קהילת צאצאי
הרב שמואל הומינר זצ"ל
מבוני השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים
חנה מינא (מינקא) (לעוי) ריבלין

המשפחה
הוריה:
אביה: הרב שלמה זלמן לעוי
אמה: ראשע דרייזע (ריבלין) לעוי
ילדיה: (מבעלה הראשון)
1. אליהו (אליאס) יוסף ריבלין
2. באביל פעשע הדסה ריבלין
3. זלדה חסיה טשערנא (ריבלין) כהן
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.