קהילת צאצאי
הרב שמואל הומינר זצ"ל
מבוני השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים
ר' שלמה הומינר

המשפחה
הוריו:
אביו: הרב שמואל מיכל הומינר
אמו: בריינה רבקה (זלדוביץ') הומינר
ילדיו: (מאשתו הראשונה)
1. שמואל מנחם הומינר
2. חיים הומינר
3. חנה דבורה (הומינר) סלמון

ילדיו: (מאשתו השניה)
1. שרה גיטל (הומינר) בומאן
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.