קהילת צאצאי
הרב שמואל הומינר זצ"ל
מבוני השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים
ברכה (קרישבסקי) ברנסדורפר

תאריך לידה: ג שבט (ירושלים)

בעלה: הרב מאיר ברנסדורפר  
המשפחה
הוריה:
אביה: ר' שמעון דוב קרישבסקי
אמה: רחל סופר (תפילינסקי) קרישבסקי
ילדיה:
1. הרב שמואל ברנסדורפר
2. הרב יששכר ברנסדורפר
3. אסתר רבקה (ברנסדורפר) סאמעט
4. שרה פראדיל ברנדסדורפר (ברנסדורפר) סטריק
5. אהרן ברנדסדורפר
6. הרב יוסף קדיש ברנסדורפר
7. חיים אלעזר ברנסדורפר
8. הרב משה ברנסדורפר
9. יהודה טרייטל ברנסדורפר
10. הינדא בילא (ברנסדורפר) בלום
11. גיטל (ברנסדורפר) קאהן
12. הרב נתנאל ברנסדורפר
13. פרומט (ברנסדורפר) הלברשטם-ליפשיץ
14. רוחמה פיגא חיה (ברנסדורפר) שנייבלג
15. שמעון דוב ברנסדורפר
16. יצחק ברנסדורפר
אחיותיה:
1. אסתר רבקה (קרישבסקי) אייזנר
2. שרה (קרישבסקי) דייויס
3. ברוך יעקב קרישבסקי
4. הרב משה קרישבסקי
5. ברכה (קרישבסקי) ברנסדורפר
6. אלטע פרידה (קרישבסקי) רולניצקי
7. יהודית (קרישבסקי) גרינברג
8. יוסף שמואל קרישבסקי
9. שאשא העניא (קרישבסקי) ויזל
10. קדיש קרישבסקי
11. מלכה (קרישבסקי) גראומן
12. גדא טובה (קרישבסקי) יונגרייז
13. הרב נתנאל קרישבסקי
14. בריינה (קרישבסקי) ישראלי
15. מרים צ'רנה (קרישבסקי) פיליפ
16. ראובן אברהם קרישבסקי
ייחוס
רבנו שלמה יצחקי רש"י

יוכבד (רש''י) מאיר

חנה מאיר

הרב יצחק הזקן

הרב אלחנן

הרב שמואל

הרב משה מבולוניה

הרב ישראל

מוה"ר מאיר "הישיש" יפה

הרב אליעזר יפה

הרב משה יפה

הרב אברהם יפה

הרב אליעזר יפה

ר' משה יפה מקראקא

ר' שמואל יפה

הב"ח - רבנו יואל סירקיס

הרב שמואל צבי הירץ סירקיס

הרב אריה ליב סירקיס

ר' יואל מבריסק

הרב שלמה זלמן מבריסק

אשה (מבריסק) משה

רבנו יוסף

שו"ב רבנו משה מבריסק

רבנו נחמיה מאלין

רבנו איסר יהודה מאלין

מלכה געלא (מאלין) זיסרמן

הרב ברוך יעקב זיסרמן

אסתר רבקה (זיסרמן) תפילינסקי

רחל סופר (תפילינסקי) קרישבסקי

ברכה (קרישבסקי) ברנסדורפרלעץ צאצאיו המלא
(מהדורת בטא)
32 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
מספר המבקרים באתר עד כה
(5/6/2024) כח ניסן ה'תשפ"ד עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון