קהילת צאצאי
הרב שמואל הומינר זצ"ל
מבוני השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים
מרדכי הומינר

המשפחה
הוריו:
אביו: הרב מיכל זיידל הומינר
אמו: שרה אסתר גוטפרב הומינר
ילדיו:
1. חיה לאה (הומינר) רבינוביץ'
2. פייגא ביילה (הומינר) פריזנד
3. שלמה צבי הומינר
4. ליבא רחל (הומינר) גרומן
5. רבקה נחמה (הומינר) אקער
6. מלכה (הומינר) למברגר
7. שמעון הומינר
8. יוסף הומינר
9. אסתר (הומינר) צינווירט
10. פנחס יהודה הומינר
11. חוה רייזל (הומינר) שובקס
12. מנחם מנדל הומינר
13. שמואל הומינר
14. יהושע אשר הומינר
15. אודל יענטע הומינר
16. שרה הומינר
אחיו:
1. חיה (הומינר) צ'צ'יק
2. מרדכי הומינר
3. יוסף הומינר
4. רבקה (הומינר) גולדשמיד
5. הרב פנחס הומינר
6. הדסה (הומינר) קופשיץ
7. אהרן הומינר
8. אלעזר הומינר
9. רייזל (הומינר) קליין
10. יוכבד (הומינר) אטיק
11. גיטל (הומינר) קלצקי
12. עובדיה הומינר
13. פייגא ליבא (הומינר) וייספיש
14. ישראל מאיר הומינר
ייחוס
37 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
מספר המבקרים באתר עד כה
(5/18/2022) יז אייר ה'תשפ"ב עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון