אנא שילחו תמונות
גוטרוד (אוברנדרפר) קאהן
&
ר' אליעזר קאהן
אסתר הי"ד קאהן
יעקב קאהן
&
מעלא מעטא זיגלבאום קאהן
רחל אסתר כהן (קאהן) הלר
&
ישראל איזי הלר
יעקב הלר
&
מינה שרה (מינדי) אדלר הלר
חנה מרים הלר
ישראל שמחה הלר
אורה מעלא הלר
יהודה יצחק הלר
פייגא רויזה הלר
זאב הלר
&
מרים שרה הירש הלר
מרדכי יוסף הלר
ישראל יצחק הלר
אריה לב הלר
צפורה חנה הלר
חנניה הלר
אליעזר הלר
&
יוכבד לסדן הלר
פייגא רויזא הלר
ישראל חיים הלר
ליבא חיה הלר
טוביה הלר
שיינדלא ג'נט כהן (קאהן) בוים
&
צבי הרשל בוים
חוה גוטרוד (בוים) שניידר
&
חיים ברוך שניידר
הדסה יהודית שניידר
נחמה מעלא שניידר
שלום יעקב שניידר
אילנה גאלדע שניידר
יעקב בוים
שמואל בנימין בוים
&
שרה (שרי) בולה רוזנפלד בוים
מנחם דוד בוים
אביגיל מרים בוים
אברהם שמחה בוים
משה יוסף בוים
רבקה יוטל (בוים) ברוקנר
&
יוסף אהרון הלוי ברוקנר
יעקב הלוי ברוקנר
אריה ליב הלוי ברוקנר
מנחם דוד הלוי ברוקנר
אפרים מאיר הלוי ברוקנר
בת ברוקנר
אליעזר משה (אלי) בוים
&
אליענה דבורה רחל בלומנשטיין בוים
יעקב חיים בוים
ישעיה שלום בוים
&
תמימה (תמי) קלגסברון בוים
אליעזר לייזר כהן
בלימילע קאהן
משה מקס קאהן
&
רחל שלה (פקטר) קאהן
אהרן יהודה קאהן
&
צירל ש?ירי פרידמן קאהן
אברהם צבי קאהן
&
שרה מלכה אייזק קאהן
ישעיהו חיים קאהן
&
אסתר שיינדל שור קאהן
שלמה זלמן קאהן
אהרון יהודה קאהן
רבקה (קאהן) גרוס
&
יוחנן גרוס
שבתי קאהן
&
הינדא יעלין קאהן
מרדכי קאהן
משה קאהן
חיה קאהן
אפרים קאהן
אסתר גוטרד (קאהן) לימן
&
מרדכי יוסף (מוטי) לימן
רחל (לימן) יוספבוביץ'
&
יואל יוספבוביץ'
חוה יוספוביץ' יוספבוביץ'
שמואל יוספבוביץ'
יצחק יוספוביץ'
שלמה יוספוביץ'
דוב בער לימן
&
בלומה גליק לימן
משה לימן
חיים שבתי לימן
אליעזר לימן
ישראל ישעיהו לימן
שלמה דניאל לימן
אהרון יהודה לימן
בנימין יוסף קאהן
&
אסתר מרים רוס קאהן
משה קאהן
חיה לאה קאהן
רבקה קאהן
רחל קאהן
רחל (קאהן) לוי
&
אליעזר לוי
בן-ציון חיים לוי
&
פייגא לאה קנופ לוי
רבקה מנוחה (לוי) גפני
&
יהודה אלימלך גפני
שרה יהודית לוי
שלמה אברהם מרדכי לוי
משה לוי
אהרן יהודה לוי
חוה לאה (קאהן) אונגר
&
חיים יואל אונגר
משה אונגר
אברהם זנוויל אונגר
שבתי אונגר
שיינדל לביאה אונגר
טובי רבקה אונגר
מלכה אונגר
ישראל מרדכי קאהן
יצחק קאהן
מנוחה (קאהן) לוי
&
אברהם יצחק (אבי) לוי
ליעם לוי
אליעזר קאהן
&
שולמית לב קאהן
רחל (קאהן) מרגוליעס
&
חיים מרגוליעס
טוביה מרגליעס
&
חיה קצנשטיין מרגליעס
יעקב מרגליעס
הדסה (קאהן) פורטה
&
דוד פורטה
מיכל שרה (פורטה) שפריי
&
צבי הרש שפריי
עדינה אסתר שפריי
יהונתן דניאל פורטה
דינה רחל פורטה
יעל פייגה פורטה
בת-שבע פורטה
שושנה פורטה
ליאורה פורטה
יעקב דניאל קאהן
אסתר קאהן
לוטה שיינדלא שרה לביאה קאהן
50 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(10/13/2020) כו טבת ה'תשפ"א עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון