קהילת צאצאי
הרב שמואל הומינר זצ"ל
מבוני השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים
אלטע פרידה (קרישבסקי) רולניצקי

המשפחה
הוריה:
אביה: ר' שמעון דוב קרישבסקי
אמה: רחל סופר (תפילינסקי) קרישבסקי
ילדיה:
1. אסתר מאטל כהן רולניצקי
2. שמואל מנחם כהן רולניצקי
3. אהרון בנימין כהן רולניצקי
4. זאב וולף כהן רולניצקי
5. חיים נתנאל כהן רולניצקי
6. רוחמה כהן (רולניצקי) עקשטיין
7. שרה כהן (רולניצקי) הוכהייזר
8. יוכבד כהן (רולניצקי) פלוהר
9. חוה כהן (רולניצקי) קליין
10. רבקה ברכה כהן (רולניצקי) פקטה
11. אברהם שניאור כהן רולניצקי
12. ברוך משה כהן רולניצקי
13. נחמה כהן (רולניצקי) רוזנברג
14. יוסף קדיש כהן רולניצקי
15. ישעיהו נפתלי כהן רולניצקי
16. יהודה יהושע כהן רולניצקי
אחיותיה:
1. אסתר רבקה (קרישבסקי) אייזנר
2. שרה (קרישבסקי) דייויס
3. ברוך יעקב קרישבסקי
4. הרב משה קרישבסקי
5. ברכה (קרישבסקי) ברנסדורפר
6. אלטע פרידה (קרישבסקי) רולניצקי
7. יהודית (קרישבסקי) גרינברג
8. יוסף שמואל קרישבסקי
9. שאשא העניא (קרישבסקי) ויזל
10. קדיש קרישבסקי
11. מלכה (קרישבסקי) גראומן
12. גדא טובה (קרישבסקי) יונגרייז
13. הרב נתנאל קרישבסקי
14. בריינה (קרישבסקי) ישראלי
15. מרים צ'רנה (קרישבסקי) פיליפ
16. ראובן אברהם קרישבסקי
ייחוס
רבנו שלמה יצחקי רש"י

יוכבד (רש''י) מאיר

חנה מאיר

הרב יצחק הזקן

הרב אלחנן

הרב שמואל

הרב משה מבולוניה

הרב ישראל

מוה"ר מאיר "הישיש" יפה

הרב אליעזר יפה

הרב משה יפה

הרב אברהם יפה

הרב אליעזר יפה

ר' משה יפה מקראקא

ר' שמואל יפה

הב"ח - רבנו יואל סירקיס

הרב שמואל צבי הירץ סירקיס

הרב אריה ליב סירקיס

ר' יואל מבריסק

הרב שלמה זלמן מבריסק

אשה (מבריסק) משה

רבנו יוסף

שו"ב רבנו משה מבריסק

רבנו נחמיה מאלין

רבנו איסר יהודה מאלין

מלכה געלא (מאלין) זיסרמן

הרב ברוך יעקב זיסרמן

אסתר רבקה (זיסרמן) תפילינסקי

רחל סופר (תפילינסקי) קרישבסקי

אלטע פרידה (קרישבסקי) רולניצקילעץ צאצאיו המלא
(מהדורת בטא)
49 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
מספר המבקרים באתר עד כה
(5/6/2024) כח ניסן ה'תשפ"ד עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון