קהילת צאצאי
הרב שמואל הומינר זצ"ל
מבוני השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים
רחל (Jenny) (מנלה) Cuptchik

המשפחה
הוריה:
אביה: ישעיה (Szyja) מנלה
אמה: Riczla (Regina) Pracownik מנלה
ילדיה:
1. Chava Eva (Cuptchik) Goldman
2. Ilana Eliane (Cuptchik) Gottlieb
3. Naftali (Nelson) Cuptchik
אחיותיה:
1. שלמה Salomao מנלה
2. שמואל Bernardo מנלה
3. נחום מנלה
4. רחל (Jenny) (מנלה) Cuptchik
ייחוס
רבנו שלמה יצחקי רש"י

יוכבד (רש''י) מאיר

חנה מאיר

הרב יצחק הזקן

הרב אלחנן

הרב שמואל

הרב משה מבולוניה

הרב ישראל

מוה"ר מאיר "הישיש" יפה

הרב אליעזר יפה

הרב משה יפה

הרב אברהם יפה

הרב אליעזר יפה

ר' משה יפה מקראקא

ר' שמואל יפה

הב"ח - רבנו יואל סירקיס

הרב שמואל צבי הירץ סירקיס

הרב אריה ליב סירקיס

ר' יואל מבריסק

הרב שלמה זלמן מבריסק

אשה (מבריסק) משה

רבנו יוסף

שו"ב רבנו משה מבריסק

רבנו נחמיה מאלין

רבנו איסר יהודה מאלין

שיינא רוחלה (מאלין) רוטפלד

עלקא פרימט (רוטפלד) מנלה

ישעיה (Szyja) מנלה

רחל (Jenny) (מנלה) Cuptchikלעץ צאצאיו המלא
(מהדורת בטא)
30 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
מספר המבקרים באתר עד כה
(3/25/2024) טו אדר-ב ה'תשפ"ד עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון