אנא שילחו תמונות
יצחק יהודה ליפוט (לייבי) הי"ד הירשפלד
&
גיטל קלרה גיזלה קטו הי''ד גסטטנר הירשפלד
פינקל אדית (הירשפלד) קאופמן
&
יעקב ריצ'רד קאופמן
יצחק יהודה קאופמן
&
פערל חוה קראוס קאופמן
אסתר (קאופמן) גרוסנס
&
עקיבא גרוסנס
רחל גרוסנס
מלכה גרוסנס
נפתלי גרוסנס
נחמה גרוסנס
אליהו גרוסנס
רבקה גרוסנס
שלומי שמואל קאופמן
&
שולמית שווינגר קאופמן
שרה קאופמן
דינה קאופמן
משה קאופמן
מיכל קאופמן
חיה פייגי (קאופמן) פרימק
&
שלמה פרימק
חיים פרימק
רחל פרימק
מרדכי פרימק
אלישבע פרימק
גיטל רות (קאופמן) שטרום
&
מרדכי שטרום
שמואל שטרום
אברהם שטרום
שרה שטרום
רבקה מינדל (קאופמן) סיימון
&
דוד סיימון
אלכסנדר סיימון
דבורה בלימא (קאופמן) ווסינג
&
חיים יחיאל ווסינג
נפתלי ווסינג
מרים קאופמן
יהודית לאה קאופמן
נפתלי דן קאופמן
&
הענע שטיינברג קאופמן
שרה (קאופמן) יודאייקין
&
אברהם יודאייקין
בריינה יודאייקין
שיינא יודאייקין
משה יודאייקין
ישראל מיכאל קאופמן
&
חנה קאופמן
שפרה קאופמן
חיה גיטל (קאופמן) ריינס
&
דוד ריינס
משה ריינס
בריינה קאופמן
שלמה קאופמן
שרגא פייביל קאופמן
יצחק יהודה קאופמן
דוד מתתיהו קאופמן
אליהו קאופמן
גיטל חוה (קאופמן) הלברשטט
&
דוד הכהן הלברשטט
מתתיהו הכהן הלברשטט
&
חנה יעבץ-יעקובוביץ' הלברשטט
שולמית הלברשטט
איילת הלברשטט
ליבא הלברשטט
יונה נתן הכהן הלברשטט
דבורה (הלברשטט) ריין
&
פרץ ריין
בנימין ריין
שמעון נתן ריין
יצחק יהודה ריין
חנה (הלברשטט) גולדברג
&
נפתלי גולדברג
יונה גולדברג
פערל גולדברג
יונה הכהן הלברשטט
&
זיסי קורן הלברשטט
מנחם ברוך הכהן הלברשטט
אלס רוחמה הלברשטט
יוכבד (הלברשטט) ברייש
&
יעקב ברוך ברייש
נחמה (הלברשטט) טורש
&
חיים אליעזר טורש
בן טורש
שרה הלברשטט
אהרן שלמה הכהן הלברשטט
רחל הלברשטט
ביילא הלברשטט
יהודה זאב הכהן הלברשטט
יוסף חיים הכהן הלברשטט
ברכה הלברשטט
מינדל פריידל (קאופמן) לובנשטיין
&
ברוך בנימין לובנשטיין
חנה (לובנשטיין) שטיינהוז
&
יעקב חיים שטיינהוז
יצחק יהודה שטיינהוז
חיה קיילא שטיינהוז
משה שטיינהוז
מרים שטיינהוז
יחזקאל לובנשטיין
&
שרה וגשל לובנשטיין
דוד לובנשטיין
משה לובנשטיין
אסתר נעמי לובנשטיין
חוה (חוי) לובנשטיין
מרדכי שאול (מוטי) לובנשטיין
רייזל (לובנשטיין) קאהן
&
יהודה קאהן
אליהו קאהן
שלמה קאהן
בת-שבע אסתר קאהן
אסתר (לובנשטיין) דינר
&
אלחנן בונם הלוי דינר
יצחק יהודה דינר
מרדכי דינר
נפתלי דינר
גיטה (לובנשטיין) אלזס
&
יוסף אלזס
אברהם יצחק אלזס
נפתלי אלזס
משה לובנשטיין
&
בתיה ארנטרוי לובנשטיין
חוה לובנשטיין
רייזל יהודית לובנשטיין
יצחק יהודה לובנשטיין
&
נעמי ארנטרוי לובנשטיין
שמעון לובנשטיין
נפתלי לובנשטיין
&
אסתר שיינדל גלאנדאוור לובנשטיין
מרים לובנשטיין
חוה לובנשטיין
שרה לובנשטיין
שיינדל לובנשטיין
רחל לובנשטיין
פראדל אליס הי"ד הירשפלד
משה ארנו הי"ד הירשפלד
אנדור הי"ד הירשפלד
47 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(12/29/2019) ה סיון ה'תשפ"א עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון