבר) ויסבלום
&
משה אברהם ויסבלום
שלום נח ויסבלום
שרה ויסבלום
אריה ויסבלום
ריצא (שרייבר) בנדיקט
&
יעקב ישראל בנדיקט
אברהם שמואל בנימין בנדיקט
בצלאל שרייבר
משה חזקיה שרגא שרייבר
אריה שרייבר
יצחק יהודה ליפוט (לייבי) הי"ד הירשפלד
&
גיטל קלרה גיזלה קטו הי''ד גסטטנר הירשפלד
פינקל אדית (הירשפלד) קאופמן
&
יעקב ריצ'רד קאופמן
יצחק יהודה קאופמן
&
פערל חוה קראוס קאופמן
אסתר (קאופמן) גרוסנס
&
עקיבא גרוסנס
רחל גרוסנס
מלכה גרוסנס
נפתלי גרוסנס
נחמה גרוסנס
אליהו גרוסנס
רבקה גרוסנס
שלומי שמואל קאופמן
&
שולמית שווינגר קאופמן
שרה קאופמן
דינה קאופמן
משה קאופמן
מיכל קאופמן
חיה פייגי (קאופמן) פרימק
&
שלמה פרימק
חיים פרימק
רחל פרימק
מרדכי פרימק
אלישבע פרימק
גיטל רות (קאופמן) שטרום
&
מרדכי שטרום
שמואל שטרום
אברהם שטרום
שרה שטרום
רבקה מינדל (קאופמן) סיימון
&
דוד סיימון
אלכסנדר סיימון
דבורה בלימא (קאופמן) ווסינג
&
חיים יחיאל ווסינג
נפתלי ווסינג
מרים קאופמן
יהודית לאה קאופמן
נפתלי דן קאופמן
&
הענע שטיינברג קאופמן
שרה (קאופמן) יודאייקין
&
אברהם יודאייקין
בריינה יודאייקין
שיינא יודאייקין
משה יודאייקין
ישראל מיכאל קאופמן
&
חנה קאופמן
שפרה קאופמן
חיה גיטל (קאופמן) ריינס
&
דוד ריינס
משה ריינס
בריינה קאופמן
שלמה קאופמן
שרגא פייביל קאופמן
יצחק יהודה קאופמן
דוד מתתיהו קאופמן
אליהו קאופמן
גיטל חוה (קאופמן) הלברשטט
&
דוד הכהן הלברשטט
מתתיהו הכהן הלברשטט
&
חנה יעבץ-יעקובוביץ' הלברשטט
שולמית הלברשטט
איילת הלברשטט
ליבא הלברשטט
יונה נתן הכהן הלברשטט
דבורה (הלברשטט) ריין
&
פרץ ריין
בנימין ריין
שמעון נתן ריין
יצחק יהודה ריין
חנה (הלברשטט) גולדברג
&
נפתלי גולדברג
יונה גולדברג
פערל גולדברג
יונה הכהן הלברשטט
&
זיסי קורן הלברשטט
מנחם ברוך הכהן הלברשטט
אלס רוחמה הלברשטט
יוכבד (הלברשטט) ברייש
&
יעקב ברוך ברייש
נחמה (הלברשטט) טורש
&
חיים אליעזר טורש
בן טורש
שרה הלברשטט
אהרן שלמה הכהן הלברשטט
רחל הלברשטט
ביילא הלברשטט
יהודה זאב הכהן הלברשטט
יוסף חיים הכהן הלברשטט
ברכה הלברשטט
מינדל פריידל (קאופמן) לובנשטיין
&
ברוך בנימין לובנשטיין
חנה (לובנשטיין) שטיינהוז
&
יעקב חיים שטיינהוז
יצחק יהודה שטיינהוז
חיה קיילא שטיינהוז
משה שטיינהוז
מרים שטיינהוז
יחזקאל לובנשטיין
&
שרה וגשל לובנשטיין
דוד לובנשטיין
משה לובנשטיין
אסתר נעמי לובנשטיין
חוה (חוי) לובנשטיין
מרדכי שאול (מוטי) לובנשטיין
רייזל (לובנשטיין) קאהן
&
יהודה קאהן
אליהו קאהן
שלמה קאהן
בת-שבע אסתר קאהן
אסתר (לובנשטיין) דינר
&
אלחנן בונם הלוי דינר
יצחק יהודה דינר
מרדכי דינר
נפתלי דינר
גיטה (לובנשטיין) אלזס
&
יוסף אלזס
אברהם יצחק אלזס
נפתלי אלזס
משה לובנשטיין
&
בתיה ארנטרוי לובנשטיין
חוה לובנשטיין
רייזל יהודית לובנשטיין
יצחק יהודה לובנשטיין
&
נעמי ארנטרוי לובנשטיין
שמעון לובנשטיין
נפתלי לובנשטיין
&
אסתר שיינדל גלאנדאוור לובנשטיין
מרים לובנשטיין
חוה לובנשטיין
שרה לובנשטיין
שיינדל לובנשטיין
רחל לובנשטיין
פראדל אליס הי"ד הירשפלד
משה ארנו הי"ד הירשפלד
אנדור הי"ד הירשפלד
אפרים הי"ד הירשפלד
&
רחל אילונה (אילוש) הי''ד (לנדאו) הירשפלד
שלום הי"ד הירשפלד
נעמי הי"ד הירשפלד
זולטן הי"ד הירשפלד
שלמה דוב הי"ד הירשפלד
&
הינדל (הילדה) הי''ד (לוינגר) הירשפלד
אוה הי"ד הירשפלד
אלה אלקי הי"ד הירשפלד
דוד גיורגי הי"ד הירשפלד
לוי לזר הי"ד הירשפלד
&
שרה שרלוטה הי''ד (טאובר) הירשפלד
משה מיקלוש הי"ד הירשפלד
אימרה הי"ד הירשפלד
ולריה הי"ד הירשפלד
מרתה הי"ד הירשפלד
חוה חיה הילדה הי''ד (הירשפלד) נויהאוז
&
שלמה זלמן הי"ד נויהאוז
שרה הי"ד נויהאוז
יהודית הי"ד נויהאוז
ליפמן ליפוט הי"ד נויהאוז
יעקב הירשפלד
מאיר מרק הירשפלד
&
מרים מגדלונה (גרוס) הירשפלד
מתתיהו הירשפלד
&
פרחה ויזן הירשפלד
דורון (הירשפלד) ניר-צבי
&
תמר אמונה תור ניר-צבי
ראם נריאל ניר-צבי
אורי רחל ניר-צבי
דוד יאיר ניר-צבי
צורי חן-יה ניר-צבי
רותם מאיר יצחק ניר-צבי
בארי מרים ניר-צבי
איתן הירשפלד
&
ורד סולמי הירשפלד
הדר (הירשפלד) קופלוביץ
&
תומר נחום מאיר קופלוביץ
עמית רחל קופלוביץ
רוני קופלוביץ
יובל קופלוביץ
מעין חי קופלוביץ
שי אוריה קופלוביץ
יוסף הירשפלד
&
לאה אנגל הירשפלד
אילן הירשפלד
&
אפרת רייניץ הירשפלד
מתן הירשפלד
הודיה הירשפלד
אהוד (הירשפלד) ארץ-הצבי
&
איילה שטרן ארץ-הצבי
צה"לי מולדת ארץ-הצבי
יהודי מאיר ארץ-הצבי
אהבת-ישראל אסתר ארץ-הצבי
נהרה שמחה ארץ-הצבי
אריאל הירשפלד
&
ענבר שחר הירשפלד
ברית-אל הירשפלד
בראשית הירשפלד
אופיר הירשפלד
אורנה הירשפלד
חיה שיינדל ז'נקה (הירשפלד) ולד
&
יוסף פפא
מתתיהו מאיר יהודה פפא
&
לאה שטיינמץ פפא
יוסף פפא
&
מרים קרמר פפא
יהודית פפא
נפתלי חיים פפא
דוד פפא
אשר פפא
חיה שיינדל ז'נקה (הירשפלד) ולד
&
אשר ולד
אוריאל אפרים פפא
&
בלהה הוכלרר פפא
יוסף צבי פפא
אלעזר מנחם מן פפא
אסתר דבורה פפא
שלמה נתן פפא
&
מרים אברמוביץ' פפא
אריאל פפא
תמר (פפא) ברוק
&
יחיאל ברוק
שמואל ברוק
צבי פפא
אילה פפא
רחל רוזה בישיץ
יוסף הי"ד בישיץ
&
רייזל טערז הי''ד (טאובר) בישיץ
שרה הי''ד (בישיץ) כהן
&
הרב מאיר שלמה (מיקשא, מקסמיליאן) כהן
זיסל הי"ד כהן
דוד הי"ד כהן
ישראל שמואל הי"ד כהן
אסתר הי"ד כהן
אהרן הי"ד כהן
יעקב שאול הי"ד כהן
לאה הי"ד כהן
יחיאל (Gyula) בישיץ
אסתר אדית (בישיץ) ברויאר
&
שלמה זלמן (זולטן) ברויאר
יוסף אברהם ישעיה ברויאר
&
נחמה ברכה שווב ברויאר
ר' משה צבי בישיץ
מרים הי"ד בישיץ
יחיאל הי"ד בישיץ
מרדכי אמיל בישיץ
&
טובה ווליקה (פשרהופר) בישיץ
יעקב אהרן בישיץ
&
אסתר (אטי) הנדלר בישיץ
אלקנה בישיץ
&
ענת פלד בישיץ
הראל שמואל בישיץ
גלעד מרדכי בישיץ
נעה בישיץ
יהונתן אברהם בישיץ
אסנת (בישיץ) קולין
&
מרדכי אליעזר קולין
שירה פרומט קולין
אורי משה דוד ז"ל קולין
הלל תחיה קולין
רוני אודיה קולין
ישי דוד בישיץ
&
יעל מרקוביץ' בישיץ
מבשרת בישיץ
תהילה בישיץ
צפיה בישיץ
אברהם מרדכי בישיץ
שלומית חנה (בישיץ) אוריין
&
יחיעם אוריין
הלל אוריין
יוסף חיים בישיץ
&
רחל גוטליב בישיץ
אביטל (בישיץ) פוקס
&
גדי פוקס
דניאל רפאל פוקס
איתמר פוקס
מיה (בישיץ) שפייזמן
&
יחזקאל (חזי) שפייזמן
יהונתן מרדכי שפייזמן
איתי שפייזמן
ליאת (בישיץ) אלון
&
צחי אלון
נועם אלון
יובל אלון
יעל (בישיץ) ברנט
&
יוסף ברנט
יעקב שמואל (אימרה) הי"ד בישיץ
בנימין זאב וילי (בישיץ) רייכארד
&
נעכא פעריל רייכארד
רייזל (רייכארד) גרינבאום
&
הרשל (ארווינג) גרינבאום
חיים מאיר גרינבאום
מרדכי גרינבאום
שרה (גרינבאום) רובין
&
? רובין
רבקה (גרינבאום) פסטערנאק
&
? פסטערנאק
אליעזר זוסיא גרינבאום
יחזקאל גרינבאום
פראדיל (גרינבאום) גוטמן
&
? גוטמן
יצחק גרינבאום
קלעריל (רייכארד) הלר
&
מרדכי (מקס) הלר
קלמן הלר
יוסף הלר
רייזיל הלר
אהרון הלר
בלימה הלר
זיסל הלר
מרדכי יונתן (מקס) רייכארד
&
מרים רייכארד
בלימה בילא (רייכארד) עהרליך
&
יואל עהרליך
עמרם רייכארד
&
לאה פרידה רייכארד
שמואל ברוך רייכארד
בנימין זאב רייכארד
יעקב רייכארד
דוד רייכארד
רבקה רייכארד
הענדיל (רייכארד) פרנק
&
יואל פרנק
רבקה קלעריל (רייכארד) פאזען
&
שמעון פאזען
יוסף רייכארד
&
חוה לאה רייכארד
שמואל שלמה רייכארד
&
ציפורה רייכארד
חנה רייזל (רייכארד) קליין
&
ישעיהו קליין
אסתר מלכה (רייכארד) פישער
&
יוסף פישער
זיסל הי"ד בישיץ
מרים מריש הי''ד (בישיץ) דנציג
&
שלמה זלמן הי"ד דנציג
שמואל דנציג
מנחם אמיל הי"ד דנציג
יעקב ינו הי"ד דנציג
שרה (שרלוט) הי''ד דנציג גריינר
&
שמואל אריה אלכסנדר הי"ד גריינר
רנה הי"ד גריינר
דוד רוברט הי"ד גריינר
גרטי הי"ד גריינר
לוי לודויג הי"ד דנציג
רחל רוזי הי''ד דנציג לינק
&
? לינק
משה מוריץ הי"ד דנציג
בלומה בלימילע בלנקה דנציג כהן
&
יהודה כהן
מרים (כהן) קורץ
&
בני זונדל קורץ
שלמה קורץ
&
מוריה שרון קורץ
יהודה רפאל קורץ
אלעזר קורץ
אסתר ברכה קורץ
תמר חיה (קורץ) גוטמן
&
שלמה חיים גוטמן
עטרת גוטמן
יוסף נועם גוטמן
הלל גוטמן
חגי קורץ
&
מוריה רקנטי קורץ
הודיה קורץ
פייערל ביילע ברטה (בישיץ) טאובר An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.