קהילת צאצאי
הרב שמואל הומינר זצ"ל
מבוני השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים
אינדקס שמות משפחה
1. אבוחצירה(6 אנשים)
2. אבידן(2 אנשים)
3. אביטבול(3 אנשים)
4. אבי-יונה(9 אנשים)
5. אבישר(2 אנשים)
6. אבנון(4 אנשים)
7. אבנס(6 אנשים)
8. אברהאם(4 אנשים)
9. אדירי(1 אנשים)
10. אדלר(6 אנשים)
11. אדלשטיין(3 אנשים)
12. אוחיון(7 אנשים)
13. אוירבוך(2 אנשים)
14. אולוייל(4 אנשים)
15. אונגר(11 אנשים)
16. אופיר(4 אנשים)
17. אופן(7 אנשים)
18. אופק(4 אנשים)
19. אורבך(2 אנשים)
20. אורי(1 אנשים)
21. אורלן(4 אנשים)
22. אורלנצ'יק(2 אנשים)
23. אורלנצי'ק(5 אנשים)
24. אורן(7 אנשים)
25. אורנשטיין(7 אנשים)
26. אורצל(3 אנשים)
27. אזרחי(8 אנשים)
28. אטיק(30 אנשים)
29. אייזיק(7 אנשים)
30. אייזן(3 אנשים)
31. אייזנבך(16 אנשים)
32. אייכלר(9 אנשים)
33. איכנטל(33 אנשים)
34. אינגבר(5 אנשים)
35. אינהורן(3 אנשים)
36. איצקוביץ'(5 אנשים)
37. אירגאס(3 אנשים)
38. אליאך(10 אנשים)
39. אלפרוביץ'(8 אנשים)
40. אלרן(16 אנשים)
41. אמבר(12 אנשים)
42. אמור(9 אנשים)
43. אמין(6 אנשים)
44. אמסילי(6 אנשים)
45. אנטמן(10 אנשים)
46. אנקוואה(2 אנשים)
47. אנשין(37 אנשים)
48. אפטר(7 אנשים)
49. אפל(2 אנשים)
50. אפק(7 אנשים)
51. אקער(12 אנשים)
52. ארזי(5 אנשים)
53. ארליך(2 אנשים)
54. ארמון(4 אנשים)
55. ארנון(3 אנשים)
56. ארנטל(3 אנשים)
57. ארפה(4 אנשים)
58. אשכנזי(9 אנשים)
59. באום(3 אנשים)
60. בהט(16 אנשים)
61. בודנרו(16 אנשים)
62. בוחניק(9 אנשים)
63. בוים(2 אנשים)
64. בולאק(8 אנשים)
65. בומאן(2 אנשים)
66. בוצר(5 אנשים)
67. בורובסקי(8 אנשים)
68. בורנשטיין(9 אנשים)
69. בורשטיין(13 אנשים)
70. בורשטין(9 אנשים)
71. בזק(8 אנשים)
72. בית-הלחמי(14 אנשים)
73. בכר(4 אנשים)
74. בלד(6 אנשים)
75. בלוך(19 אנשים)
76. בלום(7 אנשים)
77. בן-בסט(4 אנשים)
78. בנג'ו(4 אנשים)
79. בן-דוד(5 אנשים)
80. בן-חור(7 אנשים)
81. בנט(2 אנשים)
82. בן-יחזקאל(6 אנשים)
83. בנימין(1 אנשים)
84. בנימיני(15 אנשים)
85. בן-יעקב(12 אנשים)
86. בן-ישי(10 אנשים)
87. בן-מאיר(6 אנשים)
88. בן-מובחר(5 אנשים)
89. בן-נתנאל(5 אנשים)
90. בסמן(4 אנשים)
91. בעז(11 אנשים)
92. בעלה(17 אנשים)
93. בצר(4 אנשים)
94. בק(40 אנשים)
95. בקר(12 אנשים)
96. בראון(4 אנשים)
97. ברג(2 אנשים)
98. ברגמן(3 אנשים)
99. ברוכי(14 אנשים)
100. ברונפמן(6 אנשים)
101. ברונשטיין(4 אנשים)
102. ברוס(6 אנשים)
103. ברזל(5 אנשים)
104. בריינס(4 אנשים)
105. ברינקמן(5 אנשים)
106. בריקנר(4 אנשים)
107. בר-לוי(23 אנשים)
108. ברלינסקי(6 אנשים)
109. ברלינר(10 אנשים)
110. ברלנד(6 אנשים)
111. ברמן(6 אנשים)
112. ברנד(20 אנשים)
113. ברנט(6 אנשים)
114. ברנע(4 אנשים)
115. ברנר(7 אנשים)
116. ברנשטיין(10 אנשים)
117. ברסלר(8 אנשים)
118. ברק(11 אנשים)
119. ברקוביץ'(9 אנשים)
120. ברקמן(21 אנשים)
121. גאני(5 אנשים)
122. גבירץ(4 אנשים)
123. גבע(5 אנשים)
124. גדסי(5 אנשים)
125. גודמן(7 אנשים)
126. גוטדינר(2 אנשים)
127. גוטמן(4 אנשים)
128. גוטפרוינד(1 אנשים)
129. גולדבלום(6 אנשים)
130. גולדברג(18 אנשים)
131. גולדברגר(3 אנשים)
132. גולדנברג(16 אנשים)
133. גולדשטיין(16 אנשים)
134. גולדשמיד(34 אנשים)
135. גולשבסקי(63 אנשים)
136. גור-אריה(2 אנשים)
137. גורסד(16 אנשים)
138. גז(6 אנשים)
139. גזונטהייד(3 אנשים)
140. גלושטיין(3 אנשים)
141. גלינסקי(2 אנשים)
142. גליק(9 אנשים)
143. גליקזאהן(5 אנשים)
144. גליקסברג(4 אנשים)
145. גנאור(2 אנשים)
146. גנץ(20 אנשים)
147. גפני-וינשטוק(12 אנשים)
148. גרומן(8 אנשים)
149. גרוסברג(4 אנשים)
150. גרוסברד(4 אנשים)
151. גרוסמן(5 אנשים)
152. גרטנר(2 אנשים)
153. גרינברג(4 אנשים)
154. גרינשטיין(5 אנשים)
155. גרינשפון(4 אנשים)
156. גרמן(7 אנשים)
157. גרנית(8 אנשים)
158. דדון(4 אנשים)
159. דוידוביץ'(6 אנשים)
160. דויטש(8 אנשים)
161. דומברוביץ'(7 אנשים)
162. דומי(4 אנשים)
163. דיסקין(6 אנשים)
164. דנינו(6 אנשים)
165. דסקל(9 אנשים)
166. דעאל(6 אנשים)
167. דרוק(2 אנשים)
168. דרור(19 אנשים)
169. האשל(18 אנשים)
170. הדר(2 אנשים)
171. הוכברג(3 אנשים)
172. הולצמן(2 אנשים)
173. הומינר(607 אנשים)
174. הופמן(2 אנשים)
175. הופריכטר(2 אנשים)
176. הורביץ(26 אנשים)
177. הורוביץ(42 אנשים)
178. הורוויץ(7 אנשים)
179. הורן(27 אנשים)
180. הייזלר(6 אנשים)
181. היילפרין(13 אנשים)
182. היימן(42 אנשים)
183. הירש(15 אנשים)
184. הלפרין(2 אנשים)
185. הלר-בקנרוט(7 אנשים)
186. הניג(2 אנשים)
187. הראל(12 אנשים)
188. הרטמן(14 אנשים)
189. הריס(122 אנשים)
190. הרליג(10 אנשים)
191. הרצל(2 אנשים)
192. הרשקוביץ(12 אנשים)
193. וויינשטוק(4 אנשים)
194. וולוביק(6 אנשים)
195. וולפסון(2 אנשים)
196. וולקן(5 אנשים)
197. וולרשטיין(8 אנשים)
198. ויגדרוביץ(6 אנשים)
199. וידר(11 אנשים)
200. ויטנברג(2 אנשים)
201. ויין(6 אנשים)
202. וייס(2 אנשים)
203. וייספיש(13 אנשים)
204. וילנסקי(6 אנשים)
205. וינבך(5 אנשים)
206. וינטר(6 אנשים)
207. וינטרויב(8 אנשים)
208. וינמן(2 אנשים)
209. וינשטוק(47 אנשים)
210. ויסנברג(2 אנשים)
211. ויסנשטרן(6 אנשים)
212. ויסקי(3 אנשים)
213. וכטנברג(14 אנשים)
214. ולס(3 אנשים)
215. ונגרובר(8 אנשים)
216. וסנר(5 אנשים)
217. ורדי(5 אנשים)
218. ורטהיימר(3 אנשים)
219. ורצברגר(8 אנשים)
220. זבדי(13 אנשים)
221. זהבי(13 אנשים)
222. זייבלד(8 אנשים)
223. זייני(8 אנשים)
224. זילבר(11 אנשים)
225. זילברברג(6 אנשים)
226. זילברמן(93 אנשים)
227. זילברשטיין(2 אנשים)
228. זינר(2 אנשים)
229. זיסרמן(1 אנשים)
230. זית(2 אנשים)
231. זלץ(6 אנשים)
232. זלצברג(5 אנשים)
233. זקס(2 אנשים)
234. זרצקי(3 אנשים)
235. חביב(2 אנשים)
236. חזי(7 אנשים)
237. חזן(8 אנשים)
238. חי(4 אנשים)
239. חסידה(6 אנשים)
240. חקלאי(3 אנשים)
241. חשין(41 אנשים)
242. טאוב(5 אנשים)
243. טאובר(15 אנשים)
244. טאוגר(6 אנשים)
245. טואסי(6 אנשים)
246. טובולסקי(5 אנשים)
247. טויל(2 אנשים)
248. טומבק(10 אנשים)
249. טורצ'ין(35 אנשים)
250. טיטלבוים(12 אנשים)
251. טייטלבוים(11 אנשים)
252. טלמור(4 אנשים)
253. טננבוים(5 אנשים)
254. טפר(2 אנשים)
255. טריצקי(4 אנשים)
256. ידלר(5 אנשים)
257. יוגב(10 אנשים)
258. יודוביץ(3 אנשים)
259. יודלמן(10 אנשים)
260. יוסף(4 אנשים)
261. יוספיה(2 אנשים)
262. יופי(3 אנשים)
263. ילדים(1 אנשים)
264. ינקילביץ(6 אנשים)
265. יעקב-זאדה(7 אנשים)
266. יעקבסון(40 אנשים)
267. יעקובוביץ'(14 אנשים)
268. יעקוביאן(5 אנשים)
269. יער(5 אנשים)
270. יקיר(26 אנשים)
271. ירושלמי(14 אנשים)
272. ישר(5 אנשים)
273. ישראלביץ'(7 אנשים)
274. ישראלזון(3 אנשים)
275. ישראלי(5 אנשים)
276. כהן(120 אנשים)
277. כהנא-שפירא(4 אנשים)
278. כהן-קאופמן(7 אנשים)
279. כהן-רבינוביץ'(2 אנשים)
280. כוכבי(4 אנשים)
281. כנרי(2 אנשים)
282. כרמל(4 אנשים)
283. כרמלי(2 אנשים)
284. לאנגבוים(3 אנשים)
285. לבקוביץ(14 אנשים)
286. לדר(6 אנשים)
287. לוי(17 אנשים)
288. לוין(19 אנשים)
289. לוינזאהן(5 אנשים)
290. לוינסקי(21 אנשים)
291. ליבוביץ'(7 אנשים)
292. ליברמן(6 אנשים)
293. ליברמנש(5 אנשים)
294. לידר(8 אנשים)
295. ליהמן(3 אנשים)
296. ליטמנוביץ(2 אנשים)
297. ליכטנשטיין(3 אנשים)
298. לינדר(40 אנשים)
299. ליפשיץ(8 אנשים)
300. למברגר(61 אנשים)
301. לנגר(5 אנשים)
302. לנדס(6 אנשים)
303. לקס(5 אנשים)
304. לרנר(14 אנשים)
305. לשם(7 אנשים)
306. מאיר(6 אנשים)
307. מוזס(14 אנשים)
308. מונזון(19 אנשים)
309. מונטג(2 אנשים)
310. מור(11 אנשים)
311. מוריס(1 אנשים)
312. מורן(1 אנשים)
313. מזוז(2 אנשים)
314. מזור(2 אנשים)
315. מיבסקי(18 אנשים)
316. מיטב-גוטמן(6 אנשים)
317. מייזליש(12 אנשים)
318. מייטס(6 אנשים)
319. מיכלוביץ(4 אנשים)
320. מיכלס(5 אנשים)
321. מילצקי(2 אנשים)
322. מילר(18 אנשים)
323. מינסקי(7 אנשים)
324. מינצברג(6 אנשים)
325. מלכה(4 אנשים)
326. מלמד(5 אנשים)
327. מן(9 אנשים)
328. מנדלזון(4 אנשים)
329. מנור(13 אנשים)
330. מס(3 אנשים)
331. מסיקה(12 אנשים)
332. מצגר(11 אנשים)
333. מרגליות(7 אנשים)
334. מרגלית(2 אנשים)
335. מרטין(7 אנשים)
336. מרמור(4 אנשים)
337. מרקוביץ'(6 אנשים)
338. מרקסון(22 אנשים)
339. משי-זהב(4 אנשים)
340. משכיל-לאיתן(21 אנשים)
341. משעלי(9 אנשים)
342. נאור(6 אנשים)
343. נוימן(17 אנשים)
344. נחום(4 אנשים)
345. ניימן(4 אנשים)
346. ניסן(13 אנשים)
347. ניסנבוים(10 אנשים)
348. ניר(3 אנשים)
349. סאס(2 אנשים)
350. סביון(5 אנשים)
351. סבן(20 אנשים)
352. סגל(39 אנשים)
353. סדן(8 אנשים)
354. סובול(7 אנשים)
355. סופר(17 אנשים)
356. סוקולובסקי(5 אנשים)
357. סטארט(5 אנשים)
358. סיגל(3 אנשים)
359. סילבר(12 אנשים)
360. סילברמן(6 אנשים)
361. סיליס(1 אנשים)
362. סימנסקי(3 אנשים)
363. סינחיה(5 אנשים)
364. סליי(11 אנשים)
365. סלמה(2 אנשים)
366. סלמה-הומינר(1 אנשים)
367. סלמון(2 אנשים)
368. סמוך(2 אנשים)
369. סמולר(6 אנשים)
370. סנדר(37 אנשים)
371. סנדרס(5 אנשים)
372. ספיר(2 אנשים)
373. עוזר(9 אנשים)
374. עלומי(2 אנשים)
375. עמיר(4 אנשים)
376. עמנואל(12 אנשים)
377. עמרם(2 אנשים)
378. עסיס(3 אנשים)
379. פוגרביצקי(2 אנשים)
380. פוזן(10 אנשים)
381. פוליאק(4 אנשים)
382. פוליקמן(8 אנשים)
383. פולישוק(4 אנשים)
384. פולן(1 אנשים)
385. פולק(3 אנשים)
386. פוקס(44 אנשים)
387. פוקסברומר(11 אנשים)
388. פז(4 אנשים)
389. פזואלו(2 אנשים)
390. פידלר(8 אנשים)
391. פייר(7 אנשים)
392. פילמר(5 אנשים)
393. פישמן(15 אנשים)
394. פישר(8 אנשים)
395. פלד(11 אנשים)
396. פלדמן(10 אנשים)
397. פלדמן-שדמי(9 אנשים)
398. פלזנר(2 אנשים)
399. פלקסר(2 אנשים)
400. פנחסי(3 אנשים)
401. פקטר(6 אנשים)
402. פראנק(14 אנשים)
403. פראסט-הריס(1 אנשים)
404. פרג(34 אנשים)
405. פרוזר(1 אנשים)
406. פרויליך(9 אנשים)
407. פרוכטר(6 אנשים)
408. פרוש(4 אנשים)
409. פריאל(13 אנשים)
410. פרידמן(64 אנשים)
411. פריזנד(12 אנשים)
412. פרייד(4 אנשים)
413. פריימן(2 אנשים)
414. פריס(5 אנשים)
415. פרלמן(30 אנשים)
416. פרלשטיין(8 אנשים)
417. פרנק(69 אנשים)
418. פרנקוביץ(3 אנשים)
419. פרנקל(3 אנשים)
420. פרקוביץ(8 אנשים)
421. פרקוביץ'(2 אנשים)
422. פרקש(7 אנשים)
423. צוברי(2 אנשים)
424. צוקר(34 אנשים)
425. צוקרמן(5 אנשים)
426. צוראל(4 אנשים)
427. צח(2 אנשים)
428. צחי(4 אנשים)
429. צייטלין(12 אנשים)
430. צימרמן(1 אנשים)
431. צינווירט(4 אנשים)
432. צישינסקי(7 אנשים)
433. צנוירט(2 אנשים)
434. צ'סנר(12 אנשים)
435. צ'צ'יק(23 אנשים)
436. קאופמן(9 אנשים)
437. קב(4 אנשים)
438. קדושים(5 אנשים)
439. קהן(3 אנשים)
440. קובה(5 אנשים)
441. קובלסקי(2 אנשים)
442. קוגל(2 אנשים)
443. קוה(2 אנשים)
444. קוזוקין(8 אנשים)
445. קוך(5 אנשים)
446. קולטה(2 אנשים)
447. קולמן(6 אנשים)
448. קופמן(10 אנשים)
449. קופשיץ(20 אנשים)
450. קוקיס(10 אנשים)
451. קורן(9 אנשים)
452. קידר(3 אנשים)
453. קלאר(9 אנשים)
454. קלופמן(3 אנשים)
455. קליגר(36 אנשים)
456. קליין(25 אנשים)
457. קליפר(4 אנשים)
458. קליר(3 אנשים)
459. קלמנוביץ'(2 אנשים)
460. קלפהולץ(2 אנשים)
461. קלצקי(18 אנשים)
462. קנטור(5 אנשים)
463. קניג(16 אנשים)
464. קניפפלמכר(8 אנשים)
465. קנפלר(10 אנשים)
466. קסל(6 אנשים)
467. קעטבי(5 אנשים)
468. קפלן(7 אנשים)
469. קרביץ(8 אנשים)
470. קרודניק(5 אנשים)
471. קרויזר(5 אנשים)
472. קרוננטל(3 אנשים)
473. קריסמן(4 אנשים)
474. קריקוב(4 אנשים)
475. קרישבסקי(21 אנשים)
476. קרלין(3 אנשים)
477. קרלינסקי(8 אנשים)
478. קרמר(15 אנשים)
479. קרקובר(11 אנשים)
480. קרשינסקי(8 אנשים)
481. ראובני(5 אנשים)
482. רבינוביץ'(56 אנשים)
483. רביקוביץ'(1 אנשים)
484. רובין(3 אנשים)
485. רוזין(5 אנשים)
486. רוזן(6 אנשים)
487. רוזנבלט(19 אנשים)
488. רוזנבליט(7 אנשים)
489. רוזנברג(20 אנשים)
490. רוזנגרט(4 אנשים)
491. רוזנצוויג(5 אנשים)
492. רוזנקרנץ(3 אנשים)
493. רוטמן(25 אנשים)
494. רוטשטיין(4 אנשים)
495. רוטשילד(2 אנשים)
496. רויטר(3 אנשים)
497. רוקסה(11 אנשים)
498. רז(4 אנשים)
499. ריבלין(6 אנשים)
500. רייכר(2 אנשים)
501. ריקובר(5 אנשים)
502. רכטשפר(3 אנשים)
503. רכניצר(7 אנשים)
504. רלב"ג(4 אנשים)
505. רלבג(2 אנשים)
506. רלב''ג(2 אנשים)
507. רמו(4 אנשים)
508. רעיוני(4 אנשים)
509. שאטין(2 אנשים)
510. שדמי(9 אנשים)
511. שוב(2 אנשים)
512. שובקס(4 אנשים)
513. שודפסקי(12 אנשים)
514. שוורץ(15 אנשים)
515. שוירץ(2 אנשים)
516. שולזינגר(20 אנשים)
517. שור(4 אנשים)
518. שורץ(24 אנשים)
519. שושן(4 אנשים)
520. שטיינברג(2 אנשים)
521. שטיינר(14 אנשים)
522. שטינהרטר(14 אנשים)
523. שטמר(2 אנשים)
524. שטסל(3 אנשים)
525. שטרית(4 אנשים)
526. שטרן(29 אנשים)
527. שטרסברג(28 אנשים)
528. שיינברגר(2 אנשים)
529. שינברגר(4 אנשים)
530. שינקרבסקי-אדירי(2 אנשים)
531. שיף(5 אנשים)
532. שיפמן(17 אנשים)
533. שכטר(8 אנשים)
534. שלו(12 אנשים)
535. שלום(3 אנשים)
536. שלוסברג(6 אנשים)
537. שלזינגר(11 אנשים)
538. שליט(5 אנשים)
539. שמוץ(4 אנשים)
540. שנברגר(11 אנשים)
541. שניצר(4 אנשים)
542. שנקולבסקי(3 אנשים)
543. שעהר(2 אנשים)
544. שפירא(541 אנשים)
545. שפר(1 אנשים)
546. שצברוביצקי(1 אנשים)
547. שקד(5 אנשים)
548. שר(5 אנשים)
549. שרון(8 אנשים)
550. שרייבר(12 אנשים)
551. ששון(16 אנשים)
552. תנורי(5 אנשים)
553. תנעמי(2 אנשים)
554. תפילינסקי(1 אנשים)


35 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
מספר המבקרים באתר עד כה
(11/9/2023) כה חשון ה'תשפ"ד עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון